Business Analysis Training Courses

Business Analysis Training Courses

Lokale, instructieve live trainingen in Business Analysis demonstreren door middel van interactieve discussies en handsonoefeningen om effectieve bedrijfsanalyses uit te voeren Business Analysis-trainingen zijn beschikbaar als 'live training op locatie' of 'live training op afstand' Onsite live training kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfsopleidingscentra in Nederland Live-training op afstand wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop NobleProg Uw lokale trainingsaanbieder.

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

Business Analysis subcategorieën

Business Analysis Cursusoverzicht

CodeNaamTijdsduurOverzicht
designpatDesign Patterns14 uurEr zijn tal van beproefde en geteste patronen op grote schaal beschikbaar voor iedereen. Soms is het een kwestie van de namen veranderen en het patroon in een specifieke technologie implementeren. Het kan honderden uren besparen, die anders zouden worden besteed aan ontwerp en testen.

Trainingsdoelen

Deze cursus heeft twee doelen: ten eerste kunt u algemeen bekende patronen hergebruiken, ten tweede kunt u specifieke patronen voor uw organisatie maken en hergebruiken.

Het helpt u te schatten hoe patronen kosten kunnen besparen, het ontwerpproces kunnen systematiseren en een codekader kunnen genereren op basis van uw patronen.

Publiek

Softwareontwerpers, bedrijfsanalisten, projectmanagers, programmeurs en ontwikkelaars, alsmede operationele managers en managers van softwareafdelingen.

Cursusstijl

De cursus richt zich op use cases en hun relatie met een specifiek patroon. De meeste voorbeelden worden uitgelegd in UML en in eenvoudige Java-voorbeelden (de taal kan veranderen als de cursus als een gesloten cursus wordt geboekt). Het gidst u door de bronnen van de patronen en laat u zien hoe u patronen kunt catalogiseren en beschrijven die in uw organisatie opnieuw kunnen worden gebruikt.
bpobBusiness Process Optimization in Banking21 uurDeze cursus richt zich op holistische, gestructureerde oplossingen voor het vinden van knelpunten en het optimaliseren van bedrijfsprocessen.

Het is een praktische workshop waar deelnemers voorbeelden krijgen en later soortgelijke oefeningen moeten oplossen tijdens teamoefeningen.

- De bedrijfservaring gebruiken in procesbeheer in andere banken / sectoren om de presentatie te illustreren
- De deelnemers kennis laten maken met de verschillende procesmethodologieën (Lean, SIX Sigma) maar niet vol theorie over die methodologieën (het doel van deze training is niet om de Lean of Six Sigma-certificeringen te behalen, maar om een ​​bewustzijn te krijgen van verschillende methodologieën om te zien hoe we kunnen gebruik een deel ervan in onze dagelijkse activiteiten)
- De presentatie moet voornamelijk zijn gericht op zakelijke aangelegenheden (en niet pure IT-processen)
dashbuilderDashbuilder for Business Users14 uurDashbuilder is een opensource-webtoepassing voor het visueel maken van zakelijke dashboards en rapporten In deze live training met instructeur leren deelnemers hoe dashboards en rapporten kunnen worden gemaakt met Dashbuilder Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Visual configureer en personaliseer dashboards met draganddrop Maak verschillende soorten visualisaties met behulp van diagrambibliotheken Definieer interactieve rapporttabellen Creëer en bewerk inline KPI's (Key Performance Indicators) Pas het uiterlijk en aanvoelen van metrische weergaven aan Publiek managers analisten Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
fintechFintech: A Practical Introduction for Managers14 uurFintech verwijst naar de convergentie van financiën + nieuwe technologieën In deze training met instructeur krijgen deelnemers inzicht in de technologieën, methoden en mindset die nodig zijn om een ​​Fintech-strategie te implementeren Deze training is bedoeld voor managers die een 'groot beeld' van Fintech moeten begrijpen, de hype en het jargon moeten doorbreken en tastbare eerste stappen moeten zetten in de richting van de adoptie van nieuwe technologieën die van toepassing zijn op financiële bedrijven en services Tegen het einde van deze training zullen deelnemers in staat zijn om Huidige haalbare Fintech-strategieën voor hun organisatie presenteren De rol en functionaliteit van sleuteltechnologieën begrijpen en uitleggen Stel een actieplan op om stap voor stap nieuwe technologieën te introduceren Publiek Strategici binnen de financiële sector Technologen binnen de financiële sector Stakeholders binnen de financiële organisatie Consultants en bedrijfsanalisten Formaat van de cursus Hoorcollege, deelbespreking, oefeningen en groepswerkactiviteiten .
mbdModel Based Development for Embedded Systems21 uurModel Based Development (MBD) is een methode voor softwareontwikkeling die een snellere, meer kosteneffectieve ontwikkeling van dynamische systemen mogelijk maakt, zoals besturingssystemen, signaalverwerking en communicatiesystemen Het is meer gebaseerd op grafische modellering dan op de traditionele op tekst gebaseerde programmering In deze geoefende, live training zullen deelnemers leren hoe MBD-methodologieën kunnen worden toegepast om ontwikkelingskosten te verminderen en de time-to-market van hun embedded softwareproducten te versnellen Tegen het einde van deze training zullen deelnemers in staat zijn om Selecteer en gebruik de juiste hulpmiddelen voor het implementeren van MBD Gebruik MBD voor een snelle ontwikkeling in de vroege stadia van hun ingebed softwareproject Verkort de vrijlating van hun embedded software in de markt Publiek Embedded systems engineers Ontwikkelaars en programmeurs Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
processminingProcess Mining21 uurProcess mining, of Automated Business Process Discovery (ABPD), is een techniek die algoritmen toepast op gebeurtenislogboeken voor het analyseren van bedrijfsprocessen Process mining gaat verder dan dataopslag en data-analyse; het overbrugt gegevens met processen en biedt inzicht in de trends en patronen die van invloed zijn op de procesefficiëntie Formaat van de cursus De cursus begint met een overzicht van de meest gebruikte technieken voor process mining We bespreken de verschillende algoritmen voor procesdetectie en hulpmiddelen die worden gebruikt voor het ontdekken en modelleren van processen op basis van onbewerkte gebeurtenisgegevens Reallife case studies worden onderzocht en datasets worden geanalyseerd met behulp van het ProM opensource framework Publiek Data science professionals Iedereen die geïnteresseerd is in het begrijpen en toepassen van procesmodellering en datamining .
agilebaAgile Business Analysis14 uurDeze cursus richt zich op de rol van bedrijfsanalist om succesvol te zijn op Agile-projecten Cursusdeelnemers leren hoe ze kunnen samenwerken met het team, de producteigenaar, Scrum Master en met de klant om het ontwikkelingsproces te vergemakkelijken Deelnemers gaan door een schijnproject waarbij gemeenschappelijke stations worden beoefend .
ubpmbpmn2Understanding Business Process Modeling with BPMN 2.014 uurDeze training is bedoeld om businessanalisten te helpen bij het efficiënt modelleren van hun bedrijfsprocessen met behulp van BPMN en voor middelen die worden behandeld door hun activiteiten Door middel van een agile bedrijfsraamwerk leren bedrijfsanalisten tijdens deze cursus de juiste BPMN-notaties en bedrijfsuitbreidingen van UML te gebruiken om te voldoen aan hun 'bedrijfsvereisten' en op samenhangende wijze onderliggende ontwerpactiviteiten te stimuleren .
condevContemporary Development Principles and Practices14 uurDe cursus behandelt hedendaagse ontwikkelingsprincipes en -praktijken, waaronder de plaats van projectmanagement, testen en bedrijfsanalyse, binnen Agile en traditionele Waterfall-contexten De cursus is bedoeld als workshopstijl met mogelijkheden voor afgevaardigden om vragen te stellen en de toepassing in de praktijk van de inhoud te verkennen Deze cursus bestaat uit een reeks modules waarbij elke module is ontworpen om 1,5 uur te duren, dwz dat 1 trainingsdag uit 4 modules bestaat Beoogde doelgroep Deze cursus is bedoeld voor diegenen die een snel overzicht willen krijgen van de hedendaagse ontwikkeling van de Waterfall & Agile-software en de impact op projectbeheer, testen en bedrijfsanalyse .
baessBusiness Analysis Essentials21 uurPubliek: Bedrijfsconsultants, bedrijfsanalisten, projectmanagers, IT-professionals .
bpmn2Business Process Modelling in BPMN 2.021 uurDeze cursus is gemaakt voor iedereen die verantwoordelijk is voor het modelleren van processen in BPMN 20 Het richt zich op praktische aspecten van alle BPMN 20-specificaties en op implementaties van algemene patronen Het is een reeks korte lezingen gevolgd door oefeningen: de afgevaardigden krijgen een probleem dat in het Engels is beschreven en zullen voor elk probleem een ​​goed schema moeten maken Daarna worden de diagrammen besproken en beoordeeld door de groep en de trainer Deze cursus richt zich op het begrijpen van de BPMN-diagrammen, maar omvat ook het basisgedeelte van het uitvoeringsgedeelte van BPMN .
hadoopbaHadoop for Business Analysts21 uurApache Hadoop is het meest populaire raamwerk voor het verwerken van Big Data Hadoop biedt een uitgebreide en diepgaande analysemogelijkheid en maakt een doorbraak naar de traditionele BI-analysewereld Deze cursus introduceert een analist voor de kerncomponenten van het Hadoop ecosysteem en zijn analyses Publiek Bedrijfsanalisten Looptijd drie dagen Formaat Hoorcolleges en practica .
datamaData Mining and Analysis 28 uurDoelstelling: Gedelegeerden kunnen big data-sets analyseren, patronen extraheren, de juiste variabele kiezen die van invloed is op de resultaten, zodat een nieuw model wordt voorspeld met voorspellende resultaten .
bpmn2funwsBPMN 2.0 Fundamentals and Workshop14 uurPubliek:

Afgevaardigden die interesse hebben in procesmodellering, zullen baat hebben bij het bijwonen van deze modelleringsnotering voor bedrijfsprocessen, waaronder:

- Bedrijfs- en procesanalisten
- Procesontwerpers en uitvoerders
- Project- en programmabeheerders
- Iedereen die betrokken is bij bedrijfsverandering en transformatie.
oobdpObject Oriented Design using Design Patterns14 uurDoelstelling:

Het helpen van technische analisten en ontwerpers om te begrijpen hoe de softwarematige implementatie van de vereisten moet worden uitgevoerd, waardoor de traceerbaarheid tussen bedrijfsspecificaties en de softwarecode gewaarborgd is.

Deze tweedaagse training richt zich op het assisteren van technische analisten en ontwerpers bij het ontwerpen van specificaties beschreven door de bedrijfsanalisten. Na transformatie in representaties van softwarecomponenten volgen de resulterende systeemcomponenten systeemvereisten naar structuur van softwarecomponenten.

Ten slotte zijn deze technische specificaties geïmplementeerd in softwarecode en getest op componentbasis. De resulterende softwarecomponenten bieden een goede mate van reactiviteit ten opzichte van wijzigingen, aangezien ze afzonderlijk naar het implementatieniveau kunnen zoeken, het systeemgedrag laag voor laag (van de gebruikersinterfaces naar de laag van bedrijfsobjecten via de toepassingscomponenten waar de gebruikskeuzen van de acteurs worden opgeslagen.
eraamaumlEfficient Requirement Management using Agile Methods and Agile UML Modeling21 uurDoelstelling:

Deze training is bedoeld om productmanagers, producteigenaren, bedrijfsanalisten, systeemarchitecten en ontwikkelaars te helpen bij het efficiënt beheren van Vereisten op basis van de productvisie, totdat ontwikkelaars nauwkeurig worden begeleid bij het implementeren ervan.

Meer in detail beoogt deze cursus productmanagers te helpen bij het beter definiëren van de waardeproposities van hun producten op basis van strategieën en behoeften van belanghebbenden. Business Analisten en producteigenaren begrijpen hoe ze de vereisten van de productachterstand moeten beschrijven en ontdekken vervolgens de juiste heldendichten en gebruikersverhalen van het systeem terwijl ze bijdragen aan de vereiste waardecreatie. Langs interactieve casestudieoefeningen leren deelnemers hoe ze dergelijke vereisten in detail beschrijven om een ​​juist begrip van de behoeften te valideren en systeemacceptatietests voor te bereiden. Dus, alleen met behulp van een heel gebruikelijk en productief UML-profiel, leren ze eisen te structureren om efficiënt te communiceren met architecten en ontwikkelaars via een iteratief proces voor het verzamelen van vereisten.

Publiek:

- Productmanagers
- Producteigenaren
- Bedrijfsanalisten
- Iedereen die betrokken is bij het Requirements Management Process
bmamBusiness Modeling for an Agile Enterprise14 uurDoelstelling:

Business analisten helpen om te begrijpen hoe hun bedrijfsprocessen en middelen efficiënt kunnen worden gemodelleerd en gevalideerd om de bedrijfsflexibiliteit van hun organisatie te vergroten op basis van hun doelarchitectuur en veranderende marktbehoeften.

Deze tweedaagse training is bedoeld om afgevaardigden te helpen bij het leren modelleren van hun bedrijfsprocessen en -middelen om ze aan te passen aan veranderingen in hun doelen, strategieën en beïnvloedde capaciteiten als onderdeel van de doelarchitectuur. Op basis van de belangrijkste elementen van bedrijfsprestaties (strategieën, tactieken, KPI, zakelijke mogelijkheden, enz ...), leren deelnemers daar hoe een vision centric bedrijfsproces en resource cartografie uit te werken. Vervolgens begrijpen ze alleen de juiste BPMN- en UML-notatie die is aangepast aan hun taal. Ze begrijpen hoe ze kunnen worden aangepast aan veranderende strategieën, tactieken en beleid.
bitsasBusiness and IT System Agility in the Digital Age7 uurDoelstelling:

Dit introductieseminar biedt u een overzicht van de digitale bedrijfsmodellen, zakelijke en enterprise-architectuurkaders en methodologieën waarop organisaties zich proberen te richten om hun zakelijke wendbaarheid te vergroten met het oog op verstoringen van het digitale tijdperk.

Dit seminar is met name bedoeld om u te helpen kaders en referentiearchitecturen te begrijpen die wereldwijd worden gebruikt om digitale bedrijfsmodellen en IT-systeemarchitecturen in lijn te brengen met het veranderende competitieve landschap.
softengretSoftware Engineering, Requirements Engineering and Testing63 uurDeze cursus demonstreert door middel van hands-on de basisbeginselen en toepassingen van software engineering, requirements engineering en testen.
badspIntroduction to Business Analysis: Defining Successful Projects21 uurDeze cursus laat je zien hoe je: Voer de belangrijkste functies van de bedrijfsanalist uit door een solide bedrijfsanalysekader toe te passen Voer een analyse van de bedrijfsbehoeften uit om de vereisten van de belanghebbenden op te roepen Pas bedrijfsanalysetechnieken toe om belangrijke problemen en potentiële kansen in uw onderneming te identificeren Stel effectieve vereisten en communicatieplannen op Analyseer en specificeer vereisten met behulp van de beste praktijken uit de branche Beheer de beoordeling en validatie van oplossingen .
bprcaBusiness Process Re-engineering for Competitive Advantage21 uurDe cursus behandelt hoe: Selecteer, organiseer en implementeer een business reengineering-project Bereik concurrentievoordeel door in te spelen op technologie en het gebruik van UML-tools Maximaliseer de klanttevredenheid door procesontwerp af te stemmen op de behoeften van de klant Identificeer typische symptomen van bedrijfsprocesdisfunctie Werkstroom en structuur opnieuw ontwerpen binnen het bedrijf Zorg voor de beste werkwijze door zakelijke patronen toe te passen .
busianaBusiness Analysis21 uurEen bedrijfs- / systeemanalist lost bedrijfsproblemen op door informatiesystemen te ontwerpen die de door het bedrijf gedefinieerde strategie uitvoeren Deze IT-oplossingen bereiken over het algemeen een van de volgende doelen voor het bedrijf: een nieuw / nieuw bedrijfsproces implementeren, de efficiëntie en productiviteit van bestaande bedrijfsprocessen verhogen of de bedrijfskosten van bestaande processen verlagen Deze cursus is bedoeld voor diegenen die het beroep van bedrijfsanalist beginnen en die, nadat aan enige voorwaarden is voldaan, geïnteresseerd kan zijn in het afleggen van het CBAP-certificeringsexamen door IIBA (wwwtheiibaorg) Wie zou moeten bijwonen? Entrylevel IT Business Analysts Zelfstandig IT-bedrijfsanalisten die de gaten willen vullen en alle stukjes bij elkaar willen voegen Systeemanalisten en programmeurs die geïnteresseerd zijn in het uitbreiden van hun rol in het bedrijfsgebied .
babokiibaBusiness Analysis, BABOK V3.0 and IIBA Certification Preparation21 uurOverzicht: Een bedrijfs- / systeemanalist lost bedrijfsproblemen op door informatiesystemen te ontwerpen die de door het bedrijf gedefinieerde strategie uitvoeren Deze IT-oplossingen bereiken over het algemeen een van de volgende doelen voor het bedrijf: een nieuw bedrijfsproces implementeren, de efficiëntie en productiviteit van bestaande bedrijfsprocessen verhogen of de bedrijfskosten van bestaande processen verlagen Deze cursus is bedoeld voor bedrijfsanalisten, inclusief diegenen die willen doorgaan en zich willen voorbereiden op een IIBA-certificering (CCBA of CBAP) en is consistent met het kader dat wordt geschetst door de BABOK® versie 30 Doelen: Identificeer de kritische principes, activiteiten, taken en technieken uiteengezet in de BABOK® V30 Begrijp de kernkennisgebieden, activiteiten, taken, deliverables en hun relaties: Belangrijkste definities: BABOK® (Business Analysis Body of Knowledge) Standaard voor het uitvoeren van bedrijfsanalyses en als kader voor het beschrijven van de taken die moeten worden uitgevoerd CCBA® (Certified of Competency in Business Analysis) Een certificering die wordt aangeboden via het International Institute of Business Analysis (IIBA) en waarbij een test op basis van de BABOK® pas moet worden afgelegd na goedkeuring van de aanvraag, die is gebaseerd op opleiding en ervaring CBAP® (Certified Business Analysis Professional) Een certificering die wordt aangeboden via het International Institute of Business Analysis (IIBA) en waarbij een test op basis van de BABOK® pas moet worden afgelegd na goedkeuring van de aanvraag, die is gebaseerd op opleiding en ervaring .
matlabprescriptiveMatlab for Prescriptive Analytics14 uurPrescriptieve analyse is een tak van bedrijfsanalyses, samen met beschrijvende en voorspellende analyses Het maakt gebruik van voorspellende modellen om acties voor optimale resultaten voor te stellen, gebaseerd op optimalisatie en op regels gebaseerde technieken als basis voor de besluitvorming Tijdens deze live training met instructeur leren deelnemers Matlab te gebruiken voor het uitvoeren van prescriptieve analyses op een set voorbeeldgegevens Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Begrijp de belangrijkste concepten en kaders die worden gebruikt in prescriptieve analyses Gebruik MATLAB en de bijbehorende toolboxes om gegevens te verzamelen, op te schonen en te verkennen Gebruik op regels gebaseerde technieken, waaronder inferentiemotoren, scorekaarten en beslissingsbomen om beslissingen te nemen op basis van verschillende bedrijfsscenario's Gebruik Monte Carlo-simulatie om onzekerheden te analyseren en voor een goede besluitvorming te zorgen Zet voorspellende en prescriptieve modellen in op bedrijfssystemen Publiek Bedrijfsanalisten Operations planners Functionele managers BI (Business Intelligence) -teamleden Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
bpaumlbpmnBusiness Process Analysis with UML and BPMN14 uurCursusdoelgroep:

Managers die BPMN-diagrammen, Business Consultants, Business Analysts, Business Process Engineers, systeemanalisten en iedereen die betrokken is bij het analyseren en plannen van bedrijfsprocessen willen begrijpen met behulp van gestandaardiseerde, uniforme modelleringsnotatie.

Cursusdoelen:

- Produceer hoogwaardige processchema's
- Model in de BPMN-procesnotatie
- Capture as-is procesinformatie
- Implementeer geoptimaliseerde processtromen voor mensenintensieve processen
- Vereenvoudig complexe procesdefinities en verbreek ze tot beter hanteerbare stukken
bpmnaBPMN for Analysts14 uurDe cursus is gericht op het aanleren van praktische kennis en het leren van BPMN-modelvaardigheden op intermediair en gevorderd niveau.

De ideale deelnemer is een training voor bedrijfsanalisten, wat betekent dat de persoon gebruikersvereisten voor het systeem ontdekt, identificeert, verzamelt en analyseert. - De geavanceerde ontwikkelaars van computertoepassingen en systeemarchitecten die geïnteresseerd zijn in het vooruitzicht van het maken van bedrijfsprocessen, systeem- en aangepaste stuurprogramma's.

De cursus heeft geen betrekking op het uitvoerbare BPMN-niveau.

Training wordt uitgevoerd in de meest dominante techniek in de vorm van een computer (~ 90%), waarbij we in de eerste plaats echte zakelijke situaties voor BPD vertalen, aan de andere kant om diagrammen te interpreteren die hun praktische bruikbaarheid beoordelen.

De cursus is een zeer intensieve praktische cursus in strikte zin, de training heeft op geen enkele manier te maken gehad met theoretische overwegingen van BPMN.
bpmn2baBPMN 2.0 for Business Analysts21 uurDeze cursus is gemaakt voor bedrijfsanalisten die BPMN 20 uitgebreid in hun projecten willen gebruiken Het richt zich op praktische aspecten van alle BPMN 20-specificaties en op implementaties van algemene patronen Het is een reeks korte lezingen gevolgd door oefeningen: de afgevaardigden krijgen een probleem dat in het Engels is beschreven en zullen voor elk probleem een ​​goed schema moeten maken Daarna worden de diagrammen besproken en beoordeeld door de groep en de trainer Deze cursus behandelt het uitvoeringsgedeelte van BPMN niet, maar richt zich op analyse- en procesontwerpaspecten van BPMN 20 .
irebcpreIREB CPRE Foundation Level7 uurHet doel van de training

Aanvulling op kennis over requirements engineering, bijvoorbeeld verworven in de cursus "Basiskennis van requirements engineering en analyse", of op een andere manier, met de vaardigheden om met succes te slagen voor het examen voor het IREB CPRE Basic Certificate (IREB CPRE FL). Voor het behalen van het examen moet je omgaan met specifiek geformuleerde examenvragen.

Doelgroep

Mensen die hun ervaring en kennis op het gebied van requirements engineering willen bevestigen door het IREB CPRE FL-certificaat te behalen.

Aankomende Business Analysis cursussen

CursusCursusdatumCursus Kosten [Op Afstand / Klas]
Introduction to Business Analysis: Defining Successful Projects - Nijmegen City Centredi, 2019-03-12 09:303465EUR / 5315EUR
Introduction to Business Analysis: Defining Successful Projects - Maastricht City Centredi, 2019-03-12 09:303465EUR / 6035EUR
Introduction to Business Analysis: Defining Successful Projects - De Fabriek Leeuwardenwo, 2019-03-13 09:303465EUR / 4475EUR
Introduction to Business Analysis: Defining Successful Projects - Amsterdamma, 2019-03-25 09:303465EUR / 4865EUR
Introduction to Business Analysis: Defining Successful Projects - Den Haag Centraal Stationdi, 2019-04-02 09:303465EUR / 5915EUR
Weekend Business Analysis cursus, Avond Business Analysis training, Avond Business Analysis opleiding Business Analysis boot camp, Business Analysis instructeur geleid, Weekend Business Analysis training, Avond Business Analysis cursus, Business Analysis coaching, Business Analysis instructeur, Business Analysis trainer, Business Analysis training cursus, Business Analysis lessen, Business Analysis on-site, Business Analysis privé cursus, Business Analysis een op een training, Business Analysis op locatie, Weekend Business Analysis opleiding

Cursussen met korting

CursusLocatieCursusdatumCursus Kosten [Op Afstand / Klas]
Computer Vision with SimpleCVGolden Tulip Leidenma, 2019-02-25 09:302700EUR / 4000EUR
R for Statistical AnalysisDen Haag Centraal Stationdi, 2019-04-23 09:302700EUR / 4400EUR
Jupyter for Data Science TeamsDen Haag Centraal Stationma, 2019-04-29 09:301350EUR / 2300EUR
Big Data - Data ScienceEvoluon Eindhovenwo, 2019-05-08 09:302700EUR / 4100EUR
Encog: Introduction to Machine LearningRotterdam Brainparkdi, 2019-07-09 09:302700EUR / 4260EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

is growing fast!

We are looking to expand our presence in the Netherlands!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in the Netherlands
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!