C# Training Courses

C# Training Courses

Lokale, door een instructeur geleide live C#-trainingscursussen (cis of cis) demonstreren door praktische oefening hoe applicaties met C# kunnen worden ontwikkeld. C#-training is beschikbaar als 'live training op locatie' of 'live training op locatie'. Online live training (ook bekend als "live training op afstand") wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop . Live training op locatie kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfstrainingscentra in Nederland. NobleProg -- Uw lokale trainingsaanbieder

Machine Translated

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

C-sharp Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at experienced automation test engineers who want to learn advanced C# programming concepts for automation testing. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand advanced C# programming concepts and best practices.
 • Apply advanced object-oriented programming principles to create efficient and flexible automation solutions.
 • Design and develop modular and reusable automation frameworks using industry best practices.
21 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at software developers who wish to develop desktop client applications using WPF and C#. By the end of this training, participants will be able to: Learn and understand how to use the MSDN resources and tools. Support the development process in Microsoft Visual Studio. Develop business desktop applications using WPF technology and C# language.
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at developers and testers who wish to perform test automation using C# and Selenium. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Selenium WebDriver.
 • Write tests using Selenium, C#, and Nunit with Visual Studio IDE.
 • Run C# Selenium test automation.
14 hours
Deze live training onder leiding van een instructeur laat deelnemers kennismaken met geautomatiseerd testen met Selenium WebDriver en C# in Visual Studio. Heb je geen C# programmeerervaring of wil je C# opfrissen, bekijk dan de cursus: C# voor Automation Test Engineers.Formaat van de cursusGedeeltelijk hoorcollege, gedeeltelijke bespreking, zware praktijkoefeningen, af en toe tests om het begrip te peilen.
21 hours
This instructor-led, live training is designed for anyone interested in learning C# for the purpose of automation testing. It is a streamlined, intensive course with plenty of hands-on exercises to get participants ramped up quickly with the essential programming skills needed to apply in software automation testing. The focus is on the C# fundamentals which can be directly and immediately applied to test automation. This course does not cover in depth test automation frameworks such as Selenium. If you are already versed in C# and wish to get straight into testing with Selenium, please check out: Selenium WebDriver in C#: Introduction to web testing automation in C#.
Format of the Course
 • Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice, occasional tests to gauge understanding
28 hours
This instructor-led, live training Nederland (online or onsite) is aimed at intermediate to advanced-level developers who wish to understand the syntax of C# and topics related to object-oriented programming in C#. By the end of this training, participants will be able to: Be familiar with the MSDN resources and tools. Support the development process such as Microsoft Visual Studio.
21 hours
Doelgroep: Technisch teamleider, softwareontwikkelaar Leerdoel: Het doel van training is het verwerven van de mogelijkheid om zakelijke internetapplicaties te ontwikkelen in ASP.NET MVC 4-technologie en in C # -taal. Tijdens de cursus raken studenten vertrouwd met de MSDN-bronnen en -hulpmiddelen om het ontwikkelingsproces te ondersteunen, zoals Microsoft Visual Studio .
14 hours
Doelgroep: Technisch teamleider, softwareontwikkelaar Leerdoel: Het doel van training is het verwerven van het vermogen om geavanceerde ontwikkeling / projectstructuren in C # te ontwerpen. Tijdens de cursus raken studenten vertrouwd met de MSDN-bronnen en -hulpmiddelen om het ontwikkelingsproces te ondersteunen, zoals Microsoft Visual Studio , ReSharper.
35 hours
Afgevaardigden zullen worden voorgesteld aan hetNet-framework en leren webtoepassingen te ontwikkelen met behulp van C # 40 Bij het afronden van een cursus moeten afgevaardigden vertrouwd zijn met het framework, ervaring hebben met het ontwikkelen van een eenvoudige webapplicatie en bekend zijn met databasetoegang met LINQ Toepassingen worden gemaakt met behulp van objectgeoriënteerde programmering Na het voltooien van deze cursus kunnen deelnemers: Gebruik Visual Studio 2010 effectief Leer C # 40 Maak commerciële ASPNET-webapplicaties Begrijp OO-programmering, klassen en objecten Toepassingen debuggen Ontwikkel gebruikersinterfaces met hoofdpagina's, sitenavigatie en thema's Gebruik ADONet en LINQ om vanuit te lezen en naar databases te schrijven Ontwikkel rijke internettoepassingen met behulp van ASPNET AJAX Maak en bel WCF-services .
21 hours
Microsoft Visual Studio is een geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE). VB.NET (Visual Basic .NET) is een multi-paradigma, objectgeoriënteerde programmeertaal die is geïmplementeerd in het .NET Framework.
35 hours
Doelstellingen Deze C# cursus zal delegaten in staat stellen om toepassingen te ontwikkelen in de C# programmeringstaal. Delegaten zullen in staat zijn om te programmeren met behulp van de principes van object-oriëntatie. De cursus zal ook betrekking hebben op het gebruik van Visual Studio 2010 ontwikkelingsomgeving om robuste en duurzame toepassingen te produceren. Het publiek Deze cursus is bedoeld voor de volgende soorten softwareontwikkelaars:
  Nieuwe ontwikkelaars Ontwikkelaars die computerprogramma's begrijpen, maar mogelijk de programmering hebben geleerd door een niet-graphische taal te gebruiken in een universiteit
Deze ontwikkelaars willen oplossingen bouwen door gebruik te maken van C#; binnen het Microsoft .NET kader. Ze willen ook Object-oriënteerde technieken gebruiken om hun ontwikkelingsvaardigheden te verbeteren.
21 hours
Deze cursus is verdeeld in 3 hoofdafdelingen en bestaat uit een mengsel presentaties en praktische oefeningen.
  VB.NET Taal in Visual Studio 2012 VB.NET Object oriëntatie VB.NET en SQL Server 2012
14 hours
The course is designed for people who want to learn programming language based on C# and learn basic capabilities of the .NET platform. During the training participants will learn how it is built into C#, how to set up an environment to write basic programs, use the standard libraries.
35 hours
C# is een efficiënte, objectgeoriënteerde taal voor het ontwikkelen van applicaties op het Microsoft .NET platform. Deze instructeur-geleide, live training introduceert geavanceerde functies van C# en onderzoekt het gebruik ervan als programmeertaal voor desktoptoepassingen en als webprogrammeertaal voor het oplossen van echte problemen. Programming en -beginselen worden gedemonstreerd en geoefend door praktische oefeningen en walk-throughs in de klas.
  Indeling van de cursus
  • Geavanceerde principes van C# worden besproken terwijl deelnemers door het maken van een real-world applicatie stappen.
  28 hours
  This instructor-led, live training in Nederland covers the fundamentals of game development with Unity while walking participants step-by-step through the creation of their own game.
  14 hours
  Unit-testen is een testaanpak die individuele eenheden van broncode test door zijn eigenschappen aan te passen of een gebeurtenis op gang te brengen om te bevestigen of de uitkomst is zoals verwacht In deze live training met instructor leren deelnemers hoe ze eenheidstests moeten schrijven en uitvoeren tegen eenNet-voorbeeldtoepassing met C # en Visual Studio Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Gebruik testraamwerken zoals NUnit en xUnitnet om eenheidstestcode te maken en te beheren Definieer en implementeer een bredere testgestuurde ontwikkelbenadering van testen Pas het testraamwerk aan om de testdekking voor een toepassing uit te breiden Publiek Software testingenieurs ontwikkelaars Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
  28 hours
  Course overview C# 6 is new in Visual Studio, and is the latest evolution of Microsoft’s primary programming language. This course covers the latest language features in C# 6 and the .NET platform. You’ll get a deep and broad understanding of C# as a programming language, and gain confidence to explore the richness of the .NET Framework library including asynchronous programming, LINQ, and EF. What you’ll learn
  • Essential C# syntax
  • Implementing object-oriented designs in C#
  • Using generics, collection classes, and exceptions
  • What’s new in C# 6 and .NET 2015
  • Using LINQ and EF
  • Introduction to asynchronous programming
  • Overview of MVC6
  14 hours
  C# is een programmeertaal met meerdere paradigma's die objectgeoriënteerde en componentgeoriënteerde disciplines omvat. LINQ (taalgeïntegreerde query) is een component die native dataquerymogelijkheden toevoegt aan programmeertalen. Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op webontwikkelaars die big data willen opvragen en bijwerken met LINQ met behulp van C# . Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  • LINQ-query's maken en uitvoeren.
  • Implementeer geavanceerde bibliotheken voor het opvragen van gegevens.
  • Filter, zoek, transformeer en manipuleer lokale of externe objecten.
  Indeling van de cursus
  • Interactieve lezing en discussie.
  • Veel oefeningen en oefenen.
  • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
  Cursusaanpassingsopties
  • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
  14 hours
  Blazor is een open source web framework geschreven in C#. Blazor De ontwikkelaars kunnen interactieve webgebruikersinterfaces en toepassingen maken met behulp van C#. Deze instructeur geleide, live training (online of onsite) is gericht op webontwikkelaars die willen gebruiken Blazor om volledige stack C# web-applicaties te maken. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
   Ontwikkelen van web applicaties met C# en Blazor. Gebruik C# code om JavaScript API's en bibliotheken te bellen. Run client-side C# code en client logica rechtstreeks in een browser of server. Deploy Blazor web applicaties met Azure.
  Format van de cursus
   Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
  Cursus aanpassingsopties
   Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
  45 hours
  Deelnemers die deze cursus bijwonen zullen
  • begrijpen basisbegrippen van de theorie van de berekening
  • leer vertalen menselijk proces in computer automatisering
  • leren bestand organisatie en data structuren
  • hebben een praktische kennis van data flow
  • leren gebruik maken van verschillende functies van C#
  • leren over typische coderingsfouten en hoe ze te vermijden
  • krijgen bronnen en verdere lezingen over veilige codering praktijken
  • vast te stellen consistentie en het oplossen van geavanceerde problemen met C# Programming.
  Indeling van de cursus
  • deel lezing, deel bespreking, oefeningen en zware hands-on praktijk

  Last Updated:

  Upcoming C-sharp Courses

  Weekend C# cursus, Avond C# training, Avond C-sharp opleiding C-sharp boot camp, C sharp instructeur geleid, Weekend C sharp training, Avond C-sharp cursus, C-sharp coaching, C# instructeur, C# trainer, C-sharp training cursus, C-sharp lessen, C-sharp on-site, C-sharp privé cursus, C sharp een op een training, C-sharp op locatie, Weekend C-sharp opleiding

  Cursussen met korting

  No course discounts for now.

  Course Discounts Newsletter

  We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
  You can always change your preferences or unsubscribe completely.

  Een aantal van onze klanten

  This site in other countries/regions