React Training Courses

React Training Courses

Local instructor-led live React training courses in Nederland.

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

React Subcategories

React Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Microservices is een architecturale benadering die is gebaseerd op het ontwikkelen van applicaties uit een verzameling kleine services.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ervaren ontwikkelaars die applicaties willen bouwen, implementeren en schalen met behulp van microservices gebouwd met NodeJS en React.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Ontwikkel, implementeer en schaal applicaties met behulp van verschillende microservices. Bouw een server-side gerenderde React applicatie. Implementeer multiservice-apps in de cloud met Docker en Kubernetes. Applicatietesten uitvoeren op microservices.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
14 hours
FARM (FastAPI, React en MongoDB) is vergelijkbaar met MERN, maar presteert sneller doordat Python en FastAPI Node.js en Express als backend vervangen. FastAPI is een krachtig Python-webframework dat wordt gebruikt door topbedrijven, zoals Microsoft, Uber en Netflix. React is een open source front-end JavaScript-bibliotheek, terwijl MongoDB een volledig schaalbare NoSQL-database is.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkelaars die de FARM-stack (FastAPI, React en MongoDB) willen gebruiken om dynamische, krachtige en schaalbare webapplicaties te bouwen.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Zet de noodzakelijke ontwikkelomgeving op die FastAPI, React en MongoDB integreert. Begrijp de belangrijkste concepten, kenmerken en voordelen van de FARM-stack. Leer hoe u REST API's bouwt met FastAPI. Leer hoe u interactieve applicaties ontwerpt met React. Ontwikkel, test en implementeer applicaties (front-end en back-end) met behulp van de FARM-stack.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Opties voor cursusaanpassing
  Als u een training op maat voor deze cursus wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken
14 hours
De MERN Stack is een verzameling webontwikkelingssoftware, namelijk MongoDB , Express , React en Node.js De MERN Stack biedt een end-to-end framework voor ontwikkelaars om fullstack webapplicaties te bouwen en te implementeren. Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op webontwikkelaars die de MERN Stack willen gebruiken voor volledige ontwikkeling. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Integreer React met MongoDB , Express en Node.js
 • Bouw een volledige webapplicatie vanaf nul.
 • Implementeer applicatiebeveiliging door autorisatie en authenticatie.
Indeling van de cursus
 • Interactieve lezing en discussie.
 • Veel oefeningen en oefenen.
 • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Cursusaanpassingsopties
 • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
14 hours
React is een open source Javascript bibliotheek die kan worden gebruikt om interactieve web- en mobiele toepassingen te creëren. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op ontwikkelaars die componenten willen bouwen en complexe toepassingen willen ontwerpen. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Begrijp React's geavanceerde concepten, met inbegrip van context APIs, HOCs, externe staat, asynchrone APIs, enz. Bouw compacte componenten met React. Serverzijde en clientzijde authenticatie mogelijk maken. Implementeren React en Redux bibliotheken om complexe stateful toepassingen te beheren. Verminder code en optimaliser de prestaties van een applicatie. Test en implementeren van een aanvraag.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
14 hours
Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ingenieurs die Jest willen gebruiken om React applicaties en componenten te testen. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Installeer en configureer een goede testomgeving.
 • Schrijf asynchrone tests voor React apps en componenten.
 • Voer geavanceerde tests van Jest waaronder bespotten, spionnen en stompjes.
Formaat van de cursus
 • Interactieve lezing en discussie.
 • Veel oefeningen en oefenen.
 • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Opties voor cursusaanpassing
 • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
 • Ga voor meer informatie over Jest naar: https://jestjs.io/
7 hours
Internationalisatie is het proces van het aanpassen van software, zodat het kan worden gelokaliseerd voor verschillende talen en regio's. Lokalisatie is het proces van het aanpassen van software voor een specifieke taal en regio. Lokalisatie taken omvatten het vertalen van de GEBRUIKERSINTERFACE van de toepassing, evenals het opmaken van de weergave van getallen, datums, valuta, enz. Deze live training met instructeur (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkel ontwikkelaars die hun Angular-toepassingen willen internationaliseren en lokaliseren om meerdere talen te ondersteunen. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Installeer en configureer de benodigde lokalisatie bibliotheken en hulpprogramma's.
 • Schakel een React-app in om in meerdere talen te worden weergegeven.
 • Extraheer alle lokaliseerbare UI-tekst uit een React-app.
 • Verpak de vertaalbare inhoud voor uitwisseling met vertalers.
 • Begrijp de lokalisatie cyclus en Automatiseer het proces.
Indeling van de cursus
 • Interactieve lezing en discussie.
 • Veel oefeningen en oefening.
 • Hands-on implementatie in een live-labomgeving.
Opties voor cursus aanpassing
 • Om een training op maat te vragen voor deze cursus, neem contact met ons op om te regelen.
14 hours
Meteor is een JavaScript framework gebaseerd op Node.js. React is JavaScript bibliotheek voor frontend ontwikkeling. Met behulp van Meteor en Reactkunnen gebruikers webapplicaties bouwen en prototypen. Deze instructeur geleide, live training (onsite of remote) is gericht op webontwikkelaars die Meteor en React willen gebruiken voor volledige stackontwikkeling. Tegen het einde van deze training kunnen de deelnemers:
 • Bouw en prototype webapplicaties.
 • Structureer gebruikersinterfaces van toepassingen op basis van herbruikbare componenten.
 • Beheer gegevens tussen clients en servers met Meteor.
Indeling van de cursus
 • Interactieve lezing en discussie.
 • Veel oefeningen en oefening.
 • Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Opties voor het aanpassen van cursussen
 • Om een training op maat aan te vragen voor deze cursus, neem dan contact met ons op om te regelen.
21 hours
React is een open source Javascript bibliotheek gebruikt voor het bouwen van gebruikersinterfaces voor web-toepassingen. Micro Frontend is een architectuur waarin semi-afhankelijke fragmenten van de web-applicatie UIs (front ends) worden ontwikkeld, getest en onafhankelijk geïmplementeerd. Het lijkt op de back-end architectuur van microservices. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op ontwikkelaars die willen gebruiken React om micro-frontends voor grote web-applicaties te ontwikkelen, te testen en te implementeren, waardoor ze zeer schaalbaar, technologisch agnostic en gemakkelijker te onderhouden zijn. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Stel de nodige ontwikkelingsomgeving op om te beginnen met het ontwikkelen van micro-frontends met React. Begrijp de architectuur, kernconcepten en voordelen van microfrontends. Leer hoe je microfrontends kunt bouwen, integreren, testen en implementeren met React. Implementatie micro-frontends met module federatie. Gebruik de CI/CD pipeline productiegrad werkstromen. Ken de gemeenschappelijke problemen met CSS in micro-frontends en hoe ze op te lossen. Krijg inzichten over hoe je andere frontend frameworks kunt implementeren met React.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
14 hours
React is een Java Script Library voor het ontwerpen van de front-end componenten (views, interactieve elementen, UI-verversing, etc.) van een webapplicatie. PHP daarentegen betrekking op de back-endcomponenten (servers, databasesystemen, enz.) Van een webtoepassing. Vertrouwd zijn met beide zorgt voor een uitgebreidere benadering van de ontwikkeling van webapplicaties. Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkelaars die PHP willen gebruiken om een back-end server te implementeren voor een React applicatie. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Zet de nodige ontwikkelomgeving op om te beginnen met ontwikkelen.
 • Render React componenten in PHP met behulp van PHP extensie V8js.
 • Gebruik PHP om API's te maken die communiceren met databasesystemen.
 • Gebruik modulebundlers zoals Webpack om React code te compileren.
Indeling van de cursus
 • Interactieve lezing en discussie.
 • Veel oefeningen en oefenen.
 • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Cursusaanpassingsopties
 • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
21 hours
React is een open source Java scriptbibliotheek die kan worden gebruikt om interactieve web- en mobiele applicaties te maken. Het wordt vaak vergeleken met MVC-frameworks zoals Angular , Ember en Backbone, maar React onderscheidt zich in zijn focus op de gebruikersinterface van de applicatie (de View in MVC). De unieke aanpak voor het weergeven van zeer interactieve UI's is zowel krachtig als bevrijdend en heeft geleid tot de populariteit van React . In deze door een instructeur geleide, live training demonstreren we de kracht en flexibiliteit van React , vergelijken we deze met alternatieve frameworks en begeleiden we de deelnemers stap voor stap bij het maken van hun eigen React applicatie. Aan het einde van deze cursus kunnen deelnemers:
 • Begrijp de ontwerpfilosofie van React .
 • Bepaal wanneer en waar het zinvol is om React te gebruiken en wanneer u het conventionele MVC-model wilt heroverwegen.
 • Begrijp React concepten zoals componenten, rekwisieten, status en levenscyclus.
 • Implementeer gerelateerde technologieën zoals Babel, Webpack en JSX.
 • Bouw, test en implementeer een interactieve webapplicatie.
Met de nadruk op praktische oefening en de voltooiing van een echte applicatie, zal deze training van onschatbare waarde zijn voor ontwikkelaars van webapplicaties die React willen gebruiken om hun productiviteit en waarde te verhogen. Indeling van de cursus
 • Overzicht van de functies en mogelijkheden van React samen met de stapsgewijze ontwikkeling van een echte webapplicatie.
28 hours
React is een Java scriptbibliotheek voor het bouwen van snelle en soepele interactieve webpagina's. Samen met de Flux-architectuur en de GraphQL querytaal kunnen extreem krachtige en efficiënte webapplicaties worden gebouwd. In deze door een instructeur geleide live training leren deelnemers hoe ze React toepassingen kunnen bouwen met Flux en GraphQL . De cursus behandelt installatie, configuratie, integratie, testen, implementatie en best practices terwijl deelnemers worden geholpen bij het maken van een reeks voorbeeldtoepassingen die laten zien hoe ze extra niveaus van complexiteit en "coolheid" aan een toepassing kunnen toevoegen met behulp van de meest geavanceerde toolkits en technieken. Het ontwikkelen van applicaties met React vereist een andere manier van denken, vergeleken met wat sommige ontwikkelaars gewend zijn, vooral wanneer ze komen uit de mindset van andere MVC-frameworks zoals Angular JS en Bootstrap . Deze training behandelt de basisprincipes van de technologieën die bij elke stap worden gebruikt, zodat deelnemers niet alleen in staat zijn een functionele applicatie te bouwen, maar ook begrijpen waarom een bepaalde aanpak wordt gebruikt. Dit legt de basis voor het zelfstandig en creatief denken over het ontwerp en de gewenste resultaten voor het bouwen van hun eigen applicaties in de toekomst.
  Formaat van de cursus
  • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
  14 hours
  Next.js is een JavaScript framework gebaseerd op React. Met Next.js kunnen gebruikers gebruikersinterfaces maken voor server-side rendering en client-server rendering vanuit een enkele React codebasis. Deze instructeur geleide, live training (online of onsite) is gericht op webontwikkelaars die Next.js willen gebruiken om React toepassingen te creëren. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
   Ontwikkelen van server-side web applicaties en statische sites in Next.js. Verwerken en opslaan gegevens met MongoDB. Beveilig een web-applicatie met AuthO-authenticatie.
  Format van de cursus
   Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
  Cursus aanpassingsopties
   Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
  14 hours
  Deze leiding van een instructeur, live training (ter plaatse of op afstand) is gericht op ontwikkelaars met React vaardigheden die wensen te optimaliseren en verbeteren van hun creatie van React toepassingen door te begrijpen en toepassen van React 's component patronen. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  • Inzicht in de verschillende vormen van React Patterns
  • Gebruik React Context API voor webapplicaties
  Indeling van de cursus
  • Interactieve lezing en discussie.
  • Veel oefeningen en oefenen.
  • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
  Cursusaanpassingsopties
  • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
  • Ga voor meer informatie over React naar: https://reactjs.org
  14 hours
  React is een JavaScript bibliotheek die wordt gebruikt om front-end web-toepassingen te maken. Progressieve Web Apps zijn web-toepassingen die werken en verschijnen als inheemse toepassingen op Android, Windows, en meer. Het omzetten van een React applicatie integreert inheemse functies zoals offline gebruiksbaarheid, push notificaties, enz. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op ontwikkelaars die een React applicatie willen omzetten in een Progressieve Web App. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
   Stel de nodige ontwikkelingsomgeving op om te beginnen met het transformeren van een React toepassing. Cache met de Service Worker om een React applicatiewerk offline te maken. Creëren en stilen van een push notificatie. Installeer de progressieve web-app in een mobiele apparaat.
  Format van de cursus
   Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
  Cursus aanpassingsopties
   Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
  21 hours
  React is een veelgebruikte bibliotheek voor het maken van applicaties met één pagina in Java Script en HTML . Het wordt gebruikt door bedrijven zoals Facebook , Instagram, Netflix of de New York Times. Deze cursus introduceert de basis waarop React en andere bibliotheken (zoals Angular en Vue.js ) zijn gebaseerd en markeert de specifieke kenmerken van React . Het heeft ook betrekking op technologieën die veel worden gebruikt met React , zoals Redux en React -Router. Tegen het einde van deze cursus kunnen deelnemers applicaties van verschillende complexiteit bouwen met React terwijl ze zich houden aan de best practices.
  14 hours
  In de jaren na 2010 vereiste de omschakeling van native webplatforms naar hun mobiele tegenhanger een efficiënter gegevensverzoeksysteem. Destijds vertrouwden bedrijven op RESTful-services die defect bleken te zijn omdat ze zich niet konden aanpassen aan ingewikkelde aanvragen in React applicaties, wat resulteerde in trage responstijden. Om dit obstakel te overwinnen, ontwikkelden Facebook ingenieurs services die GraphQL en Relay worden genoemd. GraphQL vereenvoudigt de client-API-relatie door aanvragen te automatiseren, terwijl het Java Script-framework, Relay, gegevens beheert in React toepassingen. Zowel Relay als GraphQL worden gebruikt om de gebruikersinterface van een React toepassing te optimaliseren. Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkelaars die GraphQL en Relay willen gebruiken om gegevens in React applicaties te beheren. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  • Stel de benodigde ontwikkelomgeving in om gegevensbeheer voor React toepassingen te starten.
  • Lever directe UI-respons interacties.
  • Verzamel gegevens uit meerdere bibliotheken in één handige API.
  • Pre-fetch met GraphQL en Relay.
  Indeling van de cursus
  • Interactieve lezing en discussie.
  • Veel oefeningen en oefenen.
  • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
  Cursusaanpassingsopties
  • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
  14 hours
  Relay is een JavaScript-framework voor het bouwen van datadriven React-applicaties GraphQL is een taal voor gegevensvragen voor het beschrijven van complexe, geneste gegevensafhankelijkheden in moderne toepassingen Samen zorgen ze ervoor dat de componenten van een toepassing overal in een renderhiërarchie kunnen worden verplaatst zonder een cascade van wijzigingen aan de bovenliggende componenten toe te passen of aan de servercode die de datadatload voorbereidt Relay wordt door Facebook gebruikt in verschillende mobiele app-projecten Tijdens deze live training met instructeur leren deelnemers hoe sleutelrelaisconcepten zoals declaratieve specificatie van data-afhankelijkheden, collocatie en mutatie kunnen worden toegepast om een ​​React-applicatie te bouwen met behulp van Relay en GraphQL Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Gebruik Relay om gegevensquery's samen te stellen in efficiënte batches, geef elke component precies de gegevens die zijn opgevraagd, werk de componenten bij wanneer de gegevens veranderen en onderhoud een clientside-store (cache) van alle gegevens Collocate-query's en de code van de weergave om gemakkelijker reden te maken over de functionaliteit van een component Gebruik GraphQL om gegevensvereisten te declareren terwijl Relay de gegevens apart kan ophalen Begrijp het concept van muterende gegevens op de client en de server met behulp van GraphQL-mutaties Begrijp de verschillen tussen Relay en Flux, in het bijzonder hoe "mutaties" het concept van acties en modificaties implementeren Gebruik routes om te bepalen welke gegevens moeten worden opgehaald om een ​​bepaald onderdeel weer te geven Wijzigingen in relatieve isolatie aanbrengen, zelfs bij grote teamprojecten Creëer correcte, hoogpresterende applicaties op een duidelijke en voor de hand liggende manier Publiek ontwikkelaars Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
  14 hours
  Spring Boot is een Java framework voor het bouwen van RESTful API's en microservices. React is een Java scriptbibliotheek die flexibiliteit biedt bij de integratie met andere frameworks voor het delen van functies. Redux is een Java Script-bibliotheek voor het beheren van applicatiestatussen en het bouwen van interfaces. Met Spring Boot , React en Redux beschikt de gebruiker over de benodigde toolkit om functionele front-end en back-end webapplicaties te bouwen. Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op webontwikkelaars die functionele front-end en back-end webapplicaties willen bouwen met Spring Boot , React en Redux. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  • Bouw een front-end applicatie met React en Redux.
  • Maak RESTful API's met Spring Boot .
  • Veilige webservices met Spring-beveiliging en JWT-webtokens.
  Indeling van de cursus
  • Interactieve lezing en discussie.
  • Veel oefeningen en oefenen.
  • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
  Cursusaanpassingsopties
  • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
  14 hours
  Stripe is een API die betalingsverwerking in een website of mobiele applicatie mogelijk maakt. Deze instructeur geleide, live training (online of onsite) is gericht op ontwikkelaars die een website of web-applicatie willen monetiseren met behulp van de Stripe API. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
   Het creëren van de noodzakelijke ontwikkelingsomgeving om te beginnen te ontwikkelen. Maak een applicatie die betalingsverwerkingsfuncties zoals Checkout, Payment Intents en Billing integreert.
  Format van de cursus
   Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
  Cursus aanpassingsopties
   Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
  14 hours
  Web3 is a third generation of the internet evolution, decentralized ecosystem based on blockchain technology. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Web3, Solidity, and React to create, build, and deploy decentralized applications (dapps) that run on blockchain. By the end of this training, participants will be able to:
  • Set up the necessary development environment to start developing dApps with Web3, Solidity, and React.
  • Understand the features and architecture of Web3.
  • Learn the key concepts of Ethereum, Smart Contracts, and Blockchain Cryptography.
  • Apply practical examples of Solidity programming and designing Smart Contracts.
  • Make React applications interact with Smart Contracts.
  Format of the Course
  • Interactive lecture and discussion.
  • Lots of exercises and practice.
  • Hands-on implementation in a live-lab environment.
  Course Customization Options
  • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
  7 hours
  Ant Design is een React UI-bibliotheek en ontwerptaal voor het bouwen van elegante gebruikersinterfaces. Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkelaars die Ant Design willen gebruiken om de gebruikerservaring voor hun React applicatie te verbeteren. Aan het einde van deze training kunnen de deelnemers de React componenten van Ant Design implementeren om prachtige webapplicaties van ondernemingsklasse te ontwikkelen. Indeling van de cursus
  • Interactieve lezing en discussie.
  • Veel oefeningen en oefenen.
  • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
  Cursusaanpassingsopties
  • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
  • Ga voor meer informatie over Ant Design naar: https://github.com/ant-design/ant-design
  7 hours
  Material UI is een ontwerpbibliotheek en -taal voor het bouwen van elegante gebruikersinterfaces voor React toepassingen. Het werd ontwikkeld door Go ogle en is erg populair voor web- en mobiele applicaties. Deze instructeur-geleide, live training (ter plaatse of op afstand) is gericht op ontwikkelaars die de materiaal-UI willen gebruiken om de ontwikkeling van goed ontworpen UI's voor React toepassingen te versnellen. Aan het einde van deze training kunnen de deelnemers de React componenten van Material UI implementeren om prachtige webapplicaties te ontwikkelen. Indeling van de cursus
  • Interactieve lezing en discussie.
  • Veel oefeningen en oefenen.
  • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
  Cursusaanpassingsopties
  • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
  • Ga voor meer informatie over de gebruikersinterface van materiaal naar: https://material-ui.com/
  14 hours
  React is een Java Script-bibliotheek voor het bouwen van gebruikersinterfaces. MobX is een bibliotheek voor het beheren van status in React applicaties. Deze instructeur-geleide, live training (ter plaatse of op afstand) is gericht op ontwikkelaars die MobX in hun React applicaties willen gebruiken om de status effectiever te beheren. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  • MobX in React .
  • Begrijp de MobX cases voor MobX , in vergelijking met Redux (bijvoorbeeld het "klassieke paradigma" van MobX versus het "functionele paradigma" van Redux).
  • Gebruik MobX als een geavanceerde MobX voor React toepassingen.
  Indeling van de cursus
  • Interactieve lezing en discussie.
  • Veel oefeningen en oefenen.
  • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
  Cursusaanpassingsopties
  • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
  14 hours
  Het ontwikkelen van een front-end-applicatie is een duurzame taak wanneer er zoveel nieuwe en opkomende JavaScript Frameworks zijn om te kiezen. De keuze van een goed kader is afhankelijk van de vereiste en het geval van gebruik. In deze cursus zullen we de beperkingen en voordelen van sommige bestaande JavaScript-frames (React, Angular, en Vue) breken om de beslissing gemakkelijker te maken. Deze instructeur geleide, live training (online of onsite) is gericht op ontwikkelaars die moeten beslissen welke JavaScript framework te gebruiken om front-end toepassingen te ontwikkelen. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
   Creëer een optimale ontwikkelingsomgeving om front-end toepassingen te ontwikkelen. Implementeren van demo-applicaties om de beperkingen en voordelen van een JavaScript framework te testen. Beslist op welke JavaScript framework het beste past.
  Format van de cursus
   Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
  Cursus aanpassingsopties
   Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.

  Last Updated:

  Upcoming React Courses

  Weekend React cursus, Avond React training, Avond React opleiding React boot camp, React instructeur geleid, Weekend React training, Avond React cursus, React coaching, React instructeur, React trainer, React training cursus, React lessen, React on-site, React privé cursus, React een op een training, React op locatie, Weekend React opleiding

  Cursussen met korting

  No course discounts for now.

  Course Discounts Newsletter

  We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
  You can always change your preferences or unsubscribe completely.

  Een aantal van onze klanten

  This site in other countries/regions