RabbitMQ Training Courses

RabbitMQ Training Courses

Lokale, door een instructeur geleide live RabbitMQ-trainingscursussen demonstreren door middel van interactieve discussie en praktische oefening hoe een RabbitMQ-bedrijfsberichtensysteem moet worden opgezet en gebruikt. RabbitMQ-training is beschikbaar als 'live training op afstand' of 'live training op afstand'. Online live training (ook bekend als "live training op afstand") wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop . Live training op locatie kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfsopleidingscentra in Nederland. RabbitMQ-trainingen behandelen het beheer, de beveiliging, de integratie en het programmeren van RabbitMQ met talen als Java en .Net. NobleProg -- Uw lokale trainingsaanbieder

Machine Translated

RabbitMQ Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
The course is intended for IT specialists that want to set up a solution based on RabbitMQ, the highly reliable enterprise messaging system that implements the Advanced Message Queuing Protocol (AMQP).
14 hours
RabbitMQ is een open source berichtenmakelaarsysteem voor het opslaan en ophalen van berichten die worden doorgegeven door processen, applicaties en servers. Spring is een Java framework. Met behulp van Java en Spring met RabbitMQ kunnen gebruikers complexe wachtrijen, uitwisselingen, bindingen en meer maken. Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op software-architecten en webontwikkelaars die RabbitMQ willen gebruiken als een messaging-midware en -programma in Java met behulp van Spring om applicaties te bouwen. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Gebruik Java en Spring met RabbitMQ om applicaties te bouwen.
 • Ontwerp asynchrone berichtgestuurde systemen met behulp van RabbitMQ .
 • Wachtrijen, onderwerpen, uitwisselingen en bindingen maken en toepassen in RabbitMQ
Indeling van de cursus
 • Interactieve lezing en discussie.
 • Veel oefeningen en oefenen.
 • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Cursusaanpassingsopties
 • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
14 hours
RabbitMQ is een open source zakelijke berichtenmakelaar voor het opslaan en ophalen van berichten die worden doorgegeven door processen, applicaties en servers. Het maakt gebruik van een berichtenwachtrij voor het asynchroon verwerken van taken en is met name handig in toepassingen die grote gegevenssets op de achtergrond moeten verwerken, en tegelijkertijd in realtime reageren op live gebruikersverzoeken. In deze door een instructeur geleide live training leren deelnemers hoe ze RabbitMQ kunnen installeren, configureren en beheren en vervolgens RabbitMQ berichten kunnen integreren in een aantal voorbeelden van .NET-toepassingen. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • RabbitMQ instellen, configureren en beheren.
 • De rol van RabbitQ in het ontwerp en de implementatie van een microservices-architectuur begrijpen.
 • Begrijp hoe RabbitMQ verhoudt tot andere Message Queuing-architecturen.
 • RabbitMQ instellen en gebruiken als makelaar voor het verwerken van asynchrone en synchrone berichten voor real-world enterprise .Net-toepassingen.
Formaat van de cursus
 • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
14 hours
RabbitMQ is een open source zakelijke boodschap makelaar voor het opslaan en ontvangen van berichten die door processen, toepassingen en servers worden doorgegeven. Het maakt gebruik van een boodschapspunt voor het verwerken van taken asynchronisch en is vooral nuttig in toepassingen die grote data sets in de achtergrond moeten verwerken, terwijl tegelijkertijd reageren op live gebruikersverzoeken in real-time. In deze instructeur geleide, live training (online of onsite), zullen de deelnemers leren hoe om een PHP toepassing te ontdooien, vervolgens integreren met het RabbitMQ boodschapsysteem om gedistribueerde cloud-applicaties of microservices te creëren. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Installeer, configureren en beheren RabbitMQ. Begrijp RabbitMQ's rol in het ontwerpen en implementeren van een microservice's architectuur. Set up and use RabbitMQ as a broker for handling asynchronous and synchronous messages for real-world PHP applications.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
14 hours
RabbitMQ is een open-source boodschapssysteem dat het Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) implementeert. Deze instructeur geleide, live training (online of onsite) is gericht op ontwikkelaars en software ingenieurs die RabbitMQ willen gebruiken om tussen microservices te communiceren door middel van berichten en geavanceerde implementatie en probleemoplossing uit te voeren. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Stel de nodige omgeving op om te beginnen met het ontwikkelen van geavanceerde messaging oplossingen met RabbitMQ. Begrijp hoe je een gedistribueerde microservices architectuur kunt ontwerpen met RabbitMQ. Leer hoe u geavanceerde configuratie, beveiliging, netwerk, hoge beschikbaarheid en replicatie kunt implementeren. Weet de gemeenschappelijke problemen die in RabbitMQ installaties worden geconfronteerd en hoe ze op te lossen. Leer over geheugenoptimalisatie, stroombeheersing en geavanceerde prestatie toning. Gebruik een aantal geavanceerde probleemoplossingstechnieken.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
14 hours
RabbitMQ is een open source zakelijke boodschap makelaar voor het opslaan en ontvangen van berichten die door processen, toepassingen en servers worden doorgegeven. Het maakt gebruik van een boodschapspunt voor het verwerken van taken asynchronisch en is vooral nuttig in toepassingen die grote data sets in de achtergrond moeten verwerken, terwijl tegelijkertijd reageren op live gebruikersverzoeken in real-time. In deze instructeur geleide, live training (online of onsite), zullen de deelnemers leren hoe om een Python toepassing te ontdooien, vervolgens integreren met het RabbitMQ boodschapsysteem om gedistribueerde cloud-applicaties of microservices te creëren. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Installeer, configureren en beheren RabbitMQ. Begrijp RabbitMQ's rol in het ontwerpen en implementeren van een microservice's architectuur. Begrijp hoe RabbitMQ vergelijkt met andere Message Queuing Architectuur. Set up and use RabbitMQ as a broker for handling asynchronous and synchronous messages for real-world Python applications.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.

Last Updated:

Upcoming RabbitMQ Courses

Weekend RabbitMQ cursus, Avond RabbitMQ training, Avond RabbitMQ opleiding RabbitMQ boot camp, RabbitMQ instructeur geleid, Weekend RabbitMQ training, Avond RabbitMQ cursus, RabbitMQ coaching, RabbitMQ instructeur, RabbitMQ trainer, RabbitMQ training cursus, RabbitMQ lessen, RabbitMQ on-site, RabbitMQ privé cursus, RabbitMQ een op een training, RabbitMQ op locatie, Weekend RabbitMQ opleiding

Cursussen met korting

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

This site in other countries/regions