Database Training Courses

Database Training Courses

Lokale, instructieve Live Database (DB) of Database Management System (DBMS) -trainingen zijn bedoeld voor zowel systeembeheerders als ontwikkelaars en demonstreren via handson-praktijk voor het beheren van databasesystemen en voor het integreren van een database met softwaretoepassingen Database training is beschikbaar als "onsite live training" of "live training op afstand" Onsite live training kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfsopleidingscentra in Nederland Live-training op afstand wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop NobleProg Uw lokale trainingsaanbieder.

Machine Translated

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

Database Cursusoverzicht

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
The course participants will learn the terminology of relational databases, acquire the skills to design database applications, know the basic principles of creating forms and reports.
35 hours
Overview
Deze 5-daagse cursus laat zien hoe Oracle SQL te gebruiken voor databaseontwikkeling en databasebeheer.
14 hours
Overview
Deze training is bedoeld voor Database en architecten die Postgre SQL Database willen afstemmen op prestaties. Leer hoe u een trage werklast kunt vastleggen en de mogelijke pijnpunten in een query kunt vinden. Dit onderwerp behandelt ook de belangrijkste parameters die moeten worden afgestemd voor optimale prestaties.
7 hours
Overview
Deze training is bedoeld voor Database en architecten die streamingreplicatie in Postgre SQL willen leren en hoe pgpool-II kan worden gebruikt om automatische failovers te bereiken en een zeer beschikbaar Postgre SQL Database .
14 hours
Overview
Deze training is bedoeld voor Database en architecten die de tools en technieken willen leren voor het implementeren van hoge beschikbaarheid en Database in Postgre SQL .

U leert ook hoe u trage query's kunt vinden, de databaseprestaties kunt controleren en Postgre SQL afstemmen op Performance.
14 hours
Overview
Deze training is bedoeld voor Database en architecten die Postgre SQL willen leren van de basis.

U leert Postgre SQL architectuur, -installatie, Postgre SQL en hoe u back-up- en hersteldatabases in Postgre SQL .
14 hours
Overview
Deze cursus behandelt het beheer en de afstemming van prestaties van Postgre SQL databases.

Doelgroep omvat systeembeheerders en database-architecten. Deelnemers leren het gebruik van gespecialiseerde Postgre SQL modules (AKA Postgres), zoals replicatie, pooling van verbindingen en zoeken naar volledige tekst.
35 hours
Overview
Deze intensieve training biedt de fundamentele kennis en vaardigheden om Windows PowerShell te gebruiken voor het automatiseren van het beheer van op Windows gebaseerde computers. De vaardigheden die in deze cursus worden aangeleerd, zijn van toepassing op alle Microsoft-producten die Windows PowerShell gebruiken voor dagelijks beheer.

Training richt zich voornamelijk op het gebruik van Windows PowerShell als een interactieve opdrachtregelinterface, maar biedt ook enige dekking voor script- en programmeeronderwerpen.
28 hours
Overview
This course handles the administration and performance tuning of PostgreSQL databases. Attendees will learn the use of specialised PostgreSQL (AKA Postgres) modules such as replication, connection pooling and full text searching.
7 hours
Overview
Percona Server voor MongoDB is een gratis, verbeterde, volledig compatibele, open source, drop-in vervanging voor MongoDB 3.2 Community-editie met enterprise-grade functies. Het vereist geen wijzigingen in MongoDB toepassingen of code.

Publiek

Deze cursus is geschikt voor sysadmins en technici die willen overschakelen naar Percona Server vanuit bestaande MongoDB exemplaren of nieuwe Percona Server voor MongoDB exemplaren willen implementeren en beheren.

Na het voltooien van deze cursus zullen de deelnemers:

- inzicht in de structuur en implementatiemechanismen van Percona Server
- in staat zijn om installatie / productieomgeving / architectuurtaken en configuratie uit te voeren
- codekwaliteit kunnen beoordelen, foutopsporing kunnen uitvoeren, controleren
- in staat zijn om geavanceerde productie zoals replicatie, performance tuning en logging te implementeren
14 hours
Overview
Publiek

Allen die hun basisvaardigheden in Oracle SQL willen verbeteren en ook reeds opgedane kennis systematiseren.

Formaat van de cursus

25% lezingen, 75% labs
14 hours
Overview
Het doel van de cursus is om deelnemers in staat te stellen om de beheersing van de SQL taal in Oracle database te beheersen voor data-extractie op intermediair niveau.
14 hours
Overview
Deze driedaagse cursus geeft een inleiding tot SQL Developer, SQL * Plus en SQL, de gestructureerde querytaal die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot een relationele database en bevat de nieuwe functies van de nieuwste versie van ORACLE. De geleerde principes kunnen ook worden toegepast op databases die uiteenlopen van Microsoft SQL Server, MySQL, Access, Informix en DB2.

De cursus heeft de vorm van een workshop, met een mix van colleges, werkvoorbeelden en praktische oefeningen. Hoewel de inhoud kan worden aangepast, zijn er minimaal 2 dagen nodig om de kernelementen te dekken.

Volledige cursusnotities worden verstrekt, samen met voorbeelddatabasebestanden, bijvoorbeeld SQL-bestanden en gratis softwaretools voor gebruik bij toegang tot een ORACLE-database.
14 hours
Overview
OrientDB is een No SQL Multi-Model Database die werkt met Graph, Document, Key-Value, GeoSpatial en React ive modellen. Dankzij de flexibiliteit kunnen gebruikers verschillende soorten gegevens beheren onder één gecentraliseerde database.

In deze door een instructeur geleide live training leren deelnemers hoe ze OrientDB kunnen gebruiken en hoe flexibel ze zijn om gegevens te beheren.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- OrientDB installeren
- Leer hoe u een database kunt maken en beheren met OrientDB
- Ontdek de verschillende functies en functionaliteiten van OrientDB
- Leer hoe u met verschillende API's op OrientDB werkt
- OrientDB implementeren met behulp van Distributed Architecture

Publiek

- Software-ingenieurs en technici
- Technische mensen in alle industrieën
- IT mensen
- ontwikkelaars

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
14 hours
Overview
Deze cursus biedt programmatische interactie met PostgreSQL-databases en het schrijven van PostgreSQL-extensies Doelgroep omvat ontwikkelaars die PostgreSQL willen gebruiken of uitbreiden, evenals databasearchitecten .
14 hours
Overview
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at engineers who wish to migrate from Oracle Forms to Oracle Web Forms.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the major feature and architectural changes in Oracle Web Forms.
- Migrate to Oracle Web Forms from a previous Forms version.
- Deploy a Oracle Web Application.
- Leverage Oracle Web Forms to enhance user services and experience.

Format of the course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
Oracle Database 18c is the next iteration of Oracle Database 12c Release 2, or "the first patch".

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at engineers who wish to set up, deploy, migrate to and manage an Oracle 18c Database.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the major feature and architectural changes from previous Oracle versions.
- Migrate to Oracle 18c from a previous version.
- Deploy Oracle 18c in cloud or on premise.
- Understand Oracle 18c's new yearly release cycle and plan maintenance around it.

Format of the course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
Overview
Deze driedaagse cursus geeft een inleiding tot ORACLE PL/ SQL , een applicatie-ontwikkelomgeving die het mogelijk maakt om opgeslagen procedures, functies en triggers te schrijven met behulp van zowel SQL als PL/ SQL opdrachten.

De cursus heeft de vorm van een workshop, met een mix van hoorcolleges, werkvoorbeelden en praktische oefeningen. Hoewel de inhoud kan worden aangepast, zijn ten minste 2 dagen nodig om de kernelementen te dekken.

Volledige cursusnotities worden verstrekt samen met voorbeelddatabasebestanden, bijvoorbeeld SQL bestanden en gratis softwaretools voor gebruik bij de toegang tot een ORACLE-database.
28 hours
Overview
Relationele databases zijn de favoriete technologie voor het opslaan, ophalen en opvragen van gegevens. Met relationele databases kunnen gebruikers hun gegevens ordenen met behulp van een gestructureerde, goed gedefinieerde set patronen (model). Hoewel deze aanpak goed werkt voor het opslaan van gegevens die vooraf zijn gestandaardiseerd en goed begrepen (denk aan een ziekenhuis check-in applicatie die patiëntendossiers bevat met dezelfde consistente set vooraf gedefinieerde velden ... patiënt-ID, voornaam, achternaam naam, datum van laatste bezoek, enz.), dit model kent beperkingen. Voor organisaties waarvan de inkomende gegevens niet goed zijn gedefinieerd (denk aan een online aanvraagformulier voor een startup die nog steeds bezig is met experimenteren met verschillende velden voor het verzamelen van bezoekersgegevens, verwijderen en toevoegen van velden als ze geschikt zijn voor de veranderende aard van de business), moeten alle vastgestelde definities voor hoe de gegevens in een bestaande database moeten passen, regelmatig opnieuw worden gedefinieerd. Dit vereist het opnieuw maken van het gegevensmodel (schema) dat de structuur van de gegevens en de toegestane gegevenstypen dicteert om verschillende soorten gegevensinvoer, enz. Te ondersteunen, voordat nieuwe gegevens in de database kunnen worden opgeslagen.

Voer geen SQL databases (niet alleen SQL ) in. Geen enkele SQL database bevrijdt gebruikers van het vooraf definiëren van de structuur van de inkomende gegevens, waardoor ze nieuwe gegevens direct kunnen invoegen en bijwerken. Geen SQL databases zijn vaak sneller dan relationele databases en kunnen met gemak zeer grote hoeveelheden gegevens verwerken. Geen SQL databases zijn ook beter schaalbaar dan relationele databases, vanwege hun vermogen om gegevens efficiënt over vele servers (cluster) te verdelen en de toegang tot deze gegevens te verdelen. Geen SQL databases integreren bijzonder goed met applicaties die realtime analyse, site-personalisatie, IoT en mobiele apps ondersteunen

In deze door een instructeur geleide, live training, zullen deelnemers de architectuur, ontwerpprincipes en functionaliteit van de meest populaire No SQL databases op de markt begrijpen tijdens het opzetten, beheren en beoordelen van een aantal No SQL databases in een live lab-omgeving. Het doel van deze training is om deelnemers uit te rusten met de mogelijkheid om op intelligente wijze een geschikte No SQL database-oplossing in hun organisatie te evalueren, voor te stellen en te implementeren.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Installeer en configureer verschillende soorten No SQL databases, waaronder MongoDB , Cassandra , Redis en Neo4j
- Begrijp de voor- en nadelen van Geen SQL databases versus relationele databases
- Begrijp de onderliggende gegevensindelingen die worden gebruikt door No SQL databases en hoe deze indelingen in een voordeel kunnen worden gebruikt bij het ontwikkelen van moderne applicaties (desktop, mobiel, cloud, IoT)
- Bewerkingen uitvoeren, invoegen, bijwerken, verwijderen in een No SQL database
- Stel een gemengde omgeving in met zowel een relationele database als Geen SQL werkt
- Configureer een cluster van Geen SQL database voor gedistribueerde verwerking van zeer grote gegevenssets
- Begrijp de beveiligingsimplicaties van het gebruik van een No SQL database
- Implementeer en schaal een No SQL database in een productieomgeving

Publiek

- Database professionals
- Gegevensarchitecten
- Gegevensstrategen
- Project managers
- Applicatieontwikkelaars die een flexibele databaseoplossing in hun applicatie willen integreren

Indeling van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen

Notitie

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
21 hours
Overview
GraphQL is een GraphQL taal voor API's. GraphQL is ook een uitvoeringsengine voor het laden van gegevens van server naar client. Het is het broodnodige alternatief voor de traditionele REST API.

Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op webontwikkelaars die een geavanceerde knooppunttoepassing willen ontwikkelen met behulp van GraphQL .

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Maak mutaties om clients in staat te stellen gegevens in databases te manipuleren.
- Script een geautomatiseerd testpakket voor een knooppunttoepassing.
- Gebruik GraphQL schema's om gegevensinteractie te definiëren.
- Beveiligde knoopapplicatiegegevens met een authenticatiesysteem.

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefenen.
- Praktische implementatie in een live-labomgeving.

Cursusaanpassingsopties

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
21 hours
Overview
relationele, tabel-gebaseerde databases zoals Oracle en MySQL zijn al lang de standaard voor het organiseren en opslaan van gegevens. Nochtans, hebben de groeiende grootte en de vloeibaarheid van gegevens het voor deze traditionele systemen moeilijk gemaakt om hoogst complexe vragen op de gegevens efficiënt uit te voeren. Stel je voor het vervangen van rijen en kolommen gebaseerde data-opslag met object-based data-opslag, waarbij entiteiten (bijv. een persoon) kunnen worden opgeslagen als data nodes, dan gemakkelijk ondervraagd op basis van hun grote, multi-lineaire relatie met andere knooppunten. En stel je voor het opvragen van deze verbindingen en de bijbehorende objecten en eigenschappen met behulp van een compacte syntaxis, tot 20 keer lichter dan SQL. Dit is wat grafiek databases, zoals neo4j bieden.

in deze instructeur-LED, Live hands-on training, zullen we het opzetten van een live-project en in de praktijk brengen van de vaardigheden te modelleren, beheren en toegang tot uw gegevens met behulp van neo4j. We contrasteren en vergelijken Graph databases met SQL-gebaseerde databases en andere NoSQL databases en verduidelijken wanneer en waar het zinvol is om elk binnen uw infrastructuur te implementeren.

formaat van de cursus

- zware nadruk op hands-on praktijk. Het merendeel van de concepten worden geleerd door middel van monsters, oefeningen en hands-on ontwikkeling.
14 hours
Overview
De training My SQL Administration is voor iedereen die de My SQL databaseserver wil beheren. Het is een uitgebreide cursus voor alle taken van de beheerder.

De cursus legt uit hoe My SQL Database werkt, welke tools beschikbaar zijn, hoe we ze kunnen gebruiken, hoe we de My SQL Database Server kunnen beveiligen en configureren. Tijdens de training leert u hoe u gebruikersaccounts beheert en hoe het My SQL Access Privilege-systeem werkt. U leert ook hoe u uw database kunt onderhouden, een back-up kunt maken van uw databases en deze kunt herstellen en crashherstel kunt uitvoeren.
14 hours
Overview
Als een kern van het Microsoft-dataplatform is SQL Server een toonaangevend operationeel databasebeheersysteem.
14 hours
Overview
Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkelaars die willen leren hoe ze MongoDB kunnen gebruiken als de database voor Python hun applicaties.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Installeer en configureer MongoDB
- Begrijp het verschil tussen toegang tot een No SQL documentdatabase en een traditionele relationele database '(bijv. My SQL )
- Vraag een MongoDB database op vanuit Python
- Maak en schrijf gegevens naar een MongoDB databasse
- De "dataverwerking pijplijn" van MongoDB begrijpen
- Real-time analyses en statistische analyses uitvoeren
- Genereer rapporten voor dashboarding
- Implementeer de afhandeling van uitzonderingen in de Python toepassing

Indeling van de cursus:

- Interactieve lezing en discussie
- Veel oefeningen en oefenen
- Praktische implementatie in een live-labomgeving

Cursusaanpassingsopties:

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
14 hours
Overview
Deze cursus behandelt alles wat een database-ontwikkelaar moet weten om met succes toepassingen te ontwikkelen met behulp van MongoDB .
14 hours
Overview
Deze cursus behandelt de geavanceerde gebieden in het gebruik van programmeertalen met betrekking tot MongoDB , het doel is dat de deelnemer de tool volledig onder de knie heeft.
35 hours
Overview
PostgreSQL (of Postgres) is een van de meest populaire opensource relationele databases In deze live training met instructor (op locatie of op afstand) leren deelnemers de algemene en geavanceerde aspecten van PostgreSQL, waaronder beheer, het draaien van de prestaties, geavanceerde ontwikkeling en replicatie wanneer ze een reeks handson, livelab-oefeningen doorlopen, waarbij ze setup, configuratie, testen, deployment en troubleshooting Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Gebruik geavanceerde beheertechnieken om een ​​PostgreSQL-server te configureren en te beheren Optimaliseer de database en query's voor maximale prestaties Repliceer en schaal een PostgreSQL-server Publiek Databasebeheerders Systeembeheerders Ontwikkelaars met database-ervaring Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen Notitie Deze cursus is gebaseerd op PostreSQL 9 maar kan worden aangepast voor een andere versie Om een ​​aangepaste training aan te vragen voor deze cursus, neem dan contact met ons op om dit te regelen .
14 hours
Overview
Percona Server voor My SQL is onderdeel van een geïntegreerd database-oplossingssysteem dat betere prestaties, betrouwbaarheid en lagere gebruikskosten biedt (bij gebruik van het pakket).

Jest is een unieke tool ontwikkeld voor het Percona Software Platform die online back-up, gegevenscompressie en directe diagnose en probleemoplossing garandeert.
14 hours
Overview
Deze cursus behandelt alles wat een databasebeheerder moet weten om MongoDB databases met succes te implementeren en te onderhouden.

Het diagnosticeren van prestatieproblemen, het importeren en exporteren van gegevens en het instellen van de juiste back-up- en herstelroutines, een overzicht van de MongoDB CRUD API, de opdrachtshell en de stuurprogramma's worden ook behandeld.

Het publiek van deze cursus bestaat uit mensen die willen:

- Begrijp MongoDB vanuit het perspectief van een ontwikkelaar, inclusief de opdrachtshell, query-API en stuurprogramma's.
- Implementeer MongoDB in al zijn configuraties - als een enkele server, met master / slave-replicatie, als een replicaset en als een shended-cluster.
- Evalueer applicaties en kies hardware op de juiste manier.
- MongoDB exemplaren bewaken en integreren met standaard bewakingssoftware ( Munin , Nagios , etc.)
- Plan back-ups en beheer het importeren en exporteren van grote gegevens.
- Los de meest voorkomende problemen met ontwikkelaars en foutscenario's op.

Elke afgevaardigde moet een reeks praktische oefeningen uitvoeren.
14 hours
Overview
The course answers questions

- How to build a query?
- What opportunities have SQL?
- What is a relational database?
- What is the structure and SQL commands?

Aankomende Database cursussen

Weekend Database cursus, Avond Database training, Avond Database opleiding Database boot camp, Database instructeur geleid, Weekend Database training, Avond Database cursus, Database coaching, Database instructeur, Database trainer, Database training cursus, Database lessen, Database on-site, Database privé cursus, Database een op een training, Database op locatie, Weekend Database opleiding

Cursussen met korting

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

This site in other countries/regions