Software Design Training Courses

Software Design Training Courses

Lokale, door instructeurs geleide live Software Design-trainingscursussen demonstreren door middel van interactieve discussie en hands-on praktijk de grondbeginselen van Software Design. Software Design-training is beschikbaar als 'live training op afstand' of 'live training op locatie'. Online live training (ook bekend als "live training op afstand") wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop . Live training op locatie kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfstrainingscentra in Nederland. NobleProg -- Uw lokale trainingsaanbieder

Machine Translated

Software Design Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Sparx Enterprise Architect (EA) is een krachtig modellerings- en ontwerpplatform dat in verschillende industrieën wordt gebruikt voor software- en systeemontwerp.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op beginnende tot middelmatige software- en systeemontwerpers die een gestructureerd en uitgebreid inzicht willen krijgen in Sparx Enterprise Architect.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Navigeer en gebruik Sparx Enterprise Architect effectief, waarbij u de interface en tools begrijpt. Modelleer verschillende bedrijfsstructuren, waaronder organigrammen, processen en systemen met behulp van verschillende diagrammen. Implementeer strategieën voor het bijhouden van wijzigingen, versiebeheer en teamsamenwerking binnen Sparx EA. Maak gebruik van geavanceerde Sparx EA-functies zoals modellering met stereotypen, maatwerk en taakautomatisering.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Opties voor cursusaanpassing
  Als u een training op maat voor deze cursus wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
21 hours
De evolutie van microservices en containers in de afgelopen jaren heeft de manier waarop we software ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en uitvoeren aanzienlijk veranderd. Moderne toepassingen moeten worden geoptimaliseerd voor schaalbaarheid, elasticiteit, falen en verandering. Gedreven door deze nieuwe eisen, vereisen moderne architecturen een andere set patronen en praktijken. In deze training onderzoeken we manieren om deze nieuwe vereisten te identificeren, begrijpen en aan te passen. Publiek
Deze training is bedoeld voor mensen die enigszins bekend zijn met containertechnologie en met Kubernetes concepten, maar die misschien de praktijkervaring missen. Het is gebaseerd op use cases en lessen die zijn getrokken uit real-life projecten met de bedoeling mensen te inspireren om nog betere cloud-native applicaties te maken en te beheren.
 • ontwikkelaars
 • Activiteiten
 • DevOps
 • QA-ingenieurs
 • IT-projectmanagers
Indeling van de cursus
 • Interactieve lezing en discussie
 • Veel oefeningen en oefenen
 • Handson-implementatie in een live-labomgeving
Cursusaanpassingsopties
 • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
14 hours
Adobe XD is een ontwerptool voor webapplicaties en mobiele applicaties. Met Adobe XD kunnen gebruikers unieke UI / UX-ontwerpen en prototypes maken. Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op webontwerpers die een applicatie met Adobe XD willen ontwerpen. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Stel Adobe XD in om een applicatie te ontwerpen.
 • Ontwikkel snelle wireframes.
 • Maak prototypes die micro-interacties bevatten.
 • Voeg UX-ontwerpen toe aan een CV.
Indeling van de cursus
 • Interactieve lezing en discussie.
 • Veel oefeningen en oefenen.
 • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Cursusaanpassingsopties
 • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
42 hours
In deze instructeur geleide, live training, zullen de deelnemers de fundamentele en geavanceerde concepten van software architectuur en ontwerp leren als ze doorgaan door een reeks hands-on live-lab oefeningen en discussies. Het publiek
  Softwareprofessionals Softwareontwerpers Ontwikkelaars
Format van de cursus
  Deel lezing, deel discussie, oefeningen en zware praktijken
Opmerking
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
7 hours
De essentie van de trainingen en workshops is het aanreiken van kennis, tools en technieken om de effectiviteit van activiteiten met betrekking tot de identificatie van zakelijke waarde te vergroten op basis van de behoeften van de klant en zorg voor het verkrijgen van een consensus tussen functies, technologie en kwaliteit in het proces van creëren eisen met behulp van technieken brainstormen. Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
14 hours
Een tweedaagse cursus over alle ontwerpprincipes met codevoorbeelden in combinatie met recente industriële technologie; erg handig voor softwareontwikkelaars in de automobielsector
14 hours
Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op C-ontwikkelaars die embedded C-ontwerpprincipes willen leren. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Begrijp de ontwerpoverwegingen die ingebedde C-programma's betrouwbaar maken
 • Definieer de functionaliteit van een ingebed systeem
 • Definieer de programmalogica en -structuur om het gewenste resultaat te verkrijgen
 • Ontwerp een betrouwbare, foutloze embedded applicatie
 • Optimale prestaties verkrijgen van doelhardware
Indeling van de cursus:
 • Interactieve lezing en discussie
 • Oefeningen en oefenen
 • Praktische implementatie in een live-labomgeving
Cursusaanpassingsopties:
 • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
21 hours
Model Based Development (MBD) is een methode voor softwareontwikkeling die een snellere, meer kosteneffectieve ontwikkeling van dynamische systemen mogelijk maakt, zoals besturingssystemen, signaalverwerking en communicatiesystemen Het is meer gebaseerd op grafische modellering dan op de traditionele op tekst gebaseerde programmering In deze geoefende, live training zullen deelnemers leren hoe MBD-methodologieën kunnen worden toegepast om ontwikkelingskosten te verminderen en de time-to-market van hun embedded softwareproducten te versnellen Tegen het einde van deze training zullen deelnemers in staat zijn om Selecteer en gebruik de juiste hulpmiddelen voor het implementeren van MBD Gebruik MBD voor een snelle ontwikkeling in de vroege stadia van hun ingebed softwareproject Verkort de vrijlating van hun embedded software in de markt Publiek Embedded systems engineers Ontwikkelaars en programmeurs Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
21 hours
Met de opkomst van zeer complexe gedistribueerde systemen is de complexiteit van een enkel systeem verplaatst naar de complexiteit van de architectuur van de groep systemen. Deze cursus omvat de relatie van Software Architecture met Technisch Enterprise Architecture. Deze twee gebieden zijn onderling verbonden op een manier die momenteel niet goed wordt beschreven. Bijvoorbeeld, het splitsen van een complex monolithisch systeem in twee systemen die via webdiensten communiceren, zal aanzienlijke veranderingen in beide nieuwe systemen en de architectuur tussen hen veroorzaken. Deze cursus zal trade-offs, momenteel gemeenschappelijke patronen en oplossingen voor het beheren van complexe systemen en communicatie binnen en tussen hen dekken.
14 hours
Er zijn tal van beproefde patronen beschikbaar voor iedereen. Soms is het een kwestie van het veranderen van de namen en het implementeren van het patroon in een specifieke technologie. Het kan honderden uren besparen, die anders aan ontwerp en testen zouden worden besteed. Training Go als Deze cursus heeft twee doelen: ten eerste, het laat je alom bekende patronen hergebruiken, tweede, staat het u te creëren en hergebruik patronen die specifiek zijn voor uw organisatie. Het helpt u om te schatten hoe patronen kosten kunnen verlagen, het ontwerpproces kunnen systematiseren en een codekader kunnen genereren op basis van uw patronen. Publiek Softwareontwerpers, bedrijfsanalisten, projectmanagers, programmeurs en ontwikkelaars evenals operationele managers en softwareafdelingsmanagers. Cursusstijl De cursus richt zich op use cases en hun relatie met een specifiek patroon. De meeste voorbeelden worden uitgelegd in UML en in eenvoudige Java voorbeelden (de taal kan veranderen als de cursus als een gesloten cursus wordt geboekt). Het leidt u door de bronnen van de patronen en laat u zien hoe u patronen kunt catalogiseren en beschrijven die in uw organisatie kunnen worden hergebruikt.
14 hours
Doelgroep: Technisch teamleider, softwareontwikkelaar Leerdoel: Het doel van training is het verwerven van het vermogen om geavanceerde ontwikkeling / projectstructuren in C # te ontwerpen. Tijdens de cursus raken studenten vertrouwd met de MSDN-bronnen en -hulpmiddelen om het ontwikkelingsproces te ondersteunen, zoals Microsoft Visual Studio , ReSharper.
14 hours
De cursus behandelt de ontwerppatronen met bijzondere nadruk op patronen die in PHP .
14 hours
De training is bedoeld voor Java Script-ontwikkelaars die geavanceerde internettoepassingen ontwerpen en implementeren. Onderwerpen die tijdens de training zijn besproken, zijn gericht op het brengen van best practices in het programmeren van Java scripts en wijzen op de meest voorkomende fouten. Een belangrijk punt van de training is het bespreken van de beschikbare objectgeoriënteerde programmering met Java Script-syntaxis.
14 hours
Kubernetes is een open-source platform voor het automatiseren van alle ontwikkelingsfasen van containereerde toepassingen. Ontwerppatronen zijn niet-gevoelige oplossingen voor softwareontwikkelingsproblemen die relevant zijn voor softwareontwerp. Kubernetes uitbreidingen worden gebruikt voor het configureren en ondersteunen van Kubernetes clusters. Met behulp van Kubernetes ontwerppatronen en uitbreidingen, kunnen gebruikers van de platform CI/CD benaderingen bereiken en tegelijkertijd de schaalbaarheid en flexibiliteit van software-applicaties behouden. Deze instructeur geleide, live training (online of onsite) is gericht op ontwikkelaars en DevOps ingenieurs die Kubernetes ontwerppatronen en uitbreidingen willen gebruiken om bedrijfsapplicaties op Kubernetes clusters te creëren. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Stel een Kubernetes cluster op en installeer de nodige DevOps tools. Begrijp de fundamenten van software ontwerppatronen en Kubernetes uitbreidingen. Gebruik Kubernetes uitbreidingen en ontwerppatronen bij interactie met Kubernetes API. Ontwikkelen aangepaste Kubernetes middelen en toepassen dynamische controlers op een cluster. Beheer en beveilig elke Kubernetes omgeving met behulp van Kubernetes plugins. Integreren DevOps netwerkmodellen in bestaande en toekomstige Kubernetes projecten.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
14 hours
Microservice architectuur is een benadering om een software-applicatie te ontwikkelen als een reeks kleine, onafhankelijke diensten, elk in zijn eigen proces en communiceren met lichtgewicht mechanismen zoals een HTTP-resource API. Deze diensten kunnen efficiënt worden geïmplementeerd met behulp van continu automatiseringssystemen en de behoefte aan gecentraliseerde beheer overschrijden. Microservices kan worden geschreven in verschillende programmeringstaal en geïntegreerd met verschillende gegevensopslagssystemen. Deze instructeur geleide, live training is gericht op ondernemingsontwikkelaars en architecten. Het introduceert microservice-architectuur vanuit een.Net-perspectief, presenteert migratiebestrategieën vanuit een monolithisch systeem en leidt deelnemers door de creatie en de implementatie van een microservice-gebaseerde applicatie. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Begrijp wanneer te gebruiken en wanneer niet te gebruiken microservice architectuur Creëren en implementeren van een teststrategie voor microservices Ontwikkelen van een microservice-gebaseerde applicatie in een productieomgeving Refactor een monolithische toepassing in diensten
Het publiek
  Ontwikkelaars Architecten
Format van de cursus
  Deel lezing, deel discussie, oefeningen en zware praktijken
14 hours
Doelstelling: Technische analisten en ontwerpers helpen begrijpen hoe software-implementatie van de vereisten moet worden doorlopen, waardoor traceerbaarheid tussen bedrijfsspecificaties en de softwarecode wordt gewaarborgd. Deze tweedaagse training is bedoeld om technische analisten en ontwerpers te helpen bij het ontwerpen van specificaties die zijn beschreven door de bedrijfsanalisten. Na transformatie naar representaties van softwarecomponenten, traceren de resulterende systeemcomponenten systeemvereisten naar softwarecomponentstructuren. Ten slotte worden deze technische specificaties geïmplementeerd in softwarecode en getest op componentbasis. De resulterende softwarecomponenten bieden een goede mate van reactiviteit op veranderingen omdat ze het mogelijk maken om het systeemgedrag laag voor laag afzonderlijk te traceren (van de gebruikersinterfaces naar bedrijfsobjecten laag via de applicatiecomponenten waar de gebruikkeuzes van de actoren worden opgeslagen.
21 hours
De cursus is bedoeld voor ervaren programmeurs die problemen willen onderzoeken met betrekking tot het gebruik van patronen en refactoring. Elke deelnemer kent de eigenschappen en praktische voorbeelden van het gebruik van deze patronen, wat op zijn beurt een efficiënte build mogelijk maakt om de applicatiecode te corrigeren.
14 hours
Domain Driven Design (DDD) is een benadering voor het omgaan met complex gedrag bij het ontwikkelen van software .
14 hours
Design Thinking is een op oplossingen gebaseerde methode voor het aanpakken van complexe problemen die niet goed zijn gedefinieerd of onbekend zijn. De aanpak is aangepast door zowel zakelijke als technische teams om uitdagingen op te lossen, variërend van interne conflictoplossing tot productontwikkeling. Enkele van de methoden die in Design Thinking worden gebruikt, zijn onder meer het begrijpen van menselijke behoeften, het op een mensgerichte manier herformuleren van problemen, brainstormen over nieuwe ideeën en een praktische aanpak voor prototyping en testen. In deze door een instructeur geleide live workshoptraining leren deelnemers hoe ze de vijf fasen van Design Thinking kunnen toepassen om de problemen van eindgebruikers van een product of dienst beter te begrijpen en vervolgens de beste aanpak te ontwikkelen om ze op te lossen. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Gebruik creatieve strategieën om de behoeften van klanten te matchen met technologisch haalbare oplossingen
 • Formuleer een strategie om de klantwaarde te verhogen en het product- en serviceaanbod te verbeteren
Publiek
 • ontwikkelaars
 • Project managers
Formaat van de cursus
 • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
35 hours
Een Design Sprint is een vijfdaagse proces voor het valideren van ideeën en het oplossen van grote uitdagingen door het prototypen en testen van ideeën met klanten. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op mensen die willen leren hoe ze een succesvolle ontwerp sprint binnen hun organisatie kunnen uitvoeren. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Verminder het risico om een nieuw product op de markt te brengen. Verzamel feedback van klanten over een nieuw concept, voordat het product wordt gebouwd. Het creëren van creativiteit in een team om kritische beslissingen te nemen, sneller.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Live-workshop activiteiten en milieu.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
14 hours
Publiek:Ontwikkelaars, programmeurs, bedrijfsanalisten, projectmanagers, softwarearchitecten, testers, mensen die verantwoordelijk zijn voor documentatie of iedereen die betrokken is bij het softwareontwikkelingsproces.Doelstellingen:Bereidt u voor op het werken met een breed scala aan UML elementen Leert u hoe u complexe UML modellen kunt maken. Bereidt u voor om een gekwalificeerd senior lid te worden van een UML ontwikkelingsteam.
14 hours
Publiek: ontwikkelaars, programmeurs, bedrijfsanalisten, projectmanagers, software-architecten, testers, mensen die verantwoordelijk zijn voor documentatie of iedereen die betrokken is bij het softwareontwikkelingsproces. Doelstellingen: Bereidt u voor om te werken met een breed scala aan UML elementen. Leert u hoe u complexe UML modellen kunt maken. Hiermee kunt u zich kwalificeren als senior lid van een UML ontwikkelingsteam.

Last Updated:

Upcoming Software Design Courses

Weekend Software Design cursus, Avond Software Design training, Avond Software Design opleiding Software Design boot camp, Software Design instructeur geleid, Weekend Software Design training, Avond Software Design cursus, Software Design coaching, Software Design instructeur, Software Design trainer, Software Design training cursus, Software Design lessen, Software Design on-site, Software Design privé cursus, Software Design een op een training, Software Design op locatie, Weekend Software Design opleiding

Cursussen met korting

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

This site in other countries/regions