Course Outline

Inleiding tot Symfony 4 voor PHP-codeontwikkeling

PHP objectgeoriënteerd Programming

PHP Klassen en objecten

PHP foutafhandeling met uitzonderingen

PHP ingebed in HTML (voorbeelden)

PHP codering en naamgevingsconventies voor bestanden

Best Practices bij het kiezen en gebruiken van broncode-editors

Wat is het Symfony 4 raamwerk?

Installeren Symfony 4

Workflow voor verwerking van HTTP-aanvragen

Foutopsporing PHP Code

Web Debug Toolbar / Debug- en VarDumper-componentenfuncties

Webprofielen

Fouten en uitzonderingen stapelen sporen op

Configuratie / routes en URL's met annotaties

Twig-sjabloonengine / Twig-sjabloon

URL's genereren op basis van de routeconfiguratie van de applicatie

PHP Controllers / een controllerklasse ontwerpen met zijn actiemethoden

Lijst van alle ingebouwde Symfony 4-services met behulp van opdrachtregelprogramma's

Soorten tests / testen automatiseren (unit- en functionele tests)

Een relationeel Database systeem bevragen met doctrine

Aangepaste SQL query's bouwen en uitvoeren met behulp van het Doctrine Query Builder-object

Slotopmerkingen

Requirements

  • Een goed begrip van PHP en standaard bronbestandeditors
  • Een goed begrip van Object Oriented Programming-concepten en elk MVC/MVP-framework
  • Een goed begrip van HTML waarin PHP zal worden ingebed
  • Ervaring met algemene software-installatie en -configuratie
  • Bekend met elk softwareframework en basissoftwaretesten
 28 Hours

Getuigenissen (1)