Management Training Courses

Management Training Courses

Lokaal opgeleid live management trainingen in Nederland.

Machine Translated

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

Management Cursusoverzicht

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
Deze training is gemaakt voor investeerders, ondernemers, directeuren, managers, leidinggevenden en analisten die strategische planningsvaardigheden moeten ontwikkelen. Het is niet ontworpen voor academische doeleinden, maar om vandaag je dromen te realiseren.

Deze cursus richt zich op strategische planning voor bedrijven waarbij flexibiliteit en constant leren het belangrijkste is. De nadruk ligt op bedrijfs- en investeringsstrategie met behulp van actuele praktijkvoorbeelden. Elk cursist krijgt de kans om een strategisch plan te maken en te leren hoe dit in de praktijk te implementeren.
14 hours
Overview
Audience

This course has been created for analysts, forecasters wanting to introduce or improve forecasting which can be related to sale forecasting, economic forecasting, technology forecasting, supply chain management and demand or supply forecasting.

Description

This course guides delegates through series of methodologies, frameworks and algorithms which are useful when choosing how to predict the future based on historical data.

It uses standard tools like Microsoft Excel or some Open Source programs (notably R project).

The principles covered in this course can be implemented by any software (e.g. SAS, SPSS, Statistica, MINITAB ...)
7 hours
Overview
A highly participative course involving individual and group discussions and skills practice to enable delegates to share ideas and develop their skill levels.

Audience

Anyone who is looking to enhance their assertiveness skills

Aim

This course aims to raise confidence and increase the delegate’s ability to communicate confidently and assertively with colleagues and customers.

Objectives

By the end of the programme the participants will:

- Understand and overcome the barriers to being assertive
- Recognise behaviour traits within yourself and others and learn effective strategies for managing them
- Communicate effectively with a wide range of people to achieve a win-win situation wherever possible
- Effectively manage difficult situations.
7 hours
Overview
The aim of this one day course is to provide delegates with mentoring and coaching skills for the workplace. By the end of the course, delegates will be able to:

- State the difference between mentoring and coaching
- Discuss relevant learning theories
- Describe different learning styles
- Explain the feedback model
- Outline basic coaching principles
- State the component parts of the GROW coaching model
14 hours
Overview
Publiek

Alle Senior Management die behoefte hebben aan praktische kennis van AML / CTF en hun preventie - en een bewustzijn van de andere relevante en actuele kwesties van Financial Crime ;

Formaat van de cursus

Een combinatie van:

- Facilitated Discussions
- Diapresentaties
- Case Studies
- Voorbeelden

Cursus Doelstellingen

Aan het einde van deze cursus kunnen afgevaardigden:

- Leg uit hoe AML en CTF kunnen worden voorkomen
- Begrijp de belangrijkste facetten van AML en CTF die van toepassing zijn op hun bedrijven en de nationale en internationale inspanningen die worden geleverd om ze te bestrijden
- Bepaal de manieren waarop een bedrijf en zijn personeel zichzelf moeten beschermen tegen de risico's van witwassen en financiering van terrorisme
- Geef aan hoe een bedrijf een doelwit kan worden voor witwassen en financieren van terroristen: en leg uit welke "rode vlaggen" hen kunnen helpen bij het identificeren, voorkomen en rapporteren van (verdachte of feitelijke) criminele activiteiten
- Begrijp enkele van de andere "hotspots" in Financial Crime
7 hours
Overview
Het Compliance- en MLRO-opfrisprogramma onderzoekt de belangrijkste risicobeheerskwesties en -onderwerpen die van vitaal belang zijn in de sterk gereguleerde omgeving van vandaag. Het is niet alleen gericht op Compliance Officers, MLRO's, MLCO's en andere professionals op het gebied van risicobeheer, maar ook op leden van het senior management en bestuursleden die meer willen weten over wat ze kunnen verwachten van de risicobeheersingsfuncties binnen hun organisaties. Het programma wordt gegeven door een expert in het onderwerp materie uit het VK.

De belangrijkste leerdoelstelling van het programma is om deelnemers uit te rusten met voldoende kennis om objectief de toereikendheid van de bestaande risicobeheersingsmaatregelen en -praktijken van hun organisatie te beoordelen en passende verbeteringen aan te brengen.
7 hours
Overview
Publiek

Medewerkers die volledig voorbereid moeten zijn om coachingsessies van hoge kwaliteit te leveren

- Aan individuele leden van hun eigen personeel
- Aan hun teams
- Aan individuen die niet direct verbonden zijn met hun eigen teams, maar die hun onafhankelijke - en niet-oordelende - input waarderen

Formaat van de cursus

Een combinatie van:

- Facilitated Discussions
- Delegeer Coaching-sessies - met volledige feedback

Aan het einde van de cursus kunnen afgevaardigden:

- Definieer “Coaching” en leg in detail het gebruik van Coaching uit om individuele en teamprestaties te verbeteren - met name het gebruik ervan om de redenen achter (en het corrigeren van) onderprestatie te begrijpen
- Lever zinvolle coaching-sessies
14 hours
Overview
Audience

Staff who need to be fully aware of the issues surrounding Communicating and Influencing:

- Their colleagues
- Their bosses
- Their internal and external customers and stakeholders

Format of the course

The course will be a highly-interactive combination of:

- Facilitated Discussions
- Slide Presentations
- Exercises and
- Case Studies

By the end of the course, delegates will be able to:

- Appreciate the need to manage their own behaviour before they can influence others’ behaviour
- Understand the strengths and weaknesses of the various communications media available
- Manage their internal and external customers and stakeholders
14 hours
Overview
Publiek

Medewerkers die volledig op de hoogte moeten zijn van de problemen rondom Conflict en hoe hiermee om te gaan:

- Hun collega's
- Hun bazen
- Hun interne en externe klanten en stakeholders

Formaat van de cursus

De cursus zal een zeer interactieve combinatie zijn van:

- Facilitated Discussions
- Diapresentaties
- Oefeningen en
- Case Studies

Aan het einde van de cursus kunnen afgevaardigden:

- Begrijp conflict en het effect ervan op onszelf en anderen
- Definieer assertief en niet-assertief gedrag
- Waardeer de behoefte aan zelfmanagement voordat u anderen beheert
- Ontwikkel vermogen om assertief conflicten aan te gaan
- Bouw vertrouwen op door middel van demonstraties en praktische simulaties
7 hours
Overview
Publiek

Managers en teamleiders die volledig op de hoogte moeten zijn van de problemen rond het beheer en de ontwikkeling van hun personeel (directe en indirecte rapporten)

Formaat van de cursus

De cursus zal een zeer interactieve combinatie zijn van:

- Facilitated Discussions
- Diapresentaties
- Oefeningen en case studies

Aan het einde van de cursus kunnen afgevaardigden:

- Begrijp de verschillende vaardigheden die vereist zijn voor beheren en voor leiden
- Ontwikkel hun team op de meest effectieve manier
- Leg uit hoe het beste verandering in hun deel van de organisatie kan worden geleverd
- Beheer de prestaties van het personeel beter
- Onderhandel met succes over hun voorkeursoplossingen
- Leg uit hoe om te gaan met de moeilijke situaties die ze op kantoor kunnen tegenkomen
21 hours
Overview
Publiek

Medewerkers die volledig op de hoogte moeten zijn van de problemen rond People en Team Management voor:

- Zich
- Hun collega's (collega's)
- Hun bazen
- Hun teamleden
- Hun interne en externe klanten en stakeholders

Formaat van de cursus

De cursus zal een zeer interactieve combinatie zijn van:

- Facilitated Discussions
- Diapresentaties
- Oefeningen en
- Case Studies

Aan het einde van de cursus kunnen afgevaardigden:

- Waardeer de noodzaak om hun eigen gedrag te beheren voordat ze het gedrag van anderen kunnen beïnvloeden
- Begrijp de sterke en zwakke punten van de verschillende beschikbare communicatiemedia
- Waardeer hoe ze hun teamleden kunnen beheren, motiveren en ontwikkelen
- Beheer hun interne en externe klanten en stakeholders
- Leg uit hoe om te gaan met de moeilijke situaties die ze op kantoor kunnen tegenkomen
21 hours
Overview
Publiek

Senior managers die behoefte hebben aan inzicht in de problemen van Strategisch Management en de toepassing ervan

Formaat van de cursus

Een combinatie van:

- Facilitated Discussions
- Diapresentaties
- Case-studies en voorbeelden

Aan het einde van de cursus kunnen afgevaardigden:

- Definieer problemen die aan de basis liggen van succesvol strategisch leiderschap en de link naar een sterk organisatorisch klimaat
- Beschrijf een reeks strategische bedrijfsmodellen en hun potentiële implicaties voor hun eigen bedrijf
- Definieer de kritische concepten die ten grondslag liggen aan het bouwen van goed presterende teams en het beheren van veranderingen
- Definieer en gebruik belangrijke financiële maatregelen voor strategisch succes
21 hours
Overview
Publiek

Deze cursus is bedoeld voor alle medewerkers die een breder zicht op hun deel van het bedrijf nodig hebben; hun specifieke rol daarin; en van hun betrokkenheid bij het verbeteren van haar bijdrage aan de organisatie als geheel

Formaat van de cursus

Een combinatie van:

- Facilitated Discussions
- Diapresentaties
- Oefeningen

Aan het einde van de workshop kunnen deelnemers:

- Leg uit wat "merk" is en hoe zij dit kunnen beïnvloeden
- Begrijp het proces voor veranderingsstrategieën en de positie van uw bedrijf daarin
- Beschrijf de relevante principes die ten grondslag liggen aan elke verandering in een bedrijf
- Realiseer het belang van klant / stakeholderrelaties voor het succesvol runnen van elk bedrijf
- Definieer de financiële aspecten van een bedrijf en van het deel van de afgevaardigden van dat bedrijf
- Bepaal de belangrijke aspecten van onderhandelen om het best mogelijke resultaat voor hun bedrijfsonderdeel te garanderen
14 hours
Overview
The training is designed to help anyone who is thinking of implementing or working on a balanced scorecard project
7 hours
Overview
Deze cursus is gemaakt voor besluitvormers met als primair doel niet om de berekening en de analyse te doen, maar om ze te begrijpen en te kunnen kiezen wat voor soort statistische methoden relevant zijn in de strategische planning van de organisatie.

Een potentiële deelnemer moet bijvoorbeeld beslissen hoeveel monsters moeten worden verzameld voordat hij kan beslissen of het product wordt gelanceerd of niet.

Als je een langere cursus nodig hebt die de basisbeginselen van statistisch denken omvat, kijk dan eens naar de 5-daagse training " Statistics voor managers".
7 hours
Overview
Deelnemersprofielen

CxO, operation managers, Enterprise Architect , Business en systeemanalisten en ontwerpers

Doelstelling

Dit introductieseminarie biedt u een overzicht van de digitale bedrijfsmodellen, kaders voor bedrijfs- en bedrijfsarchitectuur en methoden waarop organisaties zich proberen te concentreren om hun bedrijfsflexibiliteit bij verstoringen van het digitale tijdperk te vergroten.

Dit seminar is met name bedoeld om u te helpen inzicht te krijgen in kaders en referentiearchitecturen die wereldwijd worden gebruikt om digitale bedrijfsmodellen en IT-systeemarchitecturen af te stemmen op het veranderende concurrentielandschap.
14 hours
Overview
Doelstelling:

Business helpen begrijpen hoe ze hun bedrijfsprocessen en middelen efficiënt kunnen modelleren en valideren om de bedrijfsflexibiliteit van hun organisatie te vergroten op basis van hun doelarchitectuur en veranderende marktbehoeften.

Deze tweedaagse training is bedoeld om afgevaardigden te helpen leren hoe ze hun bedrijfsprocessen en middelen kunnen modelleren om ze aan te passen aan veranderingen van hun doelen, strategieën en beïnvloede capaciteiten als onderdeel van de doelarchitectuur. Op basis van de belangrijkste elementen van bedrijfsprestaties (strategieën, tactieken, KPI, zakelijke mogelijkheden, enz ...) leren deelnemers daar hoe ze een visiegericht bedrijfsproces en resource cartography kunnen uitwerken. Vervolgens begrijpen ze alleen de juiste BPM N- en UML notatie die is aangepast aan hun taal, en weten ze hoe ze deze kunnen aanpassen aan veranderende strategieën, tactieken en beleid.
21 hours
Overview
Publiek

- Medewerkers die volledig op de hoogte moeten zijn van de problemen rondom het beïnvloeden en vermijden van conflicten met:

- Hun collega's
- Hun bazen
- Hun interne en externe klanten en stakeholders

Cursus Doelstellingen

Aan het einde van de cursus kunnen afgevaardigden:

- Waardeer de noodzaak om hun eigen gedrag te beheren voordat ze het gedrag van anderen kunnen beïnvloeden
- Begrijp de sterke en zwakke punten van de verschillende beschikbare communicatiemedia
- Beheer hun interne en externe klanten en stakeholders

Formaat

De cursus zal een zeer interactieve combinatie zijn van:

- Facilitated Discussions
- Diapresentaties
- Oefeningen en
- Case Studies
35 hours
Overview
Communication al lang erkend als essentieel voor professioneel succes en velen van hun carrière zijn vastgelopen, haperen of stagneren dankzij een gebrek aan communicatieve vaardigheden. In tegenstelling tot de stedelijke mythe, zijn weinigen van ons met deze vaardigheid geboren, in plaats daarvan hebben de meesten geoefend of geleerd van fouten. Deze cursus is bedoeld om deelnemers te helpen hun communicatievaardigheden te verbeteren en bijgevolg hun vermogen om met anderen samen te werken.

Bemiddelingsvaardigheden zijn subtiel maar betekenisvol verschillend. Excel geleende communicatie is een vereiste, maar belangrijker is het vermogen om te luisteren en kennis te nemen van wat er wordt gezegd. De rol van de bemiddelaar is om partijen te helpen een oplossing voor hun probleem te vinden en tot een resultaat te komen dat beide partijen graag accepteren. Bemiddelaars vermijden partij kiezen, oordelen of leiding geven. Ze zijn eenvoudigweg verantwoordelijk voor het ontwikkelen van effectieve communicatie en het opbouwen van consensus tussen de partijen. Deze cursus behandelt ook het bredere scala aan vaardigheden, naast communicatie, die vereist zijn om een effectieve bemiddelaar te zijn.
35 hours
Overview
Overview

Across the globe regulators are increasingly linking the amount of risk taken by a bank to the amount of capital it is required to hold and banks and financial services are increasingly being managed on risk-based management practices. The banks, their products, the regulations and the global market are becoming increasingly complex, driving ever greater challenges in effective risk management. A key lesson of the banking crisis of the last five years is that risks are highly integrated and to manage them efficiently banks have to understand these interactions.

Key features include:

- the explanation of the current risk-based regulations
- detailed review of the major risks faced by banks
- industry best practices for adopting an enterprise approach to integrating risk management across an entire organisation
- using governance techniques to build a group wide culture to ensure everyone takes an active role in managing risks in line with the banks strategic objectives
- what challenges could be faced by risk managers in the future.

The course will make extensive use of case studies designed to explore, examine and reinforce the concepts and ideas covered over the five days. Historical events at banks will be used throughout the course to highlight how they have failed to manage their risks and actions that could have been taken to prevent loss.

Objectives

The objective of this course is to help bank management deliver an appropriate integrated strategy for managing the complex and changing risks and regulations in today’s international banking environment. Specifically this course aims to give senior level management an understanding of:

- major risk within the financial industry and the major international risk regulations
- how to manage a bank’s assets and liabilities whilst maximising return
- the interaction between risk types and how banks use an integrated approach for their management
- corporate governance and the best practice approaches to managing the diverse interests of the stakeholders
- how to develop a culture of risk governance as a tool for minimising unnecessary risk taking

Who should attend this seminar

This course is intended those who are new to integrated risk management, senior management responsible strategic risk management, or those who wish to further their understanding of enterprise risk management. It will be of use to:

- Board level bank management
- Senior managers
- Senior risk managers and analysts
- Senior directors and risk managers responsible for strategic risk management
- Internal auditors
- Regulatory and compliance personnel
- Treasury professionals
- Asset and liability managers and analysts
- Regulators and supervisory professionals
- Suppliers and consultants to banks and the risk management industry
- Corporate governance and risk governance managers.
35 hours
Overview
Overzicht

Deze 5-daagse cursus zal de afgevaardigden helpen hun strategische denk-, plannings- en managementvaardigheden te ontwikkelen, inclusief de tactische en operationele vereisten voor succesvolle implementatie in een bankomgeving. De cursus behandelt de moeilijke kwesties van conflictbeheer, verandering beheren, wat een goede leider is en hoe een team te motiveren. Aan de hand van interactieve casestudies en sectorvoorbeelden worden afgevaardigden aangemoedigd ervaringen en uitdagingen uit te wisselen om praktische en werkgerichte oplossingen te helpen bouwen die ze kunnen terugnemen en daadwerkelijk kunnen gebruiken.

De hoofddoelstelling van het programma is om de leidinggevenden uit te rusten met de vaardigheden om de bedrijfsomgeving te scannen om winstgevende zakelijke kansen te ontdekken en strategieën te ontwikkelen om concurrentievoordeel te behalen in een steeds competitiever wordende bedrijfsomgeving. Het programma biedt onder andere ook inzicht in leiderschap, de best practices en gedragingen die het vermogen van de leidinggevenden zullen versterken om de complexiteit en onzekerheden van het beheren van een hoogwaardige financiële instelling aan te kunnen.

leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kunnen afgevaardigden:

- Beschrijf de belangrijkste problemen waarmee een grote bank wordt geconfronteerd;
- Verklaar de verschillende benaderingen van planning van organisatieontwikkeling;
- Analyseer de huidige zakelijke omgeving en invloeden die de organisatie beïnvloeden;
- Analyseer middelen binnen en buiten de organisatie;
- Verklaar de verschillende benaderingen voor het beheer van de strategie en de plaats daarvan in het businessplan;
- Evalueer de alternatieve ontwikkelingsstrategieën om de strategie (s) aan te bevelen die het meest geschikt zijn voor de behoeften van het bedrijf.
- Een dieper inzicht in strategische ontwikkelingsplannen toepassen;
- Bespreek objectief de risico's, voordelen en kosten die gepaard gaan met de implementatie van de nieuwe strategie, inclusief het beheren van conflicten in een team;
- Definieer benaderingen voor het beheer van de geïdentificeerde risico's;
- Analyseer de potentiële effecten op zijn of haar bedrijf (zowel positief als negatief) die zullen voortvloeien uit de implementatie van de nieuwe strategie;
- Beleid, systemen en processen ontwerpen om de opkomende strategische plannen met succes te implementeren;
- Behandel de belangrijkste stappen in verandermanagement

Wie zou moeten deelnemen

- Product- / servicemanagers
- Nieuw benoemde en gevestigde managers en teamleiders
- Heads of Operations
- Senior Bank Managers
- Human Resource Managers
- Operationele managers
- Marketing

Methodologie
De cursus bestaat uit gefaciliteerde workshops, aangevuld met casestudies op basis van een combinatie van gepubliceerde voorbeelden uit de praktijk en / of praktische ervaring. Er zullen ook mogelijkheden zijn voor deelnemers om in kleine groepen te werken om ideeën en strategieën te synthetiseren en het materiaal toe te passen in de context van hun eigen organisaties / afdelingen. Open forumdiscussies zullen ook een sleutelelement zijn.
14 hours
Overview
Kanban Management Professional 1 (KMP1) is een zeer interactieve tweedaagse cursus die is geaccrediteerd door de Lean Kanban University (LKU). Het combineert lesgeven, groepsdiscussies en een volledig meeslepende simulatie om te illustreren hoe de Kanban-methode individuen, teams en organisaties helpt bij het beheren en verbeteren van de levering van producten en diensten aan hun klanten.

De Kanban-methode biedt pragmatische, bruikbare, evidence-based begeleiding voor succesvolle evolutionaire verandering. Het begint met wat u nu doet en streeft naar evolutionaire verandering met respect voor de huidige rollen, verantwoordelijkheden en functiebenamingen en het aanmoedigen van leiderschap op alle niveaus. Dit stelt organisaties in staat om bedrijfsprocessen geleidelijk te evolueren, relevante statistieken te definiëren en te gebruiken om de voortgang te meten en de risico's verbonden aan complexe veranderprogramma's aanzienlijk te verminderen.

Je verlaat deze cursus met kennis van de Kanban-principes en algemene praktijken, en vaardigheden waarmee je Kanban met vertrouwen in je organisatie kunt toepassen.

Wat ga je leren?
- Identificeer interne en externe bronnen van ontevredenheid
- Analyseer vraag versus mogelijkheden
- Modelleer het kennisontdekkingsproces
- Ontwerp kanban-systemen en hun visualisaties
- Identificeer en prioriteer verbeteringen
- Kies cadans voor activiteiten
- Identificeer serviceklassen

Wat ontvang ik?
Cursusmateriaal (print & elektronisch)
Electron ic exemplaar van het boek "Kanban - Succesvolle evolutionaire verandering voor uw Technology Business " door David J. Anderson
Lidmaatschap van de Lean -Kanban University (LKU)
Lean -Kanban University (LKU) certificaat van voltooiing van de cursus

Voor wie is deze cursus bedoeld?
Iedereen die betrokken is bij productontwikkeling of kenniswerk. Dit omvat maar is niet beperkt tot het volgende:
Programma- en bezorgmanagers
Product- en projectmanagers
Productontwikkelaars, softwareontwikkelaars en testers
Mensen die werkzaam zijn in operaties of ondersteuning
Business
Beheer op hoog niveau
Iedereen die geïnteresseerd is in het implementeren van Agile in hun organisatie
21 hours
Overview
Course goal:

To ensure that an individual has the core understanding of GRC processes and capabilities, and the skills to integrate governance, performance management, risk management, internal control, and compliance activities.

Overview:

- GRC Basic terms and definitions
- Principles of GRC
- Core components, practices and activities
- Relationship of GRC to other disciplines
7 hours
Overview
KAIZEN afgeleid van Japans en betekent "continue verbetering" en kan zowel op de werkplek als in het proces worden gebruikt.
14 hours
Overview
Deze cursus maakt deel uit van de Data Scientist-vaardigheden (domein: advies en Leadership ).
21 hours
Overview
Deze cursus is gemaakt voor mensen die Agile (met name SCRUM) moeten combineren met Lean en Kanban samen om hun projecten te beheren.

Het combineert de werelden van productontwerp en softwareontwerp.
21 hours
Overview
Een strategie voor klantenzorg speelt een belangrijke rol bij het opbouwen van klanttevredenheid, helpt u om loyale klanten te behouden en het aantal terugkerende bedrijven te verhogen Door goede klantenservice verkrijgt u het vertrouwen van de klant, verbetert u het imago van het bedrijf en versterkt u uw concurrentievoordeel in de markt Deze cursus richt zich op strategieën en vaardigheden voor het opbouwen van levenslange klantrelaties door het ontwikkelen van waardevolle en effectieve maatwerkstrategieën Tevreden klanten kunnen door gesprekken en verhalen vrijwillige ambassadeurs voor uw bedrijf worden en zullen uw diensten hoogstwaarschijnlijk aanbevelen aan anderen Deze workshop helpt deelnemers ook effectief, passend en duidelijk te communiceren in alle situaties DOELEN Competenties ontwikkelen op het gebied van professionele klantenservice Verbetering van de efficiëntie van communicatie met klanten De kennis verwerven over hoe u de onderliggende behoeften en verwachtingen van klanten kunt bereiken Het opbouwen van sterke en duurzame relaties met klanten Het positieve imago van het bedrijf in de markt vergroten Objecten en barrières identificeren, verminderen en overwinnen Leren over persoonlijkheden en communicatievoorkeuren bij het omgaan met klanten Het creëren van een open omgeving voor communicatie Vaardigheden ontwikkelen om helder en effectief te communiceren Herkennen van belemmeringen voor effectieve communicatie Lichaamstaal en non-verbale communicatie beheersen METHODEN Rollenspel Selfassessment-tests Oefeningen in groepen Individueel werk Oefenzittingen lezingen discussies UITKOMSTEN LEREN Aan het einde van deze cursus kunnen deelnemers: Kies een gerichte strategie voor klantenzorg Identificeer de belangrijkste klantproblemen Bouw het professionele imago van het bedrijf Aanpassen aan specifieke klantgedragstijlen Verhoog klantentrouw door uitzonderlijke klantenservice Ontwikkel communicatievaardigheden met klanten Gebruik technieken om relaties op te bouwen Ontwikkel een persoonlijk actieplan om klantenservice vaardigheden te verbeteren Toon gebaren van vrijgevigheid en hoogwaardige klantenservice Gebruik technieken om met moeilijke situaties om te gaan Herken belemmeringen voor de levering van uitstekende klantenservice .
7 hours
Overview
Krijg inzicht en inzicht in de waarde van investeren in maatschappelijk verantwoord ondernemen, filantropie en duurzaamheid. Training wordt gegeven in een interactieve vorm en omvat een aantal casestudy's.
21 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Nederland, we walk new managers through the most important concepts of strategic thinking, putting theory into practice through task-based activities based on real-life cases. Participants get a unique opportunity to learn new ways of thinking, implement key concepts to solve problems, reflect on how these principles apply to their own work, and listen to and share their own perspectives with their instructor and class peers.
14 hours
Overview
Wanneer een onderneming begint met een lean-transformatie, of het nu gaat om productie, services of technologie, wordt de IT-afdeling te vaak buiten beeld gelaten. Lean IT is hierop een antwoord. Lean IT is een uitbreiding van Lean principes op informatietechnologie (IT), met als uitgangspunt "eliminatie van verspilling" (werk dat geen waarde toevoegt aan een product of dienst).

In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers hoe ze het probleem van verspilling in een IT-organisatie kunnen oplossen. Door de dekking van theorie, case-study-activiteiten en praktische oefening met de benodigde hulpmiddelen, methoden en metrieken, leren deelnemers de kritische denk-, analytische en communicatieve vaardigheden die nodig zijn om het verspillingsprobleem bij IT-operaties aan te pakken. Door middel van dit interactieve proces leren deelnemers hoe ze Lean IT-principes en -praktijken in hun eigen organisatie kunnen toepassen en een cultuur van continue verbetering in IT kunnen opzetten.

Aan het einde van deze cursus zullen de deelnemers de impact en de rol van de IT-afdeling in de Lean transformatie van een organisatie begrijpen. In praktische termen leren deelnemers hoe ze:

- Bedrijfsprestaties meten.
- Kwantificeer het rendement op "innovatie".
- Beoordeel bedrijfsprocessen en identificeer verspilling.
- Bedrijfskosten verlagen.
- Verbeter kwaliteit en prestaties.
- Verbeter serviceniveaus, beheer veranderingen en profiteer van opkomende technologieën.
- Behoud kwaliteit en stabiliteit in de loop van de tijd.
- Maak " Lean thinking" een integraal onderdeel van de onderneming en de toolkit van elke IT-professional.

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en praktijkoefening
Weekend Management cursus, Avond Management training, Avond Management opleiding Management boot camp, Management instructeur geleid, Weekend Management training, Avond Management cursus, Management coaching, Management instructeur, Management trainer, Management training cursus, Management lessen, Management on-site, Management privé cursus, Management een op een training, Management op locatie, Weekend Management opleiding

Cursussen met korting

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

This site in other countries/regions