Management Training Courses

Management Training Courses

Lokaal opgeleid live management trainingen in Nederland.

Machine Translated

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

Management Cursusoverzicht

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
The training is designed to help anyone who is thinking of implementing or working on a balanced scorecard project
14 hours
Overview
Lean Management is een manier om een organisatie te leiden. Het bevordert een langetermijnvisie op werk en een cultuur van voortdurende verbetering - waarbij wordt gestreefd naar continue en systematische kleine, incrementele veranderingen in processen om de efficiëntie en kwaliteit te verbeteren.

In deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) leren deelnemers hoe ze Lean principes en -praktijken kunnen toepassen binnen een productiecontext en een cultuur van voortdurende verbetering kunnen opzetten.

De training combineert case-activiteiten en discussies met live, praktische oefening met behulp van de tools, metrics en methoden die nodig zijn om Lean systemen en -processen te implementeren. Enkele van de behandelde concepten zijn:

- Bepaling van de oorzaak van inefficiënties.
- Prestaties meten.
- Realiseren van de continue verbeteringscyclus.
- Kaizen-evenementen organiseren.
- Een mentaliteit van Lean denken in de hele organisatie creëren.

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefenen.
- Praktische implementatie in een live-labomgeving.

Cursusaanpassingsopties

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
7 hours
Overview
This training course is intended to help participants understand and become familiar with the basic concepts with regard to pandemics and find out how to prepare for and respond to a global pandemic.

The second section of the training course discusses pandemics and their impacts, providing information on infectious diseases and pandemics, introducing the common terms related to pandemics, and mentioning the potential impacts of a pandemic. The next three sections, deemed as the crux of the training course, are: (1) Preparing for a pandemic, wherein participants gain knowledge on how to prepare for a pandemic situation as an organization and the measures that should be taken to minimize the impact on the organization’s operations; (2) Responding to a pandemic, wherein participants gain knowledge on how to respond to a pandemic, such as activating a pandemic emergency plan, working from home, and social distancing; (3) Communicating during a pandemic, wherein participants gain knowledge on the purpose of communication, including with whom to communicate, what to communicate, where to communicate, what means to use for communicating, and who is responsible to communicate.

This training course is based on the good practices commonly used in ISO standards and guidelines provided by several local and international organizations.

Who should attend?

- Business continuity managers
- Members of business continuity teams
- Crisis response team leaders and members
- Owners of small- and medium sized enterprises (SMEs)
- Individuals seeking to ensure the continuity of essential processes in an organization during a pandemic
- Owners, managers, and leaders seeking to ensure the safety and well-being of their employees

Learning objectives

- Get acquainted with the main concepts of pandemic preparedness and response
- Understand the basic elements of a business continuity plan and how to respond to pandemics

General information

- The training course contains nearly 100 pages of information filled with good practices, guidelines, practical examples, and quizzes.
14 hours
Overview
Publiek

Deze cursus is gemaakt voor analisten, voorspellers die prognoses willen introduceren of verbeteren, die gerelateerd kunnen zijn aan verkoopvoorspelling, economische voorspelling, technologievoorspelling, supply chain management en vraag- of aanbodvoorspelling.

Omschrijving

Deze cursus begeleidt afgevaardigden door een reeks methodologieën, frameworks en algoritmen die handig zijn bij het kiezen van de toekomst op basis van historische gegevens.

Het maakt gebruik van standaardtools zoals Microsoft Excel of sommige Open Source-programma's (met name R-project).

De principes die in deze cursus worden behandeld, kunnen door elke software worden geïmplementeerd (bijv. SAS, SPSS, Statistica, MINITAB ...)
14 hours
Overview
In plaats van diepe analyses en grote verschuivingen te ondersteunen, is het McKinsey 7-S-model geweldig om te analyseren hoe coherent uw bedrijf is. Als u weet dat u uw handeling moet wijzigen, maar u weet niet zeker wat u moet doen, is dit het model voor verandermanagement voor u.

Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op managers, bedrijfseigenaren en strategen die van plan zijn het McKinsey 7s-model in hun respectievelijke organisatie te implementeren. \

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefenen.

Cursusaanpassingsopties

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
7 hours
Overview
Publiek

Managers en teamleiders die volledig op de hoogte moeten zijn van de problemen rond het beheer en de ontwikkeling van hun personeel (directe en indirecte rapporten)

Formaat van de cursus

De cursus zal een zeer interactieve combinatie zijn van:

- Facilitated Discussions
- Diapresentaties
- Oefeningen en case studies

Aan het einde van de cursus kunnen afgevaardigden:

- Begrijp de verschillende vaardigheden die vereist zijn voor beheren en voor leiden
- Ontwikkel hun team op de meest effectieve manier
- Leg uit hoe het beste verandering in hun deel van de organisatie kan worden geleverd
- Beheer de prestaties van het personeel beter
- Onderhandel met succes over hun voorkeursoplossingen
- Leg uit hoe om te gaan met de moeilijke situaties die ze op kantoor kunnen tegenkomen
14 hours
Overview
Lean Management gaat over klantgerichtheid, het ontwikkelen en onderhouden van systemen en processen om klanten waarde te bieden. Lean Services is de toepassing van lean-concepten op serviceactiviteiten.

In deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) leren deelnemers hoe Lean principes en -praktijken in hun eigen organisatie kunnen worden toegepast en een cultuur van continue verbetering tot stand kunnen brengen.

Deze interactieve training combineert case-activiteiten en discussies met live, praktische oefening met behulp van de tools, metrics en methoden die nodig zijn om Lean systemen en -processen te implementeren. Bovendien is deze training bedoeld om een mentaliteit van Lean denken bij te brengen.

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en praktijkoefening
7 hours
Overview
Wie zou moeten deelnemen:

Lean en verander agenten, operationele leiders en professionals die willen zorgen dat ze dit basisconcept op de juiste manier starten

Deze training is gemaakt voor professionals uit alle sectoren in de industrie, enz. Het is niet ontworpen voor academische doeleinden, maar biedt praktisch advies over het implementeren van 5S in uw productiefaciliteit

De cursus is gericht op leiders en agenten voor verandering die ervoor willen zorgen dat ze 5S op de juiste manier introduceren.

Elk cursist krijgt de gelegenheid om ervaring op te doen door middel van een aantal oefeningen om aan te tonen dat 5S werkt.

Na het voltooien van de training zult u:

- Begrijp hoe & nbsp; 5S werkt en verbetert de efficiëntie met 10 tot 30%
- In staat zijn om bronnen van verspilling te identificeren en de winstgevendheid te verbeteren
- Begrijp de redenen voor het proces in vijf stappen en weet hoe het te implementeren
- Beschikken over de tools en procedures om productieprocessen te verbeteren
- Ontwikkel een concreet plan om 5S op uw werkplek te introduceren

Als u overweegt om de efficiëntie op de werkplek te verbeteren, meer bestellingen binnen te halen en uw klanten tevreden te stellen en tegelijkertijd de veiligheid te verbeteren, kunt u het zich niet veroorloven deze cursus niet te volgen
14 hours
Overview
Wanneer een onderneming begint met een lean-transformatie, of het nu gaat om productie, services of technologie, wordt de IT-afdeling te vaak buiten beeld gelaten. Lean IT is hierop een antwoord. Lean IT is een uitbreiding van Lean principes op informatietechnologie (IT), met als uitgangspunt "eliminatie van verspilling" (werk dat geen waarde toevoegt aan een product of dienst).

In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers hoe ze het probleem van verspilling in een IT-organisatie kunnen oplossen. Door de dekking van theorie, case-study-activiteiten en praktische oefening met de benodigde hulpmiddelen, methoden en metrieken, leren deelnemers de kritische denk-, analytische en communicatieve vaardigheden die nodig zijn om het verspillingsprobleem bij IT-operaties aan te pakken. Door middel van dit interactieve proces leren deelnemers hoe ze Lean IT-principes en -praktijken in hun eigen organisatie kunnen toepassen en een cultuur van continue verbetering in IT kunnen opzetten.

Aan het einde van deze cursus zullen de deelnemers de impact en de rol van de IT-afdeling in de Lean transformatie van een organisatie begrijpen. In praktische termen leren deelnemers hoe ze:

- Bedrijfsprestaties meten.
- Kwantificeer het rendement op "innovatie".
- Beoordeel bedrijfsprocessen en identificeer verspilling.
- Bedrijfskosten verlagen.
- Verbeter kwaliteit en prestaties.
- Verbeter serviceniveaus, beheer veranderingen en profiteer van opkomende technologieën.
- Behoud kwaliteit en stabiliteit in de loop van de tijd.
- Maak " Lean thinking" een integraal onderdeel van de onderneming en de toolkit van elke IT-professional.

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en praktijkoefening
21 hours
Overview
QMS Auditor / Lead Auditor (ISO 9001) training legt uit wat een QMS (Quality Management System) moet bereiken. Het verklaart ook de vereisten voor een succesvolle QMS-audit. Deze vereisten dienen als basis voor voortdurende inspanningen voor verbetering van producten en diensten voor de klant.

In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers over de QMS Audit-principes, -procedures en -documentatie bij het doorlopen van een reeks casestudies, groepsdiscussies en praktische oefeningen en activiteiten.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Identificeer de vereisten voor een succesvolle QMS-audit.
- Maak een auditchecklist voor een voorbeeld van een auditscenario.
- Bevindingen rapporteren in overeenstemming met ISO 9001-vereisten.
- Schrijf en rangschik non-conformiteitsrapporten en evalueer voorstellen voor corrigerende maatregelen.
- Een overtuigende evaluatie voorbereiden en presenteren aan het topmanagement in overeenstemming met het beleid en de doelstellingen van de organisatie.

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
14 hours
Overview
Lean Distribution verwijst naar de toepassing van Lean Manufacturing-concepten voor distributie, logistiek en supply chain-activiteiten. De focus ligt op het toevoegen van waarde voor klanten, terwijl het identificeren en elimineren van verspilling - alles wat die waarde niet toevoegt.

In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers de methodologie, teams en tools die nodig zijn om Lean te implementeren in hun eigen distributiecentra en supply chain-activiteiten, terwijl een cultuur van voortdurende verbetering wordt opgezet.

De training combineert case-activiteiten en discussies met live, praktische oefening met behulp van de tools, metrics en methoden die nodig zijn om Lean systemen en -processen te implementeren. Enkele van de behandelde concepten zijn:

- Berekening van de werkelijke uitvoeringskosten
- Totale kosten verlagen in de supply chain
- Weerstand tegen verandering overwinnen
- Leiderschap cultiveren en een mentaliteit van Lean denken bijbrengen in de hele organisatie

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en praktijkoefening
7 hours
Overview
Aan wie moet u deelnemen: managers die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van de productiviteit door 5S te implementeren en die ervoor willen zorgen dat ze dit essentiële concept op de juiste manier starten.

Deze training is gemaakt voor professionals uit alle sectoren. Het kan worden aangepast aan tandheelkundige klinieken, laboratoria, kantoren enz. Het is niet ontworpen voor academische doeleinden, maar biedt praktisch advies over het implementeren van 5S

De cursus is gericht op leiders en agenten voor verandering die ervoor willen zorgen dat ze 5S op de juiste manier introduceren.

Elk cursist krijgt de gelegenheid om ervaring op te doen door middel van een aantal oefeningen om aan te tonen dat 5S werkt

Na het voltooien van de training zult u:

- Begrijp hoe 5S werkt en verbeter de efficiëntie met 10 tot 30%
- In staat zijn om bronnen van verspilling te identificeren en de winstgevendheid te verbeteren
- Begrijp de redenen voor het proces in vijf stappen en weet hoe het te implementeren
- Beschikken over de tools en procedures om processen te verbeteren
- Ontwikkel een concreet plan om 5S op uw werkplek te introduceren

Als u overweegt om de efficiëntie op de werkplek te verbeteren, meer bestellingen binnen te halen en uw klanten tevreden te stellen en tegelijkertijd de veiligheid te verbeteren, kunt u het zich niet veroorloven deze cursus niet te volgen
14 hours
Overview
In 1996 John Kotter wrote "Leading Change" which looked at what people did to transform their organisations. Kotter introduced an 8-step change model for helping managers deal with transformational change.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed for managers, business owners and strategists planning to implement Kotter's 8 model in their respective organization.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
Kanban Management Professional 1 (KMP1) is een zeer interactieve tweedaagse cursus die is geaccrediteerd door de Lean Kanban University (LKU). Het combineert lesgeven, groepsdiscussies en een volledig meeslepende simulatie om te illustreren hoe de Kanban-methode individuen, teams en organisaties helpt bij het beheren en verbeteren van de levering van producten en diensten aan hun klanten.

De Kanban-methode biedt pragmatische, bruikbare, evidence-based begeleiding voor succesvolle evolutionaire verandering. Het begint met wat u nu doet en streeft naar evolutionaire verandering met respect voor de huidige rollen, verantwoordelijkheden en functiebenamingen en het aanmoedigen van leiderschap op alle niveaus. Dit stelt organisaties in staat om bedrijfsprocessen geleidelijk te evolueren, relevante statistieken te definiëren en te gebruiken om de voortgang te meten en de risico's verbonden aan complexe veranderprogramma's aanzienlijk te verminderen.

Je verlaat deze cursus met kennis van de Kanban-principes en algemene praktijken, en vaardigheden waarmee je Kanban met vertrouwen in je organisatie kunt toepassen.

Wat ga je leren?
- Identificeer interne en externe bronnen van ontevredenheid
- Analyseer vraag versus mogelijkheden
- Modelleer het kennisontdekkingsproces
- Ontwerp kanban-systemen en hun visualisaties
- Identificeer en prioriteer verbeteringen
- Kies cadans voor activiteiten
- Identificeer serviceklassen

Wat ontvang ik?
Cursusmateriaal (print & elektronisch)
Electron ic exemplaar van het boek "Kanban - Succesvolle evolutionaire verandering voor uw Technology Business " door David J. Anderson
Lidmaatschap van de Lean -Kanban University (LKU)
Lean -Kanban University (LKU) certificaat van voltooiing van de cursus

Voor wie is deze cursus bedoeld?
Iedereen die betrokken is bij productontwikkeling of kenniswerk. Dit omvat maar is niet beperkt tot het volgende:
Programma- en bezorgmanagers
Product- en projectmanagers
Productontwikkelaars, softwareontwikkelaars en testers
Mensen die werkzaam zijn in operaties of ondersteuning
Business
Beheer op hoog niveau
Iedereen die geïnteresseerd is in het implementeren van Agile in hun organisatie
7 hours
Overview
KAIZEN afgeleid van Japans en betekent "continue verbetering" en kan zowel op de werkplek als in het proces worden gebruikt.
35 hours
Overview
Met ISO 9001 lead implementer training u de nodige expertise ontwikkelen om een organisatie te ondersteunen bij het opzetten, implementeren, beheren en onderhouden Management van een kwaliteitssysteem (QMS) op basis van [ISO 9001](https://pecb.com/en/education-and-certification-for-individuals/iso-9001). Tijdens deze training krijgt u ook een grondig inzicht in de beste praktijken van kwaliteits Management systemen en verbetert u zodoende de klanttevredenheid en de algehele prestaties en effectiviteit van een organisatie.

Na het beheersen van alle noodzakelijke concepten Management van kwaliteitssystemen, u zitten voor het examen en aanvragen voor een pecb gecertificeerde ISO 9001 lead implementer referentie. Door een PECB lead Implementer certificaat te houden, u aantonen dat u over de praktische kennis en professionele capaciteiten beschikt om ISO 9001 in een organisatie te implementeren.

Wie moet er aanwezig zijn?

- Managers of consultants die betrokken zijn bij kwaliteitManagement
- Deskundige adviseurs die de implementatie van een kwaliteits Management systeem willen beheersen
- Personen die verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van conformiteit met QMS-vereisten
- QMS teamleden

Algemene informatie

- Certificatiekosten zijn inbegrepen in de examen prijs
- Opleidingsmateriaal met meer dan 450 pagina's aan informatie en praktische voorbeelden zal worden gedistribueerd
- Een deelnemings certificaat van 31 CPD ( Professional Development doorlopende) kredieten wordt uitgegeven
- In geval van een examen falen, u het examen binnen 12 maanden gratis terugnemen
21 hours
Overview
Publiek

Medewerkers die volledig op de hoogte moeten zijn van de problemen rond People en Team Management voor:

- Zich
- Hun collega's (collega's)
- Hun bazen
- Hun teamleden
- Hun interne en externe klanten en stakeholders

Formaat van de cursus

De cursus zal een zeer interactieve combinatie zijn van:

- Facilitated Discussions
- Diapresentaties
- Oefeningen en
- Case Studies

Aan het einde van de cursus kunnen afgevaardigden:

- Waardeer de noodzaak om hun eigen gedrag te beheren voordat ze het gedrag van anderen kunnen beïnvloeden
- Begrijp de sterke en zwakke punten van de verschillende beschikbare communicatiemedia
- Waardeer hoe ze hun teamleden kunnen beheren, motiveren en ontwikkelen
- Beheer hun interne en externe klanten en stakeholders
- Leg uit hoe om te gaan met de moeilijke situaties die ze op kantoor kunnen tegenkomen
35 hours
Overview
Overzicht

Deze 5-daagse cursus zal de afgevaardigden helpen hun strategische denk-, plannings- en managementvaardigheden te ontwikkelen, inclusief de tactische en operationele vereisten voor succesvolle implementatie in een bankomgeving. De cursus behandelt de moeilijke kwesties van conflictbeheer, verandering beheren, wat een goede leider is en hoe een team te motiveren. Aan de hand van interactieve casestudies en sectorvoorbeelden worden afgevaardigden aangemoedigd ervaringen en uitdagingen uit te wisselen om praktische en werkgerichte oplossingen te helpen bouwen die ze kunnen terugnemen en daadwerkelijk kunnen gebruiken.

De hoofddoelstelling van het programma is om de leidinggevenden uit te rusten met de vaardigheden om de bedrijfsomgeving te scannen om winstgevende zakelijke kansen te ontdekken en strategieën te ontwikkelen om concurrentievoordeel te behalen in een steeds competitiever wordende bedrijfsomgeving. Het programma biedt onder andere ook inzicht in leiderschap, de best practices en gedragingen die het vermogen van de leidinggevenden zullen versterken om de complexiteit en onzekerheden van het beheren van een hoogwaardige financiële instelling aan te kunnen.

leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kunnen afgevaardigden:

- Beschrijf de belangrijkste problemen waarmee een grote bank wordt geconfronteerd;
- Verklaar de verschillende benaderingen van planning van organisatieontwikkeling;
- Analyseer de huidige zakelijke omgeving en invloeden die de organisatie beïnvloeden;
- Analyseer middelen binnen en buiten de organisatie;
- Verklaar de verschillende benaderingen voor het beheer van de strategie en de plaats daarvan in het businessplan;
- Evalueer de alternatieve ontwikkelingsstrategieën om de strategie (s) aan te bevelen die het meest geschikt zijn voor de behoeften van het bedrijf.
- Een dieper inzicht in strategische ontwikkelingsplannen toepassen;
- Bespreek objectief de risico's, voordelen en kosten die gepaard gaan met de implementatie van de nieuwe strategie, inclusief het beheren van conflicten in een team;
- Definieer benaderingen voor het beheer van de geïdentificeerde risico's;
- Analyseer de potentiële effecten op zijn of haar bedrijf (zowel positief als negatief) die zullen voortvloeien uit de implementatie van de nieuwe strategie;
- Beleid, systemen en processen ontwerpen om de opkomende strategische plannen met succes te implementeren;
- Behandel de belangrijkste stappen in verandermanagement

Wie zou moeten deelnemen

- Product- / servicemanagers
- Nieuw benoemde en gevestigde managers en teamleiders
- Heads of Operations
- Senior Bank Managers
- Human Resource Managers
- Operationele managers
- Marketing

Methodologie
De cursus bestaat uit gefaciliteerde workshops, aangevuld met casestudies op basis van een combinatie van gepubliceerde voorbeelden uit de praktijk en / of praktische ervaring. Er zullen ook mogelijkheden zijn voor deelnemers om in kleine groepen te werken om ideeën en strategieën te synthetiseren en het materiaal toe te passen in de context van hun eigen organisaties / afdelingen. Open forumdiscussies zullen ook een sleutelelement zijn.
14 hours
Overview
ISO 9001 Foundation training enables you to learn the basic elements to implement and manage a Quality Management System (QMS) as specified in ISO 9001. During this training course, you will be able to understand the different modules of a QMS, including QMS policy, procedures, performance measurements, management commitment, internal audit, management review and continual improvement.

After completing this course, you can sit for the exam and apply for a “PECB Certified ISO 9001 Foundation” credential. A PECB Foundation Certificate shows that you have understood the fundamental methodologies, requirements, framework and management approach.

Who should attend?

- Individuals involved in Quality Management
- Individuals seeking to gain knowledge about the main processes of Quality Management Systems (QMS)
- Individuals interested to pursue a career in Quality Management

The “PECB Certified ISO 9001 Foundation” exam fully meets the requirements of the PECB Examination and Certification Programme (ECP). The exam covers the following competency domains: h Domain 1: Fundamental principles and concepts of a Quality Management System (QMS) h Domain 2: Quality Management System (QMS)

Upon the successful completion of the exam, you can apply for the “PECB Certified ISO 9001 Foundation” credential.

General Information

Certification fees are included on the exam price

Training material containing over 200 pages of information and practical examples will be distributed

A participation certificate of 14 CPD (Continuing Professional Development) credits will be issued

In case of exam failure, you can retake the exam within 12 months for free
14 hours
Overview
"Supplier quality" refers to a supplier's ability to deliver goods and services to customers in a satisfactory manner. "Supplier quality management" refers to the tools and processes used to manage supplier quality.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at supply managers and personnel who wish to adopt a quality-centric approach to managing suppliers.

By the end of this training, participants will be able to:

- Adopt a proactive and collaborative approach for enhancing supplier quality.
- Clearly define and communicate supply specifications and requirements.
- Explore different Supplier Quality Management Systems (QMS) and apply an analytical approach to choose the most suitable one.
- Use a QMS system to continuously monitor, inspect and audit supply chains.
- Ensure that suppliers provide the highest quality products and services.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hours
Overview
Deze cursus is bedoeld voor mensen die op het punt staan ​​te beginnen of net begonnen zijn aan een professionele carrière in de industrie Ontworpen om begrip en waardering te kweken voor de zakelijke werkplek, de verwachtingen en gedragingen die afgestudeerden na de start van hun carrière tegemoet gaan Na de cursus wordt een mentor toegewezen voor een periode van 6 maanden waarbij maximaal 6 bijeenkomsten plaatsvinden (via telefoon, skype, enz) Op 121 basis Het doel van deze bijeenkomsten zal worden bepaald tussen de mentor en de mentee voorafgaand aan elke sessie en zal gericht zijn op de zaken die op dat moment het belangrijkst zijn voor de mentee .
7 hours
Overview
Heeft u moeite met het implementeren van Agile in uw organisatie? Is de verandering te normatief? Zijn uw teams overbelast en minder productief, maar nog steeds te resistent voor een revolutionaire verandering?

Kies het “Alternatieve Path to Agility” en implementeren van een evolutionaire en humane Change Management methode die uw proces niet verandert maar verbetert het.

De Kanban-methode biedt pragmatische, bruikbare, evidence-based begeleiding voor succesvolle evolutionaire verandering. Het begint met wat u nu doet en respecteert de huidige rollen, verantwoordelijkheden en functiebenamingen. Dit stelt organisaties in staat om bedrijfsprocessen geleidelijk te evolueren, relevante statistieken te definiëren en te gebruiken om de voortgang te meten en het risico van complexe veranderingsprogramma's aanzienlijk te verminderen.

Als je team overweldigd is, kan Kanban je helpen om je werk onder controle te krijgen. Kanban is een nieuwe techniek voor het dynamisch beheren van uw proces en het blootleggen van knelpunten.

Deze training biedt de vaardigheden en kennis die je nodig hebt om Kanban in je werk toe te passen en leren hoe je kunt bepalen waar je nu aan moet werken, wat je tot later moet verlaten en wat je voor altijd van de takenlijst moet verwijderen.

Leerresultaten

Deelnemers moeten bekend worden met de Kanban-methode. Ze moeten een eenvoudig Kanban-bord kunnen ontwerpen en implementeren. Ze moeten in staat zijn om werkitemtypen en de risico's van specifieke werkitems te begrijpen. Ze moeten bekend zijn met verschillende Team Kanban-bordontwerpen en -stijlen en weten hoe ze een ontwerp moeten kiezen dat het meest geschikt is voor hun context. Ze moeten zich bewust zijn van de trainingsroute en de waarde en voordelen die kunnen worden afgeleid bij elke stap op het "alternatieve pad naar behendigheid."

Wie zou moeten deelnemen

Deze cursus is bedoeld voor elke professional die deel uitmaakt van een productontwikkeling of kenniswerkomgeving en die wil ontdekken hoe Kanban kan helpen bij het verbeteren van werkomgevingen. Kanban werkt in meerdere functies van een organisatie, van senior medewerkers die Lean Management willen adopteren tot leden van bezorgteams die hun werkmethoden willen verbeteren. Eerdere deelnemers aan onze lessen waren in functies zoals:

- Senior Management Posities (CxO)
- Programma- en projectmanagers
- Productmanagers, producteigenaren en Business
- Scrum Teamleden
- Scrum Masters, Teamleads en Change Agents
- Product- en softwareontwikkelaars & testers
- Agile Coaches & Practitioners ( Scrum , XP, DSDM, Agile PM, etc.)
- Andere rollen zoals HR- en Finance professionals

certificaat

Deze 1-daagse cursus leert de basisprincipes van de Kanban Method® en dient als instapniveau en startpunt voor een alternatief pad naar behendigheid.

Na succesvolle afronding van deze training ontvang je een certificaat van voltooiing van Lean Kanban University®. Bovendien verdien je een Team Kanban Practitioner® (TKP) -certificaat vergezeld van de TKP-badge.

Project Management Institute (PMI): 7 PDU's ( Professional Development ).
21 hours
Overview
Publiek

Senior managers die behoefte hebben aan inzicht in de problemen van Strategisch Management en de toepassing ervan

Formaat van de cursus

Een combinatie van:

- Facilitated Discussions
- Diapresentaties
- Case-studies en voorbeelden

Aan het einde van de cursus kunnen afgevaardigden:

- Definieer problemen die aan de basis liggen van succesvol strategisch leiderschap en de link naar een sterk organisatorisch klimaat
- Beschrijf een reeks strategische bedrijfsmodellen en hun potentiële implicaties voor hun eigen bedrijf
- Definieer de kritische concepten die ten grondslag liggen aan het bouwen van goed presterende teams en het beheren van veranderingen
- Definieer en gebruik belangrijke financiële maatregelen voor strategisch succes
14 hours
Overview
Deze training is gemaakt voor investeerders, ondernemers, directeuren, managers, leidinggevenden en analisten die strategische planningsvaardigheden moeten ontwikkelen. Het is niet ontworpen voor academische doeleinden, maar om vandaag je dromen te realiseren.

Deze cursus richt zich op strategische planning voor bedrijven waarbij flexibiliteit en constant leren het belangrijkste is. De nadruk ligt op bedrijfs- en investeringsstrategie met behulp van actuele praktijkvoorbeelden. Elk cursist krijgt de kans om een strategisch plan te maken en te leren hoe dit in de praktijk te implementeren.
21 hours
Overview
Strategisch denken verwijst naar het proces van het doordenken van problemen en situaties door een grote lens, rekening houdend met de implicaties van verschillende acties en vervolgens handelen volgens de meest ideale strategie voor algemeen zakelijk succes.

Go od strategische denkers analyseren uitdagingen en kansen analytisch en beschouwen ze binnen de context van de visie en doelen van een bedrijf. Of het nu wordt gebruikt door een strategiemanager die overweegt hoe een investering moet worden toegewezen of een bedrijfsontwikkelaar die het potentieel van uitbreiding naar een nieuwe markt evalueert, strategisch denken is een vaardigheid die kan worden geleerd, geoefend en verfijnd. Strategisch denken geeft managers de duidelijkheid en de voorsprong die nodig is om betere beslissingen te nemen en hun bedrijven continu in de juiste richting te bewegen.

In deze door een instructeur geleide, live training leiden we nieuwe managers door de belangrijkste concepten van strategisch denken, waarbij de theorie in praktijk wordt gebracht via taakgebaseerde activiteiten op basis van praktijkcases. Deelnemers krijgen een unieke kans om nieuwe manieren van denken te leren, sleutelconcepten te implementeren om problemen op te lossen, na te denken over hoe deze principes van toepassing zijn op hun eigen werk, en luisteren naar en delen hun eigen perspectieven met hun instructeur en klasgenoten.

Indeling van de cursus

- Deelnemers krijgen een beter beeld van wat hun bedrijf drijft en hoe hun rol binnen de organisatie bijdraagt aan de doelstellingen, visie en resultaten van het bedrijf. De cursus is interactief en op activiteiten gebaseerd, met case-studies, teamgebaseerde taken en individuele presentatie en probleemoplossing vormen een belangrijk onderdeel van de cursus.
7 hours
Overview
Deze cursus is gemaakt voor besluitvormers met als primair doel niet om de berekening en de analyse te doen, maar om ze te begrijpen en te kunnen kiezen wat voor soort statistische methoden relevant zijn in de strategische planning van de organisatie.

Een potentiële deelnemer moet bijvoorbeeld beslissen hoeveel monsters moeten worden verzameld voordat hij kan beslissen of het product wordt gelanceerd of niet.

Als je een langere cursus nodig hebt die de basisbeginselen van statistisch denken omvat, kijk dan eens naar de 5-daagse training " Statistics voor managers".
14 hours
Overview
Audience:

- This course is for leaders, or aspiring leaders, with direct responsibility for leading teams and making strategic decisions

Overview:

The Strategic Planning Course provides you with the knowledge and techniques to determine a clear, strategic direction for your organisation. It will help you better understand the various approaches available in analysing, planning and implementing strategic actions. The course does not promote a singular approach to strategic planning but provides the candidates with a selection of approaches. This agnostic approach to strategic theory allows contextualised application of the candidates’ needs within their particular professional environment. Whilst candidates would be expected to bring and share their own experience, extensive use is made of contemporary real-life examples.

By the end of this training, participants will be able to:

- Gain insights into the various approaches to strategy
- Have a greater appreciation of the different methods of strategic analysis and positioning
- Understand how to effectively address strategic implementation
- Evaluate the progress of a strategic plan

Format of the course:

- Highly interactive lecture and discussion.
- Scenario based learning with your group.
- Opportunities to reflect on your own challenges
14 hours
Overview
Deze live training onder leiding van een instructeur is gericht op senior managers die hun vermogen willen ontwikkelen om de veiligheid en het risico in complexe, hightech industrieën te strategiseren en te beheren.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Herken de tekenen en signalen van kwetsbare bedrijfsculturen.
- Inzicht in de gevolgen van risico-en veiligheidsbeheer voor de persoonlijke en zakelijke aansprakelijkheid.
- Hun risicomanagementsystemen aanpassen om veerkrachtiger te worden.
- Ontwikkelen en implementeren van een effectieve strategie voor cultuur beheer.

Indeling van de cursus

- Zeer interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefening.
- Praktijkervaring met culturele meetinstrumenten.

Opties voor cursus aanpassing

- Om een training op maat te vragen voor deze cursus, neem contact met ons op om te regelen.
- Voor meer informatie over uw specifieke behoeften, gaat u naar: salusintelligence.com
14 hours
Overview
Audience:

- This course is for leaders, or aspiring leaders, with direct responsibility for leading teams and making strategic decisions

Overview:

The Strategic Leadership Course provides you with the knowledge and techniques to determine a clear, strategic direction for your organisation. It will help you better understand the various approaches to leadership, alongside change management and decision making, giving you the ability to plan and implement strategic actions. The course presenters have extensive experience in coaching senior leaders in the practical application of strategic leadership principles. The course makes use of contemporary real-life examples and utilises the experiences of the candidates.

By the end of this training, participants will be able to:

- Gain insights into the various approaches to strategy
- Have a greater appreciation of the different approaches to leadership and change management
- Understand how to effectively implement a strategic plan
- Evaluate the progress of a strategic plan

Format of the course:

- Highly interactive lecture and discussion.
- Scenario based learning with your group.
- Opportunities to discuss your own leadership challenges in a group setting
14 hours
Overview
Audience:

- Aspiring Project Managers
- Junior Managers
- Field Specialists

Overview:

This instructor-led, live training is aimed at senior managers who wish to develop their capability to strategize and manage safety and risk in complex, high-tech industries. The course gives risk and safety managers the confidence and ability to implement an established and effective safety culture assessment process. The course will introduce the SI-9 product which has been developed to provide an efficient and accurate methodology to measure multiple elements of your organization's culture. The periodic measurement of your corporate culture not only enhances your risk visibility but provides evidence of your personal and corporate due diligence in risk management.

By the end of this training, participants will be able to:

- Recognise the signs and signals of vulnerable corporate risk culture.
- Understand the personal and corporate liability implications of risk and safety management.
- Adapt their risk management systems to become more resilient.
- Design an effective safety culture measurement system based on the SI-9 assessment system.
- Develop and implement an effective organizational cultural management strategy.

Format of the course:

- Highly interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on experience of cultural measurement tools
Weekend Management cursus, Avond Management training, Avond Management opleiding Management boot camp, Management instructeur geleid, Weekend Management training, Avond Management cursus, Management coaching, Management instructeur, Management trainer, Management training cursus, Management lessen, Management on-site, Management privé cursus, Management een op een training, Management op locatie, Weekend Management opleiding

Cursussen met korting

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

This site in other countries/regions