Course Outline

1 Scrum Raamwerk in de praktijk: 1. 1 Inleiding tot Scrum raamwerk ● Empirisme en Lean denken. ● Pijlers van Scrum ● Waarden en attitudes in Scrum

1.2 Verantwoordelijkheid in het Scrum team - organisatie van agile teamwerk

● Scrum Master ● Producteigenaar ● Ontwikkelaars

1.3 Gebeurtenissen en processen in Scrum - project-/procesorganisatie in Scrum ● Sprintstructuur ● Sprintplanning ● Dagelijks Scrum ● Sprintoverzicht ● Sprint Retrospective 1.4 Artefacten en processen in Scrum - het creëren van bedrijfswaarde in Scrum - werken met eisen, kwaliteit ● Product Backlog ● Sprint Backlog ● Increment ● Product Backlog verfijning 1.5 Scrum schaling

2. Ontwikkeling en leiderschap in zelfsturende teams ● Zelfmanagement en teamsamenwerking ● Faciliteren - principes, technieken en hulpmiddelen ● Coaching en mentoring ● Leiderschap - leiderschap ● Samenwerking met mensen en teams ● Scrum in de organisatie ● Faciliteren en coaching 3. Agile productmanagement ● Releaseplanning ● productvisie en -doel ● de bedrijfswaarde van het product ● eisenbeheer ● bedrijfsstrategie EN productbeheer ● samenwerking met de omgeving 4.Productontwikkeling en levering ● sleutelelementen van het leveringsproces ● technische risico's ● kwaliteit ● integratie ● optimalisatie 5 Agile cultuur in de organisatie ● Agile organisatie en cultuur ● portfolioplanning ● managen van waardelevering 6. examenvoorbereiding - Scrum Master II voorbeeldtesten

Requirements

Voor de training is een Professional Scrum Master I, Scrum.org-certificering vereist

 14 Hours

Getuigenissen (2)

Related Categories