Course Outline

Invoering

Stata en Big Data

 • Wat is Stata?
 • Stata syntaxis en opdrachten

R Programming

 • Wat is R?
 • R-syntaxis en structuur

Het voorbereiden van de ontwikkelomgeving

 • Installeren en configureren Stata
 • Installeren en configureren van R-bibliotheken en frameworks

R en Stata

 • Lezen en schrijven naar Stata met R

Databases en gegevens in Stata

 • Databases openen en opruimen
 • Databases comprimeren
 • Databases importeren en exporteren
 • Ruwe gegevens bekijken, beschrijven en samenvatten
 • Gebruik maken van tabellen en tabellen
 • Variabelen implementeren voor gegevensmanipulatie

Beschrijvende analyse en voorspellende analyse

 • Werken met distributieanalyse
 • Werken met Monte Carlo-simulaties
 • Werken met telgegevensanalyse
 • Werken met overlevingsanalyse

Hypothese testen

 • Middelen testen en vergelijken

Grafieken in Stata

 • Met behulp van plots, diagrammen en grafieken
 • Werken met statistische analyse in grafieken
 • Grafieken opmaken en combineren

Regressiemodellen met R

 • Met behulp van bivariate correlatie en regressie
 • Werken met OLS-regressie, logits en probits
 • Interactieve effecten gebruiken in regressiemodellen

Samenvatting en conclusie

Requirements

 • Inzicht in data-analyse

Publiek

 • Data-analisten
 35 Hours

Getuigenissen (5)

Related Categories