Course Outline

 • Invoering
 • Verbinding maken met gegevens
 • Vereenvoudig en sorteer uw gegevens
 • Het organiseren van uw gegevens
 • Uw gegevens op datum snijden
 • Meerdere metingen gebruiken in een weergave
 • De relatie tussen numerieke waarden tonen
 • Gegevens geografisch in kaart brengen
 • Specifieke waarden bekijken
 • Uw gegevens aanpassen
 • Gegevens analyseren met snelle tabelberekeningen
 • Uitsplitsingen van het geheel tonen
 • Gegevens markeren met referentielijnen
 • Uw mening beschikbaar maken

Requirements

Er zijn geen specifieke vereisten om aan deze cursus deel te nemen.

 14 Hours

Getuigenissen (5)

Related Courses

Data Visualization Principles for Tableau

14 Hours

Data Analysis with SQL, Python, and Tableau

14 Hours

Data analysis with Tableau

14 Hours

Data Science with Tableau and R Programming

14 Hours

Tableau for Developers

21 Hours

Tableau Forensic Imager

14 Hours

Tableau Fundamentals to Advanced

28 Hours

Tableau Prep Builder

21 Hours

Data Analysis with Tableau and Python

14 Hours

Tableau Server for System Administrators

28 Hours

Tableau Server for Architects

14 Hours

Visual Reporting and Analysis with Tableau

14 Hours

Data Visualization for Nonprofit using Tableau Public

21 Hours

Tableau Advanced

14 Hours

Tableau Intermediate Training Course

14 Hours

Related Categories