Risk Management Training Courses

Risk Management Training Courses

Lokale live trainingen voor Risk Management-trainingen in Nederland.

Machine Translated

Risk Management Cursusoverzicht

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
Doel van de cursus:

Om ervoor te zorgen dat een persoon het kernkennis heeft van GRC-processen en -capaciteiten, en de vaardigheden om governance, prestatiebeheer, risicobeheer, interne controle en compliance-activiteiten te integreren.

Overzicht:

- GRC Basisbegrippen en definities
- Principes van GRC
- Kerncomponenten, werkwijzen en activiteiten
- Relatie van GRC met andere disciplines
35 hours
Overview
Overzicht

Over de hele wereld koppelen regelgevers in toenemende mate de hoeveelheid risico die een bank neemt aan de hoeveelheid kapitaal die zij moet aanhouden en worden banken en financiële diensten in toenemende mate beheerd op basis van risicogebaseerde managementpraktijken. De banken, hun producten, de regelgeving en de wereldmarkt worden steeds complexer en zorgen voor steeds grotere uitdagingen in effectief risicobeheer. Een belangrijke les van de bankencrisis van de afgelopen vijf jaar is dat risico's sterk geïntegreerd zijn en om ze efficiënt te kunnen beheren, moeten banken deze interacties begrijpen.

Belangrijkste kenmerken zijn:

- de uitleg van de huidige op risico's gebaseerde voorschriften
- gedetailleerd onderzoek van de belangrijkste risico's voor banken
- best practices in de branche voor het hanteren van een bedrijfsaanpak voor het integreren van risicobeheer in een hele organisatie
- het gebruik van bestuurstechnieken om een groepsbreed cultuur op te bouwen om ervoor te zorgen dat iedereen een actieve rol speelt bij het beheren van risico's in overeenstemming met de strategische doelstellingen van de banken
- met welke uitdagingen risicomanagers in de toekomst kunnen worden geconfronteerd.

De cursus zal uitgebreid gebruik maken van casestudy's die zijn ontworpen om de concepten en ideeën die gedurende de vijf dagen aan bod kwamen, te verkennen, onderzoeken en versterken. Historische gebeurtenissen bij banken zullen tijdens de cursus worden gebruikt om te benadrukken hoe zij hun risico's niet hebben beheerd en welke acties hadden kunnen worden ondernomen om verlies te voorkomen.

Doelen

Het doel van deze cursus is om het bankmanagement te helpen een passende geïntegreerde strategie te leveren voor het beheer van de complexe en veranderende risico's en voorschriften in de internationale bankomgeving van vandaag. Specifiek beoogt deze cursus om senior management inzicht te geven in:

- groot risico binnen de financiële sector en de belangrijkste internationale risicoregelingen
- hoe de activa en passiva van een bank te beheren en het rendement te maximaliseren
- de interactie tussen risicotypes en hoe banken een geïntegreerde aanpak gebruiken voor hun beheer
- corporate governance en de best practices om de diverse belangen van de stakeholders te beheren
- hoe een cultuur van risicobeheer te ontwikkelen als een hulpmiddel om onnodige risico's te nemen

Wie zou dit seminar moeten bijwonen

Deze cursus is bedoeld voor degenen die nog niet bekend zijn met geïntegreerd risicobeheer, senior management die verantwoordelijk zijn voor strategisch risicobeheer, of degenen die hun inzicht in ondernemingsrisicobeheer willen vergroten. Het zal nuttig zijn om:

- Bestuur op directieniveau
- Senior managers
- Senior risicomanagers en analisten
- Senior bestuurders en risicomanagers verantwoordelijk voor strategisch risicobeheer
- Interne auditors
- Regelgevend en compliance personeel
- Treasury-professionals
- Asset- en passiva-managers en analisten
- Regelgevers en toezichthoudende professionals
- Leveranciers en consultants aan banken en de risicobeheersindustrie
- Corporate governance en risk governance managers.
Weekend Risk Management cursus, Avond Risk Management training, Avond Risk Management opleiding Risk Management boot camp, Risk Management instructeur geleid, Weekend Risk Management training, Avond Risk Management cursus, Risk Management coaching, Risk Management instructeur, Risk Management trainer, Risk Management training cursus, Risk Management lessen, Risk Management on-site, Risk Management privé cursus, Risk Management een op een training, Risk Management op locatie, Weekend Risk Management opleiding

Cursussen met korting

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

This site in other countries/regions