Project Management Training Courses

Project Management Training Courses

Lokale, instructieve Live Project Management (PM) -cursussen demonstreren door handson praktijk hoe efficiënt beheer kan worden geïmplementeerd om specifieke doelen in een project te bereiken Project Management training is beschikbaar als "live training op locatie" of "live training op afstand" Onsite live training kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfsopleidingscentra in Nederland Live-training op afstand wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop NobleProg Uw lokale trainingsaanbieder.

Machine Translated

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

Project Management Cursusoverzicht

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
The training is intended for people working as a Scrum Master who do not want to limit themselves to mechanical Scrum. The training helps to understand how Scrum is actually meant to work, broad your Scrum Master competences and become a real agile leader. The training is also intended for people who want to systematize their knowledge and verify their practical experience in terms of the PSM II (Professional Scrum Master II) exam. The training teaches the interpretation of the Scrum Guide in line with the Scrum.org vision, which is necessary during the exam. The training is based on the latest version of ScrumGuide published in November 2020.
14 hours
Overview
Wie zou moeten bijwonen?

Deze tweedaagse cursus is geschikt voor IT-professionals die geïnteresseerd zijn in het implementeren van Iterative Agile en Scrum-methodologieën om softwareontwikkeling te beheren. Deze cursus is met name geschikt voor projectmanagers, teamleiders, ontwikkelaars en klanten van softwareontwikkeling die een aandeel in het ontwikkelingsproces willen hebben.
7 hours
Overview
Deze cursus is ook bekend als SCRUM-bewustmakingstraining.

Wie zou moeten bijwonen?

Deze cursus is gemaakt voor managers, leidinggevenden en andere beleidsmakers die willen weten hoe de voordelen van de implementatie van de methodologie kunnen worden berekend of die willen begrijpen wat hun team aan het doen is.

Het is ook geschikt voor klanten van software-ontwikkeling die een aandeel in het ontwikkelingsproces willen hebben.
7 hours
Overview
Deze cursus is voor: Producteigenaren, managers of iedereen die geïnteresseerd is in Agile planning- en schattingsmethoden.

De cursus, Scrum Product Owner (SPO), maakt gebruik van een combinatie van presentaties, discussies en praktische oefeningen die worden uitgelegd en gedemonstreerd door oefening. Het illustreert hoe het is om de rol van een Agile-team op zich te nemen. De cursus behandelt alle aspecten van de betrokkenheid van een producteigenaar in de levenscyclus van een Agile-product, zoals het snel verzamelen van vereisten, het schrijven van gebruikersverhalen, het schatten van verhaalpunten, tracking, releaseplanning, rapportage, prognosticering, schaalvergroting, enzovoort.
14 hours
Overview
Deze cursus is gemaakt voor testmanagers, kwaliteitsbewakingsteam, testers, softwareontwikkelaars, projectmanagers en management om uit te leggen hoe de Agile projectmanagementraamwerken (met name SCRUM) omgaan met testen.

Aan het einde van de cursus ontwerpt en voert elk van de deelnemers een testplan uit voor een voorbeeldtoepassing (het kan een echte clienttoepassing zijn, indien beschikbaar)
14 hours
Overview
Domain Driven Design (DDD) is een benadering voor het omgaan met complex gedrag bij het ontwikkelen van software .
14 hours
Overview
Doelgroep:

IT-directeur, projectmanager, technisch teamleider, analist, softwareontwikkelaar, tester

Leerdoel:

Het doel van deze training is om kennis en praktijk van de workshops aspecten van Kanban en Agile stichtingen te verwerven.
14 hours
Overview
De iSQI Agile Essentials-cursus is een internationaal erkende kwalificatie, gericht op iedereen die betrokken is bij agile-projecten en wil vertrouwd raken met het werken in een agile omgeving. Dit omvat projectmanagers, kwaliteitsmanagers, softwareontwikkelingsmanagers, Business , ontwikkelaars, testers, IT-directeuren en Management . De cursus bestaat uit acht secties en neemt deelnemers mee door de levenscyclus van een agile project, van de releaseplanning en het schrijven van gebruikersverhalen tot de iteratiereview (showcase) en retrospectief. De eerste dag focust op de belangrijkste principes (55% van de dag op theorie, 45% oefeningen), de tweede wordt gedomineerd door praktische toepassing (40% theorie, 60% oefeningen).

Cursus Doelstellingen

- Waardeer de principes achter agile manifest en zijn benadering van softwareontwikkeling
- Waardeer de rollen binnen een agile team
- Begrijp hoe u als behendig teamlid kunt bijdragen aan kwantificeerbare vereisten
- Pas Whole Team-kwaliteitsmethoden toe om ervoor te zorgen dat aan de acceptatiecriteria wordt voldaan
- Waardeer het belang van effectieve herhalingstests en hoe u kunt bijdragen aan continue verbetering door middel van retrospectieven
14 hours
Overview
De cursisten leren hoe ze het Microsoft-project vakkundig kunnen gebruiken om een planning van taken te maken, middelen te beheren en de implementatie van de verschillende fasen van het project te bewaken.
14 hours
Overview
Deze tweedaagse cursus is geschikt voor alle IT-professionals die geïnteresseerd zijn in het gebruik van het Waterfall-model en hoe mensen traditioneel hebben geprobeerd om te gaan met de tekortkomingen - inclusief, maar niet beperkt tot, Agile benaderingen.

Het doel van de 1e dag is om een overzicht te geven van deze benaderingen, zodat u kunt beslissen wat bij u past in uw omgeving.

De 2e dag kijkt naar projectmanagementtechnieken en good practices die zijn geïdentificeerd vanuit Agile en die kunnen worden toegepast in een Waterfall- of Agile context.
28 hours
Overview
Agile Software Testing is een serie testmethoden die vergoedingen biedt voor softwarekwaliteitsproblemen op een tijdige en continue manier volgens de principes van agile ontwikkeling.

Continuous Integration (CI) verwijst naar alle ontwikkelaars in een team die hun werk meerdere keren per dag samenvoegen.
7 hours
Overview
Deelnemersprofielen

CxO, operation managers, Enterprise Architect , Business en systeemanalisten en ontwerpers

Doelstelling

Dit introductieseminarie biedt u een overzicht van de digitale bedrijfsmodellen, kaders voor bedrijfs- en bedrijfsarchitectuur en methoden waarop organisaties zich proberen te concentreren om hun bedrijfsflexibiliteit bij verstoringen van het digitale tijdperk te vergroten.

Dit seminar is met name bedoeld om u te helpen inzicht te krijgen in kaders en referentiearchitecturen die wereldwijd worden gebruikt om digitale bedrijfsmodellen en IT-systeemarchitecturen af te stemmen op het veranderende concurrentielandschap.
14 hours
Overview
Doelstelling:

Business helpen begrijpen hoe ze hun bedrijfsprocessen en middelen efficiënt kunnen modelleren en valideren om de bedrijfsflexibiliteit van hun organisatie te vergroten op basis van hun doelarchitectuur en veranderende marktbehoeften.

Deze tweedaagse training is bedoeld om afgevaardigden te helpen leren hoe ze hun bedrijfsprocessen en middelen kunnen modelleren om ze aan te passen aan veranderingen van hun doelen, strategieën en beïnvloede capaciteiten als onderdeel van de doelarchitectuur. Op basis van de belangrijkste elementen van bedrijfsprestaties (strategieën, tactieken, KPI, zakelijke mogelijkheden, enz ...) leren deelnemers daar hoe ze een visiegericht bedrijfsproces en resource cartography kunnen uitwerken. Vervolgens begrijpen ze alleen de juiste BPM N- en UML notatie die is aangepast aan hun taal, en weten ze hoe ze deze kunnen aanpassen aan veranderende strategieën, tactieken en beleid.
21 hours
Overview
Doelstelling:

Deze training is gericht op het helpen van productmanagers, producteigenaren, bedrijfsanalisten, systeemarchitecten en ontwikkelaars om te begrijpen hoe efficiënt vereisten kunnen worden beheerd op basis van de productvisie tot ontwikkelaars nauwkeurig te begeleiden bij de implementatie ervan.

Meer in detail beoogt deze cursus productmanagers te helpen bij het beter definiëren van de waardeproposities van hun producten op basis van strategieën en behoeften van belanghebbenden. Business en producteigenaren begrijpen hoe de vereisten van de productachterstand moeten worden beschreven en ontdekken vervolgens de juiste epics en gebruikersverhalen van het systeem terwijl ze bijdragen aan de vereiste waardecreatie. Samen met interactieve casestudyoefeningen leren deelnemers hoe ze dergelijke vereisten in detail kunnen beschrijven om een correct begrip van de behoeften te valideren en systeemacceptatietests voor te bereiden. Dus alleen met behulp van een zeer algemeen en productief UML profiel, leren ze vereisten te structureren om efficiënt te communiceren met architecten en ontwikkelaars via een iteratief proces voor het verzamelen van vereisten.

Publiek:

- Productmanagers
- Product Eigenaren
- Business
- Iedereen die geïnteresseerd is in het Requirements Management Process
14 hours
Overview
Kanban Management Professional 1 (KMP1) is een zeer interactieve tweedaagse cursus die is geaccrediteerd door de Lean Kanban University (LKU). Het combineert lesgeven, groepsdiscussies en een volledig meeslepende simulatie om te illustreren hoe de Kanban-methode individuen, teams en organisaties helpt bij het beheren en verbeteren van de levering van producten en diensten aan hun klanten.

De Kanban-methode biedt pragmatische, bruikbare, evidence-based begeleiding voor succesvolle evolutionaire verandering. Het begint met wat u nu doet en streeft naar evolutionaire verandering met respect voor de huidige rollen, verantwoordelijkheden en functiebenamingen en het aanmoedigen van leiderschap op alle niveaus. Dit stelt organisaties in staat om bedrijfsprocessen geleidelijk te evolueren, relevante statistieken te definiëren en te gebruiken om de voortgang te meten en de risico's verbonden aan complexe veranderprogramma's aanzienlijk te verminderen.

Je verlaat deze cursus met kennis van de Kanban-principes en algemene praktijken, en vaardigheden waarmee je Kanban met vertrouwen in je organisatie kunt toepassen.

Wat ga je leren?
- Identificeer interne en externe bronnen van ontevredenheid
- Analyseer vraag versus mogelijkheden
- Modelleer het kennisontdekkingsproces
- Ontwerp kanban-systemen en hun visualisaties
- Identificeer en prioriteer verbeteringen
- Kies cadans voor activiteiten
- Identificeer serviceklassen

Wat ontvang ik?
Cursusmateriaal (print & elektronisch)
Electron ic exemplaar van het boek "Kanban - Succesvolle evolutionaire verandering voor uw Technology Business " door David J. Anderson
Lidmaatschap van de Lean -Kanban University (LKU)
Lean -Kanban University (LKU) certificaat van voltooiing van de cursus

Voor wie is deze cursus bedoeld?
Iedereen die betrokken is bij productontwikkeling of kenniswerk. Dit omvat maar is niet beperkt tot het volgende:
Programma- en bezorgmanagers
Product- en projectmanagers
Productontwikkelaars, softwareontwikkelaars en testers
Mensen die werkzaam zijn in operaties of ondersteuning
Business
Beheer op hoog niveau
Iedereen die geïnteresseerd is in het implementeren van Agile in hun organisatie
7 hours
Overview
Deze cursus biedt een korte inleiding tot het testen van Agile software. Het behandelt fundamentele testconcepten, binnen de context van Agile ( Scrum ) ontwikkeling en maakt gebruik van Crispin & Gregory's ( More Agile Testing, 2014) Agile Testing Kwadrantenmodel als een raamwerk om hedendaagse principes en praktijken van Agile testen te verkennen.
35 hours
Overview
Deze 5-daagse cursus is bedoeld voor ontwikkelaars die hoogwaardige iOS applicaties in Swift willen schrijven. Dit is een praktische cursus waarbij een aantal steeds complexere applicaties van hoge kwaliteit worden geschreven. Afgevaardigden moeten een Apple-copmputer hebben waarop de nieuwste versie van OS X en Xcode is geïnstalleerd. Afgevaardigden die applicaties op echte apparaten willen uitvoeren, in plaats van emulators, moeten bij Apple worden geregistreerd als iOS ontwikkelaars en moeten hun apparaten laten registreren.
14 hours
Overview
Deze cursus maakt deel uit van de Data Scientist-vaardigheden (domein: advies en Leadership ).
21 hours
Overview
Deze cursus is gemaakt voor mensen die Agile (met name SCRUM) moeten combineren met Lean en Kanban samen om hun projecten te beheren.

Het combineert de werelden van productontwerp en softwareontwerp.
14 hours
Overview
Deze cursus is sterk gestructureerd naar een workshopbenadering om afgevaardigden in de gelegenheid te stellen om de Scrum- en Agile-vaardigheden te oefenen .
7 hours
Overview
This course is aimed at Project Managers and those interested in Risk Management within Projects.
14 hours
Overview
Deze tweedaagse cursus leert de Lean - Agile principes en praktijken van het Scaled Agile Framework® (SAFe®).

Je leert hoe je waarde kunt uitvoeren en vrijgeven via Agile Release Trains, hoe je een Agile Portfolio kunt bouwen en hoe je een Lean - Agile transformatie op enterprise-schaal kunt leiden.

U krijgt inzicht in de Lean - Agile mindset en hoe u de principes en werkwijzen van SAFe kunt toepassen om Agile teams, programma's, programmabeheer te ondersteunen en grote waardestromen te coördineren. Het bijwonen van de klas bereidt u voor op het examen en wordt een gecertificeerde SAFe® Agilist (SA). Bijbehorende certificering: SAFe Agilist (SA)
14 hours
Overview
Deze tweedaagse cursus leert teams die deel uitmaken van een Agile Release Train (ART) hoe te werken in een Agile omgeving met behulp van Scrum , Kanban en XP. De teams leren hoe ze Agile Teams kunnen worden, hun achterstand kunnen opbouwen en iteraties kunnen plannen en uitvoeren. Agile teams leren over hun ART en hun rol daarin, plannen, uitvoeren en verbeteren met andere teams.

Deze klas bereidt teams voor op het uitvoeren van een programma-toename (PI), inclusief alle vergaderingen op team- en programmaniveau met een specifieke focus op de komende PI-planning. Het bijwonen van de klas bereidt de deelnemers voor op het examen en wordt een gecertificeerde SAFe® Practitioner (SP).

Na deze cursus moet u in staat zijn om:

-

Pas SAFe toe om Lean and Agile ontwikkeling in uw onderneming op te schalen

-

Ken uw team en zijn rol in de Agile Release Train

-

Ken alle andere teams in de trein, hun rollen en de afhankelijkheden tussen de teams

-

Herhalingen plannen

-

Voer iteraties uit, demo-waarde en verbeter uw proces

-

Programma-verhogingen plannen

-

Integreer en werk samen met andere teams in de trein
14 hours
Overview
Deze tweedaagse cursus bereidt de huidige Scrum Masters voor op hun leidende rol bij het faciliteren van Agile team-, programma- en bedrijfssucces in een SAFe®-implementatie. De cursus behandelt het faciliteren van teamoverschrijdende interacties ter ondersteuning van de uitvoering van het programma en niet-aflatende verbetering. Het verbetert het Scrum paradigma met een inleiding tot schaalbare engineering en DevOps praktijken; de toepassing van Kanban om de waardestroom te vergemakkelijken; en het ondersteunen van interacties met architecten, productbeheer en andere kritische belanghebbenden in de grotere programma- en bedrijfscontexten. De cursus biedt bruikbare tools voor het bouwen van goed presterende teams en onderzoekt praktische manieren om Agile en Scrum -antipatronen in de onderneming aan te pakken. Het bijwonen van de klas bereidt je voor op het examen en wordt een gecertificeerde SAFe® Advanced Scrum Master (ASM).
14 hours
Overview
Overzicht

Deze tweedaagse cursus biedt een korte introductie tot het testen van Agile software. Het behandelt fundamentele testconcepten, binnen de context van Agile ( Scrum ) ontwikkeling en maakt gebruik van Crispin & Gregory's ( More Agile Testing, 2014) Agile Testing Kwadrantenmodel als een raamwerk om hedendaagse principes en praktijken van Agile testen te verkennen.

Beoogde doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor ontwikkelingsteams die hun testmethoden in een Agile context willen verbeteren.

Het is ook geschikt voor diegenen die van plan zijn om een specifieke carrière na te streven en is een geschikte vereiste voor de cursus iSQI Certified Agile Tester.
14 hours
Overview
De cursus behandelt hedendaagse ontwikkelingsprincipes en -praktijken, waaronder de plaats van projectmanagement, testen en bedrijfsanalyse, binnen Agile en traditionele Waterfall-contexten.

De cursus is bedoeld als workshop-stijl met mogelijkheden voor afgevaardigden om vragen te stellen en de echte toepassing van de inhoud te verkennen.

Deze cursus bestaat uit een reeks modules met elke module ontworpen om 1,5 uur te duren, dat wil zeggen dat 1 trainingsdag uit 4 modules zou bestaan.

Beoogde doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor diegenen die snel een overzicht willen krijgen van de hedendaagse Waterfall & Agile softwareontwikkeling en de impact op projectmanagement, testen en bedrijfsanalyse.
7 hours
Overview
Meer informatie over projectplanning en gerelateerde activiteiten om een succesvol beheer van uw projecten te garanderen.
14 hours
Overview
Deze cursus richt zich op de rol van bedrijfsanalist om succesvol te zijn in Agile projecten. Cursisten zullen leren samenwerken met het team, de producteigenaar, de Scrum Master en met de klant om het ontwikkelingsproces te vergemakkelijken. Deelnemers zullen een proefproject doorlopen waarin gemeenschappelijke scenario's worden geoefend.
14 hours
Overview
De Scrum Master-rol is een essentieel onderdeel voor elk Agile / Scrum team. Deze cursus leidt deelnemers op in belangrijke aspecten van het Scrum raamwerk en bereidt hen voor op het online Scrum .org Professional Scrum Master (PSM1) -examen.

Publiek:

Iedereen die Scrum Master is of van plan is te worden en voor anderen die in een Scrum omgeving werken en behoefte hebben aan diepgaande kennis van Scrum .

Aan het einde van deze cursus kun je:

- Begrijp de oorsprong van Agile methoden.
- De kernwaarden en principes van Agile methoden begrijpen en toepassen.
- Ken het verschil tussen het gedefinieerde proces en de empirische processen die in Agile worden gebruikt.
- Begrijp de Scrum rollen, artefacten, ceremonies en praktijken.
- Wees volledig voorbereid op het examen Professional Scrum Master (PSM1)
14 hours
Overview
Jenkins is een open-source continue integratietool geschreven in Java . Het is een servergebaseerd systeem dat wordt uitgevoerd in een servlet-container zoals Apache Tomcat . Jenkins ondersteunt een aantal Software Configuration Management (SCM) -hulpmiddelen, waaronder CVS, Subversion, Git, Perforce en Clearcase, onder anderen. Het is zeer scriptbaar en biedt ondersteuning voor Apache Ant, Apache Maven , shell-scripts en Windows-batchopdrachten.

Deze door een instructeur geleide, live training behandelt de concepten, tools en technieken die nodig zijn om een continue integratie van uw softwareprojecten in een Agile omgeving uit te voeren. Deelnemers voeren tijdens de cursus een aantal praktische oefeningen uit om hun kennis in reële situaties toe te passen. Interactie tussen instructeur en deelnemers wordt aangemoedigd. Real-world cases worden besproken en specifieke problemen en vragen worden in de klas behandeld en opgelost.

Indeling van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, zware praktische oefening
Weekend Project Management cursus, Avond Project Management training, Avond Project Management opleiding Project Management boot camp, Project Management instructeur geleid, Weekend Project Management training, Avond Project Management cursus, Project Management coaching, Project Management instructeur, Project Management trainer, Project Management training cursus, Project Management lessen, Project Management on-site, Project Management privé cursus, Project Management een op een training, Project Management op locatie, Weekend Project Management opleiding

Cursussen met korting

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

This site in other countries/regions