Course Outline

Snel overzicht

 • Gegevensbronnen
 • Gegevens in de gaten houden
 • Aanbevelingssystemen
 • Doel Marketing

Datatypes

 • Gestructureerd versus ongestructureerd
 • Statisch versus gestreamd
 • Attitude-, gedrags- en demografische gegevens
 • Datagestuurde versus gebruikersgestuurde analyses
 • Geldigheid van de gegevens
 • Volume, snelheid en verscheidenheid aan gegevens

Modellen

 • Modellen bouwen
 • Statistische modellen
 • Machinaal leren

Classificatie van gegevens

 • Clustering
 • kGroepen, k-betekent, de naaste buren
 • Mierenkolonies, vogels die massaal toestromen

Voorspellende modellen

 • Beslisbomen
 • Ondersteuning vectormachine
 • Naïeve Bayes-classificatie
 • Neurale netwerken
 • Markov Model
 • Regressie
 • Ensemble methoden

ROI

 • Kosten-batenverhouding
 • Kosten van software
 • Kosten van ontwikkeling
 • Potentiële voordelen

Modellen bouwen

 • Voorbereiding van gegevens (MapReduce)
 • Gegevens opschonen
 • Methoden kiezen
 • Model ontwikkelen
 • Model testen
 • Evaluatie van het model
 • Implementatie en integratie van modellen

Overzicht van Open Source en commerciële software

 • Selectie R-projectpakket
 • Python Bibliotheken
 • Hadoop en Mahout
 • Geselecteerde Apache-projecten met betrekking tot Big Data en Analytics
 • Geselecteerde commerciële oplossing
 • Integratie met bestaande software en databronnen

Requirements

Inzicht in traditionele databeheer- en analysemethoden zoals SQL, datawarehouses, business intelligence, OLAP, enz... Inzicht in basisstatistieken en waarschijnlijkheid (gemiddelde, variantie, waarschijnlijkheid, voorwaardelijke waarschijnlijkheid, enz...)

 21 Hours

Getuigenissen (1)

Related Courses

Data Vault: Building a Scalable Data Warehouse

28 Hours

Spark Streaming with Python and Kafka

7 Hours

Confluent KSQL

7 Hours

Apache Ignite for Developers

14 Hours

Unified Batch and Stream Processing with Apache Beam

14 Hours

Apache Apex: Processing Big Data-in-Motion

21 Hours

Apache Storm

28 Hours

Apache NiFi for Administrators

21 Hours

Apache NiFi for Developers

7 Hours

Apache Flink Fundamentals

28 Hours

Python and Spark for Big Data (PySpark)

21 Hours

Introduction to Graph Computing

28 Hours

Artificial Intelligence - the most applied stuff - Data Analysis + Distributed AI + NLP

21 Hours

Apache Spark MLlib

35 Hours

Knowledge Discovery in Databases (KDD)

21 Hours

Related Categories