Version Control Systems Training Courses

Version Control Systems Training Courses

Lokale, door instructeurs geleide live trainingen voor versiebeheersystemen demonstreren door middel van interactieve praktijkoefeningen de grondbeginselen en geavanceerde onderwerpen van versiebeheersystemen. Versiecontrolesystemen-training is beschikbaar als 'live training op afstand' of 'live training op afstand'. Online live training (ook bekend als "live training op afstand") wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop . Live training op locatie kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfstrainingscentra in Nederland. NobleProg -- Uw lokale trainingsaanbieder

Machine Translated

Version Control Systems Subcategories

Version Control Systems Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
7 hours
Gerrit is een gratis en open-source, webgebaseerde tool voor het beoordelen van code, geïntegreerd met Git en gebouwd op een Git-versiebeheersysteem. Het fungeert als een repository die het mogelijk maakt om een code te pushen en een beoordeling voor je commits te maken.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op software-engineers en iedereen die wil leren hoe Gerrit als een Git-repository kan worden gebruikt en codebeoordelingen kan uitvoeren.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Begrijp hoe Gerrit werkt en hoe u de Gerrit webinterface beheert. Leer good practices voor het gebruik van Gerrit bij het afhandelen van codereview-workflows. Beheer en configureer een Gerrit-project.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
14 hours
Github Copilot is een AI-paarprogrammeur die gebruikers autocorrectie-achtige suggesties biedt op basis van de context van het project.Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op beginnende tot halfgevorderde ontwikkelaars die willen leren hoe ze de mogelijkheden van Github Copilot kunnen gebruiken in elke ontwikkelomgeving.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Begrijp de mogelijkheden en voordelen van Github Copilot. Configureer en integreer Copilot in een ontwikkelingsworkflow. Begrijp de geavanceerde functies van Copilot en leer best practices voor effectief gebruik van Copilot.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
14 hours
Gitlab is een DevOps levenscyclusplatform dat CI/CD-functies biedt voor projectplanning en management. Kubernetes is een orchestrasysteem voor het automatiseren van de toepassing. Met behulp van Gitlab en Kubernetes, kunnen gebruikers bouwen en implementeren naar containereerde cloudomgevingen. Deze instructeur geleide, live training (online of onsite) is gericht op DevOps ingenieurs die Kubernetes en Gitlab willen gebruiken om de DevOps levenscyclus te automatiseren. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Automatische applicatie builds, tests en deployments. Een geautomatiseerde bouwinfrastructuur te creëren. Ontwikkelen van een applicatie in een containered cloud-omgeving.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
14 hours
Bitbucket is een webgebaseerde hostingservice voor broncode- en ontwikkelingsprojecten die gebruik maken van Mercurial- of Git-revisieregelsystemen In deze live training met instructeur leren deelnemers hoe ze Bitbucket kunnen gebruiken als een versiecontrolesysteem in een softwareontwikkelomgeving Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Begrijp concepten voor versiebeheer, zoals workflows, vertakkingen en samenvoegingen Gebruik Bitbucket en Git om softwareontwikkeling en versiebeheer te beheren Integreer Bitbucket met andere Atlassian-software zoals Jira, HipChat, Confluence en Bamboo Publiek ontwikkelaars DevOps Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen Notitie Als u een onbetrouwbare BitBucket-server wilt opzetten, neemt u contact met ons op om trainingsopties te regelen .
21 hours
Dit is een uitgebreide cursus voor mensen die niet bekend zijn met een ander gedistribueerd versiebeheersysteem. Het begint met eenvoudige oefeningen voor het werken in een lokale repository en eindigt met het oefenen in een team. Deze cursus richt zich op oefeningen.
21 hours
GitOps is de voortdurende implementatie van cloud-gebaseerde toepassingen op basis van Git en Kubernetes. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op DevOps ingenieurs die een Git-gebaseerde software-implementatiewerkstroom willen installeren, implementeren en beheren voor hun Kubernetes toepassingen. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Zorg ervoor dat [verdachte] [verdachte] [verdachte] [verdachte] [verdachte] [verdachte] [verdachte] [verdachte] [verdachte] [verdachte] [verdachte] Begrijp de voordelen van GitOps over traditionele CI/CD en Infrastructure-as-Code (IAC). Verwijder zich van het handhaven van schriften. Configureer en uitvoeren van een goed gedefinieerd implementatieproces. Gebruik de beste praktijken voor cloud-native deployment, management en monitoring. Het herstellen van deploimenten van gedeeltelijke mislukkingen zonder handmatige interventie. Maak een GitOps-strategie voor applicatieontwikkeling.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
7 hours
Deze cursus is gemaakt voor iedereen die Git repository gaat gebruiken. Softwareontwikkelaars, projectmanagers, softwarearchitecten en oplossingenarchitecten, release managers, etc.
7 hours
Deze cursus laat Subversion-gebruikers zien hoe Git te gebruiken. Het helpt om gewoontes van SVN naar Git naadloos te migreren en veel voorkomende fouten te voorkomen.
7 hours
Deze cursus is gemaakt voor projectmanagers, releasemanagers, productmanagers, producteigenaren, Scrum Masters, software-architecten en iedereen die verantwoordelijk is voor het plannen van releases en de implementatie van software. Het laat zien hoe veranderingen van vereisten, via ontwikkeling en tests naar productieomgeving kunnen worden verplaatst met behulp van een gedistribueerd versiebeheersysteem (in het bijzonder GIT , maar mensen die andere gedistribueerde SCM's gebruiken, kunnen ook profiteren van deze cursus).
14 hours
GitLab is een software applicatie voor het beheer van de Softwareontwikkeling levenscyclus. De belangrijkste kenmerken zijn project management, source code Management, continue integratie/continue levering (CI/CD), monitoring en Security. deze instructeur-LED, live training (ter plaatse of op afstand) is gericht op ontwikkelers die willen opzetten en gebruiken Gitlab voor versiebeheer en continue integratie. aan het einde van deze training kunnen de deelnemers:
 • installeren en configureren Gitlab.
 • begrijpen hoe een   alternatief te implementeren voor github.
 • gebruiken Gitlab om een DevOps Lifecycle te beheren.
 • gebruik Gitlab voor continue integratie/continue levering.
 • efficiënt ontwikkelen, vrijgeven en testen van software met behulp van Gitlab.
formaat van de cursus
 • interactieve lezing en bespreking.
 • veel oefeningen en praktijk.
 • hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
cursus customization opties
 • voor het aanvragen van een aangepaste opleiding voor deze cursus, neem dan contact met ons op te regelen.
 • voor meer informatie over Gitlab, u terecht op: https://about.gitlab.com/
14 hours
In het tijdperk van zeer snelle ontwikkeling van technologie, evenals een toenemend aantal frameworks, wordt efficiënte optimalisatie van het ontwikkelingsproces cruciaal. Het ontwikkelteam moet zich kunnen concentreren op het schrijven van solide code en de rest van de processen met betrekking tot het automatisch uitvoeren van builds, tests en implementatie moet plaatsvinden met een minimum aan handmatige stappen die moeten worden uitgevoerd. Na het implementeren van Continuous Integration / Continuous Delivery (CI/CD) en implementatie-authenticatieprocessen kunnen bedrijven besparingen realiseren op de werktijd van programmeurs op het niveau van een extra 20-30%, die ze kunnen gebruiken voor het schrijven van code, niet voor secundaire activiteiten met betrekking tot implementatie of testen. De training stelt deelnemers in staat om de logica van CI / CD-werking te leren, evenals om de vaardigheden van onafhankelijke configuratie van een dergelijke omgeving te verwerven. Tijdens de training ontvangen deelnemers een startpakket met configuratiebestanden en voorbeelden van werkprocesautomatisering DevOps. We nodigen mensen uit die voornamelijk webapplicaties programmeren voor de training - omdat hier het belangrijkste is om het proces te optimaliseren. De training is gebaseerd op software GitLab, die steeds populairder wordt in Poolse bedrijven en bedrijven met een wereldwijd bereik.
21 hours
Git is de toonaangevende versiebeheersingssysteem voor samenwerkingsontwikkeling onder programmeurs. Het stelt gebruikers in staat om veranderingen in elk set of type bestanden efficiënt te volgen terwijl de integriteit van de gegevens wordt behouden. GitHub is een webgebaseerd platform van Microsoft dat Git gebruikt en teams helpt alle ontwikkelingsfase van hun software te monitoren. Met de hulp van Git en GitHub, wordt het genereren van documentatie en itereren van broncode herzieningen makkelijker gemaakt. Deze instructeur geleide, live training (online of onsite) is gericht op ontwikkelaars en software ingenieurs die nieuw zijn op GitHub's platform en willen zijn functies samen met Git gebruiken voor een betere versie en beheer van een bedrijfse applicatie's broncode. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Setup en configureer een account voor toegang tot GitHub's webgebaseerde platform. Begrijp hoe het systeem van Git's werkt en begrijp de begrippen die fundamenteel zijn voor GitHub. Creëren en beheren van GitHub repositories tijdens het implementeren van Git workflows. Uitvoeren van broncode wijzigingen binnen GitHub en synchroniseren van herzieningen die buiten de platform zijn uitgevoerd. Operatie Pull Requests, Tags, Releases en andere fundamentele GitHub componenten. Voer versie-controlefuncties uit op basis van Git en gebruik GitHub's bash-omgeving. Creëer repository-afdelingen voor het oplossen van projectfouten samen met het team. Grasp en kennismaken met Git en GitHub's structuur voor betere programmeringspraktijken.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
7 hours
Deze cursus is bedoeld voor systeembeheerders die Subversion-software en Subversion-repository moeten installeren en onderhouden. Het doel van deze cursus is om de vaardigheden van systeembeheerders te verbreden zodat ze Subversion-repository-servers kunnen beheren en het beste advies kunnen geven over de praktijken van Subversion. Deze cursus biedt veel laboratoriumoefeningen op virtuele Linux -machines.
14 hours
Deze cursus is bedoeld voor gevorderde gebruikers van subversie, zoals releasemanagers, projectleiders of iedereen die wil dat hun svn-repository zich in een gestroomlijnde productieketen bevindt, die sterk betrokken zijn bij filiaalbeheer, automatisch bouwen / compileren en testen, zelfs implementatie en bijwerken. De studenten zouden profiteren van deze cursus die nauwer samenwerkt met hun ontwikkelteam en implementatieteam, vooral voor grote bedrijven of bedrijven met geografisch verspreide vestigingen. Deze cursus biedt veel oefeningen op CentOS 5 virtuele machines.
7 hours
Deze cursus is gemaakt voor mensen die coöperatief moeten werken. De cursus verklaart de concepten van samenvoegingen, conflicten, branches, revisies en diff-bestanden. Deelnemers leren hoe ze opdrachtregelhulpmiddelen kunnen gebruiken, evenals GUI's zoals Tortoise.
14 hours
Bitbucket Pipelines is een CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) SaaS voor het bouwen, testen en implementeren van software, met behulp van een configuratiebestand in een repository. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op ontwikkelaars die willen bouwen, testen, implementeren en monitoren containereerde software naar de cloud, zonder dat ze infrastructuur moeten leveren of beheren. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Begrijp en toepas een configuratie-als-code benadering om infrastructuur op te stellen. Creëer gepersonaliseerde Docker containers voor het implementeren van software-applicaties in de cloud. Ontwikkelen van software in meerdere omgevingen. Monitor deployments via de Bitbucket Pipelines Deployment Dashboard.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.

Last Updated:

Upcoming Version Control Systems Courses

Weekend Version Control Systems cursus, Avond Version Control Systems training, Avond Version Control Systems opleiding Version Control Systems boot camp, Version Control Systems instructeur geleid, Weekend Version Control Systems training, Avond Version Control Systems cursus, Version Control Systems coaching, Version Control Systems instructeur, Version Control Systems trainer, Version Control Systems training cursus, Version Control Systems lessen, Version Control Systems on-site, Version Control Systems privé cursus, Version Control Systems een op een training, Version Control Systems op locatie, Weekend Version Control Systems opleiding

Cursussen met korting

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

This site in other countries/regions