Business Analysis Training Courses

Business Analysis Training Courses

Lokale, instructieve live trainingen in Business Analysis demonstreren door middel van interactieve discussies en handsonoefeningen om effectieve bedrijfsanalyses uit te voeren Business Analysis-trainingen zijn beschikbaar als 'live training op locatie' of 'live training op afstand' Onsite live training kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfsopleidingscentra in Nederland Live-training op afstand wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop NobleProg Uw lokale trainingsaanbieder.

Machine Translated

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

Business Analysis subcategorieën

Business Analysis Cursusoverzicht

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at business professionals who wish to learn intermediate-level skills for managing organizational charts using OrgPlus 6. By the end of this training, participants will be able to:
 • Handle large data sets with sophisticated formatting tools.
 • Create data visualization reports and directories.
 • Use OrgPlus printing, exporting, and publishing features.
 • Navigate complex charts with ease.
21 hours
This course has been created for business analysts who want to use BPMN 2.0 extensively in their projects. It focuses on practical aspects of all BPMN 2.0 specification as well as implementations of common patterns. It is a series of short lectures followed by exercises: the delegates will have a problem described in English, and will have to create a proper diagram for each problem. After that, the diagrams will be discussed and assessed by the group and the trainer. This course doesn't cover execution part of BPMN, it focuses on analysis and process design aspects of BPMN 2.0.
14 hours
Er zijn tal van beproefde patronen beschikbaar voor iedereen. Soms is het een kwestie van het veranderen van de namen en het implementeren van het patroon in een specifieke technologie. Het kan honderden uren besparen, die anders aan ontwerp en testen zouden worden besteed. Training Go als Deze cursus heeft twee doelen: ten eerste, het laat je alom bekende patronen hergebruiken, tweede, staat het u te creëren en hergebruik patronen die specifiek zijn voor uw organisatie. Het helpt u om te schatten hoe patronen kosten kunnen verlagen, het ontwerpproces kunnen systematiseren en een codekader kunnen genereren op basis van uw patronen. Publiek Softwareontwerpers, bedrijfsanalisten, projectmanagers, programmeurs en ontwikkelaars evenals operationele managers en softwareafdelingsmanagers. Cursusstijl De cursus richt zich op use cases en hun relatie met een specifiek patroon. De meeste voorbeelden worden uitgelegd in UML en in eenvoudige Java voorbeelden (de taal kan veranderen als de cursus als een gesloten cursus wordt geboekt). Het leidt u door de bronnen van de patronen en laat u zien hoe u patronen kunt catalogiseren en beschrijven die in uw organisatie kunnen worden hergebruikt.
21 hours
Samenvatting: Een bedrijfs / systeemanalist lost bedrijfsproblemen op door informatiesystemen te ontwerpen die de door het bedrijf gedefinieerde strategie uitvoeren. Deze IT-oplossingen bereiken doorgaans een van de volgende doelen voor het bedrijf: een nieuw bedrijfsproces implementeren, de efficiëntie en productiviteit van bestaande bedrijfsprocessen verhogen of de operationele kosten van bestaande processen verlagen. Deze cursus is bedoeld voor Business inclusief diegenen die zich willen voorbereiden op een IIBA-certificering (CCBA of CBAP) en is consistent met het kader dat is beschreven in BABOK® versie 3.0 Doelen:
 • Identificeer de kritieke principes, activiteiten, taken en technieken die worden beschreven in BABOK® V3.0
 • Begrijp de kernkennisgebieden, activiteiten, taken, deliverables en hun relaties:
Belangrijkste definities: BABOK® ( Business Analysis Body of Knowledge) Standaard voor het uitvoeren van bedrijfsanalyses en die dient als een kader voor het beschrijven van de taken die moeten worden uitgevoerd. CCBA® (Certified of Competency in Business Analysis ) Een certificering aangeboden door het International Institute of Business Analysis (IIBA), waarbij een test op basis van de BABOK® alleen moet worden doorstaan na goedkeuring van de aanvraag die is gebaseerd op opleiding en ervaring. CBAP® (Certified Business Analysis Professional) Een certificering aangeboden door het International Institute of Business Analysis (IIBA), waarbij een test op basis van de BABOK® alleen moet worden doorstaan na goedkeuring van de toepassing die is gebaseerd op opleiding en ervaring.
21 hours
Een business/systems analist opent zakelijke problemen door informatie-systemen te ontwerpen die de door het bedrijf gedefinieerde strategie uitvoeren. Deze IT-oplossingen bereiken in het algemeen een van de volgende doelstellingen voor het bedrijfsleven: het implementeren van een nieuw/nieuw bedrijfsproces, het verhogen van efficiëntie en productiviteit van bestaande zakelijke processen, of het verminderen van de operationele kosten van bestaande processen. Deze cursus is bedoeld voor degenen die naar de Business Analysis beroep gaan en die, nadat alle voorwaarden zijn voldaan, geïnteresseerd kunnen zijn in het nemen van de CBAP-certificatie-examen door IIBA (www.iiba.org). Wie moet aanwezig zijn?
  Intro-niveau IT Business Analisten Self-learning IT Business Analisten die de vlekken willen vullen en alle stukken samen zetten Systemsanalisten en programmeren die geïnteresseerd zijn in het uitbreiden van hun rol in het bedrijfsleven
21 hours
De cursus behandelt hoe: Selecteer, organiseer en implementeer een business reengineering-project Bereik concurrentievoordeel door in te spelen op technologie en het gebruik van UML-tools Maximaliseer de klanttevredenheid door procesontwerp af te stemmen op de behoeften van de klant Identificeer typische symptomen van bedrijfsprocesdisfunctie Werkstroom en structuur opnieuw ontwerpen binnen het bedrijf Zorg voor de beste werkwijze door zakelijke patronen toe te passen .
21 hours
Deze cursus laat je zien hoe je: Voer de belangrijkste functies van de bedrijfsanalist uit door een solide bedrijfsanalysekader toe te passen Voer een analyse van de bedrijfsbehoeften uit om de vereisten van de belanghebbenden op te roepen Pas bedrijfsanalysetechnieken toe om belangrijke problemen en potentiële kansen in uw onderneming te identificeren Stel effectieve vereisten en communicatieplannen op Analyseer en specificeer vereisten met behulp van de beste praktijken uit de branche Beheer de beoordeling en validatie van oplossingen .
7 hours
Deelnemersprofielen CxO, operation managers, Enterprise Architect , Business en systeemanalisten en ontwerpers Doelstelling Dit introductieseminarie biedt u een overzicht van de digitale bedrijfsmodellen, kaders voor bedrijfs- en bedrijfsarchitectuur en methoden waarop organisaties zich proberen te concentreren om hun bedrijfsflexibiliteit bij verstoringen van het digitale tijdperk te vergroten. Dit seminar is met name bedoeld om u te helpen inzicht te krijgen in kaders en referentiearchitecturen die wereldwijd worden gebruikt om digitale bedrijfsmodellen en IT-systeemarchitecturen af te stemmen op het veranderende concurrentielandschap.
14 hours
Doelstelling: Business helpen begrijpen hoe ze hun bedrijfsprocessen en middelen efficiënt kunnen modelleren en valideren om de bedrijfsflexibiliteit van hun organisatie te vergroten op basis van hun doelarchitectuur en veranderende marktbehoeften. Deze tweedaagse training is bedoeld om afgevaardigden te helpen leren hoe ze hun bedrijfsprocessen en middelen kunnen modelleren om ze aan te passen aan veranderingen van hun doelen, strategieën en beïnvloede capaciteiten als onderdeel van de doelarchitectuur. Op basis van de belangrijkste elementen van bedrijfsprestaties (strategieën, tactieken, KPI, zakelijke mogelijkheden, enz ...) leren deelnemers daar hoe ze een visiegericht bedrijfsproces en resource cartography kunnen uitwerken. Vervolgens begrijpen ze alleen de juiste BPM N- en UML notatie die is aangepast aan hun taal, en weten ze hoe ze deze kunnen aanpassen aan veranderende strategieën, tactieken en beleid.
21 hours
Doelstelling: Deze training is gericht op het helpen van productmanagers, producteigenaren, bedrijfsanalisten, systeemarchitecten en ontwikkelaars om te begrijpen hoe efficiënt vereisten kunnen worden beheerd op basis van de productvisie tot ontwikkelaars nauwkeurig te begeleiden bij de implementatie ervan. Meer in detail beoogt deze cursus productmanagers te helpen bij het beter definiëren van de waardeproposities van hun producten op basis van strategieën en behoeften van belanghebbenden. Business en producteigenaren begrijpen hoe de vereisten van de productachterstand moeten worden beschreven en ontdekken vervolgens de juiste epics en gebruikersverhalen van het systeem terwijl ze bijdragen aan de vereiste waardecreatie. Samen met interactieve casestudyoefeningen leren deelnemers hoe ze dergelijke vereisten in detail kunnen beschrijven om een correct begrip van de behoeften te valideren en systeemacceptatietests voor te bereiden. Dus alleen met behulp van een zeer algemeen en productief UML profiel, leren ze vereisten te structureren om efficiënt te communiceren met architecten en ontwikkelaars via een iteratief proces voor het verzamelen van vereisten. Publiek:
 • Productmanagers
 • Product Eigenaren
 • Business
 • Iedereen die geïnteresseerd is in het Requirements Management Process
14 hours
Doelstelling: Technische analisten en ontwerpers helpen begrijpen hoe software-implementatie van de vereisten moet worden doorlopen, waardoor traceerbaarheid tussen bedrijfsspecificaties en de softwarecode wordt gewaarborgd. Deze tweedaagse training is bedoeld om technische analisten en ontwerpers te helpen bij het ontwerpen van specificaties die zijn beschreven door de bedrijfsanalisten. Na transformatie naar representaties van softwarecomponenten, traceren de resulterende systeemcomponenten systeemvereisten naar softwarecomponentstructuren. Ten slotte worden deze technische specificaties geïmplementeerd in softwarecode en getest op componentbasis. De resulterende softwarecomponenten bieden een goede mate van reactiviteit op veranderingen omdat ze het mogelijk maken om het systeemgedrag laag voor laag afzonderlijk te traceren (van de gebruikersinterfaces naar bedrijfsobjecten laag via de applicatiecomponenten waar de gebruikkeuzes van de actoren worden opgeslagen.
14 hours
Publiek: Afgevaardigden die interesse hebben in procesmodellering zullen profiteren van het volgen van deze training voor notatie van bedrijfsprocesmodellering, waaronder:
 • Business en procesanalisten
 • Procesontwerpers en -uitvoerders
 • Project- en programmamanagers
 • Iedereen die betrokken is bij bedrijfsverandering en transformatie.
21 hours
Deze cursus richt zich op holistische, gestructureerde oplossingen voor het vinden van knelpunten en het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Het is een praktische workshop waar deelnemers voorbeelden krijgen en later soortgelijke oefeningen moeten oplossen tijdens teamoefeningen.
 • De bedrijfservaring gebruiken in procesbeheer in andere banken / sectoren om de presentatie te illustreren
 • De deelnemers kennis laten maken met de verschillende procesmethodologieën (Lean, SIX Sigma) maar niet vol theorie over die methodologieën (het doel van deze training is niet om de Lean of Six Sigma-certificeringen te behalen, maar om een ​​bewustzijn te krijgen van verschillende methodologieën om te zien hoe we kunnen gebruik een deel ervan in onze dagelijkse activiteiten)
 • De presentatie moet voornamelijk zijn gericht op zakelijke aangelegenheden (en niet pure IT-processen)
28 hours
Doelstelling: Gedelegeerden kunnen big data-sets analyseren, patronen extraheren, de juiste variabele kiezen die van invloed is op de resultaten, zodat een nieuw model wordt voorspeld met voorspellende resultaten .
21 hours
Apache Hadoop is the most popular framework for processing Big Data. Hadoop provides rich and deep analytics capability, and it is making in-roads in to tradional BI analytics world. This course will introduce an analyst to the core components of Hadoop eco system and its analytics Audience Business Analysts Duration three days Format Lectures and hands on labs.
21 hours
Deze cursus is gemaakt voor iedereen die verantwoordelijk is voor modelleringsprocessen in BPM N 2.0. Het richt zich op praktische aspecten van alle BPM N 2.0-specificaties en implementaties van gemeenschappelijke patronen. Het is een reeks korte lezingen gevolgd door oefeningen: de deelnemers hebben een probleem dat in het Engels wordt beschreven en moeten voor elk probleem een goed diagram maken. Daarna worden de diagrammen besproken en beoordeeld door de groep en de trainer. Deze cursus richt zich op het begrijpen van de BPM N-diagrammen, maar behandelt ook het basisgedeelte van het uitvoeringsgedeelte van BPM N.
21 hours
Publiek: Business , Business , projectmanagers, IT-professionals.
14 hours
De cursus behandelt hedendaagse ontwikkelingsprincipes en -praktijken, waaronder de plaats van projectmanagement, testen en bedrijfsanalyse, binnen Agile en traditionele Waterfall-contexten. De cursus is bedoeld als workshop-stijl met mogelijkheden voor afgevaardigden om vragen te stellen en de echte toepassing van de inhoud te verkennen. Deze cursus bestaat uit een reeks modules met elke module ontworpen om 1,5 uur te duren, dat wil zeggen dat 1 trainingsdag uit 4 modules zou bestaan. Beoogde doelgroep Deze cursus is bedoeld voor diegenen die snel een overzicht willen krijgen van de hedendaagse Waterfall & Agile softwareontwikkeling en de impact op projectmanagement, testen en bedrijfsanalyse.
14 hours
Deze cursus richt zich op de rol van bedrijfsanalist om succesvol te zijn in Agile projecten. Cursisten zullen leren samenwerken met het team, de producteigenaar, de Scrum Master en met de klant om het ontwikkelingsproces te vergemakkelijken. Deelnemers zullen een proefproject doorlopen waarin gemeenschappelijke scenario's worden geoefend.
14 hours
Dashbuilder is een open-source webapplicatie voor het visueel creëren van zakelijke dashboards en rapporten. In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers hoe ze zakelijke dashboards en rapporten kunnen maken met Dashbuilder . Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Visualiseer en personaliseer dashboards met slepen en neerzetten
 • Maak verschillende soorten visualisaties met behulp van diagrambibliotheken
 • Definieer interactieve rapporttabellen
 • Inline KPI's maken en bewerken (Key Performance Indicators)
 • Pas het uiterlijk van metrische weergaven aan
Publiek
 • managers
 • analisten
Formaat van de cursus
 • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
63 hours
Deze cursus demonstreert door middel van hands-on de basisbeginselen en toepassingen van software engineering, requirements engineering en testen.
21 hours
Model Based Development (MBD) is een methode voor softwareontwikkeling die een snellere, meer kosteneffectieve ontwikkeling van dynamische systemen mogelijk maakt, zoals besturingssystemen, signaalverwerking en communicatiesystemen Het is meer gebaseerd op grafische modellering dan op de traditionele op tekst gebaseerde programmering In deze geoefende, live training zullen deelnemers leren hoe MBD-methodologieën kunnen worden toegepast om ontwikkelingskosten te verminderen en de time-to-market van hun embedded softwareproducten te versnellen Tegen het einde van deze training zullen deelnemers in staat zijn om Selecteer en gebruik de juiste hulpmiddelen voor het implementeren van MBD Gebruik MBD voor een snelle ontwikkeling in de vroege stadia van hun ingebed softwareproject Verkort de vrijlating van hun embedded software in de markt Publiek Embedded systems engineers Ontwikkelaars en programmeurs Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
21 hours
Requirements Analysis, ook bekend als Requirements Engineering, is het proces van het identificeren van gebruikersverwachtingen voor een nieuw of gewijzigd product of project. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op mensen die de vereistenanalyse willen begrijpen en de vereistenanalyse efficiënt en nauwkeurig uitvoeren met behulp van analysetechnieken voor hun projecten. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Identificeren van verschillende soorten vereisten. begrijpen de algemene concepten van, en activiteiten binnen, vereisten analyse. Maak kennis met de vereistenanalyse methodologie. Gebruik verschillende vereisten analyse technieken in hun voordeel. structurele vereisten om efficiënt met architecten en ontwikkelaars te communiceren door middel van een iteratieve vereistenverzamelingsproces.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
14 hours
Voorschriftanalyses is een tak van bedrijfsanalyses, samen met beschrijvende en voorspellende analyses. Het gebruikt voorspellende modellen om acties voor te stellen voor optimale resultaten, gebaseerd op optimalisatie en op regels gebaseerde technieken als basis voor besluitvorming. In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers hoe ze Matlab kunnen gebruiken om voorgeschreven analyses uit te voeren op een set voorbeeldgegevens. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Begrijp de belangrijkste concepten en kaders die worden gebruikt in prescriptieve analyse
 • Gebruik MATLAB en zijn toolboxen om gegevens te verzamelen, op te ruimen en te verkennen
 • Gebruik op regels gebaseerde technieken, waaronder afleidingsengines, scorekaarten en beslisbomen om beslissingen te nemen op basis van verschillende bedrijfsscenario's
 • Gebruik Monte Carlo-simulatie om onzekerheden te analyseren en goede besluitvorming te waarborgen
 • Voorspellende en normatieve modellen implementeren op bedrijfssystemen
Publiek
 • Business
 • Operationele planners
 • Functionele managers
 • BI ( Business Intelligence ) teamleden
Formaat van de cursus
 • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
14 hours
Fintech verwijst naar de convergentie van financiën + nieuwe technologieën. In deze door een instructeur geleide, live training krijgen deelnemers inzicht in de technologieën, methoden en mindset die nodig zijn om een Fintech strategie te implementeren. Deze training is bedoeld voor managers die een 'groot beeld' van Fintech moeten begrijpen, de hype en het jargon moeten doorbreken en tastbare eerste stappen moeten zetten naar de acceptatie van nieuwe technologieën die van toepassing zijn op financiële ondernemingen en diensten. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers dat kunnen
 • Fintech strategieën presenteren voor hun organisatie.
 • De rol en functionaliteit van belangrijke technologieën begrijpen en toelichten.
 • Stel een actieplan op voor stapsgewijze introductie van nieuwe technologieën.
Formaat van de cursus
 • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en case study groepsactiviteiten
14 hours
Deze training is bedoeld om businessanalisten te helpen bij het efficiënt modelleren van hun bedrijfsprocessen met behulp van BPMN en voor middelen die worden behandeld door hun activiteiten Door middel van een agile bedrijfsraamwerk leren bedrijfsanalisten tijdens deze cursus de juiste BPMN-notaties en bedrijfsuitbreidingen van UML te gebruiken om te voldoen aan hun 'bedrijfsvereisten' en op samenhangende wijze onderliggende ontwerpactiviteiten te stimuleren .
21 hours
Process mining, or Automated Business Process Discovery (ABPD), is a technique that applies algorithms to event logs for the purpose of analyzing business processes. Process mining goes beyond data storage and data analysis; it bridges data with processes and provides insights into the trends and patterns that affect process efficiency.  Format of the Course
 • The course starts with an overview of the most commonly used techniques for process mining. We discuss the various process discovery algorithms and tools used for discovering and modeling processes based on raw event data. Real-life case studies are examined and data sets are analyzed using the ProM open-source framework.
14 hours
Cursusdoelgroep: Managers die BPMN-diagrammen, Business Consultants, Business Analysts, Business Process Engineers, systeemanalisten en iedereen die betrokken is bij het analyseren en plannen van bedrijfsprocessen willen begrijpen met behulp van gestandaardiseerde, uniforme modelleringsnotatie. Cursusdoelen:
 • Produceer hoogwaardige processchema's
 • Model in de BPMN-procesnotatie
 • Capture as-is procesinformatie
 • Implementeer geoptimaliseerde processtromen voor mensenintensieve processen
 • Vereenvoudig complexe procesdefinities en verbreek ze tot beter hanteerbare stukken
14 hours
De cursus is gericht op het onderwijzen van de praktische kennis en het leren van BPM N-modelleringsvaardigheden op het intermediaire en gevorderde niveau. De ideale deelnemer is een training voor bedrijfsanalisten, wat betekent dat de persoon gebruikersvereisten voor het systeem ontdekt, identificeert, verzamelt en analyseert. - De geavanceerde ontwikkelaars van computerapplicaties en systeemarchitecten die geïnteresseerd zijn in het creëren van bedrijfsprocessen, systeem- en aangepaste stuurprogramma's. De cursus behandelt geen problemen met uitvoerbaar BPM N-niveau. Training wordt gegeven in vrijwel de dominante techniek in de vorm van een computer (~ 90%), waarbij we enerzijds echte zakelijke situaties vertalen voor BPD, anderzijds klaar om diagrammen te interpreteren die hun praktische bruikbaarheid beoordelen. De cursus is een zeer intensieve praktische cursus in strikte zin, de training heeft op geen enkele manier te maken gehad met theoretische overwegingen van BPM N.

Last Updated:

Aankomende Business Analysis cursussen

Weekend Business Analysis cursus, Avond Business Analysis training, Avond Business Analysis opleiding Business Analysis boot camp, Business Analysis instructeur geleid, Weekend Business Analysis training, Avond Business Analysis cursus, Business Analysis coaching, Business Analysis instructeur, Business Analysis trainer, Business Analysis training cursus, Business Analysis lessen, Business Analysis on-site, Business Analysis privé cursus, Business Analysis een op een training, Business Analysis op locatie, Weekend Business Analysis opleiding

Cursussen met korting

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

This site in other countries/regions