Lean Training Courses

Lean Training Courses

Lokale, door een instructeur geleide live Lean-trainingscursussen demonstreren door middel van interactieve discussie en hands-on praktijk hoe Lean-principes en -praktijken binnen een organisatie kunnen worden toegepast en een cultuur van continue verbetering tot stand kunnen worden gebracht. Lean-training is beschikbaar als "live training op locatie" of "live training op locatie". Online live training (ook bekend als "live training op afstand") wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop . Live training op locatie kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfstrainingscentra in Nederland. NobleProg -- Uw lokale trainingsaanbieder

Machine Translated

Lean Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Lean Portfolio Management (LPM) is een aanpak die organisaties gebruiken om Lean- en Agile-principes op portfolioniveau toe te passen om een betere afstemming, bestuur en levering van waarde te bereiken.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op zakelijke professionals op gemiddeld niveau die een dieper inzicht willen krijgen in Lean Portfolio Management (LPM) en willen slagen voor het certificeringsexamen.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Ontwikkel een diep begrip van de Lean-Agile-principes. Onderhoud en communiceer de Portfolio-visie, en creëer een duidelijke toekomststaat als visie. Stel een uitgebreide portfolio-roadmap op voor het bereiken van strategische doelstellingen. Definieer, ontleed en beheer portfolio Epics effectief. Leg met vertrouwen het Lean Portfolio Management (LPM)-certificeringsexamen af.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Opties voor cursusaanpassing
  Als u een training op maat voor deze cursus wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
14 hours
Lean Six Sigma is een combinatie van de sterke punten van zowel Lean als Six Sigma en biedt een alomvattende aanpak voor procesverbetering en probleemoplossing.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op zakelijke professionals die zich willen richten op specifieke organisatiegebieden waar procesinefficiënties en defecten veel voorkomen.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Begrijp de kernconcepten en principes van Lean Six Sigma. Pas de DMAIC-methodologie toe om processen effectief te definiëren, meten, analyseren, verbeteren en beheersen. Ontwikkel een plan voor Lean Six Sigma-implementatie binnen hun organisatie.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
7 hours
There are no specific requirements needed to attend this course.
21 hours
Deze cursus is gemaakt voor mensen die Agile (met name SCRUM) moeten combineren met Lean en Kanban samen om hun projecten te beheren. Het combineert de werelden van productontwerp en softwareontwerp.
7 hours
Wie moet meedoen: Managers die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van de productiviteit door het implementeren van 5S en die ervoor willen zorgen dat ze dit vitale concept op de juiste manier beginnen. Deze training is gemaakt voor professionals uit alle sectoren. Het kan worden aangepast aan tandklinieken, laboratoria, kantoren enz. Het is niet ontworpen voor academische doeleinden, maar biedt praktische advies over hoe 5S te implementeren De cursus is gericht op leiders en agenten voor verandering die willen ervoor zorgen dat ze 5S op de juiste manier introduceren. Elke cursuslid heeft de mogelijkheid om hands-on ervaring te krijgen door middel van een aantal oefeningen om te laten zien dat 5S werkt Na het voltooien van de training zult u:
  Begrijp hoe 5S werkt en verbeter de efficiëntie met 10 tot 30% Kan afvalbronnen identificeren en winstgevendheid verbeteren Begrijp de redenen voor het vijf stappenproces en weet hoe het te implementeren Gebruik de tools en procedures om de processen te verbeteren Ontwikkelen van een concrete plan om 5S in uw werkplek te introduceren
Als u nadenkt over het verbeteren van de efficiëntie op de werkplek, het winnen van meer bestellingen en het voldoen aan uw klanten terwijl het verbeteren van de veiligheid, kunt u niet toestaan om deze cursus niet te nemen    
14 hours
Lean Distribution verwijst naar de toepassing van Lean Manufacturing-concepten voor distributie, logistiek en supply chain-activiteiten. De focus ligt op het toevoegen van waarde voor klanten, terwijl het identificeren en elimineren van verspilling - alles wat die waarde niet toevoegt. In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers de methodologie, teams en tools die nodig zijn om Lean te implementeren in hun eigen distributiecentra en supply chain-activiteiten, terwijl een cultuur van voortdurende verbetering wordt opgezet. De training combineert case-activiteiten en discussies met live, praktische oefening met behulp van de tools, metrics en methoden die nodig zijn om Lean systemen en -processen te implementeren. Enkele van de behandelde concepten zijn:
 • Berekening van de werkelijke uitvoeringskosten
 • Totale kosten verlagen in de supply chain
 • Weerstand tegen verandering overwinnen
 • Leiderschap cultiveren en een mentaliteit van Lean denken bijbrengen in de hele organisatie
Formaat van de cursus
 • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en praktijkoefening
14 hours
Wanneer een onderneming begint met een lean-transformatie, of het nu gaat om productie, services of technologie, wordt de IT-afdeling te vaak buiten beeld gelaten. Lean IT is hierop een antwoord. Lean IT is een uitbreiding van Lean principes op informatietechnologie (IT), met als uitgangspunt "eliminatie van verspilling" (werk dat geen waarde toevoegt aan een product of dienst). In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers hoe ze het probleem van verspilling in een IT-organisatie kunnen oplossen. Door de dekking van theorie, case-study-activiteiten en praktische oefening met de benodigde hulpmiddelen, methoden en metrieken, leren deelnemers de kritische denk-, analytische en communicatieve vaardigheden die nodig zijn om het verspillingsprobleem bij IT-operaties aan te pakken. Door middel van dit interactieve proces leren deelnemers hoe ze Lean IT-principes en -praktijken in hun eigen organisatie kunnen toepassen en een cultuur van continue verbetering in IT kunnen opzetten. Aan het einde van deze cursus zullen de deelnemers de impact en de rol van de IT-afdeling in de Lean transformatie van een organisatie begrijpen. In praktische termen leren deelnemers hoe ze:
 • Bedrijfsprestaties meten.
 • Kwantificeer het rendement op "innovatie".
 • Beoordeel bedrijfsprocessen en identificeer verspilling.
 • Bedrijfskosten verlagen.
 • Verbeter kwaliteit en prestaties.
 • Verbeter serviceniveaus, beheer veranderingen en profiteer van opkomende technologieën.
 • Behoud kwaliteit en stabiliteit in de loop van de tijd.
 • Maak " Lean thinking" een integraal onderdeel van de onderneming en de toolkit van elke IT-professional.
Formaat van de cursus
 • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en praktijkoefening
14 hours
Lean Management is een manier om een organisatie te leiden. Het bevordert een langetermijnvisie op werk en een cultuur van voortdurende verbetering - waarbij wordt gestreefd naar continue en systematische kleine, incrementele veranderingen in processen om de efficiëntie en kwaliteit te verbeteren. In deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) leren deelnemers hoe ze Lean principes en -praktijken kunnen toepassen binnen een productiecontext en een cultuur van voortdurende verbetering kunnen opzetten. De training combineert case-activiteiten en discussies met live, praktische oefening met behulp van de tools, metrics en methoden die nodig zijn om Lean systemen en -processen te implementeren. Enkele van de behandelde concepten zijn:
 • Bepaling van de oorzaak van inefficiënties.
 • Prestaties meten.
 • Realiseren van de continue verbeteringscyclus.
 • Kaizen-evenementen organiseren.
 • Een mentaliteit van Lean denken in de hele organisatie creëren.
Indeling van de cursus
 • Interactieve lezing en discussie.
 • Veel oefeningen en oefenen.
 • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Cursusaanpassingsopties
 • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
7 hours
Who should attend: Lean and change agents, operational leaders and professionals who want to make sure they are starting this foundational concept the right way This training course has been created for professionals from all sectors in manufacturing etc. It is not designed for academic purposes, but offers practical advice how to implement 5S in your production facility The course is aimed at leaders and agents for change who want to make sure that they are introducing 5S the right way. Each course member will have the opportunity to get hands on experience through a number of exercises to demonstrate that 5S works. Upon completing the training you will:
 • Understand how  5S works and improve efficiency by 10 to 30%
 • Be able to indentify sources of waste and improve profitability
 • Understand the reasons for the five step process and know how to implement it
 • Have the tools and procedures in order to improve production processes
 • Develop a concrete plan to introduce 5S to your workplace
If you are thinking about improving workplace efficiency, winning more orders and satisfying your customers while improving safety, you cannot afford not to take this course
14 hours
Lean Management gaat over klantgerichtheid, het ontwikkelen en onderhouden van systemen en processen om klanten waarde te bieden. Lean Services is de toepassing van lean-concepten op serviceactiviteiten. In deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) leren deelnemers hoe Lean principes en -praktijken in hun eigen organisatie kunnen worden toegepast en een cultuur van continue verbetering tot stand kunnen brengen. Deze interactieve training combineert case-activiteiten en discussies met live, praktische oefening met behulp van de tools, metrics en methoden die nodig zijn om Lean systemen en -processen te implementeren. Bovendien is deze training bedoeld om een mentaliteit van Lean denken bij te brengen.
  Formaat van de cursus
  • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en praktijkoefening

  Last Updated:

  Upcoming Lean Courses

  Weekend Lean cursus, Avond Lean training, Avond Lean opleiding Lean boot camp, Lean instructeur geleid, Weekend Lean training, Avond Lean cursus, Lean coaching, Lean instructeur, Lean trainer, Lean training cursus, Lean lessen, Lean on-site, Lean privé cursus, Lean een op een training, Lean op locatie, Weekend Lean opleiding

  Cursussen met korting

  No course discounts for now.

  Course Discounts Newsletter

  We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
  You can always change your preferences or unsubscribe completely.

  Een aantal van onze klanten

  This site in other countries/regions