Course Outline

Invoering

 • FastAPI versus Django versus Flask
 • Overzicht van FastAPI kenmerken en voordelen

Aan de slag

 • Installeren FastAPI
 • Een schema definiëren met behulp van OpenAPI

Pad- en queryparameters

 • Padparametertypen declareren
 • Gegevens parseren en valideren
 • Vereiste en optionele parameters declareren
 • Queryparametertypen converteren
 • Meerdere pad- en queryparameters

Een aanvraaginstantie declareren met Pydantic Models

 • Een datamodel maken
 • Pad-, query- en hoofdtekstparameters combineren
 • Het declareren van validaties en metadata
 • Gebruik van diep geneste modellen
 • Voorbeeldgegevens definiëren
 • Reactie en extra modellen

Formulieren en bestanden definiëren

 • Formuliervelden gebruiken in plaats van JSON
 • Bestandsparameters maken
 • Bestands- en formulierparameters gebruiken

Fouten afhandelen

 • HTTPException gebruiken
 • Aangepaste kopteksten toevoegen
 • Aangepaste uitzonderingshandlers installeren
 • Standaard uitzonderingshandlers overschrijven

Werken met Databases

 • ORM's en bestandsstructuur
 • SQLAlchemie-onderdelen maken
 • Databasemodellen maken
 • Pydantische modellen maken
 • CRUD-bewerkingen uitvoeren
 • Tabellen, afhankelijkheids- en padbewerkingen maken
 • Bestanden beoordelen en controleren
 • Interactie met de database

Beveiliging en authenticatie

 • Via Oauth2 en OpenID connect
 • Meerdere beveiligingsschema's definiëren met OpenAPI
 • Met behulp van de FastAPI hulpprogramma's

Implementaties

 • Implementatieconcepten, fasen en hulpmiddelen
 • Werken met Gunicorn en Uvicorn
 • Gebruik van containersystemen (Docker en Kubernetes)

Probleemoplossen

Samenvatting en volgende stappen

Requirements

 • Een goed begrip van API-concepten
 • Python programmeerervaring

Publiek

 • Ontwikkelaars
 14 Hours

Getuigenissen (4)