3D Modeling Training Courses

3D Modeling Training Courses

Door lokale instructeurs geleide 3D-modelleringstrainingen in Nederland .

Machine Translated

3D Modeling Cursusoverzicht

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at anyone who wishes to learn how to use Digital Twin in monitoring and analyzing products and processes before building and deploying the actual product. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn and understand the fundamental concepts of Digital Twin.
 • Understand the Digital Twin types and life cycle.
 • Use Digital Twin to effectively manage research data and design models.
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at mechatronics, mechanical, electrical, and electronics engineers who wish to use SolidWorks to sketch and produce a detailed drawing of their ideas and concepts. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the fundamentals of SolidWorks.
 • Design and create parts, assemblies, and 3D models with SolidWorks.
21 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at designers, mechanical engineers, and anyone who wishes to learn how to create 3D models that can be constructed or 3D printed. By the end of this training, participants will be able to:
 • Create printable 3D models.
 • Use geometric transformations to build complex 3D shapes.
 • Model in a non-interactive manner using minimal lines of code.
7 hours
De BEM (Boundary Element Method) is een numerieke berekeningsmethode en ontwerptechniek voor het oplossen van een reeks technische en fysieke problemen. BEM is een veelbelovend alternatief voor FEM (eindige-elementenmethode) omdat het de behoefte aan een 3D-eindige elementennet van een hele ruimte omzeilt. In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers de theorie en voordelen van het gebruik van BEM bij het toepassen van BEM-technieken voor het oplossen van technische ontwerpproblemen die verband houden met complexe driedimensionale structuren. De wiskundige concepten achter BEM worden tijdens de training uitgelegd en toegepast als codeeroefeningen. Publiek
 • ontwikkelaars
 • ingenieurs
Formaat van de cursus
 • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at design engineers or industrial designers who wish to use NVIDIA Omniverse to build realistic simulations while working collaboratively on a single platform. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and enable Omniverse components and applications.
 • Develop and render 3D simulations that mimic physically accurate environment and workflows.
 • Simplify the process of building and rendering complex workflows by connecting different design tools and applications in one platform.
7 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at design engineers, architects, and developers who wish to use Pixar USD to create, build, and share common 3D scenes or assets while working simultaneously from different graphics tools. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment to start building 3D graphics and workflows.
 • Understand the basic USD composition and apply modifications to enhance 3D assets and scenes.     
 • Share, combine, and transform multiple assets using the supported USD plugins for 3rd party applications (Maya, Katana, and Houdini).
14 hours
Mesa is een Python framework voor het creëren van agentsgebaseerde modellen (ABM). Mesa streeft ernaar een alternatief te bieden voor NetLogo, Repast en MASON. Agent-based modeling maakt onderzoeker in de gebieden van biologie, sociale wetenschappen, netwerken, zaken, enz. mogelijk. de acties en interacties van autonome agenten te simuleren om hun effecten op hun omgeving te evalueren. Deze instructeur geleide, live training (online of onsite) is gericht op onderzoekers die Mesa willen gebruiken om Agent Based Models in een Python omgeving te creëren. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Installeren en configureren van de ontwikkelingsomgeving die nodig is om te beginnen met het modellen in Python. Snel een agentgebaseerd model maken met behulp van de ingebouwde kerncomponenten van Mesa's. Uitbreid de complexiteit van het model. Visualiseren van agentactiviteit in real-time binnen een browser. Analyseer de resultaten van het model interactief met behulp van Python gegevensanalyse tools. Integreren van het model met andere Python systemen zoals machine learning toepassingen.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
28 hours
The Repast Suite is a family of advanced, free, and open source agent-based modeling and simulation libraries that have collectively been under continuous development for over 10 years. This four day course in Nederland (online or onsite) explains in detail how to create simulation for agent-based systems using the Repast environment. Course Objectives
 1. Introduce participants to principles and concepts of agent-based modeling and simulation.
 2. Develop participants’ capacity to read and understand agent modeling programming code.
 3. Equip participants with knowledge, so they understand the importance of accurate and precise modeling.
 4. Increase the participants’ understanding of systems of their own using the Agent-based simulation.
 5. Develop a better capacity to use and code agent-based systems using repast, reLogo.
21 hours
NetLogo is een van de meest beroemde en krachtige simulatie omgevingen voor agent-based modeling. NetLogo is zowel een ontwikkelingsomgeving als een domeinspecifieke taal voor agent-based modeling. Deze instructeur geleide, live training (online of onsite) is gericht op onderzoekers die NetLogo willen gebruiken om Agent Based Models (ABM) te creëren. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  De installatie NetLogo Een agentgebaseerd model ontwikkelen. Visualiseren van agentenactiviteit. Analyseer de resultaten van het model. Probeer en documenter het agensgebaseerde simulatiemodel.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
21 hours
Gratis CAD is een open-source, aanpasbare, multi-platform, scriptbare en uitbreidbare parametrische 3D-modeler voor het ontwerpen van realistische objecten. In deze door een instructeur geleide live training leren deelnemers hoe ze een object kunnen modelleren voor later bouwen of 3D-printen. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Gebruik de tools en workflows van FreeCad om commerciële CAD of BIM-modelleringsoftware te vervangen
 • Schrijf naar vele formaten zoals STEP, IGES, STL, SVG , DXF, OBJ, IFC, DAE, etc.
 • Gebruik Python om de functionaliteit van Free CAD te breiden
 • Automatiseer FreeCad, bouw modules en voeg Free CAD in een bestaande applicatie in
Publiek
 • ontwerpers
 • ontwikkelaars
 • Werktuigbouwkundigen
Formaat van de cursus
 • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
35 hours
Cortona3D is publicatiesoftware voor het genereren van webgebaseerde 3D/2D documentatie van bestaande CAD en BOM-gegevens. In deze instructeur geleide, live training, zullen de deelnemers leren hoe de verschillende Cortona3D componenten te installeren en te bedienen als ze verbeterd technische documentatie voor een proefproject creëren. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn Cortona3D te gebruiken om verschillende soorten 3D-animeerde materialen te publiceren, waaronder catalogi, documentatie en trainingsmiddelen. Het publiek
  Ingenieurs ontwerpers Technische Publicatie Professionals
Format van de cursus
  Deel lezing, deel discussie, oefeningen en zware praktijken
21 hours
PCB (printplaat) Circuitontwerp verwijst naar het proces van het ontwerpen, etsen en afdrukken van circuits op een lay-out van een signaalbord. EAGLE is een gratis beschikbare desktop-applicatie voor het ontwerpen van PCB's. In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers hoe ze de Eagle-software kunnen gebruiken om PCB-printplaten te maken. De cursus begint met een reeks bestaande schema's te onderzoeken en vervolgens een origineel circuit in Eagle te tekenen. De training doorloopt het proces voor het ontwerpen van de printplaat en bespreekt het proces voor het vervaardigen van de boards (de cursus omvat niet de fysieke fabricage van de boards). Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Maak een printplaat (PCB) vanuit elk schema
 • Maak schema's en ontwerp printplaten met Eagle
 • Exporteer de industrie-standaard bestanden voor het bouwen van de printplaat
Publiek
 • ingenieurs
 • Technici
Indeling van de cursus
 • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
Notes
 • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
21 hours
PCB (printplaat) Circuitontwerp verwijst naar het proces van het ontwerpen, etsen en afdrukken van circuits op een lay-out van een signaalbord. Altium Designer is een gratis beschikbare desktop-applicatie voor het ontwerpen van PCB's. In deze door een instructeur geleide live training leren deelnemers hoe ze de Altium-software kunnen gebruiken om PCB-printplaten te maken. De cursus begint met het onderzoeken van een reeks bestaande schema's en vervolgens het opstellen van een origineel circuit in Altium. De training doorloopt het proces voor het ontwerpen en produceren van de printplaat. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Maak een printplaat (PCB) vanuit elk schema
 • Maak schema's en ontwerp printplaten met Altium
 • Print en etst een fysiek circuitbord
 • Exporteer de industrie-standaard bestanden voor verzending naar een grootschalige fabrikant
Publiek
 • ingenieurs
 • Technici
Indeling van de cursus
 • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
Notes
 • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
21 hours
AutCAD is een software applicatie voor computer-aided design en redactie. Met autoCADkunnen gebruikers precieze 2D-modellen maken voor architectuur, productie en meer. Deze live training met instructeur (op locatie of op afstand) is gericht op webontwerpers die precieze 2D-modellen willen maken met behulp van autoCAD. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • AutoCAD tekeningen, plannen en lay-outs maken en bijwerken.
 • Beheer verschillende stijldimensies voor geavanceerde styling.
 • Beheers het cartesische coördinatensysteem om zinvolle en dynamische input te creëren.
Indeling van de cursus
 • Interactieve lezing en discussie.
 • Veel oefeningen en oefening.
 • Hands-on implementatie in een live-labomgeving.
Opties voor cursus aanpassing
 • Om een training op maat te vragen voor deze cursus, neem contact met ons op om te regelen.
14 hours
Autodesk Revit is een 3D- en 2D-modelleringssoftware die beroemd wordt gebruikt voor architectuur, engineering, contracting en ontwerp. Met Audesk Revit beschikken gebruikers over de juiste tools en bibliotheken om met succes een modelproject te maken van nul tot productie. Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op webontwerpers die 3D- en / of 2D-modellen willen maken met Autodesk Revit. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Voeg datumelementen toe, zoals niveaus en rasters voor geavanceerde modellering.
 • Maak modellen klaar voor analyse en ontwerp.
 • CAD bestanden importeren en Revit-bestanden koppelen.
Indeling van de cursus
 • Interactieve lezing en discussie.
 • Veel oefeningen en oefenen.
 • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Cursusaanpassingsopties
 • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
14 hours
SketchUp is een computerprogramma voor 3D-modellering voor het maken van een breed scala aan tekentoepassingen. Met SketchUp kunnen gebruikers 3D-modellen maken, gegevens toevoegen aan modellen, CAD pakketten importeren / exporteren en meer. Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op architecten die 3D-modellen voor architecturale ontwerpen willen maken met SketchUp. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Gebruik SketchUp om 3D-modellen te maken van gebouwen, landschappen, scènes, meubels, enz.
 • Pas verschillende soorten materialen toe op het interieur en exterieur van een 3D-structuur.
 • Geolokaliseer een gemodelleerde structuur voor het in kaart brengen van realistische elementen, zoals schaduwen.
Indeling van de cursus
 • Interactieve lezing en discussie.
 • Veel oefeningen en oefenen.
 • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Cursusaanpassingsopties
 • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
14 hours
CATIA is een grafisch ontwerp software voor computer-aided design en computer-aided manufacturing. Met CATIA kunnen gebruikers 2D- en 3D-modellen maken en automatiseren. Deze door een instructeur geleide, live training (on-site of remote) is gericht op webdesigners die CATIA willen gebruiken om 2D- en 3D-modellen te ontwikkelen en te ontwerpen. Tegen het einde van deze training kunnen de deelnemers:
 • Ondersteun meerdere stadia van productontwikkeling, waaronder ontwerp, productie en engineering.
 • Faciliteer het ontwerp van verschillende systemen, zoals vloeistofsystemen.
 • Breng CATIA aan op een breed scala aan industrieën en industriële apparatuur.
Indeling van de cursus
 • Interactieve lezing en discussie.
 • Veel oefeningen en oefening.
 • Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Opties voor het aanpassen van cursussen
 • Om een training op maat aan te vragen voor deze cursus, neem dan contact met ons op om te regelen.
14 hours
Deze instructeur geleide, live training (online of onsite) is gericht op mechanische ingenieurs en ontwerpers die willen leren hoe de Modelica modelling taal te gebruiken om industriële systemen te modellen. Modelica is een modeltaal voor complexe systemen met mechanische, elektrische, elektronische, hydraulische, thermische, controle, elektrische stroom of procesgerichte ondercomponenten. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Kies uit verschillende open source platforms voor het ontwikkelen Modelica modellen Begrijp de verschillende real-world toepassingen en implementatie details van Modelica Model real-world industriële systemen met elektrische en mechanische componenten Implementeren Modelica bibliotheken en creëren hun eigen klassen Integreren van hun algoritmen in bestaande systemen en toepassingen
Format van de cursus
  Interactieve lezing en discussie Veel oefeningen en praktijken Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving
Cursus aanpassingsopties
  Deze training is gebaseerd op verschillende open source platforms voor het run Modelica (JModelica.org, Openmodelica, etc.) Om een specifieke implementatie voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
35 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at artists, game developers, or complete beginners who wish to use Blender to create 3D models for interactive applications, video games, animated films, etc. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the principles and core concepts of 3D modeling.
 • Explore a variety of modes and tools for modeling and editing 3D meshes.
 • Learn how to create animations and visual effects with Blender.
 • Add curves, surfaces, metaballs, and hair particles to simulate realistic 3D motions.
 • Use the tools for UV mapping/unwrapping, sculpting, and painting 3D models.
 • Export 3D models and assets to a game engine, 3D printer, or other software. 
7 hours
Blender is een open source 3D-computer software voor het maken van 3D-toepassingen, modellen, visuele effecten en meer. De integratie van Python met Blender verbetert de efficiëntie door de automatisering van taken. Deze live training met instructeur (op locatie of op afstand) is gericht op webontwerpers die willen programmeren in Python voor automatisering blender. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Bouw interface-elementen zoals menu's.
 • Beheer blender met Python code.
 • Scripts schrijven voor het automatisch uitvoeren van processen.
 • Verken en begrijp de bpy-bibliotheek.
Indeling van de cursus
 • Interactieve lezing en discussie.
 • Veel oefeningen en oefening.
 • Hands-on implementatie in een live-labomgeving.
Opties voor cursus aanpassing
 • Om een training op maat te vragen voor deze cursus, neem contact met ons op om te regelen.
21 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at design engineers, architects, or video game developers who wish to use RealityCapture to create 3D models for gaming, architecture, or other visualization projects. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment to start creating 3D models with RealityCapture.
 • Learn how to implement the photogrammetry workflow for producing and reconstructing realistic 3D models.
 • Export and upload 3D models to VR and AR content platforms, such as Unreal Engine, Sketchfab, and Cesium ion.

Last Updated:

Aankomende 3D Modeling cursussen

Weekend 3D Modeling cursus, Avond 3D Modeling training, Avond 3D Modeling opleiding 3D Modeling boot camp, 3D Modeling instructeur geleid, Weekend 3D Modeling training, Avond 3D Modeling cursus, 3D Modeling coaching, 3D Modeling instructeur, 3D Modeling trainer, 3D Modeling training cursus, 3D Modeling lessen, 3D Modeling on-site, 3D Modeling privé cursus, 3D Modeling een op een training, 3D Modeling op locatie, Weekend 3D Modeling opleiding

Cursussen met korting

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

This site in other countries/regions