Microsoft .NET Training Courses

Microsoft .NET Training Courses

Lokale live training met MicrosoftNET-trainingen demonstreren via handson de basisprincipes en toepassingen van MicrosoftNET MicrosoftNET training is beschikbaar als "live training op locatie" of "live training op afstand" Onsite live training kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfsopleidingscentra in Nederland Live-training op afstand wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop NobleProg Uw lokale trainingsaanbieder.

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

Microsoft .NET subcategorieën

Microsoft .NET Cursusoverzicht

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
21 hours
Overview
Objectives

MVC Web applications offer a clean separation of concerns between the business-logic classes, Web pages, and the controller. Microsoft ASP.NET MVC 4 offers Web developers all the benefits of MVC allied with all the power of the .NET platform. This course provides full coverage of ASP.NET MVC 4, including Test Driven Development and JQuery.

After completing this course, delegates will be able to

- Understand the Role of the Model, View, and Controller Design Pattern
- Create Industrial-Strength Applications
- Apply Test Driven Development Methods
- Implementing Navigation Between Pages
- Implement Rich User Interfaces with JQuery and Ajax

Audience

ASP.NET developers who want to use the MVC architecture.
28 hours
Overview
ASP.NET MVC 6 is new in Visual Studio 2015, and is the latest evolution of Microsoft’s web development stack. This course covers the latest APIs and development techniques for creating dynamic, modular, and testable web sites. We’ll explore the new features available in MVC6 and show how to get the best out of the latest toolset and integration possibilities.

What you’ll learn

- Understand MVC architecture principles and benefits
- Creating views, view components, and tag helpers
- Using ASP.NET dependency injection
- Creating RESTful services using Web API
- Getting the best out of GruntJS, NPM, and Bower integration
- Creating Single Page Applications (SPAs)
14 hours
Overview
Unit-testen is een testaanpak die individuele eenheden van broncode test door zijn eigenschappen aan te passen of een gebeurtenis op gang te brengen om te bevestigen of de uitkomst is zoals verwacht In deze live training met instructor leren deelnemers hoe ze eenheidstests moeten schrijven en uitvoeren tegen eenNet-voorbeeldtoepassing met C # en Visual Studio Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Gebruik testraamwerken zoals NUnit en xUnitnet om eenheidstestcode te maken en te beheren Definieer en implementeer een bredere testgestuurde ontwikkelbenadering van testen Pas het testraamwerk aan om de testdekking voor een toepassing uit te breiden Publiek Software testingenieurs ontwikkelaars Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
21 hours
Overview
UiPath is een RPA (Robotic Process Automation) tool voor het automatiseren van een organisatie & #39; s alledaagse taken, het vrijmaken van werknemers uit de dagelijkse routine van het Rote werk. UiPath gebruikt diagrammen, stroomschema's en drag-and-drop opties om activiteiten voor automatisering te definiëren. Het zorgt voor een gemakkelijke beheer van regels op basis van taken en maakt het mogelijk componenten worden gedeeld en hergebruikt tussen de verschillende projecten en teams.

- de UiPath Extensible Architecture maakt gebruik van voorspellende analyses, cognitieve mogelijkheden en kunstmatige intelligentie om complexe processen te automatiseren.

in deze instructeur-LED, live training (ter plaatse of op afstand), zullen de deelnemers leren hoe een automatisering workflow te maken, gegevens te manipuleren binnen de workflow, debug problemen en het opzetten van de noodzakelijke end-to-end infrastructuur die nodig is om een volwaardig geautomatiseerde workflow.

aan het einde van deze training kunnen de deelnemers:

- ontwerpt, implementeert en beheert een robotachtige beroepsbevolking die echte werknemers nabootst.
- past deze RPA oplossing toe op diverse bedrijfsterreinen, waaronder Finance, BPO, software en Insurance.

formaat van de cursus

- interactieve lezing en bespreking.
- veel oefeningen en praktijk.
- hands-on implementatie in een live-lab omgeving.

cursus customization opties

- voor het aanvragen van een aangepaste opleiding voor deze cursus, neem dan contact met ons op te regelen.
28 hours
Overview
UiPath is een RPA-tool (Robotic Process Automation) voor het automatiseren van de dagelijkse taken van een organisatie, waardoor medewerkers worden bevrijd van de dagelijkse routine van rote work UiPath maakt gebruik van diagrammen, stroomdiagrammen en opties voor slepen en neerzetten om activiteiten voor automatisering te definiëren Het maakt handig beheer van op regels gebaseerde taken mogelijk en maakt het mogelijk dat componenten worden gedeeld en hergebruikt tussen verschillende projecten en teams De UiPath uitbreidbare architectuur maakt gebruik van voorspellende analyses, cognitieve functies en kunstmatige intelligentie om complexe processen te automatiseren Tijdens deze live training met instructeur leren deelnemers hoe ze een automatiseringsworkflow kunnen maken, gegevens binnen de workflow kunnen manipuleren, problemen met debuggen kunnen opsporen en de noodzakelijke endtoend-infrastructuur kunnen opzetten die nodig is om een ​​volwaardige robotworkflow te implementeren Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Ontwerp, implementeer en beheer een robotachtig personeelsbestand dat echte werknemers nabootst Deze RPA-oplossing toepassen op verschillende zakelijke gebieden, waaronder financiën, BPO, software en verzekeringen Publiek ontwikkelaars Business intelligence-professionals met technische vaardigheden Digital Marketing-professionals met technische vaardigheden Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
21 hours
Overview
SpecFlow is de officiële komkommerimplementatie voor .NET. Het stelt testers in staat om menselijk leesbare acceptatietests in .NET-projecten te definiëren, te beheren en automatisch uit te voeren. SpecFlow maakt gebruik van de officiële Gherkin-parser en ondersteunt het .NET-framework, Xamarin en Mono.

In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers SpecFlow te gebruiken om acceptatietests te schrijven die begrijpelijk zijn voor zowel technische als niet-technische belanghebbenden.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Bind zakelijke vereisten aan .NET-code
- BDD-technieken toepassen om levende documentatie voor een toepassing op te bouwen
- Voer SpecFlow uit vanuit Visual Studio of de opdrachtregel
- Integreer SpecFlow in een bestaande continue test- en bouwomgeving
- Integreer SpecFlow met andere testframeworks zoals MSTest, NUnit, xUnit en MbUnit

Publiek

- Test engineers
- ontwikkelaars

Formaat van de cursus

- Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
14 hours
Overview
Spec Explorer is een hulpmiddel voor het maken van modellen van softwaregedrag, het analyseren van die modellen met grafische visualisatie, het controleren van de geldigheid van die modellen en het genereren van testcases uit de modellen Tijdens deze live training met instructeur leren deelnemers de theorie en praktijk van het testen op basis van modellen, terwijl ze Spec Explorer gebruiken om MBT-tests voor een demotoepassing te maken en uit te voeren Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Genereer testcases door modelleringsstrategieën en -technieken toe te passen Beheer testmodellen voor verschillende soorten softwaretoepassingen, systemen en omgevingen Evalueren, voorstellen en implementeren van een MBT-strategie binnen een organisatie De voordelen en uitdagingen van MBT begrijpen en uitleggen Publiek Test engineers ontwikkelaars Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
7 hours
Overview
DeNET Reactive Extensions (Rx) is een bibliotheek voor het samenstellen van asynchrone en op gebeurtenissen gebaseerde programma's met waarneembare verzamelingen en LINQstyle-query-operators Tijdens deze live training met instructeur leren deelnemers hoe ze een asynchrone applicatie kunnen ontwikkelen metNET Reactive Extensions Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Maak applicaties die eventstreams vastleggen van verschillende gegevensbronnen, zoals aandelenkoersen, tweets, computerevenementen en webservices Gebruik Observables en Schedulers om meerdere asynchrone gegevensstromen weer te geven en te beheren Filter, projecteer, aggregeer, componeer en voer tijdgebaseerde bewerkingen uit op meerdere evenementen met behulp van LINQ-operators Publiek ontwikkelaars Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
14 hours
Overview
RabbitMQ is een open source messaging-broker voor het opslaan en ophalen van berichten die worden doorgegeven door processen, applicaties en servers Het maakt gebruik van een berichtenwachtrij voor asynchrone verwerkingstaken en is vooral handig in toepassingen die grote datasets op de achtergrond moeten verwerken, terwijl ze tegelijkertijd in realtime reageren op live gebruikersverzoeken Tijdens deze live training met instructeur leren deelnemers RabbitMQ installeren, configureren en beheren, en vervolgens RabbitMQ-berichten integreren in een aantal voorbeeldNET-toepassingen Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: KonijnenMQ instellen, configureren en beheren Begrijp de rol van RabbitQ in het ontwerp en de implementatie van een microservices-architectuur Begrijp hoe RabbitMQ zich verhoudt tot andere Message Queuing-architecturen KonijnenMQ instellen en gebruiken als makelaar voor het verwerken van asynchrone en synchrone berichten voor zakelijkeNet-toepassingen van realworld Publiek ontwikkelaars Software architecten Administrators Technische managers Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
35 hours
Overview
Deze intensieve training biedt de fundamentele kennis en vaardigheden om Windows PowerShell te gebruiken voor het automatiseren van het beheer van op Windows gebaseerde computers. De vaardigheden die in deze cursus worden geleerd, zijn van toepassing op alle Microsoft-producten die Windows PowerShell gebruiken voor dagelijks beheer.

De training richt zich voornamelijk op het gebruik van Windows PowerShell als een interactieve opdrachtregelinterface, maar het bevat ook een aantal onderwerpen over scripting en programmeren.
21 hours
Overview
- De grondbeginselen van PowerShell leren vanaf de opdrachtregel en via scripts
- Om een ​​diepe duik te nemen in de onderliggende technologieën die worden gebruikt met PowerShell
- Meer informatie over het automatiseren van algemene bewerkingen met PowerShell
- We zullen PowerShell bekijken in Windows en in Windows-servers zoals SQL, Exchange en System Center
21 hours
Overview
Het doel van deze cursus is om ontwikkelaars in staat te stellen applicaties te schrijven in Metrostyle, het nieuwe applicatiemodel dat beschikbaar is met Windows 8 Metrostyle-apps kunnen op gewone desktops of een nieuwe familie van "postPC" -apparaten worden uitgevoerd die zijn ontworpen om te concurreren met de iPad Deze driedaagse cursus is bedoeld voorNET-ontwikkelaars die volledig willen begrijpen hoe ze hun vaardigheden kunnen overbrengen naar Windows Runtime of WinRT De cursus zal studenten door alle belangrijke aspecten van het bouwen van dit nieuwe type toepassing leiden .
14 hours
Overview
De cursus is bedoeld voor mensen die programmeertaal willen leren op basis van C # en de basisfuncties van het .NET-platform willen leren. Tijdens de training zullen deelnemers leren hoe het is ingebouwd in C #, hoe een omgeving kan worden opgezet om basisprogramma's te schrijven, gebruik de standaardbibliotheken.
14 hours
Overview
Microservice-architectuur is een benadering voor het ontwikkelen van een softwaretoepassing als een pakket van kleine, onafhankelijke services, elk in zijn eigen proces en communicerend met lichtgewicht mechanismen zoals een HTTP-resource-API Deze services kunnen efficiënt worden ingezet met behulp van continue automatiseringssystemen en omzeilen de behoefte aan gecentraliseerd beheer Microservices kunnen in verschillende programmeertalen worden geschreven en worden geïntegreerd met verschillende gegevensopslagsystemen Deze getrainde live training is gericht op ontwikkelaars en architecten van bedrijven Het introduceert microservice-architectuur vanuit eenNet-perspectief, presenteert migratiestrategieën vanuit een monolithisch systeem en leidt deelnemers door de creatie en implementatie van een voorbeeld microservicebased applicatie Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Begrijp wanneer u microservice-architectuur moet gebruiken en wanneer niet Maak en implementeer een teststrategie voor microservices Implementeer een voorbeeld microservicebased applicatie in een productieomgeving Refactoren van een monolithische toepassing in services Publiek ontwikkelaars architecten Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
35 hours
Overview
C# is een efficiënte, object-georiënteerde taal voor het ontwikkelen van applicaties op het Microsoft .NET platform.

deze instructeur-LED, live training introduceert geavanceerde functies van C#, onderzoekt het gebruik ervan als zowel een desktop applicatie programmeertaal en een web programmeertaal voor het oplossen van Real-World problemen.

programmering technieken en opdrachtgevers worden aangetoond en beoefend door middel van in-class, hands-on oefeningen en Walk-throughs.

formaat van de cursus

- C# geavanceerde principes worden besproken als deelnemers stap door de oprichting van een Real-World Application.
14 hours
Overview
Wanneer ontwikkelaars klaar zijn met het schrijven van een stukje code, integreren ze hun code vaak in een applicatie, kopiëren ze de applicatie naar een map, voeren ze het installatieprogramma uit en initialiseren ze de applicatie om te controleren of deze werkt zoals verwacht Deze handmatige aanpak is niet erg schaalbaar, vervelend, zeer foutgevoelig en biedt geen mechanisme voor het volgen van wijzigingen tijdens het proces Een betere aanpak zou zijn om het proces te automatiseren met behulp van Continuous Integration Continue integratie verwijst naar de processen, hulpmiddelen en infrastructuur die nodig zijn om het bouwen, implementeren en testen van softwaretoepassingen te automatiseren In deze live training met instructor (op locatie of op afstand) leren deelnemers een traditionele, handmatige (of semimanuele) benadering van software-implementatie om te zetten in een agile, continue integratie (CI) met behulp van Jenkins Deelnemers voeren een reeks handson, livelab-oefeningen uit gedurende de cursus, waarbij ze hun nieuwe kennis toepassen op verschillende softwareontwikkeling- en implementatieproblemen bij elke stap van de weg Interactie tussen de instructeur en deelnemers wordt aangemoedigd Realworld-cases worden besproken en specifieke problemen en vragen worden tijdens de training behandeld en opgelost De training is vooral gericht op de ontwikkeling vanNet-applicaties Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Installeer en configureer Jenkins voor de ontwikkeling vanNet-applicaties Gebruik Jenkins om het proces van het inchecken en samenvoegen vanNet-broncode te automatiseren in een coderepository Gebruik Jenkins om het proces van downloaden, compileren en implementeren van een toepassing naar een release-server te automatiseren Integreer Jenkins met andere software-ontwikkelingstools zoals probleemtrackers en Publiek Net-ontwikkelaars Bouw ingenieurs QA-ingenieurs Project managers Release managers DevOps-ingenieurs Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen Notitie Om een ​​aangepaste training aan te vragen voor deze cursus, neem dan contact met ons op om dit te regelen .
35 hours
Overview
Intelligente applicaties zijn apps van de volgende generatie die voortdurend kunnen leren van gebruikersinteracties om een ​​betere waarde en relevantie voor gebruikers te bieden Tijdens deze live training met instructeur leren deelnemers hoe ze intelligente mobiele applicaties en bots kunnen bouwen Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Begrijp de fundamentele concepten van intelligente toepassingen Leer hoe u verschillende hulpmiddelen kunt gebruiken voor het bouwen van intelligente toepassingen Bouw intelligente applicaties met Azure, Cognitive Services API, Stream Analytics en Xamarin Publiek ontwikkelaars programmeurs hobbyisten Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
21 hours
Overview
Geeft aanwezigen de grondbeginselen van het beheer van IIS 8 en applicaties op het .NET-platform.
De cursus is een mix van hoorcolleges en praktische oefeningen. Afgevaardigden leren door te doen, met directe mogelijkheden om het materiaal dat ze leren toe te passen op echte problemen.
21 hours
Overview
Geeft aanwezigen de grondbeginselen van het beheer van IIS 7 en toepassingen op hetNET-platform De cursus is een mix van hoorcolleges en handsonoefeningen Afgevaardigden leren door te doen, met onmiddellijke mogelijkheden om het materiaal dat ze leren toe te passen op problemen in de echte wereld .
14 hours
Overview
Entity Framework Core 2.0 is a lightweight, cross-platform ORM (Object Relational Model) for developing data-oriented applications. It allows developers to work with data as .Net objects and properties.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Entity Framework Core 2.0 to create an ASP.Net Core application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary framework and tools for creating Entity Framework Core 2.0 MVC web applications.
- Perform database operations on MS SQL Server.
- Use a "code first" and "data first" approach to application development.
- Carry out migration & seeding operations.
- Understand advanced data modeling concepts.
- Create a sample ASP.Net Core application.

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment.

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- For more information on Entity Framework Core, please see: https://github.com/aspnet/EntityFrameworkCore
14 hours
Overview
.NET Core is an open-source framework for creating .NET applications on Windows, macOS and Linux.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of .Net Core as they step through the creation of a sample application that demonstrates .Net Core's unique qualities vs other frameworks.

By the end of this training, participants will be able to:

- Setup .Net Core together with the tooling and IDEs needed to start developing right away.
- Use .Net to build various types of software, including web applications, console applications, microservices and libraries.
- Understand .Net Core's components, including class libraries, packages, metapackages and frameworks.
- Build, debug and deploy a sample web application

Audience

- Developers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment.

Note

- This course is based on .Net Core 2.x and is available for both Windows and Linux environments.
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about .Net Core, please visit: https://github.com/dotnet/core
21 hours
Overview
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het leren van C # voor het testen van automatisering Het is een gestroomlijnde, intensieve cursus met veel hands-onoefeningen om de deelnemers snel op weg te helpen met de essentiële programmeervaardigheden die nodig zijn voor het testen van software-automatisering De focus ligt op de C # -fundamenten die direct en onmiddellijk kunnen worden toegepast op testautomatisering Deze cursus heeft geen betrekking op diepgaande kaders voor automatisering van tests, zoals Selenium Als u al vertrouwd bent met C # en u wilt meteen testen met Selenium, kijk dan eens naar: Selenium WebDriver in C #: Inleiding tot webtestautomatisering in C # Publiek Beginner-testers die C # willen leren voor automatiseringstests Professionele testers met ervaring in andere programmeertaal zoals Java of Javascript die hun testvaardigheid willen overdragen naar C # Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, zware handsonoefeningen, occasionele tests om begrip te meten .
28 hours
Overview
Course overview

C# 6 is new in Visual Studio, and is the latest evolution of Microsoft’s primary programming language. This course covers the latest language features in C# 6 and the .NET platform. You’ll get a deep and broad understanding of C# as a programming language, and gain confidence to explore the richness of the .NET Framework library including asynchronous programming, LINQ, and EF.

What you’ll learn

- Essential C# syntax
- Implementing object-oriented designs in C#
- Using generics, collection classes, and exceptions
- What’s new in C# 6 and .NET 2015
- Using LINQ and EF
- Introduction to asynchronous programming
- Overview of MVC6
14 hours
Overview
Gedecentraliseerde applicaties of dApps zijn applicaties die op de blockchain draaien In deze live training met instructeur leren deelnemers hoe ze gedecentraliseerde applicaties (dApps) kunnen ontwikkelen met Microsoft Visual Studio, terwijl ze dApps bouwen met behulp van twee methoden voor integratie met Visual Studio Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Begrijp de fundamenten van het ontwikkelen van gedecentraliseerde applicaties (dApps) Begrijp de verschillen tussen typische ASPNET-toepassingen en dApps Leer hoe u kunt werken met slimme contracten Bouw dApps met behulp van Microsoft Visual Studio, BlockApps en Solidity Bouw dApps met behulp van Microsoft Visual Studio, Microsoft Azure en BlockApps STRATO Publiek ontwikkelaars Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
28 hours
Overview
Doelen

In de afgelopen paar jaar is er een gestage ontwikkeling geweest in de richting van Model-View-Controller (MVC) -architecturen voor webtoepassingen. MVC-webtoepassingen bieden een schone scheiding van punten van zorg tussen de bedrijfskundige klassen, webpagina's en de controller. Microsoft ASP.NET MVC 4.5 biedt webontwikkelaars alle voordelen van MVC gelieerd aan alle kracht van het .NET-platform. Deze cursus biedt volledige dekking van ASP.NET MVC 4.5.

Na het voltooien van deze cursus kunnen deelnemers:

- Begrijp de rol van het ontwerppatroon van het model, het aanzicht en de controller
- Creëer industriële sterkte applicaties
- Testgerichte ontwikkelingsmethoden toepassen
- Navigatie tussen pagina's implementeren
- Implementeer Rich User Interfaces met JQuery en Ajax

Publiek

ASP.NET-ontwikkelaars die de MVC-architectuur willen gebruiken.
35 hours
Overview
Afgevaardigden zullen worden voorgesteld aan hetNet-framework en leren webtoepassingen te ontwikkelen met behulp van C # 40 Bij het afronden van een cursus moeten afgevaardigden vertrouwd zijn met het framework, ervaring hebben met het ontwikkelen van een eenvoudige webapplicatie en bekend zijn met databasetoegang met LINQ Toepassingen worden gemaakt met behulp van objectgeoriënteerde programmering Na het voltooien van deze cursus kunnen deelnemers: Gebruik Visual Studio 2010 effectief Leer C # 40 Maak commerciële ASPNET-webapplicaties Begrijp OO-programmering, klassen en objecten Toepassingen debuggen Ontwikkel gebruikersinterfaces met hoofdpagina's, sitenavigatie en thema's Gebruik ADONet en LINQ om vanuit te lezen en naar databases te schrijven Ontwikkel rijke internettoepassingen met behulp van ASPNET AJAX Maak en bel WCF-services .
28 hours
Overview
Microsoft Application Virtualization (app-V) maakt het mogelijk toepassingen te maken die worden uitgevoerd als centraal beheerde services. App-V toepassingen hebben het voordeel van nooit hoeft te worden geïnstalleerd direct op de eindgebruiker & #39; s computer en nooit in strijd zijn met andere toepassingen.

in deze instructeur-LED, live training, introduceren we de architectuur, componenten en processen achter Application Virtualization en lopen deelnemers stap-voor-stap door de inzet van app-V en app-V applicaties in een live lab omgeving. Aan het einde van de cursus, zullen de deelnemers hebben kennis en hands-on praktijk die nodig is om te installeren, configureren, beheren, en het oplossen van problemen app-V, alsmede het creëren, verzorgen en implementeren van hun eigen app-V applicaties.

formaat van de cursus

-

deel lezing, deel bespreking, oefeningen en zware hands-on praktijk

opmerkingen:

- deze cursus omvat versie 5,1 van app-V. Voor de opleiding op een andere versie, neem dan contact met ons op te regelen.
21 hours
Overview
Microsoft Visual Studio is een geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) VBNET (Visual BasicNET) is een multiparadigm, objectoriented programmeertaal die is geïmplementeerd op hetNET Framework .
Weekend Microsoft .NET cursus, Avond Microsoft .NET training, Avond Microsoft .NET opleiding Microsoft .NET boot camp, Microsoft .NET instructeur geleid, Weekend Microsoft .NET training, Avond Microsoft .NET cursus, Microsoft .NET coaching, Microsoft .NET instructeur, Microsoft .NET trainer, Microsoft .NET training cursus, Microsoft .NET lessen, Microsoft .NET on-site, Microsoft .NET privé cursus, Microsoft .NET een op een training, Microsoft .NET op locatie, Weekend Microsoft .NET opleiding

Cursussen met korting

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

is growing fast!

We are looking to expand our presence in the Netherlands!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in the Netherlands
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!