Course Outline

Invoering

Unix-systemen begrijpen Programming

Inzicht in de Go Programming taal en de Go architectuur

De ontwikkelomgeving Go installeren en configureren

De basisprincipes van Go-syntaxis leren

Werken met Go pakketten

Algoritmen, datastructuren

Hoe Go omgaat met de afvalinzameling

Omgaan met bestanden en mappen in Go

Implementatie van bestandsinvoer- en uitvoerbewerkingen in Go

Foutafhandeling implementeren

Systeembestanden identificeren en ermee werken in Go: logbestanden, bewerkingen met systeembestanden en wachtwoorden

Werken met Unix-processen en signalen in Go

 • Unix-processen en signalen begrijpen
 • Proces Management
 • Omgaan met Unix-signalen in Go
 • Gebruik het 'kill'-commando
 • Werken met Unix-buizen en sockets in Go
 • Werken met Remote Procedure Call (RPC) in Go
 • Programming een Unix-shell in Go

Goroutines begrijpen en ermee werken

 • Leren over Goroutines
 • De Sync Go-pakketten gebruiken
 • Omgaan met pijpleidingen
 • De planner Go gebruiken
 • Met behulp van het trefwoord 'selecteren'
 • Werken met signaalkanalen en gebufferde kanalen
 • Time-outs afhandelen
 • Werken met kanalen der kanalen
 • Werken met nulkanalen
 • Omgaan met gedeeld geheugen
 • Werken met het dWC.go-hulpprogramma

Netwerk Programming in Go

 • Netwerk begrijpen Programming
 • Werken met het Net Go Standaardpakket
 • Unix-sockets opnieuw bezoeken
 • DNS-lookups uitvoeren
 • Een eenvoudige TCP-server en een eenvoudige TCP-client ontwikkelen
 • Een eenvoudige UDP-server en een eenvoudige UDP-client ontwikkelen
 • Werken met een gelijktijdige TCP-server

Probleemoplossen

Samenvatting en conclusie

Requirements

 • Basis programmeerervaring in elke taal
 • Bekendheid met de Linux- en Unix-systemen
 35 Hours

Getuigenissen (1)

Related Categories