SQL Training Courses

SQL Training Courses

Lokale, instructieve live SQL-cursussen (Structured Query Language) demonstreren via handson de nodige vaardigheden om gegevens uit elke database te extraheren en analyseren en rapporten te maken, en hoe u geavanceerde query's kunt maken en gegevens, tabellen, weergaven en indexen kunt toevoegen, bijwerken en verwijderen SQL-training is beschikbaar als 'live training op locatie' of 'live training op afstand' Onsite live training kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfsopleidingscentra in Nederland Live-training op afstand wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop NobleProg Uw lokale trainingsaanbieder.

Machine Translated

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

SQL Cursusoverzicht

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
Deze SQL-training is bedoeld voor mensen die de nodige vaardigheden willen opdoen om gegevens uit elke database te extraheren en te analyseren en rapporten te maken. Cursisten leren:

- hoe SQL-query's te schrijven
- welke relationele databases zijn en hoe we ze kunnen gebruiken
- wat zijn relaties en hoe ze te maken
- de structuur van gegevens
- verschillen tussen SQL dialecten (Oracle, T-SQL, ANSI)
- praktische vaardigheden voor het schrijven van vragen

Deze SQL-cursus behandelt generieke ANSI-SQL. Het kan in elke database worden gebruikt, inclusief Oracle, MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, DB2, Informix, PostgreSQL en andere relationele databases.
7 hours
Overview
Deze cursus is gemaakt voor mensen die al bekend zijn met SQL . De cursus laat u kennismaken met geheimen die alle SQL databases gemeen hebben, evenals My SQL specifieke syntaxis, functies en functies.
14 hours
Overview
Het doel van deze cursus is een duidelijk begrip te geven van het geavanceerde gebruik van ( SQL ) voor Microsoft SQL Server en het geavanceerde gebruik van Transact- SQL . Voor meer diepgaande dekking van de onderwerpen kan deze cursus als een driedaagse cursus worden gegeven.
14 hours
Overview
Deze SQL-training is bedoeld voor mensen die de nodige vaardigheden willen opdoen om gegevens uit elke database te extraheren en te analyseren en rapporten te maken. Cursisten leren:

- hoe SQL-query's te schrijven
- welke relationele databases zijn en hoe we ze kunnen gebruiken
- wat zijn relaties en hoe ze te maken
- de structuur van gegevens
- verschillen tussen T-SQL en andere dialecten
- praktische vaardigheden voor het schrijven van vragen

Deze SQL-cursus behandelt het Microsoft T-SQL dialect. Als u geïnteresseerd bent in generieke SQL, raadpleegt u de cursus SQL Fundamentals.
14 hours
Overview
Deze SQL-training is bedoeld voor mensen die de benodigde vaardigheden willen opdoen om data te extraheren en te analyseren met behulp van Microsoft Access. Cursisten leren:

- hoe SQL-query's te schrijven
- welke relationele databases zijn en hoe we ze kunnen gebruiken
- wat zijn relaties en hoe ze te maken
- de structuur van gegevens
- verschillen tussen SQL dialecten (Oracle, T-SQL, ANSI)
- praktische vaardigheden voor het schrijven van vragen

Deze SQL-cursus behandelt het Microsoft Access dialect van SQL.
21 hours
Overview
Deze driedaagse cursus geeft een inleiding tot ORACLE PL/ SQL , een applicatie-ontwikkelomgeving die het mogelijk maakt om opgeslagen procedures, functies en triggers te schrijven met behulp van zowel SQL als PL/ SQL opdrachten.

De cursus heeft de vorm van een workshop, met een mix van hoorcolleges, werkvoorbeelden en praktische oefeningen. Hoewel de inhoud kan worden aangepast, zijn ten minste 2 dagen nodig om de kernelementen te dekken.

Volledige cursusnotities worden verstrekt samen met voorbeelddatabasebestanden, bijvoorbeeld SQL bestanden en gratis softwaretools voor gebruik bij de toegang tot een ORACLE-database.
14 hours
Overview
Deze driedaagse cursus geeft een inleiding tot SQL Developer, SQL * Plus en SQL, de gestructureerde querytaal die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot een relationele database en bevat de nieuwe functies van de nieuwste versie van ORACLE. De geleerde principes kunnen ook worden toegepast op databases die uiteenlopen van Microsoft SQL Server, MySQL, Access, Informix en DB2.

De cursus heeft de vorm van een workshop, met een mix van colleges, werkvoorbeelden en praktische oefeningen. Hoewel de inhoud kan worden aangepast, zijn er minimaal 2 dagen nodig om de kernelementen te dekken.

Volledige cursusnotities worden verstrekt, samen met voorbeelddatabasebestanden, bijvoorbeeld SQL-bestanden en gratis softwaretools voor gebruik bij toegang tot een ORACLE-database.
28 hours
Overview
This course handles the administration and performance tuning of PostgreSQL databases. Attendees will learn the use of specialised PostgreSQL (AKA Postgres) modules such as replication, connection pooling and full text searching.
14 hours
Overview
Afgevaardigden krijgen inzicht in de basisprincipes van Structured Query Language en kunnen elk van de volgende dingen doen:

- Query's maken om gegevens uit een SQL Server-database te extraheren en te filteren
- Maak samengevatte resultaten
- Wijzig, leid en formatteer gegevens om aan de vereiste output te voldoen
- Wijzig gegevens en onderhoud databasecomponenten en definities

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die informatie nodig heeft uit een Microsoft SQL Server database. Het is geschikt voor systeemontwikkelaars of mensen uit andere gebieden die SQL moeten gebruiken om gegevens te extraheren en te analyseren.
7 hours
Overview
Afgevaardigden krijgen inzicht in enkele van de meer geavanceerde functies van Transact SQL en kunnen elk van de volgende dingen doen:

- Gebruik query's om complexe resultatensets te retourneren
- Beheer databaseobjecten om de prestaties van de query te verbeteren
- Stem zoekopdrachten af om efficiënter te presteren

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die momenteel Transact SQL gebruikt om gegevens uit een Microsoft SQL Server database te extraheren en zijn kennis wil uitbreiden, met name op het gebied van gegevensanalyse en het verbeteren van de vraagsnelheid.
14 hours
Overview
- Hoe een vraag bouwen?
- Wat is een relationele database?
- Wat zijn de structuur en SQL opdrachten?
14 hours
Overview
The course is designed for persons with pre-information databases using SQL queries or queries.
14 hours
Overview
The course answers questions

- How to build a query?
- What opportunities have SQL?
- What is a relational database?
- What is the structure and SQL commands?
14 hours
Overview
Training is dedicated to the basics of create a data warehouse environment based on MS SQL Server 2008.

Course participant gain the basis for the design and construction of a data warehouse that runs on MS SQL Server 2008.

Gain knowledge of how to build a simple ETL process based on the SSIS and then design and implement a data cube using SSAS.

The participant will be able to manage OLAP database: create and delete database OLAP Processing a partition changes on-line.

The participant will acquire knowledge of scripting XML / A and MDX.
14 hours
Overview
Publiek

Allen die hun basisvaardigheden in Oracle SQL willen verbeteren en ook reeds opgedane kennis systematiseren.

Formaat van de cursus

25% lezingen, 75% labs
14 hours
Overview
Het doel van de cursus is om deelnemers in staat te stellen om de beheersing van de SQL taal in Oracle database te beheersen voor data-extractie op intermediair niveau.
35 hours
Overview
Deze 5-daagse cursus laat zien hoe Oracle SQL te gebruiken voor databaseontwikkeling en databasebeheer.
14 hours
Overview
Deze SQL training is bedoeld voor mensen die basisvaardigheden willen verwerven om met SQL Server- Database om te gaan. Cursus helpt de leden om te leren:

- Hoe te werken met SQL Server en SQL Server Management Studio.
- Betekenis van Database , SQL en RDBMS etc.
- Hoe tabellen te maken, gebruik DDL, DML en DAL.
- Welke zijn de verschillende RDBMS-pakketten op de markt en hoe ze met elkaar worden vergeleken.
- Een inleiding tot Geen SQL en hoe het organisaties zijn, veranderen in hybride databases.
7 hours
Overview
Deze cursus behandelt het gebruik van Hive SQL taal (AKA: Hive HQL, SQL on Hive , Hive QL) voor mensen die gegevens uit Hive
14 hours
Overview
Als een kern van het Microsoft-dataplatform is SQL Server een toonaangevend operationeel databasebeheersysteem.
14 hours
Overview
Studenten leren geavanceerde vragen en hoe ze gegevens, tabellen, weergaven en indexen kunnen toevoegen, bijwerken en verwijderen.
21 hours
Overview
Publiek

- Beginners of intermediaire database-ontwikkelaars
- Beginners of intermediaire databasebeheerders
- programmeurs

Formaat van de cursus

- Grote nadruk op praktijkgericht oefenen.
- De meeste concepten worden geleerd door voorbeelden, oefeningen en praktische ontwikkeling.
21 hours
Overview
Teradata is een van de populaire Relational Database Management System. Het is vooral geschikt voor het bouwen van grootschalige data warehousing-applicaties. Teradata bereikt dit door het concept van parallellisme.

Deze cursus laat de afgevaardigden kennis maken met Teradata .
21 hours
Overview
Het doel van deze cursus is om een ​​duidelijk begrip te bieden van het gebruik van SQL voor verschillende databases (Oracle, SQL Server, MS Access) Inzicht in analytische functies en de De manier waarop verschillende tabellen in een database kunnen worden toegevoegd, helpt afgevaardigden om de gegevensanalyse te verplaatsen bewerkingen naar de databasekant, in plaats van dit in de MS Excel-toepassing te doen Dit kan ook hulp bij het maken van een IT-systeem, waarbij elke relationele database wordt gebruikt .
7 hours
Overview
Deze cursus helpt klanten bij het kiezen van de schrijfgegevensopslag afhankelijk van hun behoeften Het behandelt bijna alle mogelijke moderne benaderingen .
35 hours
Overview
PostgreSQL (of Postgres) is een van de meest populaire opensource relationele databases In deze live training met instructor (op locatie of op afstand) leren deelnemers de algemene en geavanceerde aspecten van PostgreSQL, waaronder beheer, het draaien van de prestaties, geavanceerde ontwikkeling en replicatie wanneer ze een reeks handson, livelab-oefeningen doorlopen, waarbij ze setup, configuratie, testen, deployment en troubleshooting Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Gebruik geavanceerde beheertechnieken om een ​​PostgreSQL-server te configureren en te beheren Optimaliseer de database en query's voor maximale prestaties Repliceer en schaal een PostgreSQL-server Publiek Databasebeheerders Systeembeheerders Ontwikkelaars met database-ervaring Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen Notitie Deze cursus is gebaseerd op PostreSQL 9 maar kan worden aangepast voor een andere versie Om een ​​aangepaste training aan te vragen voor deze cursus, neem dan contact met ons op om dit te regelen .
14 hours
Overview
In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers drie verschillende benaderingen voor het benaderen, analyseren en visualiseren van gegevens. We beginnen met een inleiding tot RDMS-databases; de nadruk zal liggen op het openen en opvragen van een Oracle database met behulp van de SQL taal. Vervolgens kijken we naar strategieën voor het programmatisch benaderen van een RDMS-database met behulp van de Python taal. Ten slotte kijken we hoe we gegevens grafisch kunnen visualiseren en presenteren met TIBCO Spotfire .

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefenen.
- Praktische implementatie in een live-labomgeving.
14 hours
Overview
Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op softwareontwikkelaars, managers en bedrijfsanalisten die big data-systemen willen gebruiken om grote hoeveelheden data op te slaan en op te halen.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Vraag grote hoeveelheden gegevens efficiënt op.
- Begrijp hoe Big Data systeem Big Data opslaat en ophaalt
- Gebruik de nieuwste beschikbare big data-systemen
- Wrangle data van datasystemen naar rapportagesystemen
- Leer SQL vragen te schrijven in:

- My SQL
- postgres
- Hive Query Language ( Hive QL / HQL)
- Redshift

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefenen.
- Praktische implementatie in een live-labomgeving.

Cursusaanpassingsopties

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
14 hours
Overview
Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefening.
- Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Weekend SQL cursus, Avond SQL training, Avond SQL opleiding SQL boot camp, SQL instructeur geleid, Weekend SQL training, Avond SQL cursus, SQL coaching, SQL instructeur, SQL trainer, SQL training cursus, SQL lessen, SQL on-site, SQL privé cursus, SQL een op een training, SQL op locatie, Weekend SQL opleiding

Cursussen met korting

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

This site in other countries/regions