Management Training Courses

Management Training Courses

Local instructor-led live Management training courses in Nederland.

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

Management Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Lean Portfolio Management (LPM) is een aanpak die organisaties gebruiken om Lean- en Agile-principes op portfolioniveau toe te passen om een betere afstemming, bestuur en levering van waarde te bereiken.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op zakelijke professionals op gemiddeld niveau die een dieper inzicht willen krijgen in Lean Portfolio Management (LPM) en willen slagen voor het certificeringsexamen.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Ontwikkel een diep begrip van de Lean-Agile-principes. Onderhoud en communiceer de Portfolio-visie, en creëer een duidelijke toekomststaat als visie. Stel een uitgebreide portfolio-roadmap op voor het bereiken van strategische doelstellingen. Definieer, ontleed en beheer portfolio Epics effectief. Leg met vertrouwen het Lean Portfolio Management (LPM)-certificeringsexamen af.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Opties voor cursusaanpassing
  Als u een training op maat voor deze cursus wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
35 hours
Citizen Development is een zakelijke praktijk waarbij niet-IT-medewerkers taken van softwareontwikkelaars kunnen uitvoeren door gebruik te maken van low-code of no-code platforms om bedrijfskritische applicaties te creëren.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op zakelijke professionals die willen leren hoe ze applicaties kunnen ontwikkelen en procesautomatisering kunnen uitvoeren, zelfs zonder enige IT-achtergrond.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Begrijp burgerontwikkeling en leer algemene acties van burgerontwikkelaars. Leer hoe u procesautomatisering uitvoert. Automatiseer taken binnen bedrijfsapplicaties.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
14 hours
Lean Six Sigma is een combinatie van de sterke punten van zowel Lean als Six Sigma en biedt een alomvattende aanpak voor procesverbetering en probleemoplossing.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op zakelijke professionals die zich willen richten op specifieke organisatiegebieden waar procesinefficiënties en defecten veel voorkomen.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Begrijp de kernconcepten en principes van Lean Six Sigma. Pas de DMAIC-methodologie toe om processen effectief te definiëren, meten, analyseren, verbeteren en beheersen. Ontwikkel een plan voor Lean Six Sigma-implementatie binnen hun organisatie.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
21 hours
Leadership Organizational Change is ontworpen om leiders, managers en andere belangrijke personen binnen een organisatie te helpen de vaardigheden en kennis te ontwikkelen die nodig zijn om veranderingsinitiatieven binnen de organisatie effectief te leiden en te beheren.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op organisatieleiders die willen leren hoe ze verandering binnen organisaties kunnen stimuleren door effectieve veranderingsleiderschapsstrategieën te implementeren.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Begrijp het effect van veranderingsleiderschap op individuen, teams en organisaties. Planningspraktijken toepassen op inspanningen voor organisatieverandering. Stimuleer organisatieverandering effectief door veranderingsleiderschap.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
14 hours
Een Chief Technology Officer (CTO) is de persoon die verantwoordelijk is voor alle technologische problemen in een bedrijf. Deze door een instructeur geleide, live training (ter plaatse of op afstand) is gericht op huidige CTO's en opkomende CTO's zoals technisch directeuren of technisch managers die het technische en managementperspectief willen verwerven die nodig is om een effectieve CTO te zijn. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Huur en leid een levendig en innovatief technisch team.
 • Gebruik en beheer effectief de technologie die nodig is om geweldige producten te ontwikkelen.
 • Gebruik nuttige technieken en strategieën voor het beheer van producten en projecten.
 • Schaal de bedrijfsactiviteiten op en verplaats deze in de juiste richting.
Indeling van de cursus
 • Interactieve lezing en discussie.
 • Veel oefeningen en oefenen.
 • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Cursusaanpassingsopties
 • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
7 hours
Publiek Managers en teamleiders die volledig op de hoogte moeten zijn van de problemen rond het beheer en de ontwikkeling van hun personeel (directe en indirecte rapporten) Formaat van de cursus De cursus zal een zeer interactieve combinatie zijn van:
 • Facilitated Discussions
 • Diapresentaties
 • Oefeningen en case studies
Aan het einde van de cursus kunnen afgevaardigden:
 • Begrijp de verschillende vaardigheden die vereist zijn voor beheren en voor leiden
 • Ontwikkel hun team op de meest effectieve manier
 • Leg uit hoe het beste verandering in hun deel van de organisatie kan worden geleverd
 • Beheer de prestaties van het personeel beter
 • Onderhandel met succes over hun voorkeursoplossingen
 • Leg uit hoe om te gaan met de moeilijke situaties die ze op kantoor kunnen tegenkomen
7 hours
Een afstandsbedrijf (ook bekend als een virtueel team, verspreid team of verdeeld team) is een groep mensen die samenwerken vanuit verschillende locaties. Remote Leadership is een essentiële managementvaardigheid om een effectief team op afstand te bouwen en te vergemakkelijken. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op managers en managers die de juiste tools, vaardigheden en methoden willen implementeren om remote teams te beheren. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Ontdek afstandsleiderschap, structuren en componenten om een afstandswerkinstelling met succes aan te passen. Ontwikkel vertrouwen, doelen, cultuur en teamwork om een effectieve en productieve remote team te creëren. Gebruik bestaande tools en technologieën om virtuele communicatie en samenwerking te verbeteren. Het implementeren van doelstellingen en projectmanagementmethoden om de prestaties van een afstandsbedrijf te meten.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
14 hours
De training is gericht aan mensen die teams van medewerkers beheren, projecten beheren, die maximaal gebruik willen maken van het potentieel dat in het team verborgen is Voordelen voor deelnemers aan de training: De kenmerken van individuele generatiegroepen begrijpen Zij zullen de vaardigheden verwerven om op gepaste wijze met de werknemers te communiceren Ze zullen de mogelijkheid krijgen om feedback te geven volgens het "hier en nu" -principe Het leren van manieren om werknemers van de X-, Y- en Z-generatie te motiveren De modeltypen van gesprekken leren met medewerkers van de X-, Y- en Z-generatie Trainingsmethode: De training is ontworpen als interactief, waarbij de deelname van deelnemers meer dan 80% van de tijd bereikt Elke sessie volgt een vergelijkbare dynamiek, gebaseerd op een methodologie die is ontwikkeld in de Kolb-cyclus: een oefening die nieuwe gewoonten opent (bewustzijn opbouwen), een mini-lezing over technieken (kennis), een oefening van nieuwe tactieken en technieken (vaardigheid) Na het sluiten van elke sessie ontvangen deelnemers hulpmaterialen met betrekking tot de besproken sessie Het praktische materiaal wordt samengevat in mini-hoorcolleges met theoretische grondslagen en uitleg over de basale psychologische mechanismen die deelnemers ervaren tijdens het werken in de trainingsruimte .
7 hours
Deelnemersprofielen CxO, operation managers, Enterprise Architect , Business en systeemanalisten en ontwerpers Doelstelling Dit introductieseminarie biedt u een overzicht van de digitale bedrijfsmodellen, kaders voor bedrijfs- en bedrijfsarchitectuur en methoden waarop organisaties zich proberen te concentreren om hun bedrijfsflexibiliteit bij verstoringen van het digitale tijdperk te vergroten. Dit seminar is met name bedoeld om u te helpen inzicht te krijgen in kaders en referentiearchitecturen die wereldwijd worden gebruikt om digitale bedrijfsmodellen en IT-systeemarchitecturen af te stemmen op het veranderende concurrentielandschap.
14 hours
Doelstelling: Business helpen begrijpen hoe ze hun bedrijfsprocessen en middelen efficiënt kunnen modelleren en valideren om de bedrijfsflexibiliteit van hun organisatie te vergroten op basis van hun doelarchitectuur en veranderende marktbehoeften. Deze tweedaagse training is bedoeld om afgevaardigden te helpen leren hoe ze hun bedrijfsprocessen en middelen kunnen modelleren om ze aan te passen aan veranderingen van hun doelen, strategieën en beïnvloede capaciteiten als onderdeel van de doelarchitectuur. Op basis van de belangrijkste elementen van bedrijfsprestaties (strategieën, tactieken, KPI, zakelijke mogelijkheden, enz ...) leren deelnemers daar hoe ze een visiegericht bedrijfsproces en resource cartography kunnen uitwerken. Vervolgens begrijpen ze alleen de juiste BPM N- en UML notatie die is aangepast aan hun taal, en weten ze hoe ze deze kunnen aanpassen aan veranderende strategieën, tactieken en beleid.
14 hours
Deze door een instructeur geleide, live trainingsworkshop (ter plaatse of op afstand) is gericht op het introduceren van beschikbare verandermanagementmodellen met hun voor- en nadelen en case studies om de deelnemers uit te rusten met de kennis en vaardigheden om het meest geschikte model voor hun domein te kiezen zelf. Indeling van de cursus Een combinatie van:
 • Facilitated Discussions
 • Diapresentaties
 • Oefeningen en case studies
Aan het einde van deze cursus kunnen deelnemers:
 • Leg de basisveranderingsstrategieën uit die ten grondslag liggen aan de planning voor verandering in een organisatie
 • Stel een veranderingsplan op dat geschikt is voor hun deel van het bedrijf.
Cursusaanpassingsopties
 • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
7 hours
Deze door een instructeur geleide, live training (ter plaatse of op afstand) is gericht op gestreste personen die stress onder controle willen krijgen en zich kalmer, duidelijker en vindingrijker willen voelen. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Om te kunnen verwoorden wat de twee soorten stress zijn, uw persoonlijke indicatoren en stressverlichters.
 • Een plan maken met specifieke routines om rust, helderheid en energie te vergroten, terwijl de opbouw van stress op de dag wordt geminimaliseerd
 • Om bewezen technieken te leren om negatieve emoties te verleggen en positieve te stimuleren
 • Om te gaan met ontkrachtende overtuigingen rond werk, leven, relaties die vaak stress veroorzaken
Indeling van de cursus
 • Interactieve lezing en discussie.
 • Veel oefeningen en oefenen.
Cursusaanpassingsopties
 • Neem contact met ons op om een training op maat voor deze cursus aan te vragen of te boeken als individuele coaching.
14 hours
Kanban Management Professional 1 (KMP1) is een zeer interactieve tweedaagse cursus die is geaccrediteerd door de Lean Kanban University (LKU). Het combineert lesgeven, groepsdiscussies en een volledig meeslepende simulatie om te illustreren hoe de Kanban-methode individuen, teams en organisaties helpt bij het beheren en verbeteren van de levering van producten en diensten aan hun klanten.

De Kanban-methode biedt pragmatische, bruikbare, evidence-based begeleiding voor succesvolle evolutionaire verandering. Het begint met wat u nu doet en streeft naar evolutionaire verandering met respect voor de huidige rollen, verantwoordelijkheden en functiebenamingen en het aanmoedigen van leiderschap op alle niveaus. Dit stelt organisaties in staat om bedrijfsprocessen geleidelijk te evolueren, relevante statistieken te definiëren en te gebruiken om de voortgang te meten en de risico's verbonden aan complexe veranderprogramma's aanzienlijk te verminderen.

Je verlaat deze cursus met kennis van de Kanban-principes en algemene praktijken, en vaardigheden waarmee je Kanban met vertrouwen in je organisatie kunt toepassen. Wat ga je leren?
- Identificeer interne en externe bronnen van ontevredenheid
- Analyseer vraag versus mogelijkheden
- Modelleer het kennisontdekkingsproces
- Ontwerp kanban-systemen en hun visualisaties
- Identificeer en prioriteer verbeteringen
- Kies cadans voor activiteiten
- Identificeer serviceklassen Wat ontvang ik?
Cursusmateriaal (print & elektronisch)
Electron ic exemplaar van het boek "Kanban - Succesvolle evolutionaire verandering voor uw Technology Business " door David J. Anderson
Lidmaatschap van de Lean -Kanban University (LKU)
Lean -Kanban University (LKU) certificaat van voltooiing van de cursus Voor wie is deze cursus bedoeld?
Iedereen die betrokken is bij productontwikkeling of kenniswerk. Dit omvat maar is niet beperkt tot het volgende:
Programma- en bezorgmanagers
Product- en projectmanagers
Productontwikkelaars, softwareontwikkelaars en testers
Mensen die werkzaam zijn in operaties of ondersteuning
Business
Beheer op hoog niveau
Iedereen die geïnteresseerd is in het implementeren van Agile in hun organisatie
14 hours
In 1996 schreef John Kotter "Leading Change"  waarin hij zag wat mensen deden om hun organisaties te veranderen. Kotter introduceerde een 8-stap veranderingsmodel om managers te helpen omgaan met transformatieve veranderingen. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op managers, zakelijke eigenaars en strategen die van plan zijn het model 8 van Kotter in hun respectieve organisatie te implementeren. Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
7 hours
Wie moet meedoen: Managers die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van de productiviteit door het implementeren van 5S en die ervoor willen zorgen dat ze dit vitale concept op de juiste manier beginnen. Deze training is gemaakt voor professionals uit alle sectoren. Het kan worden aangepast aan tandklinieken, laboratoria, kantoren enz. Het is niet ontworpen voor academische doeleinden, maar biedt praktische advies over hoe 5S te implementeren De cursus is gericht op leiders en agenten voor verandering die willen ervoor zorgen dat ze 5S op de juiste manier introduceren. Elke cursuslid heeft de mogelijkheid om hands-on ervaring te krijgen door middel van een aantal oefeningen om te laten zien dat 5S werkt Na het voltooien van de training zult u:
  Begrijp hoe 5S werkt en verbeter de efficiëntie met 10 tot 30% Kan afvalbronnen identificeren en winstgevendheid verbeteren Begrijp de redenen voor het vijf stappenproces en weet hoe het te implementeren Gebruik de tools en procedures om de processen te verbeteren Ontwikkelen van een concrete plan om 5S in uw werkplek te introduceren
Als u nadenkt over het verbeteren van de efficiëntie op de werkplek, het winnen van meer bestellingen en het voldoen aan uw klanten terwijl het verbeteren van de veiligheid, kunt u niet toestaan om deze cursus niet te nemen    
7 hours
Who should attend: Lean and change agents, operational leaders and professionals who want to make sure they are starting this foundational concept the right way This training course has been created for professionals from all sectors in manufacturing etc. It is not designed for academic purposes, but offers practical advice how to implement 5S in your production facility The course is aimed at leaders and agents for change who want to make sure that they are introducing 5S the right way. Each course member will have the opportunity to get hands on experience through a number of exercises to demonstrate that 5S works. Upon completing the training you will:
 • Understand how  5S works and improve efficiency by 10 to 30%
 • Be able to indentify sources of waste and improve profitability
 • Understand the reasons for the five step process and know how to implement it
 • Have the tools and procedures in order to improve production processes
 • Develop a concrete plan to introduce 5S to your workplace
If you are thinking about improving workplace efficiency, winning more orders and satisfying your customers while improving safety, you cannot afford not to take this course
14 hours
In plaats van diepe analyses en grote verschuivingen te ondersteunen, is het McKinsey 7-S-model geweldig om te analyseren hoe coherent uw bedrijf is. Als u weet dat u uw handeling moet wijzigen, maar u weet niet zeker wat u moet doen, is dit het model voor verandermanagement voor u. Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op managers, bedrijfseigenaren en strategen die van plan zijn het McKinsey 7s-model in hun respectievelijke organisatie te implementeren. \ Indeling van de cursus
 • Interactieve lezing en discussie.
 • Veel oefeningen en oefenen.
Cursusaanpassingsopties
 • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
7 hours
  Heeft u moeite met het implementeren van Agile in uw organisatie? Is de verandering te normatief? Zijn uw teams overbelast en minder productief, maar nog steeds te resistent voor een revolutionaire verandering? Kies het “Alternatieve Path to Agility” en implementeren van een evolutionaire en humane Change Management methode die uw proces niet verandert maar verbetert het. De Kanban-methode biedt pragmatische, bruikbare, evidence-based begeleiding voor succesvolle evolutionaire verandering. Het begint met wat u nu doet en respecteert de huidige rollen, verantwoordelijkheden en functiebenamingen. Dit stelt organisaties in staat om bedrijfsprocessen geleidelijk te evolueren, relevante statistieken te definiëren en te gebruiken om de voortgang te meten en het risico van complexe veranderingsprogramma's aanzienlijk te verminderen. Als je team overweldigd is, kan Kanban je helpen om je werk onder controle te krijgen. Kanban is een nieuwe techniek voor het dynamisch beheren van uw proces en het blootleggen van knelpunten. Deze training biedt de vaardigheden en kennis die je nodig hebt om Kanban in je werk toe te passen en leren hoe je kunt bepalen waar je nu aan moet werken, wat je tot later moet verlaten en wat je voor altijd van de takenlijst moet verwijderen. Leerresultaten Deelnemers moeten bekend worden met de Kanban-methode. Ze moeten een eenvoudig Kanban-bord kunnen ontwerpen en implementeren. Ze moeten in staat zijn om werkitemtypen en de risico's van specifieke werkitems te begrijpen. Ze moeten bekend zijn met verschillende Team Kanban-bordontwerpen en -stijlen en weten hoe ze een ontwerp moeten kiezen dat het meest geschikt is voor hun context. Ze moeten zich bewust zijn van de trainingsroute en de waarde en voordelen die kunnen worden afgeleid bij elke stap op het "alternatieve pad naar behendigheid." Wie zou moeten deelnemen Deze cursus is bedoeld voor elke professional die deel uitmaakt van een productontwikkeling of kenniswerkomgeving en die wil ontdekken hoe Kanban kan helpen bij het verbeteren van werkomgevingen. Kanban werkt in meerdere functies van een organisatie, van senior medewerkers die Lean Management willen adopteren tot leden van bezorgteams die hun werkmethoden willen verbeteren. Eerdere deelnemers aan onze lessen waren in functies zoals:
  • Senior Management Posities (CxO)
  • Programma- en projectmanagers
  • Productmanagers, producteigenaren en Business
  • Scrum Teamleden
  • Scrum Masters, Teamleads en Change Agents
  • Product- en softwareontwikkelaars & testers
  • Agile Coaches & Practitioners ( Scrum , XP, DSDM, Agile PM, etc.)
  • Andere rollen zoals HR- en Finance professionals
  certificaat Deze 1-daagse cursus leert de basisprincipes van de Kanban Method® en dient als instapniveau en startpunt voor een alternatief pad naar behendigheid. Na succesvolle afronding van deze training ontvang je een certificaat van voltooiing van Lean Kanban University®. Bovendien verdien je een Team Kanban Practitioner® (TKP) -certificaat vergezeld van de TKP-badge. Project Management Institute (PMI): 7 PDU's ( Professional Development ).
  14 hours
  Publiek Alle Senior Management die behoefte hebben aan praktische kennis van AML / CTF en hun preventie - en een bewustzijn van de andere relevante en actuele kwesties van Financial Crime ; Formaat van de cursus Een combinatie van:
  • Facilitated Discussions
  • Diapresentaties
  • Case Studies
  • Voorbeelden
  Cursus Doelstellingen Aan het einde van deze cursus kunnen afgevaardigden:
  • Leg uit hoe AML en CTF kunnen worden voorkomen
  • Begrijp de belangrijkste facetten van AML en CTF die van toepassing zijn op hun bedrijven en de nationale en internationale inspanningen die worden geleverd om ze te bestrijden
  • Bepaal de manieren waarop een bedrijf en zijn personeel zichzelf moeten beschermen tegen de risico's van witwassen en financiering van terrorisme
  • Geef aan hoe een bedrijf een doelwit kan worden voor witwassen en financieren van terroristen: en leg uit welke "rode vlaggen" hen kunnen helpen bij het identificeren, voorkomen en rapporteren van (verdachte of feitelijke) criminele activiteiten
  • Begrijp enkele van de andere "hotspots" in Financial Crime
  7 hours
  Control Goals for Information and Related Technology (COBIT) is een kader dat organisaties helpt IT-strategieën te plannen en implementeren op het gebied van regelgevende naleving, risicomanagement en doelstelling. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op zakelijke managers, IT-managers en risico- en compliance managers die het COBIT-ramma willen implementeren om IT-beheer en management te optimaliseren. Aan het einde van deze training, zullen de deelnemers in staat zijn om te ontwerpen, ontwikkelen, implementeren, monitoren en verbeteren IT governance en management met behulp van COBIT beginselen en methoden. Format van de cursus
   Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
  Cursus aanpassingsopties
   Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
  7 hours
  Het Compliance- en MLRO-opfrisprogramma onderzoekt de belangrijkste risicobeheerskwesties en -onderwerpen die van vitaal belang zijn in de sterk gereguleerde omgeving van vandaag. Het is niet alleen gericht op Compliance Officers, MLRO's, MLCO's en andere professionals op het gebied van risicobeheer, maar ook op leden van het senior management en bestuursleden die meer willen weten over wat ze kunnen verwachten van de risicobeheersingsfuncties binnen hun organisaties. Het programma wordt gegeven door een expert in het onderwerp materie uit het VK. De belangrijkste leerdoelstelling van het programma is om deelnemers uit te rusten met voldoende kennis om objectief de toereikendheid van de bestaande risicobeheersingsmaatregelen en -praktijken van hun organisatie te beoordelen en passende verbeteringen aan te brengen.
  21 hours
  Doel van de cursus: Om ervoor te zorgen dat een persoon het kernkennis heeft van GRC-processen en -capaciteiten, en de vaardigheden om governance, prestatiebeheer, risicobeheer, interne controle en compliance-activiteiten te integreren. Overzicht:
  • GRC Basisbegrippen en definities
  • Principes van GRC
  • Kerncomponenten, werkwijzen en activiteiten
  • Relatie van GRC met andere disciplines

  35 hours
  Overzicht Over de hele wereld koppelen regelgevers in toenemende mate de hoeveelheid risico die een bank neemt aan de hoeveelheid kapitaal die zij moet aanhouden en worden banken en financiële diensten in toenemende mate beheerd op basis van risicogebaseerde managementpraktijken. De banken, hun producten, de regelgeving en de wereldmarkt worden steeds complexer en zorgen voor steeds grotere uitdagingen in effectief risicobeheer. Een belangrijke les van de bankencrisis van de afgelopen vijf jaar is dat risico's sterk geïntegreerd zijn en om ze efficiënt te kunnen beheren, moeten banken deze interacties begrijpen. Belangrijkste kenmerken zijn:
  • de uitleg van de huidige op risico's gebaseerde voorschriften
  • gedetailleerd onderzoek van de belangrijkste risico's voor banken
  • best practices in de branche voor het hanteren van een bedrijfsaanpak voor het integreren van risicobeheer in een hele organisatie
  • het gebruik van bestuurstechnieken om een groepsbreed cultuur op te bouwen om ervoor te zorgen dat iedereen een actieve rol speelt bij het beheren van risico's in overeenstemming met de strategische doelstellingen van de banken
  • met welke uitdagingen risicomanagers in de toekomst kunnen worden geconfronteerd.
  De cursus zal uitgebreid gebruik maken van casestudy's die zijn ontworpen om de concepten en ideeën die gedurende de vijf dagen aan bod kwamen, te verkennen, onderzoeken en versterken. Historische gebeurtenissen bij banken zullen tijdens de cursus worden gebruikt om te benadrukken hoe zij hun risico's niet hebben beheerd en welke acties hadden kunnen worden ondernomen om verlies te voorkomen. Doelen Het doel van deze cursus is om het bankmanagement te helpen een passende geïntegreerde strategie te leveren voor het beheer van de complexe en veranderende risico's en voorschriften in de internationale bankomgeving van vandaag. Specifiek beoogt deze cursus om senior management inzicht te geven in:
  • groot risico binnen de financiële sector en de belangrijkste internationale risicoregelingen
  • hoe de activa en passiva van een bank te beheren en het rendement te maximaliseren
  • de interactie tussen risicotypes en hoe banken een geïntegreerde aanpak gebruiken voor hun beheer
  • corporate governance en de best practices om de diverse belangen van de stakeholders te beheren
  • hoe een cultuur van risicobeheer te ontwikkelen als een hulpmiddel om onnodige risico's te nemen
  Wie zou dit seminar moeten bijwonen Deze cursus is bedoeld voor degenen die nog niet bekend zijn met geïntegreerd risicobeheer, senior management die verantwoordelijk zijn voor strategisch risicobeheer, of degenen die hun inzicht in ondernemingsrisicobeheer willen vergroten. Het zal nuttig zijn om:
  • Bestuur op directieniveau
  • Senior managers
  • Senior risicomanagers en analisten
  • Senior bestuurders en risicomanagers verantwoordelijk voor strategisch risicobeheer
  • Interne auditors
  • Regelgevend en compliance personeel
  • Treasury-professionals
  • Asset- en passiva-managers en analisten
  • Regelgevers en toezichthoudende professionals
  • Leveranciers en consultants aan banken en de risicobeheersindustrie
  • Corporate governance en risk governance managers.
  14 hours
  Deze live training onder leiding van een instructeur is gericht op senior managers die hun vermogen willen ontwikkelen om de veiligheid en het risico in complexe, hightech industrieën te strategiseren en te beheren. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  • Herken de tekenen en signalen van kwetsbare bedrijfsculturen.
  • Inzicht in de gevolgen van risico-en veiligheidsbeheer voor de persoonlijke en zakelijke aansprakelijkheid.
  • Hun risicomanagementsystemen aanpassen om veerkrachtiger te worden.
  • Ontwikkelen en implementeren van een effectieve strategie voor cultuur beheer.
  Indeling van de cursus
  • Zeer interactieve lezing en discussie.
  • Veel oefeningen en oefening.
  • Praktijkervaring met culturele meetinstrumenten.
  Opties voor cursus aanpassing
  • Om een training op maat te vragen voor deze cursus, neem contact met ons op om te regelen.
  • Voor meer informatie over uw specifieke behoeften, gaat u naar: salusintelligence.com
  7 hours
  Een zeer participatieve cursus die individuele en groepsbesprekingen en vaardigheden oefenen om delegaten in staat te stellen ideeën te delen en hun vaardigheidsniveaus te ontwikkelen. Het publiek Iedereen die op zoek is naar het verbeteren van zijn assertiviteit vaardigheden Aim Deze cursus is gericht op het vergroten van vertrouwen en het vergroten van het vermogen van de delegate om vertrouwelijk en assertief met collega's en klanten te communiceren. Doelstellingen Aan het einde van het programma zullen de deelnemers:
   Begrijp en overwint de barrières om assertief te zijn Herken gedragslijnen in jezelf en anderen en leer effectieve strategieën om ze te beheren Effectief communiceren met een breed scala van mensen om waar mogelijk een win-win situatie te bereiken Effectief om moeilijke situaties te beheren.
  7 hours
  Het doel van deze one-day cursus is om delegaten met mentoring en coaching vaardigheden voor de werkplek te voorzien. Aan het einde van de cursus zullen delegaten in staat zijn:
   Maak het verschil tussen mentoring en coaching Discussie relevante leer theorieën Beschrijf verschillende leerstijlen Verduidelijk het feedbackmodel De basisprincipes van coaching Stel de componenten van het GROW coachingmodel 
  35 hours
  Communication al lang erkend als essentieel voor professioneel succes en velen van hun carrière zijn vastgelopen, haperen of stagneren dankzij een gebrek aan communicatieve vaardigheden. In tegenstelling tot de stedelijke mythe, zijn weinigen van ons met deze vaardigheid geboren, in plaats daarvan hebben de meesten geoefend of geleerd van fouten. Deze cursus is bedoeld om deelnemers te helpen hun communicatievaardigheden te verbeteren en bijgevolg hun vermogen om met anderen samen te werken. Bemiddelingsvaardigheden zijn subtiel maar betekenisvol verschillend. Excel geleende communicatie is een vereiste, maar belangrijker is het vermogen om te luisteren en kennis te nemen van wat er wordt gezegd. De rol van de bemiddelaar is om partijen te helpen een oplossing voor hun probleem te vinden en tot een resultaat te komen dat beide partijen graag accepteren. Bemiddelaars vermijden partij kiezen, oordelen of leiding geven. Ze zijn eenvoudigweg verantwoordelijk voor het ontwikkelen van effectieve communicatie en het opbouwen van consensus tussen de partijen. Deze cursus behandelt ook het bredere scala aan vaardigheden, naast communicatie, die vereist zijn om een effectieve bemiddelaar te zijn.
  7 hours
  Publiek Medewerkers die volledig voorbereid moeten zijn om coachingsessies van hoge kwaliteit te leveren
  • Aan individuele leden van hun eigen personeel
  • Aan hun teams
  • Aan individuen die niet direct verbonden zijn met hun eigen teams, maar die hun onafhankelijke - en niet-oordelende - input waarderen
  Formaat van de cursus Een combinatie van:
  • Facilitated Discussions
  • Delegeer Coaching-sessies - met volledige feedback
  Aan het einde van de cursus kunnen afgevaardigden:
  • Definieer “Coaching” en leg in detail het gebruik van Coaching uit om individuele en teamprestaties te verbeteren - met name het gebruik ervan om de redenen achter (en het corrigeren van) onderprestatie te begrijpen
  • Lever zinvolle coaching-sessies
  14 hours
  Aan het einde van de cursus kunnen de deelnemers:
   Waardeer de noodzaak om hun eigen gedrag te beheersen voordat ze het gedrag van anderen kunnen beïnvloeden. Begrijp de sterke en zwakke punten van de verschillende beschikbare communicatiemedia. Beheer hun interne en externe klanten en belanghebbenden.
  Vorm van de cursusDe cursus zal een zeer interactieve combinatie zijn van:
   Gefaciliteerde discussies Diapresentaties Oefeningen en casestudies
  14 hours
  Publiek Medewerkers die volledig op de hoogte moeten zijn van de problemen rondom Conflict en hoe hiermee om te gaan:
  • Hun collega's
  • Hun bazen
  • Hun interne en externe klanten en stakeholders
  Formaat van de cursus De cursus zal een zeer interactieve combinatie zijn van:
  • Facilitated Discussions
  • Diapresentaties
  • Oefeningen en
  • Case Studies
  Aan het einde van de cursus kunnen afgevaardigden:
  • Begrijp conflict en het effect ervan op onszelf en anderen
  • Definieer assertief en niet-assertief gedrag
  • Waardeer de behoefte aan zelfmanagement voordat u anderen beheert
  • Ontwikkel vermogen om assertief conflicten aan te gaan
  • Bouw vertrouwen op door middel van demonstraties en praktische simulaties

  Last Updated:

  Upcoming Management Courses

  Weekend Management cursus, Avond Management training, Avond Management opleiding Management boot camp, Management instructeur geleid, Weekend Management training, Avond Management cursus, Management coaching, Management instructeur, Management trainer, Management training cursus, Management lessen, Management on-site, Management privé cursus, Management een op een training, Management op locatie, Weekend Management opleiding

  Cursussen met korting

  No course discounts for now.

  Course Discounts Newsletter

  We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
  You can always change your preferences or unsubscribe completely.

  Een aantal van onze klanten

  This site in other countries/regions