Behavior Driven Development (BDD) Training Courses

Behavior Driven Development (BDD) Training Courses

Lokale, instructieve live Behavior Driven Development (BDD) trainingscursussen behandelen verschillende realworld-applicaties voor BDD Cursussen omvatten gebieden zoals Acceptance Test Driven Development (ATDD), Test Driven Development (TDD), komkommer en de augurktaal BDD-training is beschikbaar als 'live training op locatie' of 'live training op afstand' Onsite live training kan lokaal worden uitgevoerd op het terrein van de klant in Nederland of in NobleProg bedrijfsopleidingscentra in Nederland Live-training op afstand wordt uitgevoerd via een interactieve, externe desktop NobleProg Uw lokale trainingsaanbieder.

Machine Translated

Getuigenissen

★★★★★
★★★★★

Behavior Driven Development (BDD) Cursusoverzicht

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
7 hours
This instructor-led, live training in Nederland begins with a discussion of BDD and how the Behave framework can be used to carry out BDD testing for web applications. Participants are given ample opportunity to interact with the instructor and peers while implementing the concepts and tactics learned in this hands-on, practice-based lab environment. By the end of this training, participants will have a firm understanding of BDD and Behave, as well as the necessary practice to implement these techniques and tools in real-world test scenarios.
7 hours
In this instrucor-led, live training in Nederland participants will learn how to write high quality tests by employing "screenplays" and the idea of "actors, tasks, and goals" to express tests in business terms rather than as interactions between system components. We look at both functional and UI testing scenarios and demonstrate how Serenity can be used to manage their testing. All lecture, notes, quizes and discussions are accompanied by live hands-on practice and implementation. By the end of this training, participants will understand the Serenity framework and be able to utilize it with comfort. As important, participants will learn to think of and approach test automation from a different light.
7 hours
De training is bedoeld voor zowel IT- als zakelijk personeel. Het doel van de cursus is om een manier te bieden om de communicatie tussen afdelingen in het softwareontwikkelingsproces te vergemakkelijken. Deelnemers leren gedragstesten om het mogelijk te maken om betrouwbaardere software te maken zonder dure en geavanceerde tools.
14 hours
BDD, of Behavior Driven Development, is een Agile software-ontwikkelingstechniek die samenwerking tussen ontwikkelaars, kwaliteitsbewakingsteams en niet-technische zakenmensen stimuleert tijdens de planning-, ontwikkelings- en testcyclus van een softwareproject De workshop begint met een inleiding tot BDD, wat het is en hoe het door bedrijven wordt gebruikt om goed softwareontwerp, ontwikkeling en testen te bevorderen We doen dit vanuit een niet-technisch gezichtspunt, met het oog op de eindgebruikers, hun vereisten, taal en manier van denken We gaan ook in op de communicatie-uitdagingen die zakelijke belanghebbenden waarschijnlijk zullen tegenkomen als ze nauwer samenwerken met hun technisch georiënteerde collega's Aan het einde van deze training, zullen de deelnemers weten hoe ze: Schrijf beknopte gebruikersverhalen die de gebruikspatronen van echte gebruikers van de software vastleggen Vertaal hun gebruikersverhalen in de gedragstaal van BDD (Given, When, Then) Leid testcases uit deze verhalen, voor gebruik door ingenieurs om te implementeren en te testen Begrijp de relatie tussen productvereisten, acceptatiecriteria en testcases Demystificeer het technische jargon dat communicatie en begrip belemmert Installeer en gebruik geweldige hulpmiddelen voor het schrijven van BDD-functiebestanden Begrijp en waardeer wat er gebeurt zodra het werk aan ingenieurs wordt overhandigd Speel een actievere rol in de iteratieve ontwikkelingscyclus Publiek Producteigenaren en beheerders Bedrijfsanalisten Handmatige testers Eindgebruikers van een softwareproduct of systeem Niet-ontwikkelaars en niet-codeerders die betrokken zijn bij het ontwerpen van producten Formaat van de cursus Een interactieve workshop met instructeurs, met veel activiteiten en praktische oefeningen Notes De workshop omvat case studies en softwaremonsters Om het materiaal aan te passen aan het product en de situatie van uw bedrijf, neemt u contact met ons op om dit te regelen .
14 hours
Het Robot Framework is een open-source testautomatiseringsraamwerk voor acceptatietests en acceptatietestgestuurde ontwikkeling ( ATDD ). Het gebruikt trefwoorden om de details van een test samen te vatten, waarbij de intentie wordt weergegeven in plaats van de bouten en moeren. Het kernframework is geïmplementeerd in Python en kan worden uitgevoerd op Jython (JVM) en Iron Python (.NET). Robot Framework is oorspronkelijk ontwikkeld door Nokia. In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers hoe ze een set testcases en een testsuite kunnen schrijven en vervolgens de tests kunnen uitvoeren op een demo-applicatie. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
 • Gebruik de op trefwoorden gebaseerde testbenadering van Robot Framework en de syntaxis van tabelgegevens om tests te schrijven en uit te voeren.
 • Gebruik consistente syntaxis om nieuwe zoekwoorden samen te stellen uit bestaande.
 • Voer Gherkin -stijl Behavior Driven Development (BDD) testen (vergelijkbaar met Cucumber ).
 • Genereer en interpreteer rapporten en logboeken om problemen in de geteste applicatie op te lossen.
 • Extended Robot Framework 's mogelijkheden met behulp van externe bibliotheken geschreven in Python , Java , Perl , Java script en PHP .
 • Integreer Robot Framework met Selenium voor het testen van webapplicaties.
Formaat van de cursus
 • Interactieve lezing en discussie.
 • Veel oefeningen en oefenen.
 • Praktische implementatie in een live-labomgeving.
Cursusaanpassingsopties
 • Neem contact met ons op om een aangepaste training voor deze cursus aan te vragen.
7 hours
Cucumber Electron is een kader voor het schrijven van BDD (Behavior Driven Development) tests in platte taal, met Electron, een kader voor het bouwen van desktop-apps met behulp van webtechnologieën. Het is bedoeld voor het testen van Javascript web applicaties. In deze instructeur geleide, live training, zullen de deelnemers leren hoe te schrijven en uitvoeren BDD-stijl testen voor node.js-toepassingen met behulp van Cucumber Electron. Aan het einde van deze training zullen de deelnemers in staat zijn:
  BDD tests en applicatiecode uitvoeren in één proces (niet transpileren) Schrijf tests die sneller, minder brittle en gemakkelijker te debuggen zijn
Het publiek
  Ontwikkelaars
Format van de cursus
  Deel lezing, deel discussie, oefeningen en zware praktijken
7 hours
Deze eendaagse cursus leidt deelnemers door de basisprincipes van RSpec , BDD (Behavior Driven Development) en andere testmethoden met praktische oefeningen.
14 hours
Behaviour-Driven Development (BDD) is een Agile methode die gericht is op het verbeteren van de communicatie en samenwerking tussen softwareontwikkelaars, kwaliteitsborging / testers, Business en andere bij een project betrokken partijen. Cucumber is een open-source "verhaalgebaseerd" raamwerk geschreven in Ruby . Het maakt Behavior Driven Development (BDD) mogelijk door het maken van tests die begrijpelijk zijn voor zowel technische als niet-technische mensen, zoals zakelijke belanghebbenden. Deze instructeur-geleide, live training leidt deelnemers door real-life cases voor Behavior Driven Development (BDD) en demonstreert hands-on hoe Cucumber te implementeren in verschillende testscenario's.
  Indeling van de cursus
  • De cursus omvat een bespreking van Behavior Driven Development (BDD) en hoe Cucumber kan worden gebruikt om BDD-testen uit te voeren in verschillende contexten, zoals testen van webtoepassingen. Deelnemers worden doorlopen door het schrijven van hun eigen gebruikersverhalen, testcases en uitvoerbare testcode.
  7 hours
  Cucumber is an open-source, BDD framework for writing tests in a natural language style.  BDD, or Behavior Driven Development, is an agile software development technique that encourages collaboration among developers, QA and non-technical business people in a software project. This training begins with a discussion of BDD and how Cucumber is used to carry out BDD testing for web applications. Participants are given ample opportunity to interact with the instructor and peers while implementing the concepts and tactics learned in this hands-on, practice-based lab environment. By the end of this training, participants will have a firm understanding of BDD and Cucumber, as well as the necessary practice and toolset to write their own test cases for real-world software test scenarios.
  Format of the course
  • Heavy emphasis on hands-on practice.
  • Most of the concepts are learned through samples, exercises and hands-on development.
  Note
  • This training uses Eclipse and Selenium. If you wish to use a different IDE or test automation framework, please contact us to arrange.
  • If your team is moving from manual testing to automation testing for the first time, please contact us to arrange extending the training to include additional coverage of automation testing.
  7 hours
  Iridium is een open-source web test tool gebouwd rond komkommer en selenium. Het maakt gebruik van een Behavior Driven Development (BDD) benadering van het testen. in deze instructeur-geleide, levende opleiding, zullen de deelnemers leren hoe te om een complexe webtoepassing te testen gebruikend Iridium. aan het einde van deze training kunnen de deelnemers:
  • maken end-to-end tests die de acties van een gebruiker simuleren als ze navigeren een web-applicatie.
  • automatiseert het testen van themed toepassingen met veelvoudige stijlen.
  • maken testcases die leesbaar zijn voor niet-technische mensen.
  • uitvoeren van tests in een breed scala van browsers.
  • gebruik het Iridium fragmenten pakket voor Atoom om het schrijven van het test manuscript te vergemakkelijken.
  • verminderen de kosten van het handhaven van aangepaste Java-code en pagina-objecten.
  formaat van de cursus
  • interactieve lezing en bespreking.
  • veel oefeningen en praktijk.
  • hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
  cursus customization opties
  • voor het aanvragen van een aangepaste opleiding voor deze cursus, neem dan contact met ons op te regelen.
  14 hours
  Cucumberjs is een native JavaScript-implementatie van komkommer Tijdens deze live training met instructeur leren deelnemers hoe je BDD-testkwesties (Gedraggedreven Devleopment) kunt schrijven en uitvoeren met behulp van komkommer en javascript Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Voer geautomatiseerde tests uit die zijn geschreven in de voor de mens leesbare taal, Gherkin Gebruik proefbanken op basis van komkommers om de communicatie en samenwerking tussen technische en niet-technische teams te verbeteren Integreer Cucumberjs met andere testframeworks zoals gradenboog voor het testen van hoektoepassingen Publiek Software testingenieurs ontwikkelaars Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
  7 hours
  J Behave is een open-source, op Java gebaseerd BDD-framework voor het schrijven van tests in een natuurlijke taalstijl. BDD of Behavior Driven Development, is een agile software-ontwikkelingstechniek die samenwerking tussen ontwikkelaars, QA en niet-technische zakenmensen in een softwareproject stimuleert. Deze training begint met een bespreking van BDD en hoe het J Behave framework kan worden gebruikt om BDD-tests voor webapplicaties uit te voeren. Deelnemers krijgen ruim de gelegenheid om te communiceren met de instructeur en collega's terwijl ze de concepten en tactieken implementeren die ze hebben geleerd in deze praktische, op praktijk gebaseerde labomgeving. Aan het einde van deze training hebben de deelnemers een goed begrip van BDD en J Behave , evenals de nodige oefening en toolset om testcases te schrijven voor real-world softwaretestscenario's. Publiek
  • Testers en ontwikkelaars
  Formaat van de cursus
  • Grote nadruk op praktijkgericht oefenen. De meeste concepten worden geleerd door voorbeelden, oefeningen en hands-on ontwikkeling.
  14 hours
  Behat is een testmodel voor gedragsgestuurde ontwikkeling (BDD) geschreven in PHP Het vergemakkelijkt de communicatie tussen ontwikkelaars, testers, zakelijke belanghebbenden en klanten tijdens het softwareontwikkelingsproces Met Behat kunnen niet-technische mensen duidelijke beschrijvingen maken van het beoogde gedrag van een toepassing en worden deze 'scenario's' als functionele tests tegen de toepassing uitgevoerd In deze live training met instructeur leren deelnemers hoe ze BDD-stijlcontent kunnen schrijven en uitvoeren met Behat en PHP Aan het einde van deze training kunnen deelnemers: Voer geautomatiseerde tests uit die zijn geschreven in de voor de mens leesbare, "Given, When, Then" Gherkin-taal Gebruik op Behat gebaseerde testcases om de samenwerking tussen technische en niet-technische teams te verbeteren Integreer Behold met Selenium, Mink, Goutte en andere browser-emulators om tests te genereren en rapporten te genereren Breid de Behat-functionaliteit uit via het uitbreidingssysteem Test talloze gebruiksscenario's via terminalopdrachten, REST API's en meer Publiek Test engineers ontwikkelaars Formaat van de cursus Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware handsonoefeningen .
  21 hours
  SpecFlow is de officiële komkommerimplementatie voor .NET. Het stelt testers in staat om menselijk leesbare acceptatietests in .NET-projecten te definiëren, te beheren en automatisch uit te voeren. SpecFlow maakt gebruik van de officiële Gherkin-parser en ondersteunt het .NET-framework, Xamarin en Mono. In deze door een instructeur geleide, live training leren deelnemers SpecFlow te gebruiken om acceptatietests te schrijven die begrijpelijk zijn voor zowel technische als niet-technische belanghebbenden. Aan het einde van deze training kunnen deelnemers:
  • Bind zakelijke vereisten aan .NET-code
  • BDD-technieken toepassen om levende documentatie voor een toepassing op te bouwen
  • Voer SpecFlow uit vanuit Visual Studio of de opdrachtregel
  • Integreer SpecFlow in een bestaande continue test- en bouwomgeving
  • Integreer SpecFlow met andere testframeworks zoals MSTest, NUnit, xUnit en MbUnit
  Publiek
  • Test engineers
  • ontwikkelaars
  Formaat van de cursus
  • Gedeeltelijke lezing, deelbespreking, oefeningen en zware praktijkoefeningen

  Last Updated:

  Aankomende BDD (Behavior Driven Development) cursussen

  Weekend BDD (Behavior Driven Development) cursus, Avond BDD training, Avond BDD opleiding Behavior Driven Development (BDD) boot camp, BDD (Behavior Driven Development) instructeur geleid, Weekend Behavior Driven Development training, Avond BDD cursus, Behavior Driven Development (BDD) coaching, BDD instructeur, Behavior Driven Development (BDD) trainer, Behavior Driven Development training cursus, Behavior Driven Development (BDD) lessen, Behavior Driven Development (BDD) on-site, Behavior Driven Development (BDD) privé cursus, Behavior Driven Development een op een training, BDD op locatie, Weekend Behavior Driven Development (BDD) opleiding

  Cursussen met korting

  No course discounts for now.

  Course Discounts Newsletter

  We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
  You can always change your preferences or unsubscribe completely.

  Een aantal van onze klanten

  This site in other countries/regions