Reinforcement Learning Training Courses

Reinforcement Learning Training Courses

Lokale, door een instructeur geleide live Reinforcement Learning-trainingscursussen demonstreren door middel van interactieve praktijkoefeningen hoe een Reinforcement Learning-systeem kan worden gemaakt en geïmplementeerd. Reinforcement Learning-training is beschikbaar als 'live training op afstand' of 'live training op locatie'. Online live training (ook bekend als "live training op afstand") wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop . Live training op locatie kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfstrainingscentra in Nederland. NobleProg -- Uw lokale trainingsaanbieder

Machine Translated

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

Reinforcement Learning Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Diep Reinforcement Learning verwijst naar het vermogen van een "kunstmatige agent" om te leren met vallen en opstaan en beloningen en straffen. Een kunstmatige agent heeft tot doel het vermogen van een mens na te bootsen om zelf kennis te verkrijgen en te construeren, rechtstreeks uit ruwe input zoals visie. Om bekrachtigend leren te realiseren wordt gebruik gemaakt van deep learning en neurale netwerken. Reinforcement learning verschilt van machine learning en is niet afhankelijk van begeleide en niet-gesuperviseerde leerbenaderingen.Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op ontwikkelaars en datawetenschappers die de grondbeginselen van Deep Reinforcement Learning willen leren terwijl ze door het maken van een Deep Learning Agent stappen.Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  Begrijp de sleutelconcepten achter Deep Reinforcement Learning en kan het onderscheiden van Machine Learning. Pas geavanceerde Reinforcement Learning algoritmen toe om echte problemen op te lossen. Bouw een Deep Learning agent.
Formaat van de cursus
  Interactieve lezing en discussie. Veel oefenen en oefenen. Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Cursusaanpassingsopties
  Voor het aanvragen van een training op maat voor deze cursus kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.
21 hours
Reinforcement Learning (RL) is een machine learning techniek waarin een computerprogramma (agent) leert om in een omgeving te gedragen door de acties uit te voeren en feedback te ontvangen over de resultaten van de acties. Voor elke goede actie ontvangt de agent positieve feedback en voor elke slechte actie ontvangt de agent negatieve feedback (penalty). Deze instructeur geleide, live training (online of onsite) is gericht op data wetenschappers die willen verder gaan dan traditionele machine learning benaderingen om een computerprogramma te leren om dingen (oplossende problemen) te ontdekken zonder het gebruik van etiketterde gegevens en big data sets. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Installeren en toepassen de bibliotheken en programmeringsspraken die nodig zijn om te implementeren Reinforcement Learning. Creëer een software-agent die in staat is om te leren door feedback in plaats van door toezicht op leren. Programmeer een agent om problemen op te lossen waar besluitvorming sequentieel en eindig is. Geef kennis toe aan het ontwerpen van software die op een manier kan leren die vergelijkbaar is met hoe mensen leren.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
21 hours
Reinforcement Learning (RL) is een gebied van AI (Artificial Intelligence) gebruikt om autonome systemen te bouwen (d.w.z. een "agent") die leren door interactie met hun omgeving om een probleem op te lossen. RL heeft toepassingen in gebieden zoals robotica, gaming, consumentmodeling, gezondheidszorg, supply chain management, en meer. Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op data wetenschappers die een Reinforcement Learning systeem willen creëren en implementeren, die in staat is om beslissingen te nemen en real-world problemen binnen een organisatie op te lossen. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  Begrijp de betrekkingen en verschillen tussen Reinforcement Learning en machine learning, diep leren, gecontroleerd en niet gecontroleerd leren. Analyseer een real-world probleem en herdefinieer het als een Reinforcement Learning probleem. Het implementeren van een oplossing voor een real-world probleem met behulp van Reinforcement Learning. Begrijp de verschillende algoritmen die beschikbaar zijn in Reinforcement Learning en kies de meest geschikte voor het probleem aan de hand.
Format van de cursus
  Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.
Cursus aanpassingsopties
  Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.

Last Updated:

Upcoming Reinforcement Learning Courses

Weekend Reinforcement Learning cursus, Avond Reinforcement Learning training, Avond Reinforcement Learning opleiding Reinforcement Learning boot camp, Reinforcement Learning instructeur geleid, Weekend Reinforcement Learning training, Avond Reinforcement Learning cursus, Reinforcement Learning coaching, Reinforcement Learning instructeur, Reinforcement Learning trainer, Reinforcement Learning training cursus, Reinforcement Learning lessen, Reinforcement Learning on-site, Reinforcement Learning privé cursus, Reinforcement Learning een op een training, Reinforcement Learning op locatie, Weekend Reinforcement Learning opleiding

Cursussen met korting

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

This site in other countries/regions