Microservices Training Courses

Microservices Training Courses

Lokale, door instructeurs geleide, live Microservices-trainingscursussen demonstreren door hands-on de basisbeginselen van microservice-architectuur en hoe microservice-toepassingen kunnen worden ontwikkeld. Microservices training is beschikbaar als "live training op locatie" of "live training op afstand". Onsite live training kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfsopleidingscentra in Nederland . Live-training op afstand wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop. Microservices is ook bekend als Microservice Architecture. NobleProg - uw lokale trainingsaanbieder

Machine Translated

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

Microservices Cursusoverzicht

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
De cursus is bedoeld voor systeemintegrators die meer willen weten over Apache Camel als een op regels gebaseerde routerings- en bemiddelingsmotor die een Java objectgebaseerde implementatie van de Enterprise Integration Patterns biedt.
14 hours
Overview
RabbitMQ is an open source enterprise messaging broker for storing and retrieving messages passed by processes, applications, and servers. It uses a message queue for processing tasks asynchronously and is especially useful in applications that need to process large data sets in the background, while concurrently responding to live user requests in real-time.

In this instructor-led, live training (online or onsite), participants will learn how to decouple a PHP application, then integrate it with the RabbitMQ messaging system to create distributed cloud applications or microservices.

By the end of this training, participants will be able to:

- Setup, configure and manage RabbitMQ.
- Understand RabbitMQ's role in the design and implementation of a microservice's architecture.
- Set up and use RabbitMQ as a broker for handling asynchronous and synchronous messages for real-world PHP applications.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
Microservice-architectuur is een benadering voor het ontwikkelen van een softwaretoepassing als een pakket van kleine, onafhankelijke services, elk in zijn eigen proces en communicerend met lichtgewicht mechanismen zoals een HTTP-resource-API Deze services kunnen efficiënt worden ingezet met behulp van continue automatiseringssystemen en omzeilen de behoefte aan gecentraliseerd beheer Microservices kunnen in verschillende programmeertalen worden geschreven en worden geïntegreerd met verschillende gegevensopslagsystemen Deze getrainde live training is gericht op ontwikkelaars en architecten van bedrijven Het introduceert microservice-architectuur, presenteert migratiestrategieën vanuit een monolithisch systeem en leidt participanten door de creatie en implementatie van een voorbeeld microservicebased applicatie Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Begrijp wanneer u microservice-architectuur moet gebruiken en wanneer niet Maak en implementeer een teststrategie voor microservices Implementeer een voorbeeld microservicebased applicatie in een productieomgeving Refactoren van een monolithische toepassing in services Publiek ontwikkelaars architecten Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
14 hours
Overview
Deze training onderzoekt de microservices-architecturen en bijbehorende patronen
7 hours
Overview
Microservices verwijzen naar een applicatie-architectuurstijl die het gebruik van onafhankelijke, zelfstandige programma's bevordert. Python is een dynamische programmeertaal op hoog niveau die ideaal is voor zowel scripting als applicatieontwikkeling. De uitgebreide bibliotheek van open source tools en frameworks van Python maakt het een praktische keuze voor het bouwen van microservices.

In deze live training onder leiding van een instructeur leren deelnemers de basisprincipes van microservices terwijl ze door het creëren van een microservice stappen met behulp van Python .

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Begrijp de basisprincipes van het bouwen van microservices
- Leer hoe u Python kunt gebruiken om microservices te bouwen
- Leer hoe u Docker kunt gebruiken om op Python gebaseerde microservices te implementeren

Publiek

- ontwikkelaars
- programmeurs

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
14 hours
Overview
Microservice-architectuur is een benadering voor het ontwikkelen van een softwareapplicatie als een pakket van kleine, onafhankelijke services, die elk in een eigen proces worden uitgevoerd en communiceren met lichtgewicht mechanismen zoals een HTTP resource API. Deze services kunnen efficiënt worden ingezet met behulp van continue automatiseringssystemen en de noodzaak van gecentraliseerd beheer omzeilen. Microservices kunnen in verschillende programmeertalen worden geschreven en met verschillende gegevensopslagsystemen worden geïntegreerd.

Deze instructeur-geleide, live training is gericht op enterprise-ontwikkelaars en architecten. Het introduceert microservice-architectuur vanuit een .Net-perspectief, presenteert migratiestrategieën vanuit een monolithisch systeem en leidt deelnemers door het creëren en inzetten van een voorbeeld van een op microservice gebaseerde applicatie.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Begrijp wanneer u wel en niet microservice-architectuur moet gebruiken
- Maak en implementeer een teststrategie voor microservices
- Implementeer een voorbeeld van een op microservice gebaseerde applicatie in een productieomgeving
- Verander een monolithische toepassing in services

Publiek

- ontwikkelaars
- architecten

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
21 hours
Overview
Spring Cloud is een open-source lichtgewicht microservices-framework voor het bouwen van Java applicaties voor de cloud.

Docker is een open-sourceplatform voor het bouwen, verzenden en uitvoeren van applicaties in containers. Docker leent zich goed voor het creëren van microservice-applicaties.

In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers de basisprincipes van het bouwen van microservices met behulp van Spring Cloud en Docker . Kennis van deelnemers wordt op de proef gesteld door middel van oefeningen en de stapsgewijze ontwikkeling van voorbeeld microservices.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Begrijp de basisprincipes van microservices.
- Gebruik Docker om containers te bouwen voor microservicetoepassingen.
- Bouw en gebruik gecontaineriseerde microservices met Spring Cloud en Docker .
- Integreer microservices met detectieservices en de Spring Cloud API Gateway.
- Gebruik Docker Compose voor end-to-end integratietests.

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
14 hours
Overview
The course is intended for IT specialists that want to gain knowledge on the benefits (and complications) of decomposing an application into different smaller services (microservices). This course is platform and program language agnostic and gives a general introduction of the usage of microservices

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
De cursus is bedoeld voor IT-specialisten die een oplossing willen opzetten op basis van RabbitMQ , het uiterst betrouwbare zakelijke berichtensysteem dat het Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) implementeert.
14 hours
Overview
RabbitMQ is een open source zakelijke berichtenmakelaar voor het opslaan en ophalen van berichten die worden doorgegeven door processen, applicaties en servers. Het maakt gebruik van een berichtenwachtrij voor het asynchroon verwerken van taken en is met name handig in toepassingen die grote gegevenssets op de achtergrond moeten verwerken, en tegelijkertijd in realtime reageren op live gebruikersverzoeken.

In deze door een instructeur geleide live training leren deelnemers hoe ze RabbitMQ kunnen installeren, configureren en beheren en vervolgens RabbitMQ berichten kunnen integreren in een aantal voorbeelden van .NET-toepassingen.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- RabbitMQ instellen, configureren en beheren.
- De rol van RabbitQ in het ontwerp en de implementatie van een microservices-architectuur begrijpen.
- Begrijp hoe RabbitMQ verhoudt tot andere Message Queuing-architecturen.
- RabbitMQ instellen en gebruiken als makelaar voor het verwerken van asynchrone en synchrone berichten voor real-world enterprise .Net-toepassingen.

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
14 hours
Overview
RabbitMQ is an open source enterprise messaging broker for storing and retrieving messages passed by processes, applications, and servers. It uses a message queue for processing tasks asynchronously and is especially useful in applications that need to process large data sets in the background, while concurrently responding to live user requests in real-time.

In this instructor-led, live training (online or onsite), participants will learn how to decouple a Python application, then integrate it with the RabbitMQ messaging system to create distributed cloud applications or microservices.

By the end of this training, participants will be able to:

- Setup, configure and manage RabbitMQ.
- Understand RabbitMQ's role in the design and implementation of a microservice's architecture.
- Understand how RabbitMQ compares to other Message Queuing Architectures.
- Set up and use RabbitMQ as a broker for handling asynchronous and synchronous messages for real-world Python applications.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
Overview
Spring Cloud is een platform voor het bouwen van op Java gebaseerde gedistribueerde systemen en microservices.

Het bouwen van complexe bedrijfstoepassingen is een uitdaging. Elke wijziging aan een deel van de systemen kan ertoe leiden dat het ontwerp van het hele systeem moet worden gewijzigd.

In deze door een instructeur geleide live training leren deelnemers hoe ze verschillende technologieën en benaderingen kunnen evalueren voor het ontwerpen van een op services gebaseerde systeemarchitectuur. De training begint met een bespreking en vergelijking van monolithische systemen en service-architecturen en gaat vervolgens dieper in op de details van microservice-architectuur.

Deelnemers krijgen de kans om hun kennis in de praktijk te brengen terwijl ze een aantal proof-of-concept microservices maken en implementeren die zijn gebouwd met Spring Cloud , Spring Boot en Docker .

Ten slotte worden de relevante infrastructuurbouwstenen onderzocht om deelnemers te helpen bij het bepalen van de meest geschikte tools en benaderingen om te gebruiken voor verschillende organisatorische vereisten.

Aan het einde van deze training hebben deelnemers een goed begrip van Service-Oriented Architecture (SOA) en Microservice Architecture, evenals praktische ervaring met Spring Cloud en gerelateerde Spring-technologieën voor het snel ontwikkelen van hun eigen cloud-schaal, cloud-ready microservices.

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
14 hours
Overview
RabbitMQ is een open source berichtenmakelaarsysteem voor het opslaan en ophalen van berichten die worden doorgegeven door processen, applicaties en servers. Spring is een Java framework. Met behulp van Java en Spring met RabbitMQ kunnen gebruikers complexe wachtrijen, uitwisselingen, bindingen en meer maken.

Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op software-architecten en webontwikkelaars die RabbitMQ willen gebruiken als een messaging-midware en -programma in Java met behulp van Spring om applicaties te bouwen.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Gebruik Java en Spring met RabbitMQ om applicaties te bouwen.
- Ontwerp asynchrone berichtgestuurde systemen met behulp van RabbitMQ .
- Wachtrijen, onderwerpen, uitwisselingen en bindingen maken en toepassen in RabbitMQ

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefenen.
- Praktische implementatie in een live-labomgeving.

Cursusaanpassingsopties

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
14 hours
Overview
RocketMQ is een open source gedistribueerd berichten- en streaming gegevensplatform voor het ophalen, verwerken en opslaan van berichten die door andere systemen zijn gegenereerd.

Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op technici die RocketMQ willen installeren, configureren en beheren.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- RocketMQ instellen, configureren en beheren.
- Begrijp de rol van RocketQ bij het ontwerp en de implementatie van een microservices-architectuur.
- Begrijp hoe RocketMQ zich verhoudt tot andere Message Queuing-architecturen.
- RocketMQ instellen en gebruiken als makelaar voor het in realtime verwerken van berichten.

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefenen.
- Praktische implementatie in een live-labomgeving.

Cursusaanpassingsopties

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
- Ga voor meer informatie over RocketMQ naar: https://github.com/apache/rocketmq
14 hours
Overview
Apache Samza is een open-source bijna realtime, asynchroon computationeel raamwerk voor stroomverwerking. Het maakt gebruik van Apache Kafka voor berichten en Apache Hadoop YARN voor fouttolerantie, processorisolatie, beveiliging en bronbeheer.

Deze instructeur-geleide, live training introduceert de principes achter berichtensystemen en gedistribueerde streamverwerking, terwijl deelnemers worden begeleid door het maken van een voorbeeld van een Samza-gebaseerd project en taakuitvoering.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Gebruik Samza om de code te vereenvoudigen die nodig is om berichten te produceren en te consumeren.
- Koppel de afhandeling van berichten van een applicatie los.
- Gebruik Samza om asynchrone berekening in bijna realtime te implementeren.
- Gebruik stroomverwerking om een hoger abstractieniveau te bieden dan berichtensystemen.

Publiek

- ontwikkelaars

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
14 hours
Overview
Seneca is een microservices-framework voor Node.js

In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers de basisprincipes van Seneca terwijl ze praktische voorbeelden van het bouwen van microdiensten met Seneca doorlopen.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Leer de basisprincipes van Seneca
- Gebruik Seneca om microservices te bouwen

Publiek

- ontwikkelaars
- programmeurs

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
14 hours
Overview
SMACK is a collection of data platform softwares, namely Apache Spark, Apache Mesos, Apache Akka, Apache Cassandra, and Apache Kafka. Using the SMACK stack, users can create and scale data processing platforms.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at data scientists who wish to use the SMACK stack to build data processing platforms for big data solutions.

By the end of this training, participants will be able to:

- Implement a data pipeline architecture for processing big data.
- Develop a cluster infrastructure with Apache Mesos and Docker.
- Analyze data with Spark and Scala.
- Manage unstructured data with Apache Cassandra.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
Spring Cloud bouwt voort op de veer boot om de ontwikkeling van gedistribueerde systemen en microservices mogelijk te maken.

in deze instructeur-LED, live training, beginnen we met een bespreking van de microservice architectuur. Deelnemer kennis wordt op de proef gesteld door middel van oefeningen en de stap-voor-stap ontwikkeling van monster microservices.

aan het einde van deze training, zullen de deelnemers hebben een goed inzicht in hoe de lente wolk en aanverwante veer technologieën gebruiken om snel ontwikkelen van hun eigen Cloud-schaal, Cloud-Ready-microservices.

formaat van de cursus

- zware nadruk op hands-on praktijk. Het merendeel van de concepten worden geleerd door middel van monsters, oefeningen en hands-on ontwikkeling.
21 hours
Overview
Spring Cloud is een microservices-framework voor het bouwen van Java applicaties voor de cloud. Deze microservices worden vaak uitgevoerd als Docker containers in een Kubernetes cluster. Andere componenten omvatten berichtenmakelaars zoals Kafka om communicatie tussen services mogelijk te maken en databases zoals Redis om applicatiegegevens op te slaan en te bufferen.

Deze leiding van een instructeur, live training (ter plaatse of op afstand) is gericht op ontwikkelaars die willen de traditionele architectuur te vormen tot een zeer gelijktijdige microservices-gebaseerde architectuur met behulp van Spring Cloud , Kafka, Docker , Kubernetes en Redis .

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Zet de nodige ontwikkelomgeving op voor het bouwen van microservices.
- Ontwerp en implementeer een zeer gelijktijdig ecosysteem van microservices met behulp van Spring Cloud , Kafka, Redis , Docker en Kubernetes .
- Transformeer monolithische en SOA-services naar op microservice gebaseerde architectuur.
- Gebruik een DevOps aanpak voor het ontwikkelen, testen en vrijgeven van software.
- Zorg voor hoge concurrency tussen microservices in productie.
- Volg microservices en implementeer herstelstrategieën.
- Voer afstemming van prestaties uit.
- Meer informatie over toekomstige trends in de architectuur van microservices.

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefenen.
- Praktische implementatie in een live-labomgeving.

Cursusaanpassingsopties

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
21 hours
Overview
Spring Cloud is een opensource lichtgewicht microservices-framework voor het bouwen van Java-applicaties voor de cloud Netflix OSS is een set frameworks en bibliotheken voor het ontwikkelen van microservices Spring Cloud integreert prima met Netflix-componenten met behulp van automatische configuratie en conventie over configuratie Tijdens deze live training met instructeur leren deelnemers de basisconcepten van het bouwen van microservices met behulp van Spring Cloud en Netflix OSS Deelnemerskennis wordt op de proef gesteld door middel van oefeningen en de stapsgewijze ontwikkeling van sample-microservices Tegen het einde van deze training hebben de deelnemers een goed begrip van hoe Spring Cloud en verwante Spring-technologieën samen met Netflix OSS kunnen worden gebruikt om snel hun eigen cloudscale, cloudready microservices te ontwikkelen Publiek Java-ontwikkelaars Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
14 hours
Overview
Het bouwen van complexe bedrijfstoepassingen is zeer uitdagend in een steeds veranderende omgeving.

Veranderingen in de integratie tussen services of systemen zullen veranderingen in het ontwerp van het systeem veroorzaken. Deze cursus behandelt het ontwerpen van onderhoudbaar, passend bij de grootte en het doel van uw organisatieservice en systeemarchitectuur en praktische infrastructuur.

Deze cursus behandelt veelvoorkomende problemen met het bouwen van het landschap van gedistribueerde apps, beginnend met integratieproblemen, infrastructuur en moderne benaderingen, tot het oplossen van complexiteitsproblemen.

Deze cursus legt de voor- en nadelen van elke oplossing uit (bijv. Traditionele SOA versus Microservice-architectuur), beschikbare tools (meestal open-source) ter ondersteuning van de ontwikkeling en het onderhoud, enz.

Cursusindeling

Het is meestal een discussie (met beperkte presentaties).
28 hours
Overview
Go (Golang) is een geweldige taal voor het bouwen van microservices vanwege zijn kleine geheugenvoetafdruk Spring Cloud is een opensource-framework voor lichtgewicht microservices In deze live training met instructeur leren deelnemers hoe ze microservices kunnen bouwen met Go en Spring Cloud Publiek ontwikkelaars Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
14 hours
Overview
Linkerd is een populaire netwerkproxy voor het maken van een servicegaas.

Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ingenieurs die Linkerd willen gebruiken voor het beheren, besturen en bewaken van de communicatie tussen services binnen een webapplicatie.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Installeer en configureer Linkerd 2.0 (ook bekend als Linkerd 2).
- Linkerd inzicht in servicegaas en implementeer er een met behulp van Linkerd .
- Implementeer een op Linkerd gebaseerd servicegaas op een Kubernetes cluster.
- Gebruik een servicemesh om webapplicaties (microservices) in de cloud uit te voeren, te beheren en te controleren.

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefenen.
- Praktische implementatie in een live-labomgeving.

Cursusaanpassingsopties

- Deze training is gebaseerd op Linkerd 2.
- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
- Ga voor meer informatie over Linkerd naar: https://linkerd.io/1/overview/what-is-linkerd/
14 hours
Overview
Apache Dubbo is an open source RPC (Remote Procedure Call) framework written in Java. Using Apache Dubbo, users can define a service and specify the methods that can be called.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at software developers and system administrators who wish to use Apache Dubbo to develop microservices with high-throughput.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop an Apache Dubo application.
- Support multiple service load balance strategies to reduce latency.
- Apply service governance and maintenance with Apache Dubbo.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hours
Overview
Apache Kafka is een verspreid streamingplatform. Het is de facto een standaard voor het bouwen van gegevenspijpleidingen en lost veel verschillende use-cases op rond gegevensverwerking: het kan worden gebruikt als berichtenwachtrij, gedistribueerd logboek, streamprocessor, enz.

We beginnen met wat theorie achter datapijplijnen in het algemeen en gaan dan verder met fundamentele concepten achter Kafka. We zullen ook belangrijke componenten ontdekken zoals Kafka Streams en Kafka Connect.
7 hours
Overview
Kafka Connect is een API voor het verplaatsen van grote gegevensverzamelingen tussen Apache Kafka en andere systemen.

Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkelaars die Apache Kafka willen integreren met bestaande databases en applicaties voor verwerking, analyse, enz.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Gebruik Kafka Connect om grote hoeveelheden gegevens uit een database in Kafka-onderwerpen op te nemen.
- Inslikken van loggegevens gegenereerd door applicatieservers in Kafka-onderwerpen.
- Stel verzamelde gegevens beschikbaar voor stroomverwerking.
- Exporteer gegevens van Kafka-onderwerpen naar secundaire systemen voor opslag en analyse.

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefenen.
- Praktische implementatie in een live-labomgeving.

Cursusaanpassingsopties

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
14 hours
Overview
Apache Log4j is a Java based logging software. Apache Log4j enables users to create queuing applications that segregate, interpret, and filter messages into logs for debugging and audit purposes.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at software engineers who wish to use Apache Log4j for logging data and messages.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use Apache Log4j for logging application messages and data.
- Automate the configuration of appenders, pattern converters, layouts, and more.
- Implement advanced filtering to all events before being passed to appenders.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
Overview
Go ogle Cloud Apigee is een beheerplatform voor de volledige levenscyclus-API (Application Programming Interface).

Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkelaars die willen leren hoe ze een API kunnen bouwen, testen, debuggen en implementeren bovenop het Apigee API-platform van Go ogle Cloud.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Zet een ontwikkelomgeving op met alle benodigde bronnen om een API te ontwikkelen.
- De beschikbare tools van Apigee Edge begrijpen en implementeren.
- Bouw en implementeer een API om Go ogle Cloud te gebruiken.
- API-fouten controleren en debuggen.
- Maak gebruik van de oplossingen van Go ogle Cloud voor analyse en machine learning om API's intelligenter te maken.

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefenen.
- Praktische implementatie in een live-labomgeving.

Cursusaanpassingsopties

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
21 hours
Overview
Apigee Edge , gebouwd op Java , stelt u in staat beveiligde toegang tot uw services te bieden met een goed gedefinieerde API die consistent is in al uw services, ongeacht de implementatie van de service. Een consistente API:

- Maakt het gemakkelijk voor app-ontwikkelaars om uw services te consumeren.
- Hiermee kunt u de implementatie van de backend-service wijzigen zonder de openbare API te beïnvloeden.
- Hiermee kunt u profiteren van de analyse, het genereren van inkomsten, de ontwikkelaarsportal en andere functies die zijn ingebouwd in Edge.

Publiek

Deze cursus is bedoeld voor ingenieurs, architecten en ontwikkelaars die Apigee Edge in hun projecten willen gebruiken.
21 hours
Overview
axon Framework is een framework voor het bouwen van evolutionaire, event-gedreven microservice systemen, gebaseerd op de principes van Domain Driven Design, Command-query verantwoordelijkheid segregatie (CQRS) en Event sourcing.

deze instructeur-LED, live training (ter plaatse of op afstand) is gericht op ontwikkel bedrijven die willen axon gebruiken om goed gestructureerde Enterprise applicaties die gebruik maken van de kracht van CQRS en Event sourcing te bouwen.

aan het einde van deze training kunnen de deelnemers:

- het opzetten van de ontwikkelomgeving die nodig is om een axon Framework applicatie te creëren.
- implementeren van de CQRS (Command query verantwoordelijkheid segregatie) en Event sourcing architectonische patronen om complexe toepassingen te ontwikkelen.
- passen de concepten van domein gedreven ontwerp toe aan hun toepassingsontwerp.
- bouwt toepassingen die zich richten op het bedrijfsprobleem in plaats van de infrastructuur.

formaat van de cursus

- interactieve lezing en bespreking.
- veel oefeningen en praktijk.
- hands-on implementatie in een live-lab omgeving.

cursus customization opties

- voor het aanvragen van een aangepaste opleiding voor deze cursus, neem dan contact met ons op te regelen.
- voor meer informatie over axon Framework te leren, u terecht op: https://axoniq.io/
Weekend Microservice Architecture cursus, Avond Microservice Architecture training, Avond Microservice Architecture opleiding Microservices boot camp, Microservice Architecture instructeur geleid, Weekend Microservices training, Avond Microservice Architecture cursus, Microservices coaching, Microservice Architecture instructeur, Microservices trainer, Microservices training cursus, Microservices lessen, Microservices on-site, Microservices privé cursus, Microservices een op een training, Microservice Architecture op locatie, Weekend Microservices opleiding

Cursussen met korting

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

This site in other countries/regions