Java Training Courses

Java Training Courses

Lokale, instructieve live Java-trainingen demonstreren door handson de praktijk om applicaties met Java te ontwikkelen Java-training is beschikbaar als 'live training op locatie' of 'live training op afstand' Onsite live training kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfsopleidingscentra in Nederland Live-training op afstand wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop NobleProg Uw lokale trainingsaanbieder.

Machine Translated

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

Java Cursusoverzicht

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
7 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at Java developers who wish to use JVM tools and features to run Java programs. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand JVM and how it works.
 • Learn about reflection and the different memory areas.
 • Understand how to use the JVM tool interface.
 • Use JVM to run Java programs on any device or operating system.
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at programmers who wish to use Java 16 to build, manage, and package Java applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn and understand the new features and changes from the older versions of Java to Java 16.
 • Learn Java fundamental concepts and use them to build Java applications.
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at developers who wish to learn and apply the basics of Continuous Integration for Java. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn and understand CI for a Java project.
 • Build a CI system for Java.
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at programmers, java developers, and anyone who wishes to use Vaadin to develop and deploy applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Setup and configure a Vaadin project.
 • Understand the fundamentals of Vaadin in developing applications.
 • Use Vaadin to develop applications.
21 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at Java programmers who wish to learn about Guava and how to utilize Guava in programming. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn how to use Guava in Java programming.
 • Utilize Guava to facilitate standard coding practices.
 • Make easy to read and concise Java codes.
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at developers who wish to use NetBeans to develop applications with Java and other programming languages. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn about NetBeans and how it works.
 • Learn how to use NetBeans in Java programming.
 • Use NetBeans to create templates and projects.
14 hours
RabbitMQ is een open source berichtenmakelaarsysteem voor het opslaan en ophalen van berichten die worden doorgegeven door processen, applicaties en servers. Spring is een Java framework. Met behulp van Java en Spring met RabbitMQ kunnen gebruikers complexe wachtrijen, uitwisselingen, bindingen en meer maken. Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op software-architecten en webontwikkelaars die RabbitMQ willen gebruiken als een messaging-midware en -programma in Java met behulp van Spring om applicaties te bouwen. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Gebruik Java en Spring met RabbitMQ om applicaties te bouwen.
 • Ontwerp asynchrone berichtgestuurde systemen met behulp van RabbitMQ .
 • Wachtrijen, onderwerpen, uitwisselingen en bindingen maken en toepassen in RabbitMQ
Indeling van de cursus
 • Interactieve lezing en discussie.
 • Veel oefeningen en oefenen.
 • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Cursusaanpassingsopties
 • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
28 hours
De Java EE-platform biedt een API en runtime-omgeving voor het ontwikkelen en uitvoeren van grootschalige, multi-tiered, scalable, betrouwbare en veilige netwerkapplicaties. Docker en Kubernetes de ontwikkelaars in staat stellen een Java applicatie in een container te verpakken en te deployeren als een microservice in een Java EE-omgeving. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op ontwikkelaars die hun Java EE 8 toepassingen willen containeren en ze als microservices in de cloud uitvoeren. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Bouw en implementeer Java microservices in Docker containers. Het beheer van Docker containers met gebruik Kubernetes. Integreren van microservices met een bestaande monolithische systeem. Monitoring, testen en veilige micro-diensten. Troubleshoot containers en orchestratie omgevingen.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
28 hours
Deze instructeur-geleide, live training is ontworpen voor iedereen die geïnteresseerd is in het leren van Java met het oog op testautomatisering. Het is een gestroomlijnde, intensieve cursus met veel hands-on oefeningen om deelnemers snel op te voeren met de essentiële programmeervaardigheden die nodig zijn voor het testen van software-automatisering. De nadruk ligt op de basisprincipes van Java die direct en onmiddellijk kunnen worden toegepast op testautomatisering. Deze cursus behandelt geen diepgaande testautomatiseringskaders zoals Selenium . Het gaat ook voorbij aan de conventionele "Hallo wereld" -benadering van het leren van Java , omdat dit geen cursus over applicatie-ontwikkeling is. Deze cursus is er vierkant op gericht om deelnemers snel aan de slag te krijgen met testautomatisering. Als je al vertrouwd bent met Java en meteen aan de slag wilt met Selenium , bekijk dan: Inleiding tot Selenium (https://www.nobleprog.com/introduction-selenium-training) . Formaat van de cursus
 • Interactieve lezing en discussie.
 • Veel oefeningen en oefenen.
 • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Cursusaanpassingsopties
 • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
  14 hours
  Deze cursus leert het praktische gebruik van Hibernate voor persistente Java-objecten in een relationele database.
  14 hours
  Toepassingen voor het Android-platform worden voornamelijk in Java ontwikkeld. Deze cursus is ontwikkeld voor softwareprogrammeurs met een sterke OOP-achtergrond (in PHP, Scala, C ++, C # of Objective C) die van plan zijn om Java-toepassingen voor het Android-platform te ontwikkelen. Deze cursus behandelt de programmeertaalgrammatica van Java en richt zich op die specifieke Java-mogelijkheden die het Android-platform meer dan andere gebruikt.
  21 hours
  JUnit is a framework to write repeatable tests and do unit testing for Java language.
  28 hours
  Tijdens de training zal de deelnemer de specifieke toepassing van geselecteerde problemen, de basisproblemen die bij het gebruik ervan worden geconfronteerd, en de rol van het toepassingsmodel kennen. De training omvat ook een basiskennis van de taal standaard bibliotheekfuncties. Training vereist kennis van de ontwikkelingsomgeving IDE gebruikt om Java toepassingen te bouwen (bijvoorbeeld Eclipse, Netbeans). Training omvat geen gebruikersinterface problemen.
  28 hours
  De cursus behandelt de basisprincipes van Java ontwikkeling en introduceert de Apache Maven software project management en begrijptool.
  7 hours
  Introduceert contect voor geavanceerde Java-programmeurs, meestal het ontwikkelen van grootschalige toepassingen, frameworks of bibliotheken. Deze cursus bestaat voornamelijk uit labs (ongeveer 60%), de rest is discussies en presentaties. We gebruiken meestal de nieuwste versie van Java voor deze cursus, maar deze kan ook worden geleverd als een privécursus op oudere versies van Java .
  7 hours
  Deelnemers die al Java programmeur zijn en hun horizon willen uitbreiden en meer Java taalconcepten willen gebruiken.
  14 hours
  Omschrijving De Java taal en de Runtime Environment (JRE) zijn ontworpen om vrij te zijn van de meest problematische veelvoorkomende beveiligingsproblemen in andere talen, zoals C / C++ . Toch moeten softwareontwikkelaars en architecten niet alleen weten hoe ze de verschillende beveiligingsfuncties van de Java omgeving moeten gebruiken (positieve beveiliging), maar moeten ze zich ook bewust zijn van de vele kwetsbaarheden die nog steeds relevant zijn voor Java ontwikkeling (negatieve beveiliging). De introductie van beveiligingsdiensten wordt voorafgegaan door een kort overzicht van de grondslagen van cryptografie, met een gemeenschappelijke basis voor het begrijpen van het doel en de werking van de toepasselijke componenten. Het gebruik van deze componenten wordt gepresenteerd via verschillende praktische oefeningen, waarbij deelnemers de besproken API's zelf kunnen uitproberen. De cursus gaat ook door en legt de meest voorkomende en ernstige programmeerfouten van de Java taal en het platform uit, die zowel de typische bugs van Java programmeurs als de taal- en omgevingsspecifieke problemen behandelen. Alle kwetsbaarheden en de relevante aanvallen worden aangetoond door eenvoudig te begrijpen oefeningen, gevolgd door de aanbevolen codeerrichtlijnen en de mogelijke mitigatietechnieken. Deelnemers aan deze cursus zullen
  • Begrijp basisconcepten van beveiliging, IT-beveiliging en veilige codering
  • Leer OWASP voorbij OWASP Top Tien en weet hoe u deze kunt vermijden
  • Leer verschillende beveiligingsfuncties van de Java ontwikkelomgeving te gebruiken
  • Heb een praktisch begrip van cryptografie
  • Meer informatie over typische codeerfouten en hoe u ze kunt vermijden
  • Krijg informatie over enkele recente kwetsbaarheden in het Java framework
  • Ontvang bronnen en meer informatie over veilige coderingsmethoden
  Publiek ontwikkelaars
  21 hours
  Omschrijving Naast solide kennis in het gebruik van Java componenten, is het zelfs voor ervaren Java programmeurs van essentieel belang om een grondige kennis te hebben van webgerelateerde kwetsbaarheden zowel op server- als clientzijde, de verschillende kwetsbaarheden die relevant zijn voor webapplicaties die in Java geschreven, en de gevolgen van de verschillende risico's. Algemene webgebaseerde kwetsbaarheden worden aangetoond door de relevante aanvallen te presenteren, terwijl de aanbevolen coderingstechnieken en mitigatiemethoden worden uitgelegd in de context van Java met als belangrijkste doel de bijbehorende problemen te voorkomen. Daarnaast wordt speciale aandacht besteed aan client-side beveiliging van beveiligingsproblemen van Java Script, Ajax en HTML 5. De cursus introduceert beveiligingscomponenten van de standaard Java editie, die wordt voorafgegaan door de basis van cryptografie en biedt een gemeenschappelijke basis voor het begrijpen van het doel en de werking van de toepasselijke componenten. Het gebruik van alle componenten wordt gepresenteerd door praktische oefeningen, waarbij deelnemers de besproken API's en hulpmiddelen zelf kunnen uitproberen. Ten slotte worden in de cursus de meest voorkomende en ernstige programmeerfouten van de Java taal en het platform uitgelegd. Naast de typische bugs van Java programmeurs, dekken de geïntroduceerde beveiligingsproblemen zowel taalspecifieke problemen als problemen die voortvloeien uit de runtime-omgeving. Alle kwetsbaarheden en de relevante aanvallen worden aangetoond door eenvoudig te begrijpen oefeningen, gevolgd door de aanbevolen codeerrichtlijnen en de mogelijke mitigatietechnieken. Deelnemers aan deze cursus zullen
  • Begrijp basisconcepten van beveiliging, IT-beveiliging en veilige codering
  • Leer OWASP voorbij OWASP Top Tien en weet hoe u deze kunt vermijden
  • Leer client-side kwetsbaarheden en veilige codeermethoden
  • Leer verschillende beveiligingsfuncties van de Java ontwikkelomgeving te gebruiken
  • Heb een praktisch begrip van cryptografie
  • Meer informatie over typische codeerfouten en hoe u ze kunt vermijden
  • Krijg informatie over enkele recente kwetsbaarheden in het Java framework
  • Krijg praktische kennis in het gebruik van beveiligingstesttools
  • Ontvang bronnen en meer informatie over veilige coderingsmethoden
  Publiek ontwikkelaars
  21 hours
  Zelfs ervaren Java-programmeurs beheersen op geen enkele manier de verschillende beveiligingsservices die door Java worden aangeboden en zijn evenmin op de hoogte van de verschillende kwetsbaarheden die relevant zijn voor webtoepassingen die in Java zijn geschreven De cursus behandelt, naast het introduceren van beveiligingscomponenten van Standard Java Edition, beveiligingsproblemen van Java Enterprise Edition (JEE) en webservices De bespreking van specifieke diensten wordt voorafgegaan door de basis voor cryptografie en veilige communicatie Verschillende oefeningen behandelen declaratieve en programmatische beveiligingstechnieken in JEE, terwijl zowel de transportlaag als de eindtoendbeveiliging van webservices worden besproken Het gebruik van alle componenten wordt gepresenteerd via verschillende praktische oefeningen, waarbij deelnemers de besproken API's en hulpmiddelen zelf kunnen uitproberen De cursus doorloopt ook de meest voorkomende en ernstige programmeerfouten van de Java-taal en platform- en webgerelateerde kwetsbaarheden Naast de typische bugs die door Java-programmeurs worden begaan, hebben de geïntroduceerde beveiligingsproblemen betrekking op zowel taalspecifieke problemen als problemen die voortvloeien uit de runtime-omgeving Alle kwetsbaarheden en de relevante aanvallen worden aangetoond met behulp van easytounderstand-oefeningen, gevolgd door de aanbevolen coderingsrichtlijnen en de mogelijke mitigatietechnieken Deelnemers die deze cursus volgen, zullen Basisbegrippen van beveiliging, IT-beveiliging en veilige codering begrijpen Leer webkwetsbaarheden voorbij OWASP Top Tien en weet hoe u ze kunt vermijden Begrijp beveiligingsconcepten van webservices Leer verschillende beveiligingsfuncties van de Java-ontwikkelomgeving te gebruiken Heb een praktisch begrip van cryptografie Krijg inzicht in beveiligingsoplossingen van Java EE Meer informatie over typische coderingsfouten en hoe u ze kunt vermijden Krijg informatie over enkele recente kwetsbaarheden in het Java-framework Praktische kennis opdoen over het gebruik van veiligheidstesttools Download bronnen en lees meer over veilige codeermethoden Publiek ontwikkelaars .
  28 hours
  Naast een gedegen kennis van het gebruik van Java-componenten, is het zelfs voor ervaren Java-programmeurs essentieel om een ​​grondige kennis te hebben van zowel webgerelateerde kwetsbaarheden aan server- als clientzijde, de verschillende kwetsbaarheden die relevant zijn voor webtoepassingen die in Java zijn geschreven, en de gevolgen van de verschillende risico's Algemene webgebaseerde kwetsbaarheden worden gedemonstreerd door het presenteren van de relevante aanvallen, terwijl de aanbevolen coderingstechnieken en mitigatiemethoden worden uitgelegd in de context van Java met het belangrijkste doel om de bijbehorende problemen te vermijden Daarnaast wordt speciale aandacht besteed aan clientside-beveiliging bij het aanpakken van beveiligingsproblemen van JavaScript, Ajax en HTML5 De cursus introduceert beveiligingscomponenten van Standard Java Edition, die wordt voorafgegaan door de fundamenten van cryptografie, die een gemeenschappelijke basislijn bieden voor het begrijpen van het doel en de werking van de toepasselijke componenten Beveiligingsproblemen van Java Enterprise Edition worden gepresenteerd via verschillende oefeningen die zowel declaratieve als programmatische beveiligingstechnieken uitleggen in JEE Ten slotte verklaart de cursus de meest voorkomende en ernstige programmeerfouten van de Java-taal en het Java-platform Naast de typische bugs die door Java-programmeurs worden begaan, hebben de geïntroduceerde beveiligingsproblemen betrekking op zowel taalspecifieke problemen als problemen die voortvloeien uit de runtime-omgeving Alle kwetsbaarheden en de relevante aanvallen worden aangetoond met behulp van easytounderstand-oefeningen, gevolgd door de aanbevolen coderingsrichtlijnen en de mogelijke mitigatietechnieken Deelnemers die deze cursus volgen, zullen Basisbegrippen van beveiliging, IT-beveiliging en veilige codering begrijpen Leer webkwetsbaarheden voorbij OWASP Top Tien en weet hoe u ze kunt vermijden Leer clientside-kwetsbaarheden en veilige codeerpraktijken kennen Leer verschillende beveiligingsfuncties van de Java-ontwikkelomgeving te gebruiken Heb een praktisch begrip van cryptografie Begrijp beveiligingsconcepten van webservices Krijg inzicht in beveiligingsoplossingen van Java EE Meer informatie over typische coderingsfouten en hoe u ze kunt vermijden Krijg informatie over enkele recente kwetsbaarheden in het Java-framework Praktische kennis opdoen over het gebruik van veiligheidstesttools Download bronnen en lees meer over veilige codeermethoden Publiek ontwikkelaars .
  28 hours
  Om op de beste manier heterogene ontwikkelingsgroepen te dienen die gelijktijdig verschillende platforms gebruiken tijdens hun dagelijkse werk, hebben we verschillende onderwerpen samengevoegd tot een gecombineerde cursus die verschillende beveiligde coderende onderwerpen op didactische wijze presenteert op een enkele trainingsevenement Deze cursus combineert C / C ++ en Java-platformbeveiliging om een ​​uitgebreide, crossplatform veilige codeerexpertise te bieden Met betrekking tot C / C ++ worden veel voorkomende beveiligingskwetsbaarheden besproken, ondersteund door praktische oefeningen over de aanvalsmethoden die deze kwetsbaarheden misbruiken, met de nadruk op de mitigatietechnieken die kunnen worden toegepast om het optreden van deze gevaarlijke bugs te voorkomen, te detecteren vóór de marktintroductie of hun uitbuiting voorkomen Beveiligingscomponenten en de service van Java worden besproken door de verschillende API's en hulpmiddelen te presenteren via een aantal praktische oefeningen waarbij deelnemers praktische ervaring kunnen opdoen in het gebruik ervan De cursus behandelt ook beveiligingsproblemen van webservices en de gerelateerde Java-services die kunnen worden toegepast om de meest pijnlijke bedreigingen van de op internet gebaseerde services te voorkomen Ten slotte worden web- en Javarelated beveiligingskwetsbaarheden gedemonstreerd door easytounderstand-oefeningen, die niet alleen de hoofdoorzaak van de problemen tonen, maar ook de aanvalsmethoden demonstreren, samen met de aanbevolen mitigatie- en coderingstechnieken om de bijbehorende beveiligingsproblemen te vermijden Deelnemers die deze cursus volgen, zullen Basisbegrippen van beveiliging, IT-beveiliging en veilige codering begrijpen Leer webkwetsbaarheden voorbij OWASP Top Tien en weet hoe u ze kunt vermijden Leer clientside-kwetsbaarheden en veilige codeerpraktijken kennen Leer verschillende beveiligingsfuncties van de Java-ontwikkelomgeving te gebruiken Heb een praktisch begrip van cryptografie Realiseer de ernstige gevolgen van onveilige buffermanagement Begrijp de architecturale beschermingstechnieken en hun zwakheden Meer informatie over typische coderingsfouten en hoe u ze kunt vermijden Blijf op de hoogte van recente kwetsbaarheden in verschillende platforms, kaders en bibliotheken Download bronnen en lees meer over veilige codeermethoden Publiek ontwikkelaars .
  28 hours
  Zelfs ervaren programmeurs beheersen niet door alle middelen de verschillende beveiligingsdiensten die door hun ontwikkelingsplatforms worden aangeboden, en zijn ook niet bewust van de verschillende kwetsbaarheden die relevant zijn voor hun ontwikkelingen. Deze cursus richt zich op ontwikkelaars die zowel Java als PHP gebruiken, waardoor ze essentiële vaardigheden die nodig zijn om hun toepassingen tegen hedendaagse aanvallen te maken via het internet. Niveaus van Java beveiligingsarchitectuur worden doorgaan door toegangscontrole, authenticatie en machtiging, beveiligde communicatie en verschillende cryptografische functies aan te pakken. Er worden ook verschillende APIs geïntroduceerd die kunnen worden gebruikt om uw code in PHP te beveiligen, zoals OpenSSL voor cryptografie of HTML Purifier voor input validatie. Aan de serverzijde worden de beste praktijken gegeven voor het harden en configureren van het besturingssysteem, de webcontainers, het bestandsysteem, de SQL server en de PHP zelf, terwijl een speciale focus wordt gegeven op client-side beveiliging door middel van beveiligingsproblemen van JavaScript, Ajax en HTML5. Algemene web kwetsbaarheden worden besproken door voorbeelden in overeenstemming met de OWASP Top Ten, het tonen van verschillende injectie-aanvallen, script-injecties, aanvallen tegen sessiebehandeling, onveilig rechtstreekse object verwijzingen, problemen met bestanden uploaden, en vele anderen. De verschillende Java- en PHP-specifieke taalproblemen en problemen die voortvloeien uit de runtime omgeving worden geïntroduceerd in de standaard kwetsbaarheidstypen van ontbrekende of onjuiste input validatie, onjuiste gebruik van beveiligingsfuncties, onjuiste fout en uitzondering beheer, tijd- en staat gerelateerde problemen, code kwaliteit problemen en mobiele code gerelateerde kwetsbaarheden. Deelnemers kunnen de besproken API's, hulpmiddelen en de effecten van configuraties voor zichzelf uitproberen, terwijl de introductie van kwetsbaarheden allemaal wordt ondersteund door een aantal hands-on oefeningen die de gevolgen van succesvolle aanvallen demonstreren, tonen hoe de bugs te corrigeren en verlichtingstechnieken toe te passen, en het gebruik van verschillende uitbreidingen en hulpmiddelen in te voeren. De deelnemers aan deze cursus zullen
   Begrijp de basisbegrippen van beveiliging, IT-beveiliging en beveiligde codering Leer web kwetsbaarheden verder dan OWASP Top Ten en weet hoe ze te vermijden Leer de kwetsbaarheden aan de klant en veilige coderingspraktijken Leer om verschillende beveiligingsfuncties van de ontwikkelingsomgeving te gebruiken Java Een praktisch begrip van cryptografie Leer om verschillende beveiligingsfuncties van PHP te gebruiken Begrijp de beveiligingsconcepten van webdiensten Krijg praktische kennis in het gebruik van beveiligingstesttools Leer over typische coderingsfouten en hoe ze te vermijden Informatie over recente kwetsbaarheden in Java en PHP kaders en bibliotheken Krijg bronnen en meer lezen over veilige coderingspraktijken
  Het publiek Ontwikkelaars
  21 hours
  Deze training introduceert de kernconcepten en principes van DevOps , evenals de manieren om de DevOps praktijk in uw organisatie te DevOps . Het is specifiek gericht op projecten op het Java platform. Na afronding van deze training hebben studenten een fundamenteel begrip van de waardepropositie van DevOps ; ze zullen ook praktische ervaring opdoen met het werken met bepaalde DevOps tools, waaronder Puppet , Jenkins , Git en anderen. Deze training wordt aangevuld met praktische labs die deelnemers helpen hun theoretische kennis van het aangeleerde materiaal te versterken. Onderwerpen:
  • DevOps methoden en -hulpmiddelen
  • Puppet
  • Technische introductie tot cloud computing
  • Jenkins
  28 hours
  Google Web Toolkit (GWT or GWT Web Toolkit) is a set of open-source tools for building, optimizing and maintaining complex JavaScript browser-based applications in Java. GWT is used by many products at Google, including Google AdWords and Google Wallet. In this instructor-led, live training, participants will learn the GWT programming concepts needed to get a web application up and running. By the end of this training, participants will be able to
  • Write client-side AJAX applications in Java and deploy them as JavaScript across multiple browsers (desktop, Android, iPhone, etc.)
  • Develop a high-performance web application while overcoming the idiosyncrasies of browser behavior, XMLHttpRequest, and JavaScript
  • Understand and overcome the challenges of Ajax programming
  • Use GWT's tools to optimize a web application
  Audience
  • Front-end web developers
  Format of the course
  • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
  14 hours
  Vertx is een bibliotheek voor het bouwen van reactieve applicaties In deze live training met instructeur leren deelnemers Vertx te gebruiken om een ​​asynchrone, op gebeurtenissen gebaseerde webtoepassing te maken Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Begrijp en gebruik de verschillende componenten (kern, web, client, etc) in de Vertx-stack Gebruik Vertx om netwerkhulpprogramma's, HTTP / REST-microservices, grootschalige gebeurtenisverwerking, backend-berichtbustoepassingen, enzovoort te maken Voer een app uit die hoge concurrency aankan met minimale kerneldraden Gebruik Vertx's API's om Java, JavaScript, Groovy, Ruby, Ceylon, Scala, Kotlin, etc te ondersteunen Unit test asynchrone code met VertxUnit Implementeer en schaal een app met minimale hardware Publiek ontwikkelaars Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
  14 hours
  Java 9 in combinatie met de robuuste Rx Java 2.0 reactieve programmeerbibliotheek, stelt Java ontwikkelaars in staat om het reactieve programmeerparadigma met gemak aan te nemen en toe te passen in hun applicatie- en systeemontwikkelingsprocessen. In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers de voordelen en functies van Java 9, Spring, Jersey en Rx Java 2.0 bij het ontwikkelen van reactieve applicaties terwijl ze door het maken en implementeren van een real-life reactieve applicatie stappen met behulp van Java 9's flow API, Spring, het Akka framework en Rx Java 2.0 functionele reactieve programmeerbibliotheek. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  • Begrijp het belang en de betekenis van reactief programmeren in toepassingen en systeemontwikkeling.
  • Eenheidstest uitvoeren op Rx Java 2.0.
  • Gebruik het Akka raamwerk onder reactieve programmeerprincipes.
  • Gebruik Spring om de ontwikkeling van gelijktijdige applicaties aan te gaan.
  • Gebruik de flow API van Java 9 om reactieve apps te ontwikkelen.
  Formaat van de cursus
  • Deelcollege, deel & discussie, oefeningen en zware praktijkoefeningen
  14 hours
  ReactiveX is een uitgebreide bibliotheek voor het creëren van asynchronische gegevensstromen met behulp van waarnembare sequences. Het stelt ontwikkelaars in staat om te profiteren van waarnembare stromen en hun vermogen om uitgevoerde gebeurtenissen te captureeren en functies op deze manier uit te voeren. Deze instructeur geleide, live-training introduceert deelnemers naar de uitgebreide bibliotheek van ReactiveX voor het ontwikkelen van responsieve toepassingen en wandelen deelnemers door middel van een reeks gevallen, die de nuttigheid en functionaliteit van de belangrijkste kenmerken van ReactiveX demonstreren. Door de end  van deze training, deelnemers  zal vermogen  te zijn:
   Begrijp het reactieve programmeringsparadigma en de functionaliteit van observables en hun gemeenschappelijke gebruik bij het ontwikkelen van UI zware toepassingen Een succesvolle setting van een omgeving voor ReactiveX Het creëren van zichtbare gebeurtenissen vormt een veelheid van verschillende items Apply ReactiveX's transformatie en filtering functies
  Het publiek
   Ontwikkelaars
  Formats of de cursus 
   Deel leek, deel de discussie, oefeningen en zwaar hands-on praktijk
  7 hours
  Reactieve programmering is een asynchroon programmeringsparadigma dat zich richt op datastromen en de verspreiding van gegevens door het vaststellen van een gedefinieerde afhankelijkheid tussen de onderliggende uitvoeringsmodellen en de uitgezonden datastromen van de ene component naar de andere RxJS is een van de meest uitgebreide reactieve programmeerbibliotheken voor het beheer van UI-events, asynchrone HTTP-verzoeken en andere datastreams In deze live training met instructeur leren deelnemers de RxJS-tools en -functies kennen, die ze toepassen op verschillende coderingsproblemen die samenhangen met interactieve zwaar belaste mobiele en web-apps Deelnemers leren ook hoe ze een zware UI-app kunnen maken en implementeren Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Begrijp het reactieve programmeerparadigma en zijn bruikbaarheid voor UI zware applicatie-ontwikkeling Bouw UI zware applicaties met schaalbaarheid, flexibiliteit en reactievermogen in het achterhoofd Eenvoudig en vrij een groot aantal UI-gebeurtenissen, asynchrone HTTP-verzoeken en andere gegevensstromen maken en beheren Publiek ontwikkelaars Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
  7 hours
  Apache Shiro is een krachtig Java-beveiligingsraamwerk dat verificatie, autorisatie, cryptografie en sessiebeheer uitvoert In deze live training met instructeur leren deelnemers hoe ze een webapp kunnen veiligstellen met Apache Shiro Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Gebruik Shiro's API om verschillende soorten applicaties te beveiligen, inclusief mobiel, internet en enterprise Schakel logins in van verschillende gegevensbronnen, waaronder LDAP, JDBC, Active Directory, enz Publiek ontwikkelaars Beveiligingsingenieurs Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
  7 hours
  Cuba Platform is een opensource Java-webraamwerk voor bedrijfstoepassingen Tijdens deze live training met instructeur leren de deelnemers Cuba Platform te gebruiken voor het ontwikkelen van bedrijfstoepassingen met uitgebreide webinterfaces Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Ontwikkel Java-applicaties en UI's met behulp van een declaratieve gebruikersinterface, zonder HTML, CSS of JavaScript te gebruiken Verlaag de code van de boilerplate en maak een snelle ontwikkeling mogelijk Gebruik de webontwikkelingstool CUBA Studio met bestaande Java-IDE's Toepassingen aanpassen zonder de code te vertakken Publiek ontwikkelaars Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .

  Last Updated:

  Aankomende Java cursussen

  Weekend Java cursus, Avond Java training, Avond Java opleiding Java boot camp, Java instructeur geleid, Weekend Java training, Avond Java cursus, Java coaching, Java instructeur, Java trainer, Java training cursus, Java lessen, Java on-site, Java privé cursus, Java een op een training, Java op locatie, Weekend Java opleiding

  Cursussen met korting

  Course Discounts Newsletter

  We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
  You can always change your preferences or unsubscribe completely.

  Een aantal van onze klanten

  This site in other countries/regions