CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) Training Courses

CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) Training Courses

Lokale, door een instructeur geleide live CI/CD-trainingscursussen (Continuous Integration / Continuous Delivery) demonstreren door middel van interactieve praktijkoefeningen de basisprincipes en geavanceerde concepten van CI/CD. CI/CD-training is beschikbaar als 'live training op afstand' of 'live training op afstand'. Online live training (ook bekend als "live training op afstand") wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop . Live training op locatie kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfstrainingscentra in Nederland. NobleProg -- Uw lokale trainingsaanbieder

Machine Translated

Continuous Integration / Continuous Delivery Subcategories

CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Jenkins Advanced is ontworpen voor personen die op zoek zijn naar diepgaande kennis en geavanceerde technieken in Jenkins-automatisering.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op locatie) behandelt geavanceerde Jenkins configuraties, beveiliging en schaaltechnieken, en is gericht op DevOps-ingenieurs en software-architecten die expertise willen opdoen in het aanpassen van Jenkins voor complexe softwareprojecten.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Optimaliseer Jenkins voor softwareprojecten op ondernemingsniveau. Implementeer geavanceerde beveiligingsmaatregelen. Bouw complexe en schaalbare pijplijnen. Effectief problemen met installaties Jenkins oplossen en onderhouden.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Opties voor cursusaanpassing
  Als u een training op maat voor deze cursus wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
14 hours
Continuous Integration (CI) is een ontwikkelingspraktijk waarbij het proces van het zo vaak mogelijk samenvoegen van codewijzigingen in de centrale repository wordt geautomatiseerd om fouten snel te detecteren en te lokaliseren.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkelaars die de basisprincipes van continue integratie voor Java willen leren en toepassen.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Leer en begrijp CI voor een Java project. Bouw een CI-systeem voor Java.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
14 hours
Jenkins is een krachtige open-source automatiseringsserver die wordt gebruikt voor het bouwen, testen en implementeren van software.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op locatie) behandelt de fundamentele concepten en het gebruik van Jenkins, en is gericht op softwareontwikkelaars en DevOps-ingenieurs die taken willen opzetten Jenkins, creëren en configureren, en belangrijke aspecten willen automatiseren. van het softwareontwikkelingsproces.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Begrijp de principes van continue integratie en continue levering (CI/CD). Installeer en configureer Jenkins voor softwareautomatisering. Creëer en beheer Jenkins taken voor het bouwen en testen van applicaties. Zet geautomatiseerde pijplijnen op en pas deze aan voor software-implementatie.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Opties voor cursusaanpassing
  Als u een training op maat voor deze cursus wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
21 hours
This course provides training for handling testing projects using Selenium test suite and continuous testing with Jenkins. Intended Audience:
 • Software test engineers
 • Software developers involved in agile development
 • Release managers
 • QA engineers
At the end of Selenium training the delegates will be able to:
 • Use Selenium test suite effectively in real projects
 • Use Selenium for cross browser testing
 • Distribute the tests using Selenium Grid
 • Run regression Selenium tests in Jenkins
 • Prepare test reports and periodict reports using Jenkins
14 hours
Kubernetes is een open-source container-orchestratiesysteem voor het automatiseren van CI/CD management. Spinnaker is een open source multi-cloud CD-platform voor efficiënte software release. Met Kubernetes en Spinnaker, kunnen gebruikers onomkeerbare structuren, deployment pipelines en clusterbeheer te gebruiken. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op cloud ingenieurs die willen gebruiken Kubernetes en Spinnaker voor CI/CD-operaties. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Gebouw op de Kubernetes-platform om clouddoelstellingen te versnellen. Integreren Spinnaker met Docker en Git voor het automatiseren van de levering van code aan pijpleidingen. Automatiseren en beheren van CD-pijpen, terwijl u kiest uit een verscheidenheid aan CI-toolopties.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
28 hours
Agile Software Testing is een serie testmethoden die vergoedingen biedt voor softwarekwaliteitsproblemen op een tijdige en continue manier volgens de principes van agile ontwikkeling.
Continuous Integration (CI) verwijst naar alle ontwikkelaars in een team die hun werk meerdere keren per dag samenvoegen.
7 hours
Het Argo Project door GitOps is een verzameling van software-tools om te werken Kubernetes. Met zijn platform en functies kunnen gebruikers CI/CD-beginselen implementeren in hun applicatieontwikkelingsprojecten terwijl ze versiecontroles uitvoeren en het implementatieproces geautomatiseerd houden. De kerncomponenten van het Argo-project zijn Argo CD, Workflows, Rollouts en Events. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op ontwikkelaars en DevOps ingenieurs die zich willen vertrouwd maken met Argo Project-tools en maximaliseren zijn functies voor het ontwikkelen van cloud-gebonden toepassingen. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Installeren en configureren Argo CD samen met Workflows, Rollouts en Events. Begrijp hoe elk kerncomponent en de belangrijkste functionaliteit van het Argo Project werkt. Uitvoeren van basis CI/CD-implementaties in Kubernetes met behulp van Argo Project-tools en functies. Automatiseren van de implementatie van een applicatie en efficiënt beheren van de status gedurende het hele proces.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
14 hours
Bitbucket Pipelines is een CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) SaaS voor het bouwen, testen en implementeren van software, met behulp van een configuratiebestand in een repository. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op ontwikkelaars die willen bouwen, testen, implementeren en monitoren containereerde software naar de cloud, zonder dat ze infrastructuur moeten leveren of beheren. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Begrijp en toepas een configuratie-als-code benadering om infrastructuur op te stellen. Creëer gepersonaliseerde Docker containers voor het implementeren van software-applicaties in de cloud. Ontwikkelen van software in meerdere omgevingen. Monitor deployments via de Bitbucket Pipelines Deployment Dashboard.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
21 hours
CI/CD staat voor continue integratie en continu levering. "CI/CD for Content" verwijst naar het creëren en publiceren van inhoud met dezelfde DevOps tools en processen die ontwikkelaars gebruiken voor het leveren van code. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op technische personen die een contentpipe willen creëren om het content creatie- en publicatieproces te optimaliseren. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Installeren en configureren van de verschillende softwarecomponenten die nodig zijn om inhoud te genereren en te publiceren. Vervang manuele publicatieprocessen met geautomatiseerde. Beschrijf elke stap van het publicatieproces in een verklarend formaat dat gemakkelijk te lezen en te begrijpen is. De inhoud wordt uitgevoerd door middel van een reeks controles en tests om ervoor te zorgen dat het klaar is voor openbaar verbruik. Publiceren van inhoud voorspellend en consistent elke keer.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
14 hours
Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) is een softwareontwikkelingspraktijk waarin applicatieontwikkeling en implementatie vaker wordt uitgevoerd in kleinere verhogingen. Het leidt tot onmiddellijke integratie van code wijzigingen en automatisering in het bouwen, testen en implementeren van toepassingen. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op ontwikkelaars of DevOps ingenieurs die automatisering pijpleidingen willen bouwen met behulp van CI/CD-praktijken met Python. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Stel de nodige ontwikkelingsomgeving op om te beginnen met het bouwen van CI/CD pipelines met Python. Maak geautomatiseerde pijpleidingen voor het testen en publiceren van Python pakketten met behulp van Travis-CI. Automatiseren van de implementatie van containereerde toepassingen met Docker en Heroku.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus (bijvoorbeeld, Heroku of Travis-CI alternatieven) te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
14 hours
Continuous Integration (CI) is een ontwikkelpraktijk waarbij ontwikkelaars wijzigingen in hun code zo vaak mogelijk samenvoegen om fouten snel te detecteren en te lokaliseren. In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers de basisprincipes van Continuous Integration voor Java Script terwijl ze doorgaan met het opzetten van een Continuous Integration-proces voor een Java Script-project. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Begrijp de basisprincipes van continue integratie
 • Bouw hun eigen Continuous Integration-systeem voor hun Java Script-projecten
Publiek
 • ontwikkelaars
 • IT-professionals
 • DevOps ingenieurs
 • Business
Formaat van de cursus
 • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
14 hours
deze instructeur-LED, live training (ter plaatse of op afstand) is gericht op ingenieurs die willen open source tools te gebruiken om het proces van het bouwen, testen en implementeren van PHP applicaties en diensten te automatiseren. aan het einde van deze training kunnen de deelnemers:
 • installeren en configureren van verschillende open source tools om continue integratie, testen en implementatie mogelijk te maken.
 • begrijpen de voor-en nadelen van CI tools zoals Gitlab CI en Jenkins.
 • combineren CI tools met Unit en integratie testing tools.
formaat van de cursus
 • interactieve lezing en bespreking.
 • veel oefeningen en praktijk.
 • hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
cursus customization opties
 • voor het aanvragen van een aangepaste opleiding voor deze cursus, neem dan contact met ons op te regelen.
7 hours
Continuous Integration (CI) is een ontwikkelpraktijk waarbij ontwikkelaars wijzigingen in hun code zo vaak mogelijk samenvoegen om fouten snel te detecteren en te lokaliseren. Codeship is een platform dat services voor continue integratie in de cloud biedt. In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers de basisprincipes van Continuous Integration bij het doorlopen van een eenvoudig Continuous Integration-proces op Codeship. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Begrijp de basisprincipes van continue integratie
 • Bedien de essentiële functies in Codeship
 • Zet een eenvoudig CI-proces op met behulp van Codeship
Publiek
 • ontwikkelaars
 • IT-professionals
 • DevOps ingenieurs
 • Business
Formaat van de cursus
 • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
14 hours
In het tijdperk van zeer snelle ontwikkeling van technologie, evenals een toenemend aantal frameworks, wordt efficiënte optimalisatie van het ontwikkelingsproces cruciaal. Het ontwikkelteam moet zich kunnen concentreren op het schrijven van solide code en de rest van de processen met betrekking tot het automatisch uitvoeren van builds, tests en implementatie moet plaatsvinden met een minimum aan handmatige stappen die moeten worden uitgevoerd. Na het implementeren van Continuous Integration / Continuous Delivery (CI/CD) en implementatie-authenticatieprocessen kunnen bedrijven besparingen realiseren op de werktijd van programmeurs op het niveau van een extra 20-30%, die ze kunnen gebruiken voor het schrijven van code, niet voor secundaire activiteiten met betrekking tot implementatie of testen. De training stelt deelnemers in staat om de logica van CI / CD-werking te leren, evenals om de vaardigheden van onafhankelijke configuratie van een dergelijke omgeving te verwerven. Tijdens de training ontvangen deelnemers een startpakket met configuratiebestanden en voorbeelden van werkprocesautomatisering DevOps. We nodigen mensen uit die voornamelijk webapplicaties programmeren voor de training - omdat hier het belangrijkste is om het proces te optimaliseren. De training is gebaseerd op software GitLab, die steeds populairder wordt in Poolse bedrijven en bedrijven met een wereldwijd bereik.
21 hours
GitOps is de voortdurende implementatie van cloud-gebaseerde toepassingen op basis van Git en Kubernetes. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op DevOps ingenieurs die een Git-gebaseerde software-implementatiewerkstroom willen installeren, implementeren en beheren voor hun Kubernetes toepassingen. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Zorg ervoor dat [verdachte] [verdachte] [verdachte] [verdachte] [verdachte] [verdachte] [verdachte] [verdachte] [verdachte] [verdachte] [verdachte] Begrijp de voordelen van GitOps over traditionele CI/CD en Infrastructure-as-Code (IAC). Verwijder zich van het handhaven van schriften. Configureer en uitvoeren van een goed gedefinieerd implementatieproces. Gebruik de beste praktijken voor cloud-native deployment, management en monitoring. Het herstellen van deploimenten van gedeeltelijke mislukkingen zonder handmatige interventie. Maak een GitOps-strategie voor applicatieontwikkeling.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
7 hours
Continuous Delivery is een ontwikkelpraktijk waarbij ontwikkelaars nieuwe veranderingen snel en duurzaam aan gebruikers vrijgeven. Go CD is een open source tool die wordt gebruikt om continue levering te realiseren bij softwareontwikkeling. In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers de basisprincipes van Continuous Delivery (CD) bij het instellen en configureren van CD-pijpleidingen op Go CD. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Begrijp de basisprincipes van Continuous Delivery
 • Gebruik Go CD om hun CD-proces en pijpleidingen in te stellen
 • Configureer Go CD afhankelijk van hun behoeften
Publiek
 • ontwikkelaars
 • IT-professionals
 • DevOps ingenieurs
 • Business
Formaat van de cursus
 • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
14 hours
Wanneer ontwikkelaars eindigen met het schrijven van een stukje code, integreren ze vaak hun code in een applicatie, kopiëren de applicatie in een map, uitvoeren de applicatie-installer, vervolgens initialiseren ze de applicatie om te controleren of het als verwacht loopt. Deze handmatige benadering schaalt niet erg goed, is vervelend, zeer foutloos en biedt geen mechanisme voor het volgen van veranderingen tijdens het proces. Een betere aanpak zou zijn om het proces te automatiseren met behulp van Continuous Integration. Continuous Integration verwijst naar de processen, hulpmiddelen en infrastructuur die nodig zijn om de bouw, de implementatie en het testen van software-applicaties te automatiseren. In deze instructeur geleide, live training (on-site of remote), zullen de deelnemers leren hoe een traditionele, handmatige (of semi-handmatige) benadering van software implementatie te veranderen in een agile, Continuous Integration (CI) een gebruik Jenkins. Deelnemers uitvoeren een reeks hands-on, live-lab oefeningen gedurende de cursus, hun nieuwe kennis toepassen op verschillende softwareontwikkeling en deployment problemen elke stap van de weg. De interactie tussen de instructeur en de deelnemers wordt aangemoedigd. Real-world gevallen worden besproken en specifieke kwesties en vragen worden behandeld en opgelost gedurende de training. De training is vooral gericht op de ontwikkeling van.net-applicaties.   Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Installeren en configureren Jenkins voor.net applicatieontwikkeling Gebruik Jenkins voor het automatiseren van het proces van het in- en integreren van.Net-broncode in een code-reserve Gebruik Jenkins om het proces van het downloaden, compileren en implementeren van een applicatie naar een release server te automatiseren Integreren Jenkins met andere softwareontwikkelingstools zoals issue tracker en
Het publiek
  .net ontwikkelaars bouwen ingenieurs QA ingenieurs Projectmanagers Release Managers [ 1 ] Ingenieurs
Format van de cursus
  Deel lezing, deel discussie, oefeningen en zware praktijken
Opmerking
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
35 hours
OpenShift Container Platform is een containerapplicatieplatform voor de implementatie van Docker en Kubernetes in de onderneming Het wordt onderhouden door Red Hat In deze live training met instructeur leren deelnemers met OpenShift Container Platform applicaties maken, bijwerken en onderhouden Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Automatiseer een deel van de pijplijn voor softwarelevering Implementeer gebruikersverhalen voor een bestaande Java EE-applicatie Implementeer een toepassing in een OpenShift-instantie Pas de principes van de DevOps-filosofie toe en maak continue levering van een applicatie mogelijk Publiek ontwikkelaars Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
14 hours
Training staat open voor beide ontwikkelaars, Scrum Masters, Product Owner en ook enkele aspecten van de bedrijfsafdeling. Het doel van training is om onderwerpen als Quality Assurance en Continuous Integration te introduceren en hun plaats in agile uitgevoerde projecten. Deelnemers krijgen een breed perspectief op de besproken kwesties en praktische kennis van de tools en processen van softwareontwikkeling in overeenstemming met de QA / CI. Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, zullen de voordelen van de implementatie van die tools en processen kennen en zich vertalen in zowel de tijd als de kosten van softwareontwikkeling. De gepresenteerde problemen zijn gebaseerd op PHP of Java , afhankelijk van de vereisten van de klant.
14 hours
Tekton is een open-source framework gebouwd op de Kubernetes platform voor de ontwikkeling van geoptimaliseerde software. De kerncomponenten zijn de Tekton Pipelines, die kunnen worden gebruikt voor het creëren van continu integratie en continu levering (CI/CD) systemen. Tekton Pipelines zorgen ook voor geavanceerde applicatieontwikkelingspatronen in hybride omgevingen of meerdere cloudleveranciers, terwijl ze cloud-native CI/CD-tools efficiënt gebruiken. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op ontwikkelaars en DevOps ingenieurs die Tekton Pipelines willen leveren voor het ondersteunen van complexe softwareontwikkelingswerkstromen en het bouwen van geautomatiseerde CI/CD pipelines. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Installeren en configureren van Tekton Pipelines en andere fundamentele Tekton componenten. Ontwerp en creëren van de bouwblokken van pijpleidingen voor softwareontwikkeling in Tekton. Automatiseren van bestaande pijpleidingen en ontwikkelingsprocessen met behulp van Tekton Framework concepten en beginselen. Het uitvoeren en beheren van Tekton Pipelines voor verschillende typen werkbelasting op meerdere platforms. Implementeren van CI/CD-systemen op basis van het Tekton-kader om toekomstige softwareontwikkelingsprojecten te verbeteren.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
7 hours
Travis CI is een gehoste, gedistribueerde continue integratiedienst gebruikt voor het bouwen en testen van software projecten gehost op GitHub. Het is een gehost alternatief voor Jenkins. in deze instructeur-LED, live training, zullen de deelnemers leren een cloud-based benadering van continue integratie als ze bouwen en implementeren van een monster web applicatie met behulp van Travis CI. aan het einde van deze training kunnen de deelnemers:
 • bouw en testprojecten gehost op GitHub
 • implementeren van een applicatie om verschillende hosting providers met behulp van Travis CI
 • gebruik Travis CI om automatisch software te controleren wanneer toegewijd aan GitHub
 • Run geautomatiseerde tests op verschillende machines, besturingssystemen en software versies
 • integreren Travis CI met third-party tools
formaat van de cursus
 • deel lezing, deel bespreking, oefeningen en zware hands-on praktijk
21 hours
Deze cursus richt zich op praktische implementatie en tooling. Het veronderstelt een goede kennis van theoretische principes (zie DEVOPS-cursus) omdat het zich richt op de nieuwste tools en methoden voor het implementeren van DevOps principes.
14 hours
Jenkins is een open source automatiseringsserver voor continue integratie en continue levering (CI / CD). Docker is een serviceplatform voor het leveren van software in containers. Jenkins en Docker optimaliseren en vereenvoudigen samen het CI / CD-proces door betrouwbaardere implementatie- en testomgevingen mogelijk te maken. Deze instructeur-geleide, live training (ter plaatse of op afstand) is gericht op DevOp-ingenieurs die het CI / CD-proces met Docker en Jenkins willen optimaliseren en vereenvoudigen. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Automatiseer codelevering en pijplijnimplementatie met Jenkins .
 • Bouw een applicatie met Docker en Docker File.
 • Configureer verificatieopties om de beveiliging te verbeteren.
Indeling van de cursus
 • Interactieve lezing en discussie.
 • Veel oefeningen en oefenen.
 • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Cursusaanpassingsopties
 • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
14 hours
Jenkins is een open-source continue integratietool geschreven in Java . Het is een servergebaseerd systeem dat wordt uitgevoerd in een servlet-container zoals Apache Tomcat . Jenkins ondersteunt een aantal Software Configuration Management (SCM) -hulpmiddelen, waaronder CVS, Subversion, Git, Perforce en Clearcase, onder anderen. Het is zeer scriptbaar en biedt ondersteuning voor Apache Ant, Apache Maven , shell-scripts en Windows-batchopdrachten. Deze door een instructeur geleide, live training behandelt de concepten, tools en technieken die nodig zijn om een continue integratie van uw softwareprojecten in een Agile omgeving uit te voeren. Deelnemers voeren tijdens de cursus een aantal praktische oefeningen uit om hun kennis in reële situaties toe te passen. Interactie tussen instructeur en deelnemers wordt aangemoedigd. Real-world cases worden besproken en specifieke problemen en vragen worden in de klas behandeld en opgelost.
  Indeling van de cursus
  • Deelcollege, deelbespreking, zware praktische oefening
  14 hours
  Jenkins 2 is een automatiseringsserver met nieuwe functies voor het bouwen van end-to-end CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) pijpleidingen. Het breidt Jenkins verder dan alleen continu integratie (CI). Jenkins 2 brengt de mogelijkheid voor continu levering (CD) uit. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op ingenieurs die Jenkins 2 willen gebruiken om pipelines te bouwen die het proces van het verplaatsen van een applicatie van ontwikkeling naar productie automatiseren. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
   Installeer en configureren Jenkins 2. Adopteer een declaratieve script benadering om elke stap van het software-opbouw- en implementatieproces te definiëren. Automatisch genereren app builds wanneer de software wordt gecontroleerd in een versie controlesysteem. Automatisch stoppen met het compileren, testen en verpakken van een software-applicatie. Snel reageren op meldingen en berichten wanneer de dingen verkeerd gaan. Installeren van extra plugins om uit te breiden Jenkins.
  Format van de cursus
   Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
  Cursus aanpassingsopties
   Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
  21 hours
  Jenkins is een opensource continuous integration (CI) tool geschreven in Java Maven is een build automation tool voor Java-projecten Samen kunnen ze worden gebruikt om continue builds uit te voeren die bijvoorbeeld omvatten: de uitvoering van JUnit-tests wanneer een nieuwe code is vastgelegd, de implementatie van deze builds voor productie en het plannen van deze taken op strategische tijdstippen van de dag, bijvoorbeeld middernacht Deze tools en processen vormen een DevOps-benadering voor de ontwikkeling en implementatie van software en zijn populair in Agile-ontwikkeling In deze live training met instructeur beginnen de deelnemers met een inleiding tot DevOps, versiebeheer en automatiseringsscripts, en gaan vervolgens verder met handson-oefeningen, leren hoe Jenkins en Maven in een live-labomgeving te installeren, configureren en implementeren Publiek ontwikkelaars Systeembeheerders DevOps-ingenieurs Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
  21 hours
  Jenkins X is een verzameling hulpmiddelen voor het automatisch maken en implementeren van continu integratie en continu levering (CI/CD) pijpleidingen in een Kubernetes cluster. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op ingenieurs die willen gebruik maken van Jenkins X om geautomatiseerde, cloud-ready CI/CD pipelines op Kubernetes te maken. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
   Installeer en configureren Jenkins X. Code-resilient CI/CD pipelines met een versatile DSL (Domain Specific Language). Creëer CI/CD pipelines die gebruik maken van populaire technologieën zoals GitHub, Kubernetes en Docker containers. Combineer Jenkins X met andere populaire hulpmiddelen zoals Helm, Prow en Skaffold. Ontplooi toepassingen in elke omgeving, of het nu gaat of op voorraad.
  Format van de cursus
   Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
  Cursus aanpassingsopties
   Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
  14 hours
  Jenkins is een open-source automatiseringsserver voor continu integratie en continu levering (CI/CD). OpenShift is een containerisatieplatform voor het beheren van infrastructuur op de cloud of on-premise. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op DevOps ingenieurs die gebruik willen maken OpenShift en Jenkins om containergebaseerde toepassingen te bouwen, te implementeren en te beheren. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
   Bouw Jenkins pipelines in OpenShift. Automatiseren van het levenscyclusbeheer voor containereerde toepassingen en clusterinfrastructuur. Orkesteren van de oprichting van CI/CD-pijplijnen.
  Format van de cursus
   Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
  Cursus aanpassingsopties
   Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
  14 hours
  Spinnaker is een open source multi-cloud continu leveringsplatform voor efficiënte software release. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op ingenieurs die willen gebruiken Spinnaker om regelmatig en continu software te deployeren naar AWS of Kubernetes. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
   Installeren en configureren Spinnaker voor geavanceerde activiteiten. Integreren Spinnaker met bestaande continu integratie-instrumenten zoals Jenkins. Begrijp Spinnaker's interne architectuur en de implementatie workflow constructies. Maak pipelines voor het implementeren van software op Kubernetes. Maak pipelines voor het implementeren van software op AWS. Problemen oplossen gewone problemen Spinnaker.
  Format van de cursus
   Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
  Cursus aanpassingsopties
   Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
  7 hours
  Argo CD (ook bekend als argocd, argo-cd en argoproj) is een declaratieve, continu leveringsinstrument voor Kubernetes clusters die het toezicht op applicaties en de implementatie vereenvoudigt. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op systeemadministratoren en ontwikkelaars die willen gebruiken Argo CD om de implementatie en levenscyclusbeheer van toepassingen te automatiseren. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn om hun Kubernetes systemen te automatiseren, te monitoren, te auditeren en terug te draaien met behulp van Argo CD. Format van de cursus
   Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
  Cursus aanpassingsopties
   Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.

  Last Updated:

  Upcoming Continuous Integration / Continuous Delivery (CI/CD) Courses

  Weekend Continuous Integration / Continuous Delivery (CI/CD) cursus, Avond Continuous Integration / Continuous Delivery training, Avond Continuous Integration / Continuous Delivery opleiding CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) boot camp, Continuous Integration / Continuous Delivery (CI/CD) instructeur geleid, Weekend CI/CD training, Avond Continuous Integration / Continuous Delivery cursus, CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) coaching, Continuous Integration / Continuous Delivery instructeur, CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) trainer, CI/CD training cursus, CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) lessen, CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) on-site, CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) privé cursus, CI/CD een op een training, Continuous Integration / Continuous Delivery op locatie, Weekend CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) opleiding

  Cursussen met korting

  No course discounts for now.

  Course Discounts Newsletter

  We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
  You can always change your preferences or unsubscribe completely.

  Een aantal van onze klanten

  This site in other countries/regions