Course Outline

DAG 1

Module 1: Aanmelden gebruiker?

 • Aanmelding van gebruiker
 • Overzicht Amazon Management Console
 • Management Overzicht van activiteiten en facturering
 • Amazon-prijzen

Module 2: AWS Big Picture – 10000 voet overzicht?

 • Een overzicht van AWS
 • EC2- Een overzicht
 • EBS - Een overzicht
 • Overzicht van Security Group - An
 • Elastic IP - Een overzicht
 • Cloud Front-Een overzicht
 • S3- Overzicht
 • Gletsjer - Een overzicht
 • IAM – Een overzicht
 • RDS-AN-overzicht

Module 3: Amazon EC2- Win server 2012 (Hands on lab)

 • Start Windows Server 2012-exemplaar
 • Wachtwoord decoderen en RDP-snelkoppelingsclient downloaden
 • Verbinding maken met het EC2 Windows 2012-exemplaar
 • Beëindig het Windows Server 2012-exemplaar

Module 4: Amazon EC2 - Beveiligingsgroepen (Hands on lab)

 • Beveiligingsgroepen maken
 • Beveiligingsgroepen wijzigen
 • Beveiligingsgroepen verwijderen

Module 5 : Amazon Elastic Block Store (Hands on lab)

 • Standaardvolume maken
 • Snapshots maken en verwijderen
 • Volumes toewijzen aan Windows Server 2012 en Ubuntu 14.04 server
 • Volumes loskoppelen en verwijderen

Module 6 : Amazon Elastic Load Balancing (ELB) (Hands on lab)

 • Labo 6.1
  1. Start twee Ubuntu EC2-instanties - apache-webservers met gebruikersgegevens
  2. Bewerk HTML bestanden naar beide servers
  3. Test uw webservers via internet
 • Labo 6.2
  1. Creëer Elastic Load Balancer
  2. Voeg beide Ubuntu servers toe aan ELB
  3. Test uw Elastic Load Balancer
  4. Uw Elastic Load Balancer verwijderen

Module 7 : AWS Route53

 • Wat is Route53
 • Route-53 demo-integratie met ELB die je hebt gemaakt (alleen uitgevoerd door instructeur)

Module 8 : AWS s3 (Hands on lab)

 • AWS s3 - Overzicht en prijzen
 • Bucket  en map maken
 • Object uploaden, downloaden, delen en verwijderen
 • Bucket verwijderen

DAG 2 

Module 1 : Amazon EC2- Win-2012 met gebruikersgegevens (Hands on lab) 

 •  Start de win 2012 R2-server
 •  Webserver voor gebruikersgegevens op basis van PowerShell-opdrachten gebruiken
 •  Valideren dat gebruikersgegevens met succes zijn uitgevoerd
 •  Beëindig de Ubuntu-server

Module 2: Amazon EC2- Ubuntu 14.04 met gebruikersgegevens (Hands on lab))

 •  Start de EC2 Ubuntu cloudserver
 •  Gebruikersgegevens van webserver gebruiken
 •  Valideren dat gebruikersgegevens met succes zijn uitgevoerd

Module 3 : Amazon EC2- Ubuntu 14.04 met metagegevens (Hands on lab)

 • Metadata een overzicht
 • Metagegevensinformatie over uw ec2-exemplaar ophalen
 • Beëindig de Ubuntu-server

Module 4 : Amazon Simple Storage Service (S3) (Hands on lab)

 • AWS s3 overzicht en prijzen
 • Een S3-bucket maken
 •  Versiebeheer van bestanden
 •  Statische webhosting in s3
 •  Replicatie  van uw objecten tussen regio's
 •  Route 53-omleiding gebruiken om toegang te krijgen tot statisch web (live demo y instructeur)

Module 5 : Amazonegletsjer (Hands on lab)

 • Overzicht en prijzen van AWS Glacier
 • Levenscyclusbeleid maken voor uw 
 • Access gegevens van Glacier
 • Automatisch verwijderen instellen voor uw gegevens van s3 op basis van regels

Module 6  : AWS Cloud Vorming

 • Infrastructuur als code met behulp van Cloud Formation
 • Cloudvorming – Een nieuwe stack maken
 • voorbeeldsjabloon implementeren in JSON-indeling
 • Bestaande sjablonen gebruiken en implementeren

DAG 3

Module 7 : AWS- IAM (Identiteit en Access Management)

 • Wat is IAM? – Een uitgebreide introductie
 • AWS-federatie met Active Directory - Alleen theorie
 • Aan de slag met IAM
 • IAM-rollen – Delegeren en federatie (Hands on lab)
  1. Een rol aanmaken
  2. Een rol aannemen
  3. Een rol verwijderen
 • IAM   gebruikersgroepen (Hands on lab)
  1. Een gebruiker en groep aanmaken
  2. Een gebruiker toevoegen aan de groep
  3. Wachtwoordbeleid instellen voor gebruikers
  4. Beleid koppelen aan gebruikers
  5. Dual-factor authenticatie inschakelen voor de gebruikers
 •  IAM-rollen    (Hands on lab)
  1. Een IAM-rol maken met volledige toegang tot ec2 en s3
  2. Een EC2-exemplaar starten en toegang op basis van cli valideren

Module 8 : AWS CLI 

 • Werken met de AWS-cli 
 • Start instance met volledige toegang tot s3 en ec2
 • AWSCLI-client configureren
 • Een beveiligingsgroep maken met behulp van cli
 • Een sleutelpaar maken met behulp van cli
 • Start een ec2-exemplaar met behulp van cli
 • Een ec2-exemplaar stoppen met behulp van cli
 • Een ec2-exemplaar beëindigen met behulp van cli
 • Een load balancer maken met behulp van cli
 • Een load balancer verwijderen met behulp van cli
 • Een s3-bucket maken met cli
 • Upload en download een object van uw lokale computer naar s3 via cli
 • Buckets weergeven via cli
 • Buckets verwijderen via cli

Module 9 : Best practices voor applicatieontwikkeling en -implementatie

 • Applicatie-implementatie met behulp van AWS Elastic Beanstalk
 • Python beanstalk-omgeving implementeren
 • IIS-omgeving implementeren
 • Beëindig python- en bonenstaakomgeving

DAG 4

Module 10 : AWS - Virtual Private Cloud (VPC)

 • Wat is VPC? – Een uitgebreide introductie
 • Inzicht in VPC-configuraties
  1. VPC met één openbaar subnet
  2. VPC met openbaar en particulier subnet
  3. VPC-peering
  4. Access controle Lijst
 • VPC-instanties configureren (Hands-on lab door studenten)
  1. Een VPC maken
  2. Subnetten
  3. Internet-gateway
  4. Routering
  5. Een NAT-exemplaar configureren
  6. Beveiligingsgroepen maken
  7. Instanties starten

Module 11: AWS Managed Services & Database met behulp van Python SDK

 • Beschrijven Amazon DynamoDB
 • Controleer de belangrijkste aspecten van Amazon RDS
 •  Python SDK configureren voor toegang tot dynamoDB
 •  Tabellen maken met behulp van python SDK
 • Zet item in met behulp van sdk
 • Query's uitvoeren met python sdk
 • Item verwijderen met sdk

Module 12 : AWS  RDS (alleen theorie)

 • Beschrijf Amazon RDS
 •  Beheer uw eigen database op ec2 versus RDS

Module 13 : AWS-SNS-SQS en SWF (alleen theorie)

 •  Simple Notification Service (SNS) – Overzicht  en gebruiksscenario
 •  Simple Queue Service (SQS) – Overzicht en gebruiksscenario
 •  Simple Workflow (SWF) -  Overzicht en gebruiksscenario

Requirements

Basisvaardigheden Linux (zoals werken met bestanden en mappen)

 28 Hours

Getuigenissen (1)

Related Courses

Amazon DynamoDB for Developers

14 Hours

Advanced Amazon Web Services (AWS) CloudFormation

7 Hours

AWS CloudFormation

7 Hours

AWS IoT Core

14 Hours

Amazon Web Services (AWS) IoT Greengrass

21 Hours

Industrial Training IoT (Internet of Things) with Raspberry PI and AWS IoT Core 「4 Hours Remote」

4 Hours

Industrial Training IoT (Internet of Things) with Raspberry PI and AWS IoT Core 「8 Hours Remote」

8 Hours

Advanced AWS Lambda

14 Hours

AWS Lambda for Developers

14 Hours

Amazon Redshift

21 Hours

Amazon S3 Fundamentals

14 Hours

AWS Cloud Administrator Certification

35 Hours

AWS Advanced Architecture

28 Hours

AWS Cloud Security

21 Hours

Amazon Web Services (AWS) CodePipeline

7 Hours

Related Categories