Management Training Courses

Management Training Courses

Lokaal opgeleid live management trainingen in Nederland.

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

Management Cursusoverzicht

CodeNaamTijdsduurOverzicht
strapraStrategic Planning in Practice14 uurDeze training is opgezet voor investeerders, bedrijfseigenaars, directeuren, managers, leidinggevenden en analisten die strategische planningsvaardigheden moeten ontwikkelen. Het is niet ontworpen voor academische doeleinden, maar om vandaag je dromen te realiseren.

Deze cursus richt zich op strategische planning voor bedrijven waarin flexibiliteit en constant leren het belangrijkste is. De nadruk ligt op de bedrijfs- en investeringsstrategie met behulp van actuele praktijkvoorbeelden. Elk cursist krijgt de mogelijkheid om een ​​strategisch plan te maken en te leren hoe het in de praktijk kan worden geïmplementeerd.
LeanITLean IT: Applying the Principles of Lean to IT Operations14 uurWanneer een onderneming een magere transformatie begint, of het nu gaat om productie, services of technologie, is de IT-afdeling te vaak buiten beeld Lean IT is hier een antwoord op Lean IT is een uitbreiding van de Lean-principes op informatietechnologie (IT), waarbij het principe "het verwijderen van afval" is (werk dat geen waarde toevoegt aan een product of dienst) In deze training met instructeurs leren deelnemers hoe ze het probleem van afval in een IT-organisatie kunnen uitpakken Door de dekking van theorie, casestudy-activiteiten en praktische oefeningen met de benodigde tools, methoden en metrieken, leren de deelnemers de kritische denk-, analyse- en communicatievaardigheden die nodig zijn om het probleem van verspilling bij IT-operaties aan te pakken Door middel van dit interactieve proces leren deelnemers hoe ze de Lean IT-principes en -praktijken in hun eigen organisatie kunnen toepassen en een cultuur van continue verbetering in IT kunnen vestigen Aan het einde van deze cursus zullen deelnemers de impact en rol van de IT-afdeling in de Lean-transformatie van een organisatie begrijpen In praktische termen leren deelnemers hoe ze: meet zakelijke prestaties kwantificeer het rendement op "innovatie" bedrijfsprocessen beoordelen en afval identificeren verlaag de bedrijfskosten de kwaliteit en prestaties verbeteren serviceniveaus verbeteren, veranderingen beheren en profiteren van opkomende technologieën behoud kwaliteit en stabiliteit in de tijd maak "Lean denken" een integraal onderdeel van de onderneming en de toolkit van elke IT-professional Publiek Managers en specialisten die werken in een IT-organisatie Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en praktijkoefeningen .
grmcfunGovernance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals21 uurCursusdoel: Om ervoor te zorgen dat een persoon het kernbegrip heeft van GRC-processen en -vermogens en de vaardigheden om governance, prestatiebeheer, risicobeheer, interne controle en compliance-activiteiten te integreren Overzicht: GRC Algemene voorwaarden en definities Principes van GRC Kerncomponenten, werkwijzen en activiteiten Relatie van GRC met andere disciplines .
kaizen1KAIZEN7 uurKAIZEN is afkomstig uit het Japans en betekent "continue verbetering" Het kan zowel op werkplekken als in kantoorprocedures worden gebruikt .
advyldshpAdvisory & Leadership Skills14 uurDeze cursus maakt deel uit van de vaardighedenset Data Scientist (Domain: Advisory & Leadership) .
agilekanbanleanManaging Agile Projects with Lean and Kanban21 uurDeze cursus is gemaakt voor mensen die Agile (met name SCRUM) moeten combineren, met Lean en Kanban togather om hun projecten te beheren Het combineert de wereld van productontwerp en softwareontwerp .
ccarestrCustomer Care Strategy21 uurEen strategie voor klantenzorg speelt een belangrijke rol bij het opbouwen van klanttevredenheid, helpt u om loyale klanten te behouden en het aantal terugkerende bedrijven te verhogen Door goede klantenservice verkrijgt u het vertrouwen van de klant, verbetert u het imago van het bedrijf en versterkt u uw concurrentievoordeel in de markt Deze cursus richt zich op strategieën en vaardigheden voor het opbouwen van levenslange klantrelaties door het ontwikkelen van waardevolle en effectieve maatwerkstrategieën Tevreden klanten kunnen door gesprekken en verhalen vrijwillige ambassadeurs voor uw bedrijf worden en zullen uw diensten hoogstwaarschijnlijk aanbevelen aan anderen Deze workshop helpt deelnemers ook effectief, passend en duidelijk te communiceren in alle situaties DOELEN Competenties ontwikkelen op het gebied van professionele klantenservice Verbetering van de efficiëntie van communicatie met klanten De kennis verwerven over hoe u de onderliggende behoeften en verwachtingen van klanten kunt bereiken Het opbouwen van sterke en duurzame relaties met klanten Het positieve imago van het bedrijf in de markt vergroten Objecten en barrières identificeren, verminderen en overwinnen Leren over persoonlijkheden en communicatievoorkeuren bij het omgaan met klanten Het creëren van een open omgeving voor communicatie Vaardigheden ontwikkelen om helder en effectief te communiceren Herkennen van belemmeringen voor effectieve communicatie Lichaamstaal en non-verbale communicatie beheersen METHODEN Rollenspel Selfassessment-tests Oefeningen in groepen Individueel werk Oefenzittingen lezingen discussies UITKOMSTEN LEREN Aan het einde van deze cursus kunnen deelnemers: Kies een gerichte strategie voor klantenzorg Identificeer de belangrijkste klantproblemen Bouw het professionele imago van het bedrijf Aanpassen aan specifieke klantgedragstijlen Verhoog klantentrouw door uitzonderlijke klantenservice Ontwikkel communicatievaardigheden met klanten Gebruik technieken om relaties op te bouwen Ontwikkel een persoonlijk actieplan om klantenservice vaardigheden te verbeteren Toon gebaren van vrijgevigheid en hoogwaardige klantenservice Gebruik technieken om met moeilijke situaties om te gaan Herken belemmeringen voor de levering van uitstekende klantenservice .
csrCorporate Social Responsibility Fundamentals7 uurKrijg inzicht in en inzicht in de waarde van beleggen in maatschappelijk verantwoord ondernemen, filantropie en duurzaamheid De training wordt uitgevoerd in een interactieve vorm en bevat een aantal case-studies .
strageticthinkingStrategic Thinking21 uurStrategisch denken verwijst naar het proces van het doordenken van problemen en situaties door middel van een grootbeeldlens, rekening houdend met de implicaties van verschillende acties, en vervolgens handelen naar de meest ideale strategie voor algemeen zakelijk succes Goede strategische denkers kijken analytisch naar uitdagingen en kansen en beschouwen deze in de context van de visie en doelstellingen van een bedrijf Of het nu wordt gebruikt door een strategiemanager die nadenkt over het toewijzen van een investering of een bedrijfsontwikkelaar die het potentieel evalueert om uit te breiden naar een nieuwe markt, strategisch denken is een vaardigheid die kan worden geleerd, toegepast en verfijnd Strategisch denken geeft managers de duidelijkheid en de rand die nodig zijn om betere beslissingen te nemen en hun bedrijven voortdurend in goede richting te sturen In deze cursus lopen we nieuwe managers door de belangrijkste concepten van strategisch denken, waarbij de theorie in de praktijk wordt gebracht door taakgerichte activiteiten op basis van reallife-cases Deelnemers krijgen een unieke kans om nieuwe manieren van denken te leren, kernconcepten te implementeren om problemen op te lossen, na te denken over hoe deze principes van toepassing zijn op hun eigen werk, en naar hun eigen perspectieven te luisteren en te delen met hun instructeur en klasgenoten Publiek Junior- tot midlevel-managers Deze cursus is gericht op bedrijfsontwikkeling en strategieteams Formaat van de cursus Deelnemers krijgen een goed beeld van wat hun bedrijf drijft en hoe hun rol binnen de organisatie bijdraagt ​​aan de bedrijfsdoelstellingen, visie en bedrijfsresultaten De cursus is interactief en op activiteiten gebaseerd, met casestudies, teamgerichte taken en individuele presentatie en probleemoplossend denken vormt een belangrijk onderdeel van de cursus .
leanmanagementLean Management: Lean Management in Manufacturing 14 uurLean Management is een aanpak voor het runnen van een organisatie Het bevordert een langetermijnvisie op werk en een cultuur van continue verbetering, waarbij continu en systematisch kleine, incrementele veranderingen in processen worden bereikt om de efficiëntie en kwaliteit te verbeteren In deze training met instructeur leren deelnemers Lean-principes en -praktijken toe te passen in een productiecontext en een cultuur van continue verbetering tot stand te brengen De training combineert casusactiviteiten en discussies met live handson-oefeningen met behulp van de tools, metrics en methoden die nodig zijn om Lean-systemen en -processen te implementeren Enkele van de behandelde concepten omvatten: Bepaling van de oorzaak van inefficiënties Het meten van prestaties Het realiseren van de continue verbeteringscyclus Kaizen-evenementen organiseren Het creëren van een mindset van Lean-denken in de hele organisatie Publiek Bedrijfsmanagers Kwaliteitsbewaking managers en consultants Formaat van de cursus Deellezing, deelbespreking, oefeningen en substantiële handsonoefeningen .
sdtpmlStrategic Development: Thinking, Planning, Management and Leadership35 uurOverzicht Deze 5-daagse cursus helpt afgevaardigden hun strategisch denken, planning en managementvaardigheden te ontwikkelen, inclusief de tactische en operationele vereisten voor een succesvolle implementatie in een bankomgeving De cursus gaat in op de moeilijke kwesties van conflictbeheersing, het managen van verandering, wat een goede leider maakt en hoe een team te motiveren Aan de hand van interactieve casestudy's en voorbeelden uit de sector zullen afgevaardigden worden aangemoedigd om ervaringen en uitdagingen uit te wisselen om praktische en werkgerichte oplossingen te ontwikkelen die ze terug kunnen nemen en daadwerkelijk kunnen gebruiken De kerndoelstelling van het programma is de leidinggevenden uit te rusten met de vaardigheden om de bedrijfsomgeving te scannen om winstgevende zakelijke kansen te ontdekken en strategieën te ontwikkelen om concurrentievoordeel te behalen in een steeds concurrerender bedrijfsomgeving Het programma zal onder meer ook inzicht verschaffen in best practices en gedragingen van leiderschap die de capaciteit van leidinggevenden om de complexiteit en onzekerheden van het managen van een performante financiële instelling te versterken, zal versterken leerdoelen Na het bijwonen van deze cursus kunnen afgevaardigden: Beschrijf de belangrijkste problemen waarmee een grote bank wordt geconfronteerd; Verklaar de verschillende benaderingen van planning van organisatieontwikkeling; Analyseer de huidige zakelijke omgeving en invloeden die van invloed zijn op de organisatie; Analyseer middelen binnen en buiten de organisatie; Verklaar de verschillende benaderingen om strategie te beheren en het plaats in het businessplan; Evalueer de alternatieve ontwikkelingsstrategieën om aan te geven welke het meest geschikt is voor de behoeften van het bedrijf Een beter begrip van strategische ontwikkelingsplannen toepassen; Bespreek objectief de risico's, voordelen en kosten die gepaard gaan met de implementatie van de nieuwe strategie, inclusief het managen van conflicten in een team; Definieer benaderingen voor het beheersen van de geïdentificeerde risico's; Analyseer de mogelijke gevolgen voor zijn of haar bedrijf (zowel positief als negatief) die zullen voortvloeien uit de implementatie van de nieuwe strategie; Ontwerp beleid, systemen en processen om de opkomende strategische plannen met succes te implementeren; Behandel de belangrijkste stappen in verandermanagement Wie zou moeten bijwonen Product / Service Managers Nieuw aangestelde en gevestigde managers en teamleiders Heads of Operations Senior Bank Managers Human Resource Managers Operations Managers Marketingmanagers Methodologie De cursus bestaat uit gefaciliteerde workshops, aangevuld met casestudy's uit een combinatie van gepubliceerde praktijkvoorbeelden en / of praktijkervaringen Er zullen ook mogelijkheden zijn voor aanwezigen om in kleine groepen te werken om ideeën en strategieën samen te brengen en om het materiaal toe te passen in de context van hun eigen organisaties / afdelingen Open forumdiscussies zullen ook een sleutelelement zijn .
leanservicesLean Services: Lean Management For The Service Industry14 uurLean Management gaat over klantgerichtheid, het ontwikkelen en onderhouden van systemen en processen om klanten waarde te bieden Lean Services is de toepassing van lean concepten voor serviceactiviteiten In deze training met instructeurs leren deelnemers hoe Lean principes en praktijken binnen hun eigen organisatie worden toegepast en stellen een cultuur van continue verbetering vast Deze interactieve training combineert casusactiviteiten en discussies met live handson-oefeningen met behulp van de tools, metrics en methoden die nodig zijn om Lean-systemen en -processen te implementeren Bovendien is deze training bedoeld om een ​​mentaliteit van lean denken in te druppelen Publiek Bedrijfsmanagers Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en praktijkoefeningen .
leandistributionLean Distribution: Implementing Lean in Distribution, Logistics, and Supply Chain Operations14 uurLean Distribution verwijst naar de toepassing van Lean Manufacturing-concepten op distributie, logistiek en supply chain-operaties De focus ligt op het toevoegen van waarde voor klanten en het identificeren en elimineren van verspilling - alles dat die waarde niet toevoegt In deze training met instructeurs leren deelnemers de methodologie, teams en tools die nodig zijn om Lean te implementeren in hun eigen distributiecentra en supply chain-activiteiten, terwijl ze een cultuur van continue verbetering tot stand brengen De training combineert casusactiviteiten en discussies met live handson-oefeningen met behulp van de tools, metrics en methoden die nodig zijn om Lean-systemen en -processen te implementeren Enkele van de behandelde concepten omvatten: Berekening van de werkelijke kosten van uitvoering Het verlagen van de totale kosten in de supply chain Het overwinnen van weerstand tegen verandering Leiderschap cultiveren en een mindset van Lean-denken in de hele organisatie aanbrengen Publiek Managers en professionals die verantwoordelijk zijn voor het implementeren van lean-principes in distributie, logistiek en supply chain-operaties Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en praktijkoefeningen .
5sLean5S7 uurThere are no specific requirements needed to attend this course.
leanS5Lean S57 uurWie moet deelnemen: Lean en verander agenten, operationele leiders en professionals die ervoor willen zorgen dat ze dit fundamentele concept op de juiste manier beginnen Deze training is gemaakt voor professionals uit alle sectoren van de industrie enz Het is niet ontworpen voor academische doeleinden, maar biedt praktisch advies over hoe 5S in uw productiefaciliteit te implementeren De cursus is gericht op leiders en agenten voor verandering die willen zorgen dat zij 5S op de juiste manier introduceren Elk cursist krijgt de gelegenheid om ervaring op te doen door middel van een aantal oefeningen om aan te tonen dat 5S werkt Na het voltooien van de training zult u: Begrijp hoe 5S werkt en de efficiëntie met 10 tot 30% verbetert Identificeer afvalbronnen en verbeter de winstgevendheid Begrijp de redenen voor het vijfstappenproces en weet hoe het moet worden geïmplementeerd Beschikken over de hulpmiddelen en procedures om productieprocessen te verbeteren Ontwikkel een concreet plan om 5S op uw werkplek te introduceren Als u nadenkt over het verbeteren van de efficiëntie op de werkvloer, het winnen van meer bestellingen en het voldoen aan uw klanten terwijl u de veiligheid verbetert, kunt u het zich niet veroorloven deze cursus niet te volgen .
lean5sLean 5S for Non-Manufacturing Purposes7 uurWie moet aanwezig zijn: managers die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van de productiviteit door het implementeren van 5S en die willen zorgen dat ze dit essentiële concept op de juiste manier beginnen Deze training is gemaakt voor professionals uit alle sectoren Het kan op maat worden gemaakt voor tandheelkundige klinieken, laboratoria, kantoren etc Het is niet ontworpen voor academische doeleinden, maar biedt praktisch advies voor het implementeren van 5S De cursus is gericht op leiders en agenten voor verandering die willen zorgen dat zij 5S op de juiste manier introduceren Elk cursist krijgt de gelegenheid om ervaring op te doen door middel van een aantal oefeningen om aan te tonen dat 5S werkt Na het voltooien van de training zult u: Begrijp hoe 5S werkt en de efficiëntie met 10 tot 30% verbetert Identificeer afvalbronnen en verbeter de winstgevendheid Begrijp de redenen voor het vijfstappenproces en weet hoe het moet worden geïmplementeerd Beschikken over de hulpmiddelen en procedures om processen te verbeteren Ontwikkel een concreet plan om 5S op uw werkplek te introduceren Als u nadenkt over het verbeteren van de efficiëntie op de werkvloer, het winnen van meer bestellingen en het voldoen aan uw klanten terwijl u de veiligheid verbetert, kunt u het zich niet veroorloven deze cursus niet te volgen .
ConResBeConflict Resolution, Assertiveness and Self Confidence14 uurIn een steeds meer geglobaliseerde wereld werken we in meer multiculturele omgevingen waar conflicten tussen individuen en groepen mogelijk zijn Het fundamentele geloof achter conflictoplossing is dat conflicten onvermijdelijk zijn, maar dat ze beheersbaar zijn Assertiviteit, zelfvertrouwen, onderhandelingsvermogen, interpersoonlijke en andere vaardigheden zijn cruciaal in het ondersteunen van conflictoplossing In ons dagelijks leven komen we vele gelegenheden tegen waar we bewust of onbewust (met familieleden, vrienden, klanten, zakelijke partners) conflicten beheren Het beheersen van conflictoplossing helpt conflicten effectief op te lossen, en helpt ons om beter te communiceren, efficiënt te overtuigen, bedrijfsresultaten te verbeteren en organisatie- en persoonlijk gedrag en prestaties te verbeteren Deze cursus biedt een mix van theorieën en concepten, gecombineerd met groepsoefeningen en individuele activiteiten om afgevaardigden in staat te stellen ideeën te delen en hun vaardigheden te ontwikkelen Doelen: De fundamenten en nuances van conflicten in organisaties begrijpen De belangrijkste concepten, factoren, theorieën, typen en modellen verkennen in conflictoplossing Om de persoonlijkheidstypen te ontdekken, leiderschapsstijlen die onderhandelingsvaardigheden ondersteunen De kunst van assertiviteit en zelfvertrouwen leren kennen Experimenteer, ervaar en oefen conflictresoluties .
tkanmThe Kanban Method (TKP) 7 uurWorstelt u met het implementeren van Agile in uw organisatie? Is de wijziging te prescriptief? Zijn uw teams overbelast en minder productief maar toch te resistent voor een revolutionaire verandering? Kies het "Alternatieve pad naar behendigheid" en voer een evolutionaire en humane methode voor verandermanagement in die uw proces niet verandert maar verbetert De Kanban-methode biedt een pragmatische, bruikbare, op feiten gebaseerde leidraad voor succesvolle evolutionaire verandering Het begint met wat u nu doet en respecteert de huidige rollen, verantwoordelijkheden en functietitels Hierdoor kunnen organisaties hun bedrijfsprocessen geleidelijk evolueren, relevante meetwaarden definiëren en gebruiken om de voortgang te meten en het risico van complexe veranderprogramma's aanzienlijk verminderen Als uw team overweldigd is, kan Kanban u helpen uw werk onder controle te krijgen Kanban is een nieuwe techniek om uw proces dynamisch te beheren en knelpunten aan het licht te brengen Deze training biedt de vaardigheden en kennis die je nodig hebt om Kanban in je werk toe te passen en te leren hoe je kunt bepalen waar je nu aan moet werken, wat je later moet verlaten en wat je voorgoed uit de takenlijst kunt halen Leerresultaten Deelnemers moeten bekend raken met de Kanban-methode Ze moeten in staat zijn om een ​​basis Kanban-bord te ontwerpen en te implementeren Ze moeten de typen werkitems en de risico's van specifieke werkitems kunnen begrijpen Ze moeten bekend zijn met verschillende Team Kanban-bordontwerpen en -stijlen en weten hoe ze een ontwerp moeten kiezen dat het beste bij hun context past Ze moeten zich bewust zijn van de routekaart voor training en de waarde en voordelen die kunnen worden behaald bij elke stap op het "alternatieve pad naar behendigheid" Wie zou moeten bijwonen Deze cursus is bedoeld voor elke professional die deel uitmaakt van een productontwikkelings- of kenniswerkomgeving en die geïnteresseerd is in het ontdekken hoe Kanban kan helpen bij het verbeteren van de werkomgeving Kanban werkt over meerdere functies van een organisatie, van hooggeplaatste personeelsleden die Lean Management willen adopteren voor leden van bezorgteams die hun werkmethoden willen verbeteren Eerdere deelnemers aan onze lessen zijn in rollen geweest zoals: Senior managementposities (CxO) Programma- en projectmanagers Productmanagers, producteigenaren en bedrijfsanalisten Scrum Teamleden Scrum Masters, Team Lead en Change Agents Product- en softwareontwikkelaars en testers Agile Coaches & Practitioners (Scrum, XP, DSDM, AgilePM, etc) Andere rollen zoals HR- en Finance-professionals certificaat Deze 1 daagse cursus leert de basis van de Kanban-methode® en dient als instapniveau en startpunt voor een alternatief pad naar behendigheid Na succesvolle afronding van deze training, ontvangt u een Certificaat van Voltooiing van Lean Kanban University® Bovendien verdient u een certificaat van certificaat van Team Kanban Practitioner® (TKP), vergezeld van de TKP-badge Project Management Institute (PMI): 7 PDU's (Professional Development Units) .
qmsauditorQMS Auditor / Lead Auditor (ISO 9001)21 uurQMS Auditor / Lead Auditor (ISO 9001) training geeft uitleg over wat een QMS (Quality Management System) moet bereiken Het verklaart ook de vereisten van een succesvolle QMS-audit Deze vereisten dienen als basis voor continue verbeteringsinspanningen naar verbeterde producten en diensten voor de klant Tijdens deze live training met instructeur leren deelnemers over de QMS Audit-principes, -procedures en -documentatie tijdens een reeks casestudy's, groepsdiscussies en praktische oefeningen en activiteiten Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Identificeer de vereisten voor een succesvolle QMS-audit Maak een controlelijst voor een steekproefscenario Rapporteer bevindingen in overeenstemming met ISO 9001-vereisten Schrijf en rapporteer niet-conformiteitsrapporten en evalueer voorstellen voor corrigerende maatregelen Bereid en presenteer een overtuigende evaluatie aan het topmanagement in overeenstemming met het beleid en de doelstellingen van de organisatie Publiek Auditors die betrokken zijn of zullen worden bij QMS Audit Consultants en managers die betrokken zijn bij kwaliteitsprogramma's Personen die met QMS-auditors moeten werken Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
kanban1Kanban Management Professional 114 uurKanban Management Professional 1 (KMP1) is een zeer interactieve tweedaagse cursus, geaccrediteerd door de Lean Kanban University (LKU) Het combineert lesgeven, groepsdiscussies en een volledig onderdompelende simulatie om te illustreren hoe de Kanban-methode individuen, teams en organisaties helpt bij het beheren en verbeteren van de levering van producten en diensten aan hun klanten De Kanban-methode biedt een pragmatische, bruikbare, op feiten gebaseerde leidraad voor succesvolle evolutionaire verandering Het begint met wat je nu doet en streeft naar evolutionaire veranderingen met respect voor de huidige rollen, verantwoordelijkheden en functietitels en het aanmoedigen van leiderschap op alle niveaus Hierdoor kunnen organisaties hun bedrijfsprocessen geleidelijk evolueren, relevante meetwaarden definiëren en gebruiken om de voortgang te meten en de risico's van complexe veranderprogramma's aanzienlijk verminderen Je verlaat deze cursus met kennis van de Kanban-principes en huisartspraktijken en vaardigheden waarmee je Kanban met vertrouwen in je organisatie kunt toepassen Wat zal je leren? Identificeer interne en externe bronnen van ontevredenheid Analyse van vraag versus vermogen Modelleer het kennisontdekproces Ontwerp kanban-systemen en hun visualisaties Identificeer en prioriteer verbeteringen Kies cadans voor activiteiten Identificeer serviceklassen Wat krijg ik? Twee dagen van hoge kwaliteit training met Michael Chik die 20 jaar ervaring heeft in softwareontwikkeling Tijdens de cursus worden versnaperingen en lunch aangeboden Je ontvangt ook: Lesmateriaal (print & elektronisch) Elektronische kopie van het boek "Kanban Succesvolle Evolutieve Evolutie voor uw technologiebedrijf" door David J Anderson Lidmaatschap van de LeanKanban University (LKU) LeanKanban University (LKU) certificaat van voltooiing van de cursus Voor wie is deze cursus bedoeld? Iedereen die zich bezighoudt met productontwikkeling of kenniswerk Dit omvat maar is niet beperkt tot het volgende: Programma- en bezorgmanagers Product- en projectmanagers Productontwikkelaars, softwareontwikkelaars en testers Mensen die werkzaam zijn in operaties of ondersteuning Bedrijfsanalisten Highlevel management Iedereen die geïnteresseerd is in het implementeren van Agile in hun organisatie .
intrcgovIntegrated Risk & Corporate Governance35 uurOverzicht Over de hele wereld koppelen toezichthouders steeds vaker het risico dat een bank neemt aan de hoeveelheid kapitaal die ze moeten aanhouden en worden banken en financiële diensten steeds vaker beheerd op basis van risicobeheerlijke managementpraktijken De banken, hun producten, de regelgeving en de mondiale markt worden steeds complexer en drijven steeds grotere uitdagingen op het gebied van effectief risicobeheer Een belangrijke les van de bankencrisis van de afgelopen vijf jaar is dat risico's sterk geïntegreerd zijn en dat banken deze interacties op efficiënte wijze moeten beheren Belangrijkste kenmerken zijn: de uitleg van de huidige risicogebaseerde regelgeving gedetailleerd overzicht van de belangrijkste risico's waarmee banken worden geconfronteerd best practices in de branche voor het toepassen van een bedrijfsaanpak voor het integreren van risicobeheer in een hele organisatie gebruik van governance-technieken om een ​​cultuurbrede cultuur op te bouwen om ervoor te zorgen dat iedereen een actieve rol speelt bij het managen van risico's in overeenstemming met de strategische doelstellingen van de bank welke uitdagingen in de toekomst voor risicomanagers zouden kunnen staan De cursus zal uitgebreid gebruik maken van casestudy's die zijn ontworpen om de concepten en ideeën die tijdens de vijf dagen worden behandeld te onderzoeken, te onderzoeken en te versterken Historische gebeurtenissen bij banken zullen tijdens de cursus worden gebruikt om te benadrukken hoe ze hun risico's en acties die genomen hadden kunnen worden om verlies te voorkomen, niet hebben beheerd Doelen Het doel van deze cursus is om het bankmanagement te helpen bij het leveren van een passende geïntegreerde strategie voor het beheer van de complexe en veranderende risico's en regelgeving in de internationale bankomgeving van vandaag Specifiek wil deze cursus het management op hoog niveau inzicht geven in: groot risico binnen de financiële sector en de belangrijkste internationale risicoregels hoe u de activa en passiva van een bank kunt beheren en het rendement maximaliseert de interactie tussen risicotypen en hoe banken een geïntegreerde aanpak gebruiken voor hun beheer corporate governance en de best practice-aanpak voor het beheer van de uiteenlopende belangen van de stakeholders hoe een cultuur van risicogovernance te ontwikkelen als een middel om onnodig risico te minimaliseren Wie zou dit seminar moeten bijwonen Deze cursus is bedoeld voor diegenen die nieuw zijn in geïntegreerd risicomanagement, strategisch risicomanagement door senior management of degenen die hun begrip van ondernemingsrisicomanagement willen vergroten Het zal van nut zijn om: Beheer op bankniveau Senior managers Senior risicomanagers en analisten Senior bestuurders en risicomanagers die verantwoordelijk zijn voor strategisch risicobeheer Interne auditors Regelgevend en compliancemedewerkers Treasury professionals Asset and liability managers en analisten Toezichthouders en toezichthoudende professionals Leveranciers en consultants voor banken en de risicobeheerindustrie Corporate governance en risicogovernancemanagers .
mrkfctMarket Forecasting14 uurPubliek Deze cursus is ontwikkeld voor analisten, voorspellers die prognoses willen introduceren of verbeteren die gerelateerd kunnen zijn aan verkoopprognoses, economische prognoses, technologische prognoses, supply chain management en prognoses voor vraag of aanbod Beschrijving Deze cursus leidt afgevaardigden door een reeks van methodologieën, kaders en algoritmen die nuttig zijn bij het kiezen van hoe de toekomst te voorspellen op basis van historische gegevens Het gebruikt standaardhulpmiddelen zoals Microsoft Excel of sommige Open Source-programma's (met name R-project) De principes die in deze cursus worden behandeld, kunnen door elke software worden geïmplementeerd (bijv SAS, SPSS, Statistica, MINITAB) .
mantdevManagement and Team Development7 uurPubliek Managers en teamleiders die zich volledig bewust moeten zijn van de problemen rond het beheer en de ontwikkeling van hun personeel (directe en indirecte rapporten) Formaat van de cursus De cursus zal een zeer interactieve combinatie zijn van: Facilitated Discussions Presentaties dia's Oefeningen en case-studies Aan het einde van de cursus kunnen afgevaardigden: Begrijp de verschillende vaardigheden die nodig zijn voor het managen en voor leidinggeven Ontwikkel hun team op de meest effectieve manier Leg uit hoe je het beste in hun deel van de organisatie verandering kunt aanbrengen Beheer de prestaties van het personeel beter Onderhandel met succes over hun gewenste oplossingen Leg uit hoe je moet omgaan met de moeilijke situaties die ze op kantoor tegen kunnen komen .
297Assertiveness7 uurA highly participative course involving individual and group discussions and skills practice to enable delegates to share ideas and develop their skill levels.

Audience

Anyone who is looking to enhance their assertiveness skills

Aim

This course aims to raise confidence and increase the delegate’s ability to communicate confidently and assertively with colleagues and customers.

Objectives

By the end of the programme the participants will:

- Understand and overcome the barriers to being assertive
- Recognise behaviour traits within yourself and others and learn effective strategies for managing them
- Communicate effectively with a wide range of people to achieve a win-win situation wherever possible
- Effectively manage difficult situations.
448Mentoring and Coaching7 uurThe aim of this one day course is to provide delegates with mentoring and coaching skills for the workplace. By the end of the course, delegates will be able to:

- State the difference between mentoring and coaching
- Discuss relevant learning theories
- Describe different learning styles
- Explain the feedback model
- Outline basic coaching principles
- State the component parts of the GROW coaching model
amlctfAnti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)14 uurPubliek Alle senior managers die een praktische kennis van AML / CTF en hun preventie nodig hebben - en zich bewust zijn van de andere relevante en actuele financiële criminaliteitskwesties; Formaat van de cursus Een combinatie van: Facilitated Discussions Presentaties dia's Case Studies Voorbeelden Cursus Doelstellingen Tegen het einde van deze cursus kunnen afgevaardigden: Leg uit hoe AML en CTF kunnen worden voorkomen De grote facetten van AML en CTF begrijpen die van toepassing zijn op hun bedrijven en de nationale en internationale inspanningen om deze te bestrijden Definieer de manieren waarop een bedrijf en zijn personeel zichzelf zouden moeten beschermen tegen de risico's van witwassen en terrorismefinanciering Geef aan hoe een bedrijf een doelwit kan worden voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering: leg uit welke 'rode vlaggen' hen kunnen helpen bij het identificeren, voorkomen en melden van enige (verdachte of feitelijke) criminele activiteit Begrijp enkele van de "hotspots" in Financiële Misdaad .
compmlroThe Compliance and MLRO Refresher Programme7 uurHet Compliance- en MLRO-opfrissingsprogramma onderzoekt de belangrijkste risicobeheerkwesties en onderwerpen die van vitaal belang zijn in de sterk gereguleerde omgeving van vandaag. Het is niet alleen gericht op compliance officers, MLRO's, MLCO's en andere risicobeheerprofessionals, maar is ook bedoeld voor leden van het senior management en bestuurders die graag weten wat ze kunnen verwachten van de risicobeheersingsfuncties binnen hun organisatie. Het programma wordt gegeven door een vakspecialist uit het Verenigd Koninkrijk.

Het belangrijkste leerdoel van het programma is om deelnemers voldoende kennis bij te brengen om objectief te beoordelen of de bestaande risicobeheersmaatregelen en -praktijken van hun organisatie adequaat zijn en om passende verbeteringen aan te brengen.
corpgovCorporate Governance7 uurPubliek

Alle medewerkers die een praktische kennis van corporate governance nodig hebben voor hun organisatie

Formaat van de cursus

Een zeer interactieve combinatie van:

- Facilitated Discussions
- Presentaties dia's
- Voorbeelden
- Oefeningen
- Case Studies
coachCoaching Skills7 uurPubliek Medewerkers die volledig voorbereid moeten zijn om hoogwaardige coachingsessies te leveren Aan individuele leden van hun eigen personeel Aan hun teams Aan individuen die niet direct verbonden zijn met hun eigen teams, maar die hun onafhankelijke - en niet-juridische inbreng zouden waarderen Formaat van de cursus Een combinatie van: Facilitated Discussions Delegate coaching sessies - met volledige feedback Aan het einde van de cursus kunnen afgevaardigden: Definieer "Coaching" en leg in detail het gebruik van Coaching uit om de prestaties van individuele en teamprestaties te verbeteren - met name met betrekking tot het gebruik ervan om inzicht te krijgen in de redenen achter (en corrigerende) onderprestaties Lever zinvolle coaching sessies .
commtmCommunicating and Influencing For Team Members14 uurPubliek Medewerkers die volledig op de hoogte moeten zijn van de problemen rond Communiceren en Beïnvloeden: Hun collega's Hun bazen Hun interne en externe klanten en stakeholders Formaat van de cursus De cursus zal een zeer interactieve combinatie zijn van: Facilitated Discussions Presentaties dia's Oefeningen en Case Studies Aan het einde van de cursus kunnen afgevaardigden: Waardeer de noodzaak om hun eigen gedrag te beheren voordat ze het gedrag van anderen kunnen beïnvloeden Begrijp de sterke en zwakke kanten van de verschillende beschikbare communicatiemiddelen Beheer hun interne en externe klanten en stakeholders .

Aankomende Management cursussen

CursusCursusdatumCursus Kosten [Op Afstand / Klas]
Balanced Scorecard - Regus Amsterdam Sloterdijk Teleport Towerswo, 2019-03-27 09:302310EUR / 3660EUR
Balanced Scorecard - Regus Amsterdam Sloterdijk Teleport Towerswo, 2019-05-15 09:302310EUR / 3660EUR
Balanced Scorecard - Nieuwegeinwo, 2019-05-15 09:302310EUR / 3640EUR
Balanced Scorecard - Regus Amsterdam Sloterdijk Teleport Towersdo, 2019-07-11 09:302310EUR / 3660EUR
Balanced Scorecard - Golden Tulip Leidenma, 2019-07-15 09:302310EUR / 3610EUR
Weekend Management cursus, Avond Management training, Avond Management opleiding Management boot camp, Management instructeur geleid, Weekend Management training, Avond Management cursus, Management coaching, Management instructeur, Management trainer, Management training cursus, Management lessen, Management on-site, Management privé cursus, Management een op een training, Management op locatie, Weekend Management opleiding

Cursussen met korting

CursusLocatieCursusdatumCursus Kosten [Op Afstand / Klas]
Computer Vision with SimpleCVGolden Tulip Leidenma, 2019-02-25 09:302700EUR / 4000EUR
R for Statistical AnalysisDen Haag Centraal Stationdi, 2019-04-23 09:302700EUR / 4400EUR
Jupyter for Data Science TeamsDen Haag Centraal Stationma, 2019-04-29 09:301350EUR / 2300EUR
Big Data - Data ScienceEvoluon Eindhovenwo, 2019-05-08 09:302700EUR / 4100EUR
Encog: Introduction to Machine LearningRotterdam Brainparkdi, 2019-07-09 09:302700EUR / 4260EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

is growing fast!

We are looking to expand our presence in the Netherlands!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in the Netherlands
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!