Apache Kafka Training Courses

Apache Kafka Training Courses

Lokale, geïnstrueerde live Apache Kafka-trainingen demonstreren door middel van interactieve discussie en handson-oefening hoe een Kafka-berichtenmakelaar moet worden opgezet en geëxploiteerd Kafka-training is beschikbaar als 'live training op locatie' of 'live training op afstand' Onsite live training kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfsopleidingscentra in Nederland Live-training op afstand wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop Kafka-trainingen omvatten de integratie van Kafka met andere Big Data-systemen en het opzetten van realtime datapijplijnen voor streaming-applicaties NobleProg Uw lokale trainingsaanbieder.

Machine Translated

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

Apache Kafka Cursusoverzicht

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
Deze cursus is bedoeld voor enterprise-architecten, ontwikkelaars, systeembeheerders en iedereen die een gedistribueerd berichtensysteem met hoge doorvoer wil begrijpen en gebruiken. Als u meer specifieke vereisten heeft (bijvoorbeeld alleen systeembeheer), kan deze cursus worden aangepast om beter aan uw behoeften te voldoen.
14 hours
Overview
Apache Samza is een open-source bijna realtime, asynchroon computationeel raamwerk voor stroomverwerking. Het maakt gebruik van Apache Kafka voor berichten en Apache Hadoop YARN voor fouttolerantie, processorisolatie, beveiliging en bronbeheer.

Deze instructeur-geleide, live training introduceert de principes achter berichtensystemen en gedistribueerde streamverwerking, terwijl deelnemers worden begeleid door het maken van een voorbeeld van een Samza-gebaseerd project en taakuitvoering.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Gebruik Samza om de code te vereenvoudigen die nodig is om berichten te produceren en te consumeren.
- Koppel de afhandeling van berichten van een applicatie los.
- Gebruik Samza om asynchrone berekening in bijna realtime te implementeren.
- Gebruik stroomverwerking om een hoger abstractieniveau te bieden dan berichtensystemen.

Publiek

- ontwikkelaars

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
7 hours
Overview
Kafka Streams is een client-side bibliotheek voor het bouwen van applicaties en microservices waarvan de gegevens worden doorgegeven aan en van een Kafka-berichtensysteem. Traditioneel vertrouwde Apache Kafka op Apache Spark of Apache Storm om gegevens tussen berichtproducenten en consumenten te verwerken. Door de Kafka Streams API vanuit een applicatie aan te roepen, kunnen gegevens direct in Kafka worden verwerkt, waardoor de noodzaak om de gegevens naar een afzonderlijk cluster te sturen voor verwerking wordt omzeild.

In deze live training onder leiding van een instructeur leren deelnemers hoe ze Kafka Streams kunnen integreren in een reeks voorbeeld Java applicaties die gegevens van en naar Apache Kafka doorgeven voor stroomverwerking.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Begrijp de functies en voordelen van Kafka Streams ten opzichte van andere frameworks voor stroomverwerking
- Process stream gegevens rechtstreeks binnen een Kafka-cluster
- Schrijf een Java of Scala applicatie of microservice die kan worden geïntegreerd met Kafka en Kafka Streams
- Schrijf beknopte code die invoer Kafka-onderwerpen omzet in uitvoer Kafka-onderwerpen
- Bouw, verpak en implementeer de applicatie

Publiek

- ontwikkelaars

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen

Notes

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen
21 hours
Overview
Stream Processing verwijst naar de realtime verwerking van "gegevens in beweging", dat wil zeggen het uitvoeren van berekeningen op gegevens terwijl deze worden ontvangen. Dergelijke gegevens worden gelezen als continue stromen van gegevensbronnen zoals sensorgebeurtenissen, website-gebruikersactiviteit, financiële transacties, creditcardbewegingen, klikstromen, enz. Stream Processing frameworks kunnen grote hoeveelheden inkomende gegevens lezen en bieden vrijwel onmiddellijk waardevolle inzichten.

In deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand), leren deelnemers hoe ze verschillende Stream Processing frameworks kunnen opzetten en integreren met bestaande big data-opslagsystemen en gerelateerde softwareapplicaties en microservices.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Installeer en configureer verschillende Stream Processing frameworks, zoals Spark Streaming en Kafka Streaming.
- Begrijp en selecteer het meest geschikte kader voor de taak.
- Verwerking van gegevens continu, gelijktijdig en op recordniveau.
- Integreer Stream Processing oplossingen met bestaande databases, datawarehouses, datameren, etc.
- Integreer de meest geschikte stroomverwerkingsbibliotheek met bedrijfstoepassingen en microservices.

Publiek

- ontwikkelaars
- Software architecten

Indeling van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen

Notes

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
14 hours
Overview
Deze instructeur-geleide, live training (ter plaatse of op afstand) is gericht op ingenieurs die Confluent (een distributie van Kafka) willen gebruiken om een realtime gegevensverwerkingsplatform voor hun toepassingen te bouwen en te beheren.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Installeer en configureer Confluent Platform.
- Gebruik de beheertools en -services van Confluent om Kafka gemakkelijker uit te voeren.
- Bewaar en verwerk inkomende stroomgegevens.
- Optimaliseer en beheer Kafka-clusters.
- Veilige datastromen.

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefenen.
- Praktische implementatie in een live-labomgeving.

Opties voor cursusaanpassing

- Deze cursus is gebaseerd op de open source-versie van Confluent: Confluent Open Source.
- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
7 hours
Overview
Apache Kafka is een verspreid streamingplatform. Het is de facto een standaard voor het bouwen van gegevenspijpleidingen en lost veel verschillende use-cases op rond gegevensverwerking: het kan worden gebruikt als berichtenwachtrij, gedistribueerd logboek, streamprocessor, enz.

We beginnen met wat theorie achter datapijplijnen in het algemeen en gaan dan verder met fundamentele concepten achter Kafka. We zullen ook belangrijke componenten ontdekken zoals Kafka Streams en Kafka Connect.
21 hours
Overview
Spring Cloud is een microservices-framework voor het bouwen van Java applicaties voor de cloud. Deze microservices worden vaak uitgevoerd als Docker containers in een Kubernetes cluster. Andere componenten omvatten berichtenmakelaars zoals Kafka om communicatie tussen services mogelijk te maken en databases zoals Redis om applicatiegegevens op te slaan en te bufferen.

Deze leiding van een instructeur, live training (ter plaatse of op afstand) is gericht op ontwikkelaars die willen de traditionele architectuur te vormen tot een zeer gelijktijdige microservices-gebaseerde architectuur met behulp van Spring Cloud , Kafka, Docker , Kubernetes en Redis .

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Zet de nodige ontwikkelomgeving op voor het bouwen van microservices.
- Ontwerp en implementeer een zeer gelijktijdig ecosysteem van microservices met behulp van Spring Cloud , Kafka, Redis , Docker en Kubernetes .
- Transformeer monolithische en SOA-services naar op microservice gebaseerde architectuur.
- Gebruik een DevOps aanpak voor het ontwikkelen, testen en vrijgeven van software.
- Zorg voor hoge concurrency tussen microservices in productie.
- Volg microservices en implementeer herstelstrategieën.
- Voer afstemming van prestaties uit.
- Meer informatie over toekomstige trends in de architectuur van microservices.

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefenen.
- Praktische implementatie in een live-labomgeving.

Cursusaanpassingsopties

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
7 hours
Overview
Kafka Connect is een API voor het verplaatsen van grote gegevensverzamelingen tussen Apache Kafka en andere systemen.

Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkelaars die Apache Kafka willen integreren met bestaande databases en applicaties voor verwerking, analyse, enz.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Gebruik Kafka Connect om grote hoeveelheden gegevens uit een database in Kafka-onderwerpen op te nemen.
- Inslikken van loggegevens gegenereerd door applicatieservers in Kafka-onderwerpen.
- Stel verzamelde gegevens beschikbaar voor stroomverwerking.
- Exporteer gegevens van Kafka-onderwerpen naar secundaire systemen voor opslag en analyse.

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefenen.
- Praktische implementatie in een live-labomgeving.

Cursusaanpassingsopties

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
7 hours
Overview
Confluent K SQL is een stroomverwerkingsraamwerk dat bovenop Apache Kafka . Het maakt real-time gegevensverwerking mogelijk met behulp van SQL bewerkingen.

Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkelaars die Apache Kafka streamverwerking willen implementeren zonder code te schrijven.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Installeer en configureer Confluent K SQL .
- Stel een stroomverwerkingspijplijn in met alleen SQL opdrachten (geen Java of Python codering).
- Voer datafiltering, transformaties, aggregaties, joins, windowing en sessie volledig uit in SQL .
- Ontwerp en implementeer interactieve, continue zoekopdrachten voor het streamen van ETL en realtime analyses.

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefenen.
- Praktische implementatie in een live-labomgeving.

Cursusaanpassingsopties

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
21 hours
Overview
Apache Kafka is een berichtensysteem voor het opslaan en verwerken van grote hoeveelheden streaming, realtime gegevens.

Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op sysadmins die een Kafka-cluster op bedrijfsniveau willen opzetten, implementeren, beheren en optimaliseren.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Een Kafka-cluster instellen en beheren.
- Evalueer de voor- en nadelen van het lokaal implementeren van Kafka versus in de cloud.
- Implementeer en bewaak Kafka bij het gebruik van verschillende lokale en cloudomgevingstools.

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefenen.
- Praktische implementatie in een live-labomgeving.

Cursusaanpassingsopties

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
7 hours
Overview
Apache Kafka is een stream-processing software voor het verwerken van real-time datafeeds. Met Apache Kafka en zijn open systeem, netwerkbeveiliging is gecompromitteerd en gevoelige gegevens in gevaar.

Deze live training met instructeur (op locatie of op afstand) is gericht op software testers die netwerk beveiligingsmaatregelen willen implementeren in een Apache Kafka toepassing.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Implementeer Apache Kafka op een cloudgebaseerde server.
- Implementeer SSL-versleuteling om aanvallen te voorkomen.
- Voeg ACL-verificatie toe om gebruikers toegang te traceren en te beheren.
- Zorg ervoor dat geloofwaardige clients toegang hebben tot Kafka-clusters met SSL-en SASL-verificatie.

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefening.
- Hands-on implementatie in een live-labomgeving.

Opties voor cursus aanpassing

- Om een training op maat te vragen voor deze cursus, neem contact met ons op om te regelen.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at data scientists who wish to use the SMACK stack to build data processing platforms for big data solutions.

By the end of this training, participants will be able to:

- Implement a data pipeline architecture for processing big data.
- Develop a cluster infrastructure with Apache Mesos and Docker.
- Analyze data with Spark and Scala.
- Manage unstructured data with Apache Cassandra.
7 hours
Overview
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at data engineers, data scientists, and programmers who wish to use Apache Kafka features in data streaming with Python.

By the end of this training, participants will be able to use Apache Kafka to monitor and manage conditions in continuous data streams using Python programming.
7 hours
Overview
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at data engineers, data scientists, and programmers who wish to use Spark Streaming features in processing and analyzing real-time data.

By the end of this training, participants will be able to use Spark Streaming to process live data streams for use in databases, filesystems, and live dashboards.
Weekend Kafka cursus, Avond Kafka training, Avond Kafka opleiding Apache Kafka boot camp, Kafka instructeur geleid, Weekend Apache Kafka training, Avond Kafka cursus, Apache Kafka coaching, Kafka instructeur, Apache Kafka trainer, Apache Kafka training cursus, Apache Kafka lessen, Apache Kafka on-site, Apache Kafka privé cursus, Apache Kafka een op een training, Kafka op locatie, Weekend Apache Kafka opleiding

Cursussen met korting

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

This site in other countries/regions