Visual Studio Training Courses

Visual Studio Training Courses

Lokale, door een instructeur geleide live MS Visual Studio-trainingscursussen demonstreren door middel van interactieve discussie en hands-on praktijk hoe krachtige, hoogwaardige applicaties kunnen worden ontwikkeld met Visual Studio. Visual Studio-training is beschikbaar als 'live training op afstand' of 'live training op afstand'. Online live training (ook bekend als "live training op afstand") wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop . Live training op locatie kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfsopleidingscentra in Nederland. NobleProg -- Uw lokale trainingsaanbieder

Machine Translated

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

Visual Studio Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Visual Studio is een geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) van Microsoft die een omgeving biedt voor het maken van moderne platformonafhankelijke applicaties.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op beginnende tot halfgevorderde ontwikkelaars die applicaties willen ontwikkelen met Visual Studio.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Maak efficiënt gebruik van Visual Studio 2022-functies. Uitvoeren en beheren van unittests. Foutopsporing in applicaties en werken met code in externe opslagplaatsen.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
28 hours
Visual Studio 2015/2017 is an integrated development environment (IDE) designed for software development, offering a comprehensive set of tools for coding, testing, and debugging applications across various platforms. C# 6.0 is a programming language developed by Microsoft and is a part of the .NET framework. It introduces several new features and enhancements over its predecessors, providing developers with improved syntax, increased productivity, and additional capabilities for building modern and efficient applications. This instructor-led, live training (online or onsite) equips participants with the essential skills needed to leverage the capabilities of C# 6.0 within the Visual Studio 2015/2017 environment. By the end of this training, participants will be able to:
 • Navigate and utilize the Integrated Development Environment (IDE) in Visual Studio 2015/2017.
 • Implement basic C# functionalities such as Console.WriteLine, Console.ReadLine, and Hello C# World!.
 • Understand the process of compiling and debugging C# code.
 • Apply comments in C# for code documentation and readability.
 • Explore the fundamentals of .NET 6.0, including CLR, GC, DLL, EXE, and technologies within .NET.
 • Review the history of C# from version 1.0 to 6.0 and grasp C# fundamentals such as keywords, literals, operators, and statements.
 • Work with numeric and boolean types, classes, objects, fields, properties, indexers, operators, methods, and more in C# 6.0.
 • Explore .NET Class Library features, including collections, file handling, data streams, communication between systems, dates, serialization, and parallel programming.
 • Access and manipulate data using ADO.NET, LINQ, ORM (Entity Framework), and data in Service-Oriented Architecture (SOA).
 • Review applications that can be developed in C# and .NET Framework 6, such as Windows Presentation Foundation, ASP.NET MVC 2, and Silverlight.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
35 hours
C# is een efficiënte, objectgeoriënteerde taal voor het ontwikkelen van applicaties op het Microsoft .NET platform. Deze instructeur-geleide, live training introduceert geavanceerde functies van C# en onderzoekt het gebruik ervan als programmeertaal voor desktoptoepassingen en als webprogrammeertaal voor het oplossen van echte problemen. Programming en -beginselen worden gedemonstreerd en geoefend door praktische oefeningen en walk-throughs in de klas.
  Indeling van de cursus
  • Geavanceerde principes van C# worden besproken terwijl deelnemers door het maken van een real-world applicatie stappen.
  14 hours
  Decentrale applicaties of dApps zijn applicaties die op de blockchain draaien.In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers hoe ze gedecentraliseerde applicaties (dApps) kunnen ontwikkelen met Microsoft Visual Studio terwijl ze dApps bouwen met behulp van twee integratiemethoden met Visual Studio.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
   Begrijp de grondbeginselen van het ontwikkelen van gedecentraliseerde applicaties (dApps) Begrijp de verschillen tussen typische ASP.NET-applicaties en dApps Leer hoe u met slimme contracten kunt werken Bouw dApps met Microsoft Visual Studio, BlockApps en Solidity Bouw dApps met Microsoft Visual Studio, Microsoft Azure , en BlockApps STRATO
  Publiek
   ontwikkelaars
  Formaat van de cursus
   Gedeeltelijk hoorcollege, gedeeltelijke bespreking, oefeningen en intensief hands-on oefenen
  28 hours
  Course overview C# 6 is new in Visual Studio, and is the latest evolution of Microsoft’s primary programming language. This course covers the latest language features in C# 6 and the .NET platform. You’ll get a deep and broad understanding of C# as a programming language, and gain confidence to explore the richness of the .NET Framework library including asynchronous programming, LINQ, and EF. What you’ll learn
  • Essential C# syntax
  • Implementing object-oriented designs in C#
  • Using generics, collection classes, and exceptions
  • What’s new in C# 6 and .NET 2015
  • Using LINQ and EF
  • Introduction to asynchronous programming
  • Overview of MVC6
  21 hours
  Deze cursus is verdeeld in 3 hoofdafdelingen en bestaat uit een mengsel presentaties en praktische oefeningen.
   VB.NET Taal in Visual Studio 2012 VB.NET Object oriëntatie VB.NET en SQL Server 2012
  28 hours
  ASP.NET MVC 6 is new in Visual Studio 2015, and is the latest evolution of Microsoft’s web development stack. This course covers the latest APIs and development techniques for creating dynamic, modular, and testable web sites. We’ll explore the new features available in MVC6 and show how to get the best out of the latest toolset and integration possibilities. What you’ll learn
  • Understand MVC architecture principles and benefits
  • Creating views, view components, and tag helpers
  • Using ASP.NET dependency injection
  • Creating RESTful services using Web API
  • Getting the best out of GruntJS, NPM, and Bower integration
  • Creating Single Page Applications (SPAs)
  14 hours
  Unit-testen is een testaanpak die individuele eenheden van broncode test door zijn eigenschappen aan te passen of een gebeurtenis op gang te brengen om te bevestigen of de uitkomst is zoals verwacht In deze live training met instructor leren deelnemers hoe ze eenheidstests moeten schrijven en uitvoeren tegen eenNet-voorbeeldtoepassing met C # en Visual Studio Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Gebruik testraamwerken zoals NUnit en xUnitnet om eenheidstestcode te maken en te beheren Definieer en implementeer een bredere testgestuurde ontwikkelbenadering van testen Pas het testraamwerk aan om de testdekking voor een toepassing uit te breiden Publiek Software testingenieurs ontwikkelaars Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
  21 hours
  Visual Studio Tools for Office (VSTO) is een set ontwikkelhulpmiddelen waarmee ontwikkelaars Visual Studio en .NET Framework kunnen gebruiken om aangepaste oplossingen te creëren voor Microsoft Office-toepassingen, zoals Word, Excel, PowerPoint, Outlook en Visio. Met VSTO kunnen ontwikkelaars het Office-objectmodel openen en manipuleren, Windows Forms-besturingselementen en .NET-componenten in Office-documenten gebruiken, aangepaste linten en taakvensters maken en Office-toepassingen integreren met webservices en databases.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkelaars op beginnersniveau tot op gemiddeld niveau die VSTO willen gebruiken om op maat gemaakte oplossingen te creëren voor Microsoft Office toepassingen.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
   Maak invoegtoepassingen en aanpassingen op documentniveau voor Office-toepassingen. Access en manipuleer het Office-objectmodel en zijn gebeurtenissen. Maak aangepaste linten, taakvensters en dialoogvensters voor Office-toepassingen. Gebruik Windows Forms-besturingselementen en .NET-componenten in Office-documenten. Integreer Office-applicaties met webservices en databases. Implementeer en beveilig Office-oplossingen.
  Formaat van de cursus
   Interactieve lezing en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Praktische implementatie in een live-labomgeving.
  Opties voor cursusaanpassing
   Als u een training op maat voor deze cursus wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
  21 hours
  Microsoft Visual Studio is een geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE). VB.NET (Visual Basic .NET) is een multi-paradigma, objectgeoriënteerde programmeertaal die is geïmplementeerd in het .NET Framework.
  28 hours
  Leren hoe Microsoft Visual Studio als een geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) met behulp van VB.NET (Visual Basic .NET) Programming een multi-paradigma, objectgeoriënteerde programmeertaal die samen op het 4.7.2 .NET Framework wordt geïmplementeerd

  Last Updated:

  Upcoming Visual Studio Courses

  Weekend Visual Studio cursus, Avond Visual Studio training, Avond Visual Studio opleiding Visual Studio boot camp, Visual Studio instructeur geleid, Weekend Visual Studio training, Avond Visual Studio cursus, Visual Studio coaching, Visual Studio instructeur, Visual Studio trainer, Visual Studio training cursus, Visual Studio lessen, Visual Studio on-site, Visual Studio privé cursus, Visual Studio een op een training, Visual Studio op locatie, Weekend Visual Studio opleiding

  Cursussen met korting

  No course discounts for now.

  Course Discounts Newsletter

  We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
  You can always change your preferences or unsubscribe completely.

  Een aantal van onze klanten

  This site in other countries/regions