Microsoft .NET Training Courses

Microsoft .NET Training Courses

Lokale, door instructeurs geleide live Microsoft .NET-trainingscursussen demonstreren door hands-on de grondbeginselen en toepassingen van Microsoft .NET. Microsoft .NET-training is beschikbaar als 'live training op afstand' of 'live training op locatie'. Online live training (ook bekend als "live training op afstand") wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop . Live training op locatie kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in bedrijfstrainingscentra van NobleProg in Nederland. NobleProg -- Uw lokale trainingsaanbieder

Machine Translated

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

Microsoft .NET Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Blazor is een open-source webframework geschreven in C# waarmee ontwikkelaars interactieve webgebruikersinterfaces en applicaties kunnen maken met behulp van C#. Entity Framework (EF) Core is een object-database mapper voor .NET die ontwikkelaars een geautomatiseerd mechanisme biedt voor toegang tot en opslag van gegevens in databases.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op webontwikkelaars die willen leren hoe ze Progressive Web Application (PWA) ontwikkelingsfuncties kunnen gebruiken om een app-achtige ervaring te creëren in een website met behulp van Entity Framework (EF) Core en Blazor.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Gebruik het EF-pakket om met databases te werken. Gebruik Blazor componenten, services, afhankelijkheidsinjectie, lay-out en routering. Servicemedewerkers maken om PWA-functies in een applicatie in te schakelen. Gebruik pushmeldingen en andere PWA-functies.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
14 hours
Visual Studio is een geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) van Microsoft die een omgeving biedt voor het maken van moderne platformonafhankelijke applicaties.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op beginnende tot halfgevorderde ontwikkelaars die applicaties willen ontwikkelen met Visual Studio.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Maak efficiënt gebruik van Visual Studio 2022-functies. Uitvoeren en beheren van unittests. Foutopsporing in applicaties en werken met code in externe opslagplaatsen.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
14 hours
Blazor is een open-source webframework geschreven in C# waarmee ontwikkelaars interactieve webgebruikersinterfaces en -applicaties kunnen maken met behulp van C#.Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op webontwikkelaars die Blazor WebAssembly willen gebruiken om een webapplicatie te bouwen.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Begrijp formulieren en authenticatie in Blazor WebAssembly. Maak een Blazor WebAssembly project aan. Leer verschillende manieren om uw webtoepassing uit te voeren.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
14 hours
RabbitMQ is een open source zakelijke berichtenmakelaar voor het opslaan en ophalen van berichten die worden doorgegeven door processen, applicaties en servers. Het maakt gebruik van een berichtenwachtrij voor het asynchroon verwerken van taken en is met name handig in toepassingen die grote gegevenssets op de achtergrond moeten verwerken, en tegelijkertijd in realtime reageren op live gebruikersverzoeken. In deze door een instructeur geleide live training leren deelnemers hoe ze RabbitMQ kunnen installeren, configureren en beheren en vervolgens RabbitMQ berichten kunnen integreren in een aantal voorbeelden van .NET-toepassingen. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • RabbitMQ instellen, configureren en beheren.
 • De rol van RabbitQ in het ontwerp en de implementatie van een microservices-architectuur begrijpen.
 • Begrijp hoe RabbitMQ verhoudt tot andere Message Queuing-architecturen.
 • RabbitMQ instellen en gebruiken als makelaar voor het verwerken van asynchrone en synchrone berichten voor real-world enterprise .Net-toepassingen.
Formaat van de cursus
 • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
21 hours
This instructor-led, live training is designed for anyone interested in learning C# for the purpose of automation testing. It is a streamlined, intensive course with plenty of hands-on exercises to get participants ramped up quickly with the essential programming skills needed to apply in software automation testing. The focus is on the C# fundamentals which can be directly and immediately applied to test automation. This course does not cover in depth test automation frameworks such as Selenium. If you are already versed in C# and wish to get straight into testing with Selenium, please check out: Selenium WebDriver in C#: Introduction to web testing automation in C#.
Format of the Course
 • Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice, occasional tests to gauge understanding
21 hours
Doelstellingen MVC Web-toepassingen bieden een schone scheiding van bezorgdheid tussen de business-logic klassen, webpagina's en de controller. Microsoft ASP.NET MVC 4 biedt webontwikkelaars alle voordelen van MVC geallieerd met alle kracht van de.NET platform. Deze cursus biedt volledige dekking van ASP.NET MVC 4, waaronder Test Driven Development en JQuery. Na het voltooien van deze cursus zullen de delegaten in staat zijn om
  Begrijp de rol van het Model, View en Controller Design Pattern Het creëren van industriële toepassingen Gebruik Test Driven Ontwikkelingsmethoden Navigatie tussen pagina's Het implementeren van rijke gebruikersinterfaces met JQuery en Ajax
Het publiek ASP.NET ontwikkelaars die de MVC-architectuur willen gebruiken.
35 hours
Doelstellingen Deze C# cursus zal delegaten in staat stellen om toepassingen te ontwikkelen in de C# programmeringstaal. Delegaten zullen in staat zijn om te programmeren met behulp van de principes van object-oriëntatie. De cursus zal ook betrekking hebben op het gebruik van Visual Studio 2010 ontwikkelingsomgeving om robuste en duurzame toepassingen te produceren. Het publiek Deze cursus is bedoeld voor de volgende soorten softwareontwikkelaars:
  Nieuwe ontwikkelaars Ontwikkelaars die computerprogramma's begrijpen, maar mogelijk de programmering hebben geleerd door een niet-graphische taal te gebruiken in een universiteit
Deze ontwikkelaars willen oplossingen bouwen door gebruik te maken van C#; binnen het Microsoft .NET kader. Ze willen ook Object-oriënteerde technieken gebruiken om hun ontwikkelingsvaardigheden te verbeteren.
28 hours
Met Microsoft Application Virtualization ( App-V ) kunnen applicaties worden gemaakt die als centraal beheerde services worden uitgevoerd. App-V applicaties hebben het voordeel dat ze nooit rechtstreeks op de computer van de eindgebruiker hoeven te worden geïnstalleerd en nooit conflicteren met andere applicaties. In deze door een instructeur geleide, live training introduceren we de architectuur, componenten en processen achter applicatievirtualisatie en begeleiden we de deelnemers stap voor stap door de implementatie van App-V en App-V applicaties in een live lab-omgeving. Aan het einde van de cursus hebben de deelnemers kennis en praktische oefening nodig om App-V te installeren, configureren, beheren en problemen op te lossen en om hun eigen App-V toepassingen te maken, in te pakken en te implementeren. Formaat van de cursus
 • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
Opmerkingen:
 • Deze cursus behandelt versie 5.1 van App-V . Neem contact met ons op voor training op een andere versie.
35 hours
Afgevaardigden zullen worden voorgesteld aan hetNet-framework en leren webtoepassingen te ontwikkelen met behulp van C # 40 Bij het afronden van een cursus moeten afgevaardigden vertrouwd zijn met het framework, ervaring hebben met het ontwikkelen van een eenvoudige webapplicatie en bekend zijn met databasetoegang met LINQ Toepassingen worden gemaakt met behulp van objectgeoriënteerde programmering Na het voltooien van deze cursus kunnen deelnemers: Gebruik Visual Studio 2010 effectief Leer C # 40 Maak commerciële ASPNET-webapplicaties Begrijp OO-programmering, klassen en objecten Toepassingen debuggen Ontwikkel gebruikersinterfaces met hoofdpagina's, sitenavigatie en thema's Gebruik ADONet en LINQ om vanuit te lezen en naar databases te schrijven Ontwikkel rijke internettoepassingen met behulp van ASPNET AJAX Maak en bel WCF-services .
28 hours
Doelstellingen In de afgelopen jaren is er een stabiele beweging geweest naar Model-View-Controller (MVC) architectuur voor webapplicaties. MVC Web-toepassingen bieden een schone scheiding van bezorgdheid tussen de business-logic klassen, webpagina's en de controller. Microsoft ASP.NET MVC 4.5 biedt webontwikkelaars alle voordelen van MVC geallieerd met alle kracht van de.NET platform. Deze cursus biedt volledige dekking van ASP.NET MVC 4.5. Na het voltooien van deze cursus zullen delegaten in staat zijn om:
  Begrijp de rol van het Model, View en Controller Design Pattern Het creëren van industriële toepassingen Gebruik Test Driven Ontwikkelingsmethoden Navigatie tussen pagina's Het implementeren van rijke gebruikersinterfaces met JQuery en Ajax
Het publiek ASP.NET ontwikkelaars die de MVC-architectuur willen gebruiken.
21 hours
Deze cursus is verdeeld in 3 hoofdafdelingen en bestaat uit een mengsel presentaties en praktische oefeningen.
  VB.NET Taal in Visual Studio 2012 VB.NET Object oriëntatie VB.NET en SQL Server 2012
21 hours
Leert deelnemers de basisprincipes van het beheer van IIS 7 en toepassingen op het .NET-platform. De cursus is een mix van hoorcolleges en praktische oefeningen. Gedelegeerden leren door te doen, met onmiddellijke mogelijkheden om het materiaal dat ze leren toe te passen op echte problemen.
21 hours
Leert deelnemers de basisprincipes van het beheer van IIS 8 en toepassingen op het .NET-platform.
De cursus is een mix van hoorcolleges en praktische oefeningen. Gedelegeerden leren door te doen, met onmiddellijke mogelijkheden om het materiaal dat ze leren toe te passen op echte problemen.
14 hours
Wanneer ontwikkelaars eindigen met het schrijven van een stukje code, integreren ze vaak hun code in een applicatie, kopiëren de applicatie in een map, uitvoeren de applicatie-installer, vervolgens initialiseren ze de applicatie om te controleren of het als verwacht loopt. Deze handmatige benadering schaalt niet erg goed, is vervelend, zeer foutloos en biedt geen mechanisme voor het volgen van veranderingen tijdens het proces. Een betere aanpak zou zijn om het proces te automatiseren met behulp van Continuous Integration. Continuous Integration verwijst naar de processen, hulpmiddelen en infrastructuur die nodig zijn om de bouw, de implementatie en het testen van software-applicaties te automatiseren. In deze instructeur geleide, live training (on-site of remote), zullen de deelnemers leren hoe een traditionele, handmatige (of semi-handmatige) benadering van software implementatie te veranderen in een agile, Continuous Integration (CI) een gebruik Jenkins. Deelnemers uitvoeren een reeks hands-on, live-lab oefeningen gedurende de cursus, hun nieuwe kennis toepassen op verschillende softwareontwikkeling en deployment problemen elke stap van de weg. De interactie tussen de instructeur en de deelnemers wordt aangemoedigd. Real-world gevallen worden besproken en specifieke kwesties en vragen worden behandeld en opgelost gedurende de training. De training is vooral gericht op de ontwikkeling van.net-applicaties.   Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Installeren en configureren Jenkins voor.net applicatieontwikkeling Gebruik Jenkins voor het automatiseren van het proces van het in- en integreren van.Net-broncode in een code-reserve Gebruik Jenkins om het proces van het downloaden, compileren en implementeren van een applicatie naar een release server te automatiseren Integreren Jenkins met andere softwareontwikkelingstools zoals issue tracker en
Het publiek
  .net ontwikkelaars bouwen ingenieurs QA ingenieurs Projectmanagers Release Managers [ 1 ] Ingenieurs
Format van de cursus
  Deel lezing, deel discussie, oefeningen en zware praktijken
Opmerking
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
14 hours
Microservice architectuur is een benadering om een software-applicatie te ontwikkelen als een reeks kleine, onafhankelijke diensten, elk in zijn eigen proces en communiceren met lichtgewicht mechanismen zoals een HTTP-resource API. Deze diensten kunnen efficiënt worden geïmplementeerd met behulp van continu automatiseringssystemen en de behoefte aan gecentraliseerde beheer overschrijden. Microservices kan worden geschreven in verschillende programmeringstaal en geïntegreerd met verschillende gegevensopslagssystemen. Deze instructeur geleide, live training is gericht op ondernemingsontwikkelaars en architecten. Het introduceert microservice-architectuur vanuit een.Net-perspectief, presenteert migratiebestrategieën vanuit een monolithisch systeem en leidt deelnemers door de creatie en de implementatie van een microservice-gebaseerde applicatie. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Begrijp wanneer te gebruiken en wanneer niet te gebruiken microservice architectuur Creëren en implementeren van een teststrategie voor microservices Ontwikkelen van een microservice-gebaseerde applicatie in een productieomgeving Refactor een monolithische toepassing in diensten
Het publiek
  Ontwikkelaars Architecten
Format van de cursus
  Deel lezing, deel discussie, oefeningen en zware praktijken
21 hours
Apache Spark is een gedistribueerde verwerkingsmachine voor het analyseren van zeer grote datasets. Het kan gegevens in batches en in real-time verwerken, evenals machine learning, ad-hoc queries en grafische verwerking uitvoeren. .NET voor Apache Spark is een gratis, open-source en cross-platform big data analytics framework dat toepassingen ondersteunt die in C# of F# zijn geschreven. Deze instructeur geleide, live training (online of onsite) is gericht op ontwikkelaars die Big Data-analyse willen uitvoeren met behulp van Apache Spark in hun.NET-toepassingen. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Installeer en configureren Apache Spark. Begrijp hoe.NET Spark APIs implementeert zodat ze van een.NET-applicatie kunnen worden toegankelijk. Ontwikkel gegevensverwerking toepassingen met behulp van C# of F#, in staat om gegevens sets waarvan de grootte wordt gemeten in terabytes en pedabytes. Ontwikkelen van machine learning functies voor een.NET-applicatie met behulp van Apache Spark mogelijkheden. Uitvoeren van exploratoire analyse met behulp van SQL queries op big data sets.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
14 hours
De cursus is bedoeld voor mensen die programmeertaal willen leren op basis van C# en basismogelijkheden van het .NET-platform willen leren. Tijdens de training leren deelnemers hoe het is ingebouwd in C# , hoe een omgeving kan worden opgezet om basisprogramma's te schrijven, de standaardbibliotheken gebruiken.
21 hours
Het doel van deze cursus is om ontwikkelaars in staat te stellen applicaties te schrijven in Metrostyle, het nieuwe applicatiemodel dat beschikbaar is met Windows 8 Metrostyle-apps kunnen op gewone desktops of een nieuwe familie van "postPC" -apparaten worden uitgevoerd die zijn ontworpen om te concurreren met de iPad Deze driedaagse cursus is bedoeld voorNET-ontwikkelaars die volledig willen begrijpen hoe ze hun vaardigheden kunnen overbrengen naar Windows Runtime of WinRT De cursus zal studenten door alle belangrijke aspecten van het bouwen van dit nieuwe type toepassing leiden .
21 hours
 • De grondbeginselen van PowerShell leren vanaf de opdrachtregel en via scripts
 • Om een ​​diepe duik te nemen in de onderliggende technologieën die worden gebruikt met PowerShell
 • Meer informatie over het automatiseren van algemene bewerkingen met PowerShell
 • We zullen PowerShell bekijken in Windows en in Windows-servers zoals SQL, Exchange en System Center
35 hours
Deze intensieve training biedt de fundamentele kennis en vaardigheden om Windows PowerShell te gebruiken voor het automatiseren van het beheer van op Windows gebaseerde computers. De vaardigheden die in deze cursus worden aangeleerd, zijn van toepassing op alle Microsoft-producten die Windows PowerShell gebruiken voor dagelijks beheer. Training richt zich voornamelijk op het gebruik van Windows PowerShell als een interactieve opdrachtregelinterface, maar biedt ook enige dekking voor script- en programmeeronderwerpen.
7 hours
De .NET React ive Extensions (Rx) is een bibliotheek voor het samenstellen van asynchrone en op gebeurtenissen gebaseerde programma's met behulp van waarneembare collecties en LINQ-stijl query-operators. In deze door een instructeur geleide live training leren deelnemers hoe ze een asynchrone applicatie kunnen ontwikkelen met behulp van .NET React ive Extensions. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Maak applicaties die gebeurtenisstromen van verschillende gegevensbronnen vastleggen, zoals aandelenkoersen, tweets, computergebeurtenissen en webservices
 • Gebruik Observables en Schedulers om meerdere asynchrone gegevensstromen weer te geven en te beheren
 • Filter, projecteer, aggregeer, stel samen en voer tijdgebaseerde bewerkingen uit op meerdere evenementen met behulp van LINQ-operators
Publiek
 • ontwikkelaars
Formaat van de cursus
 • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
14 hours
Spec Explorer is een hulpmiddel voor het maken van modellen van softwaregedrag, het analyseren van die modellen met grafische visualisatie, het controleren van de geldigheid van die modellen en het genereren van testcases uit de modellen Tijdens deze live training met instructeur leren deelnemers de theorie en praktijk van het testen op basis van modellen, terwijl ze Spec Explorer gebruiken om MBT-tests voor een demotoepassing te maken en uit te voeren Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Genereer testcases door modelleringsstrategieën en -technieken toe te passen Beheer testmodellen voor verschillende soorten softwaretoepassingen, systemen en omgevingen Evalueren, voorstellen en implementeren van een MBT-strategie binnen een organisatie De voordelen en uitdagingen van MBT begrijpen en uitleggen Publiek Test engineers ontwikkelaars Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
21 hours
SpecFlow is de officiële komkommerimplementatie voor .NET. Het stelt testers in staat om menselijk leesbare acceptatietests in .NET-projecten te definiëren, te beheren en automatisch uit te voeren. SpecFlow maakt gebruik van de officiële Gherkin-parser en ondersteunt het .NET-framework, Xamarin en Mono. In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers SpecFlow te gebruiken om acceptatietests te schrijven die begrijpelijk zijn voor zowel technische als niet-technische belanghebbenden. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Bind zakelijke vereisten aan .NET-code
 • BDD-technieken toepassen om levende documentatie voor een toepassing op te bouwen
 • Voer SpecFlow uit vanuit Visual Studio of de opdrachtregel
 • Integreer SpecFlow in een bestaande continue test- en bouwomgeving
 • Integreer SpecFlow met andere testframeworks zoals MSTest, NUnit, xUnit en MbUnit
Publiek
 • Test engineers
 • ontwikkelaars
Formaat van de cursus
 • Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
28 hours
UiPath is een RPA-tool (Robotic Process Automation) voor het automatiseren van de dagelijkse taken van een organisatie, waardoor medewerkers worden bevrijd van de dagelijkse routine van rote work UiPath maakt gebruik van diagrammen, stroomdiagrammen en opties voor slepen en neerzetten om activiteiten voor automatisering te definiëren Het maakt handig beheer van op regels gebaseerde taken mogelijk en maakt het mogelijk dat componenten worden gedeeld en hergebruikt tussen verschillende projecten en teams De UiPath uitbreidbare architectuur maakt gebruik van voorspellende analyses, cognitieve functies en kunstmatige intelligentie om complexe processen te automatiseren Tijdens deze live training met instructeur leren deelnemers hoe ze een automatiseringsworkflow kunnen maken, gegevens binnen de workflow kunnen manipuleren, problemen met debuggen kunnen opsporen en de noodzakelijke endtoend-infrastructuur kunnen opzetten die nodig is om een ​​volwaardige robotworkflow te implementeren Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Ontwerp, implementeer en beheer een robotachtig personeelsbestand dat echte werknemers nabootst Deze RPA-oplossing toepassen op verschillende zakelijke gebieden, waaronder financiën, BPO, software en verzekeringen Publiek ontwikkelaars Business intelligence-professionals met technische vaardigheden Digital Marketing-professionals met technische vaardigheden Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
21 hours
UiPath is een RPA-tool (Robotic Process Automation) voor het automatiseren van de dagelijkse taken van een organisatie, waardoor werknemers worden bevrijd van de dagelijkse routine van het werken op afstand. UiPath gebruikt diagrammen, stroomdiagrammen en opties voor slepen en neerzetten om activiteiten voor automatisering te definiëren. Het maakt een gemakkelijk beheer van op regels gebaseerde taken mogelijk en maakt het mogelijk componenten te delen en opnieuw te gebruiken tussen verschillende projecten en teams.
 • De uitbreidbare UiPath architectuur maakt gebruik van voorspellende analyses, cognitieve mogelijkheden en kunstmatige intelligentie om complexe processen te automatiseren.
In deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand), leren deelnemers hoe ze een automatiseringsworkflow kunnen creëren, gegevens binnen de workflow kunnen manipuleren, problemen kunnen opsporen en de nodige end-to-end infrastructuur kunnen opzetten die nodig is om een volwaardige oplossing te implementeren robotachtige workflow. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Ontwerp, implementeer en beheer een robotpersoneel dat echte werknemers nabootst.
 • Pas deze RPA-oplossing toe op verschillende bedrijfsgebieden, waaronder financiën, BPO, software en verzekeringen.
Indeling van de cursus
 • Interactieve lezing en discussie.
 • Veel oefeningen en oefenen.
 • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Cursusaanpassingsopties
 • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
21 hours
Microsoft Visual Studio is een geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE). VB.NET (Visual Basic .NET) is een multi-paradigma, objectgeoriënteerde programmeertaal die is geïmplementeerd in het .NET Framework.
28 hours
Visual Studio 2015/2017 is an integrated development environment (IDE) designed for software development, offering a comprehensive set of tools for coding, testing, and debugging applications across various platforms. C# 6.0 is a programming language developed by Microsoft and is a part of the .NET framework. It introduces several new features and enhancements over its predecessors, providing developers with improved syntax, increased productivity, and additional capabilities for building modern and efficient applications. This instructor-led, live training (online or onsite) equips participants with the essential skills needed to leverage the capabilities of C# 6.0 within the Visual Studio 2015/2017 environment. By the end of this training, participants will be able to:
 • Navigate and utilize the Integrated Development Environment (IDE) in Visual Studio 2015/2017.
 • Implement basic C# functionalities such as Console.WriteLine, Console.ReadLine, and Hello C# World!.
 • Understand the process of compiling and debugging C# code.
 • Apply comments in C# for code documentation and readability.
 • Explore the fundamentals of .NET 6.0, including CLR, GC, DLL, EXE, and technologies within .NET.
 • Review the history of C# from version 1.0 to 6.0 and grasp C# fundamentals such as keywords, literals, operators, and statements.
 • Work with numeric and boolean types, classes, objects, fields, properties, indexers, operators, methods, and more in C# 6.0.
 • Explore .NET Class Library features, including collections, file handling, data streams, communication between systems, dates, serialization, and parallel programming.
 • Access and manipulate data using ADO.NET, LINQ, ORM (Entity Framework), and data in Service-Oriented Architecture (SOA).
 • Review applications that can be developed in C# and .NET Framework 6, such as Windows Presentation Foundation, ASP.NET MVC 2, and Silverlight.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
35 hours
C# is een efficiënte, objectgeoriënteerde taal voor het ontwikkelen van applicaties op het Microsoft .NET platform. Deze instructeur-geleide, live training introduceert geavanceerde functies van C# en onderzoekt het gebruik ervan als programmeertaal voor desktoptoepassingen en als webprogrammeertaal voor het oplossen van echte problemen. Programming en -beginselen worden gedemonstreerd en geoefend door praktische oefeningen en walk-throughs in de klas.
  Indeling van de cursus
  • Geavanceerde principes van C# worden besproken terwijl deelnemers door het maken van een real-world applicatie stappen.
  14 hours
  Decentrale applicaties of dApps zijn applicaties die op de blockchain draaien.In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers hoe ze gedecentraliseerde applicaties (dApps) kunnen ontwikkelen met Microsoft Visual Studio terwijl ze dApps bouwen met behulp van twee integratiemethoden met Visual Studio.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
   Begrijp de grondbeginselen van het ontwikkelen van gedecentraliseerde applicaties (dApps) Begrijp de verschillen tussen typische ASP.NET-applicaties en dApps Leer hoe u met slimme contracten kunt werken Bouw dApps met Microsoft Visual Studio, BlockApps en Solidity Bouw dApps met Microsoft Visual Studio, Microsoft Azure , en BlockApps STRATO
  Publiek
   ontwikkelaars
  Formaat van de cursus
   Gedeeltelijk hoorcollege, gedeeltelijke bespreking, oefeningen en intensief hands-on oefenen
  28 hours
  Course overview C# 6 is new in Visual Studio, and is the latest evolution of Microsoft’s primary programming language. This course covers the latest language features in C# 6 and the .NET platform. You’ll get a deep and broad understanding of C# as a programming language, and gain confidence to explore the richness of the .NET Framework library including asynchronous programming, LINQ, and EF. What you’ll learn
  • Essential C# syntax
  • Implementing object-oriented designs in C#
  • Using generics, collection classes, and exceptions
  • What’s new in C# 6 and .NET 2015
  • Using LINQ and EF
  • Introduction to asynchronous programming
  • Overview of MVC6

  Last Updated:

  Upcoming Microsoft .NET Courses

  Weekend Microsoft .NET cursus, Avond Microsoft .NET training, Avond Microsoft .NET opleiding Microsoft .NET boot camp, Microsoft .NET instructeur geleid, Weekend Microsoft .NET training, Avond Microsoft .NET cursus, Microsoft .NET coaching, Microsoft .NET instructeur, Microsoft .NET trainer, Microsoft .NET training cursus, Microsoft .NET lessen, Microsoft .NET on-site, Microsoft .NET privé cursus, Microsoft .NET een op een training, Microsoft .NET op locatie, Weekend Microsoft .NET opleiding

  Cursussen met korting

  No course discounts for now.

  Course Discounts Newsletter

  We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
  You can always change your preferences or unsubscribe completely.

  Een aantal van onze klanten

  This site in other countries/regions