Angular Training Courses

Angular Training Courses

Lokale, door instructeurs geleide live cursussen voor hoektraining demonstreren door hands-on de praktijk hoe Angular te gebruiken om webtoepassingen te ontwikkelen. Hoekcursussen zijn beschikbaar voor alle versies van Angular, waaronder: Angular 1 (ook bekend als Angular1, AngularJS, Angular.js, AngularJS 1, etc.), Angular 2 (Angular2, AngularJS 2, etc.), Angular 4 (Angular4) , Hoek 5 (hoek 5) en hoek 6 (hoek 6). Angular training is beschikbaar als 'live training op locatie' of 'live training op afstand'. Onsite live training kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfsopleidingscentra in Nederland . Live-training op afstand wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop. NobleProg - uw lokale trainingsaanbieder

Machine Translated

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

Angular Cursusoverzicht

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
28 hours
Overview
Angular is a JavaScript framework for building web applications. Angular 10 is the latest version in the Angular 2 series (Angular 2 being a complete rewrite of the original AngularJS, or Angular 1). Angular 10 is a major release that emphasizes quality, tools, and ecosystem improvements, rather than new features. Angular 10 is smaller than previous versions.

In this instructor-led, live training (online or onsite), participants will learn how to create, test and deploy an Angular application using the latest features in Angular 10.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop Angular 10 applications using TypeScript and the Angular CLI.
- Create loosely coupled web components that can be used in any HTML page.
- Connect these components to services, modules and directives.
- Consume REST web services and WebSocket data from within an Angular 10 application.
- Build custom validation using Reactive Forms.
- Test, debug and deploy an Angular 10 application.
- Organize Angular 10 projects using best practices.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
28 hours
Overview
Angular is a JavaScript framework for building web applications. Angular 9 is the latest version in the Angular 2 series (Angular 2 being a complete rewrite of the original AngularJS, or Angular 1). Angular 9 is a major release that fastly improves Angular applications' performance and size by way of the new Ivy renderer.

In this instructor-led, live training (online or onsite), participants will learn how to create, test and deploy an Angular application using the latest features in Angular 9.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop Angular 9 applications using TypeScript and the Angular CLI.
- Create loosely coupled web components that can be used in any HTML page.
- Connect these components to services, modules and directives.
- Consume REST web services and WebSocket data from within an Angular 9 application.
- Build custom validation using Reactive Forms.
- Reduce bundle sizes, eliminate dead code and improve the efficiency of Angular apps using the new Ivy compiler and runtime.
- Test, debug and deploy an Angular 9 application.
- Organize Angular 9 projects using best practices.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
Overview
Angular is a JavaScript framework for developing client-side web applications and SPAs (Single-Page Application). Angular 8 offers new features that includes differential loading, dynamic imports, web workers as an opt-in support, and more.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Angular 8 to develop client-side web applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create and scale SPAs from scratch.
- Build open source Angular libraries.
- Secure an Agular application with JWT authentication.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
28 hours
Overview
Angular is een Java Script-framework voor het bouwen van webapplicaties. Angular 7 is de nieuwste versie in de Angular 2-serie ( Angular 2 is een complete herschrijving van de originele Angular JS of Angular 1). Angular 7 is een belangrijke release voor het hele platform en heeft veel nieuwe functies en optimalisaties, waaronder CLI-updates en betere prestaties.

In deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand), leren deelnemers hoe ze een Angular applicatie kunnen maken, testen en implementeren met behulp van de nieuwste functies in Angular 7.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Ontwikkel Angular 7-applicaties met Angular CLI.
- Maak webcomponenten die op elke HTML pagina kunnen worden gebruikt.
- Verbruik REST-webservices en WebSocket-gegevens vanuit een Angular 7-toepassing.
- Implementeer animaties met de nieuwste animatiefuncties van Angular 7.
- Een Angular 7-toepassing testen, debuggen en implementeren.
- Organiseer Angular 7-projecten met behulp van best practices.

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie
- Veel oefeningen en oefenen
- Praktische implementatie in een live-labomgeving

Cursusaanpassingsopties

- Neem contact met ons op om een ​​aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
- Ga voor meer informatie over Angular naar: https://angular.io/
14 hours
Overview
In deze door een instructeur geleide live training leren deelnemers hoe ze tests voor Angular toepassingen kunnen schrijven en onderhouden.

Aan het einde van deze training zullen de deelnemers dat kunnen

- Bepaal de meest geschikte strategie voor het testen van een Angular
- Voer unit-testen, component-testen, A / B-testen en end-to-end uit op een Angular
- Kies het juiste gereedschap voor de klus: Jasmine , karma, Protractor , mokka, enz.
- Schrijf tests in Protractor en Jasmine
- Test uitvoeren en debuggen met Karma en Protractor
- Maak een onderhoudbaar testpakket
- Gebruik best practices voor het testen van eenheden in Angular

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen

Notitie

- Angular verschillende namen en versies, namelijk: Angular .js, Angular JS, Angular JS 1, Angular 1, Angular 2, etc. Neem contact met ons op om de versie aan te passen die in deze training wordt gebruikt.
14 hours
Overview
Reactieve programmering is een asynchroon programmeringsparadigma dat zich richt op datastromen en de verspreiding van gegevens door het vaststellen van een gedefinieerde afhankelijkheid tussen de onderliggende uitvoeringsmodellen en de uitgezonden datastromen van de ene component naar de andere Veel ondieptes van applicatieontwerp in de hoek bij het bouwen van asynchrone gebruikersinterfaces kunnen worden overwonnen door gebruik te maken van reactieve stijlpatronen die worden aangeboden door de RxJS-bibliotheek Tijdens deze live training met instructeur leren deelnemers Observable-patronen te implementeren in hun Angular-toepassingsontwerpen, terwijl ze door een reeks cases lopen met veelvoorkomende, hoekige ontwerpproblemen en hoe ze baat hebben bij reactieve programmeerontwerpen Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Begrijp het reactieve programmeerparadigma en de RxJS-bibliotheek Bouw UI zware hoekapplicaties met schaalbaarheid, flexibiliteit en reactievermogen in het achterhoofd met behulp van reactieve programmeerpatronen Publiek Hoekige applicatie-ontwikkelaars Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
21 hours
Overview
Ionic is een webframework voor de ontwikkeling van hybride mobiele applicaties. Ionic 4 brengt nieuwe innovaties op het Ionic platform, zoals een gerefactureerde CLI, wijzigingen in navigatie, Angular en meer.

Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op webontwikkelaars die een hybride mobiele applicatie met Ionic 4 willen maken.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Integreer native apparaatfuncties in een hybride mobiele applicatie.
- Gebruik Angular en Ionic 4 om een hybride mobiele applicatie te bouwen.
- Voer een hybride applicatie uit op een emulator voor mobiele apparaten.

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefenen.
- Praktische implementatie in een live-labomgeving.

Cursusaanpassingsopties

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
14 hours
Overview
Angular is een open source framework geschreven in TypeScript voor webontwikkeling. Spring Boot is een Java framework voor het bouwen van microservices en API's. Angular en Spring Boot bieden een end-to-end framework voor ontwikkelaars om full stack webapplicaties te bouwen en te implementeren.

Deze door een instructeur geleide, live training (on-site of remote) is gericht op webontwikkelaars die Angular en Spring Boot willen gebruiken om full stack applicaties te bouwen.

Tegen het einde van deze training kunnen de deelnemers:

- Ontwikkel een full stack applicatie met Angular en Sping Boot.
- Bouw een backend-toepassing met Spring Boot.
- Maak frontendtoepassingen met Angular.
- Gebruik Spring Security om verificatie te configureren voor een toepassing met volledige stapel.

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefening.
- Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.

Opties voor het aanpassen van cursussen

- Om een training op maat aan te vragen voor deze cursus, neem dan contact met ons op om te regelen.
7 hours
Overview
Internationalisering is het proces waarbij software wordt aangepast, zodat deze kan worden gelokaliseerd voor verschillende talen en regio's. Wanneer u een applicatie "lokaliseert", past u deze aan voor een specifieke taal en regio. Dit omvat het inschakelen van regiospecifieke afbeeldingen en kleuren, het vertalen van de gebruikersinterface van de toepassing en het correct weergeven van getallen, datums, valuta, etc.

Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkelaars die hun Angular applicaties willen internationaliseren en lokaliseren om meerdere talen te ondersteunen.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Installeer en configureer de benodigde lokalisatiebibliotheken en hulpmiddelen.
- Schakel een Angular om in meerdere talen weer te geven.
- Extraheer alle lokaliseerbare UI-tekst uit een Angular app.
- Vertaalbare inhoud inpakken voor uitwisseling met vertalers.
- Begrijp de lokalisatiecyclus en automatiseer het proces.

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefenen.
- Praktische implementatie in een live-labomgeving.

Cursusaanpassingsopties

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
14 hours
Overview
Firebase is a web application development platform. Firestore is a NoSQL database for storing, syncing, and querying data at scale. Users can use Firebase and Firestore while leveraging serverless architecture to build Angular applications.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at Angular developers who wish to use Firebase and Firestore to build a back-end for Angular applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build a back-end application with Firebase and Firestore.
- Store, sync, and query data with Firestore.
- Secure client-side data with Firestore security configurations.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
Angular is een Java Script-framework dat wordt gebruikt voor het ontwikkelen van front-end webtoepassingen. Progressive web-applicaties (PWA's) zijn web-applicaties die werken als native applicaties op Android , Windows, Chrome OS en meer. Het transformeren van een webtoepassing naar een PWA opent de deur naar offline bruikbaarheid, pushmeldingen en andere native functies.

Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkelaars die een Angular applicatie willen transformeren in een progressieve web-applicatie.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Stel de nodige ontwikkelomgeving in om te beginnen met het transformeren van een Angular applicatie naar een PWA.
- Maak en stijl pushmeldingen.
- Integreer pictogrammen die een Angular toepassing personaliseren.
- Cache met Service Worker om een Angular applicatie offline te laten werken.

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefenen.
- Praktische implementatie in een live-labomgeving.

Cursusaanpassingsopties

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
21 hours
Overview
.NET Core is een open-source framework voor het maken van .NET-toepassingen op Windows, macOS
en Linux.

In deze door instructeurs geleide, live training leren de deelnemers de .Net Core
door het creëren van een voorbeeldapplicatie die .Net Coreunieke kwaliteiten
vs andere kaders. Het gaat ook over het gebruik van Angular in een ASP.NET Core MVC-project.

Tegen het einde van deze training kunnen de deelnemers:

- Setup .Net Core samen met de tooling en IDEs die nodig zijn om te beginnen met de ontwikkeling meteen.
- Gebruik .Net om verschillende soorten software te bouwen, waaronder webapplicaties, consoletoepassingen, microservices en bibliotheken.
- Begrijp .Net Core's componenten, waaronder klassenbibliotheken, pakketten, metapakketten en frameworks.
- Bouw bibliotheken en toepassingen in .NET Core.
- Belangrijke aspecten van het ontwikkelen van hoogwaardige software voor release begrijpen
- Bouw apps met ASP.NET Core, de sterke en zwakke punten en hoe u de functies benutten om apps veilig te bouwen.
- Front-end ontwikkeling met ASP.NET Core MVC.
- Frond-end frameworks en tools, zoals Angular, Bootstrap, Nuget, Bower, webpack, Gulp en Azure.
- Maak een Visual Studio- of Visual Studio-codeproject met Angular, ASP.NET Core MVC en laat ze samenwerken.
- Gebruik Entity Framework Core om de toepassingsgegevens en ASP.NET Core Identity op te slaan om gebruikers te verifiëren en te autoriseren.
- Gebruik ASP.NET Core-pakketten om functionaliteit te bieden aan Angular.
28 hours
Overview
Dit is een praktische cursus voor iedereen die websites wil maken met behulp van AngularJS.

Tijdens deze cursus wordt de nieuwste stabiele versie gebruikt. Pre-releaseversie kan alleen worden gebruikt als deze wordt vermeld in het boekingsformulier in het opmerkingengedeelte. Oudere versie moet worden overeengekomen voor het boeken.
56 hours
Overview
Deze cursus is bedoeld om een beginner in Java Script naar een niveau te brengen waar zij of hij in staat is de markt te betreden als Java Script-ontwikkelaar.

De cursus is intensief en volledig 'hands on'
14 hours
Overview
Angular JS is een Java Script-bibliotheek voor snelle app-ontwikkeling.

Publiek

- ontwikkelaars
- programmeurs
- javascript architecten

Doelen

- Verander de mindset van procedurele / OO-manier van programmeren naar Angular manier
- Deelnemers kunnen Angular JS gebruiken om toepassingen met één pagina te maken

Formaat van de cursus

- 40% lezingen, 60% labs
14 hours
Overview
Bootstrap is een HTML , CSS en Java Script-framework dat wordt gebruikt voor het maken van front-end webtoepassingen. Bootstrap kan worden gebruikt met Java Script-frameworks, zoals Angular , om dynamische webapplicaties voor één pagina en meerdere pagina's te bouwen

Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkelaars die bootstrap willen gebruiken om een Angular applicatie te maken, bouwen en stylen.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Stel de benodigde ontwikkelomgeving in om te beginnen met het stylen van de Angular met Bootstrap .
- Stijl HTML eigenschappen met Bootstrap elementen
- Gebruik formulierbesturingselementen en klassen om documenten met één pagina te stileren
- Maak een client-side applicatie die sjablonen en componenten routeert

Indeling van de cursus
Interactieve lezing en discussie.
Veel oefeningen en oefenen.
Praktische implementatie in een live-labomgeving.

Cursusaanpassingsopties
Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
28 hours
Overview
Angular 7 is een front-end Java Script-framework dat is uitgebracht sinds oktober 2018. Angular 7 biedt een bijgewerkte indeling van alle bestaande functies van Angular 6. Naast updates bevat Angular 7 ook nieuwe functies zoals CLI-aanwijzingen, slepen en neerzetten en meer.
MEAN is een full-stack Java Script-framework dat wordt gebruikt om dynamische Angular applicaties te bouwen. MEAN is een acroniem dat staat voor Mongo Data Base, Express JS, Angular en Node JS.

Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkelaars die Angular 7-applicaties willen maken, bouwen, testen, debuggen en implementeren met behulp van de MEAN-stack.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Stel de nodige ontwikkelomgeving in om te beginnen met het ontwikkelen van een Angular 7-applicatie.
- Integreer de front-end en back-end componenten van de MEAN-stack.
- Bouw een Angular 7-toepassing die bewerkingen kan uitvoeren, maken, lezen, verwijderen en bijwerken.

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefenen.
- Praktische implementatie in een live-labomgeving.

Cursusaanpassingsopties

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
28 hours
Overview
hoekig is een JavaScript Framework voor het bouwen van web applicaties. Hoekige 7 is de recentste versie in de hoekige 2 reeks (hoekige 2 die een volledig herschrijven van originele AngularJS, of hoekige 1 is). Hoek 7 is een belangrijke release verspreid over het hele platform en heeft vele nieuwe functies en optimalisaties, met inbegrip van CLI updates en betere prestaties.

deze instructeur-LED, live training (ter plaatse of op afstand) is gericht op ontwikkelprogramma's met elementaire hoekige 7 vaardigheden die wensen om geavanceerde functionaliteit te implementeren in hun hoekige toepassingen.

aan het einde van deze training kunnen de deelnemers:

- ontwikkelen van geavanceerde hoekige 7 componenten met behulp van hoekige CLI.
- gebruiken RxJS en observabelen om real-time gebeurtenissen in grote, complexe toepassingen te behandelen.
- veilige toepassingen via authenticatie en autorisatie.
- gebruik van geavanceerde routers, afhankelijkheid injectie en pijpen.
- implementeren van een verandering detectie strategie.
- voert geavanceerde tests uit met behulp van componenten, diensten en leidingen.

cursus formaat

- interactieve lezing en bespreking.
- veel oefeningen en praktijk.
- hands-on implementatie in een live-lab omgeving.

cursus customization opties

- voor het aanvragen van een aangepaste opleiding voor deze cursus, neem dan contact met ons op te regelen
21 hours
Overview
Deze cursus is gemaakt voor ontwikkelaars die werken met Angular JS, maar die duidelijk best practices willen begrijpen van het gebruik van het framework. Het behandelt niet de basisprincipes van hoekig, maar richt zich op methoden en stijlen voor het ontwikkelen van SPA, meestal niet gemakkelijk om 'op natuurlijke wijze' of via zelfstudie te leren.

Deze cursus draait meestal op de nieuwste stabiele release van Angular (1.x), maar oudere of bètaversies kunnen op verzoek worden gedekt.
14 hours
Overview
Developing a front-end application is an enduring task when there are so many new and emerging JavaScript Frameworks to choose from. The choice of a good framework depends on the requirement and use-case. In this course, we will breakdown the limitations and benefits of some existing JavaScript frameworks (React, Angular, and Vue) to help make the decision easier.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who need to decide which JavaScript framework to use to develop front-end applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up an optimal development environment to start developing front-end applications.
- Implement demo applications to test the limitations and benefits of a JavaScript framework.
- Decide on which JavaScript framework is the best fit.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hours
Overview
NativeScript met Angular 4 biedt een architectuur voor het ontwikkelen van volledig eigen mobiele toepassingen met behulp van enkele codebase-webtechnologieën op een Angular 4-raamwerk NativeScript maakt gebruik van de snellere runtimes en compacte toepassingspakketten van Angular 4 voor het ontwikkelen van onafhankelijke webweergave, native mobiele applicaties Deze instructieve live training introduceert nieuwe API's van Angular 4 en hun mogelijkheid om de runtimes van mobiele applicaties te stroomlijnen terwijl deelnemers door de creatie van een eenvoudige, maar volledig functionele native mobiele applicatie lopen Tegen het einde van deze training kunnen deelnemers een volledig functionele NativeScript / Angular4-applicatie programmeren, debuggen en implementeren die geschikt is voor zowel iOS als Android Publiek Ontwikkelaars van mobiele applicaties die crossplatform-applicaties voor iOS of Android willen ontwikkelen Webontwikkelaars die hun vaardigheden willen vertalen in de arena voor de ontwikkeling van mobiele apps Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
14 hours
Overview
Ionic is een front-end SDK voor het bouwen van native-achtige mobiele applicaties op meerdere platforms. Het dient als een framework, niet zoals Bootstrap of Foundation, maar voor mobiele applicaties.

In deze door een instructeur geleide, leren live trainingdeelnemers hoe ze een platformonafhankelijke, native-achtige mobiele app kunnen maken met behulp van het Ionic framework.

Aan het einde van deze training zullen de deelnemers dat kunnen

- Creëer en gebruik app-store-ready mobiele applicaties voor Android en iOS
- Ionic syntaxis en Angular 's Typoscript begrijpen en gebruiken
- Breid het gevoel en de functionaliteit van de applicatie uit met Ionic Native

Publiek

- Java script (JS) ontwikkelaars
- Front-end ontwikkelaars
- AnguarJS-ontwikkelaars
- Ontwikkelaars van mobiele applicaties

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen

Notitie

- Deze training behandelt Ionic 2.0 en Angular 2.0. Zie voor training op Ionic 4.0 en Angular 4.0: TBD
21 hours
Overview
Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkelaars die de kosten en complexiteit van het beheren van de status in grote datagestuurde webapplicaties willen verminderen.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Verminder de complexiteit van zeer grote projecten waarbij de staat van beheer moeilijk te onderhouden is.
- Minimaliseer de statusprocessen van een toepassing.
- Verminder de tijd die nodig is om complexe datageoriënteerde webapplicaties te ontwikkelen.

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefenen.
- Praktische implementatie in een live-labomgeving.

Cursusaanpassingsopties

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
- Ga voor meer informatie over NgRx naar: https://ngrx.io/
28 hours
Overview
Hoek 6 bevat een aantal krachtige nieuwe functies, waaronder hoekelementen en nieuwe CLI commando's. Deze functies sterk uit te breiden de mogelijkheid om hoekig te integreren met niet-hoekige toepassingen op basis van JQuery, vue. js, reageren, enz.

In deze instructeur-LED, live training (ter plaatse of op afstand), zullen de deelnemers leren hoe te maken, testen en implementeren van een hoekige toepassing met behulp van de nieuwste functies in hoekige 6.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Ontwikkelen van hoekige 6 toepassingen met behulp van hoekige CLI.
- Maak webcomponenten die kunnen worden gebruikt in elke HTML-pagina.
- Consumeren REST Web Services en WebSocket gegevens uit binnen een hoekige 6 toepassing.
- Implementeer animaties met de nieuwste animatiefuncties van de hoek 6.
- Test, debug en implementeer een hoekige 6 applicatie.
- Organiseer hoekige 6 projecten met behulp van best practices.

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en bespreking
- Veel oefeningen en praktijk
- Hands-on implementatie in een live-lab omgeving

Opmerking

- Voor het aanvragen van een aangepaste opleiding voor deze cursus, neem dan contact met ons op te regelen.
- Voor meer informatie over hoekig, u terecht op: https://angular.io/
28 hours
Overview
Angular 6 is een op Java Script gebaseerd front-end webtoepassingsframework voor het ontwikkelen van toepassingen met één pagina. De nieuwe functies in Angular 6 omvatten Angular Elements en nieuwe CLI-opdrachten - deze functies breiden de mogelijkheid om Angular te integreren met niet- Angular applicaties op basis van JQuery, Vue.js , React , etc. aanzienlijk uit.

MEAN Stack is een complete softwarestack voor het snel en gemakkelijk bouwen van onderhoudbare webapplicaties. De stapel bestaat uit MongoDB , Express , Angular en Node.js

Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkelaars die webapplicaties willen maken, bouwen, testen, debuggen en implementeren met behulp van MEAN Stack .

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Stel een ontwikkelomgeving in die nodig is om te beginnen met het ontwikkelen van een Angular 6-applicatie.
- Integreer de frontend en backend delen van de MEAN Stack applicatie
- Bouw een applicatie die bewerkingen Maken, Lezen, Bijwerken en Verwijderen kan uitvoeren.

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefenen.
- Praktische implementatie in een live-labomgeving.

Cursusaanpassingsopties

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
28 hours
Overview
Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkelaars met basisvaardigheden van Angular 6 die geavanceerde functionaliteit in hun Angular applicaties willen implementeren.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Ontwikkel geavanceerde Angular 6-applicaties en componenten met Angular CLI.
- Gebruik RxJS en RxJS om realtime evenementen af te handelen in grote, complexe applicaties.
- Beveiligde applicaties via authenticatie en autorisatie.
- Gebruik geavanceerde routers, afhankelijkheidsinjectie en pijpen.
- Implementeer een veranderingsdetectiestrategie.
- Voer geavanceerde tests uit met behulp van componenten, services en leidingen.

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefenen.
- Praktische implementatie in een live-labomgeving.

Cursusaanpassingsopties

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
- Ga voor meer informatie over Angular naar: https://angular.io/
28 hours
Overview
Angular 5 is een modern JavaScript MVW (ModelView Wat ook) raamwerk voor het bouwen van mobiele, desktop- en webapplicaties Een van de opvallende kenmerken in Angular 5, vergeleken met eerdere versies, is snellere laad- en uitvoeringstijden Angular is gemaakt door Google en wordt gebruikt in Google Adwords, Google Fiber, Adsense en andere services Tijdens deze live training met instructeur leren deelnemers de basisprincipes van Angular 5 bij het maken en inzetten van een voorbeeldhoektoepassing Publiek Beginners in webontwikkeling Ervaren ontwikkelaars van frontend Iedereen die geïnteresseerd is in het leren ontwikkelen van apps met Angular Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
28 hours
Overview
Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkelaars met Java Script-vaardigheden die webapplicaties willen implementeren met behulp van MEAN Stack .

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Bouw webapplicaties met NodeJS en Angular .
- Manipuleer met gegevens over MongoDB en Express JS.
- Implementeer beveiliging in MEAN stack webapplicaties.
- MEAN stack webapplicaties ontwikkelen.

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefenen.
- Praktische implementatie in een live-labomgeving.

Cursusaanpassingsopties

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
- Ga voor meer informatie over Angular naar: https://angular.io/
49 hours
Overview
Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
Angular 5 is een modern Java Script MVW (Model-View-Whatever) framework voor het bouwen van mobiele, desktop- en webapplicaties. Angular is gemaakt door Go ogle en wordt gebruikt in Go ogle Adwords, Go ogle Fiber, Adsense en andere services.

In deze door instructeurs geleide, live training (op locatie of op afstand), zullen deelnemers de meer geavanceerde mogelijkheden van Angular 5 gebruiken om geavanceerde webapplicaties met één pagina te ontwerpen, bouwen, testen en implementeren.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Ontwikkel Angular 5-applicaties met Angular CLI.
- Consumeer REST-webservices en WebSocket-gegevens vanuit een Angular 5-toepassing.
- Gebruik de Angular .
- Angular Animation implementeren s.
- Angular 5-toepassingen testen, debuggen en implementeren.
- Organiseer Angular 5-projecten met behulp van best practices.

Publiek

- Ontwikkelaars met eerdere Angular ervaring

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie
- Veel oefeningen en oefenen
- Praktische implementatie in een live-labomgeving

Notitie

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
- Ga voor meer informatie over Angular naar: https://angular.io/

Aankomende Angular cursussen

Weekend Angular cursus, Avond Angular training, Avond Angular opleiding Angular boot camp, Angular instructeur geleid, Weekend Angular training, Avond Angular cursus, Angular coaching, Angular instructeur, Angular trainer, Angular training cursus, Angular lessen, Angular on-site, Angular privé cursus, Angular een op een training, Angular op locatie, Weekend Angular opleiding

Cursussen met korting

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

This site in other countries/regions