Database Training Courses

Database Training Courses

Lokale, instructieve Live Database (DB) of Database Management System (DBMS) -trainingen zijn bedoeld voor zowel systeembeheerders als ontwikkelaars en demonstreren via handson-praktijk voor het beheren van databasesystemen en voor het integreren van een database met softwaretoepassingen Database training is beschikbaar als "onsite live training" of "live training op afstand" Onsite live training kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfsopleidingscentra in Nederland Live-training op afstand wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop NobleProg Uw lokale trainingsaanbieder.

Machine Translated

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

Database Cursusoverzicht

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
14 hours
Overview
De training My SQL Administration is voor iedereen die de My SQL databaseserver wil beheren. Het is een uitgebreide cursus voor alle taken van de beheerder.

De cursus legt uit hoe My SQL Database werkt, welke tools beschikbaar zijn, hoe we ze kunnen gebruiken, hoe we de My SQL Database Server kunnen beveiligen en configureren. Tijdens de training leert u hoe u gebruikersaccounts beheert en hoe het My SQL Access Privilege-systeem werkt. U leert ook hoe u uw database kunt onderhouden, een back-up kunt maken van uw databases en deze kunt herstellen en crashherstel kunt uitvoeren.
21 hours
Overview
This course will introduce Cassandra – a popular NoSQL database. It will cover Cassandra principles, architecture and data model. Students will learn data modeling in CQL (Cassandra Query Language) in hands-on, interactive labs. This session also discusses Cassandra internals and some admin topics.

Duration : 3 days

Audience : Developers
28 hours
Overview
,
420 hours
Overview
In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers de basis voor webontwikkeling bij het maken en implementeren van een voorbeeldtoepassing.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Ontwerp en implementeer nieuwe gebruikersgerichte functies
- Optimaliseer webapplicaties om snelheid en schaal te maximaliseren
- Schrijf client-side code voor web-gebaseerde applicaties
- Maak snelle, gemakkelijk te gebruiken, grootschalige productietoepassingen en ontwikkel snel prototypes

Publiek

- Beginnende webontwikkelaars

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
28 hours
Overview
MariaDB is een vork van My SQL en een van de populairste databaseservers.

In deze door een instructeur geleide live training leren deelnemers hoe ze MariaDB moeten installeren, configureren en beheren voor hoge beschikbaarheid en prestaties. Andere onderwerpen zijn back-up en herstel, beveiliging en clustering.

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
7 hours
Overview
Deze cursus helpt klanten bij het kiezen van de schrijfgegevensopslag afhankelijk van hun behoeften Het behandelt bijna alle mogelijke moderne benaderingen .
7 hours
Overview
FlockDB is een open source gedistribueerde, fouttolerante grafiekdatabase voor het beheren van brede maar ondiepe netwerkgrafieken Het werd in eerste instantie gebruikt door Twitter om relaties tussen gebruikers op te slaan In deze live training met instructeur leren deelnemers hoe ze een FlockDB-database kunnen instellen en gebruiken om sociale media-vragen te beantwoorden, zoals wie wie volgt, wie wie blokkeert, enz Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Installeer en configureer FlockDB Begrijp de unieke eigenschappen van FlockDB ten opzichte van andere grafische databases zoals Neo4j Gebruik FlockDB om een ​​grote grafiekgegevensset te behouden Gebruik FlockDB samen met MySQL om gedistribueerde opslagmogelijkheden te bieden Query's maken, maken en bijwerken van extreem snelle grafiekranden Schaal FlockDB horizontaal voor gebruik in online, lowlatency, high throughput webomgevingen Publiek ontwikkelaars Database-engineers Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
14 hours
Overview
Hypertable is een opensource software database management systeem gebaseerd op het ontwerp van Google's Bigtable In deze live training met instructeur leren deelnemers hoe ze een Hypertable-databasesysteem kunnen opzetten en beheren Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Een Hypertable-instantie installeren, configureren en upgraden Een Hypertable-cluster instellen en beheren Bewaak en optimaliseer de prestaties van de database Ontwerp een Hypertable-schema Werk met de API van Hypertable Los operationele problemen op Publiek ontwikkelaars Operations engineers Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
14 hours
Overview
Riak is an Erlang based open-source document database, similar to CouchDB. It is created and maintained by Basho.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to build, run and operate a Riak based web application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Extend the number of hardware nodes and partition data across multiple servers
- Use bucket/key/values to organize and retrieve documents
- Use full-text search like query syntax
- Understand other Riak related technologies, such as Riak KV and Riak TS
- Test, secure, optimize and deploy a sample web application

Audience

- Developers
- Database engineers
- Operations staff

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
kdb + is een database met ingeschakelde kolommen, en q is de ingebouwde, geïnterpreteerde vectorgebaseerde taal In kdb + zijn tabellen kolommen met vectoren en q wordt gebruikt om bewerkingen uit te voeren op de tabelgegevens alsof het een lijst was kdb + en q worden vaak gebruikt in hoogfrequente handel en zijn populair bij de grote financiële instellingen, waaronder Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, JP Morgan, etc In deze live training met instructeur leren deelnemers hoe ze een tijdreeksgegevensapp kunnen maken met behulp van kdb + en q Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Begrijp het verschil tussen een rijgeoriënteerde database en een kolomgerichte database Selecteer gegevens, schrijf scripts en maak functies om geavanceerde analyses uit te voeren Analyseer tijdreeksgegevens zoals voorraad- en grondstoffenuitwisselingsgegevens Gebruik de mogelijkheid van kdb + 's om grote gegevenssets met hoge snelheid op te slaan, te analyseren, te verwerken en op te halen Denk aan functies en gegevens op een hoger niveau dan de standaard functie (argumenten) aanpak die gebruikelijk is in niet-vector-talen Ontdek andere tijdgevoelige toepassingen voor kdb +, inclusief energiehandel, telecommunicatie, sensorgegevens, loggegevens en controle van het gebruik van machines en netwerken Publiek ontwikkelaars Database-engineers Datawetenschappers Data-analisten Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
21 hours
Overview
Het doel van deze cursus is om een ​​duidelijk begrip te bieden van het gebruik van SQL voor verschillende databases (Oracle, SQL Server, MS Access) Inzicht in analytische functies en de De manier waarop verschillende tabellen in een database kunnen worden toegevoegd, helpt afgevaardigden om de gegevensanalyse te verplaatsen bewerkingen naar de databasekant, in plaats van dit in de MS Excel-toepassing te doen Dit kan ook hulp bij het maken van een IT-systeem, waarbij elke relationele database wordt gebruikt .
14 hours
Overview
Percona Server voor My SQL is onderdeel van een geïntegreerd database-oplossingssysteem dat betere prestaties, betrouwbaarheid en lagere gebruikskosten biedt (bij gebruik van het pakket).

Jest is een unieke tool ontwikkeld voor het Percona Software Platform die online back-up, gegevenscompressie en directe diagnose en probleemoplossing garandeert.
21 hours
Overview
Teradata is een van de populaire Relational Database Management System. Het is vooral geschikt voor het bouwen van grootschalige data warehousing-applicaties. Teradata bereikt dit door het concept van parallellisme.

Deze cursus laat de afgevaardigden kennis maken met Teradata .
28 hours
Overview
Mem SQL is een in het geheugen verdeeld, SQL databasebeheersysteem voor cloud en on-premises. Het is een realtime datawarehouse dat onmiddellijk inzichten levert uit live en historische gegevens.

In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers de essentie van Mem SQL voor ontwikkeling en beheer.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Begrijp de belangrijkste concepten en kenmerken van Mem SQL
- Mem SQL installeren, ontwerpen, onderhouden en bedienen
- Optimaliseer schema's in Mem SQL
- Verbeter vragen in Mem SQL
- Benchmarkprestaties in Mem SQL
- Bouw realtime datatoepassingen met behulp van Mem SQL

Publiek

- ontwikkelaars
- Administrators
- Operation Engineers

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
14 hours
Overview
Voldemort is een open-source gedistribueerde gegevensopslag die is ontworpen als een sleutelwaardeopslag. Het wordt op LinkedIn gebruikt door tal van kritieke services die een groot deel van de site voeden.

Deze cursus introduceert de architectuur en mogelijkheden van Voldomort en leidt deelnemers door de installatie en toepassing van een dataopslag met sleutelwaarde.

Publiek

- Software ontwikkelaars
- Systeembeheerders
- DevOps ingenieurs

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, zware praktijkoefeningen, incidentele testen om begrip te peilen
21 hours
Overview
Berkeley DB (BDB) is een softwarebibliotheek die bedoeld is om een krachtige, geïntegreerde database voor sleutel- / waardegegevens te bieden. Berkeley DB is geschreven in C met API-bindingen voor C++ , C# , Java , Perl , PHP , Python , Ruby , Smalltalk, Tcl en vele andere programmeertalen. Berkeley DB is geen relationele database.

Deze cursus introduceert de architectuur en mogelijkheden van Berkeley DB en leidt deelnemers door de ontwikkeling van hun eigen voorbeeldtoepassing met Berkeley DB .

Publiek

- Applicatie ontwikkelaars
- Software ingenieurs
- Technische adviseurs

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, hands-on ontwikkeling en implementatie, tests om begrip te peilen
14 hours
Overview
Microsoft Access is a pseudo-relational database engine from Microsoft.
21 hours
Overview
Scylla is een open-source gedistribueerde No SQL data store. Het is compatibel met Apache Cassandra maar presteert bij aanzienlijk hogere doorvoer en lagere latenties.

In deze cursus leren deelnemers over de functies en architectuur van Scylla, terwijl ze praktische ervaring opdoen met het opzetten, beheren, bewaken en oplossen van problemen met Scylla.

Publiek

- Database beheerders
- ontwikkelaars
- Systeem ingenieurs

Formaat van de cursus

- De cursus is interactief en bevat discussies over de principes en benaderingen voor het implementeren en beheren van door Scylla verspreide databases en clusters.
- De cursus omvat een zwaar onderdeel van praktische oefeningen en oefeningen.
21 hours
Overview
relationele, tabel-gebaseerde databases zoals Oracle en MySQL zijn al lang de standaard voor het organiseren en opslaan van gegevens. Nochtans, hebben de groeiende grootte en de vloeibaarheid van gegevens het voor deze traditionele systemen moeilijk gemaakt om hoogst complexe vragen op de gegevens efficiënt uit te voeren. Stel je voor het vervangen van rijen en kolommen gebaseerde data-opslag met object-based data-opslag, waarbij entiteiten (bijv. een persoon) kunnen worden opgeslagen als data nodes, dan gemakkelijk ondervraagd op basis van hun grote, multi-lineaire relatie met andere knooppunten. En stel je voor het opvragen van deze verbindingen en de bijbehorende objecten en eigenschappen met behulp van een compacte syntaxis, tot 20 keer lichter dan SQL. Dit is wat grafiek databases, zoals neo4j bieden.

in deze instructeur-LED, Live hands-on training, zullen we het opzetten van een live-project en in de praktijk brengen van de vaardigheden te modelleren, beheren en toegang tot uw gegevens met behulp van neo4j. We contrasteren en vergelijken Graph databases met SQL-gebaseerde databases en andere NoSQL databases en verduidelijken wanneer en waar het zinvol is om elk binnen uw infrastructuur te implementeren.

formaat van de cursus

- zware nadruk op hands-on praktijk. Het merendeel van de concepten worden geleerd door middel van monsters, oefeningen en hands-on ontwikkeling.
21 hours
Overview
Publiek

- Beginners of intermediaire database-ontwikkelaars
- Beginners of intermediaire databasebeheerders
- programmeurs

Formaat van de cursus

- Grote nadruk op praktijkgericht oefenen.
- De meeste concepten worden geleerd door voorbeelden, oefeningen en praktische ontwikkeling.
7 hours
Overview
Bij het migreren van databases zijn er veel voorkomende manieren om met logica om te gaan, hetzij in SQL query's die specifiek zijn voor de database, hetzij in de procedurele taal van de database (bijv. PL/ SQL ). Deze cursus behandelt technieken en strategieën om migratie soepel te laten verlopen. Het behandelt ook mogelijke prestatie- en schaalbaarheidsproblemen.

Deze cursus wordt meestal geleverd met de volgende databases: DB2, Oracle , My SQL , MariaDB , SQL Server, enz ... maar kan worden aangepast aan een specifiek migratieproject.
14 hours
Overview
Deze cursus introduceert Cassandra - een populaire No SQL database. Het zal Cassandra principes, architectuur en datamodel behandelen. Studenten leren datamodellering in CQL ( Cassandra Query Language) in hands-on, interactieve labs. Deze sessie bespreekt ook Cassandra internals en enkele admin-onderwerpen.
14 hours
Overview
Redis is een open source (BSD-gelicentieerde), in het geheugen opgeslagen datastructuur, gebruikt als database-, cache- en berichtenmakelaar.
14 hours
Overview
Deze cursus behandelt alles wat een database-ontwikkelaar moet weten om met succes applicaties te ontwikkelen met behulp van Aerospike .
7 hours
Overview
Percona Server voor MongoDB is een gratis, verbeterde, volledig compatibele, open source, drop-in vervanging voor MongoDB 3.2 Community-editie met enterprise-grade functies. Het vereist geen wijzigingen in MongoDB toepassingen of code.

Publiek

Deze cursus is geschikt voor sysadmins en technici die willen overschakelen naar Percona Server vanuit bestaande MongoDB exemplaren of nieuwe Percona Server voor MongoDB exemplaren willen implementeren en beheren.

Na het voltooien van deze cursus zullen de deelnemers:

- inzicht in de structuur en implementatiemechanismen van Percona Server
- in staat zijn om installatie / productieomgeving / architectuurtaken en configuratie uit te voeren
- codekwaliteit kunnen beoordelen, foutopsporing kunnen uitvoeren, controleren
- in staat zijn om geavanceerde productie zoals replicatie, performance tuning en logging te implementeren
14 hours
Overview
OrientDB is een No SQL Multi-Model Database die werkt met Graph, Document, Key-Value, GeoSpatial en React ive modellen. Dankzij de flexibiliteit kunnen gebruikers verschillende soorten gegevens beheren onder één gecentraliseerde database.

In deze door een instructeur geleide live training leren deelnemers hoe ze OrientDB kunnen gebruiken en hoe flexibel ze zijn om gegevens te beheren.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- OrientDB installeren
- Leer hoe u een database kunt maken en beheren met OrientDB
- Ontdek de verschillende functies en functionaliteiten van OrientDB
- Leer hoe u met verschillende API's op OrientDB werkt
- OrientDB implementeren met behulp van Distributed Architecture

Publiek

- Software-ingenieurs en technici
- Technische mensen in alle industrieën
- IT mensen
- ontwikkelaars

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
28 hours
Overview
SAP ASE ( SAP Adaptive Server Enterprise), voorheen bekend als Sybase SQL Server, Sybase DB en Sybase ASE is een relationele database voor bedrijven.

In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers de basisprincipes van SAP ASE ( SAP Adaptive Server Enterprise) Database bij het maken en implementeren van een voorbeeld van SAP ASE- Database .

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Installeer en configureer SAP ASE voor gegevensopslag en transactiehandelingen.
- SAP ASE-componenten, tools en hulpprogramma's begrijpen en gebruiken.
- Integreer SAP ASE met niet- SAP ASE-applicaties.

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefenen.
- Praktische implementatie in een live-labomgeving.

Opties voor cursusaanpassing

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
14 hours
Overview
Deze SQL-training is bedoeld voor mensen die de nodige vaardigheden willen opdoen om gegevens uit elke database te extraheren en te analyseren en rapporten te maken. Cursisten leren:

- hoe SQL-query's te schrijven
- welke relationele databases zijn en hoe we ze kunnen gebruiken
- wat zijn relaties en hoe ze te maken
- de structuur van gegevens
- verschillen tussen SQL dialecten (Oracle, T-SQL, ANSI)
- praktische vaardigheden voor het schrijven van vragen

Deze SQL-cursus behandelt generieke ANSI-SQL. Het kan in elke database worden gebruikt, inclusief Oracle, MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, DB2, Informix, PostgreSQL en andere relationele databases.
7 hours
Overview
Deze training is bedoeld voor Database en architecten die Postgre SQL Database willen afstemmen op prestaties. Leer hoe u een trage werklast kunt vastleggen en de mogelijke pijnpunten in een query kunt vinden. Dit onderwerp behandelt ook de belangrijkste parameters die moeten worden afgestemd voor optimale prestaties.
14 hours
Overview
,
Weekend Database cursus, Avond Database training, Avond Database opleiding Database boot camp, Database instructeur geleid, Weekend Database training, Avond Database cursus, Database coaching, Database instructeur, Database trainer, Database training cursus, Database lessen, Database on-site, Database privé cursus, Database een op een training, Database op locatie, Weekend Database opleiding

Cursussen met korting

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

is growing fast!

We are looking to expand our presence in the Netherlands!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in the Netherlands
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!