JavaScript Training Courses

JavaScript Training Courses

Lokale, geïnstrueerde live Javascript (JS) -trainingen demonstreren door handson oefenen met het ontwikkelen van applicaties met JavaScript JS-training is beschikbaar als 'live training op locatie' of 'live training op afstand' Onsite live training kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfsopleidingscentra in Nederland Live-training op afstand wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop NobleProg Uw lokale trainingsaanbieder.

Machine Translated

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

JavaScript Cursusoverzicht

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
7 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at developers who wish to use JWT to transmit information between different parties as a JSON object. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the JWT structure and use cases.
 • Learn how to validate and invalidate JWTs.
 • Manage Cryptographic keys.
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at developers who wish to use and integrate Node.js, Express, and MongoDB to build fast and scalable REST APIs. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up and integrate Node.js and Express with MongoDB.
 • Understand the features and architecture of Node.js, Express, and MongoDB.
 • Learn how to build RESTful APIs using the Node.js, Express, and MongoDB backend stack.
 • Implement routes, filtering, sorting, and pagination to Node.js REST APIs.
 • Design data models and perform CRUD operations with MongoDB and Mongoose.
 • Test and debug APIs with Postman.
7 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at developers who wish to learn and use Alpine JS to enhance JavaScript applications with its reactive and declarative nature. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn and understand the basic concepts of Alpine JS.
 • Use Alpine JS to develop dynamic websites and other projects efficiently.
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at JavaScript programmers and developers who wish to learn how to work with JSON. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn what JSON is and how it works.
 • Learn to use JSON with JavaScript.
35 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at programmers who wish to use HTML5, JavaScript, and CSS4 together to create a web application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Integrate and use HTML5, JavaScript, and CSS4 features in application development.
 • Use CSS4 to enhance the appeal and usability of the application.
 • Use JavaScript and HTML in creating modern interactive applications.
28 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at programmers who wish to use the latest features of Angular 13 to build, test, and deploy web applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use TypeScript and Angular CLI to develop Angular 13 applications.
 • Develop, test, and deploy Angular 13 web applications.
 • Create web components that can be used for any web application or page.
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at developers who wish to use the FARM (FastAPI, React, and MongoDB) stack to build dynamic, high-performance, and scalable web applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment that integrates FastAPI, React, and MongoDB.
 • Understand the key concepts, features, and benefits of the FARM stack.
 • Learn how to build REST APIs with FastAPI.
 • Learn how to design interactive applications with React.
 • Develop, test, and deploy applications (front end and back end) using the FARM stack.
21 hours
Overzicht Node.js is een platform voor het eenvoudig bouwen van snelle, schaalbare netwerkapplicaties. Leer hoe u het gebeurtenisgestuurde, niet-blokkerende I / O-model kunt gebruiken om gegevensintensieve realtime-applicaties te bouwen die worden uitgevoerd op gedistribueerde apparaten. We zullen de ontwerpkeuzes onderzoeken die Node.js uniek maken, hoe dit de manier verandert waarop applicaties worden gebouwd en hoe systemen van applicaties het meest effectief werken in dit model. Leer hoe u modulaire code kunt maken die robuust, expressief en duidelijk is. Begrijp wanneer je callbacks, event-zenders en streams moet gebruiken. Gebruik streams om eenvoudig gegevens te manipuleren die onmogelijk in het applicatiegeheugen zouden passen. Krijg vertrouwen in het effectief omgaan met fouten om de betrouwbaarheid van de runtime te garanderen De cursus heeft uitgebreide labo-oefeningen om de behandelde concepten en technieken te versterken. Doelen Na afronding van deze cursus kunnen studenten:
 • Begrijp duidelijk de keuzes van het platformontwerp die ertoe hebben geleid dat Node.js een event-lus heeft gekozen en wat dit betekent voor toepassingen die op die basis zijn gebouwd.
 • Begrijp de unieke afwegingen die aanwezig zijn in gebeurtenisgestuurde programmering.
 • Maak Node.js modules en druk codemodulariteit uit in een toepassing.
 • Begrijp de Node.js in Node.js en weet wanneer het gepast is om callbacks, event-emitters of streams te gebruiken.
 • Creëer en manipuleer buffers efficiënt.
 • Leer hoe u de foutstatus beheert en weet wanneer een proces vanwege een fout moet worden afgesloten.
 • Bouw netwerkapplicaties met Node.js
14 hours
De MERN Stack is een verzameling webontwikkelingssoftware, namelijk MongoDB , Express , React en Node.js De MERN Stack biedt een end-to-end framework voor ontwikkelaars om fullstack webapplicaties te bouwen en te implementeren. Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op webontwikkelaars die de MERN Stack willen gebruiken voor volledige ontwikkeling. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Integreer React met MongoDB , Express en Node.js
 • Bouw een volledige webapplicatie vanaf nul.
 • Implementeer applicatiebeveiliging door autorisatie en authenticatie.
Indeling van de cursus
 • Interactieve lezing en discussie.
 • Veel oefeningen en oefenen.
 • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Cursusaanpassingsopties
 • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
28 hours
In this instructor-led, live training in Nederland (online or onsite), participants will learn how to create, test and deploy an Angular application using the latest features in Angular 12. By the end of this training, participants will be able to:
 • Develop Angular 12 applications using TypeScript and the Angular CLI.
 • Create loosely coupled web components that can be used in any web application or HTML page.
 • Test, debug and deploy an Angular 12 application.
 • Organize Angular 12 projects using best practices.
28 hours
In this instructor-led, live training in Nederland (online or onsite), participants will learn how to create, test and deploy an Angular application using the latest features in Angular 11. By the end of this training, participants will be able to:
 • Develop Angular 11 applications using TypeScript and the Angular CLI.
 • Create loosely coupled web components that can be used in any HTML page.
 • Test, debug and deploy an Angular 11 application.
 • Organize Angular 11 projects using best practices.
28 hours
Angular is een JavaScript framework voor het bouwen van web-applicaties. Angular 10 is de nieuwste versie in de Angular 2 serie (Angular 2 een volledige herschrijving van de oorspronkelijke AngularJS, of Angular 1). Angular 10 is een grote release die de nadruk legt op kwaliteit, tools en ecosysteemverbeteringen, in plaats van nieuwe functies. Angular 10 is kleiner dan de vorige versies. In deze instructeur geleide, live training (online of on-site), zullen de deelnemers leren hoe om een Angular applicatie te creëren, te testen en te implementeren met behulp van de nieuwste functies in Angular 10. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Ontwikkel Angular 10 toepassingen met behulp van TypeScript en de Angular CLI. Creëer vloeiend gecombineerde webcomponenten die kunnen worden gebruikt op elke HTML pagina. Verbind deze componenten aan diensten, modules en richtlijnen. Gebruik REST webdiensten en WebSocket-gegevens van binnen een Angular 10 applicatie. Maak een aangepaste validatie met behulp van Reactive Forms. Probeer, debug en implementeren van een Angular 10 applicatie. Organiseren Angular 10 projecten met behulp van beste praktijken.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
28 hours
Angular is een JavaScript framework voor het bouwen van web-applicaties. Angular 9 is de nieuwste versie in de Angular 2 serie (Angular 2 een volledige herschrijving van de oorspronkelijke AngularJS, of Angular 1). Angular 9 is een grote release die snel verbetert Angular toepassingen' prestaties en grootte via de nieuwe Ivy renderer. In deze instructeur geleide, live training (online of on-site), zullen de deelnemers leren hoe om een Angular applicatie te creëren, te testen en te implementeren met behulp van de nieuwste functies in Angular 9. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Ontwikkel Angular 9 toepassingen met behulp van TypeScript en de Angular CLI. Creëer vloeiend gecombineerde webcomponenten die kunnen worden gebruikt op elke HTML pagina. Verbind deze componenten aan diensten, modules en richtlijnen. Gebruik REST webdiensten en WebSocket-gegevens van binnen een Angular 9 applicatie. Maak een aangepaste validatie met behulp van Reactive Forms. Verminder de bundelgrootte, verwijder de dode code en verbetert de efficiëntie van Angular apps met behulp van de nieuwe Ivy compiler en runtime. Probeer, debug en implementeren van een Angular 9 applicatie. Organiseren Angular 9 projecten met behulp van beste praktijken.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
21 hours
Angular is een JavaScript framework voor het ontwikkelen van client-side web-applicaties en SPAs (Single-Page Application). Angular 8 biedt nieuwe functies die differentiële loading, dynamische invoer, webwerkers als opt-in ondersteuning en meer omvatten. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op webontwikkelaars die willen gebruiken Angular 8 om client-side web-applicaties te ontwikkelen. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Creëer en scaleer SPA's van scratch. Bouw open source Angular bibliotheken. Beveilig een Agular-applicatie met JWT-authenticatie.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
28 hours
Angular is een JavaScript framework voor het bouwen van web-applicaties. Angular 7 is de nieuwste versie in de Angular 2 serie (Angular 2 een volledige herschrijving van de oorspronkelijke AngularJS, of Angular 1). Angular 7 is een grote release die de hele platform omvat en heeft veel nieuwe functies en optimalisaties, waaronder CLI-updates en betere prestaties. In deze instructeur geleide, live training (on-site of remote), zullen de deelnemers leren hoe om een Angular applicatie te creëren, testen en implementeren met behulp van de nieuwste functies in Angular 7.  Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Ontwikkel Angular 7 applicaties met behulp van Angular CLI. Creëer webcomponenten die kunnen worden gebruikt in elke HTML pagina. Gebruik REST webdiensten en WebSocket gegevens van binnen een Angular 7 applicatie. Implementeren van animaties met behulp van Angular 7's nieuwste animatiefuncties. Probeer, debug en implementeren van een Angular 7 applicatie. Organiseren Angular 7 projecten met behulp van beste praktijken.
Format van de cursus
  Interactieve lezing en discussie Veel oefeningen en praktijken Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren. Om meer te weten te komen over Angular, raadpleeg dan: https://angular.io/
14 hours
In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and maintain tests for Angular applications. By the end of this training, participants will be able to
 • Decide the most appropriate strategy for testing an Angular application
 • Carry out unit testing, component testing, A/B testing and end-to-end on an Angular application
 • Choose the right tools for the job: Jasmine, Karma, Protractor, Mocha, etc.
 • Write tests in Protractor and Jasmine
 • Run and debug tests with Karma and Protractor
 • Create a maintainable test suite
 • Employ best practices for unit testing in Angular
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Note
 • Angular goes by different names and versions, namely: Angular.js, AngularJS, AngularJS 1, Angular 1, Angular 2, etc. To customize the version used in this training, please contact us to arrange.
14 hours
Reactieve programmering is een asynchroon programmeringsparadigma dat zich richt op datastromen en de verspreiding van gegevens door het vaststellen van een gedefinieerde afhankelijkheid tussen de onderliggende uitvoeringsmodellen en de uitgezonden datastromen van de ene component naar de andere Veel ondieptes van applicatieontwerp in de hoek bij het bouwen van asynchrone gebruikersinterfaces kunnen worden overwonnen door gebruik te maken van reactieve stijlpatronen die worden aangeboden door de RxJS-bibliotheek Tijdens deze live training met instructeur leren deelnemers Observable-patronen te implementeren in hun Angular-toepassingsontwerpen, terwijl ze door een reeks cases lopen met veelvoorkomende, hoekige ontwerpproblemen en hoe ze baat hebben bij reactieve programmeerontwerpen Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Begrijp het reactieve programmeerparadigma en de RxJS-bibliotheek Bouw UI zware hoekapplicaties met schaalbaarheid, flexibiliteit en reactievermogen in het achterhoofd met behulp van reactieve programmeerpatronen Publiek Hoekige applicatie-ontwikkelaars Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
21 hours
Ionic is een webframework voor de ontwikkeling van hybride mobiele applicaties. Ionic 4 brengt nieuwe innovaties op het Ionic platform, zoals een gerefactureerde CLI, wijzigingen in navigatie, Angular en meer. Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op webontwikkelaars die een hybride mobiele applicatie met Ionic 4 willen maken. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Integreer native apparaatfuncties in een hybride mobiele applicatie.
 • Gebruik Angular en Ionic 4 om een hybride mobiele applicatie te bouwen.
 • Voer een hybride applicatie uit op een emulator voor mobiele apparaten.
Indeling van de cursus
 • Interactieve lezing en discussie.
 • Veel oefeningen en oefenen.
 • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Cursusaanpassingsopties
 • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
35 hours
Het opleidingsprogramma bereidt u voor op een professionele webdesigner (occupation code: 213202 voor Standards of Professional Qualifications) met betrekking tot "HTML en CSS in webdesign" en omvat een programmeringsprobleem met behulp van JavaScript en PHP taal. Het volgende programma veronderstelt dat de deelnemer in staat zal zijn om websites te ontwerpen en te maken met behulp van HTML 4.0 en Cascading Style Sheets 2.0. Bij het bouwen van een website gebruikt u de HTML tags om tekst, graphics, tabellen en interactieve formulieren op de webpagina te plaatsen, evenals links naar andere webpagina's en webpagina's. Met Cascading Style Sheets 2.0 kunt u webinhoud formaten volgens de eisen van de klant. Cursus afgestudeerden kunnen werk zoeken in dienstenbedrijven die betrokken zijn bij webontwerp of beginnen met het raadplegen van diensten ( zelfstandig). Het trainingsprogramma omvat de problemen van het creëren van websites met behulp van HTML en CSS.
14 hours
De training is bedoeld voor Java Script-ontwikkelaars die geavanceerde internettoepassingen ontwerpen en implementeren. Onderwerpen die tijdens de training zijn besproken, zijn gericht op het brengen van best practices in het programmeren van Java scripts en wijzen op de meest voorkomende fouten. Een belangrijk punt van de training is het bespreken van de beschikbare objectgeoriënteerde programmering met Java Script-syntaxis.
21 hours
Deze driedaagse cursus demonstreert door praktische oefening de basisprincipes van Ext JS.
21 hours
Het is moeilijk om interfaces te coderen waarmee gebruikers gemakkelijk kunnen krijgen wat ze willen. In deze cursus wordt uitgelegd hoe u een effectieve gebruikersinterface maakt met de nieuwste technologieën en bibliotheken. Het introduceert het idee van Nools in Rule Engines (meestal Nools en PHP Rules) om het aanpassen en testen te vergemakkelijken. Daarna laten de cursussen een manier zien om de logica aan de voorkant van de website te integreren met behulp van Java Script. Op deze manier gecodeerde logica kan worden hergebruikt op de backend.
21 hours
Java Script is een programmeertaal die is ontworpen voor het manipuleren van een webpagina. Bootstrap is het populairste HTML , CSS en JS-framework voor het ontwikkelen van responsieve, mobiele eerste projecten op het web.
14 hours
JavaScript is een programmeertaal die is ontworpen voor het manipuleren van een webpagina .
28 hours
This instructor-led, live training in Nederland covers the fundamentals of game development with Unity while walking participants step-by-step through the creation of their own game.
7 hours
Appcelerator Titanium is een open-source ontwikkelingsraamwerk waarmee native mobiele apps op iOS , Android en Windows Phone kunnen worden gemaakt vanuit een enkele Java Script-codebase. Deze training introduceert de basisprincipes van Titanium en leidt deelnemers door het creëren van een mobiele Titanium-applicatie. Publiek
 • Web applicatie ontwikkelaars
Formaat van de cursus
 • Grote nadruk op praktijkgericht oefenen.
 • De meeste concepten worden geleerd door voorbeelden, oefeningen en hands-on ontwikkeling.
7 hours
React VR is een framework waarmee u VR-toepassingen kunt bouwen met slechts JavaScript. Het combineert moderne APIs zoals WebGL en WebVR met de verklarende kracht van React, het produceren van 360 ervaringen die kunnen worden verbruikt via een webbrowser op een verscheidenheid van apparaten. In deze instructeur geleide, live training, zullen de deelnemers een uitgebreide kans hebben voor hands-on praktijk in het ontwikkelen van VR-toepassingen. Door middel van interactieve discussies en projectgebaseerde oefeningen zullen de deelnemers hun sample VR-apps voortdurend bouwen. Aan het einde van deze cursus zullen de deelnemers de kennis en de praktijk hebben verworven om hun eigen productieversie van een VR-app te bouwen om online te publiceren. Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
14 hours
ReactiveX is een uitgebreide bibliotheek voor het creëren van asynchronische gegevensstromen met behulp van waarnembare sequences. Het stelt ontwikkelaars in staat om te profiteren van waarnembare stromen en hun vermogen om uitgevoerde gebeurtenissen te captureeren en functies op deze manier uit te voeren. Deze instructeur geleide, live-training introduceert deelnemers naar de uitgebreide bibliotheek van ReactiveX voor het ontwikkelen van responsieve toepassingen en wandelen deelnemers door middel van een reeks gevallen, die de nuttigheid en functionaliteit van de belangrijkste kenmerken van ReactiveX demonstreren. Door de end  van deze training, deelnemers  zal vermogen  te zijn:
  Begrijp het reactieve programmeringsparadigma en de functionaliteit van observables en hun gemeenschappelijke gebruik bij het ontwikkelen van UI zware toepassingen Een succesvolle setting van een omgeving voor ReactiveX Het creëren van zichtbare gebeurtenissen vormt een veelheid van verschillende items Apply ReactiveX's transformatie en filtering functies
Het publiek
  Ontwikkelaars
Formats of de cursus 
  Deel leek, deel de discussie, oefeningen en zwaar hands-on praktijk
7 hours
Reactieve programmering is een asynchroon programmeringsparadigma dat zich richt op datastromen en de verspreiding van gegevens door het vaststellen van een gedefinieerde afhankelijkheid tussen de onderliggende uitvoeringsmodellen en de uitgezonden datastromen van de ene component naar de andere RxJS is een van de meest uitgebreide reactieve programmeerbibliotheken voor het beheer van UI-events, asynchrone HTTP-verzoeken en andere datastreams In deze live training met instructeur leren deelnemers de RxJS-tools en -functies kennen, die ze toepassen op verschillende coderingsproblemen die samenhangen met interactieve zwaar belaste mobiele en web-apps Deelnemers leren ook hoe ze een zware UI-app kunnen maken en implementeren Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Begrijp het reactieve programmeerparadigma en zijn bruikbaarheid voor UI zware applicatie-ontwikkeling Bouw UI zware applicaties met schaalbaarheid, flexibiliteit en reactievermogen in het achterhoofd Eenvoudig en vrij een groot aantal UI-gebeurtenissen, asynchrone HTTP-verzoeken en andere gegevensstromen maken en beheren Publiek ontwikkelaars Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
21 hours
In deze live training met instructeur leren deelnemers de basisprincipes van programmeren bij het maken van een webapplicatie Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Gebruik nieuw verworven codeervaardigheden om een ​​eigen webtoepassing te maken Begrijp concepten en technologieën voor softwareontwikkeling Communiceer effectief met programmeurs en ingenieurs Publiek Niet-programmeurs die willen leren programmeren Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .

Last Updated:

Aankomende JavaScript cursussen

Weekend JavaScript cursus, Avond JavaScript training, Avond JavaScript opleiding JavaScript boot camp, JavaScript instructeur geleid, Weekend JavaScript training, Avond JavaScript cursus, JavaScript coaching, JavaScript instructeur, JavaScript trainer, JavaScript training cursus, JavaScript lessen, JavaScript on-site, JavaScript privé cursus, JavaScript een op een training, JavaScript op locatie, Weekend JavaScript opleiding

Cursussen met korting

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

This site in other countries/regions