Python Training Courses

Python Training Courses

Lokale, instructieve live Python-trainingen demonstreren door handson de verschillende aspecten van de Python-programmeertaal Enkele van de behandelde onderwerpen omvatten de grondbeginselen van Python-programmering, geavanceerde Python-programmering, Python voor testautomatisering, Python-scripting en -automatisering, en Python voor gegevensanalyse en Big Data-toepassingen op gebieden zoals financiën, bankieren en verzekeren NobleProg Python-trainingen omvatten ook cursussen voor beginners en gevorderden in het gebruik van Python-bibliotheken en -kaders voor machinaal leren en diep leren Python-training is beschikbaar als 'live training op locatie' of 'live training op afstand' Onsite live training kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfsopleidingscentra in Nederland Live-training op afstand wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop NobleProg Uw lokale trainingsaanbieder.

Machine Translated

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

Python Cursusoverzicht

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
35 hours
Data-analyse is de wetenschap van het analyseren van ruwe data om inzichten en trends te verkrijgen. Tableau is een toonaangevende tool voor business intelligence en datavisualisatie, terwijl SQL de meest gebruikte taal is voor het doorzoeken van databases. Samen met twee van de meest populaire programmeertalen voor datawetenschap, Python en R, bieden Tableau en SQL een robuuste, end-to-end oplossing die kan helpen bij het effectief visualiseren en analyseren van gegevens.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op data-analisten en iedereen die geïnteresseerd is om Tableau, Python, R en SQL te leren gebruiken en integreren voor datavisualisatie en -analyse.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Voer gegevensanalyse uit met behulp van Python, R en SQL. Creëer inzichten door datavisualisatie met Tableau. Neem datagedreven beslissingen voor de bedrijfsvoering.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
21 hours
Python is een schaalbare, flexibele en veelgebruikte programmeringsspraak voor data wetenschap en machine learning. Spark is een gegevensverwerkingsmachine die wordt gebruikt bij het zoeken, analyseren en transformeren van grote gegevens, terwijl Hadoop een software bibliotheek framework is voor grootschalige gegevensopslag en verwerking. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op ontwikkelaars die Spark, Hadoop en Python willen gebruiken en integreren om grote en complexe data sets te verwerken, te analyseren en te transformeren. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Stel de nodige omgeving op om te beginnen met het verwerken van grote gegevens met Spark, Hadoop, en Python. Begrijp de kenmerken, kerncomponenten en architectuur van Spark en Hadoop. Leer hoe je Spark, Hadoop, en Python kunt integreren voor big data verwerking. Ontdek de tools in het Spark-ecosysteem (Spark MlLib, Spark Streaming, Kafka, Sqoop, Kafka en Flume). Maak samenwerkingsfilter aanbevelingssystemen vergelijkbaar met Netflix, YouTube, Amazon, Spotify en Google. Gebruik Apache Mahout om machine learning-algoritmen te scalen.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
14 hours
Python is de meest populaire programmeertaal voor data wetenschap en machine learning. SQL is het meest gebruikte tool voor database management terwijl Tableau is een toonaangevend business intelligence en data visualisering tool. Combining SQL, Python, en Tableau biedt een krachtige, end-to-end oplossing voor gegevensanalyse. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op data wetenschappers en ontwikkelaars die willen gebruiken en integreren SQL, Python, en Tableau om complexe data-analyse, verwerking en visualisering uit te voeren. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Stel de nodige omgeving voor het uitvoeren van gegevensanalyse met SQL, Python, en Tableau. Begrijp de belangrijkste concepten van softwareintegratie (gegevens, servers, klanten, API's, eindpunten, enz.) Geef een verfrissing op de fundamenten van Python en SQL. Uitvoeren van gegevens voorafgaande verwerkingstechnieken in Python. Leer hoe u verbindt Python en SQL voor gegevensanalyse. Maak inzichtvolle data visualisaties en grafieken met Tableau.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at developers who wish to use the FARM (FastAPI, React, and MongoDB) stack to build dynamic, high-performance, and scalable web applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment that integrates FastAPI, React, and MongoDB.
 • Understand the key concepts, features, and benefits of the FARM stack.
 • Learn how to build REST APIs with FastAPI.
 • Learn how to design interactive applications with React.
 • Develop, test, and deploy applications (front end and back end) using the FARM stack.
28 hours
Deze cursus is bedoeld voor diegenen die de programmeertaal Python willen leren. De nadruk ligt op de Python taal, de kernbibliotheken, evenals op de selectie van de beste en meest bruikbare bibliotheken die zijn ontwikkeld door de Python gemeenschap. Python stuurt bedrijven aan en wordt wereldwijd door wetenschappers gebruikt - het is een van de meest populaire programmeertalen. De cursus kan worden gegeven met behulp van Python 2.7.x of 3.x, met praktische oefeningen waarbij gebruik wordt gemaakt van de volledige kracht van beide versies van de taal. Deze cursus kan op elk besturingssysteem worden gegeven (alle smaken van UNIX, inclusief Linux en Mac OS X, evenals Microsoft Windows). De praktische oefeningen vormen ongeveer 70% van de tijd, en ongeveer 30% zijn demonstraties en presentaties. Discussies en vragen kunnen tijdens de cursus worden gesteld. Opmerking: de training kan op voorafgaand verzoek vóór de voorgestelde cursusdatum worden aangepast aan specifieke behoeften.
28 hours
In deze instructeur-LED, live training, zullen de deelnemers leren geavanceerde python programmering technieken, waaronder hoe deze veelzijdige taal toe te passen om problemen op te lossen op gebieden zoals gedistribueerde toepassingen, data-analyse en visualisatie, UI Programming en onderhoud scripting.
Indeling van de cursus
 • Interactieve lezing en bespreking.
 • Veel oefeningen en praktijk.
 • Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursus customization opties
 • Als u wilt toevoegen, verwijderen of aanpassen van een sectie of onderwerp binnen deze cursus, neem dan contact met ons op te regelen.
21 hours
In this instructor-led, live training in Nederland, participants will learn how to use Python and Spark together to analyze big data as they work on hands-on exercises. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn how to use Spark with Python to analyze Big Data.
 • Work on exercises that mimic real world cases.
 • Use different tools and techniques for big data analysis using PySpark.
14 hours
Deze cursus is bedoeld voor degenen die de Python programmeringstaal willen leren. De nadruk ligt op de Python taal, de kernbibliotheken, evenals op de selectie van de beste en meest nuttige bibliotheken ontwikkeld door de Python gemeenschap. Python draait bedrijven en wordt gebruikt door wetenschappers over de hele wereld – het is een van de meest populaire programmeringsspraken.
35 hours
De training zal de deelnemers helpen zich voor te bereiden op Web Application Development met Python Programming met Data Analytics. Dergelijke gegevensvisualisatie is een geweldige tool voor Top Management in besluitvorming.
14 hours
Het doel van deze cursus is om een basiskennis te bieden in het toepassen van Machine Learning methoden in de praktijk. Door het gebruik van de Python programmeringstaal en de verschillende bibliotheken, en gebaseerd op een groot aantal praktische voorbeelden, leert deze cursus hoe de belangrijkste bouwblokken van Machine Learning te gebruiken, hoe data-modelingbeslissingen te nemen, de uitkomsten van de algoritmen te interpreteren en de resultaten te valideren. Ons doel is om u de vaardigheden te geven om de meest fundamentele hulpmiddelen van de Machine Learning toolbox vertrouwelijk te begrijpen en te gebruiken en de gemeenschappelijke pitfalls van de Data Science-toepassingen te voorkomen.
14 hours
Deze live training onder leiding van een instructeur is gebaseerd op het populaire boek "Automate the Boring Stuff with Python " van Al Sweigart. Het is gericht op beginners en omvat essentiële programmeerconcepten van Python door praktische, praktische oefeningen en discussies. De nadruk ligt op het leren schrijven van code om de productiviteit op kantoor drastisch te verhogen. Aan het einde van deze training weten deelnemers hoe ze in Python moeten programmeren en deze nieuwe vaardigheid moeten toepassen voor:
 • Taken automatiseren door eenvoudige Python programma's te schrijven.
 • Schrijven van programma's die tekstpatroonherkenning kunnen doen met "reguliere expressies".
 • Programmatisch Excel spreadsheets genereren en bijwerken.
 • PDF's en Word documenten parseren.
 • Websites crawlen en informatie uit online bronnen halen.
 • Programma's schrijven die e-mailmeldingen verzenden.
 • Gebruik de foutopsporingshulpmiddelen van Python om snel bugs op te lossen.
 • Programmeer de muis en het toetsenbord om voor u te klikken en te typen.
Formaat van de cursus
 • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
21 hours
Tijdens deze live training met instructeur leren deelnemers de meest relevante en alledaagse technieken voor het leren van machines in Python, terwijl ze een reeks demotoepassingen bouwen met afbeeldingen, muziek, tekst en financiële gegevens Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Implementeer algoritmen voor het leren van machines en technieken voor het oplossen van complexe problemen Gebruik deep learning en semisupervised learning voor toepassingen met beeld-, muziek-, tekst- en financiële gegevens Push Python-algoritmen naar hun maximale potentieel Gebruik bibliotheken en pakketten zoals NumPy en Theano Publiek ontwikkelaars analisten Datawetenschappers Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
14 hours
Panda's is een Python-pakket dat gegevensstructuren biedt voor het werken met gestructureerde (tabelvormige, multidimensionale, potentieel heterogene) en tijdreeksgegevens .
21 hours
Unit-testen is een testmethode die individuele eenheden van broncode test door hun eigenschappen aan te passen of een gebeurtenis te activeren om te bevestigen of de uitkomst is zoals verwacht PyTest is een volwaardig, API-onafhankelijk, flexibel en uitbreidbaar testraamwerk met een geavanceerd, volledig belichaamd armatuurmodel Tijdens deze live training met instructeur leren deelnemers hoe je PyTest kunt gebruiken om korte, onderhoudbare tests te schrijven die elegant, expressief en leesbaar zijn Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Schrijf leesbare en onderhoudbare tests zonder de noodzaak van boilerplate-code Gebruik het fixture-model om kleine tests te schrijven Schaal tests uit tot complexe functionele testen voor toepassingen, pakketten en bibliotheken Begrijp en pas PyTest-functies toe, zoals haken, bevestig herschrijven en plug-ins Verkort de testtijden door tests parallel en over meerdere processoren uit te voeren Voer tests uit in een continue integratieomgeving, samen met andere hulpprogramma's zoals tox, mock, coverage, unittest, doctest en Selenium Gebruik Python om nonPython-applicaties te testen Publiek Software testers Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at data analysts who wish to build analytic applications using Python with Plotly and Dash. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up a real-time interactive dashboard for streaming live updating data.
 • Build interactive dashboards using Python for data science solutions.
 • Secure interactive dashboards with advanced authentication methods.
28 hours
het doel van deze cursus is het verstrekken van algemene bekwaamheid in de toepassing van machine leermethoden in de praktijk. Door het gebruik van de python programmeertaal en de verschillende bibliotheken, en gebaseerd op een veelheid van praktische voorbeelden van deze cursus leert hoe de belangrijkste bouwstenen van de machine leren gebruiken, hoe je data modellering beslissingen te maken, interpreteren van de uitgangen van de algoritmen en valideren van de resultaten. ons doel is om u de vaardigheden om te begrijpen en gebruik maken van de meest fundamentele instrumenten van de machine leren Toolbox vol vertrouwen en Vermijd de gemeenschappelijke valkuilen van data Sciences toepassingen.
28 hours
Deze cursus introduceert taalkundigen of programmeren in NLP in Python. Tijdens deze cursus zullen we voornamelijk nltk.org (Natural Language Tool Kit) gebruiken, maar we zullen ook andere bibliotheken gebruiken die relevant en nuttig zijn voor NLP. Op dit moment kunnen we deze cursus uitvoeren in Python 2.x of Python 3.x. Voorbeelden zijn in het Engels of Mandarijn (普通话). Andere talen kunnen ook beschikbaar worden gesteld indien overeengekomen vóór de reservering.
35 hours
Python is a programming language that has gained huge popularity in the financial industry. Adopted by the largest investment banks and hedge funds, it is being used to build a wide range of financial applications ranging from core trading programs to risk management systems. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Python to develop practical applications for solving a number of specific finance related problems. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the fundamentals of the Python programming language
 • Download, install and maintain the best development tools for creating financial applications in Python
 • Select and utilize the most suitable Python packages and programming techniques to organize, visualize, and analyze financial data from various sources (CSV, Excel, databases, web, etc.)
 • Build applications that solve problems related to asset allocation, risk analysis, investment performance and more
 • Troubleshoot, integrate, deploy, and optimize a Python application
Audience
 • Developers
 • Analysts
 • Quants
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Note
 • This training aims to provide solutions for some of the principle problems faced by finance professionals. However, if you have a particular topic, tool or technique that you wish to append or elaborate further on, please please contact us to arrange.
21 hours
Een geografisch informatiesysteem ( GIS ) is een systeem dat is ontworpen om ruimtelijke of geografische gegevens vast te leggen, op te slaan, te manipuleren, te analyseren, te beheren en te presenteren. Het acroniem GIS wordt soms gebruikt voor geografische informatiewetenschap ( GIS cience) om te verwijzen naar de academische discipline die geografische informatiesystemen bestudeert en een groot domein is binnen de bredere academische discipline van geo-informatica. Het gebruik van Python met GIS is de afgelopen twee decennia aanzienlijk toegenomen, vooral met de introductie van Python 2.0-serie in 2000, die veel nieuwe programmeerfuncties bevatte die de taal veel gemakkelijker te implementeren maakten. Sinds die tijd is Python niet alleen gebruikt in commerciële GIS zoals producten van Esri, maar ook open source platforms, inclusief als onderdeel van Q GIS en GRASS. In feite is Python vandaag verreweg de meest gebruikte taal door GIS gebruikers en programmeurs. Dit programma omvat het gebruik van Python en zijn geavanceerde bibliotheken zoals geopanda's, pysal, bokeh en osmnx om uw eigen GIS functies te implementeren. Het programma omvat ook inleidende modules rond Arc GIS API en Q GIS toolboox.
35 hours
Dit is een 5-daagse inleiding tot Data Science en AI. De cursus wordt geleverd met voorbeelden en oefeningen met Python
28 hours
Dit is een 4-daagse cursus die AI en de toepassing ervan introduceert met behulp van de Python programmeringstaal. Er is een optie om een extra dag te hebben om een AI-project te ondernemen aan het voltooien van deze cursus. 
14 hours
In this instructor-led, live training in Nederland participants combine the power of Python with Selenium to automate the testing of a sample web application. By combining theory with practice in a live lab environment, participants will gain the knowledge and practice needed to automate their own web testing projects using Python and Selenium.
14 hours
Python is een programmeertaal op hoog niveau die bekend staat om zijn duidelijke syntaxis en leesbaarheid van code. Excel is een spreadsheet-applicatie ontwikkeld door Microsoft die op grote schaal wordt gebruikt in vele industrieën. Door Python aan Excel voegen, is het een krachtig hulpmiddel voor gegevensanalyse. In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers hoe ze de mogelijkheden van Python en Excel kunnen combineren. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Installeer en configureer pakketten voor het integreren van Python en Excel
 • Lees, schrijf en manipuleer Excel bestanden met Python
 • Roep Python functies aan vanuit Excel
Publiek
 • ontwikkelaars
 • programmeurs
Formaat van de cursus
 • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
Notitie
 • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
14 hours
In this instructor-led, live training in Nederland, participants will learn three different approaches for accessing, analyzing and visualizing data. We start with an introduction to RDMS databases; the focus will be on accessing and querying an Oracle database using the SQL language. Then we look at strategies for accessing an RDMS database programmatically using the Python language. Finally, we look at how to visualize and present data graphically using TIBCO Spotfire.  Format of the Course
Interactive lecture and discussion.
Lots of exercises and practice.
Hands-on implementation in a live-lab environment.
7 hours
This instructor-led, live training in Nederland begins with a discussion of BDD and how the Behave framework can be used to carry out BDD testing for web applications. Participants are given ample opportunity to interact with the instructor and peers while implementing the concepts and tactics learned in this hands-on, practice-based lab environment. By the end of this training, participants will have a firm understanding of BDD and Behave, as well as the necessary practice to implement these techniques and tools in real-world test scenarios.
21 hours
PyQt is een cross-platform bibliotheek voor het ontwikkelen van GUIs (grafische user interfaces) voor python toepassingen. Het interfaces python met de Qt GUI Toolkit. deze instructeur-LED, live training (ter plaatse of op afstand) is gericht op personen die wensen om een visueel aantrekkelijke software-applicatie met behulp van python en de Qt UI Framework programma. aan het einde van deze training kunnen de deelnemers:
 • het opzetten van een ontwikkelomgeving die alle benodigde bibliotheken, pakketten en frameworks omvat.
 • Maak een desktop-of servertoepassing waarvan de gebruikersinterface soepel functioneert en visueel aantrekkelijk is.
 • implementeren van verschillende UI elementen en effecten, met inbegrip van widgets, grafieken, lagen, etc. tot een maximaal effect in usability te bereiken.
 • implementeren goede UI ontwerp en code organisatie tijdens de ontwerp-en ontwikkelingsfase.
 • test en debug de toepassing.
formaat van de cursus
 • interactieve lezing en bespreking.
 • veel oefeningen en praktijk.
 • hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
cursus customization opties
 • deze cursus kan worden aangeboden voor ontwikkeling op Windows, Linux en Mac OS.
 • de nieuwste versie van alle software wordt gebruikt, bijvoorbeeld PyQt 5 als van dit schrijven, enz.
 • voor het aanvragen van een aangepaste opleiding voor deze cursus, neem dan contact met ons op te regelen.
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at Matlab users who wish to explore and or transition to Python for data analytics and visualization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure a Python development environment.
 • Understand the differences and similarities between Matlab and Python syntax.
 • Use Python to obtain insights from various datasets. 
 • Convert existing Matlab applications to Python. 
 • Integrate Matlab and Python applications.
14 hours
Object-Oriented Programming (OOP) is a programming paradigm based around the concept of objects. OOP is more data-focused rather than logic-focused. Python is a high-level programming language famous for its clear syntax and code readibility. In this instructor-led, live training, participants will learn how to get started with Object-Oriented Programming using Python. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the fundamental concepts of Object-Oriented Programming
 • Understand the OOP syntax in Python
 • Write their own object-oriented program in Python
Audience
 • Beginners who would like to learn about Object-Oriented Programming
 • Developers interested in learning OOP in Python
 • Python programmers interested in learning OOP
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 hours
Machine learning is een branche van Artificial Intelligence waarin computers de mogelijkheid hebben om te leren zonder uitdrukkelijk te worden geprogrammeerd. Deep learning is een onderveld van machine learning dat methoden gebruikt die gebaseerd zijn op leergegevens representaties en structuren zoals neurale netwerken. Python is een hoog niveau programmeertaal beroemd om zijn duidelijke syntax en code leesbaarheid. In deze instructeur geleide, live training, zullen de deelnemers leren hoe te implementeren diepe leren modellen voor telecom gebruik Python als ze stappen door het creëren van een diepe leren credit risk model. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Begrijp de fundamentele begrippen van diep leren. Leer de toepassingen en toepassingen van diep leren in telecom. Gebruik Python, Keras en TensorFlow om diep leren modellen voor telecom te creëren. Bouw je eigen diep leren klant voorspelling model met behulp van Python.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
28 hours
Uw bedrijf wil inzichten verkrijgen van de gegevens die het over de jaren heeft verzameld. Maar je wordt geconfronteerd met eindeloze opties van gereedschappen en benaderingen om dat te doen. Er zijn gebruikersvriendelijke UI-tools zoals PowerBi, backend command line tools zoals SQL, en versatile "data wrangling" programmering talen zoals Python en R. Deze cursus kiest het meest krachtige en flexibele instrument voor het werk: Python. Python is een leesbaar programmeringstaal met een relatief lage leerkurve. Het biedt iets dat de meeste andere oplossingen niet kunnen: flexibiliteit en aanpassbaarheid. Na de eerste investering in leren Python, kunt u het gebruiken om uw gegevens te manipuleren en te visualiseren op manieren die moeilijk en tijdverbruikend zouden zijn in andere tools. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op mensen die alleen maar genoeg willen leren Python om te beginnen met crunching getallen van verkoopgegevens, verkeersanalyse, klantinteracties, enz. De training is ontworpen om leren, retentie en hands-on praktijk te verbeteren. Door verschillende leermethoden te combineren, zoals online leren, live klasinteractie, peer learning en pair programmering, is deze training gericht op het maximaliseren van het effect van elke les. Het versterkt geleerde concepten door middel van een mix van pre-learning, interactieve leren en post-learning, terwijl het een sociaal element bevat dat de cursus leuk en betrokken maakt. De training is verdeeld in drie delen:
  Pre-cursus In-cursus Postcursus
Deze training is anders dan pure online leren in dat het de nadruk geeft op live interactie met de trainer. Het is ook anders dan een traditionele klas in dat het offline leren en zelfverpakte praktijk omvat. Een uniek aspect van NobleProg training is zijn "pairprogrammering" benadering voor leren. Pair-programmering stelt twee of meer mensen in staat om samen uitdagende en denken-veroorzakende problemen op dezelfde machine op te lossen. Deze benadering is bewezen een krachtige en efficiënte manier om te leren en te leren. NobleProg maakt dit mogelijk via zijn leerplatform DaDesktop. DaDesktop biedt een samenwerkingsruimte voor deelnemers en instructeurs om te delen en interactie met elkaar' machines in real-time. Videoconferentie en de mogelijkheid om lessen te opnemen zijn slechts enkele van de functies die in DaDesktop zijn opgenomen als onderdeel van deze training. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Installeer en installeer de nodige software, bibliotheken en ontwikkelingsomgeving om te beginnen met het schrijven van voldoende Python code voor gegevensanalyse. Analyseer gegevens uit bronnen zoals Excel, CSV, JSON-bestanden en databases. Rein gegevens om de nuttigheid ervan te verbeteren vóór het analyseren. Een eenvoudige statistische analyse. Gebruik rapporten die de gewenste gegevens in het juiste formaat presenteren, van rechte getallen tot grafieken, tot grafieken en tabellen. Krijg waardevolle inzichten uit gegevens, inclusief trends in prestaties en probleemgebieden om betere zakelijke beslissingen te nemen.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.

Last Updated:

Aankomende Python cursussen

Weekend Python cursus, Avond Python training, Avond Python opleiding Python boot camp, Python instructeur geleid, Weekend Python training, Avond Python cursus, Python coaching, Python instructeur, Python trainer, Python training cursus, Python lessen, Python on-site, Python privé cursus, Python een op een training, Python op locatie, Weekend Python opleiding

Cursussen met korting

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

This site in other countries/regions