Course Outline

DAG 1

Invoering

Sessie 1 – Inleiding tot ABMS

 • Industriële modellering en simulatie
 • Wat is een model, niveau van abstractie
 • Voordelen van het maken van een uitvoerbaar model
 • Voordelen van systeemsimulatie

Sessie 2 – Agenten

 • Wat zijn agenten
 • Agenten identificeren
 • Agenten modelleren
 • Selectie van agentkeuze en beslissing op abstractieniveau
 • Repas-omgeving installeren

Vraag en antwoord

DAG 2

Opfriscursus van dag 1

Sessie 3 – Essentiële achtergrond

 • Wat zijn logo, OO, Java
 • Objectgeoriënteerde concepten
 • erfenis concepten
 • Agenten als objecten
 • LOGO herinneren

Sessie 4 – Repast/relogo-omgeving

 • Het basisrelogoprogramma
 • De reLogo-omgeving
 • Ingebouwde klassen van relogo

Vraag en antwoord

DAG 3

Opfriscursus van dag 2

Sessie 5 – De modelregels Governing

 • Voorbeelden van natuurkundige en wiskundige regels voor modellering
 • Positie, snelheid en acceleratie
 • Regel van de tweede wet van Newton
 • Chemische en fysische veranderingen

Sessie 6 – Het model ontwikkelen

 • Schildpad Groovy/Klasse
 • Turtle step-methode
 • Patch Groovy
 • Gebruikerspaneel
 • Wat zijn relogo-links
 • link groovy

Vraag en antwoord

DAG 4

Opfriscursus van dag 3

Sessie 7 – Simulatie van het model

 • Algemene simulatieconcepten
 • Beheer de simulatie via parameters
 • Het creëren van scenario's en 'wat als'-situaties
 • Het simulatieresultaat verzamelen
 • Een casestudy

Sessie 8 – Modellen onderhouden

 • het overnemen van een bestaand model
 • kleine wijzigingen aan modellen
 • het creëren van een echt voorbeeld van ABMS

Vraag en antwoord

 28 Hours

Getuigenissen (1)

Related Categories