JavaScript Training Courses

JavaScript Training Courses

Lokale, door instructeurs geleide live Javascript (JS)-trainingscursussen demonstreren door praktische oefening hoe applicaties met JavaScript kunnen worden ontwikkeld. JS-training is beschikbaar als 'live training op afstand' of 'live training op afstand'. Online live training (ook bekend als "live training op afstand") wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop . Live training op locatie kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in bedrijfstrainingscentra van NobleProg in Nederland. NobleProg -- Uw lokale trainingsaanbieder

Machine Translated

JavaScript Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
28 hours
Angular 16 is de nieuwste grote release van het Angular-framework en introduceert nieuwe functies en updates zoals gedeeltelijke hydratatie, experimentele Jest ondersteuning, op esbuild gebaseerd bouwsysteem, zelfstandige projectondersteuning en meer.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkelaars op beginnersniveau tot op gemiddeld niveau die de nieuwste functies van Angular 16 willen gebruiken om webapplicaties te bouwen, testen en implementeren.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Zet een ontwikkelomgeving op met Node.js, Visual Studio Code en Angular CLI. Maak een basistoepassing Angular 16 die gegevens weergeeft en gebruikersinteracties afhandelt. Gebruik componenten, richtlijnen, pipelines, services en modules om code te ordenen en opnieuw te gebruiken. Gebruik databinding, afhankelijkheidsinjectie, routing, formulieren en HTTP-client om te communiceren met backend-services. Debug en test Angular 16 applicaties met tools als Chrome DevTools, Jest, Karma en Protractor.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Opties voor cursusaanpassing
  Als u een training op maat voor deze cursus wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at experienced testers and developers who wish to deep dive into Angular testing. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand Angular testing in-depth.
 • Perform advanced component and integration testing.
 • Perform end-to-end testing with Cypress and visual regression.
28 hours
Angular is een populair Javascriptframework voor het bouwen van webapplicaties.Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkelaars en programmeurs die de nieuwste functies van Angular 15 willen gebruiken om webapplicaties te bouwen, testen en implementeren.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Installeer en configureer Angular 15. Ontwikkel toepassingen met behulp van de op componenten gebaseerde architectuur van Angular 15. Maak gebruik van Angular 15's ingebouwde richtlijnen, services en leidingen. Communiceer met een RESTful API met behulp van Angular 15's HttpClient-module. Implementeer authenticatie en autorisatie in Angular 15 applicaties. Test en debug Angular 15 applicaties. Begrijp de nieuwe functies van Angular 15, zoals Image Directive, CDK List for Building UI Components, Boilerplate Reduction in Guards, and Improvements in esbuild for Faster Builds.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
28 hours
Angular is een populair Javascriptframework voor het bouwen van webapplicaties.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ervaren ontwikkelaars en programmeurs die hun Angular 15 vaardigheden naar een hoger niveau willen tillen en gebruik willen maken van de geavanceerde functies van Angular 15 om te bouwen, testen en implementeren krachtige webapplicaties.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Gebruik geavanceerde technieken voor het bouwen van Angular 15 applicaties. Begrijp best practices voor het schalen en onderhouden van grootschalige Angular 15 applicaties. Ontwikkel performante applicaties met behulp van geavanceerde functies van Angular 15. Los problemen met Angular 15-applicaties op en optimaliseer deze. Lees meer over geavanceerde onderwerpen zoals server-side rendering, lazy loading en meer.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
14 hours
Alpine JS is een minimaal front-end ontwikkelraamwerk om gedrag direct in uw opmaak samen te stellen. Het kan worden gebruikt om interactiviteit en responsiviteit aan uw webpagina's toe te voegen.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkelaars op gevorderd niveau die de geavanceerde functies van Alpine JS willen gebruiken voor moderne en dynamische webontwikkeling.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Heb een diepgaand begrip van hoe Alpine JS werkt. Ontwikkel moderne en interactieve websites met behulp van Alpine JS.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
28 hours
Angular is een populair Javascriptframework voor het bouwen van webapplicaties.Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkelaars en programmeurs die de nieuwste functies van Angular 14 willen gebruiken om webapplicaties te bouwen, testen en implementeren.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Installeer en configureer Angular 14. Ontwikkel toepassingen met behulp van de op componenten gebaseerde architectuur van Angular 14. Maak gebruik van de ingebouwde richtlijnen, services en leidingen van Angular 14. Communiceer met een RESTful API met behulp van Angular 14's HttpClient-module. Implementeer authenticatie en autorisatie in Angular 14 applicaties. Test en debug Angular 14 toepassingen.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
28 hours
Angular is een populair Javascriptframework voor het bouwen van webapplicaties.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ervaren ontwikkelaars en programmeurs die hun Angular 14 vaardigheden naar een hoger niveau willen tillen en gebruik willen maken van de geavanceerde functies van Angular 14 om te bouwen, testen en implementeren krachtige webapplicaties.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Bouw geavanceerde applicaties met behulp van Angular 14. Begrijp en implementeer de complexere functies en technieken van Angular 14. Ontwikkel onderhoudbare en schaalbare Angular 14 code. Creëer aangepaste bibliotheken en modules om de functionaliteit van Angular 14 uit te breiden.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
7 hours
JSON Web Token (JWT) is een open standaard voor het delen van beveiligingsinformatie tussen een client en een server.Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkelaars die JWT willen gebruiken om informatie tussen verschillende partijen te verzenden als een JSON-object.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Begrijp de JWT-structuur en use cases. Leer hoe u JWT's valideert en ongeldig maakt. Beheer cryptografische sleutels.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at developers who wish to use and integrate Node.js, Express, and MongoDB to build fast and scalable REST APIs. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up and integrate Node.js and Express with MongoDB.
 • Understand the features and architecture of Node.js, Express, and MongoDB.
 • Learn how to build RESTful APIs using the Node.js, Express, and MongoDB backend stack.
 • Implement routes, filtering, sorting, and pagination to Node.js REST APIs.
 • Design data models and perform CRUD operations with MongoDB and Mongoose.
 • Test and debug APIs with Postman.
28 hours
Angular is een veelgebruikt framework voor JavaScript dat is ontworpen om schaalbare webapplicaties te ontwikkelen.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ervaren ontwikkelaars en programmeurs die gebruik willen maken van de geavanceerde functies van Angular 13 om krachtige webapplicaties te bouwen, testen en implementeren.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Gebruik effectief TypeScript en Angular CLI om complexe Angular 13 applicaties te maken. Ontwikkel, test en implementeer Angular 13 webapplicaties voor optimale prestaties. Maak webcomponenten om de herbruikbaarheid en onderhoudbaarheid van Angular 13 applicaties te verbeteren.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
7 hours
Alpine JS is een minimaal front-end ontwikkelraamwerk voor het samenstellen van Javascriptgedrag tot HTML markeringen. Het biedt hulpmiddelen om het reactieve en declaratieve karakter van front-endbibliotheken te benutten.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkelaars die Alpine JS willen leren en gebruiken om Javascripttoepassingen te verbeteren met hun reactieve en declaratieve aard.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Leer en begrijp de basisconcepten van Alpine JS. Gebruik Alpine JS om dynamische websites en andere projecten efficiënt te ontwikkelen.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
21 hours
Microservices is een architecturale benadering die is gebaseerd op het ontwikkelen van applicaties uit een verzameling kleine services.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ervaren ontwikkelaars die applicaties willen bouwen, implementeren en schalen met behulp van microservices gebouwd met NodeJS en React.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Ontwikkel, implementeer en schaal applicaties met behulp van verschillende microservices. Bouw een server-side gerenderde React applicatie. Implementeer multiservice-apps in de cloud met Docker en Kubernetes. Applicatietesten uitvoeren op microservices.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
28 hours
Angular is een populair Javascriptframework voor het bouwen van webapplicaties. Angular 12 wordt geleverd met geavanceerde functies zoals prestatieverbeteringen, taalservices, de nieuwe Ivy-compiler, formuliervalidatie en meer.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkelaars die diep willen duiken in de geavanceerde functies van Angular 12, inclusief aangepaste componenten, richtlijnen, geavanceerde databinding, lazy loading en meer.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Ontwikkel Angular 12 applicaties met behulp van geavanceerde technieken en concepten. Implementeer maatwerk componenten en richtlijnen. Verken geavanceerde technieken voor gegevensbinding. Implementeer lazy loading en dynamische import. Optimaliseer de prestaties van een Angular 12-applicatie.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at JavaScript programmers and developers who wish to learn how to work with JSON. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn what JSON is and how it works.
 • Learn to use JSON with JavaScript.
35 hours
HTML5 is een opmaaktaal waarmee gebruikers applicaties kunnen structureren en bouwen. JavaScript is een op tekst gebaseerde programmeertaal die tools biedt voor het maken van dynamische en interactieve webinhoud. En CSS4 biedt tools die worden gebruikt om de stijl van een website of applicatie te definiëren en te verbeteren.Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op programmeurs die HTML5, JavaScript en CSS4 samen willen gebruiken om een webapplicatie te maken.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Integreer en gebruik HTML5-, JavaScript- en CSS4-functies bij het ontwikkelen van applicaties. Gebruik CSS4 om de aantrekkelijkheid en bruikbaarheid van de applicatie te vergroten. Gebruik JavaScript en HTML bij het maken van moderne interactieve toepassingen.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
28 hours
Angular is een raamwerk voor JavaScript dat wordt gebruikt voor het ontwikkelen van webapplicaties.Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op programmeurs die de nieuwste functies van Angular 13 willen gebruiken om webapplicaties te bouwen, testen en implementeren.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Gebruik TypeScript en Angular CLI om Angular 13 applicaties te ontwikkelen. Ontwikkel, test en implementeer Angular 13 webapplicaties. Maak webcomponenten die voor elke webtoepassing of pagina kunnen worden gebruikt.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at developers who wish to use the FARM (FastAPI, React, and MongoDB) stack to build dynamic, high-performance, and scalable web applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment that integrates FastAPI, React, and MongoDB.
 • Understand the key concepts, features, and benefits of the FARM stack.
 • Learn how to build REST APIs with FastAPI.
 • Learn how to design interactive applications with React.
 • Develop, test, and deploy applications (front end and back end) using the FARM stack.
14 hours
Micro-Frontend is een type architectuur of een webontwikkelingspatroon waarbij een applicatie is opgebouwd uit verschillende modules of builds. Vue.js is een open-source Javascriptframework voor het bouwen van geavanceerde single-page webapplicaties.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkelaars van gemiddeld niveau die micro-frontend-applicaties willen maken met behulp van Vue.js.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Een beter begrip hebben van micro-frontends. Leer hoe u grote applicaties opsplitst in micro-frontends. Implementeer micro-frontends met verschillende benaderingen. Bouw micro-frontend-applicaties met Vue.js.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
14 hours
Svelte is een open-source front-end componentframework dat een moderne omgeving biedt voor het bouwen van statische webapplicaties en herbruikbare componenten voor elk soort project.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkelaars van gemiddeld niveau die geavanceerde concepten en functies willen leren van Svelte voor het ontwikkelen van webapplicaties.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Gebruik geavanceerde technieken voor het ontwikkelen van Svelte applicaties. Ontwikkel webapplicaties met het Svelte framework. Snel prototypen met TailwindCSS en DaisyUI.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
21 hours
Overzicht Node.js is een platform voor het eenvoudig bouwen van snelle, schaalbare netwerkapplicaties. Leer hoe u het gebeurtenisgestuurde, niet-blokkerende I / O-model kunt gebruiken om gegevensintensieve realtime-applicaties te bouwen die worden uitgevoerd op gedistribueerde apparaten. We zullen de ontwerpkeuzes onderzoeken die Node.js uniek maken, hoe dit de manier verandert waarop applicaties worden gebouwd en hoe systemen van applicaties het meest effectief werken in dit model. Leer hoe u modulaire code kunt maken die robuust, expressief en duidelijk is. Begrijp wanneer je callbacks, event-zenders en streams moet gebruiken. Gebruik streams om eenvoudig gegevens te manipuleren die onmogelijk in het applicatiegeheugen zouden passen. Krijg vertrouwen in het effectief omgaan met fouten om de betrouwbaarheid van de runtime te garanderen De cursus heeft uitgebreide labo-oefeningen om de behandelde concepten en technieken te versterken. Doelen Na afronding van deze cursus kunnen studenten:
 • Begrijp duidelijk de keuzes van het platformontwerp die ertoe hebben geleid dat Node.js een event-lus heeft gekozen en wat dit betekent voor toepassingen die op die basis zijn gebouwd.
 • Begrijp de unieke afwegingen die aanwezig zijn in gebeurtenisgestuurde programmering.
 • Maak Node.js modules en druk codemodulariteit uit in een toepassing.
 • Begrijp de Node.js in Node.js en weet wanneer het gepast is om callbacks, event-emitters of streams te gebruiken.
 • Creëer en manipuleer buffers efficiënt.
 • Leer hoe u de foutstatus beheert en weet wanneer een proces vanwege een fout moet worden afgesloten.
 • Bouw netwerkapplicaties met Node.js
14 hours
De MERN Stack is een verzameling webontwikkelingssoftware, namelijk MongoDB , Express , React en Node.js De MERN Stack biedt een end-to-end framework voor ontwikkelaars om fullstack webapplicaties te bouwen en te implementeren. Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op webontwikkelaars die de MERN Stack willen gebruiken voor volledige ontwikkeling. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Integreer React met MongoDB , Express en Node.js
 • Bouw een volledige webapplicatie vanaf nul.
 • Implementeer applicatiebeveiliging door autorisatie en authenticatie.
Indeling van de cursus
 • Interactieve lezing en discussie.
 • Veel oefeningen en oefenen.
 • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Cursusaanpassingsopties
 • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
28 hours
Angular is een JavaScript framework voor het bouwen van web-applicaties. Angular 12 is een belangrijke release die de nadruk geeft op prestatieverbeteringen, taaldiensten, de nieuwe Ivy compiler, vorm validatie, en meer. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op programmeurs die een Angular applicatie willen creëren, testen en implementeren met behulp van de nieuwste functies in Angular 12. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Ontwikkel Angular 12 applicaties met behulp van TypeScript en de Angular CLI. Creëer vloeiend gecombineerde webcomponenten die kunnen worden gebruikt in elke web-applicatie of HTML pagina. Probeer, debug en implementeren van een Angular 12 applicatie. Organiseren Angular 12 projecten met behulp van beste praktijken.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
28 hours
Angular is een JavaScript framework voor het bouwen van web-applicaties. Angular 11 is een belangrijke release die de prestaties van de router benadrukt, automatische inlijning van fonts, strenger typen, componenttest en snellere constructies. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op ontwikkelaars die willen gebruik maken van 11's geavanceerde ontwikkelaars tools voor het ontwerpen, bouwen, testen en implementeren van toepassingen. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Stel de noodzakelijke ontwikkelingsomgeving voor het ontwikkelen van geavanceerde Angular 11 toepassingen. Build parent-child structuur, nestde componenten voor complexe toepassingen. Gebruik RxJS en observatieven om realtime evenementen en asynchrone programmering te beheren. Creëer schaalbare formulieren en gegevensmodellen om gebruikersinvoer en gegevensinvoer taken te beheren. Het implementeren van geavanceerde afhankelijkheid injecties, routing en veiligheid beste praktijken in Angular 11.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
28 hours
Angular is een JavaScript framework voor het bouwen van web-applicaties. Angular 11 is een belangrijke release die de prestaties van de router benadrukt, automatische inlijning van lettertypen, strenger typen, componenttest en snellere constructies. In deze instructeur geleide, live training (online of on-site), zullen de deelnemers leren hoe om een Angular applicatie te creëren, te testen en te implementeren met behulp van de nieuwste functies in Angular 11. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Ontwikkel Angular 11 applicaties met behulp van TypeScript en de Angular CLI. Creëer vloeiend gecombineerde webcomponenten die kunnen worden gebruikt op elke HTML pagina. Probeer, afvallen en implementeren van een Angular 11 applicatie. Organiseren Angular 11 projecten met behulp van beste praktijken.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
28 hours
Angular is een JavaScript framework voor het bouwen van web-applicaties. Angular 10 is de nieuwste versie in de Angular 2 serie (Angular 2 een volledige herschrijving van de oorspronkelijke AngularJS, of Angular 1). Angular 10 is een grote release die de nadruk legt op kwaliteit, tools en ecosysteemverbeteringen, in plaats van nieuwe functies. Angular 10 is kleiner dan de vorige versies. In deze instructeur geleide, live training (online of on-site), zullen de deelnemers leren hoe om een Angular applicatie te creëren, te testen en te implementeren met behulp van de nieuwste functies in Angular 10. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Ontwikkel Angular 10 toepassingen met behulp van TypeScript en de Angular CLI. Creëer vloeiend gecombineerde webcomponenten die kunnen worden gebruikt op elke HTML pagina. Verbind deze componenten aan diensten, modules en richtlijnen. Gebruik REST webdiensten en WebSocket-gegevens van binnen een Angular 10 applicatie. Maak een aangepaste validatie met behulp van Reactive Forms. Probeer, debug en implementeren van een Angular 10 applicatie. Organiseren Angular 10 projecten met behulp van beste praktijken.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
28 hours
Angular is een JavaScript framework voor het bouwen van web-applicaties. Angular 9 is de nieuwste versie in de Angular 2 serie (Angular 2 een volledige herschrijving van de oorspronkelijke AngularJS, of Angular 1). Angular 9 is een grote release die snel verbetert Angular toepassingen' prestaties en grootte via de nieuwe Ivy renderer. In deze instructeur geleide, live training (online of on-site), zullen de deelnemers leren hoe om een Angular applicatie te creëren, te testen en te implementeren met behulp van de nieuwste functies in Angular 9. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Ontwikkel Angular 9 toepassingen met behulp van TypeScript en de Angular CLI. Creëer vloeiend gecombineerde webcomponenten die kunnen worden gebruikt op elke HTML pagina. Verbind deze componenten aan diensten, modules en richtlijnen. Gebruik REST webdiensten en WebSocket-gegevens van binnen een Angular 9 applicatie. Maak een aangepaste validatie met behulp van Reactive Forms. Verminder de bundelgrootte, verwijder de dode code en verbetert de efficiëntie van Angular apps met behulp van de nieuwe Ivy compiler en runtime. Probeer, debug en implementeren van een Angular 9 applicatie. Organiseren Angular 9 projecten met behulp van beste praktijken.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
21 hours
Angular is een JavaScript framework voor het ontwikkelen van client-side web-applicaties en SPAs (Single-Page Application). Angular 8 biedt nieuwe functies die differentiële loading, dynamische invoer, webwerkers als opt-in ondersteuning en meer omvatten. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op webontwikkelaars die willen gebruiken Angular 8 om client-side web-applicaties te ontwikkelen. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Creëer en scaleer SPA's van scratch. Bouw open source Angular bibliotheken. Beveilig een Agular-applicatie met JWT-authenticatie.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
28 hours
Angular is een JavaScript framework voor het bouwen van web-applicaties. Angular 7 is de nieuwste versie in de Angular 2 serie (Angular 2 een volledige herschrijving van de oorspronkelijke AngularJS, of Angular 1). Angular 7 is een grote release die de hele platform omvat en heeft veel nieuwe functies en optimalisaties, waaronder CLI-updates en betere prestaties. In deze instructeur geleide, live training (on-site of remote), zullen de deelnemers leren hoe om een Angular applicatie te creëren, testen en implementeren met behulp van de nieuwste functies in Angular 7.  Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Ontwikkel Angular 7 applicaties met behulp van Angular CLI. Creëer webcomponenten die kunnen worden gebruikt in elke HTML pagina. Gebruik REST webdiensten en WebSocket gegevens van binnen een Angular 7 applicatie. Implementeren van animaties met behulp van Angular 7's nieuwste animatiefuncties. Probeer, debug en implementeren van een Angular 7 applicatie. Organiseren Angular 7 projecten met behulp van beste praktijken.
Format van de cursus
  Interactieve lezing en discussie Veel oefeningen en praktijken Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren. Om meer te weten te komen over Angular, raadpleeg dan: https://angular.io/
14 hours
In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and maintain tests for Angular applications. By the end of this training, participants will be able to
 • Decide the most appropriate strategy for testing an Angular application
 • Carry out unit testing, component testing, A/B testing and end-to-end on an Angular application
 • Choose the right tools for the job: Jasmine, Karma, Protractor, Mocha, etc.
 • Write tests in Protractor and Jasmine
 • Run and debug tests with Karma and Protractor
 • Create a maintainable test suite
 • Employ best practices for unit testing in Angular
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Note
 • Angular goes by different names and versions, namely: Angular.js, AngularJS, AngularJS 1, Angular 1, Angular 2, etc. To customize the version used in this training, please contact us to arrange.
14 hours
Reactieve programmering is een asynchroon programmeringsparadigma dat zich richt op datastromen en de verspreiding van gegevens door het vaststellen van een gedefinieerde afhankelijkheid tussen de onderliggende uitvoeringsmodellen en de uitgezonden datastromen van de ene component naar de andere Veel ondieptes van applicatieontwerp in de hoek bij het bouwen van asynchrone gebruikersinterfaces kunnen worden overwonnen door gebruik te maken van reactieve stijlpatronen die worden aangeboden door de RxJS-bibliotheek Tijdens deze live training met instructeur leren deelnemers Observable-patronen te implementeren in hun Angular-toepassingsontwerpen, terwijl ze door een reeks cases lopen met veelvoorkomende, hoekige ontwerpproblemen en hoe ze baat hebben bij reactieve programmeerontwerpen Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Begrijp het reactieve programmeerparadigma en de RxJS-bibliotheek Bouw UI zware hoekapplicaties met schaalbaarheid, flexibiliteit en reactievermogen in het achterhoofd met behulp van reactieve programmeerpatronen Publiek Hoekige applicatie-ontwikkelaars Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .

Last Updated:

Upcoming JavaScript Courses

Weekend JavaScript cursus, Avond JavaScript training, Avond JavaScript opleiding JavaScript boot camp, JavaScript instructeur geleid, Weekend JavaScript training, Avond JavaScript cursus, JavaScript coaching, JavaScript instructeur, JavaScript trainer, JavaScript training cursus, JavaScript lessen, JavaScript on-site, JavaScript privé cursus, JavaScript een op een training, JavaScript op locatie, Weekend JavaScript opleiding

Cursussen met korting

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

This site in other countries/regions