Soft Skills Training Courses

Soft Skills Training Courses

Lokale, instructieve live Soft Skills-trainingen demonstreren door middel van discussies en oefeningen om de dynamiek van menselijke relaties in een zakelijke omgeving te begrijpen en hoe Soft Skills-technieken, gewoonten kunnen worden toegepast en mindsets om relaties en bedrijfsresultaten te verbeteren, terwijl een meer bevredigende ervaring in werk en leven wordt gecreëerd Soft Skills-training is beschikbaar als 'live training op locatie' of 'live training op afstand' Onsite live training kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfsopleidingscentra in Nederland Live-training op afstand wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop NobleProg Uw lokale trainingsaanbieder.

Machine Translated

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

Soft Skills Cursusoverzicht

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
7 hours
Overview
Deze cursus is bedoeld om stagiairs te inspireren om leiders te worden door te laten zien wat een leider maakt of breekt.
7 hours
Overview
Publiek

Managers, teamleiders en medewerkers die vinden dat:

- Ze wonen te veel vergaderingen bij
- Hun tijd wordt 'gestolen' door andere mensen
- Ze kunnen het dagelijkse werk niet uitpakken vanwege een gebrek aan planning, vooruitziende blik of prioritering

Formaat van de cursus

De cursus zal een zeer interactieve combinatie zijn van:

- Facilitated Discussions
- Diapresentaties
- Oefeningen en case studies

Aan het einde van de cursus kunnen afgevaardigden:

- Waardeer de noodzaak om vergaderingen effectief te beheren - met respect voor de tijdsdruk van degenen die ze uitnodigen voor vergaderingen
- Volg de standaardprocessen voor het oproepen, beheren en voorbereiden van de output van vergaderingen
- Waardeer meer manieren om zichzelf en hun tijd efficiënter te beheren: slimmer werken, niet harder ...
14 hours
Overview
In een steeds meer geglobaliseerde wereld werken we in meer multiculturele omgevingen waar conflicten tussen individuen en groepen mogelijk zijn Het fundamentele geloof achter conflictoplossing is dat conflicten onvermijdelijk zijn, maar dat ze beheersbaar zijn Assertiviteit, zelfvertrouwen, onderhandelingsvermogen, interpersoonlijke en andere vaardigheden zijn cruciaal in het ondersteunen van conflictoplossing In ons dagelijks leven komen we vele gelegenheden tegen waar we bewust of onbewust (met familieleden, vrienden, klanten, zakelijke partners) conflicten beheren Het beheersen van conflictoplossing helpt conflicten effectief op te lossen, en helpt ons om beter te communiceren, efficiënt te overtuigen, bedrijfsresultaten te verbeteren en organisatie- en persoonlijk gedrag en prestaties te verbeteren Deze cursus biedt een mix van theorieën en concepten, gecombineerd met groepsoefeningen en individuele activiteiten om afgevaardigden in staat te stellen ideeën te delen en hun vaardigheden te ontwikkelen Doelen: De fundamenten en nuances van conflicten in organisaties begrijpen De belangrijkste concepten, factoren, theorieën, typen en modellen verkennen in conflictoplossing Om de persoonlijkheidstypen te ontdekken, leiderschapsstijlen die onderhandelingsvaardigheden ondersteunen De kunst van assertiviteit en zelfvertrouwen leren kennen Experimenteer, ervaar en oefen conflictresoluties .
4 hours
Overview
Overzicht:

Er zijn vijf fasen in het Design Thinking (DT) -proces (empathie, definieer het probleem, ideate, prototype, test).

In een steeds complexere wereld hebben we te maken met problemen waarvoor mogelijk speciale benaderingen nodig zijn. Design Thinking helpt bij het oplossen van complexe problemen. Het beheersen van ontwerpdenken helpt om complexe problemen effectief aan te pakken, beter te communiceren, efficiënt te overtuigen, bedrijfsresultaten te verbeteren en verbetert organisatorisch en persoonlijk gedrag en prestaties.

- Hoe DT werkt: leer van mensen en problemen, vind patronen, ontwerp model (modelafwijking), test het model, evalueer het model en re-engineer.
- Relatie tussen DT, innovatie en ondernemerschap.
- DT methoden en tools: persona, stakeholder map, customer journey map, service blauwdruk, business model innovatie.
- Toepassing van DT: ontwerp-mindset, disruptieve innovatie, iteratieve benadering, agile schattingstechniek, kritisch denken, probleemoplossing, teamwork, leiderschapsklaarheid, communicatievaardigheden, savvy technologie, toekomstgericht denken, interculturele en ethische competentie, emotionele intelligentie, zelfbewustzijn, onderhandelen vaardigheden, conflictoplossing.

Doelen:

- De basisprincipes en nuances van DT begrijpen
- Om sleutelconcepten, factoren, theorieën, types en modellen in DT te verkennen
- DT experimenteren, ervaren en oefenen

Levering:

Dit is een 1-daagse (4 uur) training en bestaat uit:

- hoorcolleges (40% - presentatie van theorieën, concepten, modellen en interacties),
- groepsoefeningen (30% - groepsdynamiek, games, groepsdiscussie en oplossingen voor schijnconflicten),
- individuele activiteiten (15% - schrijven, ontwerpen en peer discussie)
- en anderen (15% - video's, lezen).

Opmerking: vanwege de aard van deze cursus is er een minimale groepsgrootte van 3
14 hours
Overview
Deze instructeur-geleide, live training (ter plaatse of op afstand) is gericht op HR-professionals die analytische methoden willen gebruiken om de prestaties van de organisatie te verbeteren. Deze cursus behandelt zowel kwalitatieve als kwantitatieve, empirische en statistische benaderingen.

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefenen.

Cursusaanpassingsopties

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
21 hours
Overview
Publiek

- Medewerkers die volledig op de hoogte moeten zijn van de problemen rondom het beïnvloeden en vermijden van conflicten met:

- Hun collega's
- Hun bazen
- Hun interne en externe klanten en stakeholders

Cursus Doelstellingen

Aan het einde van de cursus kunnen afgevaardigden:

- Waardeer de noodzaak om hun eigen gedrag te beheren voordat ze het gedrag van anderen kunnen beïnvloeden
- Begrijp de sterke en zwakke punten van de verschillende beschikbare communicatiemedia
- Beheer hun interne en externe klanten en stakeholders

Formaat

De cursus zal een zeer interactieve combinatie zijn van:

- Facilitated Discussions
- Diapresentaties
- Oefeningen en
- Case Studies
14 hours
Overview
Pfizer, Hewlett Packard, DellEMC en VMware hebben van dit programma geprofiteerd, doordat ze een betere balans in hun beïnvloedingsstijl hebben ontwikkeld en een veerkrachtige reactie op uitdagingen op de werkplek hebben aangetoond. Als u het volgende wilt doen: • goed presterende werkteams maken • consequent contracten winnen door te pitchen • met succes de beste deals onderhandelen • aandeelhouderswaarde opbouwen, jaar op jaar ... dan heeft u ons beïnvloedingsprogramma nodig
35 hours
Overview
Overzicht

Over de hele wereld koppelen regelgevers in toenemende mate de hoeveelheid risico die een bank neemt aan de hoeveelheid kapitaal die zij moet aanhouden en worden banken en financiële diensten in toenemende mate beheerd op basis van risicogebaseerde managementpraktijken. De banken, hun producten, de regelgeving en de wereldmarkt worden steeds complexer en zorgen voor steeds grotere uitdagingen in effectief risicobeheer. Een belangrijke les van de bankencrisis van de afgelopen vijf jaar is dat risico's sterk geïntegreerd zijn en om ze efficiënt te kunnen beheren, moeten banken deze interacties begrijpen.

Belangrijkste kenmerken zijn:

- de uitleg van de huidige op risico's gebaseerde voorschriften
- gedetailleerd onderzoek van de belangrijkste risico's voor banken
- best practices in de branche voor het hanteren van een bedrijfsaanpak voor het integreren van risicobeheer in een hele organisatie
- het gebruik van bestuurstechnieken om een groepsbreed cultuur op te bouwen om ervoor te zorgen dat iedereen een actieve rol speelt bij het beheren van risico's in overeenstemming met de strategische doelstellingen van de banken
- met welke uitdagingen risicomanagers in de toekomst kunnen worden geconfronteerd.

De cursus zal uitgebreid gebruik maken van casestudy's die zijn ontworpen om de concepten en ideeën die gedurende de vijf dagen aan bod kwamen, te verkennen, onderzoeken en versterken. Historische gebeurtenissen bij banken zullen tijdens de cursus worden gebruikt om te benadrukken hoe zij hun risico's niet hebben beheerd en welke acties hadden kunnen worden ondernomen om verlies te voorkomen.

Doelen

Het doel van deze cursus is om het bankmanagement te helpen een passende geïntegreerde strategie te leveren voor het beheer van de complexe en veranderende risico's en voorschriften in de internationale bankomgeving van vandaag. Specifiek beoogt deze cursus om senior management inzicht te geven in:

- groot risico binnen de financiële sector en de belangrijkste internationale risicoregelingen
- hoe de activa en passiva van een bank te beheren en het rendement te maximaliseren
- de interactie tussen risicotypes en hoe banken een geïntegreerde aanpak gebruiken voor hun beheer
- corporate governance en de best practices om de diverse belangen van de stakeholders te beheren
- hoe een cultuur van risicobeheer te ontwikkelen als een hulpmiddel om onnodige risico's te nemen

Wie zou dit seminar moeten bijwonen

Deze cursus is bedoeld voor degenen die nog niet bekend zijn met geïntegreerd risicobeheer, senior management die verantwoordelijk zijn voor strategisch risicobeheer, of degenen die hun inzicht in ondernemingsrisicobeheer willen vergroten. Het zal nuttig zijn om:

- Bestuur op directieniveau
- Senior managers
- Senior risicomanagers en analisten
- Senior bestuurders en risicomanagers verantwoordelijk voor strategisch risicobeheer
- Interne auditors
- Regelgevend en compliance personeel
- Treasury-professionals
- Asset- en passiva-managers en analisten
- Regelgevers en toezichthoudende professionals
- Leveranciers en consultants aan banken en de risicobeheersindustrie
- Corporate governance en risk governance managers.
21 hours
Overview
Aan het einde van de cursus moeten de deelnemers in staat zijn om:

-

Krijg inzicht in zelfbeheersing als basis voor inspirerende leiders

-

Versterk en ondersteun hun uitvoeringsmogelijkheden en draag bij aan het creëren van een high performance cultuur

-

Leid culturele transformatie- en veranderingsprocessen in hun respectieve invloedsgebieden met behulp van emotionele intelligentie en veranderingsmanagementtools
14 hours
Overview
Deze tweedaagse cursus is bedoeld voor mensen die betere resultaten willen behalen met hun onderhandelingen met klanten, leveranciers en collega's Het leert de vaardigheden en tactieken die worden gebruikt door effectieve onderhandelaars en versterkt het vertrouwen dat nodig is om te slagen Afgevaardigden leren de verschillende onderhandelingsstijlen en hoe ze hun persoonlijke kracht kunnen maximaliseren terwijl ze belangrijke relaties beschermen De cursus is zeer participatief met een combinatie van hoorcollege, discussie, coaching en oefeningen .
21 hours
Overview
Publiek

Medewerkers die volledig op de hoogte moeten zijn van de problemen rond People en Team Management voor:

- Zich
- Hun collega's (collega's)
- Hun bazen
- Hun teamleden
- Hun interne en externe klanten en stakeholders

Formaat van de cursus

De cursus zal een zeer interactieve combinatie zijn van:

- Facilitated Discussions
- Diapresentaties
- Oefeningen en
- Case Studies

Aan het einde van de cursus kunnen afgevaardigden:

- Waardeer de noodzaak om hun eigen gedrag te beheren voordat ze het gedrag van anderen kunnen beïnvloeden
- Begrijp de sterke en zwakke punten van de verschillende beschikbare communicatiemedia
- Waardeer hoe ze hun teamleden kunnen beheren, motiveren en ontwikkelen
- Beheer hun interne en externe klanten en stakeholders
- Leg uit hoe om te gaan met de moeilijke situaties die ze op kantoor kunnen tegenkomen
14 hours
Overview
Publiek

Medewerkers die volledig op de hoogte moeten zijn van de problemen rondom communicatie en beïnvloeding:

- Hun collega's
- Hun bazen
- Hun interne en externe klanten en stakeholders

Formaat van de cursus

De cursus zal een zeer interactieve combinatie zijn van:

- Facilitated Discussions
- Diapresentaties
- Oefeningen en case studies

Aan het einde van de cursus kunnen afgevaardigden:

- Waardeer de noodzaak om hun eigen gedrag te beheren voordat ze het gedrag van anderen kunnen beïnvloeden
- Begrijp de sterke en zwakke punten van de verschillende beschikbare communicatiemedia
- Beheer hun interne en externe klanten en stakeholders
- Leg uit hoe om te gaan met de moeilijke situaties die ze op kantoor kunnen tegenkomen
7 hours
Overview
Deze cursus geeft u de kennis over het presenteren van financiële informatie (cijfers) in PowerPoint en niet alleen over de presentatievaardigheden zelf. U kunt financiële informatie op een professionelere manier presenteren.
14 hours
Overview
In deze door een instructeur geleide live training leren deelnemers hoe ze een overtuigende PowerPoint presentatie kunnen voorbereiden en afleveren. Van technische voorbereiding tot bekwame levering, elk essentieel punt komt aan bod in deze interactieve workshop.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Pas de juiste mindset toe voor het leveren van een krachtige en overtuigende presentatie
- Oefen effectieve communicatietechnieken om een presentatie te verbeteren
- Maak PowerPoint dia's die een presentatie aanvullen en versterken
- Creëer een verbinding met het publiek die vertrouwen bevordert en de verkoop van een idee, voorstel, product of dienst mogelijk maakt

Publiek

- Leiders en managers
- ingenieurs
- onderzoekers
- consultants
- Personen met weinig of geen zakelijke achtergrond
- Personen die zich voorbereiden om een idee of voorstel voor te stellen

Indeling van de cursus

- Workshop-formaat met veel oefeningen en oefeningen in een levendige en boeiende omgeving.

Notitie

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen
21 hours
Overview
Publiek

Medewerkers die volledig voorbereid moeten zijn om presentaties te geven:

- Aan hun teams
- Naar klanten
- Aan andere doelgroepen binnen het bedrijf
- Aan andere doelgroepen buiten het bedrijf

Formaat van de cursus

Een combinatie van:

- Facilitated Discussions
- Presentaties delegeren - met volledige feedback

Aan het einde van de cursus kunnen afgevaardigden:

- Een effectieve presentatie voorbereiden en structureren
- Bereid je goed voor op die presentatie
- Lever die presentatie met vertrouwen af
- Gebruik de verschillende visuele hulpmiddelen die een presentator zou kunnen gebruiken om een stimulerende presentatie te maken
- Omgaan met de verschillende soorten mensen die ze in hun presentaties tegenkomen
35 hours
Overview
Overzicht

Deze 5-daagse cursus zal de afgevaardigden helpen hun strategische denk-, plannings- en managementvaardigheden te ontwikkelen, inclusief de tactische en operationele vereisten voor succesvolle implementatie in een bankomgeving. De cursus behandelt de moeilijke kwesties van conflictbeheer, verandering beheren, wat een goede leider is en hoe een team te motiveren. Aan de hand van interactieve casestudies en sectorvoorbeelden worden afgevaardigden aangemoedigd ervaringen en uitdagingen uit te wisselen om praktische en werkgerichte oplossingen te helpen bouwen die ze kunnen terugnemen en daadwerkelijk kunnen gebruiken.

De hoofddoelstelling van het programma is om de leidinggevenden uit te rusten met de vaardigheden om de bedrijfsomgeving te scannen om winstgevende zakelijke kansen te ontdekken en strategieën te ontwikkelen om concurrentievoordeel te behalen in een steeds competitiever wordende bedrijfsomgeving. Het programma biedt onder andere ook inzicht in leiderschap, de best practices en gedragingen die het vermogen van de leidinggevenden zullen versterken om de complexiteit en onzekerheden van het beheren van een hoogwaardige financiële instelling aan te kunnen.

leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kunnen afgevaardigden:

- Beschrijf de belangrijkste problemen waarmee een grote bank wordt geconfronteerd;
- Verklaar de verschillende benaderingen van planning van organisatieontwikkeling;
- Analyseer de huidige zakelijke omgeving en invloeden die de organisatie beïnvloeden;
- Analyseer middelen binnen en buiten de organisatie;
- Verklaar de verschillende benaderingen voor het beheer van de strategie en de plaats daarvan in het businessplan;
- Evalueer de alternatieve ontwikkelingsstrategieën om de strategie (s) aan te bevelen die het meest geschikt zijn voor de behoeften van het bedrijf.
- Een dieper inzicht in strategische ontwikkelingsplannen toepassen;
- Bespreek objectief de risico's, voordelen en kosten die gepaard gaan met de implementatie van de nieuwe strategie, inclusief het beheren van conflicten in een team;
- Definieer benaderingen voor het beheer van de geïdentificeerde risico's;
- Analyseer de potentiële effecten op zijn of haar bedrijf (zowel positief als negatief) die zullen voortvloeien uit de implementatie van de nieuwe strategie;
- Beleid, systemen en processen ontwerpen om de opkomende strategische plannen met succes te implementeren;
- Behandel de belangrijkste stappen in verandermanagement

Wie zou moeten deelnemen

- Product- / servicemanagers
- Nieuw benoemde en gevestigde managers en teamleiders
- Heads of Operations
- Senior Bank Managers
- Human Resource Managers
- Operationele managers
- Marketing

Methodologie
De cursus bestaat uit gefaciliteerde workshops, aangevuld met casestudies op basis van een combinatie van gepubliceerde voorbeelden uit de praktijk en / of praktische ervaring. Er zullen ook mogelijkheden zijn voor deelnemers om in kleine groepen te werken om ideeën en strategieën te synthetiseren en het materiaal toe te passen in de context van hun eigen organisaties / afdelingen. Open forumdiscussies zullen ook een sleutelelement zijn.
7 hours
Overview
Een eendaagse cursus over stressmanagement en preventie
14 hours
Overview
Deze instructeur-geleide, live training (ter plaatse of op afstand) is gericht op HR-professionals en wervingsspecialisten die analytische methoden willen gebruiken om de prestaties van de organisatie te verbeteren. Deze cursus behandelt zowel kwalitatieve als kwantitatieve, empirische en statistische benaderingen.

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefenen.

Cursusaanpassingsopties

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
21 hours
Overview
Publiek

Medewerkers die volledig voorbereid moeten zijn op het geven van hoogwaardige trainingssessies

Formaat van de cursus

Een combinatie van:

- Facilitated Discussions
- Presentaties delegeren - met volledige feedback

Aan het einde van de cursus kunnen afgevaardigden:

- Bereid een effectieve trainingssessie voor en structureer deze
- Bereid je goed voor op die trainingssessie
- Lever die trainingssessie met vertrouwen af
- Gebruik de verschillende visuele hulpmiddelen die een trainer zou kunnen gebruiken om een stimulerende sessie te maken
- Omgaan met de verschillende soorten mensen die ze tijdens hun trainingen zullen tegenkomen
7 hours
Overview
Deze cursus is bedoeld voor mensen die op het punt staan ​​te beginnen of net begonnen zijn aan een professionele carrière in de industrie Ontworpen om begrip en waardering te kweken voor de zakelijke werkplek, de verwachtingen en gedragingen die afgestudeerden na de start van hun carrière tegemoet gaan Na de cursus wordt een mentor toegewezen voor een periode van 6 maanden waarbij maximaal 6 bijeenkomsten plaatsvinden (via telefoon, skype, enz) Op 121 basis Het doel van deze bijeenkomsten zal worden bepaald tussen de mentor en de mentee voorafgaand aan elke sessie en zal gericht zijn op de zaken die op dat moment het belangrijkst zijn voor de mentee .
14 hours
Overview
If you want to:

- understand why some people do not respond to what you say to them,
- improve your relationship with your spouse, children, boss, co-worker, etc...
- expand the scope of their personal skills in communication with other people,
- learn how to quickly feel better, safer, quieter and just as you like,
- make other people interested in your own person and to make them to like you

this course is for you!

Communication tools that you learn are from different fields of NLP, psychology, psychotherapy, hypnotherapy. This accumulated knowledge based on the latest research and developments in these areas. Hundreds of hours of study, reading, listening and viewing materials, books and movies, and psychological consultations available in the form of a lecture with exercises.
14 hours
Overview
Publiek Medewerkers die volledig op de hoogte moeten zijn van de problemen rond Communiceren en Beïnvloeden: Hun collega's Hun bazen Hun interne en externe klanten en stakeholders Formaat van de cursus De cursus zal een zeer interactieve combinatie zijn van: Facilitated Discussions Presentaties dia's Oefeningen en Case Studies Aan het einde van de cursus kunnen afgevaardigden: Waardeer de noodzaak om hun eigen gedrag te beheren voordat ze het gedrag van anderen kunnen beïnvloeden Begrijp de sterke en zwakke kanten van de verschillende beschikbare communicatiemiddelen Beheer hun interne en externe klanten en stakeholders .
14 hours
Overview
DOELEN

Wanneer u zaken doet in een vreemd land of een buitenlander, moeten leidinggevenden en managers enige kennis hebben van de regels en gedragingen die aanvaardbaar worden geacht in sociale en professionele situaties.

relaties. De cultuur en tradities van elk land zorgen ervoor dat mensen zich anders gedragen en als internationale managers niet weten hoe ze zich moeten aanpassen aan verschillen in bedrijfscultuur, kunnen ze de

andere partij en het succes van de onderhandelingen in gevaar brengen. Enkele aspecten die verband houden met het internationale bedrijfsprotocol zijn:

WIE MOET ERMEE AKKOORD GAAN?

Deze cursus is bedoeld om diegenen te bieden die een internationale zakelijke markt willen betreden.

- Export Manager
- Internationale handelsmanagers
- Professionele conversie
- Administrative Executive
- Nieuwe afgestudeerden
- Bedrijfsvertegenwoordigers
- Nieuwe huurder
- Bedrijfseigenaar
14 hours
Overview
Purpose of the course:

For management: team leaders, managers are beginning their career paths and high-potential employees are selected for development. Training is also a prelude to the development of individual leadership roles and human resource management.

Benefits of completion of the course:

Increase the efficiency of team management, effective decision making related to managerial functions, appropriate selection of leadership style to the team situation, business growth, strengthen conflict resolution skills, gain time management skills.

Metoda szkolenia:

short thematic lectures, individual exercises, simulations, case studies, role plays
14 hours
Overview
INVOERING

Aangezien de globalisering van industrieën en markten een mix van de verschillende culturen van de wereld met zich meebrengt, is het belangrijker dan ooit voor managers en eigenaren van kleine bedrijven om hun communicatievaardigheden te begrijpen.

In dit digitale tijdperk is het van essentieel belang, ongeacht in welke branche u werkt, om te weten hoe u berichten effectief kunt overbrengen en ontvangen, evenals via telefoon, e-mail en sociale media. berichten zowel persoonlijk als via telefoon, e-mail en sociale media.

Deze cursus is ontworpen met de volgende doelstellingen

- Communication is de uitwisseling van informatie en ideeën, zowel schriftelijk als mondeling.
- Begrijp communicatie en het communicatieproces
- Lijst en overwin de filters / barrières.

En hieronder Trainingsvoordelen voor deelnemers.

- Verbeterde persoonlijke en professionele afbeelding.
- Mastering International Protocol & persoonlijke diplomatie.
- Vaardigheid en competentie in verschillende vormen van zakelijke en diplomatieke communicatie.
- Meer zelfvertrouwen in officiële, formele en informele contacten.
- Verscherpte professionele communicatieve vaardigheden.
- Meer vertrouwen in public relations.
- Perfect begrip van formele en informele kleding, inclusief avondkleding.
- Verbeterd vermogen om te werken in een internationale omgeving, begrip van sleutelelementen van interculturele communicatie en verfijnde competentie in contacten met partners van over de hele wereld.
14 hours
Overview
INVOERING

China: een ontwikkelingsland en 's werelds tweede grootste economie. De snelle markttransformatie en economische expansie van China, ondersteund door een reeks overheidshervormingen, is nu een aantrekkelijke bestemming om zaken te doen en op zoek te gaan naar kansen op werk. .

Chinese bedrijfscultuur en etiquette kunnen iets verschillen van westerse bedrijfspraktijken. Wanneer u naar vacatures gaat zoeken of uw bedrijf in China uitbreidt, is het belangrijk om op zijn minst een basiskennis te hebben van de Chinese bedrijfscultuur en -etiquette. Het kennen en oefenen van gemeenschappelijke gewoonten zal je ook helpen ontspannen, gêne voorkomen en je te concentreren op het opbouwen van succes.

Als het gaat om de Chinese bedrijfsetiquette, is er slechts één overkoepelende regel:

Wanneer in China, doe zoals de Chinezen doen!

De belangrijkste leren en ontwikkeling doelstellingen is om op te leunen en krijgen nieuwe vaardigheden kennis in de Chinese Business Cultuur en sociale etiquette dat helpt vertegenwoordigers van de onderneming, Professionals om een werk goed te doen in China.
21 hours
Overview
INVOERING

- Heb je je ooit onzeker gevoeld over jezelf in sociale situaties?
- Maakt u zich zorgen over hoe u mensen kunt aanspreken of een toost uit kunt brengen?
- Waar zit je VIP of zelfs welke vork te gebruiken?
- Hoewel het hebben van het juiste protocol en de juiste etiquette onopgemerkt voorbijgaan, zal de afwezigheid hiervan naar behoren worden opgemerkt

In deze cursus leer je

- Hoe om te gaan met sociale situaties met gratie en gemak.
- Je zult ook de kunst van het dineren etiquette ervaren en leren,
- In een echte restaurantomgeving.

Je leert hoe je met allerlei soorten servies en bestek omgaat tijdens informele en formele bijeenkomsten en ervaart speciaal voedsel zonder schaamte.

Of je nu de leiding hebt over een sociale gelegenheid of er een bijwoont, je kunt een gracieuze gastheer en een waarderende gast zijn!
14 hours
Overview
deze cursus is ontworpen om managers en leidinggevenden te helpen begrijpen van de belangrijke en organisatorische van de persconferentie. deelnemers zullen worden ingevoerd om de belangrijke van de persconferentie, instrumenten zoals het begrijpen van de media, het opbouwen van een relatie met de media, het schrijven van persberichten, het voorbereiden van pers kits, het organiseren van een persconferentie, en het omgaan met media interviews. De interactieve workshop zal ook nuttige tips over hoe te vestigen en de reactie van een organisatie te verbeteren om de media en hoe goede relaties met vertegenwoordigers van de media en organisaties te handhaven.

doelstellingen.

• het ontwikkelen van competenties op het gebied van organisatie van persconferentie.

• de efficiëntie van het beheer van persconferenties en media vragen te vergroten.

• het bereiken van de kennis van hoe te om aan de onderliggende behoeften en de verwachtingen van journalist te krijgen.

van • het opbouwen van sterke en duurzame relaties met pers-en media leden.

• uitBreiding van het positieve imago van het bedrijf in de markt.

• het identificeren van, het verminderen van, en het overwinnen van bezwaren en barrières.

• het ontwikkelen van vaardigheden om duidelijk en effectief te communiceren.

trainings voordelen.

• degenen die geïnteresseerd zijn in het benutten van de kracht van public relations om beter te bereiken organisatorische

doelstellingen.

• managers/leidinggevenden die effectieve mediarelaties moeten opzetten en onderhouden.

• degenen die behoefte hebben aan een beter begrip van PR-tools zoals persberichten, pers kits en druk

te krijgen

de conferenties.

• degenen die willen leren omgaan met media-interviews om positieve resultaten te behalen.
21 hours
Overview
Who should attend

Individual contributors, Managers, Team leaders, whose success depends on their ability to communicate clearly, to be understood and to influence how another person performs, and create positive working relationships.

Course description

Individual and team success depends upon the ability of individuals to communicate with others, face to face, as well as virtually. Every interaction with another person determines how you are perceived and every interaction is an opportunity to develop trust and exert positive influence. Whether presenting one to one or to an audience of one thousand, conveying information to a project team or delivering a difficult message, communicating effectively is one of the most powerful skills for achieving your objectives.

This course develops your ability to focus on your outcome, tune in to your audience and develop your message for clarity and impact. Your ability to create an environment for open discussion and ongoing dialogue is crucial for communication success. The communications skills covered in this course will increase your ability to exercise choice and control for every type of conversation, influence with out authority and improve quality of relationships and productivity.
7 hours
Overview
A highly participative course involving individual and group discussions and skills practice to enable delegates to share ideas and develop their skill levels.

Audience

Anyone who is looking to enhance their assertiveness skills

Aim

This course aims to raise confidence and increase the delegate’s ability to communicate confidently and assertively with colleagues and customers.

Objectives

By the end of the programme the participants will:

- Understand and overcome the barriers to being assertive
- Recognise behaviour traits within yourself and others and learn effective strategies for managing them
- Communicate effectively with a wide range of people to achieve a win-win situation wherever possible
- Effectively manage difficult situations.
Weekend Soft Skills cursus, Avond Soft Skills training, Avond Soft Skills opleiding Soft Skills boot camp, Soft Skills instructeur geleid, Weekend Soft Skills training, Avond Soft Skills cursus, Soft Skills coaching, Soft Skills instructeur, Soft Skills trainer, Soft Skills training cursus, Soft Skills lessen, Soft Skills on-site, Soft Skills privé cursus, Soft Skills een op een training, Soft Skills op locatie, Weekend Soft Skills opleiding

Cursussen met korting

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

is growing fast!

We are looking to expand our presence in the Netherlands!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in the Netherlands
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!