Systems Architecture Training Courses

Systems Architecture Training Courses

Lokale, door een instructeur geleide live Systems Architecture-trainingscursussen demonstreren door middel van interactieve discussie en hands-on praktijk de grondbeginselen van Systems Architecture. System Architecture-training is beschikbaar als 'live training op afstand' of 'live training op afstand'. Online live training (ook bekend als "live training op afstand") wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop . Live training op locatie kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfstrainingscentra in Nederland. NobleProg -- Uw lokale trainingsaanbieder

Machine Translated

Systems Architecture Subcategories

Systems Architecture Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
7 hours
Moderne gebouwontwerpen en andere constructies vereisen de juiste installatie en opstelling van een gestructureerd bekabelingssysteem. Het is noodzakelijk dat bekabelingssystemen snel, vakkundig en conform de normen van ISO/IEC en EIA/TIA worden geïnstalleerd.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op IT-personeel dat wil leren hoe ze een gestructureerd bekabelingssysteem correct en correct kunnen installeren in elk gebouw of structuur.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Begrijp het concept en de infrastructuurelementen van een gestructureerd bekabelingssysteem. Installeer en test een bekabelingssysteem correct. Leer de industriestandaarden, technieken en apparatuur die worden gebruikt voor een gestructureerd bekabelingssysteem.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
14 hours
Het bouwen van complexe bedrijfstoepassingen is zeer uitdagend in een steeds veranderende omgeving. Veranderingen in de integratie tussen services of systemen zullen veranderingen in het ontwerp van het systeem veroorzaken. Deze cursus behandelt het ontwerpen van onderhoudbaar, passend bij de grootte en het doel van uw organisatieservice en systeemarchitectuur en praktische infrastructuur. Deze cursus behandelt veelvoorkomende problemen met het bouwen van het landschap van gedistribueerde apps, beginnend met integratieproblemen, infrastructuur en moderne benaderingen, tot het oplossen van complexiteitsproblemen. Deze cursus legt de voor- en nadelen van elke oplossing uit (bijv. Traditionele SOA versus Microservice-architectuur), beschikbare tools (meestal open-source) ter ondersteuning van de ontwikkeling en het onderhoud, enz. Cursusindeling Het is meestal een discussie (met beperkte presentaties).
35 hours
Cursus Doelstellingen Om inzicht te krijgen in de essentie van embedded GNU / Linux , hoe de stukjes en beetjes in elkaar passen. Welke componenten zijn nodig om een ingebed GNU / Linux systeem te bouwen, waar komen ze vandaan en hoe kunt u ze configureren / bouwen / installeren? Waar kun je hulp krijgen? Hoe zit het met die softwarelicenties? Hands-on oefeningen bieden u de nodige praktische ervaring om door te gaan en uw eigen ingebedde GNU / Linux systemen te ontwikkelen na het succesvol voltooien van deze training. Omschrijving Deze vijfdaagse trainingsklasse maakt gebruik van praktische oefeningen in combinatie met instructie om de concepten van embedded GNU / Linux te illustreren. Het is ontworpen om u snel op snelheid te brengen. De filosofie, concepten en opdrachten die nodig zijn om effectief gebruik te maken van GNU / Linux worden beschreven door een combinatie van theorie en on-the-job training. Probeer het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar leer van een ervaren trainer en neem een praktische kennis van GNU / Linux en de mogelijkheid om het effectief te gebruiken in uw eigen embedded ontwikkelingsproject. Wie zou moeten deelnemen? Managers, projectmanagers, software-, hardware-, ontwikkelings-, systeemingenieurs, testers, beheerders, technici en andere partijen die geïnteresseerd zijn in de technologie, die zo snel mogelijk willen begrijpen hoe Embedded GNU / Linux werkt. Je moet GNU / Linux of je moet luxe hebben om te beslissen of het zinvol is om het te gebruiken of niet. Misschien heb je al geprobeerd Embedded GNU / Linux , maar weet je niet helemaal zeker of je alles goed hebt gedaan. U gebruikt momenteel een ander besturingssysteem en toverstok om erachter te komen of GNU / Linux mogelijk beter en / of goedkoper is. Bezorgopties Al het trainingsmateriaal is Engels, maar de presentatie ervan kan wereldwijd in het Engels of in het Duits worden gegeven.
 • ter plaatse - instructeur aangedreven *)
 • on-line - instructeur aangedreven **)
 • on-site / on-line combinatie - instructeur aangedreven *) **)
Tijdens de training bieden we laptops *), boards *) **), werkboeken (in het Engels) *) **), externe toegang tot servers en boards **), schermuitwisseling **), audiobrug * *).
21 hours
Spring Cloud is een platform voor het bouwen van op Java gebaseerde gedistribueerde systemen en microservices. Het bouwen van complexe bedrijfstoepassingen is een uitdaging. Elke wijziging aan een deel van de systemen kan ertoe leiden dat het ontwerp van het hele systeem moet worden gewijzigd. In deze door een instructeur geleide live training leren deelnemers hoe ze verschillende technologieën en benaderingen kunnen evalueren voor het ontwerpen van een op services gebaseerde systeemarchitectuur. De training begint met een bespreking en vergelijking van monolithische systemen en service-architecturen en gaat vervolgens dieper in op de details van microservice-architectuur. Deelnemers krijgen de kans om hun kennis in de praktijk te brengen terwijl ze een aantal proof-of-concept microservices maken en implementeren die zijn gebouwd met Spring Cloud , Spring Boot en Docker . Ten slotte worden de relevante infrastructuurbouwstenen onderzocht om deelnemers te helpen bij het bepalen van de meest geschikte tools en benaderingen om te gebruiken voor verschillende organisatorische vereisten. Aan het einde van deze training hebben deelnemers een goed begrip van Service-Oriented Architecture (SOA) en Microservice Architecture, evenals praktische ervaring met Spring Cloud en gerelateerde Spring-technologieën voor het snel ontwikkelen van hun eigen cloud-schaal, cloud-ready microservices.
  Formaat van de cursus
  • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
  14 hours
  Domain Driven Design (DDD) is een benadering voor het omgaan met complex gedrag bij het ontwikkelen van software .
  28 hours
  This practical training will enable you to discover the ins and outs of the ARCADIA (Architecture Analysis and Design Integrated Approach) method and its associated modeling language. We will also focus on the benefits of a workbench adapted to the method, through a complete case study performed with the open source Capella tool. A language, an approach, a tool: these are the three pillars needed for the success of the Model Based Systems Engineering (MBSE). Audience:  Project managers, architects, system engineers, wishing to master the ARCADIA method and to learn how to use efficiently the Capella tool Teaching Method:
  • Theoretical presentation with examples
  • Case Study realized with Capella
  21 hours
  Deze praktische training laat u zien hoe u de SysML modelleringstaal efficiënt kunt gebruiken. U zult met name de blokdiagrammen ontdekken voor het structureel modelleren van complexe systemen. Je gaat het sequentiediagram, het statusdiagram en het activiteitendiagram voor dynamische modellering verdiepen. U leert ook specifieke SysML diagrammen te gebruiken, zoals het vereistendiagram en het parametrische diagram, evenals het belangrijke concept van toewijzing. We zullen ons ook richten op de noodzaak om een modelleringsbenadering te definiëren, aangepast aan de context van het bedrijf en het type systeem dat moet worden bestudeerd. We zullen eindelijk zien wat de stand van zaken is met SysML modelleringshulpmiddelen. Publiek: Projectmanagers, architecten, systeemingenieurs, die complexe systemen moeten modelleren, zowel software als hardware Leermethode:
  • Theoretische presentatie met voorbeelden
  • Case study op papier (demo van een SysML tool door de trainer)
  21 hours
  This training will teach you how to use SysML, the modeling language for systems engineering. In particular, you will learn about block diagrams for structural modeling of complex systems. You will deepen the sequence diagram, state diagram and activity diagram for dynamic modeling. You will also learn how to use specific SysML diagrams such as the requirements diagram and the parametric diagram, as well as the concept of allocation. We will also emphasize the need to define a modeling approach, adapted to the business context and the type of system to be studied. The practice will be done using the Cameo Systems Modeler (MagicDraw) modeling tool from NoMagic. Teaching method
  • Theoretical presentation illustrated with examples
  • 50% practical work with Cameo Systems Modeler on a case study throughout the training
  21 hours
  De OCSMPmodelbouwer fundamentele onderzoekstestskennis en vaardigheden vereist om een basisch SYMMLmodel van een systeem te construeren. Het onderzoek omvat modelconcepten en organisatie, basisvereisten en vastleggen, structuur en gedragsmodellen, parametrische modellen, toewijzingsrelaties en gebruik van stereotypen. Het gebruik van de kennis en vaardigheden die op dit niveau worden bestemd, plus bekendheid met een geschikt SYMMLmodelleringstool, moet een houder van de OCSMPmodelbouwer fundamentele certificering een productieve bijdrage leveren aan modelleringstaken die worden uitgevoerd door een systeemengineeringteam die een modellen gebaseerde systemen engineeringengineering gebruiken met behulp van Sysml. De OCSSMmodelbouwer fundamentele certificering is een vereiste voor het hogere niveaus van het programma en vereist de OCSSMmodelgebruikerscertificering als zijn vereiste.

  Dit onderzoek (evenals de anderen in de OCSMPserie) test uw vermogen om de kennis en vaardigheden toe te passen die hier zijn vermeld in de context van een model van een systeem. Zoals je studeert, ga dan verder afzonderlijk diagram om te begrijpen hoe aspecten die het modellen kunnen beïnvloeden of beïnvloeden van aspecten van het systeem dat in andere diagramtypen vertegenwoordigd is.
  7 hours
  Deze Introductie tot Enterprise Architect-training is bedoeld voor iedereen die de UML-modelleertool van Enterprise Sparx Systems, Enterprise Architect, wil gebruiken voor hun modelleringsactiviteiten, maar nog niet bekend is met de functies, functies en het gebruik van Enterprise Architect.
  14 hours
  Deze cursus is bedoeld voor bedrijfsanalisten, managers, teamleiders en proceseigenaren om hen de vereiste competenties te bieden voor het maken van use case-diagrammen en use case-scenario's, die dienen als een hulpmiddel voor het oproepen, analyseren, documenteren en communiceren van functionele vereisten Afgevaardigden zullen oefenen met het maken van use-cases in de Unified Modeling Language (UML) om grafisch de interacties tussen use cases en actoren weer te geven .
  21 hours
  In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers hoe ze SysML kunnen gebruiken zoals geïmplementeerd in Enterprise Architect (EA) om analyse en modellering van systeemvereisten uit te voeren. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  • SysML begrijpen en toepassen op Systems Engineering-projecten, met behulp van een Model Based Systems Engineering ( MBSE ) -benadering.
  • Identificeer systeemvereisten op basis van use case-modellen.
  • Ontwerp en analyseer systeemarchitectuur.
  Indeling van de cursus
  • Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen in een live-labomgeving.
  Notitie
  • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
  21 hours
  De cursus is ontworpen voor analisten, ontwerpers, ontwikkelaars, testers en projectmanagers. De workshop presenteert een probleemanalyse, ontwerp en documentatie systemen met behulp van UML en Enterprise Architect van Sparx Systems. Tijdens de training zal worden gepresenteerd aan de geavanceerde capaciteiten van het programma (zoals MDA, profielen, XMI), en de beste praktijken die aanzienlijk kunnen vereenvoudigen en versnellen modeling. Omdat de training zich richt op het Enterprise Architect gereedschap is het vereist dat de deelnemers al weten hoe te modellen in UML. Voor degenen die willen leren modellen hebben we gewijd training voor UML. De trainingmethode 10 % lezing, 90 % workshop
  14 hours
  Deze instructeur geleide, live training (onsite of remote) is gericht op architecten, tech leiders die werken met gedistribueerde systemen gewijd aan hoge verkeer en vereist hoge schaalbaarheid en betrouwbaarheid. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
   Begrijp de belangrijkste voordelen, beperkingen en regels die de kenmerken van gedistribueerde systemen, schaalbaar en zeer betrouwbaar bepalen. Het zal beter kunnen beoordelen wat kan zijn en wat niet kan worden bereikt met dergelijke systemen Weet typische architectuurpatronen van gedistribueerde, schaalbare en zeer betrouwbare systemen Het begrijpt de capaciteiten en het juiste model van het gebruik van technologieën, ondersteunt schaalbaarheid en betrouwbaarheid, systemen zoals streaming service bussen (gebaseerd op Kafka), NoSQL opslag (gebaseerd op Redis) en gedistribueerde verwerking.   
  Format van de cursus
   Interactieve lezingen en discussie. Voorbeelden van architectuuroplossingen. Echte voorbeelden gebaseerd op Kafka en Redis oplossingen.
  Cursus aanpassingsopties
   Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.

  Last Updated:

  Upcoming Systems Architecture Courses

  Weekend Systems Architecture cursus, Avond Systems Architecture training, Avond Systems Architecture opleiding Systems Architecture boot camp, Systems Architecture instructeur geleid, Weekend Systems Architecture training, Avond Systems Architecture cursus, Systems Architecture coaching, Systems Architecture instructeur, Systems Architecture trainer, Systems Architecture training cursus, Systems Architecture lessen, Systems Architecture on-site, Systems Architecture privé cursus, Systems Architecture een op een training, Systems Architecture op locatie, Weekend Systems Architecture opleiding

  Cursussen met korting

  No course discounts for now.

  Course Discounts Newsletter

  We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
  You can always change your preferences or unsubscribe completely.

  Een aantal van onze klanten

  This site in other countries/regions