SQL Training Courses

SQL Training Courses

Lokale, door een instructeur geleide live SQL-trainingscursussen (Structured Query Language) demonstreren door hands-on de nodige vaardigheden om gegevens uit elke database te extraheren en te analyseren en rapporten te maken, en hoe geavanceerde query's te bouwen en gegevens toe te voegen, bij te werken en te verwijderen , tabellen, weergaven en indexen. SQL-training is beschikbaar als 'live training op afstand' of 'live training op locatie'. Online live training (ook bekend als "live training op afstand") wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop . Live training op locatie kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfsopleidingscentra in Nederland. NobleProg -- Uw lokale trainingsaanbieder

Machine Translated

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

SQL Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Python is de meest populaire programmeertaal voor data wetenschap en machine learning. SQL is het meest gebruikte tool voor database management terwijl Tableau is een toonaangevend business intelligence en data visualisering tool. Combining SQL, Python, en Tableau biedt een krachtige, end-to-end oplossing voor gegevensanalyse. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op data wetenschappers en ontwikkelaars die willen gebruiken en integreren SQL, Python, en Tableau om complexe data-analyse, verwerking en visualisering uit te voeren. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Stel de nodige omgeving voor het uitvoeren van gegevensanalyse met SQL, Python, en Tableau. Begrijp de belangrijkste concepten van softwareintegratie (gegevens, servers, klanten, API's, eindpunten, enz.) Geef een verfrissing op de fundamenten van Python en SQL. Uitvoeren van gegevens voorafgaande verwerkingstechnieken in Python. Leer hoe u verbindt Python en SQL voor gegevensanalyse. Maak inzichtvolle data visualisaties en grafieken met Tableau.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
21 hours
luisteraars Deze training is bedoeld voor mensen die beginnen te werken met de SQL taal in de Oracle database Het cursusantwoord voor vragen:
 • Hoe een vraag bouwen?
 • Welke mogelijkheden hebben SQL ?
 • Wat is een relationele database?
 • Wat is de structuur en SQL opdrachten
14 hours
Deze driedaagse cursus geeft een inleiding tot SQL Developer, SQL * Plus en SQL, de gestructureerde querytaal die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot een relationele database en bevat de nieuwe functies van de nieuwste versie van ORACLE. De geleerde principes kunnen ook worden toegepast op databases die uiteenlopen van Microsoft SQL Server, MySQL, Access, Informix en DB2. De cursus heeft de vorm van een workshop, met een mix van colleges, werkvoorbeelden en praktische oefeningen. Hoewel de inhoud kan worden aangepast, zijn er minimaal 2 dagen nodig om de kernelementen te dekken. Volledige cursusnotities worden verstrekt, samen met voorbeelddatabasebestanden, bijvoorbeeld SQL-bestanden en gratis softwaretools voor gebruik bij toegang tot een ORACLE-database.
21 hours
Deze driedaagse cursus geeft een inleiding tot ORACLE PL/ SQL , een applicatie-ontwikkelomgeving die het mogelijk maakt om opgeslagen procedures, functies en triggers te schrijven met behulp van zowel SQL als PL/ SQL opdrachten. De cursus heeft de vorm van een workshop, met een mix van hoorcolleges, werkvoorbeelden en praktische oefeningen. Hoewel de inhoud kan worden aangepast, zijn ten minste 2 dagen nodig om de kernelementen te dekken. Volledige cursusnotities worden verstrekt samen met voorbeelddatabasebestanden, bijvoorbeeld SQL bestanden en gratis softwaretools voor gebruik bij de toegang tot een ORACLE-database.
14 hours
Deze SQL-training is bedoeld voor mensen die de benodigde vaardigheden willen opdoen om data te extraheren en te analyseren met behulp van Microsoft Access. Cursisten leren:
 • hoe SQL-query's te schrijven
 • welke relationele databases zijn en hoe we ze kunnen gebruiken
 • wat zijn relaties en hoe ze te maken
 • de structuur van gegevens
 • verschillen tussen SQL dialecten (Oracle, T-SQL, ANSI)
 • praktische vaardigheden voor het schrijven van vragen
Deze SQL-cursus behandelt het Microsoft Access dialect van SQL.
14 hours
Deze SQL-training is bedoeld voor mensen die de nodige vaardigheden willen opdoen om gegevens uit elke database te extraheren en te analyseren en rapporten te maken. Cursisten leren:
 • hoe SQL-query's te schrijven
 • welke relationele databases zijn en hoe we ze kunnen gebruiken
 • wat zijn relaties en hoe ze te maken
 • de structuur van gegevens
 • verschillen tussen T-SQL en andere dialecten
 • praktische vaardigheden voor het schrijven van vragen
Deze SQL-cursus behandelt het Microsoft T-SQL dialect. Als u geïnteresseerd bent in generieke SQL, raadpleegt u de cursus SQL Fundamentals.
14 hours
Audience All who want to improve their basic skills in Oracle SQL and also systematize already gained knowledge. Format of the course 25% lectures, 75% labs
14 hours
Het doel van deze cursus is een duidelijk begrip te geven van het geavanceerde gebruik van ( SQL ) voor Microsoft SQL Server en het geavanceerde gebruik van Transact- SQL . Voor meer diepgaande dekking van de onderwerpen kan deze cursus als een driedaagse cursus worden gegeven.
14 hours
 • Hoe een vraag bouwen?
 • Wat is een relationele database?
 • Wat zijn de structuur en SQL opdrachten?
14 hours
Studenten leren geavanceerde vragen en hoe ze gegevens, tabellen, weergaven en indexen kunnen toevoegen, bijwerken en verwijderen.
7 hours
Afgevaardigden krijgen inzicht in enkele van de meer geavanceerde functies van Transact SQL en kunnen elk van de volgende dingen doen:
 • Gebruik query's om complexe resultatensets te retourneren
 • Beheer databaseobjecten om de prestaties van de query te verbeteren
 • Stem zoekopdrachten af om efficiënter te presteren
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die momenteel Transact SQL gebruikt om gegevens uit een Microsoft SQL Server database te extraheren en zijn kennis wil uitbreiden, met name op het gebied van gegevensanalyse en het verbeteren van de vraagsnelheid.
14 hours
Afgevaardigden krijgen inzicht in de basisprincipes van Structured Query Language en kunnen elk van de volgende dingen doen:
 • Query's maken om gegevens uit een SQL Server-database te extraheren en te filteren
 • Maak samengevatte resultaten
 • Wijzig, leid en formatteer gegevens om aan de vereiste output te voldoen
 • Wijzig gegevens en onderhoud databasecomponenten en definities
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die informatie nodig heeft uit een Microsoft SQL Server database. Het is geschikt voor systeemontwikkelaars of mensen uit andere gebieden die SQL moeten gebruiken om gegevens te extraheren en te analyseren.
14 hours
Listeners This course is designed for people who want to use the advanced features of SQL in Oracle The course answers the questions
 • How to build advanced queries?
 • How to create advanced reports?
7 hours
Deze cursus is gemaakt voor mensen die al bekend zijn met SQL . De cursus laat u kennismaken met geheimen die alle SQL databases gemeen hebben, evenals My SQL specifieke syntaxis, functies en functies.
14 hours
This SQL training course is for people who want to acquire basic skills to deal with SQL Server Databases. Course will help the members to learn:
 • How to work with SQL Server and SQL Server Management Studio.
 • Meaning of Databases, SQL and RDBMS etc.
 • How to create tables, use DDL, DML and DAL.
 • Which are the various RDBMS Packages in the market and how they compare with each other.
 • An Introduction to NoSQL and how they are organizations are changing into hybrid databases.
14 hours
In this instructor-led, live training in Nederland, participants will learn three different approaches for accessing, analyzing and visualizing data. We start with an introduction to RDMS databases; the focus will be on accessing and querying an Oracle database using the SQL language. Then we look at strategies for accessing an RDMS database programmatically using the Python language. Finally, we look at how to visualize and present data graphically using TIBCO Spotfire.  Format of the Course
Interactive lecture and discussion.
Lots of exercises and practice.
Hands-on implementation in a live-lab environment.
14 hours
Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op softwareontwikkelaars, managers en bedrijfsanalisten die big data-systemen willen gebruiken om grote hoeveelheden data op te slaan en op te halen. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Vraag grote hoeveelheden gegevens efficiënt op.
 • Begrijp hoe Big Data systeem Big Data opslaat en ophaalt
 • Gebruik de nieuwste beschikbare big data-systemen
 • Wrangle data van datasystemen naar rapportagesystemen
 • Leer SQL vragen te schrijven in:
  • My SQL
  • postgres
  • Hive Query Language ( Hive QL / HQL)
  • Redshift
Indeling van de cursus
 • Interactieve lezing en discussie.
 • Veel oefeningen en oefenen.
 • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Cursusaanpassingsopties
 • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
7 hours
Deze cursus helpt klanten bij het kiezen van de schrijfgegevensopslag afhankelijk van hun behoeften Het behandelt bijna alle mogelijke moderne benaderingen .
14 hours
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
35 hours
This 5-day course demonstrates how to use Oracle SQL for database development and database management.
14 hours
The objective of the course is to enable participants to gain a mastery of how to work with the SQL language in Oracle database for data extraction at intermediate level.
21 hours
Het doel van deze cursus is om een duidelijk begrip van het gebruik van SQL voor verschillende Databases (Oracle, SQL Server, MS Access...). Het begrijpen van analytische functies en de Hoe om verschillende tabellen in een database toe te voegen helpt delegaten om gegevensanalyse te bewegen operaties aan de database-zijde, in plaats van dit te doen in MS Excel applicatie. Dit kan ook Helpt bij het creëren van elk IT-systeem, dat elke relatieve database gebruikt.
14 hours
Deze SQL-training is bedoeld voor mensen die de nodige vaardigheden willen opdoen om gegevens uit elke database te extraheren en te analyseren en rapporten te maken. Cursisten leren:
 • hoe SQL-query's te schrijven
 • welke relationele databases zijn en hoe we ze kunnen gebruiken
 • wat zijn relaties en hoe ze te maken
 • de structuur van gegevens
 • verschillen tussen SQL dialecten (Oracle, T-SQL, ANSI)
 • praktische vaardigheden voor het schrijven van vragen
Deze SQL-cursus behandelt generieke ANSI-SQL. Het kan in elke database worden gebruikt, inclusief Oracle, MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, DB2, Informix, PostgreSQL en andere relationele databases.
14 hours
De cursus is ontworpen voor personen met voorinformatie databases met behulp van SQL queries of queries.
21 hours
Deze cursus is verdeeld in 3 hoofdafdelingen en bestaat uit een mengsel presentaties en praktische oefeningen.
  VB.NET Taal in Visual Studio 2012 VB.NET Object oriëntatie VB.NET en SQL Server 2012
14 hours
De cursus beantwoordt vragen
  Hoe een query te bouwen? Wat zijn de kansen SQL? Wat is een relatieve database? Wat is de structuur en SQL bevelen?
14 hours
De training is gewijd aan de basis van het creëren van een gegevensopslagomgeving op basis van MS SQL Server 2008. De cursus deelnemer krijgt de basis voor het ontwerpen en bouwen van een data warehouse dat loopt op MS SQL Server 2008. Krijg kennis van hoe je een eenvoudige ETL-proces op basis van SSIS kunt bouwen en vervolgens een datacube kunt ontwerpen en implementeren met behulp van SSAS. De deelnemer zal in staat zijn om OLAP database te beheren: het maken en verwijderen van de database OLAP Verwerken van een partitie wijzigingen online. De deelnemer zal kennis verwerven van scripting XML / A en MDX.
21 hours
Publiek
 • Beginners of intermediaire database-ontwikkelaars
 • Beginners of intermediaire databasebeheerders
 • programmeurs
Formaat van de cursus
 • Grote nadruk op praktijkgericht oefenen.
 • De meeste concepten worden geleerd door voorbeelden, oefeningen en praktische ontwikkeling.
35 hours
De SQL Development Bootcamp biedt uitgebreide lessen voor SQL ontwikkeling. De onderwerpen omvatten databankontwerptechnieken, gegevensmanipulatie en eenvoudige en complexe vraagmethoden. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op beginners, programmeren en database-administratoren die hun ontwikkelingskennis en kennis willen leren of verbeteren. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn om databases te installeren, te creëren, te beheren, te manipuleren en te monitoren met behulp van SQL en database management systemen. Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
21 hours
De workshops zijn bedoeld voor programmeurs, eindgebruikers en beheerders die tot nu toe nog geen contact hebben gehad met PL / SQL en moeten profiteren van de enorme mogelijkheden in het werken met de database, procesautomatisering en bouwtoepassingen De workshop is bedoeld om deelnemers vertrouwd te maken met de PL / SQL-programmeertaal, de mogelijkheden en beperkingen ervan Deze workshop omvat volledige kennis van mechanismen gerelateerd aan de PL / SQL-programmeertaal die nodig is voor de gratis implementatie van toepassingslogica, automatisering van gegevensverwerkingsprocessen en databasebeheer.

Last Updated:

Upcoming SQL Courses

Weekend SQL cursus, Avond SQL training, Avond SQL opleiding SQL boot camp, SQL instructeur geleid, Weekend SQL training, Avond SQL cursus, SQL coaching, SQL instructeur, SQL trainer, SQL training cursus, SQL lessen, SQL on-site, SQL privé cursus, SQL een op een training, SQL op locatie, Weekend SQL opleiding

Cursussen met korting

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

This site in other countries/regions