Programming Training Courses

Programming Training Courses

Lokale, geïnstrueerde Live Computer Programming-trainingen demonstreren door middel van interactieve handson de basisbeginselen en geavanceerde onderwerpen van programmeren Programmeertraining is beschikbaar als 'live training op locatie' of 'live training op afstand' Onsite live training kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfsopleidingscentra in Nederland Live-training op afstand wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop NobleProg Uw lokale trainingsaanbieder.

Machine Translated

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

Programming Cursusoverzicht

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
35 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at data analysts and anyone who is interested to learn how to use and integrate Tableau, Python, R, and SQL for data visualization and analysis.

By the end of this training, participants will be able to:

- Perform data analysis using Python, R, and SQL.
- Create insights through data visualization with Tableau.
- Make data-driven decisions for business operations.
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at developers who wish to use and integrate Node.js, Express, and MongoDB to build fast and scalable REST APIs.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up and integrate Node.js and Express with MongoDB.
- Understand the features and architecture of Node.js, Express, and MongoDB.
- Learn how to build RESTful APIs using the Node.js, Express, and MongoDB backend stack.
- Implement routes, filtering, sorting, and pagination to Node.js REST APIs.
- Design data models and perform CRUD operations with MongoDB and Mongoose.
- Test and debug APIs with Postman.
21 hours
Python is een schaalbare, flexibele en veelgebruikte programmeringsspraak voor data wetenschap en machine learning. Spark is een gegevensverwerkingsmachine die wordt gebruikt bij het zoeken, analyseren en transformeren van grote gegevens, terwijl Hadoop een software bibliotheek framework is voor grootschalige gegevensopslag en verwerking.

Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op ontwikkelaars die Spark, Hadoop en Python willen gebruiken en integreren om grote en complexe data sets te verwerken, te analyseren en te transformeren.

Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:

Stel de nodige omgeving op om te beginnen met het verwerken van grote gegevens met Spark, Hadoop, en Python. Begrijp de kenmerken, kerncomponenten en architectuur van Spark en Hadoop. Leer hoe je Spark, Hadoop, en Python kunt integreren voor big data verwerking. Ontdek de tools in het Spark-ecosysteem (Spark MlLib, Spark Streaming, Kafka, Sqoop, Kafka en Flume). Maak samenwerkingsfilter aanbevelingssystemen vergelijkbaar met Netflix, YouTube, Amazon, Spotify en Google. Gebruik Apache Mahout om machine learning-algoritmen te scalen.

Format van de cursus

Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.

Cursus aanpassingsopties

Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at developers and testers who wish to perform test automation using C# and Selenium.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Selenium WebDriver.
- Write tests using Selenium, C#, and Nunit with Visual Studio IDE.
- Run C# Selenium test automation.
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at programmers, java developers, and anyone who wishes to use Vaadin to develop and deploy applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Setup and configure a Vaadin project.
- Understand the fundamentals of Vaadin in developing applications.
- Use Vaadin to develop applications.
21 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at Java programmers who wish to learn about Guava and how to utilize Guava in programming.

By the end of this training, participants will be able to:

- Learn how to use Guava in Java programming.
- Utilize Guava to facilitate standard coding practices.
- Make easy to read and concise Java codes.
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at developers who wish to use NetBeans to develop applications with Java and other programming languages.

By the end of this training, participants will be able to:

- Learn about NetBeans and how it works.
- Learn how to use NetBeans in Java programming.
- Use NetBeans to create templates and projects.
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at JavaScript programmers and developers who wish to learn how to work with JSON.

By the end of this training, participants will be able to:

- Learn what JSON is and how it works.
- Learn to use JSON with JavaScript.
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at developers who wish to use the FARM (FastAPI, React, and MongoDB) stack to build dynamic, high-performance, and scalable web applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment that integrates FastAPI, React, and MongoDB.
- Understand the key concepts, features, and benefits of the FARM stack.
- Learn how to build REST APIs with FastAPI.
- Learn how to design interactive applications with React.
- Develop, test, and deploy applications (front end and back end) using the FARM stack.
14 hours
This instructor-led, live training in Nederland (online or onsite) is aimed at data scientists and developers who wish to use and integrate SQL, Python, and Tableau to perform complex data analysis, processing, and visualization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary environment to perform data analysis with SQL, Python, and Tableau.
- Understand the key concepts of software integration (data, servers, clients, APIs, endpoints, etc.).
- Get a refresher on the fundamentals of Python and SQL.
- Perform data pre-processing techniques in Python.
- Learn how to connect Python and SQL for data analysis.
- Create insightful data visualizations and charts with Tableau.
14 hours
Bazel is een open-source bouw- en testtool ontwikkeld door Google. Het biedt hulpmiddelen die de uitvoering van bouw- en testwerkzaamheden automatiseren.

Deze instructeur geleide, live training (online of on-site) is gericht op ontwikkelaars die willen leren hoe Bazel werkt bij het automatiseren van een software bouwen en testen workflow.

Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:

Begrijp de basisbegrippen van Bazel en leer hoe het werkt. Leer hoe te gebruiken Bazel in bouwen en testen. Gebruik Bazel bij het uitvoeren van bouw- en testautomatisering.

Format van de cursus

Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.

Cursus aanpassingsopties

Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
21 hours
Overzicht

Node.js is een platform voor het eenvoudig bouwen van snelle, schaalbare netwerkapplicaties. Leer hoe u het gebeurtenisgestuurde, niet-blokkerende I / O-model kunt gebruiken om gegevensintensieve realtime-applicaties te bouwen die worden uitgevoerd op gedistribueerde apparaten. We zullen de ontwerpkeuzes onderzoeken die Node.js uniek maken, hoe dit de manier verandert waarop applicaties worden gebouwd en hoe systemen van applicaties het meest effectief werken in dit model. Leer hoe u modulaire code kunt maken die robuust, expressief en duidelijk is. Begrijp wanneer je callbacks, event-zenders en streams moet gebruiken. Gebruik streams om eenvoudig gegevens te manipuleren die onmogelijk in het applicatiegeheugen zouden passen. Krijg vertrouwen in het effectief omgaan met fouten om de betrouwbaarheid van de runtime te garanderen De cursus heeft uitgebreide labo-oefeningen om de behandelde concepten en technieken te versterken.

Doelen

Na afronding van deze cursus kunnen studenten:

- Begrijp duidelijk de keuzes van het platformontwerp die ertoe hebben geleid dat Node.js een event-lus heeft gekozen en wat dit betekent voor toepassingen die op die basis zijn gebouwd.
- Begrijp de unieke afwegingen die aanwezig zijn in gebeurtenisgestuurde programmering.
- Maak Node.js modules en druk codemodulariteit uit in een toepassing.
- Begrijp de Node.js in Node.js en weet wanneer het gepast is om callbacks, event-emitters of streams te gebruiken.
- Creëer en manipuleer buffers efficiënt.
- Leer hoe u de foutstatus beheert en weet wanneer een proces vanwege een fout moet worden afgesloten.
- Bouw netwerkapplicaties met Node.js
28 hours
Deze cursus is bedoeld voor diegenen die de programmeertaal Python willen leren. De nadruk ligt op de Python taal, de kernbibliotheken, evenals op de selectie van de beste en meest bruikbare bibliotheken die zijn ontwikkeld door de Python gemeenschap. Python stuurt bedrijven aan en wordt wereldwijd door wetenschappers gebruikt - het is een van de meest populaire programmeertalen.

De cursus kan worden gegeven met behulp van Python 2.7.x of 3.x, met praktische oefeningen waarbij gebruik wordt gemaakt van de volledige kracht van beide versies van de taal. Deze cursus kan op elk besturingssysteem worden gegeven (alle smaken van UNIX, inclusief Linux en Mac OS X, evenals Microsoft Windows).

De praktische oefeningen vormen ongeveer 70% van de tijd, en ongeveer 30% zijn demonstraties en presentaties. Discussies en vragen kunnen tijdens de cursus worden gesteld.

Opmerking: de training kan op voorafgaand verzoek vóór de voorgestelde cursusdatum worden aangepast aan specifieke behoeften.
14 hours
RabbitMQ is een open source berichtenmakelaarsysteem voor het opslaan en ophalen van berichten die worden doorgegeven door processen, applicaties en servers. Spring is een Java framework. Met behulp van Java en Spring met RabbitMQ kunnen gebruikers complexe wachtrijen, uitwisselingen, bindingen en meer maken.

Deze instructeur-geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op software-architecten en webontwikkelaars die RabbitMQ willen gebruiken als een messaging-midware en -programma in Java met behulp van Spring om applicaties te bouwen.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Gebruik Java en Spring met RabbitMQ om applicaties te bouwen.
- Ontwerp asynchrone berichtgestuurde systemen met behulp van RabbitMQ .
- Wachtrijen, onderwerpen, uitwisselingen en bindingen maken en toepassen in RabbitMQ

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefenen.
- Praktische implementatie in een live-labomgeving.

Cursusaanpassingsopties

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
28 hours
In deze instructeur-LED, live training, zullen de deelnemers leren geavanceerde python programmering technieken, waaronder hoe deze veelzijdige taal toe te passen om problemen op te lossen op gebieden zoals gedistribueerde toepassingen, data-analyse en visualisatie, UI Programming en onderhoud scripting.

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en bespreking.
- Veel oefeningen en praktijk.
- Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.

Cursus customization opties

- Als u wilt toevoegen, verwijderen of aanpassen van een sectie of onderwerp binnen deze cursus, neem dan contact met ons op te regelen.
14 hours
RabbitMQ is een open source zakelijke berichtenmakelaar voor het opslaan en ophalen van berichten die worden doorgegeven door processen, applicaties en servers. Het maakt gebruik van een berichtenwachtrij voor het asynchroon verwerken van taken en is met name handig in toepassingen die grote gegevenssets op de achtergrond moeten verwerken, en tegelijkertijd in realtime reageren op live gebruikersverzoeken.

In deze door een instructeur geleide live training leren deelnemers hoe ze RabbitMQ kunnen installeren, configureren en beheren en vervolgens RabbitMQ berichten kunnen integreren in een aantal voorbeelden van .NET-toepassingen.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- RabbitMQ instellen, configureren en beheren.
- De rol van RabbitQ in het ontwerp en de implementatie van een microservices-architectuur begrijpen.
- Begrijp hoe RabbitMQ verhoudt tot andere Message Queuing-architecturen.
- RabbitMQ instellen en gebruiken als makelaar voor het verwerken van asynchrone en synchrone berichten voor real-world enterprise .Net-toepassingen.

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
21 hours
In this instructor-led, live training in Nederland, participants will learn how to use Python and Spark together to analyze big data as they work on hands-on exercises.

By the end of this training, participants will be able to:

- Learn how to use Spark with Python to analyze Big Data.
- Work on exercises that mimic real world cases.
- Use different tools and techniques for big data analysis using PySpark.
14 hours
De cursus onthult de geheimen van effectief schrijven van geavanceerde applicaties in VBA applicatie MS Excel .

Na de cursus kunt u:

- Schrijf een geavanceerde objectgeoriënteerde applicatie
- Converteer tekstbestanden
- Gebruik van externe gegevensbronnen
- Gebruik externe bibliotheken
14 hours
RabbitMQ is een open source zakelijke boodschap makelaar voor het opslaan en ontvangen van berichten die door processen, toepassingen en servers worden doorgegeven. Het maakt gebruik van een boodschapspunt voor het verwerken van taken asynchronisch en is vooral nuttig in toepassingen die grote data sets in de achtergrond moeten verwerken, terwijl tegelijkertijd reageren op live gebruikersverzoeken in real-time.

In deze instructeur geleide, live training (online of onsite), zullen de deelnemers leren hoe om een PHP toepassing te ontdooien, vervolgens integreren met het RabbitMQ boodschapsysteem om gedistribueerde cloud-applicaties of microservices te creëren.

Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:

Installeer, configureren en beheren RabbitMQ. Begrijp RabbitMQ's rol in het ontwerpen en implementeren van een microservice's architectuur. Set up and use RabbitMQ as a broker for handling asynchronous and synchronous messages for real-world PHP applications.

Format van de cursus

Interactieve lezingen en discussie. Veel oefeningen en oefeningen. Hand-on implementatie in een live-lab-omgeving.

Cursus aanpassingsopties

Om een aangepaste training voor deze cursus te vragen, neem dan contact met ons op om te organiseren.
14 hours
Deze cursus is bedoeld voor degenen die de Python programmeringstaal willen leren. De nadruk ligt op de Python taal, de kernbibliotheken, evenals op de selectie van de beste en meest nuttige bibliotheken ontwikkeld door de Python gemeenschap. Python draait bedrijven en wordt gebruikt door wetenschappers over de hele wereld – het is een van de meest populaire programmeringsspraken.
21 hours
Het is een inleiding tot procedurele programmering in VBA. Met training kun je een stevige basis leggen voor verder leren en VBA-omgevingen.

Na de cursus kun je:

- Noteer en bewerk de macro zoals vereist,
- Schrijf procedures met behulp van gegevens van het blad,
- Maak je eigen functies
- Omgaan met de gebeurtenis (opening werkblad cel update, enz.) Door middel van de handler,
- Formulier maken
35 hours
In het eerste deel van deze training behandelen we de basisprincipes van MATLAB en zijn functie als taal en platform. In deze discussie is een inleiding opgenomen voor MATLAB syntaxis, arrays en matrices, datavisualisatie, scriptontwikkeling en objectgeoriënteerde principes.

In het tweede deel laten we zien hoe MATLAB te gebruiken voor datamining, machine learning en voorspellende analyses. Om deelnemers een duidelijk en praktisch perspectief van de aanpak en kracht van MATLAB te bieden, trekken we vergelijkingen tussen het gebruik van MATLAB en het gebruik van andere tools zoals spreadsheets, C, C++ en Visual Basic.

In het derde deel van de training leren deelnemers hoe ze hun werk kunnen stroomlijnen door hun gegevensverwerking en het genereren van rapporten te automatiseren.

Tijdens de cursus zullen de deelnemers de ideeën in praktijk brengen die ze via praktische oefeningen in een laboratoriumomgeving hebben geleerd. Aan het einde van de training hebben de deelnemers een grondige kennis van de mogelijkheden van MATLAB en kunnen ze deze gebruiken voor het oplossen van problemen met gegevenswetenschap in de praktijk en voor het stroomlijnen van hun werk door automatisering.

In de loop van de cursus worden beoordelingen uitgevoerd om de voortgang te meten.

Indeling van de cursus

- De cursus omvat theoretische en praktische oefeningen, inclusief casusbesprekingen, voorbeeldcode-inspectie en praktische implementatie.

Notitie

- Oefensessies zullen gebaseerd zijn op vooraf afgesproken voorbeeldgegevenssjablonen. Neem contact met ons op als u specifieke wensen hebt.
35 hours
De training zal de deelnemers helpen zich voor te bereiden op Web Application Development met Python Programming met Data Analytics. Dergelijke gegevensvisualisatie is een geweldige tool voor Top Management in besluitvorming.
14 hours
Het doel van deze cursus is om een basiskennis te bieden in het toepassen van Machine Learning methoden in de praktijk. Door het gebruik van de Python programmeringstaal en de verschillende bibliotheken, en gebaseerd op een groot aantal praktische voorbeelden, leert deze cursus hoe de belangrijkste bouwblokken van Machine Learning te gebruiken, hoe data-modelingbeslissingen te nemen, de uitkomsten van de algoritmen te interpreteren en de resultaten te valideren.

Ons doel is om u de vaardigheden te geven om de meest fundamentele hulpmiddelen van de Machine Learning toolbox vertrouwelijk te begrijpen en te gebruiken en de gemeenschappelijke pitfalls van de Data Science-toepassingen te voorkomen.
14 hours
Deze live training onder leiding van een instructeur is gebaseerd op het populaire boek "Automate the Boring Stuff with Python " van Al Sweigart. Het is gericht op beginners en omvat essentiële programmeerconcepten van Python door praktische, praktische oefeningen en discussies. De nadruk ligt op het leren schrijven van code om de productiviteit op kantoor drastisch te verhogen.

Aan het einde van deze training weten deelnemers hoe ze in Python moeten programmeren en deze nieuwe vaardigheid moeten toepassen voor:

- Taken automatiseren door eenvoudige Python programma's te schrijven.
- Schrijven van programma's die tekstpatroonherkenning kunnen doen met "reguliere expressies".
- Programmatisch Excel spreadsheets genereren en bijwerken.
- PDF's en Word documenten parseren.
- Websites crawlen en informatie uit online bronnen halen.
- Programma's schrijven die e-mailmeldingen verzenden.
- Gebruik de foutopsporingshulpmiddelen van Python om snel bugs op te lossen.
- Programmeer de muis en het toetsenbord om voor u te klikken en te typen.

Formaat van de cursus

- Deelcollege, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen
14 hours
De MERN Stack is een verzameling webontwikkelingssoftware, namelijk MongoDB , Express , React en Node.js De MERN Stack biedt een end-to-end framework voor ontwikkelaars om fullstack webapplicaties te bouwen en te implementeren.

Deze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op webontwikkelaars die de MERN Stack willen gebruiken voor volledige ontwikkeling.

Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:

- Integreer React met MongoDB , Express en Node.js
- Bouw een volledige webapplicatie vanaf nul.
- Implementeer applicatiebeveiliging door autorisatie en authenticatie.

Indeling van de cursus

- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefenen.
- Praktische implementatie in een live-labomgeving.

Cursusaanpassingsopties

- Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
21 hours
Tijdens deze live training met instructeur leren deelnemers de meest relevante en alledaagse technieken voor het leren van machines in Python, terwijl ze een reeks demotoepassingen bouwen met afbeeldingen, muziek, tekst en financiële gegevens Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Implementeer algoritmen voor het leren van machines en technieken voor het oplossen van complexe problemen Gebruik deep learning en semisupervised learning voor toepassingen met beeld-, muziek-, tekst- en financiële gegevens Push Python-algoritmen naar hun maximale potentieel Gebruik bibliotheken en pakketten zoals NumPy en Theano Publiek ontwikkelaars analisten Datawetenschappers Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
21 hours
The objective of the course is to enable participants to gain a mastery of the fundamentals and usages of VBA for Access & Excel.
14 hours
Panda's is een Python-pakket dat gegevensstructuren biedt voor het werken met gestructureerde (tabelvormige, multidimensionale, potentieel heterogene) en tijdreeksgegevens .
14 hours
This instructor-led, live training introduces participants to automated testing with Selenium WebDriver and C# in Visual Studio. If you do not have C# programming experience or wish to brush up on C#, please check out the course: [C# for Automation Test Engineers](/cc/csharpfortesters).

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice, occasional tests to gauge understanding

Last Updated:

Aankomende Programming cursussen

Weekend Programming cursus, Avond Programming training, Avond Programming opleiding Programming boot camp, Programming instructeur geleid, Weekend Programming training, Avond Programming cursus, Programming coaching, Programming instructeur, Programming trainer, Programming training cursus, Programming lessen, Programming on-site, Programming privé cursus, Programming een op een training, Programming op locatie, Weekend Programming opleiding

Cursussen met korting

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Een aantal van onze klanten

This site in other countries/regions