Network Administration Training Courses

Network Administration Training Courses

Lokale, door instructeurs geleide live netwerkbeheertrainingen demonstreren door interactieve praktijkoefeningen de grondbeginselen van netwerkbeheer. Netwerkbeheer-training is beschikbaar als 'live training op afstand' of 'live training op afstand'. Online live training (ook bekend als "live training op afstand") wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop . Live training op locatie kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfsopleidingscentra in Nederland. NobleProg -- Uw lokale trainingsaanbieder

Machine Translated

Network Administration Subcategories

Network Administration Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Het Certified Kubernetes Administrator (CKA) programma is gemaakt door The Linux Foundation en de Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Kubernetes is nu een toonaangevende platform gebruikt voor containers orchestratie. NobleProg heeft geleverd Docker & Kubernetes training sinds 2015. Met meer dan 360 succesvol voltooide opleidingsprojecten, zijn we een van de bekendste opleidingsondernemingen wereldwijd op het gebied van containerisatie. Sinds 2019 helpen we ook onze klanten hun prestaties in de k8s-omgeving te bevestigen door hen voor te bereiden en aan te moedigen om CKA en CKAD-examen te passeren. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op System Administrators, Kubernetes Gebruiker wil hun kennis bevestigen door de CKA-examen te passeren. Aan de andere kant is de training ook gericht op het verkrijgen van praktische ervaring in Kubernetes Administration, dus we raden u aan deel te nemen aan het, zelfs als u niet't van plan is om CKA examen te nemen. Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren. Om meer te weten te komen over CKA-certificatie, bezoek dan: https://training.linuxfoundation.org/certification/certified-kubernetes-administrator-cka/
21 hours
Het Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) programma is ontwikkeld door The Linux Foundation en de Cloud Native Computing Foundation (CNCF), de gastheer van Kubernetes. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op Ontwikkelaars die hun vaardigheden willen bevestigen in het ontwerpen, bouwen, configureren en blootstellen cloud native toepassingen voor Kubernetes. Aan de andere kant is de training ook gericht op het verkrijgen van praktische ervaring in Kubernetes applicatieontwikkeling, dus we raden u aan deel te nemen aan het, zelfs als u niet van plan bent om de CKAD-examen te nemen. NobleProg heeft geleverd Docker & Kubernetes training sinds 2015. Met meer dan 360 succesvol voltooide opleidingsprojecten, zijn we een van de bekendste opleidingsmaatschappijen wereldwijd op het gebied van containering. Sinds 2019 helpen we ook onze klanten hun prestaties in de k8s-omgeving te bevestigen door hen voor te bereiden en aan te moedigen om CKA en CKAD-examen te passeren. Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren. Om meer te weten te komen over CKAD, bezoek dan: https://training.linuxfoundation.org/certification/certified-kubernetes-application-developer-ckad/
21 hours
De cursus is een diepgaande training over OpenStack netwerken. Het begint met de inleiding tot OpenStack en zijn architectuur, en verduidelijkt vervolgens kernprojecten OpenStack als identiteitsservice (Keystone), beeldservice (Glance), rekenservice (Nova), blokopslag (Cinder) om de omgeving te beschrijven van de netwerken in OpenStack en richten zich vooral op Networking project (Neutron). De virtuele netwerkinfrastructuur wordt beschreven en is gebaseerd op het Open Virtual Network-project, Open vSwitch en OpenFlow. Het doel van de cursus is om de basisbewerkingen en architectuur van OpenStack te begrijpen en om deelnemers vertrouwd te maken met verschillende netwerktechnologieën achter OpenStack, waarbij informatie over OVN en onderliggende stromen, bronnen en hulpmiddelen wordt uitgebreid.AanpassingsmogelijkhedenDe training kan worden afgenomen tot 2 dagen, gericht op voor de klant relevante kernaspecten. De training kan ook worden uitgebreid met betrekking tot onderwerpen op het gebied van beheer, ontwerp, netwerken en/of probleemoplossing met betrekking tot OpenStack implementaties. Het is mogelijk om andere onderliggende SDN-oplossingen te beschrijven, zoals Linux Bridge of OvS.
14 hours
Akraino is een open-bronstapel oplossing die projecten biedt gefocueerd op randcomputer om rand cloud-infrastructuur en diensten te schalen en te verbeteren voor vervoerder, leverancier en Internet of Things (IoT) netwerken.Deze instructeur, levende opleiding (online of onsite) is gericht op programmatoren die willen downloaden, installeren en opstellen Akraino Edge Stack plannen om hun randsystemen te beheren.Ten einde van deze opleiding zullen deelnemers in staat kunnen installeren, uitvoeren, beheren en ondersteunen einde-to-end Akraino Edge Stack oplossingen om hun randsystemen, diensten en apparaten te verbeteren en te organiseren.Formaat van de course
  Interactive lezing en discussie. Veel oefenen en praktijken. Uitvoering van de hand in een levenslab-omgeving.
Course-passeniseringsopties
  Om een aanpaste opleiding voor dit cursus te vragen, contact op ons om te stellen.
14 hours
G Suite is een suite van Go ogle Cloud-producten en software voor cloud computing, samenwerking en meer. Met G Suite kunnen systeembeheerders een bedrijfsprofiel maken en beheren, services kiezen, geavanceerde beveiligingsopties instellen, enz. Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op systeembeheerders die G Suite voor organisaties willen beheren en implementeren. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Pas Go ogle-beveiligingsmethoden toe met 2SV en SSO.
 • Bewaak domein- en servicesgebruik via rapporten in de beheerdersconsole.
 • Een G Suite-beheerdersconsole instellen en configureren.
Indeling van de cursus
 • Interactieve lezing en discussie.
 • Veel oefeningen en oefenen.
 • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Cursusaanpassingsopties
 • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
7 hours
Het LEDE-project ( Linux Embedded Development Environment) is een Linux besturingssysteem op basis van OpenWrt . Het is een complete vervanging voor de door de leverancier geleverde firmware van een breed scala aan draadloze routers en niet-netwerkapparaten. In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers hoe ze een op LEDE gebaseerde draadloze router kunnen opzetten. Publiek
 • Netwerkbeheerders en technici
Formaat van de cursus
 • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
28 hours
De Nessus vulnerability scanner is een zeer veelzijdige platform voor het detecteren en beheren van kwetsbaarheden. Ze kunnen zelfs veel meer doen dan kwetsbaarheid detectie. Ze kunnen ook baseline-audit uitvoeren. In welk geval wordt uw systeemconfiguratie vergeleken met de beste hardening standaard In deze Instructor geleide cursus zullen we de componenten van de oplossing en de verschillende t-functionaliteiten introduceren, elk module in de toepassing zal worden uitgelegd en het gebruik van het geval wordt uitgelegd. Aan het einde van de cursus zullen de deelnemers in staat zijn om kwetsbaarheidscans (authentiekte en niet-authentiekte) uit te voeren op bijna alle IP-gebaseerde systemen en de resultaten van de scan te analyseren om valse positieve resultaten te elimineren. De deelnemers zullen leren risico-gebaseerde priorisatie van de bevindingen uit te voeren en compenserende controles aan te bevelen. Deze cursus zal de deelnemers helpen de beveiligingspositie van hun systemen te bepalen met behulp van Nessus en beslissen over de beste actie voor herstel. Het publiek:
  Infrastructuurmanagers Systemadministratie Systemadministratie System Compliance Officers Vulnerabiliteitsmanagers Cybersecurity managers
Het format: Deel lezing, deel discussie en hands on practice
7 hours
NetNORAD is een door Facebook gebouwd systeem om netwerkproblemen op te lossen via end-to-end-detectie, onafhankelijk van apparaatpolling. In deze door een instructeur geleide live training leren deelnemers hoe NetNORAD en actieve padtests hen kunnen helpen hun methoden voor het oplossen van netwerkproblemen te verbeteren. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Begrijp hoe NetNORAD werkt
 • Leer de ontwerpprincipes achter NetNORAD
 • Gebruik open-source NetNORAD-tools met hun eigen code om een foutdetectiesysteem te implementeren
Publiek
 • Netwerk ingenieurs
 • ontwikkelaars
 • Systeemingenieurs
Formaat van de cursus
 • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
7 hours
Varnish is een omgekeerde proxy voor content-zware dynamische websites. In tegenstelling tot Squid, dat oorspronkelijk een client-side cache was, of Apache en nginx, die webservers zijn, werd Varnish ontworpen als een HTTP-versneller. Vernis is uitsluitend gericht op HTTP, in tegenstelling tot andere proxyservers die FTP, SMTP en andere netwerkprotocollen ondersteunen. Varnish wordt onder andere gebruikt door Wiki pedia, The New York Times, Facebook en Twitter. In deze cursus leren deelnemers over de functies en cachingbenadering van Varnish tijdens het oefenen in de installatie en configuratie van een Varnish-proxy op Linux . De cursus begint met een opfriscursus op belangrijke netwerkprincipes, gaat vervolgens in op installatie- en configuratie-onderwerpen en gaat gestaag door naar complexe implementaties. Aan het einde van de training zullen deelnemers begrijpen wanneer en waar het zinvol is om Varnish in te zetten en zullen ze de nodige oefening hebben om hun eigen Varnish proxy-oplossingen te implementeren. Publiek
 • Netwerk technici
 • Netwerkontwerpers
 • Systeembeheerders
Formaat van de cursus
 • Deelcollege, deelbespreking, zware praktische oefening en implementatie, af en toe een toets om de voortgang te meten
21 hours
Netwerkpakketanalyse is een techniek die wordt gebruikt om in realtime de grondgegevens te bekijken die via een netwerkinterface worden verzonden en ontvangen. Dit is nuttig voor het oplossen van problemen met netwerkconfiguratie en netwerkapplicatie. Wireshark is een gratis open-source pakketanalysator die wordt gebruikt om dergelijke netwerkproblemen op te lossen. In deze instructeur geleide, live training, zullen de deelnemers leren hoe te gebruiken Wireshark om de functionaliteit van een netwerk evenals de prestaties van verschillende netwerktoepassingen te beëindigen. Deelnemers leren netwerkproblemen oplossen beginselen en praktijken voor het vastleggen en analyseren van TCP/IP-verzoek en responsverkeer tussen verschillende klanten en de servers. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Analyseer netwerkfunctie en prestaties in verschillende omgevingen onder verschillende omstandigheden Bepaal of instanties van verschillende serverapplicaties acceptabel worden uitgevoerd Identificeren van de primaire bronnen van netwerkprestatiesproblemen Identificeren en problemen oplossen van de meest voorkomende oorzaken van prestatieproblemen in TCP/IP communicatie
Het publiek
  Netwerkingenieurs Netwerk- en computertechnici
Format van de cursus
  Deel lezing, deel discussie, oefeningen en zware praktijken
Opmerking
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
28 hours
ONAP (Open Networking Automation Platform) is an open source platform for orchestrating and automating physical and virtual network elements. ONAP originated from OpenECOMP and Open-Orchestrator (Open-O) and is managed by The Linux Foundation.  In this instructor-led, live training (online or onsite), participants will learn how to use ONAP to automate networking services. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand, install and configure the various components in the ONAP ecosystem.
 • Carry out real-time, policy-driven orchestration and automation of physical and virtual network functions.
 • Design, create, orchestrate, and monitor VNFs, SDNs and other network services.
 • Efficiently manage the entire networking lifecycle using a software-driven approach.
 • Develop, deploy, and scale a network using the latest open source technologies and practices.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion
 • Lots of exercises and practice
 • Hands-on implementation in a live-lab environment
Course Customization Options
 • This training is based on the latest version of ONAP
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
 • To learn more about ONAP, please visit: https://www.onap.org/
21 hours
Open Network Automation Platform is een open-source software-oplossing die netwerkcomponenten automatisert voor verschillende big data-diensten. ONAP bestaat uit subsystemen, zoals ontwerp en run-time frameworks, die virtualisatie mogelijkheden voor de telecommunicatie-industrie openen. Met ONAP's-functies kunnen gebruikers efficiënt verschillende technologische rijpheidsniveaus bereiken terwijl systeemverbeteringen worden geïmplementeerd. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op telecom ingenieurs, ontwikkelaars en IT-personeel die ONAP willen gebruiken en telecommunicatie netwerkfuncties te optimaliseren. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Installeer Open Network Automation Platform en installeer de nodige kaders. Begrijp de componenten en concepten die fundamentele zijn voor de ONAP omgeving. Bouw en automatiseren van fysieke en virtuele telecommunicatie netwerkfuncties. Het beheer en optimaliseren van de levenscycli van systemen en operaties uitgevoerd door ONAP. Vermijd de functies van ONAP en overwinnen de uitdagingen voor telecommunicatie-applicaties.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
35 hours
Publiek: Systeembeheerders en netwerkbeheerders, evenals iedereen die geïnteresseerd is in defensieve netwerkbeveiligingstechnologieën.

Last Updated:

Upcoming Network Administration Courses

Weekend Network Administration cursus, Avond Network Administration training, Avond Network Administration opleiding Network Administration boot camp, Network Administration instructeur geleid, Weekend Network Administration training, Avond Network Administration cursus, Network Administration coaching, Network Administration instructeur, Network Administration trainer, Network Administration training cursus, Network Administration lessen, Network Administration on-site, Network Administration privé cursus, Network Administration een op een training, Network Administration op locatie, Weekend Network Administration opleiding

Cursussen met korting

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

This site in other countries/regions