Programming Training Courses

Programming Training Courses

Lokale, geïnstrueerde Live Computer Programming-trainingen demonstreren door middel van interactieve handson de basisbeginselen en geavanceerde onderwerpen van programmeren Programmeertraining is beschikbaar als 'live training op locatie' of 'live training op afstand' Onsite live training kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfsopleidingscentra in Nederland Live-training op afstand wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop NobleProg Uw lokale trainingsaanbieder.

Machine Translated

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

Programming Cursusoverzicht

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
35 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at data analysts and anyone who is interested to learn how to use and integrate Tableau, Python, R, and SQL for data visualization and analysis. By the end of this training, participants will be able to:
 • Perform data analysis using Python, R, and SQL.
 • Create insights through data visualization with Tableau.
 • Make data-driven decisions for business operations.
7 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at developers who wish to use JWT to transmit information between different parties as a JSON object. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the JWT structure and use cases.
 • Learn how to validate and invalidate JWTs.
 • Manage Cryptographic keys.
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at developers who wish to use and integrate Node.js, Express, and MongoDB to build fast and scalable REST APIs. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up and integrate Node.js and Express with MongoDB.
 • Understand the features and architecture of Node.js, Express, and MongoDB.
 • Learn how to build RESTful APIs using the Node.js, Express, and MongoDB backend stack.
 • Implement routes, filtering, sorting, and pagination to Node.js REST APIs.
 • Design data models and perform CRUD operations with MongoDB and Mongoose.
 • Test and debug APIs with Postman.
21 hours
Doelgroep: Technisch teamleider, softwareontwikkelaar Leerdoel: Het doel van training is het verwerven van de mogelijkheid om zakelijke desktop-applicaties te ontwikkelen in WPF 4.5-technologie en in C # -taal. Tijdens de cursus raken studenten vertrouwd met de MSDN-bronnen en -hulpmiddelen om het ontwikkelingsproces te ondersteunen, zoals Microsoft Visual Studio .
7 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at Java developers who wish to use JVM tools and features to run Java programs. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand JVM and how it works.
 • Learn about reflection and the different memory areas.
 • Understand how to use the JVM tool interface.
 • Use JVM to run Java programs on any device or operating system.
7 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at developers who wish to learn and use Alpine JS to enhance JavaScript applications with its reactive and declarative nature. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn and understand the basic concepts of Alpine JS.
 • Use Alpine JS to develop dynamic websites and other projects efficiently.
21 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at web developers who wish to learn how to use Progressive Web Application (PWA) development features to create an app-like experience in a website using Entity Framework (EF) Core and Blazor. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use the EF package to work with databases.
 • Use Blazor components, services, dependency injection, layout, and routing.
 • Create service workers to enable PWA features in an application.
 • Utilize push notifications and other PWA features.
21 hours
Python is een schaalbare, flexibele en veelgebruikte programmeringsspraak voor data wetenschap en machine learning. Spark is een gegevensverwerkingsmachine die wordt gebruikt bij het zoeken, analyseren en transformeren van grote gegevens, terwijl Hadoop een software bibliotheek framework is voor grootschalige gegevensopslag en verwerking. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op ontwikkelaars die Spark, Hadoop en Python willen gebruiken en integreren om grote en complexe data sets te verwerken, te analyseren en te transformeren. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Stel de nodige omgeving op om te beginnen met het verwerken van grote gegevens met Spark, Hadoop, en Python. Begrijp de kenmerken, kerncomponenten en architectuur van Spark en Hadoop. Leer hoe je Spark, Hadoop, en Python kunt integreren voor big data verwerking. Ontdek de tools in het Spark-ecosysteem (Spark MlLib, Spark Streaming, Kafka, Sqoop, Kafka en Flume). Maak samenwerkingsfilter aanbevelingssystemen vergelijkbaar met Netflix, YouTube, Amazon, Spotify en Google. Gebruik Apache Mahout om machine learning-algoritmen te scalen.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at developers and testers who wish to perform test automation using C# and Selenium. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Selenium WebDriver.
 • Write tests using Selenium, C#, and Nunit with Visual Studio IDE.
 • Run C# Selenium test automation.
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at developers or anyone who wish to learn the basics of Tcl and Tk as they step through the creation of a basic word processing application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Create complex GUIs using only a few dozen lines of code.
 • Quickly create simple GUI programs for Linux.
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at programmers who wish to use Java 16 to build, manage, and package Java applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn and understand the new features and changes from the older versions of Java to Java 16.
 • Learn Java fundamental concepts and use them to build Java applications.
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at developers who wish to learn and apply the basics of Continuous Integration for Java. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn and understand CI for a Java project.
 • Build a CI system for Java.
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at programmers, java developers, and anyone who wishes to use Vaadin to develop and deploy applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Setup and configure a Vaadin project.
 • Understand the fundamentals of Vaadin in developing applications.
 • Use Vaadin to develop applications.
21 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at Java programmers who wish to learn about Guava and how to utilize Guava in programming. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn how to use Guava in Java programming.
 • Utilize Guava to facilitate standard coding practices.
 • Make easy to read and concise Java codes.
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at developers who wish to use NetBeans to develop applications with Java and other programming languages. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn about NetBeans and how it works.
 • Learn how to use NetBeans in Java programming.
 • Use NetBeans to create templates and projects.
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at JavaScript programmers and developers who wish to learn how to work with JSON. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn what JSON is and how it works.
 • Learn to use JSON with JavaScript.
35 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at programmers who wish to use HTML5, JavaScript, and CSS4 together to create a web application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Integrate and use HTML5, JavaScript, and CSS4 features in application development.
 • Use CSS4 to enhance the appeal and usability of the application.
 • Use JavaScript and HTML in creating modern interactive applications.
28 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at programmers who wish to use the latest features of Angular 13 to build, test, and deploy web applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use TypeScript and Angular CLI to develop Angular 13 applications.
 • Develop, test, and deploy Angular 13 web applications.
 • Create web components that can be used for any web application or page.
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at developers who wish to use the FARM (FastAPI, React, and MongoDB) stack to build dynamic, high-performance, and scalable web applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment that integrates FastAPI, React, and MongoDB.
 • Understand the key concepts, features, and benefits of the FARM stack.
 • Learn how to build REST APIs with FastAPI.
 • Learn how to design interactive applications with React.
 • Develop, test, and deploy applications (front end and back end) using the FARM stack.
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Blazor Web Assembly to build a web application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand forms and authentication in Blazor WebAssembly.
 • Create a Blazor WebAssembly project.
 • Learn different ways to run your web application.
7 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at developers who wish to learn and use Livewire to build modern and dynamic application interfaces. By the end of this training, participants will be able to:
 • Build and test livewire components.
 • Build applications using the Livewire library.
 • Create dynamic components within PHP.
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at data scientists and developers who wish to use and integrate SQL, Python, and Tableau to perform complex data analysis, processing, and visualization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary environment to perform data analysis with SQL, Python, and Tableau.
 • Understand the key concepts of software integration (data, servers, clients, APIs, endpoints, etc.).
 • Get a refresher on the fundamentals of Python and SQL.
 • Perform data pre-processing techniques in Python.
 • Learn how to connect Python and SQL for data analysis.
 • Create insightful data visualizations and charts with Tableau.
21 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at developers or anyone who wish to learn the basics of Tcl and Tk as they step through the creation of a basic word processing application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Create complex GUIs using only a few dozen lines of code.
 • Quickly create simple GUI programs for Linux.
14 hours
Bazel is een open-source bouw- en testtool ontwikkeld door Google. Het biedt hulpmiddelen die de uitvoering van bouw- en testwerkzaamheden automatiseren. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op ontwikkelaars die willen leren hoe Bazel werkt bij het automatiseren van een software bouwen en testen workflow. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Begrijp de basisbegrippen van Bazel en leer hoe het werkt. Leer hoe te gebruiken Bazel in bouwen en testen. Gebruik Bazel bij het uitvoeren van bouw- en testautomatisering.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
21 hours
Overzicht Node.js is een platform voor het eenvoudig bouwen van snelle, schaalbare netwerkapplicaties. Leer hoe u het gebeurtenisgestuurde, niet-blokkerende I / O-model kunt gebruiken om gegevensintensieve realtime-applicaties te bouwen die worden uitgevoerd op gedistribueerde apparaten. We zullen de ontwerpkeuzes onderzoeken die Node.js uniek maken, hoe dit de manier verandert waarop applicaties worden gebouwd en hoe systemen van applicaties het meest effectief werken in dit model. Leer hoe u modulaire code kunt maken die robuust, expressief en duidelijk is. Begrijp wanneer je callbacks, event-zenders en streams moet gebruiken. Gebruik streams om eenvoudig gegevens te manipuleren die onmogelijk in het applicatiegeheugen zouden passen. Krijg vertrouwen in het effectief omgaan met fouten om de betrouwbaarheid van de runtime te garanderen De cursus heeft uitgebreide labo-oefeningen om de behandelde concepten en technieken te versterken. Doelen Na afronding van deze cursus kunnen studenten:
 • Begrijp duidelijk de keuzes van het platformontwerp die ertoe hebben geleid dat Node.js een event-lus heeft gekozen en wat dit betekent voor toepassingen die op die basis zijn gebouwd.
 • Begrijp de unieke afwegingen die aanwezig zijn in gebeurtenisgestuurde programmering.
 • Maak Node.js modules en druk codemodulariteit uit in een toepassing.
 • Begrijp de Node.js in Node.js en weet wanneer het gepast is om callbacks, event-emitters of streams te gebruiken.
 • Creëer en manipuleer buffers efficiënt.
 • Leer hoe u de foutstatus beheert en weet wanneer een proces vanwege een fout moet worden afgesloten.
 • Bouw netwerkapplicaties met Node.js
28 hours
Deze cursus is bedoeld voor diegenen die de programmeertaal Python willen leren. De nadruk ligt op de Python taal, de kernbibliotheken, evenals op de selectie van de beste en meest bruikbare bibliotheken die zijn ontwikkeld door de Python gemeenschap. Python stuurt bedrijven aan en wordt wereldwijd door wetenschappers gebruikt - het is een van de meest populaire programmeertalen. De cursus kan worden gegeven met behulp van Python 2.7.x of 3.x, met praktische oefeningen waarbij gebruik wordt gemaakt van de volledige kracht van beide versies van de taal. Deze cursus kan op elk besturingssysteem worden gegeven (alle smaken van UNIX, inclusief Linux en Mac OS X, evenals Microsoft Windows). De praktische oefeningen vormen ongeveer 70% van de tijd, en ongeveer 30% zijn demonstraties en presentaties. Discussies en vragen kunnen tijdens de cursus worden gesteld. Opmerking: de training kan op voorafgaand verzoek vóór de voorgestelde cursusdatum worden aangepast aan specifieke behoeften.
14 hours
RabbitMQ is een open source berichtenmakelaarsysteem voor het opslaan en ophalen van berichten die worden doorgegeven door processen, applicaties en servers. Spring is een Java framework. Met behulp van Java en Spring met RabbitMQ kunnen gebruikers complexe wachtrijen, uitwisselingen, bindingen en meer maken. Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op software-architecten en webontwikkelaars die RabbitMQ willen gebruiken als een messaging-midware en -programma in Java met behulp van Spring om applicaties te bouwen. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Gebruik Java en Spring met RabbitMQ om applicaties te bouwen.
 • Ontwerp asynchrone berichtgestuurde systemen met behulp van RabbitMQ .
 • Wachtrijen, onderwerpen, uitwisselingen en bindingen maken en toepassen in RabbitMQ
Indeling van de cursus
 • Interactieve lezing en discussie.
 • Veel oefeningen en oefenen.
 • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Cursusaanpassingsopties
 • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
28 hours
In deze instructeur-LED, live training, zullen de deelnemers leren geavanceerde python programmering technieken, waaronder hoe deze veelzijdige taal toe te passen om problemen op te lossen op gebieden zoals gedistribueerde toepassingen, data-analyse en visualisatie, UI Programming en onderhoud scripting.
Indeling van de cursus
 • Interactieve lezing en bespreking.
 • Veel oefeningen en praktijk.
 • Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursus customization opties
 • Als u wilt toevoegen, verwijderen of aanpassen van een sectie of onderwerp binnen deze cursus, neem dan contact met ons op te regelen.
14 hours
RabbitMQ is een open source zakelijke berichtenmakelaar voor het opslaan en ophalen van berichten die worden doorgegeven door processen, applicaties en servers. Het maakt gebruik van een berichtenwachtrij voor het asynchroon verwerken van taken en is met name handig in toepassingen die grote gegevenssets op de achtergrond moeten verwerken, en tegelijkertijd in realtime reageren op live gebruikersverzoeken. In deze door een instructeur geleide live training leren deelnemers hoe ze RabbitMQ kunnen installeren, configureren en beheren en vervolgens RabbitMQ berichten kunnen integreren in een aantal voorbeelden van .NET-toepassingen. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • RabbitMQ instellen, configureren en beheren.
 • De rol van RabbitQ in het ontwerp en de implementatie van een microservices-architectuur begrijpen.
 • Begrijp hoe RabbitMQ verhoudt tot andere Message Queuing-architecturen.
 • RabbitMQ instellen en gebruiken als makelaar voor het verwerken van asynchrone en synchrone berichten voor real-world enterprise .Net-toepassingen.
Formaat van de cursus
 • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
21 hours
In this instructor-led, live training in Nederland, participants will learn how to use Python and Spark together to analyze big data as they work on hands-on exercises. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn how to use Spark with Python to analyze Big Data.
 • Work on exercises that mimic real world cases.
 • Use different tools and techniques for big data analysis using PySpark.

Last Updated:

Aankomende Programming cursussen

Weekend Programming cursus, Avond Programming training, Avond Programming opleiding Programming boot camp, Programming instructeur geleid, Weekend Programming training, Avond Programming cursus, Programming coaching, Programming instructeur, Programming trainer, Programming training cursus, Programming lessen, Programming on-site, Programming privé cursus, Programming een op een training, Programming op locatie, Weekend Programming opleiding

Cursussen met korting

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

This site in other countries/regions