Software Engineering Training Courses

Software Engineering Training Courses

Local instructor-led live Software Engineering training courses in Nederland.

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

Software Engineering Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
C#-automatiseringstests zijn de praktijk waarbij de programmeertaal C# wordt gebruikt om geautomatiseerde tests voor softwaretoepassingen te maken. Het omvat het schrijven van scripts of code die gebruikersinteracties met de gebruikersinterface, API's of andere componenten van een applicatie simuleren, met als doel te verifiëren dat de software correct functioneert en aan de vereisten voldoet.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ervaren automatiseringstestingenieurs die geavanceerde C# programmeerconcepten voor automatiseringstests willen leren.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Begrijp geavanceerde C# programmeerconcepten en best practices. Pas geavanceerde objectgeoriënteerde programmeerprincipes toe om efficiënte en flexibele automatiseringsoplossingen te creëren. Ontwerp en ontwikkel modulaire en herbruikbare automatiseringsframeworks met behulp van best practices uit de branche.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
7 hours
Softwaremeting en -statistieken worden gebruikt om de kwaliteit van een softwareproduct aan te geven, de productiviteit te beoordelen, de voortgang van de ontwikkeling te volgen en een basislijn te vormen voor schatting en voorspelling voor het softwareontwikkelingsproces.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op professionals die het concept van softwaremeting willen leren en begrijpen en het willen gebruiken om elk softwareontwikkelingsproces en productiviteit in te schatten en te meten.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Begrijp het gebruik van softwaremetingen en -statistieken bij softwareontwikkeling. Houd de voortgang bij en beoordeel de productiviteit met behulp van de softwarestatistieken. Analyseer softwaremeetgegevens voor kwaliteitsborging en procesverbetering.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
7 hours
Functiepuntanalyse (FPA) is een methode die de functionele omvang van de software meet op basis van de hoeveelheid zakelijke functionaliteit. Impacted Function Point (IFP) is een resulterende eenheid van FPA.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op professionals die het concept van functiepuntmeting willen begrijpen en hoe dit kan worden opgenomen in de productiviteitsmeting van softwareontwikkeling.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Begrijp functiepunt- en niet-functiepuntmetingen bij softwareontwikkeling. Meet de eenheden van een softwareproduct voor kwaliteits- en productiviteitsanalyse.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
14 hours
Selenium is an open-source automated testing framework. It provides a set of tools and a platform for validating web applications and testing across different browsers. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers and testers who wish to perform test automation using C# and Selenium. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Selenium WebDriver.
 • Write tests using Selenium, C#, and Nunit with Visual Studio IDE.
 • Run C# Selenium test automation.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Software Non-functional Assessment Process (SNAP) is een meting van softwareontwikkeling op basis van de niet-functionele vereisten en omvang van de software. Het wordt veel gebruikt in samenwerking met Function Points om projectschatting, prestatieproductiviteit en kwaliteitsanalyse te ondersteunen. De International Function Point User Group (IFPUG) is een in de VS gevestigde organisatie van gebruikers van metrische software voor functiepuntanalyse. De IFPUG-methode voor het meten van functionele afmetingen kwantificeert softwarefunctionaliteit op basis van het logische ontwerp en de functionele vereisten.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op professionals die willen leren hoe ze SNAP kunnen gebruiken bij het meten en schatten van projecten.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Meer informatie over de regels en richtlijnen van SNAP en FPA. Softwareprojecten beter kunnen plannen en inschatten. Begrijp de baselines van procesprestaties en identificeer gebieden voor procesverbetering. Gebruik SNAP om de prestatie-efficiëntie te verhogen en functionele stabiliteit te verkrijgen.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
14 hours
Sparx Enterprise Architect (EA) is een krachtig modellerings- en ontwerpplatform dat in verschillende industrieën wordt gebruikt voor software- en systeemontwerp.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op beginnende tot middelmatige software- en systeemontwerpers die een gestructureerd en uitgebreid inzicht willen krijgen in Sparx Enterprise Architect.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Navigeer en gebruik Sparx Enterprise Architect effectief, waarbij u de interface en tools begrijpt. Modelleer verschillende bedrijfsstructuren, waaronder organigrammen, processen en systemen met behulp van verschillende diagrammen. Implementeer strategieën voor het bijhouden van wijzigingen, versiebeheer en teamsamenwerking binnen Sparx EA. Maak gebruik van geavanceerde Sparx EA-functies zoals modellering met stereotypen, maatwerk en taakautomatisering.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Opties voor cursusaanpassing
  Als u een training op maat voor deze cursus wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
21 hours
LoadRunner Enterprise is een webgebaseerde tool voor het testen van prestaties, ontwikkeld door Micro Focus. Het biedt een platform dat bedrijfsbreed testen en samenwerken mogelijk maakt.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op testers van gemiddeld niveau die willen leren hoe ze prestatietests kunnen uitvoeren met behulp van het LoadRunner Enterprise platform.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Begrijp de grondbeginselen van prestatietesten en het belang ervan bij softwareontwikkeling. Prestatietests effectief plannen en ontwerpen op basis van zakelijke vereisten en systeemspecificaties. Configureer en beheer testomgevingen, inclusief servers, netwerken en clientsystemen. Voer prestatietests uit, bewaak systeembronnen en verzamel relevante prestatiestatistieken. Analyseer testresultaten en identificeer prestatieknelpunten. Genereer uitgebreide rapporten om testbevindingen en aanbevelingen te communiceren.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
7 hours
EasyTest is een platformonafhankelijke automatiseringstool voor het testen van systemen of applicatiefuncties. Het biedt een eenvoudige Integrated Development Environment (IDE) voor het ontwikkelen, automatiseren en onderhouden van automatiseringsscripts.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op operators en testers die EasyTest willen gebruiken voor het testen van applicaties of systemen.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Installeer en configureer EasyTest. Gebruik EasyTest voor het testen van systemen en toepassingsfuncties. Automatiseer en onderhoud scripts in EasyTest.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
21 hours
Deze cursus biedt training voor het afhandelen van testprojecten en biedt hands-on ervaring met webapplicaties, functionele testautomatisering en crossbrowser-testautomatisering met behulp van een Selenium-testsuite. Beoogde doelgroep:
 • Software testingenieurs
 • Softwareontwikkelaars die betrokken zijn bij agile ontwikkeling
Aan het einde van de Selenium-training kunnen de deelnemers:
 • Gebruik Selenium-testsuite effectief in echte projecten
 • Gebruik Selenium voor cross-browser testen
 • Verspreid de tests met Selenium Grid
14 hours
Dit zijn back-to-back JMeter Fundamentals en JMeter Advanced- cursussen die samen voor het gemak worden aangeboden. JMeter Fundamentals Deze cursus behandelt het maken en implementeren van functionele en unit-testen met Apache JMeter , de gratis applicatie- JMeter van The Apache Software Foundation. Het doel van de cursus is om organisaties in staat te stellen hun verschillende testvereisten volledig te automatiseren, tijd en geld te besparen en het risico op menselijke fouten bij het testen te minimaliseren. Het programma onderzoekt de concepten van het ontwerpen en maken van testplannen voor real-world webapplicaties met behulp van Apache JMeter , inclusief functionele, regressie- en stresstestplannen. Deelnemers leren hoe ze testplannen voor verschillende doeleinden kunnen ontwerpen en de verschillende componenten en functies in JMeter in hun voordeel kunnen gebruiken, waardoor ze het testproces van de webtoepassing volledig kunnen automatiseren. JMeter Geavanceerd Deze cursus behandelt geavanceerde technieken voor het testen van webapplicaties. Het richt zich op volledige automatisering, scripting, integratie van tests met externe gegevensbron.
21 hours
SoapUI is de meest gebruikte open source API-testtool voor SOAP- en REST-API's. Het biedt SOAP Web Services functionele testen, REST API functionele testen, WSDL-dekking, testen van berichten en test refactoring. In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers hoe ze webservices kunnen testen met SoapAPI. We bespreken hoe API-testen enkele van de tekortkomingen van UI en unit-based testen kunnen oplossen. De training omvat oefensessies en een API-testpakket ontwikkelingsproject. Aan het einde van de training hebben de deelnemers een goed idee wanneer ze API-tests moeten implementeren, hoe API's kunnen worden verkend en benaderd, hoe verschillende soorten tests kunnen worden uitgevoerd op zowel op SOAP als op REST gebaseerde API's en hoe ze hun werk kunnen samenbrengen in een geïntegreerd, geautomatiseerd testpakket.
  Indeling van de cursus
  • Een cursus onder leiding van een instructeur die een inleiding tot API-testen, de tools en processen ervan, en een praktisch SoapUI gebaseerd testpakket-ontwikkelingsproject omvat.
  Cursusaanpassingsopties
  • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
  7 hours
  Deze cursus is gemaakt voor testmanagers, testers, bedrijfsanalisten, ontwerpers, ontwikkelaars, beheerders en iedereen die geïnteresseerd is in het plannen en uitvoeren van prestatietests voor webtoepassingen. Het behandelt hoe niet-functionele vereisten moeten worden opgezet, welke indicatoren het belangrijkst zijn bij specifieke implementaties, hoe een prestatietestplan wordt gemaakt, in JMeter wordt JMeter , wordt uitgevoerd en de resultaten worden geanalyseerd.
  7 hours
  Deze inleidende cursus is bedoeld om testprofessionals vertrouwd te maken met de basisprincipes van het testen van webapplicaties met Selenium . Testers kunnen scripts bouwen, verbeteren en onderhouden met zowel de Selenium IDE als de Selenium 2 WebDriver. Beoogde doelgroep De doelgroep zijn softwaretesters die het testen van webapplicaties met Selenium willen automatiseren. Deze testers zijn misschien nieuw voor testautomatisering en kunnen ook kwaliteitsbeoefenaars, managers of teamleiders zijn die verantwoordelijk zijn voor de interactie met testers of die ervoor moeten zorgen dat de tools volledig en correct worden geïmplementeerd. Aan het einde van de cursus kun je:
  • Beschrijf de functie en het doel van Selenium
  • Begrijp de voordelen en de juiste aanpak van testautomatisering
  • Registreer geautomatiseerde testgevallen
  • Speel geautomatiseerde testgevallen af
  • Pas verschillende verificatietechnieken toe en gebruik deze
  • Bekijk en analyseer resultaten
  • Configureer en gebruik de Selenium RC (afstandsbediening)
  • Maak en werk met testpakketten
  • Plan automatische testruns
  • Gebruik verschillende Selenium scriptindelingen
  • Wijzig scripts om de mogelijkheid om de applicatie te testen uit te breiden
  • Configureer Selenium met Eclipse en de Selenium 2 WebDriver
  • RTTS-helperbestanden begrijpen en gebruiken
  • Converteer seleniumcode om te werken met de Selenium 2 WebDriver
  • Aangepaste logboekbestanden configureren
  • Maak een aangepaste objectmap
  • Maak herbruikbare modules om scriptonderhoud te verminderen
  • Gebruik hulpmiddelen om XPath te identificeren
  21 hours
  This course provides training for handling testing projects using Selenium test suite and continuous testing with Jenkins. Intended Audience:
  • Software test engineers
  • Software developers involved in agile development
  • Release managers
  • QA engineers
  At the end of Selenium training the delegates will be able to:
  • Use Selenium test suite effectively in real projects
  • Use Selenium for cross browser testing
  • Distribute the tests using Selenium Grid
  • Run regression Selenium tests in Jenkins
  • Prepare test reports and periodict reports using Jenkins
  14 hours
  Dit is een praktische cursus ontworpen voor handmatige testers om geautomatiseerd testen te vergemakkelijken.
  14 hours
  Tijdens deze live training met instructeur leren deelnemers hoe ze een geautomatiseerde testsuite kunnen verbeteren met behulp van geavanceerde technieken om Selenium aan te sturen Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Los complexe testtoepassingen voor automatiseringstoepassingen op met Selenium Regelmatige expressies en patroongebaseerde verificatietechnieken toepassen Behandel uitzonderingen die de testuitvoering stoppen Voer SQL-aanroepen uit om de gegevens te verifiëren Programmatisch zoeken naar webobjecten Dynamisch gegevens van webbesturingselementen vastleggen Creëer een datagestuurd testraamwerk Verspreid testen met Selenium Grid Publiek Software testers Testmanagers Quality assurance professionals .
  14 hours
  Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op locatie) laat deelnemers kennismaken met geautomatiseerd testen met Selenium WebDriver en C# in Visual Studio. Als je geen C# programmeerervaring hebt of C# wilt opfrissen, bekijk dan de cursus: C# voor Automation Test Engineers.Formaat van de cursusDeels hoorcollege, deels discussie, zware praktijkoefeningen, af en toe tests om het begrip te peilen.
   Opties voor cursusaanpassing
  Als u een training op maat voor deze cursus wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
  21 hours
  Unit-testen is een testmethode die individuele eenheden van broncode test door hun eigenschappen aan te passen of een gebeurtenis te activeren om te bevestigen of de uitkomst is zoals verwacht PyTest is een volwaardig, API-onafhankelijk, flexibel en uitbreidbaar testraamwerk met een geavanceerd, volledig belichaamd armatuurmodel Tijdens deze live training met instructeur leren deelnemers hoe je PyTest kunt gebruiken om korte, onderhoudbare tests te schrijven die elegant, expressief en leesbaar zijn Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Schrijf leesbare en onderhoudbare tests zonder de noodzaak van boilerplate-code Gebruik het fixture-model om kleine tests te schrijven Schaal tests uit tot complexe functionele testen voor toepassingen, pakketten en bibliotheken Begrijp en pas PyTest-functies toe, zoals haken, bevestig herschrijven en plug-ins Verkort de testtijden door tests parallel en over meerdere processoren uit te voeren Voer tests uit in een continue integratieomgeving, samen met andere hulpprogramma's zoals tox, mock, coverage, unittest, doctest en Selenium Gebruik Python om nonPython-applicaties te testen Publiek Software testers Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
  14 hours
  Cypress is een end-to-end test framework. Cypress maakt gebruikers in staat om te installeren, schrijven, uitvoeren en debug tests voor elke frontend applicatie of website. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op software-testers die willen gebruiken Cypress voor het automatiseren van tests. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
   Uitvoeren van end-to-end automatisering testen met Cypress. Implementatie integratie en eenheidstests in een web-applicatie. Gebruik Cypress als alternatief voor Selenium.
  Format van de cursus
   Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
  Cursus aanpassingsopties
   Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
  7 hours
  Deze cursus behandelt het maken en implementeren van functionele en unit-testen met Apache JMeter , de gratis applicatie- JMeter van The Apache Software Foundation. Het doel van de cursus is om organisaties in staat te stellen hun verschillende testvereisten volledig te automatiseren, tijd en geld te besparen en het risico op menselijke fouten bij het testen te minimaliseren. Het programma onderzoekt de concepten van het ontwerpen en maken van testplannen voor real-world webapplicaties met behulp van Apache JMeter , inclusief functionele, regressie- en stresstestplannen. Deelnemers leren hoe ze testplannen voor verschillende doeleinden kunnen ontwerpen en de verschillende componenten en functies in JMeter in hun voordeel kunnen gebruiken, waardoor ze het testproces van de webtoepassing volledig kunnen automatiseren.
  21 hours
  This instructor-led, live training is designed for anyone interested in learning C# for the purpose of automation testing. It is a streamlined, intensive course with plenty of hands-on exercises to get participants ramped up quickly with the essential programming skills needed to apply in software automation testing. The focus is on the C# fundamentals which can be directly and immediately applied to test automation. This course does not cover in depth test automation frameworks such as Selenium. If you are already versed in C# and wish to get straight into testing with Selenium, please check out: Selenium WebDriver in C#: Introduction to web testing automation in C#.
  Format of the Course
  • Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice, occasional tests to gauge understanding
  21 hours
  This course demonstrates through hands-on practice the fundamentals and applications of test automation with HP UFT.
  21 hours
  De evolutie van microservices en containers in de afgelopen jaren heeft de manier waarop we software ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en uitvoeren aanzienlijk veranderd. Moderne toepassingen moeten worden geoptimaliseerd voor schaalbaarheid, elasticiteit, falen en verandering. Gedreven door deze nieuwe eisen, vereisen moderne architecturen een andere set patronen en praktijken. In deze training onderzoeken we manieren om deze nieuwe vereisten te identificeren, begrijpen en aan te passen. Publiek
  Deze training is bedoeld voor mensen die enigszins bekend zijn met containertechnologie en met Kubernetes concepten, maar die misschien de praktijkervaring missen. Het is gebaseerd op use cases en lessen die zijn getrokken uit real-life projecten met de bedoeling mensen te inspireren om nog betere cloud-native applicaties te maken en te beheren.
  • ontwikkelaars
  • Activiteiten
  • DevOps
  • QA-ingenieurs
  • IT-projectmanagers
  Indeling van de cursus
  • Interactieve lezing en discussie
  • Veel oefeningen en oefenen
  • Handson-implementatie in een live-labomgeving
  Cursusaanpassingsopties
  • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
  35 hours
  This course provides training for handling testing projects and provides hands on experience with web applications, functional test automation and cross browser test automation using Selenium test suite. Also, it comprehesively introduced jMeter. Roughtly 2 days of JMeter and 3 days of Selenium.
  14 hours
  Leren doelen
   Wat zijn eenheidstests en hoe ze te schrijven Hoe de tests te vereenvoudigen en ook Clean tests te hebben Wanneer en hoe om Test Doubles te gebruiken Wat is TDD en hoe het te oefenen Hoe alles in je app te testen, inclusief de uitzichten Maak de kwaliteit van je code iets beters dan een kwestie van geloof!
  Het format:
   Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
    Cursus aanpassingsopties
   Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
  14 hours
  gradenboog is een end-to-end automatiserings test kader voor hoek-en AngularJS toepassingen. Het wordt gebruikt om tests uit te voeren tegen webapplicaties, interactie met hen als een gebruiker zou: door het invullen van formulieren, te klikken op elementen, en het navigeren van pagina naar pagina. in deze instructeur-LED, live training, deelnemers leren uit de eerste hand hoe je Protractor testen te schrijven tegen een monster hoekige web applicatie in een live lab omgeving. aan het einde van deze cursus, zullen de deelnemers hebben opgedaan vaardigheid in de gradenboog en zijn comfortabel
  • het creëren van hun eigen automatiserings tests voor hoekige toepassingen.
  • integratie van gradenboog in hun bestaande ontwikkeling workflow.
  • ervoor te zorgen dat hun tests zijn schoon en onderhoudbaar.
  • Running gradenboog met of zonder Selenium te rijden browser gedrag.
  formaat van de cursus
  • interactieve lezing en bespreking.
  • veel oefeningen en praktijk.
  • hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
  cursus customization opties
  • voor het aanvragen van een aangepaste opleiding voor deze cursus, neem dan contact met ons op te regelen.
  7 hours
  Publiek: Iedereen die betrokken is bij het testen, inclusief mobiele automatiseringstesters
  14 hours
  Selenium is een open source-bibliotheek voor het automatiseren van testen van webapplicaties in meerdere browsers. Selenium samen met een browser zoals mensen: door op links te klikken, formulieren in te vullen en tekst te valideren. Het is de meest populaire tool voor het testen van webapplicaties. Selenium is gebouwd op het WebDriver-framework en heeft uitstekende bindingen voor tal van scripttalen, waaronder Python . In deze instructeur geleide, live training deelnemers combineren de kracht van Python met Selenium om het testen van een voorbeeld webapplicatie te automatiseren. Door theorie te combineren met praktijk in een live-labomgeving, krijgen deelnemers de kennis en de praktijk die nodig is om hun eigen webtestprojecten te automatiseren met behulp van Python en Selenium . Formaat van de cursus
  • Interactieve lezing en discussie.
  • Veel oefeningen en oefenen.
  • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
  Cursusaanpassingsopties
  • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
  28 hours
  Deze instructeur-geleide, live training is ontworpen voor iedereen die geïnteresseerd is in het leren van Java met het oog op testautomatisering. Het is een gestroomlijnde, intensieve cursus met veel hands-on oefeningen om deelnemers snel op te voeren met de essentiële programmeervaardigheden die nodig zijn voor het testen van software-automatisering. De nadruk ligt op de basisprincipes van Java die direct en onmiddellijk kunnen worden toegepast op testautomatisering. Deze cursus behandelt geen diepgaande testautomatiseringskaders zoals Selenium . Het gaat ook voorbij aan de conventionele "Hallo wereld" -benadering van het leren van Java , omdat dit geen cursus over applicatie-ontwikkeling is. Deze cursus is er vierkant op gericht om deelnemers snel aan de slag te krijgen met testautomatisering. Als je al vertrouwd bent met Java en meteen aan de slag wilt met Selenium , bekijk dan: Inleiding tot Selenium (https://www.nobleprog.com/introduction-selenium-training) . Formaat van de cursus
  • Interactieve lezing en discussie.
  • Veel oefeningen en oefenen.
  • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
  Cursusaanpassingsopties
  • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
   14 hours
   PHPUnit is een unit testing framework voor PHP PHPUnit maakt gebruik van strikte parameters om te bepalen of individuele codecombinaties bugfree zijn en klaar voor implementatie Door afzonderlijke eenheden te isoleren en te testen, kunnen ontwikkelaars zorgen voor een grotere stabiliteit van de toepassing, regressiebugs vermijden en de kosten van slecht werkende code tijdens de productie verlagen Deze getrainde, live training leert deelnemers testbare code te schrijven in de vorm van testeenheden om de diagnose, isolatie en oplossing van bugs te vergemakkelijken De training leidt deelnemers door de creatie van een workready, testomgeving met behulp van het PHPUnit testraamwerk Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Onderscheid tussen goede en slechte testeenheden Lees en interpreteer testresultaten Beheer en diagnosticeer proactief hun codebasis om fouten te verminderen Zorg ervoor dat hun codebasis geschikt is voor continue integratie en implementatie Publiek Gevorderde tot gevorderde PHP-ontwikkelaars die de testbaarheid van hun code willen verbeteren Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .

   Last Updated:

   Upcoming Software Engineering Courses

   Weekend Software Engineering cursus, Avond Software Engineering training, Avond Software Engineering opleiding Software Engineering boot camp, Software Engineering instructeur geleid, Weekend Software Engineering training, Avond Software Engineering cursus, Software Engineering coaching, Software Engineering instructeur, Software Engineering trainer, Software Engineering training cursus, Software Engineering lessen, Software Engineering on-site, Software Engineering privé cursus, Software Engineering een op een training, Software Engineering op locatie, Weekend Software Engineering opleiding

   Cursussen met korting

   No course discounts for now.

   Course Discounts Newsletter

   We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
   You can always change your preferences or unsubscribe completely.

   Een aantal van onze klanten

   This site in other countries/regions