Business Analysis Training Courses

Business Analysis Training Courses

Lokale, door een instructeur geleide live Business Analysis-trainingscursussen demonstreren door middel van interactieve discussie en praktische oefening hoe effectieve bedrijfsanalyse kan worden uitgevoerd. Business Analysis-training is beschikbaar als 'live training op afstand' of 'live training op locatie'. Online live training (ook bekend als "live training op afstand") wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop . Live training op locatie kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in bedrijfstrainingscentra van NobleProg in Nederland. NobleProg -- Uw lokale trainingsaanbieder

Machine Translated

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

Business Analysis Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
OrgPlus is cloudgebaseerde software voor organisatieschema's die is ontworpen om hiërarchische diagrammen te maken en te beheren met geavanceerde opmaak-, teken-, visualisatietools en andere functies voor gegevensbeheer.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op zakelijke professionals die vaardigheden op gemiddeld niveau willen leren voor het beheren van organigrammen met behulp van OrgPlus 6.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Verwerk grote datasets met geavanceerde opmaaktools. Maak gegevensvisualisatierapporten en -directories. Gebruik afdruk-, export- en publicatiefuncties van OrgPlus. Navigeer met gemak door complexe grafieken.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
21 hours
Deze cursus is gemaakt voor bedrijfsanalisten die BPMN 20 uitgebreid in hun projecten willen gebruiken Het richt zich op praktische aspecten van alle BPMN 20-specificaties en op implementaties van algemene patronen Het is een reeks korte lezingen gevolgd door oefeningen: de afgevaardigden krijgen een probleem dat in het Engels is beschreven en zullen voor elk probleem een ​​goed schema moeten maken Daarna worden de diagrammen besproken en beoordeeld door de groep en de trainer Deze cursus behandelt het uitvoeringsgedeelte van BPMN niet, maar richt zich op analyse- en procesontwerpaspecten van BPMN 20 .
21 hours
UML (Unified Modeling Language) is a standard graphical language for modeling and documenting software systems. It can be used to represent different aspects of a system such as structure, behavior, interaction, and requirements. UML can help product owners and business analysts to communicate and collaborate with developers, testers, and stakeholders in a clear and consistent way. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at beginner-level to intermediate-level product owners and business analysts who wish to use UML notation to perform business and system analysis in the Scrum methodology. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use UML notation to model and document business processes, use cases, user stories, and acceptance criteria.
 • Use UML notation to model and document system architecture, components, classes, objects, and interactions.
 • Use UML notation to model and document system behavior, state, and activity.
 • Use UML notation to model and document system requirements, constraints, and assumptions.
 • Use UML tools and diagrams to facilitate and support the Scrum process and artifacts.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Deze cursus richt zich op de rol van bedrijfsanalist om succesvol te zijn in Agile projecten. Cursisten zullen leren samenwerken met het team, de producteigenaar, de Scrum Master en met de klant om het ontwikkelingsproces te vergemakkelijken. Deelnemers zullen een proefproject doorlopen waarin gemeenschappelijke scenario's worden geoefend.
21 hours
Samenvatting: Een bedrijfs / systeemanalist lost bedrijfsproblemen op door informatiesystemen te ontwerpen die de door het bedrijf gedefinieerde strategie uitvoeren. Deze IT-oplossingen bereiken doorgaans een van de volgende doelen voor het bedrijf: een nieuw bedrijfsproces implementeren, de efficiëntie en productiviteit van bestaande bedrijfsprocessen verhogen of de operationele kosten van bestaande processen verlagen. Deze cursus is bedoeld voor Business inclusief diegenen die zich willen voorbereiden op een IIBA-certificering (CCBA of CBAP) en is consistent met het kader dat is beschreven in BABOK® versie 3.0 Doelen:
 • Identificeer de kritieke principes, activiteiten, taken en technieken die worden beschreven in BABOK® V3.0
 • Begrijp de kernkennisgebieden, activiteiten, taken, deliverables en hun relaties:
Belangrijkste definities: BABOK® ( Business Analysis Body of Knowledge) Standaard voor het uitvoeren van bedrijfsanalyses en die dient als een kader voor het beschrijven van de taken die moeten worden uitgevoerd. CCBA® (Certified of Competency in Business Analysis ) Een certificering aangeboden door het International Institute of Business Analysis (IIBA), waarbij een test op basis van de BABOK® alleen moet worden doorstaan na goedkeuring van de aanvraag die is gebaseerd op opleiding en ervaring. CBAP® (Certified Business Analysis Professional) Een certificering aangeboden door het International Institute of Business Analysis (IIBA), waarbij een test op basis van de BABOK® alleen moet worden doorstaan na goedkeuring van de toepassing die is gebaseerd op opleiding en ervaring.
21 hours
Deze cursus laat je zien hoe je: Voer de belangrijkste functies van de bedrijfsanalist uit door een solide bedrijfsanalysekader toe te passen Voer een analyse van de bedrijfsbehoeften uit om de vereisten van de belanghebbenden op te roepen Pas bedrijfsanalysetechnieken toe om belangrijke problemen en potentiële kansen in uw onderneming te identificeren Stel effectieve vereisten en communicatieplannen op Analyseer en specificeer vereisten met behulp van de beste praktijken uit de branche Beheer de beoordeling en validatie van oplossingen .
21 hours
Publiek: Business , Business , projectmanagers, IT-professionals.
7 hours
Deelnemersprofielen CxO, operation managers, Enterprise Architect , Business en systeemanalisten en ontwerpers Doelstelling Dit introductieseminarie biedt u een overzicht van de digitale bedrijfsmodellen, kaders voor bedrijfs- en bedrijfsarchitectuur en methoden waarop organisaties zich proberen te concentreren om hun bedrijfsflexibiliteit bij verstoringen van het digitale tijdperk te vergroten. Dit seminar is met name bedoeld om u te helpen inzicht te krijgen in kaders en referentiearchitecturen die wereldwijd worden gebruikt om digitale bedrijfsmodellen en IT-systeemarchitecturen af te stemmen op het veranderende concurrentielandschap.
14 hours
Doelstelling: Business helpen begrijpen hoe ze hun bedrijfsprocessen en middelen efficiënt kunnen modelleren en valideren om de bedrijfsflexibiliteit van hun organisatie te vergroten op basis van hun doelarchitectuur en veranderende marktbehoeften. Deze tweedaagse training is bedoeld om afgevaardigden te helpen leren hoe ze hun bedrijfsprocessen en middelen kunnen modelleren om ze aan te passen aan veranderingen van hun doelen, strategieën en beïnvloede capaciteiten als onderdeel van de doelarchitectuur. Op basis van de belangrijkste elementen van bedrijfsprestaties (strategieën, tactieken, KPI, zakelijke mogelijkheden, enz ...) leren deelnemers daar hoe ze een visiegericht bedrijfsproces en resource cartography kunnen uitwerken. Vervolgens begrijpen ze alleen de juiste BPM N- en UML notatie die is aangepast aan hun taal, en weten ze hoe ze deze kunnen aanpassen aan veranderende strategieën, tactieken en beleid.
21 hours
Deze cursus is gemaakt voor iedereen die verantwoordelijk is voor modelleringsprocessen in BPM N 2.0. Het richt zich op praktische aspecten van alle BPM N 2.0-specificaties en implementaties van gemeenschappelijke patronen. Het is een reeks korte lezingen gevolgd door oefeningen: de deelnemers hebben een probleem dat in het Engels wordt beschreven en moeten voor elk probleem een goed diagram maken. Daarna worden de diagrammen besproken en beoordeeld door de groep en de trainer. Deze cursus richt zich op het begrijpen van de BPM N-diagrammen, maar behandelt ook het basisgedeelte van het uitvoeringsgedeelte van BPM N.
14 hours
Publiek: Afgevaardigden die interesse hebben in procesmodellering zullen profiteren van het volgen van deze training voor notatie van bedrijfsprocesmodellering, waaronder:
 • Business en procesanalisten
 • Procesontwerpers en -uitvoerders
 • Project- en programmamanagers
 • Iedereen die betrokken is bij bedrijfsverandering en transformatie.
21 hours
Deze cursus richt zich op holistische, gestructureerde oplossingen voor het vinden van knelpunten en het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Het is een praktische workshop waar deelnemers voorbeelden krijgen en later soortgelijke oefeningen moeten oplossen tijdens teamoefeningen.
 • De bedrijfservaring gebruiken in procesbeheer in andere banken / sectoren om de presentatie te illustreren
 • De deelnemers kennis laten maken met de verschillende procesmethodologieën (Lean, SIX Sigma) maar niet vol theorie over die methodologieën (het doel van deze training is niet om de Lean of Six Sigma-certificeringen te behalen, maar om een ​​bewustzijn te krijgen van verschillende methodologieën om te zien hoe we kunnen gebruik een deel ervan in onze dagelijkse activiteiten)
 • De presentatie moet voornamelijk zijn gericht op zakelijke aangelegenheden (en niet pure IT-processen)
21 hours
De cursus behandelt hoe: Selecteer, organiseer en implementeer een business reengineering-project Bereik concurrentievoordeel door in te spelen op technologie en het gebruik van UML-tools Maximaliseer de klanttevredenheid door procesontwerp af te stemmen op de behoeften van de klant Identificeer typische symptomen van bedrijfsprocesdisfunctie Werkstroom en structuur opnieuw ontwerpen binnen het bedrijf Zorg voor de beste werkwijze door zakelijke patronen toe te passen .
21 hours
Een business/systems analist opent zakelijke problemen door informatie-systemen te ontwerpen die de door het bedrijf gedefinieerde strategie uitvoeren. Deze IT-oplossingen bereiken in het algemeen een van de volgende doelstellingen voor het bedrijfsleven: het implementeren van een nieuw/nieuw bedrijfsproces, het verhogen van efficiëntie en productiviteit van bestaande zakelijke processen, of het verminderen van de operationele kosten van bestaande processen. Deze cursus is bedoeld voor degenen die naar de Business Analysis beroep gaan en die, nadat alle voorwaarden zijn voldaan, geïnteresseerd kunnen zijn in het nemen van de CBAP-certificatie-examen door IIBA (www.iiba.org). Wie moet aanwezig zijn?
  Intro-niveau IT Business Analisten Self-learning IT Business Analisten die de vlekken willen vullen en alle stukken samen zetten Systemsanalisten en programmeren die geïnteresseerd zijn in het uitbreiden van hun rol in het bedrijfsleven
14 hours
De cursus behandelt hedendaagse ontwikkelingsprincipes en -praktijken, waaronder de plaats van projectmanagement, testen en bedrijfsanalyse, binnen Agile en traditionele Waterfall-contexten. De cursus is bedoeld als workshop-stijl met mogelijkheden voor afgevaardigden om vragen te stellen en de echte toepassing van de inhoud te verkennen. Deze cursus bestaat uit een reeks modules met elke module ontworpen om 1,5 uur te duren, dat wil zeggen dat 1 trainingsdag uit 4 modules zou bestaan. Beoogde doelgroep Deze cursus is bedoeld voor diegenen die snel een overzicht willen krijgen van de hedendaagse Waterfall & Agile softwareontwikkeling en de impact op projectmanagement, testen en bedrijfsanalyse.
14 hours
Dashbuilder is een open-source webapplicatie voor het visueel creëren van zakelijke dashboards en rapporten. In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers hoe ze zakelijke dashboards en rapporten kunnen maken met Dashbuilder . Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Visualiseer en personaliseer dashboards met slepen en neerzetten
 • Maak verschillende soorten visualisaties met behulp van diagrambibliotheken
 • Definieer interactieve rapporttabellen
 • Inline KPI's maken en bewerken (Key Performance Indicators)
 • Pas het uiterlijk van metrische weergaven aan
Publiek
 • managers
 • analisten
Formaat van de cursus
 • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
28 hours
Doelstelling: Gedelegeerden kunnen big data-sets analyseren, patronen extraheren, de juiste variabele kiezen die van invloed is op de resultaten, zodat een nieuw model wordt voorspeld met voorspellende resultaten .
14 hours
Er zijn tal van beproefde patronen beschikbaar voor iedereen. Soms is het een kwestie van het veranderen van de namen en het implementeren van het patroon in een specifieke technologie. Het kan honderden uren besparen, die anders aan ontwerp en testen zouden worden besteed. Training Go als Deze cursus heeft twee doelen: ten eerste, het laat je alom bekende patronen hergebruiken, tweede, staat het u te creëren en hergebruik patronen die specifiek zijn voor uw organisatie. Het helpt u om te schatten hoe patronen kosten kunnen verlagen, het ontwerpproces kunnen systematiseren en een codekader kunnen genereren op basis van uw patronen. Publiek Softwareontwerpers, bedrijfsanalisten, projectmanagers, programmeurs en ontwikkelaars evenals operationele managers en softwareafdelingsmanagers. Cursusstijl De cursus richt zich op use cases en hun relatie met een specifiek patroon. De meeste voorbeelden worden uitgelegd in UML en in eenvoudige Java voorbeelden (de taal kan veranderen als de cursus als een gesloten cursus wordt geboekt). Het leidt u door de bronnen van de patronen en laat u zien hoe u patronen kunt catalogiseren en beschrijven die in uw organisatie kunnen worden hergebruikt.
21 hours
Doelstelling: Deze training is gericht op het helpen van productmanagers, producteigenaren, bedrijfsanalisten, systeemarchitecten en ontwikkelaars om te begrijpen hoe efficiënt vereisten kunnen worden beheerd op basis van de productvisie tot ontwikkelaars nauwkeurig te begeleiden bij de implementatie ervan. Meer in detail beoogt deze cursus productmanagers te helpen bij het beter definiëren van de waardeproposities van hun producten op basis van strategieën en behoeften van belanghebbenden. Business en producteigenaren begrijpen hoe de vereisten van de productachterstand moeten worden beschreven en ontdekken vervolgens de juiste epics en gebruikersverhalen van het systeem terwijl ze bijdragen aan de vereiste waardecreatie. Samen met interactieve casestudyoefeningen leren deelnemers hoe ze dergelijke vereisten in detail kunnen beschrijven om een correct begrip van de behoeften te valideren en systeemacceptatietests voor te bereiden. Dus alleen met behulp van een zeer algemeen en productief UML profiel, leren ze vereisten te structureren om efficiënt te communiceren met architecten en ontwikkelaars via een iteratief proces voor het verzamelen van vereisten. Publiek:
 • Productmanagers
 • Product Eigenaren
 • Business
 • Iedereen die geïnteresseerd is in het Requirements Management Process
21 hours
Apache Hadoop is het meest populaire raamwerk voor het verwerken van Big Data Hadoop biedt een uitgebreide en diepgaande analysemogelijkheid en maakt een doorbraak naar de traditionele BI-analysewereld Deze cursus introduceert een analist voor de kerncomponenten van het Hadoop ecosysteem en zijn analyses Publiek Bedrijfsanalisten Looptijd drie dagen Formaat Hoorcolleges en practica .
14 hours
Doelstelling: Technische analisten en ontwerpers helpen begrijpen hoe software-implementatie van de vereisten moet worden doorlopen, waardoor traceerbaarheid tussen bedrijfsspecificaties en de softwarecode wordt gewaarborgd. Deze tweedaagse training is bedoeld om technische analisten en ontwerpers te helpen bij het ontwerpen van specificaties die zijn beschreven door de bedrijfsanalisten. Na transformatie naar representaties van softwarecomponenten, traceren de resulterende systeemcomponenten systeemvereisten naar softwarecomponentstructuren. Ten slotte worden deze technische specificaties geïmplementeerd in softwarecode en getest op componentbasis. De resulterende softwarecomponenten bieden een goede mate van reactiviteit op veranderingen omdat ze het mogelijk maken om het systeemgedrag laag voor laag afzonderlijk te traceren (van de gebruikersinterfaces naar bedrijfsobjecten laag via de applicatiecomponenten waar de gebruikkeuzes van de actoren worden opgeslagen.
14 hours
Deze cursus op basisniveau richt zich op de behoeften van mensen die betrokken zijn bij het onderwerp Requirements Engineering en Agile. Dit omvat mensen in rollen zoals project- of IT-management, domeinexperts, systeemanalisten en softwareontwikkelaars, Scrum Masters, Product Owners en personen die deel uitmaken van Agile organisaties.RE@Agile is zowel geïnspireerd door IREB's kijk op Agile waarden als door een Agile kijk op Requirements Engineering waarden. De inhoud omvat classificatie en beoordeling van Requirements Engineering werkproducten en technieken in het kader van Agile, van Agile werkproducten en technieken in het kader van Requirements Engineering, en van essentiële proceselementen in Agile productontwikkeling. RE@Agile wijst op de motivatie om Agile te gebruiken in een ontwikkelproces.Een belangrijk gebied is de synergie tussen Requirements Engineering en Agile: Agile Uitgangspunten omtrent Requirements Engineering en Agile mindset in relatie tot de kernwaarden Requirements Engineering.Het onderzoekDeze cursus vormt de basis voor het RE@Agile Primer-examen. Er zijn twee verschillende onderzoeken beschikbaar:
  Geproctord meerkeuze-examen met officieel RE@Agile Primer-certificaat, vergelijkbaar met de meerkeuze-examens CPRE Foundation Level en Advanced Level, maar duurt 40 minuten. Online multiple-choice self-assessment met bevestiging van deelname.
21 hours
Deze Advanced Level Module RE@Agile is bedoeld voor Requirements Engineers en agile professionals. Het richt zich op het begrijpen en toepassen van praktijken en technieken uit de Requirements Engineering discipline in agile ontwikkelingsprocessen, evenals het begrijpen en toepassen van concepten, technieken en essentiële proceselementen van agile benaderingen in Requirements Engineering processen.Het onderzoekDeze cursus is bedoeld ter voorbereiding op de Advanced Level certificeringsexamens van de:
  RE@Agile - Practitioner (certificaat bestaat uit een meerkeuze-examen) RE@Agile - Specialist (certificaat bestaat uit een schriftelijke opdracht)
 
21 hours
Deze 3-daagse cursus wordt gegeven onder leiding van een live instructeur, online (op afstand) of op locatie (klaslokaal).Deze cursus biedt methoden en good practices van Requirements Engineering die in elke organisatie kunnen worden geïntroduceerd, ongeacht het bedrijfsdomein, met een focus op het opwekken (of extraheren van vereisten) en hun consolidatie (onderhandelen en integreren).De inhoud van de cursus is ook een voorbereiding op het certificeringsniveau Advanced.Voor wie is deze cursus?Professionals met loopbaanprofielen zoals Requirements Engineering, bedrijfsanalyse, bedrijfskunde en organisatieontwerp, die hun kennis en vaardigheden op het gebied van het opstellen van eisen willen uitbreiden.Inspectie:Indien van toepassing worden extra examenkosten in rekening gebracht.Het examen “IREB Certified Professional for Requirements Engineering – Advanced Level (Elicitation)” bestaat uit:CPRE gevorderd niveau (modellering) – beoefenaar
  Het examen voor het behalen van het certificaat Requirements Elicitation - Practitioner - bestaat uit een meerkeuze-examen.
CPRE gevorderd niveau (modellering) – Specialist
  Het examen voor het behalen van het certificaat Vereisten Elicitatie - Specialist - bestaat uit een schriftelijke opdracht.
21 hours
Deze 3-daagse cursus wordt gegeven onder leiding van een live instructeur, online (op afstand) of op locatie (klaslokaal).Voor wie is deze cursus:De cursus Advanced Requirements Management is bedoeld voor professionals op het gebied van requirements engineering, business analyse, business engineering, organisatieontwerp etc. die hun kennis en vaardigheden op het gebied van requirements management willen verdiepen.Inspectie:Indien van toepassing worden extra examenkosten in rekening gebracht.Het examen “IREB Certified Professional for Requirements Engineering – Advanced Level (Management)” bestaat uit:CPRE gevorderd niveau (Management) – Beoefenaar
  Het examen voor het behalen van het certificaat Eisen Management - Practitioner - bestaat uit een meerkeuze-examen.
CPRE gevorderd niveau (Management) – Specialist
  Het examen voor het behalen van het certificaat Eisen Management - Specialist - bestaat uit een schriftelijke opdracht.
21 hours
Dit 3 daags cursus wordt leverd als levende instructeur, zowel online (remote) of op plaats (klasseroom).Met de praktische oefenen zal u deze opleiding   de efficiënte modellen van informatiestructuren, functies, gedragen en scenario's meer kennisgeving geven.Na conclusie van de opleiding kunt u het examen nemen om als een “IREB®  Certificate Professional voor Requirements Engineering – Geavanceerde niveau, Eisen Modelingen”.Het certificeringsregeling wordt ontwikkeld door de IREB, en de CPRE-examen kan worden genomen bij goedgekeurde certificatieorganen.  Wie is dit weg voor?Vereisten managers, bedrijfsanalysten, systeem en software-analysten (systeemingenieurs) en  projectenmanagers.Onderzoek:Aanvullende examenkosten geladen indien van toepassing.De “IREB  Certificate Professional voor Requirements Engineering – Geavanceerde niveau (Modellen)” exam bestaat uit twee stappen:CPRE Geavanceerde niveau (Model) – Practitioner
  Het examen om de Eisen Modeling - Practitioner - certificaat te bereiken bestaat uit een multiple-choice-examen.
CPRE Geavanceerde niveau (Model) – Specialist
  Het examen om de Modelingen - Specialist - certificaat te bereiken bestaat uit een schriftelijke toewijzing.
21 hours
Deze cursus wordt gegeven onder leiding van een live instructeur, online (op afstand) of op locatie (klaslokaal).De Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE) is een certificaat gericht op personen die werkzaam zijn in Requirements Engineering, Business Analysis en Testing. De cursus behandelt de grondbeginselen van het Requirements Engineering domein, methodologie en beschikbare technieken.Het certificatieschema is ontwikkeld door de IREB en het CPRE-examen kan worden afgelegd bij erkende certificatie-instellingen.Voor wie is deze cursus?Iedereen werkt met Requirements Engineering, Business Analysis, software- en systeemontwikkeling. Het Foundation-niveau omvat het opstellen van vereisten met de juiste documentatie, verificatie en validatie van vereisten, evenals het beheer ervan gedurende de end-to-end levenscyclus van het product.Aan het einde van deze training zijn de deelnemers:
  bekend met de terminologie van Requirements Engineering/Business Analysis en Requirements Management de basistechnieken en -methoden van Requirements Engineering en hun toepassing kennen bekend met de meest gangbare notaties voor requirements.
21 hours
Model Based Development (MBD) is een methode voor softwareontwikkeling die een snellere, meer kosteneffectieve ontwikkeling van dynamische systemen mogelijk maakt, zoals besturingssystemen, signaalverwerking en communicatiesystemen Het is meer gebaseerd op grafische modellering dan op de traditionele op tekst gebaseerde programmering In deze geoefende, live training zullen deelnemers leren hoe MBD-methodologieën kunnen worden toegepast om ontwikkelingskosten te verminderen en de time-to-market van hun embedded softwareproducten te versnellen Tegen het einde van deze training zullen deelnemers in staat zijn om Selecteer en gebruik de juiste hulpmiddelen voor het implementeren van MBD Gebruik MBD voor een snelle ontwikkeling in de vroege stadia van hun ingebed softwareproject Verkort de vrijlating van hun embedded software in de markt Publiek Embedded systems engineers Ontwikkelaars en programmeurs Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
21 hours
Requirements Analysis, ook bekend als Requirements Engineering, is het proces van het identificeren van gebruikersverwachtingen voor een nieuw of gewijzigd product of project. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op mensen die de vereistenanalyse willen begrijpen en de vereistenanalyse efficiënt en nauwkeurig uitvoeren met behulp van analysetechnieken voor hun projecten. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Identificeren van verschillende soorten vereisten. begrijpen de algemene concepten van, en activiteiten binnen, vereisten analyse. Maak kennis met de vereistenanalyse methodologie. Gebruik verschillende vereisten analyse technieken in hun voordeel. structurele vereisten om efficiënt met architecten en ontwikkelaars te communiceren door middel van een iteratieve vereistenverzamelingsproces.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
63 hours
Deze cursus demonstreert door middel van hands-on de basisbeginselen en toepassingen van software engineering, requirements engineering en testen.

Last Updated:

Upcoming Business Analysis Courses

Weekend Business Analysis cursus, Avond Business Analysis training, Avond Business Analysis opleiding Business Analysis boot camp, Business Analysis instructeur geleid, Weekend Business Analysis training, Avond Business Analysis cursus, Business Analysis coaching, Business Analysis instructeur, Business Analysis trainer, Business Analysis training cursus, Business Analysis lessen, Business Analysis on-site, Business Analysis privé cursus, Business Analysis een op een training, Business Analysis op locatie, Weekend Business Analysis opleiding

Cursussen met korting

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

This site in other countries/regions