Course Outline

Invoering

Nginx als front-end voor IoT (load balancer, reverse proxy, application delivery platform)

 • Verschillen tussen Nginx en Ngnix Plus

Management en monitoringmogelijkheden

 • Overzicht van TCP-, HTTP- en UDP-protocollen
 • Bandbreedtevereisten
 • UDP-rol in IoT-communicatie

Overzicht van Nginx Architectuur en functionaliteit

 • Hoe Nginx de verbindingsstatus onderhoudt
 • Hoe Ngnix omgaat met TCP en UDP (gesprek, etc.)
 • Hoe Nginx IP-adressen doorgeeft aan de backend

Casestudy: Nginix als IoT-server

 • IoT Architectuur: sensoren, hubs en servers

Installeren Nginx

 • Debian, Ubuntu en broninstallaties

Nginx gebruiken als load-balancer

 • Over prestaties en schaalbaarheid
 • Taakverdeling TCP/HTTP-verbindingen
 • Load-balancing UDP-verbindingen

Gebruik Nginx als een omgekeerde proxy

 • Standaardconfiguratie vervangen door een nieuwe
 • Aanvraagheaders aanpassen
 • Verfijnde buffering van reacties

Gebruik Nginx als voorwaartse proxy

 • Ngnix configureren
 • Verkeer doorsturen naar een variabele host in plaats van een vooraf gedefinieerde host.

Casestudy: Nginx in zeer grote industriële IT-systemen

Prestaties maximaliseren

 • Prestaties optimaliseren (Nginx parameters, OS-parameters, CPU-/geheugenverhouding van virtuele machine)
 • Prestatieoptimalisatie aan de clientzijde

Beveiligen

 • Toegang beperken
 • Authenticatie
 • Veilige koppelingen
 • Veelvoorkomende beveiligingsproblemen in Nginx configuraties

Schalen

 • Content implementeren op meerdere servers
 • Configuratie delen

Verbetering Nginx met LUA-scripts en andere plug-ins

 • OpenResty-, LuaJIT- en Lua-bibliotheken

Inloggen Nginx

 • Accessing van log- en foutbestanden op meerdere servers
 • Logboekregistratie optimaliseren

Toezicht Nginx

 • Verbetering van de onderhoudbaarheid en betrouwbaarheid

Probleemoplossing Nginx

Slotopmerkingen

Requirements

 • Een goed begrip van TCP/IP
 • Ervaring met de Linux opdrachtregel
 14 Hours

Getuigenissen (3)

Related Categories