Communication Training Courses

Communication Training Courses

Lokaal opgeleid live Communicatie trainingen in Nederland.

Machine Translated

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

Communication subcategorieën

Communication Cursusoverzicht

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
7 hours
Online vergaderen is de laatste jaren enorm populair geworden. Wat onderscheidt een effectieve, stimulerende en efficiënte online vergadering van een middelmatige, ineffectieve vergadering?Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op trainers, consultants, leiders en communicators op elk gebied die webconferenties efficiënt en effectief willen faciliteren met behulp van verschillende virtuele platforms.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Leer hoe u online vergaderingen voor deelnemers op afstand effectief kunt faciliteren. Creëer een veilige en boeiende virtuele omgeving voor webconferenties door de juiste toon en mentaliteit te zetten. Beheer online vergaderingen efficiënter door een geschikt platform te kiezen en vertrouwd te raken met de technologie. Houd deelnemers betrokken door online conversaties te stimuleren. Bouw diepere verbindingen op met deelnemers en andere beoefenaars om collectief te leren en waardevolle inzichten te verwerven.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
14 hours
Audience Staff who need to be fully aware of the issues surrounding Communicating and Influencing:
 • Their colleagues
 • Their bosses
 • Their internal and external customers and stakeholders
Format of the course The course will be a highly-interactive combination of:
 • Facilitated Discussions
 • Slide Presentations
 • Exercises and
 • Case Studies
By the end of the course, delegates will be able to:
 • Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour
 • Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available
 • Manage their internal and external customers and stakeholders
14 hours
Audience Staff who need to be fully aware of the issues surrounding Communicating and Influencing:
 • Their colleagues
 • Their bosses
 • Their internal and external customers and stakeholders
Format of the course The course will be a highly-interactive combination of:
 • Facilitated Discussions
 • Slide Presentations
 • Exercises and Case Studies
By the end of the course, delegates will be able to:
 • Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour
 • Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available
 • Manage their internal and external customers and stakeholders
 • Explain how to deal with the difficult situations they may encounter in the office
21 hours
Publiek Medewerkers die volledig op de hoogte moeten zijn van de problemen rond People en Team Management voor:
 • Zich
 • Hun collega's (collega's)
 • Hun bazen
 • Hun teamleden
 • Hun interne en externe klanten en stakeholders
Formaat van de cursus De cursus zal een zeer interactieve combinatie zijn van:
 • Facilitated Discussions
 • Diapresentaties
 • Oefeningen en
 • Case Studies
Aan het einde van de cursus kunnen afgevaardigden:
 • Waardeer de noodzaak om hun eigen gedrag te beheren voordat ze het gedrag van anderen kunnen beïnvloeden
 • Begrijp de sterke en zwakke punten van de verschillende beschikbare communicatiemedia
 • Waardeer hoe ze hun teamleden kunnen beheren, motiveren en ontwikkelen
 • Beheer hun interne en externe klanten en stakeholders
 • Leg uit hoe om te gaan met de moeilijke situaties die ze op kantoor kunnen tegenkomen
21 hours
Publiek
 • Medewerkers die volledig op de hoogte moeten zijn van de problemen rondom het beïnvloeden en vermijden van conflicten met:
  • Hun collega's
  • Hun bazen
  • Hun interne en externe klanten en stakeholders
Cursus Doelstellingen Aan het einde van de cursus kunnen afgevaardigden:
 • Waardeer de noodzaak om hun eigen gedrag te beheren voordat ze het gedrag van anderen kunnen beïnvloeden
 • Begrijp de sterke en zwakke punten van de verschillende beschikbare communicatiemedia
 • Beheer hun interne en externe klanten en stakeholders
Formaat De cursus zal een zeer interactieve combinatie zijn van:
 • Facilitated Discussions
 • Diapresentaties
 • Oefeningen en
 • Case Studies
35 hours
Communication al lang erkend als essentieel voor professioneel succes en velen van hun carrière zijn vastgelopen, haperen of stagneren dankzij een gebrek aan communicatieve vaardigheden. In tegenstelling tot de stedelijke mythe, zijn weinigen van ons met deze vaardigheid geboren, in plaats daarvan hebben de meesten geoefend of geleerd van fouten. Deze cursus is bedoeld om deelnemers te helpen hun communicatievaardigheden te verbeteren en bijgevolg hun vermogen om met anderen samen te werken. Bemiddelingsvaardigheden zijn subtiel maar betekenisvol verschillend. Excel geleende communicatie is een vereiste, maar belangrijker is het vermogen om te luisteren en kennis te nemen van wat er wordt gezegd. De rol van de bemiddelaar is om partijen te helpen een oplossing voor hun probleem te vinden en tot een resultaat te komen dat beide partijen graag accepteren. Bemiddelaars vermijden partij kiezen, oordelen of leiding geven. Ze zijn eenvoudigweg verantwoordelijk voor het ontwikkelen van effectieve communicatie en het opbouwen van consensus tussen de partijen. Deze cursus behandelt ook het bredere scala aan vaardigheden, naast communicatie, die vereist zijn om een effectieve bemiddelaar te zijn.
14 hours
Vaardigheden verworven tijdens de cursus Bouwen aan een effectieve communicatiestijl met anderen De praktische diagnose van communicatiebarrières en actieve preventietechnieken Bouwen aan ondersteunende relaties in een team Effectief samenwerken in een team Bewustwording van wederzijdse beïnvloeding in de relatie tussen eenheid en eenheid-eenheid De mogelijkheid om verschillende conflictbeheersingstechnieken te gebruiken Verandering in eigen attitudes en modellering van constructief gedrag (bijv Assertieve houding) .
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at persons working in an international business environment who wish to quickly improve their listening, speaking and writing skills to be more effective leaders and team members. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn tools and tactics to quickly expand their workplace English vocabulary.
 • Focus on only the relevant parts of the English language needed to be more effective at work.
 • Gain confidence in their ability to communicate with authority by phone, email and in meetings.
 • Practice techniques to influence and persuade customers, managers, and peers.
 • Apply a systematic approach to continue improving their Business English skills after the training.
7 hours
Werken in een team komt met uitdagingen in communicatie, teamwork en efficiëntie. Hoewel de technieken om deze uitdagingen te overwinnen niet gecompliceerd zijn, het implementeren van hen in het echte leven vereist toewijding en praktijk. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op teamleiders en teamleden die de manier willen verbeteren waarop ze communiceren, samenwerken en met elkaar verbinden. Door een reeks praktijken te volgen, kunnen teams deze vaardigheden verbeteren, wat leidt tot meer productief werk en een gelukkiger werkleven. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Identificeer en behandel gemeenschappelijke problemen in hoe ze communiceren en reageren op anderen op het werk. Verbeter de efficiëntie waarmee het werk als team wordt uitgevoerd. Begrijp het individu en de collectieve behoeften van een team om hun inspanningen beter te beheren en te leiden. Begrijp de betekenis en het belang van emotionele intelligentie als een indicator en gids voor het verbeteren van menselijke relaties op het werk.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
7 hours
Publiek Managers, teamleiders en medewerkers die vinden dat:
 • Ze wonen te veel vergaderingen bij
 • Hun tijd wordt 'gestolen' door andere mensen
 • Ze kunnen het dagelijkse werk niet uitpakken vanwege een gebrek aan planning, vooruitziende blik of prioritering
Formaat van de cursus De cursus zal een zeer interactieve combinatie zijn van:
 • Facilitated Discussions
 • Diapresentaties
 • Oefeningen en case studies
Aan het einde van de cursus kunnen afgevaardigden:
 • Waardeer de noodzaak om vergaderingen effectief te beheren - met respect voor de tijdsdruk van degenen die ze uitnodigen voor vergaderingen
 • Volg de standaardprocessen voor het oproepen, beheren en voorbereiden van de output van vergaderingen
 • Waardeer meer manieren om zichzelf en hun tijd efficiënter te beheren: slimmer werken, niet harder ...

Last Updated:

Aankomende Communication cursussen

Weekend Communication cursus, Avond Communication training, Avond Communication opleiding Communication boot camp, Communication instructeur geleid, Weekend Communication training, Avond Communication cursus, Communication coaching, Communication instructeur, Communication trainer, Communication training cursus, Communication lessen, Communication on-site, Communication privé cursus, Communication een op een training, Communication op locatie, Weekend Communication opleiding

Cursussen met korting

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

This site in other countries/regions