Networking Training Courses

Networking Training Courses

Lokaal, instructief live Networking-trainingscursussen demonstreren door middel van interactieve discussies en handson de basisbeginselen en geavanceerde onderwerpen van netwerken Netwerktraining is beschikbaar als 'live training op locatie' of 'live training op afstand' Onsite live training kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfsopleidingscentra in Nederland Live-training op afstand wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop NobleProg Uw lokale trainingsaanbieder.

Machine Translated

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

Networking Cursusoverzicht

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
The Certified Kubernetes Administrator (CKA) program was created by The Linux Foundation and the Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

Kubernetes is nowadys a leading platform used for containers orchestration.

NobleProg have been delivering Docker & Kubernetes training from 2015. With more than 360 successfully completed training projects, we became one of the best known training companyworldwide in field of containerization.

Since 2019 we are also helping our customers to confirm their performance in k8s environment by preparing them and encouraging to pass CKA and CKAD exams.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at System Administrators, Kubernetes User swho wish to confirm their knowledge by passing CKA exam.

On the other hand, training is focused also on gaining practical experience in Kubernetes Administration, so we recommend taking part in it, even if you don't intend to take CKA exam.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about CKA certification, please visit: https://training.linuxfoundation.org/certification/certified-kubernetes-administrator-cka/
14 hours
Overview
Tijdens de cursus leren deelnemers:

- Wat is denial of service-aanvallen, Flooding, Sniffing, MIM?
- Hoe te breken van het netwerk naar de server?
- Hoe pakketten op het netwerk te bekijken (ook op schakelaars)?
- Bekijk je een combinatie van de wereld?
- Hoe het netwerk te controleren?
- Hoe een firewall configureren?
- Hoe gecodeerde verbindingen te gebruiken?
- Hoe tunnels maken?
- Hoe pakketten te loggen?
- Hoe poorten te scannen?
- Hoe het aantal onnodige services op de server te verminderen?
28 hours
Overview
Deze 4-daagse cursus omvat een combinatie van op expository gebaseerd (waar nodig met behulp van protocolanalysesporen) en praktische experimenten om de werking van TCP / IP-netwerken te testen en te verifiëren. De belangrijkste aspecten van de TCP / IP-protocolstack worden behandeld, inclusief subnetting, supernetting en het uitvoeren van dynamische routeringsprotocollen. TCP en UDP zullen worden vergeleken en gecontrasteerd, waarbij de end-to-end betrouwbaarheid en congestievermijdende mogelijkheden van de TCP / IP-stack worden behandeld. Sommige protocollen van de applicatielaag (HTTP, TLS, DNS, DHCP enz.) Zullen tijdens de cursus worden onderzocht. Netwerkbeveiliging in de vorm van TLS wordt zowel theoretisch als praktisch behandeld. De praktische oefeningen zijn bedoeld om de theorie te vergroten en zowel het begrip van de onderliggende protocollen te verbeteren als ook de probleemoplossende vaardigheden van de deelnemers.

Publiek:

Geschikt voor iedereen die op zoek is naar kennis van TCP / IP.

Cursus is ongeveer 50% praktisch.
14 hours
Overview
Een theoretische cursus van 2 dagen (met enkele praktische demonstraties) over de basisprincipes van Internet Protocol v6 - inclusief adressering, protocolindelingen, ICMP v6, detectieprocessen en IP v6-routering.

Publiek:

Netwerkplanners, ontwerpers en ingenieurs die kennis van IP v6 nodig hebben. Die vereisen een uitgebreid overzicht van IP v6 en het migratieproces vanuit een IP v4-omgeving.
21 hours
Overview
De driedaagse praktische cursus behandelt de basisprincipes van de verschillende spraakprotocollen die worden gebruikt om spraak (en video) over een pakketgeschakeld netwerk te transporteren. Deze cursus is een combinatie van theorie en praktijk (waar nodig Wireshark voor uitleg en probleemoplossing) met praktische VoIP geconfigureerd met IP-telefoons, softphones en Cisco routers met spraakfunctionaliteit. Dit is voornamelijk een 'generieke' VoIP cursus - maar gebruikt Cisco apparatuur om een IP-backbone en spraakgateways te bieden. We kunnen ook Cisco specifieke spraakcursussen bieden. De cursus behandelt ook het opzetten van oproepen tussen circuitgeschakelde en pakketgeschakelde netwerken.

De cursus is ongeveer 40% praktisch.
21 hours
Overview
De driedaagse praktische cursus behandelt de berichten en oproepstromen van het Session Initiation Protocol (SIP) en het gebruik ervan in spraaknetwerken. Deze cursus is een combinatie van theorie en praktijk (waar nodig met behulp van protocolanalysesporen voor uitleg en probleemoplossing) met praktische VoIP geconfigureerd met IP-telefoons, softphones, Cisco routers met spraakfunctionaliteit en SIP IP PBX, s (bijv. Trixbox).

Publiek:

Netwerkplanners, ontwerpers en ingenieurs die SIP nodig hebben.

De cursus is ongeveer 40% praktisch.
14 hours
Overview
Deze tweedaagse cursus onderzoekt de theorie en technologie van IPSec VPN's. VPN's worden ingesteld met behulp van Cisco IOS Routers en ASA Firewalls met behulp van de webinterface. De werking van de protocollen wordt onderzocht met behulp van debug-opdrachten en sporen van protocolanalyses van relevante onderhandelingen.

Publiek:

Geschikt voor netwerkplanners, ingenieurs of iedereen die geïnteresseerd is in IPSec VPN's

Cursus is ongeveer 40% praktisch
35 hours
Overview
A 5 day practical networking course designed to familiarise students with Cisco IOS (version 12). The course details the key commands used to configure and secure Cisco routers and switches, and covers the CCNA syllabus - including wired and wireless LAN access.

Students will inter-connect networks by implementing static routes, distance-vector and link-state based dynamic routing protocols.

The devices will be configured to route traffic across LAN/VLAN//WAN boundaries, by encapsulating datagrams across serial data links using various WAN protocols, such as HDLC, Frame Relay, ISDN and PPP (with CHAP authentication). VLAN encapsulation/tagging will be via IEEE802.1Q/P.

Standard and Extended Access Control Lists will be configured and applied to router interfaces to filter traffic based on IP address and/or traffic type.

Students will configure static and dynamic NAT to route between private and public networks and cover the theory of Virtual Private Networks (VPN's)

Students will copy router configurations and IOS images to/from a TFTP Server. Privileged commands will be used to debug TCP/IP protocols to ensure proper operation of the routers. Students will also perform password recovery operations.

The course is primarily aimed at IP v4 but does give an overview of IP v6 addressing and covers migration from an IP v4 to an IP v6 network. Other protocols and technologies (VPN's / Wireless) may be demonstrated if time permits.

Course can be customised to precise requirements of customer.

Audience:

This course is suitable for anyone looking for a basic understanding of internetworking with Cisco devices and covers the CCNA syllabus.

Course is approximately 50% practical
28 hours
Overview
Een praktische cursus van 4 dagen, bedoeld om afgevaardigden vertrouwd te maken met de Cisco ASA Firewall CLI en ASDM. In de cursus worden de belangrijkste opdrachten beschreven die worden gebruikt voor het configureren en beveiligen van netwerken met behulp van de ASA Firewall met v8 van het besturingssysteem en versie 6 van de ASDM.

Gedelegeerden zullen de ASA configureren met behulp van de consolepoort, TFTP-server, telnet en SSH met behulp van lokale en RADIUS-authenticatie. Het apparaat zal worden geconfigureerd om Syslog en SNMP te gebruiken.

ASA-firewalls worden ook geconfigureerd om toegangslijsten, netwerkadresomzetting en VPN's te gebruiken met behulp van IPSec-protocollen. De cursus behandelt de theorie van publieke / private sleutels, gedeelde geheime sleutels en het gebruik ervan bij het vormen van site-naar-site-VPN's tussen ASA-firewalls met IKE en IPSec. Studenten zullen de eenheden configureren om site-naar-site VPN's te maken, RPN-VPN's met behulp van de Cisco Secure VPN Client en Web VPN's. De cursus behandelt de theorie van failover en gedelegeerden zullen Active / Standby failover configureren op de ASA.

Bevoorrechte opdrachten en protocollen van de protocolanalysator worden, waar nodig, gebruikt voor het debuggen van protocollen en zorgen voor een goede werking van de ASA Firewall. Studenten voeren ook handelingen voor wachtwoordherstel uit.

Deze cursus omvat het interfacen van de ASA met andere netwerkapparatuur, zoals routers en switches, zoals te verwachten was in een netwerkomgeving.

Publiek:

Cursus is geschikt voor iedereen die betrokken is bij ASA-firewallconfiguratie en netwerkbeveiliging

Natuurlijk is ongeveer 50% praktisch
21 hours
Overview
Het doel van de cursus is om de deelnemer te voorzien van basiskennis van de Wireshark protocolanalysator. De cursus richt zich op diep begrip van de tool, als basis voor het gebruik van netwerkproblemen oplossen. De cursus begint met het vastleggen, vastleggen en weergeven van pakketten, statistische functies en de basisprincipes van het expertsysteem. Aan het einde van de cursus kan de deelnemer elementaire probleemoplossing uitvoeren in kleine tot middelgrote netwerken. De cursus is gebaseerd op theorie, klassenoefeningen en labs.
21 hours
Overview
Deze cursus is een voortzetting van de cursus "Basisnetwerkproblemen oplossen met Wireshark " en biedt de deelnemers geavanceerde mogelijkheden voor netwerkproblemen oplossen. De cursus biedt een diepgaande kennis van netwerkgedrag en problemen, samen met de mogelijkheden om beveiligings- en geavanceerde applicatieproblemen te isoleren en op te lossen. De cursus is gebaseerd op theorie, klassenoefeningen en labs.
21 hours
Overview
De Data Communication s Course presenteert de basistheorie van de werking os data communicatienetwerken, uitgaande van de OSI-RM, LAN, WAN, TCP / IP en elementaire veiligheid van het netwerk en netwerktoepassingen. De cursus biedt de student algemene kennis van de architectuur, hardwarecomponenten, softwareconfiguratie en structuur van datacommunicatienetwerken.
21 hours
Overview
De cursus bestaat uit twee complementaire delen - een theoretische en een praktische. De eerste is een eendaagse introductie over motivatie, filosofie, basisprincipes en werkingsregels van het SIP-protocol en manieren waarop het wordt gebruikt om telecomdiensten te implementeren met focus op IP-telefonie en VoIP . Het tweede tweedaagse deel stelt deelnemers in staat om praktische aspecten van servicebewerking te leren in een kader van praktische laboratoriumoefeningen die gedetailleerd inzicht geven in de configuratie van componenten van SIP-telefoniearchitectuur, SIP-signalering op zowel berichtvolgordekaart en interne berichtstructuurniveaus, en helpt bij het begrijpen van typische problemen en het oplossen van problemen, waaronder beveiligings- en telecomfraude-aspecten. De trainers zullen hun ervaring delen met het lanceren, bedienen en beheren van SIP-telefonie die ook virtualisatie- en cloud-gebaseerde oplossingen omvat. Praktisch gedeelte wordt gepresenteerd met zowel SIP-hardphones als softphones en IP-telefonieservers (Asterisk en Freeswitch). Deelnemers kunnen profiteren van het feit dat trainers een rijke technische en zakelijke ervaring hebben in IP-telefonie en hun eigen problemen en vragen stellen. Ze zullen tijdens de afronding in de agenda worden opgenomen als aanvulling op de training om aan de huidige dringende behoeften van klanten te voldoen. Training is bedoeld voor deelnemers met basiskennis en ervaring in telecomdiensten - met name in VoIP en IP-netwerken.
14 hours
Overview
Samba is an Open Source / Free Software suite that provides file and print services to all manner of SMB/CIFS clients, including Linux and the numerous versions of Microsoft Windows operating systems.

Audience

This course is suitable for developers and engineers who work with preexisting Samba instances, or who intend to integrate Samba into their work flow.

No two courses are delivered the same. Each course is tailored to your specific requirements.
14 hours
Overview
Aangezien alle applicaties tegenwoordig sterk afhankelijk zijn van communicatie en netwerken, is er geen applicatiebeveiliging zonder netwerkbeveiliging.

Deze cursus richt zich op netwerkbeveiliging vanuit een softwarebeveiligingsoogpunt en bespreekt veelvoorkomende netwerkaanvallen en verdedigingen op verschillende OSI-lagen, met de nadruk op problemen met de applicatielaag, het behandelen van onderwerpen zoals sessiebeheer of denial of service.

Aangezien cryptografie een kritisch aspect van netwerkbeveiliging is, worden ook de belangrijkste cryptografische algoritmen in symmetrische cryptografie, hashing, asymmetrische cryptografie en sleutelovereenkomst besproken. In plaats van een diepgaande wiskundige en theoretische achtergrond te presenteren, worden deze elementen besproken vanuit een louter praktisch, technisch perspectief, met typische use-case voorbeelden en praktische overwegingen met betrekking tot het gebruik van crypto, zoals openbare sleutelinfrastructuren. Beveiligingsprotocollen op veel gebieden van veilige communicatie worden geïntroduceerd, met een diepgaande discussie over de meest gebruikte protocolfamilies zoals IPSEC en SSL / TLS.

Ten slotte worden typische crypto-kwetsbaarheden besproken - beide gerelateerd aan bepaalde crypto-algoritmen en cryptografische protocollen, zoals BEAST, CRIME, TIME, BREACH, FREAK, Logjam, Padding oracle, Lucky Thirteen, POODLE en dergelijke, evenals de RSA-timingaanval. In elk geval worden de praktische overwegingen en mogelijke consequenties voor elk probleem opnieuw beschreven, zonder diep in te gaan op wiskundige details.

Deelnemers aan deze cursus zullen

- Begrijp basisconcepten van beveiliging, IT-beveiliging en veilige codering
- Meer informatie over netwerkaanvallen en verdedigingen op verschillende OSI-lagen
- Heb een praktisch begrip van cryptografie
- Begrijp essentiële beveiligingsprotocollen
- Begrijp een aantal recente aanvallen op cryptosystemen
- Ontvang informatie over enkele recent gerelateerde kwetsbaarheden
- Ontvang bronnen en meer informatie over veilige coderingsmethoden

Publiek

Ontwikkelaars, professionals
21 hours
Overview
Het transport van basisbandaudio- en videostreams over IP-netwerken met behulp van multicast-signaleringsprotocollen wordt steeds meer gebruikt in uitzendnetwerken Deze driedaagse cursus / workshop behandelt de theorie en praktijk van het implementeren van deze protocollen binnen IP- en Ethernet-netwerken Het praktische element van de cursus zal Cisco L3-switches gebruiken en de multicast-streamers en -ontvangers zullen de cross-platform VLC-toepassing gebruiken Het is niet nodig om enige expertise in de Cisco-opdrachtregel te hebben, omdat de configuratie van de apparaten indien nodig kan worden geïnstrueerd De cursus is echter bedoeld om ten minste 50% praktische inhoud te hebben en kan worden aangepast of zelfs worden verlengd (om de protocollen in meer detail te onderzoeken) indien uitgevoerd als een enkele bedrijfsgebeurtenis .
14 hours
Overview
DNS (Domain Name System) is de "Telefoonboek" van het Internet, die een directory van computernamen en hun IP-adressen. BIND is de meest voorkomende Linux implementatie van DNS. Wanneer u een website opent of een e-mailbericht verzendt en ontvangt, wordt de geadresseerde van een DNS-server op een rustige plek geadresseerd.

in deze instructeur-LED, live training, zullen de deelnemers leren de kritieke kenmerken van DNS tijdens het uitvoeren van oefeningen in de Setup en configuratie van een binden DNS-server op Linux. De cursus begint met een opfrissing op de belangrijkste netwerken principes, dan graaft in hands-on praktijk met Setup en configuratie. Gestaag, de discussie en praktijken te verplaatsen naar meer complexe onderwerpen zoals veiligheid, beschikbaarheid, debuggen en het oplossen van problemen.

formaat van de cursus

- deel lezing, deel discussie, zware hands-on praktijk en uitvoering, af en toe een quiz om de voortgang te meten
7 hours
Overview
Varnish is een omgekeerde proxy voor content-zware dynamische websites. In tegenstelling tot Squid, dat oorspronkelijk een client-side cache was, of Apache en nginx, die webservers zijn, werd Varnish ontworpen als een HTTP-versneller. Vernis is uitsluitend gericht op HTTP, in tegenstelling tot andere proxyservers die FTP, SMTP en andere netwerkprotocollen ondersteunen. Varnish wordt onder andere gebruikt door Wiki pedia, The New York Times, Facebook en Twitter.

In deze cursus leren deelnemers over de functies en cachingbenadering van Varnish tijdens het oefenen in de installatie en configuratie van een Varnish-proxy op Linux . De cursus begint met een opfriscursus op belangrijke netwerkprincipes, gaat vervolgens in op installatie- en configuratie-onderwerpen en gaat gestaag door naar complexe implementaties. Aan het einde van de training zullen deelnemers begrijpen wanneer en waar het zinvol is om Varnish in te zetten en zullen ze de nodige oefening hebben om hun eigen Varnish proxy-oplossingen te implementeren.

Publiek

- Netwerk technici
- Netwerkontwerpers
- Systeembeheerders

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, zware praktische oefening en implementatie, af en toe een toets om de voortgang te meten
7 hours
Overview
Blockchain is een technologie voor het bouwen van gedecentraliseerde systemen. Voor telecomaanbieders kan deze technologie de deur openen voor een verbeterd serviceaanbod op gebieden zoals facturering en fraudedetectie, om er maar twee te noemen.

In deze door een instructeur geleide, live training onderzoeken we de kernprincipes achter Blockchain technologie en krijgen we inzicht in de algehele architectuur en functionaliteit. Tijdens de cursus onderzoeken we de specifieke toepassingen van Blockchain technologie binnen de telecomsector. Scenario's omvatten beveiliging, betalingssystemen en gebruikersverificatie.

Formaat van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefenen.
- Praktische implementatie in een live-labomgeving.

Cursusaanpassingsopties

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
28 hours
Overview
De Nessus kwetsbaarheidsscanner is een zeer veelzijdig platform voor het detecteren en beheren van kwetsbaarheden. Ze kunnen zelfs zoveel meer doen dan detectie van kwetsbaarheden. Ze kunnen ook basiscontrole uitvoeren. In dat geval wordt uw systeemconfiguratie vergeleken met de beste hardingsnorm

In deze cursus onder leiding van een instructeur zullen we de componenten van de oplossing en de verschillende t-functionaliteiten introduceren, elke module in de applicatie wordt uitgelegd en de use case uiteengezet.

Aan het einde van de cursus kunnen deelnemers kwetsbaarheids (geverifieerde en niet-geverifieerde) scans uitvoeren op bijna alle op IP gebaseerde systemen en de resultaten van de scan analyseren om valse positieven te elimineren. De deelnemers leren risicogebaseerde prioritering van bevindingen uit te voeren en adviseren compenserende controles. Deze cursus helpt de deelnemers bij het bepalen van de beveiligingshouding van hun systemen met behulp van Nessus en bij het bepalen van de beste manier van handelen voor herstel.

Publiek:

- Infrastructuurbeheerders
- Systeembeheerders
- Systeem auditors
- System compliance officers
- kwetsbaarheidsmanagers
- cybersecurity managers

Formaat:

Gedeeltelijke lezing, gedeeltelijk bespreking en praktische oefening
7 hours
Overview
Shadowsocks is een opensource, secure socks5 proxy In deze live training met instructeur leren deelnemers hoe ze een internetverbinding kunnen beveiligen via een Shadowsocks-proxy Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Installeer en configureer Shadowsocks op een aantal van de ondersteunde platforms, waaronder Windows, Linux, Mac, Android, iOS en OpenWRT Implementeer Shadosocks met pakketbeheersystemen, zoals pip, aur, freshports en anderen Run Shadowsocks op mobiele apparaten en draadloze netwerken Begrijp hoe Shadowsocks berichten versleutelt en zorgt voor integriteit en authenticiteit Optimaliseer een Shadowsocks-server Publiek Netwerkingenieurs Systeembeheerders Computertechnici Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
35 hours
Overview
Publiek:

Systeembeheerders en netwerkbeheerders, evenals iedereen die geïnteresseerd is in defensieve netwerkbeveiligingstechnologieën.
7 hours
Overview
Het LEDE-project ( Linux Embedded Development Environment) is een Linux besturingssysteem op basis van OpenWrt . Het is een complete vervanging voor de door de leverancier geleverde firmware van een breed scala aan draadloze routers en niet-netwerkapparaten.

In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers hoe ze een op LEDE gebaseerde draadloze router kunnen opzetten.

Publiek

- Netwerkbeheerders en technici

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
21 hours
Overview
BSS-cursusinhoud: Deze cursus is in eerste instantie bedoeld voor managers in de Telecom-organisatie die 360 ​​nodig hebben weergave van a) legacy BSS in eTOM b) opkomende BSS in NGOSS c) Facturatiesysteem inclusief bemiddeling, beoordeling en CDR in details Deze cursus introduceert ook in nieuwe onderwerpen zoals geavanceerde big data-gebaseerde CRM, Churn-management en Fraud Management 3-daagse cursus, 12 module, elke module 2 uur: 2x12 = 24 uur .
28 hours
Overview
Deze 4-daagse cursussen zijn bedoeld voor professionals in Telecom en technologie
moeten MetroEthernet-diensten over de hele wereld onderhouden. De cursus introduceert alle
geldende normen, handleidingen voor probleemoplossing, leveranciersopties en zich ontwikkelende technologieën in
Metro Ethernet-domein.
21 hours
Overview
Invoering:

OSS / BSS vormt de kern van de werking van elke telecomaanbieder. Gezien de groei van Big Data in de afgelopen tijd,
gebied van OSS / BSS heeft disruptieve veranderingen ondergaan speciaal met virtualisatie van OSS / BSS en gegeven
het feit dat veel van de nieuwe OTT-diensten (Over the top) nieuw ontwikkelde web / mobiele diensten zijn
die niet in het oude OSS passen. In deze huidige cursus, die uit 4 dagen bestaat, worden de eerste 3 dagen doorgebracht
uitgebreid om achtergrondinformatie te ontwikkelen in oudere OSS / BSS, terwijl de laatste 5 modules zijn gewijd om uit te leggen
opkomende Big Data analyse-applicatie in OSS / BSS-laag

Doelgroep:

- Telecom / mobiele operatie Mensen
- Telecom Sales professionals
- Telecom operatie leveranciers / aannemers
- CXO, VP, directeur level managers in TELECOM

Totaal 12 module, 2 uur elk, 3 dagen, 4 module (4x2 = 8 uur) per dag
7 hours
Overview
NetNORAD is een door Facebook gebouwd systeem om netwerkproblemen op te lossen via end-to-end-detectie, onafhankelijk van apparaatpolling.

In deze door een instructeur geleide live training leren deelnemers hoe NetNORAD en actieve padtests hen kunnen helpen hun methoden voor het oplossen van netwerkproblemen te verbeteren.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Begrijp hoe NetNORAD werkt
- Leer de ontwerpprincipes achter NetNORAD
- Gebruik open-source NetNORAD-tools met hun eigen code om een foutdetectiesysteem te implementeren

Publiek

- Netwerk ingenieurs
- ontwikkelaars
- Systeemingenieurs

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
35 hours
Overview
VoIP (Voice over Internet Protocol) is een technologie waarmee gebruikers via een internetverbinding kunnen bellen via een gewone telefoonlijn.

In deze door een instructeur geleide live training leren deelnemers hoe ze een VoIP systeem kunnen opzetten met Cisco CallManager Express .

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Begrijp fundamentele VoIP concepten
- Leer hoe u VoIP apparatuur kunt gebruiken
- CISCO-routers configureren voor VoIP
- VoIP en CallManager Express in hun netwerk implementeren
- CME-functies configureren voor SIP, SCCP en softphones
- Werk met geavanceerde configuratie-instellingen en functies van CME

Publiek

- managers
- Systeembeheerders
- Software- en ondersteuningssysteemontwikkelaars
- Technici
- Netwerk ingenieurs

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
14 hours
Overview
AI is een verzameling technologieën voor het bouwen van intelligente systemen die in staat zijn gegevens te begrijpen en de activiteiten rondom de gegevens om "intelligente beslissingen" te nemen. Voor telecomaanbieders zou het bouwen van applicaties en diensten die gebruik maken van AI de deur kunnen openen voor verbeterde operaties en onderhoud op gebieden zoals onderhoud en netwerkoptimalisatie.

In deze cursus onderzoeken we de verschillende technologieën waaruit AI bestaat en de vaardigheden die nodig zijn om ze te gebruiken. Tijdens de cursus onderzoeken we de specifieke toepassingen van AI binnen de telecomsector.

Publiek

- Netwerk ingenieurs
- Netwerk operaties personeel
- Telecom technische managers

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, praktische oefeningen
14 hours
Overview
Tinc VPN is een open source peer-to-peer virtual private network (VPN) daemon die compatibel is met de meeste besturingssystemen. Tinc VPN maakt gebruik van tunneling en codering om een veilig privénetwerk tussen hosts op te bouwen.

In deze live training onder leiding van een instructeur leren deelnemers de basisprincipes van het werken met Tinc VPN.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Tinc VPN installeren, configureren, uitvoeren, testen en problemen oplossen op elk besturingssysteem
- Implementeer een Tinc Mesh VPN
- Gebruik Tinc VPN voor gecentraliseerde cloud-interconnectie

Publiek

- ontwikkelaars
- Netwerk ingenieurs

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen

Notitie

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
Weekend Networking cursus, Avond Networking training, Avond Networking opleiding Networking boot camp, Networking instructeur geleid, Weekend Networking training, Avond Networking cursus, Networking coaching, Networking instructeur, Networking trainer, Networking training cursus, Networking lessen, Networking on-site, Networking privé cursus, Networking een op een training, Networking op locatie, Weekend Networking opleiding

Cursussen met korting

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

This site in other countries/regions