Microservices Training Courses

Microservices Training Courses

Lokale, door instructeurs geleide live Microservices-trainingscursussen demonstreren door hands-on praktijk de basisprincipes van microservice-architectuur en hoe microservice-applicaties kunnen worden ontwikkeld. Microservices-training is beschikbaar als 'live training op afstand' of 'live training op locatie'. Online live training (ook bekend als "live training op afstand") wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop . Live training op locatie kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfstrainingscentra in Nederland. Microservices wordt ook wel Microservice Architectuur genoemd. NobleProg -- Uw lokale trainingsaanbieder

Machine Translated

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

Microservices Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Microservices is een architecturale benadering die is gebaseerd op het ontwikkelen van applicaties uit een verzameling kleine services.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ervaren ontwikkelaars die applicaties willen bouwen, implementeren en schalen met behulp van microservices gebouwd met NodeJS en React.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Ontwikkel, implementeer en schaal applicaties met behulp van verschillende microservices. Bouw een server-side gerenderde React applicatie. Implementeer multiservice-apps in de cloud met Docker en Kubernetes. Applicatietesten uitvoeren op microservices.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
7 hours
Apache Kafka is een open-source gedistribueerd platform voor het streamen van evenementen dat tools biedt voor het bouwen van realtime streaming-datapijplijnen en -applicaties.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkelaars van gemiddeld niveau die de basisbeginselen van Kafka willen leren en deze willen integreren met Spring Boot.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Begrijp Kafka en zijn architectuur. Leer hoe u een eenvoudige Kafka-omgeving installeert, configureert en inricht. Integreer Kafka met Spring Boot.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Opties voor cursusaanpassing
  Als u een training op maat voor deze cursus wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
21 hours
Spring Boot is een op Java gebaseerd raamwerk voor de ontwikkeling van webapplicaties dat de voorkeur geeft aan conventie boven configuratie, waardoor ontwikkelaars stand-alone toepassingen van productiekwaliteit kunnen maken.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkelaars van gemiddeld tot gevorderd niveau die microservices willen ontwikkelen met behulp van Spring Boot, Docker en Kubernetes.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Begrijp de architectuur van microservices. Bouw productieklare microservices met behulp van Spring Boot. Begrijp de rol van Docker in microservices. Stel cluster Kubernetes in om microservices te implementeren.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
21 hours
Apache Camel is een krachtig open-source integratieframework dat een breed scala aan functies biedt om systemen en applicaties met elkaar te verbinden.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkelaars, integratiearchitecten en systeembeheerders die de kunst van geavanceerde integratiepatronen en -technieken onder de knie willen krijgen met behulp van Apache Camel.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Begrijp geavanceerde integratiepatronen en -technieken. Implementeer complexe routing en transformaties. Optimaliseer prestaties en schaalbaarheid. Omgaan met fouten en uitzonderingen in complexe integratiescenario's. Integreer Apache Camel met verschillende technologieën en platforms.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
21 hours
Apache Kafka is een open-source gedistribueerd platform voor het streamen van evenementen dat tools biedt voor het bouwen van real-time streaming datapijplijnen en applicaties.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkelaars van gemiddeld niveau die big data-applicaties willen ontwikkelen met Apache Kafka.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Ontwikkel Kafka-producenten en -consumenten om gegevens van Kafka te verzenden en te lezen. Integreer Kafka met externe systemen met behulp van Kafka Connect. Schrijf streaming-applicaties met Kafka Streams & ksqlDB. Integreer een Kafka-clienttoepassing met Confluent Cloud voor cloudgebaseerde Kafka-implementaties. Doe praktische ervaring op door praktische oefeningen en praktijkvoorbeelden.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
14 hours
De cursus is bedoeld voor IT-specialisten die een oplossing willen opzetten op basis van RabbitMQ , het uiterst betrouwbare zakelijke berichtensysteem dat het Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) implementeert.
14 hours
RabbitMQ is een open source berichtenmakelaarsysteem voor het opslaan en ophalen van berichten die worden doorgegeven door processen, applicaties en servers. Spring is een Java framework. Met behulp van Java en Spring met RabbitMQ kunnen gebruikers complexe wachtrijen, uitwisselingen, bindingen en meer maken. Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op software-architecten en webontwikkelaars die RabbitMQ willen gebruiken als een messaging-midware en -programma in Java met behulp van Spring om applicaties te bouwen. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Gebruik Java en Spring met RabbitMQ om applicaties te bouwen.
 • Ontwerp asynchrone berichtgestuurde systemen met behulp van RabbitMQ .
 • Wachtrijen, onderwerpen, uitwisselingen en bindingen maken en toepassen in RabbitMQ
Indeling van de cursus
 • Interactieve lezing en discussie.
 • Veel oefeningen en oefenen.
 • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Cursusaanpassingsopties
 • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
14 hours
RabbitMQ is een open source zakelijke berichtenmakelaar voor het opslaan en ophalen van berichten die worden doorgegeven door processen, applicaties en servers. Het maakt gebruik van een berichtenwachtrij voor het asynchroon verwerken van taken en is met name handig in toepassingen die grote gegevenssets op de achtergrond moeten verwerken, en tegelijkertijd in realtime reageren op live gebruikersverzoeken. In deze door een instructeur geleide live training leren deelnemers hoe ze RabbitMQ kunnen installeren, configureren en beheren en vervolgens RabbitMQ berichten kunnen integreren in een aantal voorbeelden van .NET-toepassingen. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • RabbitMQ instellen, configureren en beheren.
 • De rol van RabbitQ in het ontwerp en de implementatie van een microservices-architectuur begrijpen.
 • Begrijp hoe RabbitMQ verhoudt tot andere Message Queuing-architecturen.
 • RabbitMQ instellen en gebruiken als makelaar voor het verwerken van asynchrone en synchrone berichten voor real-world enterprise .Net-toepassingen.
Formaat van de cursus
 • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
14 hours
RabbitMQ is een open source zakelijke boodschap makelaar voor het opslaan en ontvangen van berichten die door processen, toepassingen en servers worden doorgegeven. Het maakt gebruik van een boodschapspunt voor het verwerken van taken asynchronisch en is vooral nuttig in toepassingen die grote data sets in de achtergrond moeten verwerken, terwijl tegelijkertijd reageren op live gebruikersverzoeken in real-time. In deze instructeur geleide, live training (online of onsite), zullen de deelnemers leren hoe om een PHP toepassing te ontdooien, vervolgens integreren met het RabbitMQ boodschapsysteem om gedistribueerde cloud-applicaties of microservices te creëren. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Installeer, configureren en beheren RabbitMQ. Begrijp RabbitMQ's rol in het ontwerpen en implementeren van een microservice's architectuur. Set up and use RabbitMQ as a broker for handling asynchronous and synchronous messages for real-world PHP applications.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
14 hours
RabbitMQ is een open-source boodschapssysteem dat het Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) implementeert. Deze instructeur geleide, live training (online of onsite) is gericht op ontwikkelaars en software ingenieurs die RabbitMQ willen gebruiken om tussen microservices te communiceren door middel van berichten en geavanceerde implementatie en probleemoplossing uit te voeren. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Stel de nodige omgeving op om te beginnen met het ontwikkelen van geavanceerde messaging oplossingen met RabbitMQ. Begrijp hoe je een gedistribueerde microservices architectuur kunt ontwerpen met RabbitMQ. Leer hoe u geavanceerde configuratie, beveiliging, netwerk, hoge beschikbaarheid en replicatie kunt implementeren. Weet de gemeenschappelijke problemen die in RabbitMQ installaties worden geconfronteerd en hoe ze op te lossen. Leer over geheugenoptimalisatie, stroombeheersing en geavanceerde prestatie toning. Gebruik een aantal geavanceerde probleemoplossingstechnieken.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
14 hours
Istio is een open source servicenet voor het verbinden, bewaken en beveiligen van microservices. Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ingenieurs die cloud-gebaseerde applicaties (microservices) willen verbinden, beveiligen en beheren met behulp van een op Istio gebaseerd servicegaas. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Installeer en configureer Istio op Kubernetes .
 • Istio inzicht in servicegaas en implementeer er een met Istio .
 • Implementeer een Istio servicegaas bovenop Kubernetes .
 • Gebruik een servicegaas om applicaties in de cloud uit te voeren, te beheren en te controleren.
Indeling van de cursus
 • Interactieve lezing en discussie.
 • Veel oefeningen en oefenen.
 • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Cursusaanpassingsopties
 • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
 • Ga voor meer informatie over Istio naar: https://istio.io/
28 hours
De Java EE-platform biedt een API en runtime-omgeving voor het ontwikkelen en uitvoeren van grootschalige, multi-tiered, scalable, betrouwbare en veilige netwerkapplicaties. Docker en Kubernetes de ontwikkelaars in staat stellen een Java applicatie in een container te verpakken en te deployeren als een microservice in een Java EE-omgeving. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op ontwikkelaars die hun Java EE 8 toepassingen willen containeren en ze als microservices in de cloud uitvoeren. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Bouw en implementeer Java microservices in Docker containers. Het beheer van Docker containers met gebruik Kubernetes. Integreren van microservices met een bestaande monolithische systeem. Monitoring, testen en veilige micro-diensten. Troubleshoot containers en orchestratie omgevingen.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
14 hours
RabbitMQ is een open source zakelijke boodschap makelaar voor het opslaan en ontvangen van berichten die door processen, toepassingen en servers worden doorgegeven. Het maakt gebruik van een boodschapspunt voor het verwerken van taken asynchronisch en is vooral nuttig in toepassingen die grote data sets in de achtergrond moeten verwerken, terwijl tegelijkertijd reageren op live gebruikersverzoeken in real-time. In deze instructeur geleide, live training (online of onsite), zullen de deelnemers leren hoe om een Python toepassing te ontdooien, vervolgens integreren met het RabbitMQ boodschapsysteem om gedistribueerde cloud-applicaties of microservices te creëren. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Installeer, configureren en beheren RabbitMQ. Begrijp RabbitMQ's rol in het ontwerpen en implementeren van een microservice's architectuur. Begrijp hoe RabbitMQ vergelijkt met andere Message Queuing Architectuur. Set up and use RabbitMQ as a broker for handling asynchronous and synchronous messages for real-world Python applications.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
21 hours
Apigee Edge , gebouwd op Java , stelt u in staat beveiligde toegang tot uw services te bieden met een goed gedefinieerde API die consistent is in al uw services, ongeacht de implementatie van de service. Een consistente API:
 • Maakt het gemakkelijk voor app-ontwikkelaars om uw services te consumeren.
 • Hiermee kunt u de implementatie van de backend-service wijzigen zonder de openbare API te beïnvloeden.
 • Hiermee kunt u profiteren van de analyse, het genereren van inkomsten, de ontwikkelaarsportal en andere functies die zijn ingebouwd in Edge.
Publiek Deze cursus is bedoeld voor ingenieurs, architecten en ontwikkelaars die Apigee Edge in hun projecten willen gebruiken.
21 hours
Microsoft Azure Service Fabric (ASF) is een platform as a service (PaaS) dat wordt gebruikt voor het implementeren van schaalbare cloud-applicaties op basis van microservices. In deze live training onder leiding van een instructeur leren deelnemers hoe ze microservices kunnen bouwen op Microsoft Azure Service Fabric (ASF). Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Gebruik ASF als een platform voor het bouwen en beheren van microservices
 • Begrijp de belangrijkste programmeerconcepten en modellen van microservices.
 • Maak een cluster in Azure
 • Implementeer microservices op locatie of in de cloud
 • Foutopsporing en problemen met een live microservice-toepassing oplossen
Publiek
 • ontwikkelaars
Indeling van de cursus
 • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen in een live-labomgeving.
Notitie
 • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
 • Zie https://github.com/Microsoft/service-fabric voor meer informatie over Service Fabrice
7 hours
HashiCorp is een open-source softwarebedrijf dat tools biedt voor het bevoorraden, beveiligen en uitvoeren van infrastructuur voor gedistribueerde applicaties. Hun DevOps suite omvat:
 • Vault - voor het beveiligen van gedistribueerde applicaties
 • Terraform - voor het voorzien van infrastructuur en applicatiebronnen in de openbare cloud, private cloud en externe services
 • Nomad - een gedistribueerde, zeer beschikbare, datacenterbewuste clustermanager en -planner voor het implementeren van applicaties op elke infrastructuur, op elke schaal.
 • Consul - voor het ontdekken en configureren van services in uw infrastructuur.
Deze cursus richt zich op Consul. We nemen de architectuur en functies van de Consul door en voeren een live implementatie en implementatie van een Consul-server uit.
  Indeling van de cursus
  • Deelcollege, deelbespreking, zware praktische oefening en implementatie, incidentele quizzen om de voortgang te meten
  7 hours
  Gilliam is een open-sourceplatform bedoeld voor Micro Service Architectures waarmee gebruikers hun backend voor applicaties eenvoudig kunnen ontwikkelen, implementeren en schalen. In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers hoe ze met Gilliam kunnen werken bij het bouwen van microdiensten. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  • Leer de basisprincipes van Gilliam
  • Gebruik Gilliam om microdiensten te bouwen
  Publiek
  • ontwikkelaars
  • programmeurs
  Formaat van de cursus
  • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
  28 hours
  Go (Golang) is een geweldige taal voor het bouwen van microservices vanwege zijn kleine geheugenvoetafdruk. Spring Cloud is een open source lichtgewicht microservices framework. In deze instructeur geleide, live training zullen de deelnemers leren hoe om microservices te bouwen met behulp van Go (Golang) en Spring Cloud. Format van de cursus
   Deel lezing, deel discussie, oefeningen en zware praktijken
  14 hours
  Microservice-architectuur is een benadering voor het ontwikkelen van een softwaretoepassing als een pakket van kleine, onafhankelijke services, elk in zijn eigen proces en communicerend met lichtgewicht mechanismen zoals een HTTP-resource-API Deze services kunnen efficiënt worden ingezet met behulp van continue automatiseringssystemen en omzeilen de behoefte aan gecentraliseerd beheer Microservices kunnen in verschillende programmeertalen worden geschreven en worden geïntegreerd met verschillende gegevensopslagsystemen Deze getrainde live training is gericht op ontwikkelaars en architecten van bedrijven Het introduceert microservice-architectuur, presenteert migratiestrategieën vanuit een monolithisch systeem en leidt participanten door de creatie en implementatie van een voorbeeld microservicebased applicatie Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Begrijp wanneer u microservice-architectuur moet gebruiken en wanneer niet Maak en implementeer een teststrategie voor microservices Implementeer een voorbeeld microservicebased applicatie in een productieomgeving Refactoren van een monolithische toepassing in services Publiek ontwikkelaars architecten Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
  14 hours
  Deze training onderzoekt de microservices-architecturen en bijbehorende patronen
  7 hours
  Microservices verwijzen naar een applicatie-architectuurstijl die het gebruik van onafhankelijke, zelfstandige programma's bevordert. Python is een dynamische programmeertaal op hoog niveau die ideaal is voor zowel scripting als applicatieontwikkeling. De uitgebreide bibliotheek van open source tools en frameworks van Python maakt het een praktische keuze voor het bouwen van microservices. In deze live training onder leiding van een instructeur leren deelnemers de basisprincipes van microservices terwijl ze door het creëren van een microservice stappen met behulp van Python . Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  • Begrijp de basisprincipes van het bouwen van microservices
  • Leer hoe u Python kunt gebruiken om microservices te bouwen
  • Leer hoe u Docker kunt gebruiken om op Python gebaseerde microservices te implementeren
  Publiek
  • ontwikkelaars
  • programmeurs
  Formaat van de cursus
  • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
  14 hours
  Microservice architectuur is een benadering om een software-applicatie te ontwikkelen als een reeks kleine, onafhankelijke diensten, elk in zijn eigen proces en communiceren met lichtgewicht mechanismen zoals een HTTP-resource API. Deze diensten kunnen efficiënt worden geïmplementeerd met behulp van continu automatiseringssystemen en de behoefte aan gecentraliseerde beheer overschrijden. Microservices kan worden geschreven in verschillende programmeringstaal en geïntegreerd met verschillende gegevensopslagssystemen. Deze instructeur geleide, live training is gericht op ondernemingsontwikkelaars en architecten. Het introduceert microservice-architectuur vanuit een.Net-perspectief, presenteert migratiebestrategieën vanuit een monolithisch systeem en leidt deelnemers door de creatie en de implementatie van een microservice-gebaseerde applicatie. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
   Begrijp wanneer te gebruiken en wanneer niet te gebruiken microservice architectuur Creëren en implementeren van een teststrategie voor microservices Ontwikkelen van een microservice-gebaseerde applicatie in een productieomgeving Refactor een monolithische toepassing in diensten
  Het publiek
   Ontwikkelaars Architecten
  Format van de cursus
   Deel lezing, deel discussie, oefeningen en zware praktijken
  14 hours
  De cursus is bedoeld voor IT-specialisten die kennis willen verwerven over de voordelen (en complicaties) van het splitsen van een applicatie in verschillende kleinere diensten (microservices). Deze cursus is platform en programma taal agnostic en geeft een algemene inleiding tot het gebruik van microservices Format van de cursus
   Interactieve lezingen en discussie.
  Cursus aanpassingsopties
   Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
  14 hours
  Seneca is een microservices-framework voor Node.js In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers de basisprincipes van Seneca terwijl ze praktische voorbeelden van het bouwen van microdiensten met Seneca doorlopen. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  • Leer de basisprincipes van Seneca
  • Gebruik Seneca om microservices te bouwen
  Publiek
  • ontwikkelaars
  • programmeurs
  Formaat van de cursus
  • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
  14 hours
  Het bouwen van complexe bedrijfstoepassingen is zeer uitdagend in een steeds veranderende omgeving. Veranderingen in de integratie tussen services of systemen zullen veranderingen in het ontwerp van het systeem veroorzaken. Deze cursus behandelt het ontwerpen van onderhoudbaar, passend bij de grootte en het doel van uw organisatieservice en systeemarchitectuur en praktische infrastructuur. Deze cursus behandelt veelvoorkomende problemen met het bouwen van het landschap van gedistribueerde apps, beginnend met integratieproblemen, infrastructuur en moderne benaderingen, tot het oplossen van complexiteitsproblemen. Deze cursus legt de voor- en nadelen van elke oplossing uit (bijv. Traditionele SOA versus Microservice-architectuur), beschikbare tools (meestal open-source) ter ondersteuning van de ontwikkeling en het onderhoud, enz. Cursusindeling Het is meestal een discussie (met beperkte presentaties).
  7 hours
  WSO2 API Manager is een open-sourceplatform voor het publiceren en beheren van API's. Het is een ideale keuze voor het maken van API-centrische of IOT-aangedreven architecturen. In deze door instructeurs geleide, live training leren deelnemers de functies, concepten en normen achter WS02 API Manager. Theorie zal worden gekoppeld aan live hands-on oefening en implementatie tijdens de training. Aan het einde van de cursus hebben deelnemers de kennis en praktijk om hun eigen API's te implementeren met behulp van de kernfuncties van WS02 API Manager.
   Indeling van de cursus
   • Interactieve lezing en discussie.
   • Veel oefeningen en oefenen.
   • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
   Cursusaanpassingsopties
   • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
   21 hours
   De cursus is bedoeld voor systeemintegrators die meer willen weten over Apache Camel als een op regels gebaseerde routerings- en bemiddelingsmotor die een Java objectgebaseerde implementatie van de Enterprise Integration Patterns biedt.
   14 hours
   Apache Camel is een open source integratie kader voor het overdragen van berichten van verschillende gegevensbronnen naar verschillende doelpunten. Met Spring Boot, kunnen gebruikers productiegrad Apache Camel toepassingen opbouwen voor seamloze integratie. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op webontwikkelaars die willen programmeren in Spring Boot om Apache Camel toepassingen te bouwen. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
    Ontwikkel Apache Camel toepassingen met Spring Boot. Gebruik foutenbewaking en waarschuwing voor Apache Camel toepassingen. Gebruik Apache Camel om integratieoplossingen te creëren.
   Format van de cursus
    Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
   Cursus aanpassingsopties
    Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
   7 hours
   Kafka Connect is een API voor het verplaatsen van grote gegevensverzamelingen tussen Apache Kafka en andere systemen. Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkelaars die Apache Kafka willen integreren met bestaande databases en applicaties voor verwerking, analyse, enz. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
   • Gebruik Kafka Connect om grote hoeveelheden gegevens uit een database in Kafka-onderwerpen op te nemen.
   • Inslikken van loggegevens gegenereerd door applicatieservers in Kafka-onderwerpen.
   • Stel verzamelde gegevens beschikbaar voor stroomverwerking.
   • Exporteer gegevens van Kafka-onderwerpen naar secundaire systemen voor opslag en analyse.
   Indeling van de cursus
   • Interactieve lezing en discussie.
   • Veel oefeningen en oefenen.
   • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
   Cursusaanpassingsopties
   • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
   14 hours
   Deze instructeur-geleide, live training (ter plaatse of op afstand) is gericht op ingenieurs die Confluent (een distributie van Kafka) willen gebruiken om een realtime gegevensverwerkingsplatform voor hun toepassingen te bouwen en te beheren. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
   • Installeer en configureer Confluent Platform.
   • Gebruik de beheertools en -services van Confluent om Kafka gemakkelijker uit te voeren.
   • Bewaar en verwerk inkomende stroomgegevens.
   • Optimaliseer en beheer Kafka-clusters.
   • Veilige datastromen.
   Indeling van de cursus
   • Interactieve lezing en discussie.
   • Veel oefeningen en oefenen.
   • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
   Opties voor cursusaanpassing
   • Deze cursus is gebaseerd op de open source-versie van Confluent: Confluent Open Source.
   • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.

   Last Updated:

   Upcoming Microservice Architecture Courses

   Weekend Microservice Architecture cursus, Avond Microservice Architecture training, Avond Microservice Architecture opleiding Microservices boot camp, Microservice Architecture instructeur geleid, Weekend Microservices training, Avond Microservice Architecture cursus, Microservices coaching, Microservice Architecture instructeur, Microservices trainer, Microservices training cursus, Microservices lessen, Microservices on-site, Microservices privé cursus, Microservices een op een training, Microservice Architecture op locatie, Weekend Microservices opleiding

   Cursussen met korting

   No course discounts for now.

   Course Discounts Newsletter

   We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
   You can always change your preferences or unsubscribe completely.

   Een aantal van onze klanten

   This site in other countries/regions