Network Security Training Courses

Network Security Training Courses

Lokale, door een instructeur geleide live Network Security-trainingscursussen demonstreren door middel van interactieve discussie en hands-on de basisprincipes van netwerkbeveiliging en behandelen onderwerpen als detectie, preventie en beveiligingstesten voor zowel beginners als gevorderde ingenieurs. Netwerkbeveiligingstraining is beschikbaar als 'live training op afstand' of 'live training op locatie'. Online live training (ook bekend als "live training op afstand") wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop . Live training op locatie kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfstrainingscentra in Nederland. NobleProg -- Uw lokale trainingsaanbieder

Machine Translated

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

Network Security Subcategories

Network Security Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
35 hours
Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is ontworpen om deelnemers te helpen zich voor te bereiden op het CompTIA PenTest+ certificeringsexamen.De cursus behandelt de grondbeginselen van penetratietesten en biedt praktische ervaring met verschillende pentesttools en -technieken. Deelnemers leren hoe ze netwerkkwetsbaarheden kunnen identificeren, zwakke punten in de beveiliging kunnen uitbuiten en herstelstrategieën kunnen aanbevelen.Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Praktische labs en oefenexamens om deelnemers te helpen zich voor te bereiden op het PenTest+ examen.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
21 hours
Cortex XDR is een detectie- en responstoepassing die netwerk-, eindpunt- en cloudgegevens native integreert om bedreigingen te voorkomen en te stoppen.Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op beveiligingsprofessionals die willen leren hoe ze Cortex XDR kunnen gebruiken bij het voorkomen en stoppen van geavanceerde aanvallen en bedreigingen.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Begrijp de architectuur en componenten van Cortex XDR. Maak en beheer profielen voor het voorkomen van exploits en malware. Analyseer gedragsbedreigingen en bewaak responsacties. Voer eenvoudige probleemoplossing voor de Cortex-app uit.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
21 hours
Palo Alto Networks is een cyberbeveiligingsplatform voor ondernemingen dat verschillende soorten netwerk- en cloudbeveiliging en eindpuntbescherming biedt. Palo Alto Networks Firewall identificeert, controleert en inspecteert SSL-gecodeerd verkeer en applicaties.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op beveiligingsprofessionals die willen leren hoe ze problemen met Palo Alto Networks' volgende generatie firewalls kunnen oplossen.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Begrijp de architectuur van de volgende generatie firewall. Onderzoek en los netwerkproblemen op met behulp van firewalltools. Analyseer geavanceerde logboeken om real-life scenario's op te lossen.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
21 hours
Panorama is een gecentraliseerd beheersysteem dat een interactieve webgebaseerde interface biedt die meerdere Palo Alto Networks' firewalls van de volgende generatie bestuurt.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op beveiligingsprofessionals die willen leren hoe ze firewalls op schaal kunnen beheren.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Ontwerp, configureer en beheer de Panorama FireWall-beheerserver. Beleid beheren met behulp van apparaatgroepen. Netwerkconfiguraties uitrollen naar verschillende firewalls.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
14 hours
Zscaler is een SaaS-beveiligingsplatform dat zorgt voor een snelle en veilige verbinding tussen een gebruiker en elke applicatie.Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op systeembeheerders die willen leren hoe ze Zscaler kunnen gebruiken om netwerkverbindingen voor applicaties en cloudservices te beveiligen.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Leer en begrijp de architectuurbeveiliging op Zscaler. Begrijp de waarde en basiskenmerken van Zscaler geavanceerde configuraties. Gebruik Zscaler om netwerkverbindingen voor applicaties en cloudservices te beveiligen.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
21 hours
Palo Alto Networks is een cyberbeveiligingsplatform voor ondernemingen dat verschillende soorten netwerk- en cloudbeveiliging en eindpuntbescherming biedt.Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op beveiligingsprofessionals die de grondbeginselen willen leren van het beheren van Palo Alto Networks' volgende generatie firewalls.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Configureer en beheer Palo Alto Networks' essentiële functies van de firewall. Beheer beveiligings- en NAT-beleid. Beheer strategieën voor het voorkomen van bedreigingen. Monitor netwerkbedreigingen en verkeer.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
14 hours
Fortinet NSE4 is een technische certificering voor cyberbeveiliging die het vermogen van IT-professionals meet om de dagelijkse configuratie, monitoring en bediening van een FortiGate apparaat te configureren, installeren en beheren ter ondersteuning van specifiek bedrijfsnetwerkbeveiligingsbeleid.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ervaren netwerkbeveiligingsmanagers die de kennis en vaardigheden willen opdoen die nodig zijn voor het implementeren, beheren en oplossen van problemen met Fortinet's FortiGate-beveiligingsapparaten die draaien op FortiOS 7.2 als een NSE4 Network Security Professional. .Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Begrijp het productportfolio van Fortinet en de rol van FortiOS in netwerkbeveiliging. Implementeer effectief firewallbeleid, beveiligingsprofielen en Network Address Translation (NAT). Maak gebruik van beveiligingsdiensten en zorg voor netwerkredundantie en failover. Implementeer best practices op het gebied van beveiliging en optimaliseer het beveiligingsbeleid voor naleving en beperking van bedreigingen.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Opties voor cursusaanpassing
  Als u een training op maat voor deze cursus wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
14 hours
BeyondCorp is een open source Zero Trust beveiligingskader waarmee werknemers veilig kunnen werken vanaf elke locatie zonder de noodzaak van een traditionele VPN. In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers hands-on hoe ze een Zero Security-systeem kunnen instellen bij het opzetten en implementeren van BeyondCorop in een live-labomgeving. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Beoordeel het bestaande beveiligingsmodel van hun organisatie.
 • Verschuif toegangscontroles van de perimeter naar individuele apparaten en gebruikers.
 • Implementeer applicaties met een gebruikers- en apparaatgerichte authenticatie- en autorisatieworkflow.
 • Een Zero Trust-netwerk begrijpen, plannen en implementeren binnen hun organisatie.
Publiek
 • Netwerk ingenieurs
 • Professionele cyberbeveiliging
 • Systeemarchitecten
 • IT-managers
Indeling van de cursus
 • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
Notitie
 • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
14 hours
Aangezien alle applicaties tegenwoordig sterk afhankelijk zijn van communicatie en netwerken, is er geen applicatiebeveiliging zonder netwerkbeveiliging. Deze cursus richt zich op netwerkbeveiliging vanuit een softwarebeveiligingsoogpunt en bespreekt veelvoorkomende netwerkaanvallen en verdedigingen op verschillende OSI-lagen, met de nadruk op problemen met de applicatielaag, het behandelen van onderwerpen zoals sessiebeheer of denial of service. Aangezien cryptografie een kritisch aspect van netwerkbeveiliging is, worden ook de belangrijkste cryptografische algoritmen in symmetrische cryptografie, hashing, asymmetrische cryptografie en sleutelovereenkomst besproken. In plaats van een diepgaande wiskundige en theoretische achtergrond te presenteren, worden deze elementen besproken vanuit een louter praktisch, technisch perspectief, met typische use-case voorbeelden en praktische overwegingen met betrekking tot het gebruik van crypto, zoals openbare sleutelinfrastructuren. Beveiligingsprotocollen op veel gebieden van veilige communicatie worden geïntroduceerd, met een diepgaande discussie over de meest gebruikte protocolfamilies zoals IPSEC en SSL / TLS. Ten slotte worden typische crypto-kwetsbaarheden besproken - beide gerelateerd aan bepaalde crypto-algoritmen en cryptografische protocollen, zoals BEAST, CRIME, TIME, BREACH, FREAK, Logjam, Padding oracle, Lucky Thirteen, POODLE en dergelijke, evenals de RSA-timingaanval. In elk geval worden de praktische overwegingen en mogelijke consequenties voor elk probleem opnieuw beschreven, zonder diep in te gaan op wiskundige details. Deelnemers aan deze cursus zullen
 • Begrijp basisconcepten van beveiliging, IT-beveiliging en veilige codering
 • Meer informatie over netwerkaanvallen en verdedigingen op verschillende OSI-lagen
 • Heb een praktisch begrip van cryptografie
 • Begrijp essentiële beveiligingsprotocollen
 • Begrijp een aantal recente aanvallen op cryptosystemen
 • Ontvang informatie over enkele recent gerelateerde kwetsbaarheden
 • Ontvang bronnen en meer informatie over veilige coderingsmethoden
Publiek Ontwikkelaars, professionals
35 hours
Waarom zou je aanwezig zijn? Met de Certified Lead Ethical Hacker-training kunt u de nodige expertise ontwikkelen om penetratietests van informatiesystemen uit te voeren door erkende principes, procedures en penetratietesttechnieken toe te passen om potentiële bedreigingen op een computernetwerk te identificeren. Tijdens deze training krijgt u de kennis en vaardigheden om een penetratietestproject of -team te beheren, evenals interne en externe pentests te plannen en uit te voeren, in overeenstemming met verschillende normen, zoals de Penetration Testing Execution Standard (PTES) en de Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM). Bovendien krijgt u ook een grondig inzicht in het opstellen van rapporten en tegenmaatregelen. Bovendien kun je door praktische oefeningen de penetratietesttechnieken beheersen en de vaardigheden verwerven die nodig zijn om een pentest-team te beheren, evenals klantcommunicatie en conflictoplossing. De training Certified Lead Ethical Hacking biedt een technische visie op informatiebeveiliging door ethisch hacken, met behulp van veelgebruikte technieken zoals het verzamelen van informatie en detectie van kwetsbaarheden, zowel binnen als buiten een bedrijfsnetwerk. De training is ook compatibel met het NICE (het National Initiative for Cybersecurity Education) Protect and Defend framework. Nadat u de nodige kennis en vaardigheden op het gebied van ethisch hacken heeft opgedaan, kunt u het examen afleggen en het crediteurschap "PECB Certified Lead Ethical Hacker" aanvragen. Met een PECB Lead Ethical Hacker-certificaat kunt u aantonen dat u de praktische vaardigheden hebt verworven voor het uitvoeren en beheren van penetratietests volgens de beste praktijken. Wie zou moeten deelnemen?
 • Personen die geïnteresseerd zijn in IT-beveiliging, en met name in Ethical Hacking, om meer te weten te komen over het onderwerp of een proces van professionele heroriëntatie te starten.
 • Informatiebeveiligingsfunctionarissen en professionals die ethische technieken voor hacking en penetratietests willen beheersen.
 • Managers of consultants die willen leren hoe ze het penetratietestproces kunnen beheersen.
 • Auditors die professionele penetratietests willen uitvoeren en uitvoeren.
 • Personen die verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de beveiliging van informatiesystemen in een organisatie.
 • Technische experts die willen leren hoe een pentest te bereiden.
 • Cybersecurity-professionals en teamleden voor informatiebeveiliging.
14 hours
Tijdens de cursus leren deelnemers:
 • Wat is denial of service-aanvallen, Flooding, Sniffing, MIM?
 • Hoe te breken van het netwerk naar de server?
 • Hoe pakketten op het netwerk te bekijken (ook op schakelaars)?
 • Bekijk je een combinatie van de wereld?
 • Hoe het netwerk te controleren?
 • Hoe een firewall configureren?
 • Hoe gecodeerde verbindingen te gebruiken?
 • Hoe tunnels maken?
 • Hoe pakketten te loggen?
 • Hoe poorten te scannen?
 • Hoe het aantal onnodige services op de server te verminderen?
35 hours
draadloze en telecomnetwerk beveiliging verwijst naar de praktijken die worden uitgevoerd om communicatie-apparaten, eindapparatuur, routing-apparatuur, servers en draadloze apparaten en netwerken tegen kwaadaardige aanvallen te beschermen.   deze instructeur-LED, live training (ter plaatse of op afstand) is gericht op technische personen die wensen om de meest geschikte instrumenten en technieken toe te passen om zowel Telecom als draadloze netwerken te beveiligen. formaat van de cursus
 • interactieve lezing en bespreking.
 • veel oefeningen en praktijk.
 • hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
cursus customization opties
 • voor het aanvragen van een aangepaste opleiding voor deze cursus, neem dan contact met ons op te regelen.
14 hours
OpenVAS is een geavanceerd open source framework dat bestaat uit verschillende services en tools voor het scannen en beheren van netwerkkwetsbaarheid. In deze door een instructeur geleide live training leren deelnemers hoe ze OpenVAS kunnen gebruiken voor het scannen van netwerkkwetsbaarheid. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Installeer en configureer OpenVAS
 • Leer de fundamentele functies en componenten van OpenVAS
 • Configureer en implementeer netwerk kwetsbaarheid scans met OpenVAS
 • Bekijk en interpreteer OpenVAS scanresultaten
Publiek
 • Netwerk ingenieurs
 • Netwerkbeheerders
Formaat van de cursus
 • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
Notitie
 • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
21 hours
Palo Alto Networks biedt een platform met geavanceerde firewalls en cloud-extensie. Palo Alto-firewalls voorkomen malware-indringing met een geautomatiseerde aanpak die consistente beveiliging biedt.

Deze instructeur-geleide, live training (ter plaatse of op afstand) is gericht op ontwikkelaars die malware-indringing met Palo Alto Networks willen voorkomen. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Zet de nodige ontwikkelomgeving op om firewalls te ontwikkelen.
 • Implementeer een Palo Alto-firewall in een cloud-server.
 • Beheer de pakketstroom door Palo Alto-firewalls.
 • QoS-classificaties en typen interpreteren.
Indeling van de cursus
 • Interactieve lezing en discussie.
 • Veel oefeningen en oefenen.
 • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Cursusaanpassingsopties
 • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
14 hours
Nmap is een poortscanner die wordt gebruikt voor penetratie en netwerk testen. Poortscanners zoals nmap, ontdek kwetsbare communicatie op computernetwerk systemen. Deze live training met instructeur (op locatie of op afstand) is gericht op software testers die het netwerk van hun organisatie willen beschermen met nmap. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Stel de noodzakelijke testomgeving in om te beginnen met nmap.
 • Scan netwerksystemen op beveiligingslekken.
 • Ontdek actieve en kwetsbare hosts.
Indeling van de cursus
 • Interactieve lezing en discussie.
 • Veel oefeningen en oefening.
 • Hands-on implementatie in een live-labomgeving.
Opties voor cursus aanpassing
 • Om een training op maat te vragen voor deze cursus, neem contact met ons op om te regelen.
21 hours
FortiGuard Labs is een beveiligings- en bedreigingsintelligence-onderzoekbedrijf van Fortinet, een van de toonaangevende cybersecurity-dienstverleners van vandaag. Onder de meest opmerkelijke producten zijn FortiGate volgende generatie firewalls (NGFW's) die efficiënter zijn dan lagere specificatie firewalls. FortiGate NGFW's kunnen netwerkverkeer filteren terwijl ze functies van stabiele firewalls behouden, waardoor ze optimaliseren voor hybride en hyper-scale bedrijfsgegevenscentra. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op beveiligingsingenieurs en systeemadministratoren die willen gebruik maken van geavanceerde beveiligingsgedreven netwerkssystemen van NGFW om hun organisatie te beschermen tegen interne en externe bedreigingen. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Installeer en installeer het gewenst FortiGate NGFW-software- en hardwaremodel. Bedienen en gebruiken FortiGate NGFW om de efficiëntie van systeemadministratie taken te verbeteren. Het beheer van verschillende vormen van externe en interne bedreigingen met behulp van FortiGate functies. Integreren FortiGate beveiligingsweefsel met de hele IT-infrastructuur om snelle geautomatiseerde bescherming te bieden. Zorg voor langetermijnbescherming tegen aanvallen met onafhankelijke en continu FortiGate bedreigingsintelligence. Het oplossen van de meest voorkomende firewall-systeeminstellingsfouten die relevant zijn voor FortiGate NGFW's. Implementatie van Fortinet-beveiligingsoplossingen in andere bedrijfsapplicaties.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
35 hours
Publiek: Systeembeheerders en netwerkbeheerders, evenals iedereen die geïnteresseerd is in defensieve netwerkbeveiligingstechnologieën.

Last Updated:

Upcoming Network Security Courses

Weekend Network Security cursus, Avond Network Security training, Avond Network Security opleiding Network Security boot camp, Network Security instructeur geleid, Weekend Network Security training, Avond Network Security cursus, Network Security coaching, Network Security instructeur, Network Security trainer, Network Security training cursus, Network Security lessen, Network Security on-site, Network Security privé cursus, Network Security een op een training, Network Security op locatie, Weekend Network Security opleiding

Cursussen met korting

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

This site in other countries/regions