Course Outline

Invoering

Overzicht van de functies en architectuur van "Open Studio voor Big Data".

Open Studio instellen voor Big Data

Navigeren door de gebruikersinterface

Inzicht in Big Data componenten en connectoren

Verbinding maken met een Hadoop cluster

Gegevens lezen en schrijven

Gegevens verwerken met Hive en MapReduce

Het analyseren van de resultaten

Verbetering van de kwaliteit van Big Data

Een Big Data-pijplijn bouwen

Gebruikers, groepen, rollen en projecten beheren

Open Studio implementeren voor productie

Toezicht op Open Studio

Probleemoplossen

Samenvatting en conclusie

Requirements

 • Inzicht in relationele databases
 • Inzicht in datawarehousing
 • Een goed begrip van ETL-concepten (Extract, Transform, Load).

Publiek

 • Professionals op het gebied van business intelligence
 • Databaseprofessionals
 • SQL Ontwikkelaars
 • ETL-ontwikkelaars
 • Oplossingsarchitecten
 • Data-architecten
 • Professionals op het gebied van datawarehousing
 • Systeembeheerders en integrators
 28 Hours

Getuigenissen (5)

Related Courses

Data Vault: Building a Scalable Data Warehouse

28 Hours

Spark Streaming with Python and Kafka

7 Hours

Confluent KSQL

7 Hours

Apache Ignite for Developers

14 Hours

Unified Batch and Stream Processing with Apache Beam

14 Hours

Apache Apex: Processing Big Data-in-Motion

21 Hours

Apache Storm

28 Hours

Apache NiFi for Administrators

21 Hours

Apache NiFi for Developers

7 Hours

Apache Flink Fundamentals

28 Hours

Python and Spark for Big Data (PySpark)

21 Hours

Introduction to Graph Computing

28 Hours

Artificial Intelligence - the most applied stuff - Data Analysis + Distributed AI + NLP

21 Hours

Apache Spark MLlib

35 Hours

Knowledge Discovery in Databases (KDD)

21 Hours

Related Categories