C# Training Courses

C# Training Courses

Lokale, instructieve C # (Csharp of C sharp) trainingscursussen demonstreren door handson om te oefenen met het ontwikkelen van applicaties met C # C # training is beschikbaar als "live training op locatie" of "live training op afstand" Onsite live training kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfsopleidingscentra in Nederland Live-training op afstand wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop NobleProg Uw lokale trainingsaanbieder.

Machine Translated

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

C-sharp Cursusoverzicht

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
28 hours
Overview
Doelgroep:

Technisch teamleider, softwareontwikkelaar

Leerdoel:

Het doel van training is om de syntaxis van C# en onderwerpen met betrekking tot objectgeoriënteerd programmeren in C# te begrijpen.

Tijdens de cursus raken studenten vertrouwd met de MSDN-bronnen en -hulpmiddelen om het ontwikkelingsproces te ondersteunen, zoals Microsoft Visual Studio .
21 hours
Overview
Doelgroep:

Technisch teamleider, softwareontwikkelaar

Leerdoel:

Het doel van training is het verwerven van de mogelijkheid om zakelijke internetapplicaties te ontwikkelen in ASP.NET MVC 4-technologie en in C # -taal.

Tijdens de cursus raken studenten vertrouwd met de MSDN-bronnen en -hulpmiddelen om het ontwikkelingsproces te ondersteunen, zoals Microsoft Visual Studio .
21 hours
Overview
Doelgroep:

Technisch teamleider, softwareontwikkelaar

Leerdoel:

Het doel van training is het verwerven van de mogelijkheid om zakelijke desktop-applicaties te ontwikkelen in WPF 4.5-technologie en in C # -taal.

Tijdens de cursus raken studenten vertrouwd met de MSDN-bronnen en -hulpmiddelen om het ontwikkelingsproces te ondersteunen, zoals Microsoft Visual Studio .
14 hours
Overview
Doelgroep:

Technisch teamleider, softwareontwikkelaar

Leerdoel:

Het doel van training is het verwerven van het vermogen om geavanceerde ontwikkeling / projectstructuren in C # te ontwerpen.

Tijdens de cursus raken studenten vertrouwd met de MSDN-bronnen en -hulpmiddelen om het ontwikkelingsproces te ondersteunen, zoals Microsoft Visual Studio , ReSharper.
35 hours
Overview
Afgevaardigden zullen worden voorgesteld aan hetNet-framework en leren webtoepassingen te ontwikkelen met behulp van C # 40 Bij het afronden van een cursus moeten afgevaardigden vertrouwd zijn met het framework, ervaring hebben met het ontwikkelen van een eenvoudige webapplicatie en bekend zijn met databasetoegang met LINQ Toepassingen worden gemaakt met behulp van objectgeoriënteerde programmering Na het voltooien van deze cursus kunnen deelnemers: Gebruik Visual Studio 2010 effectief Leer C # 40 Maak commerciële ASPNET-webapplicaties Begrijp OO-programmering, klassen en objecten Toepassingen debuggen Ontwikkel gebruikersinterfaces met hoofdpagina's, sitenavigatie en thema's Gebruik ADONet en LINQ om vanuit te lezen en naar databases te schrijven Ontwikkel rijke internettoepassingen met behulp van ASPNET AJAX Maak en bel WCF-services .
21 hours
Overview
Microsoft Visual Studio is een geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE). VB.NET (Visual Basic .NET) is een multi-paradigma, objectgeoriënteerde programmeertaal die is geïmplementeerd in het .NET Framework.
14 hours
Overview
De cursus is bedoeld voor mensen die programmeertaal willen leren op basis van C# en basismogelijkheden van het .NET-platform willen leren. Tijdens de training leren deelnemers hoe het is ingebouwd in C# , hoe een omgeving kan worden opgezet om basisprogramma's te schrijven, de standaardbibliotheken gebruiken.
35 hours
Overview
C# is een efficiënte, objectgeoriënteerde taal voor het ontwikkelen van applicaties op het Microsoft .NET platform.

Deze instructeur-geleide, live training introduceert geavanceerde functies van C# en onderzoekt het gebruik ervan als programmeertaal voor desktoptoepassingen en als webprogrammeertaal voor het oplossen van echte problemen.

Programming en -beginselen worden gedemonstreerd en geoefend door praktische oefeningen en walk-throughs in de klas.

Indeling van de cursus

- Geavanceerde principes van C# worden besproken terwijl deelnemers door het maken van een real-world applicatie stappen.
14 hours
Overview
Deze instructeur-geleide, live training laat deelnemers kennismaken met geautomatiseerd testen met Selenium WebDriver en C# in Visual Studio . Als u niet beschikt over C# programmeren ervaring of willen opfrissen C# , kunt u terecht op de cursus: [C# voor Automatisering Test Engineers](/cc/csharpfortesters) .

Indeling van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, zware praktijkoefeningen, incidentele testen om begrip te peilen
21 hours
Overview
Deze instructeur-geleide, live training is ontworpen voor iedereen die geïnteresseerd is in het leren van C# voor het testen van automatisering. Het is een gestroomlijnde, intensieve cursus met veel hands-on oefeningen om deelnemers snel op te voeren met de essentiële programmeervaardigheden die nodig zijn om toe te passen bij het testen van software-automatisering. De nadruk ligt op de C# -beginselen die direct en onmiddellijk kunnen worden toegepast op testautomatisering.

Deze cursus behandelt geen diepgaande testautomatiseringskaders zoals Selenium . Als je al vertrouwd bent met C# en direct met Selenium wilt testen, kijk dan op: [Selenium WebDriver in C# : Inleiding tot webtestautomatisering in C#](/cc/seleniumcsharp) .

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, zware praktijkoefeningen, incidentele testen om begrip te peilen
28 hours
Overview
Unity is een platformonafhankelijke game-engine voor het ontwikkelen van videogames voor pc, consoles, mobiele apparaten en websites.

Deze instructeur-geleide, live training behandelt de basisprincipes van game-ontwikkeling met Unity en laat deelnemers stap voor stap door het maken van hun eigen game lopen.

Indeling van de cursus

- Discussie, hands-on design en ontwikkeling en quizzen
14 hours
Overview
Unit-testen is een testaanpak die individuele eenheden van broncode test door zijn eigenschappen aan te passen of een gebeurtenis op gang te brengen om te bevestigen of de uitkomst is zoals verwacht In deze live training met instructor leren deelnemers hoe ze eenheidstests moeten schrijven en uitvoeren tegen eenNet-voorbeeldtoepassing met C # en Visual Studio Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Gebruik testraamwerken zoals NUnit en xUnitnet om eenheidstestcode te maken en te beheren Definieer en implementeer een bredere testgestuurde ontwikkelbenadering van testen Pas het testraamwerk aan om de testdekking voor een toepassing uit te breiden Publiek Software testingenieurs ontwikkelaars Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
28 hours
Overview
Cursusoverzicht

C# 6 is nieuw in Visual Studio en is de nieuwste evolutie van de primaire programmeertaal van Microsoft. Deze cursus behandelt de nieuwste taalfuncties in C# 6 en het .NET-platform. U krijgt een diep en breed begrip van C# als programmeertaal en krijgt meer vertrouwen om de rijkdom van de .NET Framework-bibliotheek te verkennen, inclusief asynchrone programmering, LINQ en EF.

Wat je leert

- Essentiële C# -syntaxis
- Objectgeoriënteerde ontwerpen implementeren in C#
- Generieken, verzamelklassen en uitzonderingen gebruiken
- Wat is nieuw in C# 6 en .NET 2015
- LINQ en EF gebruiken
- Inleiding tot asynchroon programmeren
- Overzicht van MVC6
14 hours
Overview
C# is een programmeertaal met meerdere paradigma's die objectgeoriënteerde en componentgeoriënteerde disciplines omvat. LINQ (taalgeïntegreerde query) is een component die native dataquerymogelijkheden toevoegt aan programmeertalen.

Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op webontwikkelaars die big data willen opvragen en bijwerken met LINQ met behulp van C# .

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- LINQ-query's maken en uitvoeren.
- Implementeer geavanceerde bibliotheken voor het opvragen van gegevens.
- Filter, zoek, transformeer en manipuleer lokale of externe objecten.

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefenen.
- Praktische implementatie in een live-labomgeving.

Cursusaanpassingsopties

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use Blazor to create full stack C# web applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop web applications with C# and Blazor.
- Use C# code to call JavaScript APIs and libraries.
- Run client-side C# code and client logic directly in a browser or server.
- Deploy Blazor web applications with Azure.
45 hours
Overview
Deelnemers die deze cursus bijwonen zullen

- begrijpen basisbegrippen van de theorie van de berekening
- leer vertalen menselijk proces in computer automatisering
- leren bestand organisatie en data structuren
- hebben een praktische kennis van data flow
- leren gebruik maken van verschillende functies van C#
- leren over typische coderingsfouten en hoe ze te vermijden
- krijgen bronnen en verdere lezingen over veilige codering praktijken
- vast te stellen consistentie en het oplossen van geavanceerde problemen met C# Programming.

Indeling van de cursus

- deel lezing, deel bespreking, oefeningen en zware hands-on praktijk
Weekend C# cursus, Avond C# training, Avond C-sharp opleiding C-sharp boot camp, C sharp instructeur geleid, Weekend C sharp training, Avond C-sharp cursus, C-sharp coaching, C# instructeur, C# trainer, C-sharp training cursus, C-sharp lessen, C-sharp on-site, C-sharp privé cursus, C sharp een op een training, C-sharp op locatie, Weekend C-sharp opleiding

Cursussen met korting

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

This site in other countries/regions