MATLAB Training Courses

MATLAB Training Courses

Lokale, door een instructeur geleide live MATLAB-trainingscursussen demonstreren door hands-on praktijk de grondbeginselen van MATLAB-programmering (syntaxis, arrays en matrices, datavisualisatie, scriptontwikkeling, objectgeoriënteerde principes, enz.) en hoe MATLAB's toe te passen pakketten zoals Financial Toolbox om wiskundige en statistische analyses van financiële gegevens uit te voeren. MATLAB-cursussen omvatten ook het gebruik van gerelateerde technologieën zoals Simulink om modellering van complexe systemen uit te voeren. MATLAB-training is beschikbaar als 'live training op afstand' of 'live training op locatie'. Online live training (ook bekend als "live training op afstand") wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop . Live training op locatie kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfsopleidingscentra in Nederland. NobleProg -- Uw lokale trainingsaanbieder

Machine Translated

MATLAB Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Dynamische analyse is het proces van het testen en evalueren van een materiaal of programma tijdens het uitvoeren van een software. Deze door een instructeur geleide, live training (online of onsite) is bedoeld voor beginnende ontwikkelaars of ingenieurs die willen leren hoe ze numerieke simulatie kunnen gebruiken voor dynamische problemen met Matlab. Aan het einde van deze training kunnen de deelnemers:
  Begrijp de basisprincipes van dynamische analyse. Gebruik Matlab om analytische en numerieke oplossingen uit te voeren. Leid bewegingsvergelijkingen af met behulp van verschillende benaderingen.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Opties voor cursusaanpassing
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om dit te regelen.
35 hours
In het eerste deel van deze training behandelen we de basisprincipes van MATLAB en zijn functie als taal en platform. In deze discussie is een inleiding opgenomen voor MATLAB syntaxis, arrays en matrices, datavisualisatie, scriptontwikkeling en objectgeoriënteerde principes. In het tweede deel laten we zien hoe MATLAB te gebruiken voor datamining, machine learning en voorspellende analyses. Om deelnemers een duidelijk en praktisch perspectief van de aanpak en kracht van MATLAB te bieden, trekken we vergelijkingen tussen het gebruik van MATLAB en het gebruik van andere tools zoals spreadsheets, C, C++ en Visual Basic. In het derde deel van de training leren deelnemers hoe ze hun werk kunnen stroomlijnen door hun gegevensverwerking en het genereren van rapporten te automatiseren. Tijdens de cursus zullen de deelnemers de ideeën in praktijk brengen die ze via praktische oefeningen in een laboratoriumomgeving hebben geleerd. Aan het einde van de training hebben de deelnemers een grondige kennis van de mogelijkheden van MATLAB en kunnen ze deze gebruiken voor het oplossen van problemen met gegevenswetenschap in de praktijk en voor het stroomlijnen van hun werk door automatisering. In de loop van de cursus worden beoordelingen uitgevoerd om de voortgang te meten. Indeling van de cursus
 • De cursus omvat theoretische en praktische oefeningen, inclusief casusbesprekingen, voorbeeldcode-inspectie en praktische implementatie.
Notitie
 • Oefensessies zullen gebaseerd zijn op vooraf afgesproken voorbeeldgegevenssjablonen. Neem contact met ons op als u specifieke wensen hebt.
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at Matlab users who wish to explore and or transition to Python for data analytics and visualization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure a Python development environment.
 • Understand the differences and similarities between Matlab and Python syntax.
 • Use Python to obtain insights from various datasets. 
 • Convert existing Matlab applications to Python. 
 • Integrate Matlab and Python applications.
14 hours
Deze tweedaagse cursus biedt een uitgebreide inleiding tot de technische computeromgeving MATLAB ®. De cursus is bedoeld voor beginnende gebruikers en mensen die op zoek zijn naar een review. Er wordt geen eerdere programmeerervaring of kennis van MATLAB verondersteld. Thema's van data-analyse, visualisatie, modellering en programmering worden tijdens de cursus onderzocht.
21 hours
MATLAB is a numerical computing environment and programming language developed by MathWorks.
35 hours
Deze cursus bevat een uitgebreid materiaal over MATLAB als een krachtig simulatiehulpmiddel voor communicatie. Het doel van deze cursus is om MATLAB niet alleen te introduceren als een algemene programmeertaal, maar benadrukt de rol van de extreem krachtige MATLAB mogelijkheden als simulatiehulpmiddel. De voorbeelden die worden gegeven om het materiaal van de cursus te illustreren, zijn niet alleen een direct gebruik van MATLAB opdrachten, ze vormen vaak echte problemen.
21 hours
Een 3-daagse cursus die je door de hoofdschermen en vensters van MATLAB leidt, waaronder ...
 • hoe matlab als caluclator te gebruiken en basiscurven te plotten
 • hoe u uw eigen aangepaste functies en scripts kunt maken
28 hours
Deze vierdaagse cursus biedt beeldverwerkingsstichtingen met behulp van Matlab. Je zult oefenen hoe je afbeeldingen kunt veranderen en verbeteren en zelfs patronen uit de afbeeldingen halen. Je leert ook hoe je 2D-filters bouwt en deze op de afbeeldingen toepast. Voorbeelden en oefeningen demonstreren het gebruik van de juiste Matlab- en Image Processing Toolbox-functionaliteit tijdens het analyseproces.
28 hours
Doel: deze training is bedoeld voor software-ingenieurs die met MBD-technologie werken, de training zal betrekking hebben op modelleringstechnieken voor Automotive systemen, Automotive normen, auto-code genereren en het bouwen van modelharnassen en verificatie Publiek: software-ontwikkelaar voor automotive-leverancier
14 hours
Simulink is een grafische programmeeromgeving voor het modelleren, simuleren en analyseren van dynamische systemen met meerdere domeinen.
21 hours
De cursus is bedoeld voor diegenen die graag een alternatief programma willen weten voor het commerciële MATLAB-pakket De driedaagse training biedt uitgebreide informatie over het verplaatsen van de omgeving en het uitvoeren van het OCTAVE-pakket voor gegevensanalyse en technische berekeningen De trainingsontvangers zijn beginners, maar ook degenen die het programma kennen en die hun kennis willen systematiseren en hun vaardigheden willen verbeteren Kennis van andere programmeertalen is niet vereist, maar het zal de kennisverwerving van de lerenden aanzienlijk vergemakkelijken De cursus zal je laten zien hoe je het programma in veel praktische voorbeelden kunt gebruiken .
14 hours
MATLAB integreren computing, visualisering en programmering in een gebruiksvriendelijke omgeving. Het biedt Financial Toolbox, die de functies bevat die nodig zijn om wiskundige en statistische analyse van financiële gegevens uit te voeren, vervolgens de resultaten weergeven met presentatie-kwaliteitsgrafica. Deze instructeur geleide training biedt een inleiding tot MATLAB voor financiën. We duiken in data-analyse, visualisering, modellering en programmering door middel van hands-on oefeningen en volwaardige in-lab-praktijken. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers een grondig begrip hebben van de krachtige functies die zijn opgenomen in MATLAB's Financial Toolbox en zullen de nodige praktijk hebben verkregen om ze onmiddellijk toe te passen voor het oplossen van echte problemen. Het publiek
  Financiële professionals met eerdere ervaring met MATLAB
Format van de cursus
  Deel lezing, deel discussie, zware hands-on praktijk
35 hours
Deze cursus biedt een uitgebreide inleiding tot de technische computeromgeving MATLAB + een inleiding tot het gebruik van MATLAB voor financiële toepassingen. De cursus is bedoeld voor beginnende gebruikers en mensen die op zoek zijn naar een review. Er wordt geen eerdere programmeerervaring of kennis van MATLAB verondersteld. Thema's van data-analyse, visualisatie, modellering en programmering worden tijdens de cursus onderzocht. Onderwerpen zijn onder meer:
 • Werken met de MATLAB gebruikersinterface
 • Opdrachten invoeren en variabelen maken
 • Analyseren van vectoren en matrices
 • Visualisatie van vector- en matrixgegevens
 • Werken met gegevensbestanden
 • Werken met gegevenstypen
 • Commando's automatiseren met scripts
 • Programma's schrijven met logica en flow control
 • Schrijffuncties
 • De financiële toolbox gebruiken voor kwantitatieve analyse
21 hours
Predictive analytics is the process of using data analytics to make predictions about the future. This process uses data along with data mining, statistics, and machine learning techniques to create a predictive model for forecasting future events. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Matlab to build predictive models and apply them to large sample data sets to predict future events based on the data. By the end of this training, participants will be able to:
 • Create predictive models to analyze patterns in historical and transactional data
 • Use predictive modeling to identify risks and opportunities
 • Build mathematical models that capture important trends
 • Use data from devices and business systems to reduce waste, save time, or cut costs
Audience
 • Developers
 • Engineers
 • Domain experts
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Matlab to design, build, and visualize a convolutional neural network for image recognition. By the end of this training, participants will be able to:
 • Build a deep learning model
 • Automate data labeling
 • Work with models from Caffe and TensorFlow-Keras
 • Train data using multiple GPUs, the cloud, or clusters
Audience
 • Developers
 • Engineers
 • Domain experts
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Voorschriftanalyses is een tak van bedrijfsanalyses, samen met beschrijvende en voorspellende analyses. Het gebruikt voorspellende modellen om acties voor te stellen voor optimale resultaten, gebaseerd op optimalisatie en op regels gebaseerde technieken als basis voor besluitvorming. In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers hoe ze Matlab kunnen gebruiken om voorgeschreven analyses uit te voeren op een set voorbeeldgegevens. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Begrijp de belangrijkste concepten en kaders die worden gebruikt in prescriptieve analyse
 • Gebruik MATLAB en zijn toolboxen om gegevens te verzamelen, op te ruimen en te verkennen
 • Gebruik op regels gebaseerde technieken, waaronder afleidingsengines, scorekaarten en beslisbomen om beslissingen te nemen op basis van verschillende bedrijfsscenario's
 • Gebruik Monte Carlo-simulatie om onzekerheden te analyseren en goede besluitvorming te waarborgen
 • Voorspellende en normatieve modellen implementeren op bedrijfssystemen
Publiek
 • Business
 • Operationele planners
 • Functionele managers
 • BI ( Business Intelligence ) teamleden
Formaat van de cursus
 • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
21 hours
This three-day course provides a comprehensive introduction to the MATLAB technical computing environment. The course is intended for beginning users and those looking for a review. No prior programming experience or knowledge of MATLAB is assumed. Themes of data analysis, visualization, modeling, and programming are explored throughout the course. Topics include:
 •     Working with the MATLAB user interface
 •     Entering commands and creating variables
 •     Analyzing vectors and matrices
 •     Visualizing vector and matrix data
 •     Working with data files
 •     Working with data types
 •     Automating commands with scripts
 •     Writing programs with logic and flow control
 •     Writing functions

Last Updated:

Upcoming MATLAB Courses

Weekend MATLAB cursus, Avond MATLAB training, Avond MATLAB opleiding MATLAB boot camp, MATLAB instructeur geleid, Weekend MATLAB training, Avond MATLAB cursus, MATLAB coaching, MATLAB instructeur, MATLAB trainer, MATLAB training cursus, MATLAB lessen, MATLAB on-site, MATLAB privé cursus, MATLAB een op een training, MATLAB op locatie, Weekend MATLAB opleiding

Cursussen met korting

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

This site in other countries/regions