Strategic Management Training Courses

Strategic Management Training Courses

Lokale, door instructeurs geleide, live Strategic Management-trainingen demonstreren via interactieve discussies en casestudy's de fundamenten van strategisch management. Strategisch Management training is beschikbaar als "onsite live training" of "remote live training". Onsite live training kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfsopleidingscentra in Nederland . Live-training op afstand wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop. NobleProg - uw lokale trainingsaanbieder

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

Strategic Management subcategorieën

Strategic Management Cursusoverzicht

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
14 hours
Overview
The training is designed to help anyone who is thinking of implementing or working on a balanced scorecard project
7 hours
Overview
Krijg inzicht in en inzicht in de waarde van beleggen in maatschappelijk verantwoord ondernemen, filantropie en duurzaamheid De training wordt uitgevoerd in een interactieve vorm en bevat een aantal case-studies .
14 hours
Overview
Publiek Deze cursus is ontwikkeld voor analisten, voorspellers die prognoses willen introduceren of verbeteren die gerelateerd kunnen zijn aan verkoopprognoses, economische prognoses, technologische prognoses, supply chain management en prognoses voor vraag of aanbod Beschrijving Deze cursus leidt afgevaardigden door een reeks van methodologieën, kaders en algoritmen die nuttig zijn bij het kiezen van hoe de toekomst te voorspellen op basis van historische gegevens Het gebruikt standaardhulpmiddelen zoals Microsoft Excel of sommige Open Source-programma's (met name R-project) De principes die in deze cursus worden behandeld, kunnen door elke software worden geïmplementeerd (bijv SAS, SPSS, Statistica, MINITAB) .
35 hours
Overview
Overzicht Deze 5-daagse cursus helpt afgevaardigden hun strategisch denken, planning en managementvaardigheden te ontwikkelen, inclusief de tactische en operationele vereisten voor een succesvolle implementatie in een bankomgeving De cursus gaat in op de moeilijke kwesties van conflictbeheersing, het managen van verandering, wat een goede leider maakt en hoe een team te motiveren Aan de hand van interactieve casestudy's en voorbeelden uit de sector zullen afgevaardigden worden aangemoedigd om ervaringen en uitdagingen uit te wisselen om praktische en werkgerichte oplossingen te ontwikkelen die ze terug kunnen nemen en daadwerkelijk kunnen gebruiken De kerndoelstelling van het programma is de leidinggevenden uit te rusten met de vaardigheden om de bedrijfsomgeving te scannen om winstgevende zakelijke kansen te ontdekken en strategieën te ontwikkelen om concurrentievoordeel te behalen in een steeds concurrerender bedrijfsomgeving Het programma zal onder meer ook inzicht verschaffen in best practices en gedragingen van leiderschap die de capaciteit van leidinggevenden om de complexiteit en onzekerheden van het managen van een performante financiële instelling te versterken, zal versterken leerdoelen Na het bijwonen van deze cursus kunnen afgevaardigden: Beschrijf de belangrijkste problemen waarmee een grote bank wordt geconfronteerd; Verklaar de verschillende benaderingen van planning van organisatieontwikkeling; Analyseer de huidige zakelijke omgeving en invloeden die van invloed zijn op de organisatie; Analyseer middelen binnen en buiten de organisatie; Verklaar de verschillende benaderingen om strategie te beheren en het plaats in het businessplan; Evalueer de alternatieve ontwikkelingsstrategieën om aan te geven welke het meest geschikt is voor de behoeften van het bedrijf Een beter begrip van strategische ontwikkelingsplannen toepassen; Bespreek objectief de risico's, voordelen en kosten die gepaard gaan met de implementatie van de nieuwe strategie, inclusief het managen van conflicten in een team; Definieer benaderingen voor het beheersen van de geïdentificeerde risico's; Analyseer de mogelijke gevolgen voor zijn of haar bedrijf (zowel positief als negatief) die zullen voortvloeien uit de implementatie van de nieuwe strategie; Ontwerp beleid, systemen en processen om de opkomende strategische plannen met succes te implementeren; Behandel de belangrijkste stappen in verandermanagement Wie zou moeten bijwonen Product / Service Managers Nieuw aangestelde en gevestigde managers en teamleiders Heads of Operations Senior Bank Managers Human Resource Managers Operations Managers Marketingmanagers Methodologie De cursus bestaat uit gefaciliteerde workshops, aangevuld met casestudy's uit een combinatie van gepubliceerde praktijkvoorbeelden en / of praktijkervaringen Er zullen ook mogelijkheden zijn voor aanwezigen om in kleine groepen te werken om ideeën en strategieën samen te brengen en om het materiaal toe te passen in de context van hun eigen organisaties / afdelingen Open forumdiscussies zullen ook een sleutelelement zijn .
7 hours
Overview
Deze cursus is bedoeld voor beleidsmakers wiens primaire doel het niet is om de berekening en de analyse te doen, maar om ze te begrijpen en te kunnen kiezen welke statistische methoden relevant zijn in de strategische planning van de organisatie.

Een prospect-deelnemer moet bijvoorbeeld beslissen hoeveel samples moeten worden verzameld voordat hij kan beslissen of het product wordt gelanceerd of niet.

Als je een langere cursus nodig hebt die de basis van het statistische denken omvat, bekijk dan de 5-daagse "Statistics for Managers" -training.
21 hours
Overview
strategisch denken verwijst naar het proces van denken door middel van problemen en situaties door middel van een grote foto lens, gezien de implicaties van verschillende acties, dan handelen op de meest ideale strategie voor de algehele zakelijke succes.

goede strategische denkers kijken naar uitdagingen en kansen analytisch en beschouwen ze in de context van een bedrijf & #39; s visie en doelen. Of gebruikt door een Strategy Manager overweegt hoe een investering of een Business Developer evaluatie van het potentieel van uitbreiding in een nieuwe markt te verdelen, strategisch denken is een vaardigheid die kan worden geleerd, beoefend, en verfijnd. Strategisch denken geeft managers de duidelijkheid en de rand die nodig is om betere beslissingen te nemen en voortdurend bewegen hun bedrijven in de juiste richting.

in deze instructeur-LED, live training, lopen we nieuwe managers door middel van de belangrijkste concepten van strategisch denken, waardoor de theorie in de praktijk door middel van taken op basis van activiteiten op basis van Real-Life gevallen. Deelnemers krijgen een unieke kans om nieuwe manieren van denken te leren, implementeren van sleutelbegrippen om problemen op te lossen, na te denken over hoe deze principes van toepassing op hun eigen werk, en luisteren naar en delen hun eigen perspectieven met hun instructeur en klasse peers.

formaat van de cursus

- deelnemers krijgen een Big-Picture begrip van wat drijft hun bedrijf en hoe hun rol binnen de organisatie draagt bij aan de Business & #39; s doelen, visie, en bottom line. De cursus is interactief en op activiteiten gebaseerd, met case-studies, teamgerichte taken en individuele presentatie en probleemoplossend maken van een belangrijk deel van de cursus.
14 hours
Overview
Deze training is opgezet voor investeerders, bedrijfseigenaars, directeuren, managers, leidinggevenden en analisten die strategische planningsvaardigheden moeten ontwikkelen. Het is niet ontworpen voor academische doeleinden, maar om vandaag je dromen te realiseren.

Deze cursus richt zich op strategische planning voor bedrijven waarin flexibiliteit en constant leren het belangrijkste is. De nadruk ligt op de bedrijfs- en investeringsstrategie met behulp van actuele praktijkvoorbeelden. Elk cursist krijgt de mogelijkheid om een ​​strategisch plan te maken en te leren hoe het in de praktijk kan worden geïmplementeerd.
21 hours
Overview
Publiek Senior managers die inzicht nodig hebben in de kwesties van strategisch management en de toepassing ervan Formaat van de cursus Een combinatie van: Facilitated Discussions Presentaties dia's CaseStudies en voorbeelden Aan het einde van de cursus kunnen afgevaardigden: Definieer kwesties die ten grondslag liggen aan succesvol strategisch leiderschap en de link naar een sterk organisatieklimaat Beschrijf een reeks strategische bedrijfsmodellen en hun potentiële implicaties voor hun eigen bedrijf Definieer de kritische concepten die ten grondslag liggen aan het bouwen van goed presterende teams en het beheren van veranderingen Definieer en gebruik belangrijke financiële maatregelen voor strategisch succes .
21 hours
Overview
Publiek Deze cursus is bedoeld voor alle medewerkers die een breder beeld van hun deel van het bedrijf nodig hebben; hun specifieke rollen daarin; en van hun betrokkenheid bij het verbeteren van haar bijdrage aan de organisatie als geheel Formaat van de cursus Een combinatie van: Facilitated Discussions Presentaties dia's Oefeningen Aan het einde van de workshop kunnen deelnemers: Leg uit wat 'merk' is en hoe ze het kunnen beïnvloeden Begrijp het proces voor veranderstrategieën en de positie van uw bedrijf daarin Geef een gedetailleerd overzicht van de relevante principes die aan een verandering in een bedrijf ten grondslag liggen Realiseer het belang van klant / stakeholderrelaties bij het succesvol runnen van een onderneming Definieer de financiële aspecten van een bedrijf en van het deel van de afgevaardigden in dat bedrijf Bepaal de belangrijke aspecten van onderhandelen om te zorgen voor de best mogelijke uitkomst voor hun deel van het bedrijf .
Weekend Strategic Management cursus, Avond Strategic Management training, Avond Strategic Management opleiding Strategic Management boot camp, Strategic Management instructeur geleid, Weekend Strategic Management training, Avond Strategic Management cursus, Strategic Management coaching, Strategic Management instructeur, Strategic Management trainer, Strategic Management training cursus, Strategic Management lessen, Strategic Management on-site, Strategic Management privé cursus, Strategic Management een op een training, Strategic Management op locatie, Weekend Strategic Management opleiding

Cursussen met korting

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

is growing fast!

We are looking to expand our presence in the Netherlands!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in the Netherlands
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!