Microsoft .NET Training Courses

Microsoft .NET Training Courses

Lokale live training met MicrosoftNET-trainingen demonstreren via handson de basisprincipes en toepassingen van MicrosoftNET MicrosoftNET training is beschikbaar als "live training op locatie" of "live training op afstand" Onsite live training kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfsopleidingscentra in Nederland Live-training op afstand wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop NobleProg Uw lokale trainingsaanbieder.

Machine Translated

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

Microsoft .NET Cursusoverzicht

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
- De grondbeginselen van PowerShell leren vanaf de opdrachtregel en via scripts
- Om een ​​diepe duik te nemen in de onderliggende technologieën die worden gebruikt met PowerShell
- Meer informatie over het automatiseren van algemene bewerkingen met PowerShell
- We zullen PowerShell bekijken in Windows en in Windows-servers zoals SQL, Exchange en System Center
35 hours
Overview
Afgevaardigden zullen worden voorgesteld aan hetNet-framework en leren webtoepassingen te ontwikkelen met behulp van C # 40 Bij het afronden van een cursus moeten afgevaardigden vertrouwd zijn met het framework, ervaring hebben met het ontwikkelen van een eenvoudige webapplicatie en bekend zijn met databasetoegang met LINQ Toepassingen worden gemaakt met behulp van objectgeoriënteerde programmering Na het voltooien van deze cursus kunnen deelnemers: Gebruik Visual Studio 2010 effectief Leer C # 40 Maak commerciële ASPNET-webapplicaties Begrijp OO-programmering, klassen en objecten Toepassingen debuggen Ontwikkel gebruikersinterfaces met hoofdpagina's, sitenavigatie en thema's Gebruik ADONet en LINQ om vanuit te lezen en naar databases te schrijven Ontwikkel rijke internettoepassingen met behulp van ASPNET AJAX Maak en bel WCF-services .
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at developers who wish to use .NET Core to create, build, test, debug and deploy optimized applications that can run on different systems.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the development environment based on .NET Core to start developing applications.
- Utilize the ASP.NET Core framework and libraries to build new applications or optimize existing ones.
- Monitor and enhance the performance of applications using advanced .NET Core tools.
- Understand the principles behind .NET Core features and apply this knowledge to other business implementations.
21 hours
Overview
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at developers who wish to carry out big data analysis using Apache Spark in their .NET applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Apache Spark.
- Understand how .NET implements Spark APIs so that they can be accessed from a .NET application.
- Develop data processing applications using C# or F#, capable of handling data sets whose size is measured in terabytes and pedabytes.
- Develop machine learning features for a .NET application using Apache Spark capabilities.
- Carry out exploratory analysis using SQL queries on big data sets.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Blazor to create full stack C# web applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop web applications with C# and Blazor.
- Use C# code to call JavaScript APIs and libraries.
- Run client-side C# code and client logic directly in a browser or server.
- Deploy Blazor web applications with Azure.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Microsoft Orleans to build distributed enterprise .NET applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Microsoft Orleans.
- Understand the actor model framework and how its implemented in Orleans
- Build distributed applications without having to manage complex concurrency and other scaling patterns.
21 hours
Overview
UiPath is een RPA-tool (Robotic Process Automation) voor het automatiseren van de dagelijkse taken van een organisatie, waardoor werknemers worden bevrijd van de dagelijkse routine van het werken op afstand. UiPath gebruikt diagrammen, stroomdiagrammen en opties voor slepen en neerzetten om activiteiten voor automatisering te definiëren. Het maakt een gemakkelijk beheer van op regels gebaseerde taken mogelijk en maakt het mogelijk componenten te delen en opnieuw te gebruiken tussen verschillende projecten en teams.

- De uitbreidbare UiPath architectuur maakt gebruik van voorspellende analyses, cognitieve mogelijkheden en kunstmatige intelligentie om complexe processen te automatiseren.

In deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand), leren deelnemers hoe ze een automatiseringsworkflow kunnen creëren, gegevens binnen de workflow kunnen manipuleren, problemen kunnen opsporen en de nodige end-to-end infrastructuur kunnen opzetten die nodig is om een volwaardige oplossing te implementeren robotachtige workflow.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Ontwerp, implementeer en beheer een robotpersoneel dat echte werknemers nabootst.
- Pas deze RPA-oplossing toe op verschillende bedrijfsgebieden, waaronder financiën, BPO, software en verzekeringen.

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefenen.
- Praktische implementatie in een live-labomgeving.

Cursusaanpassingsopties

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
28 hours
Overview
ASP.NET MVC 6 is new in Visual Studio 2015, and is the latest evolution of Microsoft’s web development stack. This course covers the latest APIs and development techniques for creating dynamic, modular, and testable web sites. We’ll explore the new features available in MVC6 and show how to get the best out of the latest toolset and integration possibilities.

What you’ll learn

- Understand MVC architecture principles and benefits
- Creating views, view components, and tag helpers
- Using ASP.NET dependency injection
- Creating RESTful services using Web API
- Getting the best out of GruntJS, NPM, and Bower integration
- Creating Single Page Applications (SPAs)
28 hours
Overview
Cursusoverzicht

C# 6 is nieuw in Visual Studio en is de nieuwste evolutie van de primaire programmeertaal van Microsoft. Deze cursus behandelt de nieuwste taalfuncties in C# 6 en het .NET-platform. U krijgt een diep en breed begrip van C# als programmeertaal en krijgt meer vertrouwen om de rijkdom van de .NET Framework-bibliotheek te verkennen, inclusief asynchrone programmering, LINQ en EF.

Wat je leert

- Essentiële C# -syntaxis
- Objectgeoriënteerde ontwerpen implementeren in C#
- Generieken, verzamelklassen en uitzonderingen gebruiken
- Wat is nieuw in C# 6 en .NET 2015
- LINQ en EF gebruiken
- Inleiding tot asynchroon programmeren
- Overzicht van MVC6
14 hours
Overview
.NET Core is an open-source framework for creating .NET applications on Windows, macOS and Linux.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of .Net Core as they step through the creation of a sample application that demonstrates .Net Core's unique qualities vs other frameworks.

By the end of this training, participants will be able to:

- Setup .Net Core together with the tooling and IDEs needed to start developing right away.
- Use .Net to build various types of software, including web applications, console applications, microservices and libraries.
- Understand .Net Core's components, including class libraries, packages, metapackages and frameworks.
- Build, debug and deploy a sample web application

Audience

- Developers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment.

Note

- This course is based on .Net Core 2.x and is available for both Windows and Linux environments.
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about .Net Core, please visit: https://github.com/dotnet/core
14 hours
Overview
Entity Framework Core 2.0 is een lichtgewicht, platformonafhankelijk ORM (Object Relational Model) voor het ontwikkelen van datageoriënteerde applicaties. Hiermee kunnen ontwikkelaars met gegevens werken als .Net-objecten en -eigenschappen.

In deze door een instructeur geleide live training leren deelnemers hoe ze Entity Framework Core 2.0 kunnen gebruiken om een ASP .Net Core applicatie te maken.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Stel het benodigde framework en de benodigde tools in voor het maken van Entity Framework Core 2.0 MVC-webapplicaties.
- Voer databasebewerkingen uit op MS SQL Server.
- Gebruik een "code first" en "data first" -benadering van applicatie-ontwikkeling.
- Voer migratie- en zaaibewerkingen uit.
- Begrijp geavanceerde concepten voor gegevensmodellering.
- Maak een voorbeeld van een ASP .Net Core toepassing.

Indeling van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen in een live-labomgeving.

Notitie

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
- Zie voor meer informatie over Entity Framework Core : https://github.com/aspnet/EntityFrameworkCore
14 hours
Overview
When developers finish writing a piece of code, they often integrate their code into an application, copy the application into a folder, run the application installer, then initialize the application to check whether it runs as expected. This manual approach does not scale very well, is tedious, very error-prone and offers no mechanism for tracking changes during the process.

A better approach would be to automate the process using Continuous Integration. Continuous Integration refers to the processes, tools and infrastructure needed to automate the building, deployment and testing of software applications.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to transform a traditional, manual (or semi-manual) approach to software deployment into an agile, Continuous Integration (CI) one using Jenkins. Participants carry out a series of hands-on, live-lab exercises throughout the course, applying their new knowledge to various software development and deployment problems every step of the way. Interaction among the instructor and participants is encouraged. Real-world cases are discussed and specific issues and questions are addressed and resolved throughout the training. The training is especially focused on .Net application development.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Jenkins for .Net application development
- Use Jenkins to automate the process of checking in and merging .Net source code into a code repository
- Use Jenkins to automate the process of downloading, compiling and deploying an application to a release server
- Integrate Jenkins with other software development tools such as issue trackers and

Audience

- .Net developers
- Build engineers
- QA engineers
- Project managers
- Release managers
- DevOps engineers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
Microservice-architectuur is een benadering voor het ontwikkelen van een softwareapplicatie als een pakket van kleine, onafhankelijke services, die elk in een eigen proces worden uitgevoerd en communiceren met lichtgewicht mechanismen zoals een HTTP resource API. Deze services kunnen efficiënt worden ingezet met behulp van continue automatiseringssystemen en de noodzaak van gecentraliseerd beheer omzeilen. Microservices kunnen in verschillende programmeertalen worden geschreven en met verschillende gegevensopslagsystemen worden geïntegreerd.

Deze instructeur-geleide, live training is gericht op enterprise-ontwikkelaars en architecten. Het introduceert microservice-architectuur vanuit een .Net-perspectief, presenteert migratiestrategieën vanuit een monolithisch systeem en leidt deelnemers door het creëren en inzetten van een voorbeeld van een op microservice gebaseerde applicatie.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Begrijp wanneer u wel en niet microservice-architectuur moet gebruiken
- Maak en implementeer een teststrategie voor microservices
- Implementeer een voorbeeld van een op microservice gebaseerde applicatie in een productieomgeving
- Verander een monolithische toepassing in services

Publiek

- ontwikkelaars
- architecten

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
14 hours
Overview
RabbitMQ is een open source zakelijke berichtenmakelaar voor het opslaan en ophalen van berichten die worden doorgegeven door processen, applicaties en servers. Het maakt gebruik van een berichtenwachtrij voor het asynchroon verwerken van taken en is met name handig in toepassingen die grote gegevenssets op de achtergrond moeten verwerken, en tegelijkertijd in realtime reageren op live gebruikersverzoeken.

In deze door een instructeur geleide live training leren deelnemers hoe ze RabbitMQ kunnen installeren, configureren en beheren en vervolgens RabbitMQ berichten kunnen integreren in een aantal voorbeelden van .NET-toepassingen.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- RabbitMQ instellen, configureren en beheren.
- De rol van RabbitQ in het ontwerp en de implementatie van een microservices-architectuur begrijpen.
- Begrijp hoe RabbitMQ verhoudt tot andere Message Queuing-architecturen.
- RabbitMQ instellen en gebruiken als makelaar voor het verwerken van asynchrone en synchrone berichten voor real-world enterprise .Net-toepassingen.

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
14 hours
Overview
Gedecentraliseerde applicaties of dApps zijn applicaties die draaien op de blockchain.

In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers hoe ze gedecentraliseerde applicaties (dApps) kunnen ontwikkelen met behulp van Microsoft Visual Studio terwijl ze dApps bouwen met behulp van twee integratiemethoden met Visual Studio .

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Begrijp de basisprincipes van het ontwikkelen van gedecentraliseerde applicaties (dApps)
- Begrijp de verschillen tussen typische ASP.NET-toepassingen en dApps
- Leer hoe u met slimme contracten werkt
- Bouw dApps met Microsoft Visual Studio , BlockApps en Solidity
- Bouw dApps met Microsoft Visual Studio , Microsoft Azure en BlockApps STRATO

Publiek

- ontwikkelaars

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
7 hours
Overview
De .NET React ive Extensions (Rx) is een bibliotheek voor het samenstellen van asynchrone en op gebeurtenissen gebaseerde programma's met behulp van waarneembare collecties en LINQ-stijl query-operators.

In deze door een instructeur geleide live training leren deelnemers hoe ze een asynchrone applicatie kunnen ontwikkelen met behulp van .NET React ive Extensions.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Maak applicaties die gebeurtenisstromen van verschillende gegevensbronnen vastleggen, zoals aandelenkoersen, tweets, computergebeurtenissen en webservices
- Gebruik Observables en Schedulers om meerdere asynchrone gegevensstromen weer te geven en te beheren
- Filter, projecteer, aggregeer, stel samen en voer tijdgebaseerde bewerkingen uit op meerdere evenementen met behulp van LINQ-operators

Publiek

- ontwikkelaars

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
14 hours
Overview
Spec Explorer is een hulpmiddel voor het maken van modellen van softwaregedrag, het analyseren van die modellen met grafische visualisatie, het controleren van de geldigheid van die modellen en het genereren van testcases uit de modellen Tijdens deze live training met instructeur leren deelnemers de theorie en praktijk van het testen op basis van modellen, terwijl ze Spec Explorer gebruiken om MBT-tests voor een demotoepassing te maken en uit te voeren Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Genereer testcases door modelleringsstrategieën en -technieken toe te passen Beheer testmodellen voor verschillende soorten softwaretoepassingen, systemen en omgevingen Evalueren, voorstellen en implementeren van een MBT-strategie binnen een organisatie De voordelen en uitdagingen van MBT begrijpen en uitleggen Publiek Test engineers ontwikkelaars Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
21 hours
Overview
SpecFlow is de officiële komkommerimplementatie voor .NET. Het stelt testers in staat om menselijk leesbare acceptatietests in .NET-projecten te definiëren, te beheren en automatisch uit te voeren. SpecFlow maakt gebruik van de officiële Gherkin-parser en ondersteunt het .NET-framework, Xamarin en Mono.

In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers SpecFlow te gebruiken om acceptatietests te schrijven die begrijpelijk zijn voor zowel technische als niet-technische belanghebbenden.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Bind zakelijke vereisten aan .NET-code
- BDD-technieken toepassen om levende documentatie voor een toepassing op te bouwen
- Voer SpecFlow uit vanuit Visual Studio of de opdrachtregel
- Integreer SpecFlow in een bestaande continue test- en bouwomgeving
- Integreer SpecFlow met andere testframeworks zoals MSTest, NUnit, xUnit en MbUnit

Publiek

- Test engineers
- ontwikkelaars

Formaat van de cursus

- Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
21 hours
Overview
Het doel van deze cursus is om ontwikkelaars in staat te stellen applicaties te schrijven in Metrostyle, het nieuwe applicatiemodel dat beschikbaar is met Windows 8 Metrostyle-apps kunnen op gewone desktops of een nieuwe familie van "postPC" -apparaten worden uitgevoerd die zijn ontworpen om te concurreren met de iPad Deze driedaagse cursus is bedoeld voorNET-ontwikkelaars die volledig willen begrijpen hoe ze hun vaardigheden kunnen overbrengen naar Windows Runtime of WinRT De cursus zal studenten door alle belangrijke aspecten van het bouwen van dit nieuwe type toepassing leiden .
21 hours
Overview
Microsoft Visual Studio is een geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE). VB.NET (Visual Basic .NET) is een multi-paradigma, objectgeoriënteerde programmeertaal die is geïmplementeerd in het .NET Framework.
21 hours
Overview
Leert deelnemers de basisprincipes van het beheer van IIS 7 en toepassingen op het .NET-platform.

De cursus is een mix van hoorcolleges en praktische oefeningen. Gedelegeerden leren door te doen, met onmiddellijke mogelijkheden om het materiaal dat ze leren toe te passen op echte problemen.
28 hours
Overview
Doelen

In de afgelopen paar jaar is er een gestage beweging geweest in de richting van Model-View-Controller (MVC) -architecturen voor webapplicaties. MVC-webtoepassingen bieden een duidelijke scheiding van zorgen tussen de business-logica-klassen, webpagina's en de controller. Microsoft ASP.NET MVC 4.5 biedt webontwikkelaars alle voordelen van MVC in combinatie met alle kracht van het .NET-platform. Deze cursus biedt volledige dekking van ASP.NET MVC 4.5.

Na het voltooien van deze cursus kunnen afgevaardigden:

- Begrijp de rol van het ontwerppatroon Model, Beeld en Controller
- Creëer industriële toepassingen
- Testgestuurde ontwikkelingsmethoden toepassen
- Navigatie tussen pagina's implementeren
- Implementeer rijke gebruikersinterfaces met JQuery en Ajax

Publiek

ASP.NET-ontwikkelaars die de MVC-architectuur willen gebruiken.
21 hours
Overview
Objectives

MVC Web applications offer a clean separation of concerns between the business-logic classes, Web pages, and the controller. Microsoft ASP.NET MVC 4 offers Web developers all the benefits of MVC allied with all the power of the .NET platform. This course provides full coverage of ASP.NET MVC 4, including Test Driven Development and JQuery.

After completing this course, delegates will be able to

- Understand the Role of the Model, View, and Controller Design Pattern
- Create Industrial-Strength Applications
- Apply Test Driven Development Methods
- Implementing Navigation Between Pages
- Implement Rich User Interfaces with JQuery and Ajax

Audience

ASP.NET developers who want to use the MVC architecture.
14 hours
Overview
De cursus is bedoeld voor mensen die programmeertaal willen leren op basis van C# en basismogelijkheden van het .NET-platform willen leren. Tijdens de training leren deelnemers hoe het is ingebouwd in C# , hoe een omgeving kan worden opgezet om basisprogramma's te schrijven, de standaardbibliotheken gebruiken.
21 hours
Overview
Leert deelnemers de basisprincipes van het beheer van IIS 8 en toepassingen op het .NET-platform.
De cursus is een mix van hoorcolleges en praktische oefeningen. Gedelegeerden leren door te doen, met onmiddellijke mogelijkheden om het materiaal dat ze leren toe te passen op echte problemen.
35 hours
Overview
Deze intensieve training biedt de fundamentele kennis en vaardigheden om Windows PowerShell te gebruiken voor het automatiseren van het beheer van op Windows gebaseerde computers. De vaardigheden die in deze cursus worden aangeleerd, zijn van toepassing op alle Microsoft-producten die Windows PowerShell gebruiken voor dagelijks beheer.

Training richt zich voornamelijk op het gebruik van Windows PowerShell als een interactieve opdrachtregelinterface, maar biedt ook enige dekking voor script- en programmeeronderwerpen.
35 hours
Overview
C# is een efficiënte, objectgeoriënteerde taal voor het ontwikkelen van applicaties op het Microsoft .NET platform.

Deze instructeur-geleide, live training introduceert geavanceerde functies van C# en onderzoekt het gebruik ervan als programmeertaal voor desktoptoepassingen en als webprogrammeertaal voor het oplossen van echte problemen.

Programming en -beginselen worden gedemonstreerd en geoefend door praktische oefeningen en walk-throughs in de klas.

Indeling van de cursus

- Geavanceerde principes van C# worden besproken terwijl deelnemers door het maken van een real-world applicatie stappen.
21 hours
Overview
Deze instructeur-geleide, live training is ontworpen voor iedereen die geïnteresseerd is in het leren van C# voor het testen van automatisering. Het is een gestroomlijnde, intensieve cursus met veel hands-on oefeningen om deelnemers snel op te voeren met de essentiële programmeervaardigheden die nodig zijn om toe te passen bij het testen van software-automatisering. De nadruk ligt op de C# -beginselen die direct en onmiddellijk kunnen worden toegepast op testautomatisering.

Deze cursus behandelt geen diepgaande testautomatiseringskaders zoals Selenium . Als je al vertrouwd bent met C# en direct met Selenium wilt testen, kijk dan op: [Selenium WebDriver in C# : Inleiding tot webtestautomatisering in C#](/cc/seleniumcsharp) .

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, zware praktijkoefeningen, incidentele testen om begrip te peilen
28 hours
Overview
Met Microsoft Application Virtualization ( App-V ) kunnen applicaties worden gemaakt die als centraal beheerde services worden uitgevoerd. App-V applicaties hebben het voordeel dat ze nooit rechtstreeks op de computer van de eindgebruiker hoeven te worden geïnstalleerd en nooit conflicteren met andere applicaties.

In deze door een instructeur geleide, live training introduceren we de architectuur, componenten en processen achter applicatievirtualisatie en begeleiden we de deelnemers stap voor stap door de implementatie van App-V en App-V applicaties in een live lab-omgeving. Aan het einde van de cursus hebben de deelnemers kennis en praktische oefening nodig om App-V te installeren, configureren, beheren en problemen op te lossen en om hun eigen App-V toepassingen te maken, in te pakken en te implementeren.

Formaat van de cursus

-

Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen

Opmerkingen:

- Deze cursus behandelt versie 5.1 van App-V . Neem contact met ons op voor training op een andere versie.
28 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Nederland (onsite or remote), participants will learn how to create an automation workflow, manipulate data within the workflow, debug issues and set up the necessary end-to-end infrastructure needed to deploy a full-fledged robotic workflow.

By the end of this training, participants will be able to:

- Design, deploy and manage a robotic workforce that mimics real employees.
- Apply this RPA solution to various business areas, including finance, BPO, software, and insurance.
Weekend Microsoft .NET cursus, Avond Microsoft .NET training, Avond Microsoft .NET opleiding Microsoft .NET boot camp, Microsoft .NET instructeur geleid, Weekend Microsoft .NET training, Avond Microsoft .NET cursus, Microsoft .NET coaching, Microsoft .NET instructeur, Microsoft .NET trainer, Microsoft .NET training cursus, Microsoft .NET lessen, Microsoft .NET on-site, Microsoft .NET privé cursus, Microsoft .NET een op een training, Microsoft .NET op locatie, Weekend Microsoft .NET opleiding

Cursussen met korting

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

This site in other countries/regions